vrijdag 19 april 2019

Trouwe Liefde, Hosea 14: 5-10

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Hosea 14: 5-10


WEEK 6 DAG 5
LEES: Hosea 14:5-10, 1 Korinthiërs 1:25, Jakobus 3:17
SOAP: Hosea 14:10


SCRIPTURE (Schrift: noteer het betreffende bijbelvers, eventueel in meerdere vertalingen)
 • Hosea 14:10
  Nieuwe Bijbelvertaling: Wie inzicht heeft doorgrondt deze woorden, wie wijs is neemt ze ter harte. Want de wegen van de HEER zijn recht: wie ​rechtvaardig​ is verlaat ze niet, maar wie zich verzet komt ten val.

  Bijbel in Gewone Taal: Wie wijs en verstandig is, moet nadenken over de woorden in dit ​boek. Want de Heer is ​rechtvaardig. Leef daarom zoals hij het wil. Als je dat niet doet, loopt het slecht met je af.

  Basisbijbel: Hosea zegt: "Wie wijs is, zal naar deze woorden luisteren. Wie verstandig is, zal ze begrijpen. Want wat de Heer doet is altijd eerlijk en rechtvaardig. Met mensen die leven zoals Hij het wil, zal het goed gaan. Maar met mensen die zich niets van Hem aantrekken, zal het slecht aflopen."
 • 1 Korinthiërs 1: 24, 25
  Het Boek: Maar voor degenen die door God geroepen zijn, is Christus de kracht en de wijsheid van God. Want het ‘dwaze’ van God is wijzer dan wat mensen kunnen bedenken, en het ‘zwakke’ van God heeft meer kracht dan de mensen.

 •  Jacobus 3:17
  Bijbel in Gewone Taal: Echte wijsheid krijg je van onze God. Je laat zien dat je wijs bent als je leeft zoals God het wil. Wijze mensen leven namelijk in vrede met iedereen. Ze zijn geduldig en gehoorzaam. Ze zijn goed voor anderen. Ze behandelen alle mensen gelijk, en ze zijn altijd eerlijk. Ze doen alleen maar goede dingen.
OBSERVATION (Observatie: noteer een aantal dingen die je opvallen)
Wanneer het volk in alle oprechtheid en met berouw over hun zonden tot God komt, dan zal God hen Zijn liefde weer kunnen tonen. Hij zal de wonden vanwege hun ontrouw genezen. Zijn hart zal naar hen uitgaan, Hij zal hen liefhebben. Hij zal niet langer toornen. Wat de dauw voor het land is, zal God voor Israël zijn. Daardoor zullen ze prachtig bloeien als een lelie. Ze zullen wortelen als een ceder op de Libanon. Ergens las ik dat dit staat voor innerlijke kracht. Zijn jonge loten zullen uitlopen: ze zullen weer talrijk worden, net zoals een plant zijn loten naar alle kanten uitzendt. Israël zal weer als een prachtige olijfboom pronken en geuren als de ceders op de Libanon. Er zal weer rust en vrede genoten worden. Ieder zal weer kunnen zitten in de schaduw van zijn olijfboom en wijnstok. De akkers zullen weer bebouwd worden en een rijke oogst aan koren geven. Heel het land zal bloeien als een wijnstok. Er zal weer heerlijke wijn zijn, befaamd als de wijn van de Libanon. Dan zal het volk niets meer te maken willen hebben met afgoden. Ze zullen Gods liefde willen beantwoorden, alleen op Hem gericht willen zijn. Dan zullen ze zijn als een altijd groene cipres en beseffen ze dat ze hun vrucht alleen te danken hebben aan God. Hij is hun Bron van zegen.
Het boek Hosea eindigt met de volgende slotsom: wie wijs is en inzicht heeft die neme al deze woorden ter harte. Want Gods wegen zijn recht: wie rechtvaardig is verlaat ze niet, maar wie zich verzet komt ten val. De woorden uit Jacobus 3: 17 sluiten hier prachtig bij aan. Je laat zien dat je wijs bent als je leeft zoals God het wil!
Het geheim dat God zijn liefde weer volop zal tonen wanneer het volk naar Hem terugkeert is gelegen in Christus. Hij is de kracht en de wijsheid van God. Door Christus' volbrachte werk aan het kruis is Gods toorn gestild. Hij toont ons in Christus Zijn liefde en genade. Wanneer je gelooft in Christus en wat Hij voor je heeft gedaan, wanneer je Gods liefde beantwoordt, dan mag je gaan ervaren hoe zegenend Gods liefde je leven wil binnenstromen.
Iemand die wijs is zal Gods boodschap in het boek Hosea opmerken en er acht op geven. Hij zal begrijpen dat God een geweldige mogelijkheid geeft tot bekering en herstel. En dat het een linke zaak is om niet op Gods uitnodiging in te gaan. In heel Gods aankondiging van oordeel klinkt zijn roep om naar Hem terug te keren. Gods trouwe liefde schittert hier royaal. Wat laat Hij hier Zijn hart vol liefde voor zijn volk en ook voor ons zien. Want Gods oproep is er ook voor jou en mij. Ben ik zo wijs om me met heel mijn hart aan Hem te geven of ga ik voorbij aan Zijn liefde? Overgave of verzet? Wat kies jij?

Het is opvallend hoeveel bomen hier in dit gedeelte genoemd worden: ceders, olijfboom, wijnstok, cipres. Dat doet me denken aan hoe de zegeningen van het beloofde land ook uitgedrukt werden in bewoordingen die daar bij aansluiten: het volk zou het land van melk en honing uit Gods hand ontvangen. De verspieders lieten aan de hand van een tros druiven zien hoe goed het land was wat ze bekeken hadden. Hier in Hosea lees je opnieuw in woorden die aansluiten bij de natuur en de landbouw hoe God hen zal zegenen.

Wat me bij het vergelijken van de verschillende vertalingen opviel is dat de meeste vertalingen vers 9 woorden van God laten zijn, de Nieuwe Bijbelvertaling laat het echter de woorden van het volk zijn.

APPLICATION (Toepassing: Wat betekent dit voor vandaag en voor mij?)
Wat een zegen is er gelegen in het liefhebben van God en in het gaan van Zijn wegen! Wanneer je leest van alle zegeningen die Israëls deel zullen worden wanneer ze terugkeren naar hun God, dan wil je toch niet anders dan ook bij die God te horen? Het spreekt van wijsheid wanneer je de woorden van dit boek ter harte neemt. Bekeer je, staak je verzet en heb God lief! Maak de goede keuze. Beantwoord Gods liefde. Dan zul je ervaren hoeveel liefde God aan je wil geven, hoe Hij je wil overladen met Zijn zegeningen.

PRAYER (Gebed: spreek met God over wat je hebt geleerd)
Heer wat een geweldige beloften doet U ons. Wanneer wij met heel ons hart U toebehoren dan staat U klaar om ons te herstellen en te zegenen. Uw liefde gaat steeds naar ons uit. U wilt niets liever dan dan wij Uw liefde beantwoorden. U had daar alles voor over. Zelfs Uw geliefde Zoon. Hij stierf voor onze zonde om ons weer met U te kunnen verzoenen. Heer, geef dat wij ons geheel en al aan U geven. Dat wij ons niet verzetten tegen U en Uw wegen. Heer maak ons hart gewillig en bereid om U te volgen en naar U te luisteren. Heer, ik kom bij U. Ik hou met heel mijn hart van U. Heer, laat mij genieten van Uw liefde. Laat mij in alle wijsheid ingaan op Uw uitnodiging om bij U te komen. Heer, U bent mijn alles, mijn redding is van U. U bent het die mij vrucht doet dragen. Dank U wel dat U er zo voor mij wilt zijn.
Heer geef dat nog velen Uw roepstem mogen horen. Dat ze Uw liefde mogen proeven. Heer geef hen een hart dat klopt voor U. Heer breng met Uw liefde nog velen tot bekering. Breek het verzet en geef liefde voor U. Zodat ook zij Uw rust, zegen en vrede mogen ervaren. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

BOEKENTIP: BEVRIJDENDE LIEFDE (FRANCINE RIVERS)
Voor wie meeleest met de bijbelstudieserie over Hosea (en natuurlijk voor iedereen die van lezen houdt), kan ik het boek "Bevrijdende Liefde" van Francine Rivers aanbevelen. Het is heel mooi om dit boek te lezen naast de bijbelstudie over Hosea. Francine plaatst met deze roman het bijbelverhaal van Hosea tegen de achtergrond van de negentiende eeuw. De onvoorwaardelijke liefde van Michael Hosea voor Angel laat zien hoever God gaat in Zijn liefde voor ons. Heeft Gods onvoorwaardelijke liefde het verzet in jouw hart al doen smelten? Staat jouw hart al open om Gods liefde te ontvangen en te beantwoorden? Een aanrader om te lezen!


Koop bij bol.com

Cadeauwinkel
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!