zondag 31 maart 2019

Vol goede moed

DE BIJBEL BIDDEND LEZEN
Vandaag: Deuteronomium 31:8, Vol goede moed
Sta voor jezelf even stil bij deze tekst en spreek er daarna over met God.

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Vol goede moed (Deuteronomium 31:8)


De HEER zelf gaat voor je uit,
hij zal je bijstaan
en geen moment van je zijde wijken.
Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.
Deut. 31:8 (NBV)


HEER, ik heb niets te vrezen,
want U bent bij mij en helpt mij.
U gaat voor mij uit.
Ik ga moedig mijn weg,
want Ik vertrouw op U.
Amen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

zaterdag 30 maart 2019

God verhoort en beschermt

DE BIJBEL BIDDEND LEZEN
Vandaag: Psalm 119:10,11: God verhoort en redt
Sta voor jezelf even stil bij deze tekst en spreek er daarna over met God.

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: God verhoort en beschermt (Psalm 120:1)


Ik riep tot de HEERE in mijn benauwdheid,
en Hij verhoorde mij. Psalm 120: 1 (HSV)


HEER, wanneer ik het moeilijk heb,
dan roep ik het uit tot U.
Snel mij te hulp, red mij uit mijn nood!
U laat mij niet voor niets tot U roepen.
Dank U wel dat U mij verhoort.
Amen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

God beschermt mij

De Bijbel biddend lezen: Psalm 31:24
Sta voor jezelf even stil bij deze tekst en spreek er daarna over met God.

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: God beschermt mij (psalm 31:24)


Heb de HEERE lief, al Zijn gunstelingen,
want de HEERE beschermt de gelovigen,
maar vergeldt overvloedig wie hoogmoedig handelt.
Psalm 31:24 (HSV)


HEER, ik heb U lief.
Ik hou van U.
Dank U wel voor Uw nabijheid en bescherming.
Maak mij nederig van hart
en behoed mij voor hoogmoedig handelen.
Amen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 28 maart 2019

Trouwe liefde, Hosea 7:1,2

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Hosea 7:1,2 WEEK 3 DAG 4
LEES: Hosea 7:1-2, Psalm 9:16-17, Spreuken 5:22
SOAP: Psalm 9:17


SCRIPTURE (Schrift: noteer het betreffende bijbelvers, eventueel in meerdere vertalingen)
 • Hosea 7:1,2
  Nieuwe Bijbelvertaling:
  Steeds wanneer ik het lot van mijn volk ten goede keer, steeds wanneer ik Israël genees, komen Efraïms slechtheid en Samaria’s ​zonden​ aan het licht. Altijd maar bedriegen! ​Dieven​ dringen de ​huizen​ binnen, buiten plunderen roversbenden. Het komt niet bij hen op dat ik al hun ​zonden​ onthoud; hun daden zullen hun opbreken, want ik zie ze voor mijn ogen gebeuren.

  Bijbel in gewone taal:Ik wil hen graag bevrijden van het kwaad. Maar steeds als ik dat wil gaan doen, zie ik weer hoe slecht ze zijn. Ze liegen en bedriegen. Ze stelen ​huizen​ leeg, ze beroven mensen op straat.Ze denken dat ik niet weet hoe slecht ze zijn. Maar overal waar ze zijn, daar zijn ook hun ​misdaden. Ik zie alles wat ze doen!

  Basisbijbel: [ De Heer zegt: ] "Steeds wanneer Ik Israël genees, worden nieuwe misdaden van Israël en Samaria zichtbaar. Want de mensen bedriegen elkaar. Dieven breken zomaar in. Misdadigers maken de straten onveilig. En ze denken er niet aan dat Ik niets daarvan vergeet. Hun misdaden hebben zich hoog opgestapeld. Ik onthoud alles wat ze doen.
 • Psalm 9:17
  Nieuwe Bijbelvertaling: De HEER maakt zich bekend en doet recht, door zijn hand komt de goddeloze ten val.

  Basisbijbel: De Heer heeft laten zien wie Hij is. Hij zorgde ervoor dat gebeurde wat rechtvaardig is. De mensen die Hem niet gehoorzamen, raakten verstrikt in hun eigen slechtheid. Denk daar maar eens over na!
OBSERVATION (Observatie: noteer een aantal dingen die je opvallen)
Hosea 7: 1 en 2 vertelt opnieuw over de slechtheid van het volk. God ziet wat ze doen. De Nieuwe Bijbelvertaling noemt dat hun daden hen zullen opbreken. In de andere vertalingen lees je dat zo niet terug. Psalm 9:17 en Spreuken 5:22 zeggen beide dat slechte mensen ten val zullen komen. Hun eigen slechtheid maakt dat het verkeerd met hen afloopt. Mensen die Hem niet gehoorzamen raken verstrikt in hun eigen slechtheid. God laat zien wie Hij is. Hij is rechtvaardig en zorgt er daarom voor dat gebeurt wat rechtvaardig is. Wanneer je deze verzen uit Psalm 9 en Spreuken 5 combineert met Hosea 7, dan staat het volk niet veel goeds te wachten. Hun eigen slechtheid zal hen opbreken en tot hun val leiden.

Het volk deed alsof God hun zonden niet zag en er niet aan dacht. Ook wij doen vaak alsof God onze zonde niet ziet. Hoewel onze zonden voor mensen verborgen kunnen blijven, blijven ze niet verborgen voor God. Hij ziet alles wat we doen.
God wilde het lot van het volk ten goede keren, maar niet zolang zij deden alsof God hun zonden niet zag. Ze moesten met Hem omgaan als een God die zonden ziet en onbeleden zonden in gedachten houdt.God wil dat ze hun zonden erkennen, ermee naar Hem gaan en vragen om vergeving.

APPLICATION (Toepassing: Wat betekent dit voor vandaag en voor mij?)
Doe niet alsof God je zonden niet ziet. Hij ziet ze en houdt ze in herinnering wanneer jij ze niet bij Hem brengt. Je slechte daden zullen je opbreken, want God is een rechtvaardig God. Hij duldt geen zonde in Zijn aanwezigheid. Belijd je zonden aan God en vraag Hem vergeving. Dan is Hij bereid je lot ten goede te keren.

PRAYER
(Gebed: spreek met God over wat je hebt geleerd)
Heer, laat mij steeds weer doordrongen zijn van de ernst van de zonde die ik doe. U ziet het wanneer ik zondig. Laat mij niet doen alsof U het niet ziet. Heer, geef moed en kracht om eerlijk te zijn over zonde in mijn leven. Geef berouw en laat me inzien hoeveel verdriet ik U ermee doe. Heer, ik kom tot U met mijn zonden. Ik wil belijden wat niet was naar Uw wil. In het volle vertrouwen dat U mij wilt vergeven. Dank U wel dat U mij een uitweg geeft in het omgaan met zonden in mijn leven. Dank U wel dat Jezus mijn zonden wegdroeg aan het kruis, zodat U mij kunt herstellen van wat ik heb gedaan. Dank U voor de liefde en genade die U mij daarin hebt betoond. Amen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Mijn hulp is van U

De Bijbel biddend lezen: Psalm 121:1,2
Sta even stil bij deze tekst en spreek er daarna over met God.

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Mijn hulp is van U


Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.
Mijn hulp is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Psalm 121:1,2 (HSV)


HEER, mijn hulp is van U.
Ik verwacht alles van U, Schepper van hemel en aarde.
U bent machtig en in staat om mij te helpen.
Daarom bouw ik op U.
Amen.

Hillie Snoeijer
Leef je Geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 27 maart 2019

Trouwe liefde, Hosea 6:4-11

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Hosea 6:4-11


WEEK 3 DAG 3
LEES: Hosea 6:4-11, Galaten 6:14-16
SOAP: Hosea 6:6


Ik volg samen met andere vrouwen de bijbelstudie Trouwe liefde van Love God Greatly over het Bijbelboek Hosea. Dit is de SOAP die ik naar aanleiding daarvan gemaakt heb. Je kunt het gebruiken voor je eigen studie over Hosea.

SCRIPTURE (Schrift: noteer het betreffende bijbelvers, eventueel in meerdere vertalingen)
 • Hosea 6:6
  Nieuwe Bijbelvertaling:
  Want ​liefde​ wil ik, geen ​offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig ​offer.

  Bijbel in gewone taal:Ik wil geen ​offers, maar ​liefde. Ik wil dat jullie weten wie ik ben en wat ik van jullie vraag. Dat vind ik belangrijker dan ​offers.

  Basisbijbel: Want Ik wil dat jullie goed zijn voor elkaar. Niet alleen maar dat jullie Mij offers brengen. Ik wil zo graag dat jullie Mij kennen. Niet alleen maar dat jullie dieren voor Mij slachten en verbranden.
OBSERVATION (Observatie: noteer een aantal dingen die je opvallen)
Hoe moet het met Israël en Juda? Hun liefde voor God lijkt op de ochtendmist, het is als een vluchtige nevel. Daarom heeft God hen door de profeten aangezegd wat Hij zal gaan doen. Zijn straf moet hen tot inzicht en berouw brengen. Want het gaat God niet om hun offers, waar Hij het meest naar verlangt is dat het volk Hem oprecht liefheeft. God wil hun toewijding en trouw. Hij wil hun hart en dat ze Hem kennen. Dat is voor Hem belangrijker dan brandoffers. Het volk is ontrouw geworden en ze doen verschrikkelijke dingen. Ze aanbidden afgoden en zijn ontrouw aan God. God zal hen straffen. Ze zullen oogsten wat ze gezaaid hebben. Niet alleen Israël, maar later ook Juda. God wil hen zo graag bevrijden, maar Hij kan dit alles niet ongestraft laten gebeuren. Door straffen probeert Hij hen te louteren, maar ze komen niet oprecht tot bekering.

Het ziet er uitzichtloos uit voor het volk. Alleen door God zelf zal herstel mogelijk zijn. Ook wij schieten allemaal tekort tegenover God. Paulus schreef daarover in Romeinen 3:9-20. Alleen Christus liet zuivere toewijding zien. Hij ging de weg van gehoorzaamheid die God van ons vroeg.Hij stierf en werd op de derde dag opgewekt. Zijn hart was geheel gericht op God, Hij deed alles om God te behagen. Door wat Jezus heeft gedaan, wil en kan God weer nieuwe mensen van ons maken.

APPLICATION (Toepassing: Wat betekent dit voor vandaag en voor mij?)
God wil bovenal jouw hart in plaats van dat je steeds maar druk bent voor Hem. Heb Hem lief en geef Hem je hart en je toewijding. Zoek Zijn nabijheid, breng tijd met Hem door. Geniet ervan om met Hem samen te zijn. Dat is waar God bovenal naar verlangt.

PRAYER
(Gebed: spreek met God over wat je hebt geleerd)
Heer, laat onze liefde voor U oprecht zijn. Ik wil U zoeken en bij U zijn. Heer, wij schieten nog zoveel tekort in liefde voor U. Dank U wel dat Jezus het leven leidde wat U van ons vroeg. Hij was U in alles gehoorzaam en het was Zijn verlangen om steeds Uw wil te doen. Hij deed alles wat wij hadden moeten doen. Hij deed het in onze plaats. Alleen hierdoor is er voor ons hoop. Herstel ons en maak ons hart brandend voor U. Zodat wij U leren liefhebben, zoals U van ons vraagt. Dank U wel voor Uw trouwe liefde en genade voor ons. Amen.
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

BOEKENTIP: BEVRIJDENDE LIEFDE (FRANCINE RIVERS)
Voor wie meeleest met de bijbelstudieserie over Hosea (en natuurlijk voor iedereen die van lezen houdt), kan ik het boek "Bevrijdende Liefde" van Francine Rivers aanbevelen. Het is heel mooi om dit boek te lezen naast de bijbelstudie over Hosea. Francine plaatst met deze roman het bijbelverhaal van Hosea tegen de achtergrond van de negentiende eeuw. De onvoorwaardelijke liefde van Michael Hosea voor Angel laat zien hoever God gaat in Zijn liefde voor ons. Heeft Gods onvoorwaardelijke liefde het verzet in jouw hart al doen smelten? Staat jouw hart al open om Gods liefde te ontvangen en te beantwoorden? Een aanrader om te lezen!


Koop bij bol.com

Cadeauwinkel
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Rust vinden bij God

De Bijbel biddend lezen: Mattheüs 11:28
Sta even stil bij deze tekst en spreek er daarna over met God.

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Rust vinden bij God


Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 26 maart 2019

Trouwe liefde, Hosea 6:1-3

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Hosea 6:1-3WEEK 3 DAG 2
LEES: Hosea 6:1-3, Klaagliederen 3:22-24, 1 Petrus 5:6-7
SOAP: Hosea 6:1-3


Ik volg samen met andere vrouwen de bijbelstudie Trouwe liefde van Love God Greatly over het Bijbelboek Hosea. Dit is de SOAP die ik naar aanleiding daarvan gemaakt heb. Je kunt het gebruiken voor je eigen studie over Hosea.

SCRIPTURE (Schrift: noteer het betreffende bijbelvers, eventueel in meerdere vertalingen)
 • Hosea 6:1-3
  Nieuwe Bijbelvertaling:
  ‘Kom, laten wij teruggaan naar de HEER! Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons genezen; de hand die sloeg, zal ons verbinden. Hij redt ons na twee dagen van de dood, de derde dag doet hij ons opstaan: in zijn nabijheid zullen wij leven.Dan zullen wij hem kennen, ernaar jagen om de HEER te kennen. Even zeker als de dageraad zal hij komen, hij komt naar ons als milde regen, als de lenteregen die de aarde drenkt.’

  Bijbel in gewone taal: De Israëlieten zeggen tegen elkaar: ‘Kom, laten we terugkeren naar de Heer. Hij heeft ons geslagen, hij heeft ons pijn gedaan. Maar hij zal onze wonden verzorgen en ons weer beter maken. Binnenkort geeft hij ons een nieuw leven. Dan zullen we veilig zijn bij hem. Laten we onderzoeken wat de Heer van ons wil, zo snel mogelijk. Want hij komt naar ons toe! Dat is zeker, net zo zeker als het ’s ochtends licht wordt. Als de Heer komt, is hij weer goed voor ons, zoals regen goed is voor droog land.’

  Basisbijbel: [De Heer zegt: "Ooit zal Israël zeggen:] 'Kom, laten we weer naar de Heer teruggaan! Hij heeft ons [volk] wel verscheurd, maar Hij zal ons ook weer heel maken. Hij heeft ons wel geslagen, maar Hij zal onze wonden ook weer verbinden. Over twee dagen zal Hij ons nieuw leven geven. Op de derde dag zal Hij ons weer doen opstaan. Dan zullen we dicht bij Hem mogen leven. Ja, dan zullen we de Heer kennen. Dan zullen we ons uiterste best doen om Hem werkelijk te kennen. Hij zal komen en zijn licht zal op ons gaan schijnen. Dat is net zo zeker als dat morgen de zon weer opkomt. Hij zal [eerst] komen als een verwoestende stortregen. Maar [daarna] ook als de zachte regens die in de lente en de herfst het land vochtig maken.' "
OBSERVATION (Observatie: noteer een aantal dingen die je opvallen)
Het is niet helemaal duidelijk wie er in dit gedeelte aan het woord is: Hosea, het volk, God? Het zou een aansporing van Hosea tot het volk kunnen zijn om terug te keren tot God. De Bijbel in gewone taal geeft het weer als zijnde een uitspraak van het volk wat ze op dat mment tegen elkaar zeggen. En de Basisbijbel geeft het weer als zijnde iets waarvan God zegt dat Israël dat ooit in de toekomst zal zeggen.

Opvallend is het grote vertrouwen dat in dit gedeelte naar voren komt dat God het volk bij hun terugkeer zal genezen en herstellen. Hij heeft hen geslagen, maar Hij zal hun wonden verzorgen en genezen. Hij zal hen nieuw leven geven en hen weer doen opstaan. Er wordt zonder meer vanuit gegaan dat ze dan weer dicht bij God mogen leven. Dan zullen ze de Heer kennen, ernaar jagen Hem te kennen. God zal hen weer opzoeken. Daar zijn ze ten volle van overtuigd. Dit te weten spoort hen aan om tot God terug te keren en hun uiterste best te doen om Hem te leren kennen.
Ik vond dit wel opvallend, omdat we vaak eerder uit zelfbescherming geneigd zijn om uit de buurt te blijven van wie ons pijn gedaan heeft of gekwetst heeft. Maar hier lees je dat niet. Hier is er het volle vertrouwen, dat de HEER die hen pijn heeft gedaan, hen zal herstellen en genezen wanneer ze naar Hem teruggaan. Hosea geeft hoop aan hen die zich met berouw tot God wenden. God zal zich weer over hen ontfermen.

In een verklaring las ik het volgende dat ik wel mooi vond: "Hosea zegt tot degenen die de HEERE van harte vrezen, dat zij niet hoeven te wanhopen als de HEERE Zijn aangezicht van het volk verbergt. Zelfs al merken ze niets meer van Gods gunst, dan kunnen ze toch met een gerust hart op Zijn goedheid blijven hopen. Ook als we de dood in de ogen zien, moeten we rustig blijven geloven dat het leven ons bereid is.
De profeet Hosea geeft ook de zwaar gestrafte zondaren hoop op vergeving. We mogen vast vertrouwen dat God ons in genade zal aannemen als we met oprecht berouw over onze zonden tot Hem terugkeren. Want zonder geloof in de vergeving va onze zonden zal er nooit sprake zijn van een hartelijke bekering tot God."

Beelden die gebruikt worden zijn die van de komende dageraad en van milde lenteregen.
-Zo zeker als de dageraad zal komen, zo zeker zal de Heer naar hen toekomen.
-De lenteregen is goed en heilzaam voor het droge land. Het zorgt ervoor dat het land weer tot leven komt. God kwam eerst als een verwoestende stortregen, maar straks zal de HEER weer komen als een milde lenteregen. Hij zal weer goed zijn voor zijn volk. Het volk zal weer tot leven komen en leven met haar God.

Klaagliederen 3: 22-24 Het is te danken aan Gods trouwe goedheid dat niet allen zijn gestorven. Omdat het volk zijn eigendom is, daarom zal Hij hen redden.

1 Petrus 5:6,7 Een oproep om God van harte te gehoorzamen. Dan zal Hij jullie eren als daarvoor het juiste moment gekomen is.

APPLICATION (Toepassing: Wat betekent dit voor vandaag en voor mij?)
Jaag ernaar om de HEERE te kennen. Doe elke dag moeite om met Zijn Woord bezig te zijn, zodat je Hem steeds beter leert kennen. Jaag ernaar om te groeien in het kennen van Hem. Nader tot God, dan zal Hij tot jou naderen.

Wanneer je zondigt, hoef je niet bang te zijn om daarmee naar God te gaan. Je mag erop vertrouwen dat wanneer jij met berouw bij Hem komt, Hij je zijn goedheid zal tonen. Hij wil je genezen en herstellen en je graag vergeven. Ga naar Hem en koester je in Zijn gunst en goedheid.

PRAYER
(Gebed: spreek met God over wat je hebt geleerd)
Heer, dank U wel dat we er zeker van mogen zijn dat U niet voor altijd boos op ons blijft wanneer wij gezondigd hebben. Wanneer wij onze zonden voor U belijden dan wilt U ons graag vergeven en ons herstellen en genezen. Heer, wil ook als de milde lenteregen in mijn leven zijn. Doordrenk wat droog is in mijn leven, zodat ik mag groeien en bloeien voor U. Heer ik wil U meer en meer leren kennen. Dank U wel dat U daarvoor Uw Woord hebt gegeven. Ik mag U kennen en ontmoeten in Uw Woord. Dank U wel voor Uw goedheid in mijn leven. Ik wil leven met U. Amen

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

BOEKENTIP: BEVRIJDENDE LIEFDE (FRANCINE RIVERS)
Voor wie meeleest met de bijbelstudieserie over Hosea (en natuurlijk voor iedereen die van lezen houdt), kan ik het boek "Bevrijdende Liefde" van Francine Rivers aanbevelen. Het is heel mooi om dit boek te lezen naast de bijbelstudie over Hosea. Francine plaatst met deze roman het bijbelverhaal van Hosea tegen de achtergrond van de negentiende eeuw. De onvoorwaardelijke liefde van Michael Hosea voor Angel laat zien hoever God gaat in Zijn liefde voor ons. Heeft Gods onvoorwaardelijke liefde het verzet in jouw hart al doen smelten? Staat jouw hart al open om Gods liefde te ontvangen en te beantwoorden? Een aanrader om te lezen!


Koop bij bol.com

Cadeauwinkel
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Leven met God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Leven met God 

Met heel mijn ​hart​ heb ik u gezocht,
laat mij niet afdwalen van uw geboden.
Uw ​belofte​ heb ik in mijn ​hart​ geborgen,
zo zal ik niet tegen u zondigen.
Psalm 119:10,11 (NBV)


David was erop uit om Gods weg te volgen.
Hij wilde niet afdwalen van Gods geboden.
Daarom zorgde hij ervoor dat hij
Gods beloften in zijn hart met zich meedroeg.
Dat hielp hem om niet te zondigen.
Wat helpt jou om te leven met God en niet te zondigen?

Gebed
Heer, Ik zoek met heel mijn hart Uw nabijheid.
Ik wil U volgen en doen wat U zegt.
Ik bewaar Uw Woord in mijn hart.
Dat helpt mij om niet tegen U te zondigen.
Amen.


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 25 maart 2019

Trouwe Liefde, Hosea 5: 1-15

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Hosea 5:1-15


WEEK 3 DAG 1
LEES: Hosea 5:1-15, Filippenzen 3:18-4:1
SOAP: Hosea 5:15


Ik volg samen met andere vrouwen de bijbelstudie Trouwe liefde van Love God Greatly over het Bijbelboek Hosea. Dit is de SOAP die ik naar aanleiding daarvan gemaakt heb. Je kunt het gebruiken voor je eigen studie over Hosea.

Scripture (Schrift: noteer het betreffende bijbelvers, eventueel in meerdere vertalingen)
 • Hosea 5:15
  Herziene Bijbelvertaling:
  Ik ga en keer terug naar Mijn woonplaats, totdat zij zich schuldig weten en Mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken.

  Het Boek: Ik zal hen in de steek laten en naar huis gaan tot zij hun schuld bekennen en Mij weer zoeken. Want zodra zij in de problemen raken, zullen zij weer verlangend naar Mij uitzien.
 • Basisbijbel: Ik zal vertrekken en teruggaan naar de plaats waar Ik woon, totdat zij toegeven dat ze schuldig zijn en weer naar Mij gaan verlangen. Want als ze zich helemaal geen raad meer weten, zullen ze op tijd weer bij Mij terugkomen.
Observation (Observatie: noteer een aantal dingen die je opvallen)
Wie niet horen wil moet voelen. Daar moest ik aan denken bij dit gedeelte. Ze luisteren niet naar God en bekeren zich niet. Nu zegt God dat Hij hen in de steek zal laten. Hij zal niet langer bij hen wonen. Totdat ze Hem weer zullen zoeken. God weet dat wanneer ze het zwaar te verduren krijgen, ze weer naar Hem zullen gaan verlangen en dat ze Hem weer zullen gaan zoeken.

God zal de priesters straffen, omdat ze een valkuil geworden zijn voor het volk Israël. Zij zijn er mee schuldig aan dat er een geest van ontrouw is bij het volk. Ze kennen de Heer niet, ze zijn trots geworden en doen slechte dingen. Daarom zal het met hen verkeerd aflopen.
Met Juda is het al niet veel beter gesteld. Zij doen met Israël mee. Daarom zal het met hen ook verkeerd aflopen. Ze offeren nog wel, maar God zal niet meer naar hen luisteren. Vanwege hun ontrouw zal God ook hen straffen.
Sla alarm! Want de vijand komt eraan. De mensen van Israël zullen verdrukt en vertrapt worden. God zal Israël en Juda aanvallen en verscheuren. Hij zal hen meenemen en niemand zal hen redden. Dat is hun straf. God zal vertrekken en niet langer bij hen wonen, totdat ze toegeven dat ze schuldig zijn en weer naar Hem gaan verlangen. Want als ze zich helemaal geen raad meer weten, zullen ze weer bij God terugkomen. Dan zullen ze de wetten en leefregels van God weer gaan gehoorzamen.
Gods straf had niet als doel om het volk te vernietigen, maar zijn doel was herstel. Hij bracht moeite in hun leven om hen op het punt te krijgen dat ze Hem weer zouden gaan zoeken.

Filippenzen 3:18-41: Wie leeft alsof hij een vijand is van de gekruisigde Christus, met die zal het uiteindelijk slecht aflopen. Ze leven als ongelovige mensen. Maar wie Christus toebehoren, laten zij een leven leven wat daar bij past. Wij zijn wel in deze wereld, maar niet van deze wereld. Wij zijn burgers van een hemels koninkrijk. Laat dat in je leven iedere dag ook zien.

Application (Toepassing: Wat betekent dit voor vandaag en voor mij?)
God is er steeds op uit om ons dicht bij Hem te houden. Wanneer wij afdwalen, waarschuwt Hij ons. Wanneer wij dan niet luisteren, zal Hij het ons laten voelen. Totdat we Hem weer zoeken en naar Hem verlangen. Zijn straffen zijn niet om te vernietigen, maar om de relatie met Hem te herstellen.

Prayer
(Gebed: spreek met God over wat je hebt geleerd)
Heer U wilt dat we naar U luisteren. U verlangt ernaar met ons te leven. U laat het merken wanneer we van U afdwalen. U waarschuwt ons door Uw Woord. Heer, geef dat wij dan naar U luisteren en ons bekeren. Laat het niet nodig zijn dat U het ons moet laten voelen. Maar wanneer het zover komt dat U moeiten gebruikt om ons weer bij U terug te brengen, Heer geef dat wij dat dan ook doen. Geef dat wij U dan weer zoeken en weer naar U gaan verlangen. Wil dat geven aan ieder die zich nu in zo'n situatie bevindt. Breng ons bij U terug. Leer ons te leven zoals past bij U en Uw koninkrijk. Dank U wel dat we mogen weten dat U er niet op uit bent om ons te vernietigen, maar dat U altijd uit bent op ons herstel. De weg terug naar U is altijd open. Dank U wel daarvoor. Amen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

BOEKENTIP: BEVRIJDENDE LIEFDE (FRANCINE RIVERS)
Voor wie meeleest met de bijbelstudieserie over Hosea (en natuurlijk voor iedereen die van lezen houdt), kan ik het boek "Bevrijdende Liefde" van Francine Rivers aanbevelen. Het is heel mooi om dit boek te lezen naast de bijbelstudie over Hosea. Francine plaatst met deze roman het bijbelverhaal van Hosea tegen de achtergrond van de negentiende eeuw. De onvoorwaardelijke liefde van Michael Hosea voor Angel laat zien hoever God gaat in Zijn liefde voor ons. Heeft Gods onvoorwaardelijke liefde het verzet in jouw hart al doen smelten? Staat jouw hart al open om Gods liefde te ontvangen en te beantwoorden? Een aanrader om te lezen!


Koop bij bol.com

Cadeauwinkel
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Zing voor God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Zing voor God

De HEERE is mijn kracht en mijn psalm,
want Hij is mij tot heil geweest.
Psalm 118:14 (HSV)


God is goed geweest voor ons. Zing daarom voor Hem.

Heer ik wil zingen en juichen voor U.
U hebt mij bevrijd uit de macht van de zonde,
U hebt mij verlost.
U bent mijn kracht en mijn sterkte.
Dank U wel voor wat U voor mij hebt gedaan.
Amen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

vrijdag 22 maart 2019

Trouwe liefde, Hosea 4:15-19

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Hosea 4:15-19


WEEK 2 DAG 5
LEES: Hosea 4:15-19, Psalm 47
SOAP: Psalm 47:8


Ik volg samen met andere vrouwen de bijbelstudie Trouwe liefde van Love God Greatly over het Bijbelboek Hosea. Dit is de SOAP die ik naar aanleiding daarvan gemaakt heb. Je kunt het gebruiken voor je eigen studie over Hosea.

Scripture (Schrift: noteer het betreffende bijbelvers, eventueel in meerdere vertalingen)
 • Hosea 4:15
  Nieuwe Bijbelvertaling:
  Als jij zo trouweloos bent, Israël, maak dan Juda tenminste niet medeschuldig. Kom niet naar Gilgal, trek niet naar het goddeloze ​Betel, en zweer daar niet: ‘Zo waar de HEER leeft!’

  BasisBijbel: Ook al ben jij ontrouw aan Mij, Israël, laat Juda dan alsjeblieft niet hetzelfde doen! Juda, ga alsjeblieft niet naar Gilgal! Ga niet naar Bet-Aven (= Bet-El)! Zeg niet langer: 'Ik zweer bij de Heer' als je intussen andere goden dient.
Observation (Observatie: noteer een aantal dingen die je opvallen)
Nu het koninkrijk Israël zo trouweloos is geworden, wordt het koninkrijk Juda gewaarschuwd niet dezelfde weg te gaan.Ga niet naar Gilgal, ga niet naar Beth Aven/Betel. Deze beide plaatsen waren plaatsen van afgoderij in Israël. Laat Juda niet in dezelfde zondige voetsporen treden als Israël.

Deze notititie stond er in de BasisBijbel bij de naam Beth Aven: Bet-Aven was de naam die God gaf aan de plaats Bet-El. 'Bet-El' betekent 'Huis van God.' 'Bet-Aven' betekent 'Huis van kwaad.' God noemde het zo omdat daar een gouden kalf aanbeden werd. Ook in Gilgal stond een afgodsbeeld. God wilde dus niet dat ze daar naartoe gingen om aan die beelden offers te brengen.

Psalm 47 zegt dat God heerst over de hele aarde, Hij is een geweldige en machtige Koning. In deze psalm is dat reden tot vreugde, want God heeft volken voor hen verslagen. Hij heeft hen het land in bezit gegeven. In Hosea 4: 15-19 is God ook degene die als Koning heerst. Daar wordt echter gezegd: Israël verzet zich als een onwillige koe. Zou de HEER het dan willen weiden als een lam in het vrije veld? Nee, laat maar, ze hebben zich vergooid aan de afgoden. Nu is het afgelopen. God is er klaar mee. Hij zal hen aan hun lot overlaten. Een stormwind zal hen wegblazen. God zou Assur gebruiken en zij zouden het koninkrijk Israël aanvallen, een heel groot aantal mensen doden en de rest gevangen meenemen. Vanwege hun afgoderij zou het slecht met hen aflopen. De woorden een stormwind zal hen wegblazen doet mij ook denken aan Psalm 1. Zij die kwaad doen, zullen zijn als kaf dat verwaait in de wind. Hun weg loopt dood, ze houden geen stand.

Israël ging in ballingschap. Dit lot bleef Juda eerst nog bespaard. Ook zij liepen net als Israël andere goden achterna. Ze volgden het voorbeeld van Israël. Hun wachtte daarom later hetzelfde lot.
Ik las ergens de verwijzing naar 1 Korinthe 15:33: Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden. Juda ging wandelen op dezelfde kwade wegen als de mensen om hen heen. Ze werden door Israël verleid om hetzelfde te doen. Dat leidde uiteindelijk ook tot de ballingschap van Juda door Babel.


Application (Toepassing: Wat betekent dit voor vandaag en voor mij?)
Laat je niet door wie dan ook verleiden om niet langer Gods wegen te gaan. Alleen Gods weg is goed en tot zegen. Andere wegen, hoe aantrekkelijk ze ook lijken, zullen uiteindelijk leiden naar je ondergang.

Prayer
(Gebed: spreek met God over wat je hebt geleerd)
Heer, leer mij steeds weer Uw weg te gaan. Ik wil U volgen en U dienen. Laat mij niet meegaan op de weg van hen die kwaad doen. Want zij zijn als kaf dat wegwaait in de wind. U blaast ze weg, ze houden geen stand. Heer laat mij iedere dag vreugde vinden in U en laat mij leven naar Uw wil. Dan mag ik zijn als een boom aan stromend water, die vrucht mag dragen en mag bloeien voor U.
Heer breng terug wie van U afdwalen en eigen wegen gaan. Laat hen nog niet aan hun lot over. Red hen en breng hen tot inkeer. Dank U dat ik mag weten dat U een geduldig God bent die niet onmiddellijk klaar staat met verstoting. Here, geef in uw genade nog tijd voor bekering. Dat ze toch naar U gaan luisteren. Behoed hen voor het leed dat hen anders te wachten staat. Heer ontferm U over hen. Amen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

BOEKENTIP: BEVRIJDENDE LIEFDE (FRANCINE RIVERS)
Voor wie meeleest met de bijbelstudieserie over Hosea (en natuurlijk voor iedereen die van lezen houdt), kan ik het boek "Bevrijdende Liefde" van Francine Rivers aanbevelen. Het is heel mooi om dit boek te lezen naast de bijbelstudie over Hosea. Francine plaatst met deze roman het bijbelverhaal van Hosea tegen de achtergrond van de negentiende eeuw. De onvoorwaardelijke liefde van Michael Hosea voor Angel laat zien hoever God gaat in Zijn liefde voor ons. Heeft Gods onvoorwaardelijke liefde het verzet in jouw hart al doen smelten? Staat jouw hart al open om Gods liefde te ontvangen en te beantwoorden? Een aanrader om te lezen!


Koop bij bol.com

Cadeauwinkel
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

God is mijn Helper

Wanneer het leven je zwaar valt,
trek je dan op aan Psalm 55: 23.
Breng je lasten bij Hem en vertrouw op Zijn hulp. 

Leg uw last op de HEER en Hij zal u steunen,
nooit zal Hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.
Psalm 55:23 (Nieuwe Bijbelvertaling)


Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Psalm 55:23


HEER, ik breng mijn moeiten en zorgen bij U.
Nu het leven mij zwaar valt,
vertrouw ik erop dat U mij steunt
en voor mij zult zorgen.
U zult mij behoeden en beschermen.
U laat mij nooit in de steek.
Dank U wel dat U altijd bij mij bent
en mijn Helper wilt zijn.
Amen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 21 maart 2019

Trouwe liefde, Hosea 4:1-14

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Hosea 4:1-14


WEEK 2 DAG4
LEES: Hosea 4:1-14, Micha 6:8
SOAP: Hosea 4:12
Voor meer verdieping: Micha 6


Ik volg samen met andere vrouwen de bijbelstudie Trouwe liefde van Love God Greatly over het Bijbelboek Hosea. Dit is de SOAP die ik naar aanleiding daarvan gemaakt heb. Je kunt het gebruiken voor je eigen studie over Hosea.

Scripture (Schrift: noteer het betreffende bijbelvers, eventueel in meerdere vertalingen)
 • Hosea 4:12
  Nieuwe Bijbelvertaling:
  Mijn volk raadpleegt een stuk hout, uit stokjes lezen ze de toekomst af. Ze zijn bezeten van ontucht en keren zich af van hun God.

  Bijbel in Gewone Taal: De Heer zegt: ‘Mijn volk, jullie vragen ​godenbeelden​ om raad, en jullie gaan naar ​waarzeggers​ toe. Jullie hebben mij verlaten, jullie hebben ​andere ​goden​ gezocht. Jullie zijn net als een vrouw die haar man verlaat en andere mannen zoekt.

  BasisBijbel: Mijn volk vraagt aan houten beelden om raad! Aan een houten paal vragen ze advies! Want een geest van ontrouw brengt hen op het verkeerde pad, zodat ze bij hun God weglopen.
Observation (Observatie: noteer een aantal dingen die je opvallen)
God houdt een rechtszaak en Hij beschuldigt Israël. Ze zijn niet meer met God vertrouwd. Ze leven alsof er geen God is. Eerlijkheid en liefde is ver te zoeken. Overal is bedrog, diefstal, overspel, geweld, moord en doodslag. Het land en zijn inwoners en alles wat er leeft zal er aan ten gronde gaan. Het loopt verkeerd af met het volk, doordat zij God niet kennen. God geeft ze terug wat ze zelf doen: Ze willen Hem niet kennen, daarom wil God hen ook niet langer kennen. Ze vergeten Gods regels en wetten, dan zal God nu ook hen vergeten. Ze waren zijn volk, maar ze zullen niet langer Zijn volk zijn. Ze zullen de gevolgen dragen van wat ze hebben gedaan. God zal hen straffen. Het zal verkeerd met hen aflopen.

Hosea 3 was heel bemoedigend. Daar lazen we dat God zich in de toekomst weer over Zijn volk zal ontfermen. Ondanks de ontrouw van het volk, blijft God trouw en van zijn volk houden. Dat moest Hosea laten zien door opnieuw Gomer lief te hebben.Nu in hoofdstuk 4 klinkt weer heel andere taal. God die een rechtszaak aanspant tegen zijn volk en die hen aanzegt hen te zullen straffen.
Dat God belooft dat Hij zich in de toekomst weer over zijn volk zal ontfermen, geeft licht aan de horizon. Maar dat neemt niet weg dat het volk nog wel door een donkere periode heen zal gaan. God zal hun wandaden straffen, hun misdaden vergelden. God trekt zich van hen terug.

In vers 14 staat Hij zal hun dochters hun overspel niet aanrekenen. God zal hén daar niet voor straffen. Dit is niet als iets positiefs bedoeld. Het is juist het zwaarste oordeel van God waar een mens in dit leven mee te maken kan krijgen. Hebreeën 12:8 zegt: Als je niet door Hem opgevoed en bestraft wordt, ben je kennelijk niet zíjn kind. Dat is precies in  lijn met dat God zegt dat ze niet langer zijn volk zijn. Hij laat hen aan hun lot en hun zondige begeerten over. Zijn straffen zijn bedoeld om tot inkeer van zonden te brengen. Maar nu zal Hij niet straffen, Hij geeft hen over aan henzelf. Hij trekt zijn handen van hen af. Lees in dit verband ook eens Romeinen 1:18-32. Daar kom je hetzelfde tegen. Het zal daardoor gaan van kwaad tot erger. Zo komt Israël, een volk zonder verstand, ten val.

Application (Toepassing: Wat betekent dit voor vandaag en voor mij?)
Het loopt slecht af met mensen die niet naar God willen luisteren en zich niet door Hem laten corrigeren. Zij komen in een neerwaartse spiraal terecht. God zal uiteindelijk zijn handen van hen aftrekken en hen overgeven aan hun eigen slechte verlangens.
Luister naar God. Laat je door Hem vermanen. Heb ontzag en eerbied voor Hem. Gehoorzaam Hem. Het zal je tot zegen zijn.

Prayer
(Gebed: spreek met God over wat je hebt geleerd)
Vader, wat een verschrikkelijke gevolgen heeft het wanneer wij niet vertrouwd met U zijn en U niet kennen. Wat gaan we dan gemakkelijk zondige en slechte wegen. We zien het overal om ons heen wat de gevolgen daarvan zijn. De wereld wil U niet kennen. Ze meent wel te kunnen leven zonder U. De samenleving wordt hoe langer hoe slechter. Bedrog, diefstal, overspel, moord en doodslag zijn aan de orde van de dag. Zonde wordt niet langer zonde genoemd. Velen leven alsof U niet bestaat. Wat moet dit U diep raken in Uw liefdevolle hart.   
Heer straffen zijn pijnlijk. Maar wanneer U ons straft, mogen we weten dat U ons als Uw kinderen ziet. Dank U wel dat U ons als een Vader vermaant en bestraft om ons daarmee op te voeden en bij te sturen. Heer geef dat wij daar naar luisteren. Behoed ons ervoor dat U Uw handen van ons aftrekt en ons overgeeft aan onszelf. Want dan zou het van kwaad tot erger gaan in ons leven. Heer, geef mij een hart dat open staat voor U en naar U en Uw vermaning wil luisteren. Overtuig mij van zonde, zodat ik mij daarvan kan bekeren. Dank U dat U mijn Vader wilt zijn en mij opvoedt als Uw kind. Amen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

BOEKENTIP: BEVRIJDENDE LIEFDE (FRANCINE RIVERS)
Voor wie meeleest met de bijbelstudieserie over Hosea (en natuurlijk voor iedereen die van lezen houdt), kan ik het boek "Bevrijdende Liefde" van Francine Rivers aanbevelen. Het is heel mooi om dit boek te lezen naast de bijbelstudie over Hosea. Francine plaatst met deze roman het bijbelverhaal van Hosea tegen de achtergrond van de negentiende eeuw. De onvoorwaardelijke liefde van Michael Hosea voor Angel laat zien hoever God gaat in Zijn liefde voor ons. Heeft Gods onvoorwaardelijke liefde het verzet in jouw hart al doen smelten? Staat jouw hart al open om Gods liefde te ontvangen en te beantwoorden? Een aanrader om te lezen!


Koop bij bol.com

Cadeauwinkel
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Gods Geest, mijn krachtbron

Al voel je je zwak en ben je wel eens bang,
weet dat Gods Geest je kracht geeft
om te gaan staan in je bestemming.

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid,
maar van kracht en liefde en bezonnenheid.
2 Timoteüs 1: 7 (Herziene Statenvertaling)


Leef je geloof, Hillie Snoeijer: 2 Timoteüs 1:7


Heer, dank U wel dat U mij Uw Geest hebt gegeven.
Uw Geest maakt mij bekwaam.
Uw Geest neemt mijn angst weg.
Uw Geest maakt mij sterk, liefdevol en bedachtzaam.
Uw Geest stelt mij in staat om te leven en te getuigen van U.
Amen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 20 maart 2019

Trouwe liefde, Hosea 3:1-5

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Hosea 3:1-5


WEEK 2 DAG 3
LEES: Hosea 3:1-5, Jeremia 3:6-10
SOAP: Hosea 3:1


Ik volg samen met andere vrouwen de bijbelstudie Trouwe liefde van Love God Greatly over het Bijbelboek Hosea. Dit is de SOAP die ik naar aanleiding daarvan gemaakt heb. Je kunt het gebruiken voor je eigen studie over Hosea.

Scripture (Schrift: noteer het betreffende bijbelvers, eventueel in meerdere vertalingen)
 • Hosea3:1
  Nieuwe Bijbelvertaling:
  De HEER zei tegen mij: ‘Heb nogmaals een vrouw lief, een vrouw die ondanks de ​liefde​ van haar man toch overspelig is, net zoals de HEER de Israëlieten liefheeft hoewel zij zich op ​andere ​goden​ richten en uit zijn op de lekkernijen in hun tempels.

  Bijbel in Gewone Taal: De Heer zei tegen mij: ‘Hosea, laat je vrouw opnieuw zien dat je van haar houdt, ook al slaapt ze met andere mannen. Doe dat als teken van mijn ​liefde​ voor de Israëlieten. Want ik houd van hen, ook al kiezen zij voor ​andere ​goden. Ze brengen liever ​offers​ aan hen dan aan mij.

  Het Boek: De Here zei tegen mij: ‘Ga uw vrouw weer halen, breng haar bij u terug en heb haar lief, ook al pleegt zij graag overspel met andere mannen. Want Ik, de Here , heb Israël nog steeds lief, ook al heeft zij zich gewend tot afgoden en hun mooie geschenken geofferd.

  BasisBijbel: De Heer zei tegen mij: "Laat deze vrouw zien dat je van haar houdt, ook al is ze ontrouw aan jou en gaat ze met andere mannen naar bed. Net zo houd Ik van de Israëlieten, ook al zijn ze ontrouw aan Mij. Want ze aanbidden andere goden en drinken graag wijn.
Observation (Observatie: noteer een aantal dingen die je opvallen)
De Nieuwe Bijbelvertaling doet een beetje denken alsof Hosea weer een andere vrouw moet liefhebben. De andere vertalingen wijzen toch in de richting dat het hier om Gomer gaat. Dit past ook het beste met wat Hosea van God daarmee moet laten zien.

Hosea krijgt van God de opdracht om Gomer opnieuw zijn liefde te laten zien. Ook al is Gomer op dat moment overspelig. Door dit te doen laat Hosea de liefde van God voor Israël zien. God houdt nog steeds van zijn volk, ook al zijn ze Hem ontrouw door andere goden te dienen en te aanbidden. Gods liefde voor Israël is zeer groot en Hij is zeer barmhartig voor hen.

Wat er eerder precies met Gomer gebeurd is, weten we niet. Maar blijkbaar moest Hosea haar vrij kopen. De BasisBijbel heeft hier als kanttekening bij dat er aanwijzingen zijn dat Gomer een tempelhoer was in een afgodstempel. Hosea kreeg de opdracht haar vrij te kopen. Hij betaalde 15 zilverstukken en 330 liter gerst voor haar. Samen had dit de waarde van ongeveer 30 zilverstukken, de prijs van een slaaf. Dit suggereert dat ze slaaf was geworden. Hosea kocht haar as het ware vrij uit de slavernij van haar zonde. Net zoals God ook zijn volk zal vrijkopen uit de slavernij van de zonde.

Hosea koopt haar en zegt dan tegen haar dat ze lange tijd op hem zal moeten wachten. Ze mag met niemand overspelig naar bed gaan en ook Hosea zal niet met haar naar bed gaan. God zegt, zo zullen de Israëlieten heel lang zonder koning, zonder leiders, zonder offers, zonder heiligdom, zonder efod, zonder afgodsbeelden in hun huis zijn. Dat zal ertoe leiden dat ze weer gaan verlangen naar de HEER, hun God, en hun koning David. Ze zullen uiteindelijk terugkeren naar Hem en zijn zegeningen.

In Jeremia 3: 6-10 wordt beschreven hoe Israël ontrouw en overspelig was geworden door andere goden te dienen. God dacht dat ze wel bij Hem terug zouden komen als ze er genoeg van hadden, maar ze kwam niet terug. Daarom verstootte God Israël en gaf haar een scheidingsbrief vanwege haar overspel. In plaats dat dit afvallig Juda afschrikte, pleegden ook zij overspel.Daarna kwamen ze wel bij Hem terug, maar het was niet oprecht gemeend. Het waren loze woorden. Hun hart kwam niet terug bij God.

Application (Toepassing: Wat betekent dit voor vandaag en voor mij?)
Gods hart is vol liefde en genade voor ons. God zet zijn trouw tegenover de ontrouw van ons. Hij koopt ons vrij van de zonde, zodat wij weer naar Hem gaan verlangen en terugkeren naar Hem. Hij zoekt harten die Zijn liefde in alle oprechtheid en trouw zullen beantwoorden.

Prayer
(Gebed: spreek met God over wat je hebt geleerd)
Wat is Uw liefde onnoemelijk groot. U geeft uw volk, U geeft mij niet op. Ondanks onze ontrouw blijft U trouw. Wat een liefde! Heer, laat Israël weer naar U gaan verlangen en terugkeren naar U. Heer, ook ik verlang naar U. Ik wil bij U zijn en U liefhebben. Heer laten dat geen loze woorden zijn. Laten ze komen uit een oprecht hart dat brandt vol liefde voor U. Ik hou van U. Amen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

BOEKENTIP: BEVRIJDENDE LIEFDE (FRANCINE RIVERS)
Voor wie meeleest met de bijbelstudieserie over Hosea (en natuurlijk voor iedereen die van lezen houdt), kan ik het boek "Bevrijdende Liefde" van Francine Rivers aanbevelen. Het is heel mooi om dit boek te lezen naast de bijbelstudie over Hosea. Francine plaatst met deze roman het bijbelverhaal van Hosea tegen de achtergrond van de negentiende eeuw. De onvoorwaardelijke liefde van Michael Hosea voor Angel laat zien hoever God gaat in Zijn liefde voor ons. Heeft Gods onvoorwaardelijke liefde het verzet in jouw hart al doen smelten? Staat jouw hart al open om Gods liefde te ontvangen en te beantwoorden? Een aanrader om te lezen!


Koop bij bol.com

Cadeauwinkel
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!