donderdag 30 juni 2016

God zorgt voor je

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

God zorgt voor je.
Maak je daar maar geen zorgen over.

Kijk eens om je heen,
zie hoe Hij voor heel zijn schepping zorgt.

Hij geeft zon en regen,
zodat de natuur tot bloei kan komen.
Hij zorgt voor de vogels en de dieren.
Geeft hen het voedsel dat ze nodig hebben.

Mattheus 6: 26 zegt: "Zijn jullie niet meer waard dan zij?"
Dan kun je er van uit gaan dat Hij ook voor jou zal zorgen.
Dat Hij je zal geven wat je nodig hebt.
God zorgt voor je, elke dag, heel je leven.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

woensdag 29 juni 2016

God liefhebben boven alles

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


God brengt soms moeilijke dingen in je leven
om na te gaan of Hij voor jou werkelijk het belangrijkste is.
Of je Hem lief hebt boven alles.

Dat deed Hij bijvoorbeeld ook bij Abraham.
Hij gaf hem de opdracht zijn enige zoon te offeren.
Abraham, hij had jaren moeten wachten op deze zoon.
Hoe kon God nu dit van hem vragen?
Zou Abraham doen wat God hier van hem vroeg?

Wij kennen het verhaal uit de Bijbel.
Maar reken maar dat het een worsteling voor hem is geweest.
Hij ging en was bereid om God gehoorzaam te zijn.
Ook al wist hij niet hoe dit zou aflopen.
Maar hij had God lief boven alles.

Ben jij bereid om iets wat jou heel dierbaar is
te offeren aan God wanneer Hij dat zou vragen?
Zal dan uit jouw leven blijken dat God jouw nummer 1 is?
Dat Hij jou het allerdierbaarste is?
Dat je God liefhebt boven alles?

God was bereid om Zijn Zoon te offeren voor jou.
Hij hield zoveel van mensen,
dat Hij er zijn geliefde Zoon voor over had,
om jou en mij te kunnen redden!
Het kostte Hem echt alles om jou te redden.

Nu Hij alles voor jou over heeft gehad,
verlangt Hij ernaar dat jouw hart ook helemaal naar Hem uitgaat.
Dat ook jij er alles voor over zult hebben,
om een levende relatie te hebben met Hem.
Dat jij Hem liefhebt boven alles en iedereen.
Gaat jouw liefde voor God zover?


Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

dinsdag 28 juni 2016

Begin je dag met God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Wat is er mooier dan je dag te beginnen met God?
Wanneer je wakker wordt contact te zoeken met Hem?
Zoek direct al aan het begin van de dag je kracht bij Hem.
Zoek Zijn leiding en laat je omringen door Zijn liefde.
Ervaar Zijn liefde, ervaar Zijn kracht.
Samen met Hem kun je de komende dag aan.

David verwoordde het als volgt in  Psalm 143: 8:
"Laat mij 's morgens vroeg 
al Uw goedheid en liefde ervaren.
Ik vertrouw U volkomen.
Laat mij weten welke weg ik moet inslaan.
Alles in mij richt zich op U."

Richt je op God en Zijn nabijheid.
Vertrouw je aan Hem toe.
Want leven met Hem maakt je leven goed,
wat er ook mag gebeuren.
Door alle stormen heen,
brengt Hij je op je bestemming:
thuis bij Hem tot in eeuwigheid.


Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

maandag 27 juni 2016

God is bij je in je moeiten

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Wanneer er moeite in jouw leven komt, ga ermee naar God.
Je mag bij Hem schuilen en bescherming vinden.
Hij wil er voor je zijn.

Al heb je een lange moeilijke weg te gaan,
God gaat heel die weg met je mee,
Hij laat je nooit alleen.

Hij geeft je onderweg wat je nodig hebt.
Hij geeft je kracht om door de moeiten te gaan.
Hij troost je wanneer jij het moeilijk hebt.
Hij geeft inzicht en wijst je de weg die je moet gaan.

Hij wil er altijd voor jou zijn.
God is bij je in je moeiten.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

donderdag 23 juni 2016

God is er

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Open je ogen voor Gods aanwezigheid.
Open je oren voor wat Hij tot je wil zeggen.

Zie God in de wonderen van de natuur.
Hoor God tot je spreken in Zijn Woord.

God laat op zoveel manieren merken dat Hij er is.
Sta jij ervoor open om Zijn aanwezigheid op te merken?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

woensdag 22 juni 2016

Verslap niet!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

God heeft een heerlijke toekomst voor ons op het oog.
Hij werkt aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Aan een eeuwigheid waarin niet langer plaats is voor zonde en verdriet.
Daar wil Hij jou naar toebrengen.
Dat is Zijn verlangen.

Zo gemakkelijk raakt dat verlangen naar
die prachtige toekomst bij ons op de achtergrond.
Gaan wij vooral op in de wereld van nu.
Alsof er geen andere wereld aanstaande is.

Maar leef niet zo kortstondig.
Zorg dat je verlangen naar God en Zijn nieuwe wereld niet uitdooft.
Ga naar de kerk, zoek het contact met medechristenen,
om elkaar wakker te houden en niet te verslappen.
God wil ons steeds weer herinneren aan waar Hij mee bezig is.
Maak gebruik van de mogelijkheden die Hij geeft,
om je geloof levend en vurig te laten zijn.

Loop de mooie toekomst van God niet mis,
door kortzichtig op te gaan in het hier en nu.
Wake-up, slaap niet in, word wakker, hou je geloof levend.
Laat je door God naar Zijn toekomst brengen.
Om voor altijd in Zijn heerlijke nabijheid te leven.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

dinsdag 21 juni 2016

Laat God jouw topprioriteit zijn

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Laat een aangenaam leven
niet het hoogste doel in jouw leven zijn.
Laat het kennen van God,
je levende relatie met Hem,
datgene zijn wat jouw hoogste prioriteit heeft.

Wanneer jouw hoogste verlangen een aangenaam leven is,
ga je zomaar God gebruiken om dat doel te bereiken.
God wordt dan een middel om zegeningen te ontvangen.
Maar daarmee trap je God op Zijn Vaderhart.
Je streven naar een aangenaam leven is een afgod geworden.

Het is dezelfde houding als die van de verloren zoon uit de Bijbel.
Hij had ook meer interesse in de erfenis dan in de vader zelf.
Doe mij nu de erfenis liet hij zijn vader weten.
Om mij bent u nu al dood.
Wat moet dat pijnlijk geweest zijn voor die vader.
Zo trappen ook wij op Gods Vaderhart
wanneer Zijn zegeningen voor ons belangrijker zijn dan Hijzelf.

Vind je vreugde in God.
Zoek Zijn nabijheid en breng tijd met Hem door.
Niets is er vreugdevoller dan God te leren kennen
en in Zijn nabijheid te zijn.
Laat God je topprioriteit zijn!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

maandag 20 juni 2016

Zoveel om voor te danken

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Er is zoveel waar je God voor kunt danken.
Prijs God met al wat in je is.
Prijs zijn heilige naam.
Vergeet niet een van zijn weldaden.

God vergeeft al je zonden.
Hij behandelt je niet naar wat
je verdient vanwege je zonde.
Hij heeft je schuld ver weg gedaan.

God geneest je ziekten.
Op een dag zul je volkomen genezen zijn.
Nu zie je daar tekenen van
wanneer God direct en op bovennatuurlijke wijze geneest.

God redt je van het dodenrijk.
Hij laat je niet voor altijd sterven.
Hij redt je uit de dood.

God geeft je zijn liefde en compassie.
Zo hoog de hemel is boven de aarde,
zo groot is zijn liefde voor ieder die in Hem gelooft.

Prijs de Heer om al zijn weldaden!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

donderdag 16 juni 2016

Zie de winst in elke moeilijkheid (3)

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Niemand ziet uit naar moeilijke tijden.
Toch hoeft zo'n moeilijke tijd niet alleen negatief te zijn.
Vaak komen er ook mooie dingen in mee.
Leer die kanten te zien en te ervaren.
Zie de winst in elke moeilijkheid.

Vandaag kijken we naar nog een tweetal mogelijke winstpunten:

5.
Je leert God te vertrouwen.
Wanneer alles voor de wind gaat,
meen je zo gemakkelijk jezelf wel te kunnen redden.
Maar wanneer alles tegen zit
en we aan het eind van ons kunnen komen,
drijven de omstandigheden ons naar God.
We leren niet te steunen op onze eigen kracht,
maar we leren te vertrouwen op God en zijn kracht.

6.
Wacht op God en zie hoe Hij je gaat redden.
Hij zal je door je moeiten heen helpen.
Hij deed dat in het verleden,
Hij zal dat ook nu doen.
Zie uit naar God en blijf op Hem hopen.

Leer om het goede in elke moeite te zien.
Ervaar Gods troost en bemoediging
en vertrouw op Zijn kracht.
Stel je open voor het goede
wat meekomt in je moeilijkheden.
Bid tot God om hulp en kracht
om door je moeiten heen te gaan.
Heere, help mij!

Meer lezen:
Zie de winst in elke moeilijkheid (1)
Zie de winst in elke moeilijkheid (2)

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

woensdag 15 juni 2016

Zie de winst in elke moeilijkheid (2)

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Veel personen uit de Bijbel
gingen gedurende hun leven door moeilijke tijden.
En ook vandaag zijn kunnen we door moeilijke tijden gaan.
Maar staar je niet blind op de moeiten.
In je moeite is er ook ruimte voor mooie dingen.
Leer die te zien en te ervaren.
Zie de winst in elke moeilijkheid.

Gisteren passeerden de eerste twee winstpunten de revue.
Vandaag kijken we naar twee andere mogelijke winstpunten:

3.
Je wordt door moeilijkheden veranderd.
Door moeiten heen, leer je vol te houden.
Zoals goud gezuiverd wordt door vuur
en een wijnstok meer vrucht gaat dragen
door hem te snoeien, zo leidt moeite tot
geduld, volharding en standvastigheid.
Je karakter wordt erdoor gevormd.

4.
Je bent niet alleen in je lijden.
In je lijden en moeiten zullen er mensen om je heen gaan staan.
Mensen die met je meeleven, je bemoedigen en troosten.
Mensen die je helpen om door je lijden heen te gaan.
Gedeelde smart is halve smart zegt het spreekwoord.
Wat is het fijn om te merken dat je er niet alleen voor staat.

Wanneer jij gebukt gaat onder moeiten,
kijk dan verder dan je moeilijkheden.
Zie de winst in elke moeilijkheid.

Vorige post: Zie de winst in elke moeilijkheid (1)

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

dinsdag 14 juni 2016

Zie de winst in elke moeilijkheid (1)

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Paulus weet wat het is om door moeilijkheden heen te gaan.
Hij heeft in zijn leven van alles meegemaakt.
Maar hij ging niet bij de pakken neerzitten.
Hij had oog voor de positieve resultaten
die door moeiten heen naar voren kwamen.
Hij zag de winst van zijn moeilijkheden.

De komende dagen lopen we een aantal winstpunten bij langs.
Zie de winst in elke moeilijkheid:

1.
Je zult getroost worden in je moeiten.
God zal je moed geven.
Je moet misschien veel lijden,
maar dankzij Christus krijg je ook veel steun van God.

2.
Door je moeilijkheden kun je anderen weer helpen.
Met de troost waarmee jij getroost en bemoedigd bent,
kun je anderen weer troosten en bemoedigen.

Staar je niet blind op je moeiten,
maar leer om de mogelijkheden te zien,
de kansen en de winst in elke moeilijkheid.


Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

maandag 13 juni 2016

Tel je zegeningen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Sta eens even stil ... bij wat God je heeft gegeven.
Sta eens even stil ... bij wat God voor je heeft gedaan.
Sta eens even stil ... bij wie God voor je is.
Sta eens even stil ...

Zo vaak vergeten we Gods zegeningen.
Maar er is zoveel waar je Hem voor kunt danken.
Prijs God met al wat in je is.
Prijs zijn heilige naam.
Vergeet niet een van zijn weldaden.
Tel elke dag je zegeningen.
En dank Hem ervoor.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

donderdag 9 juni 2016

Wat je doet voor God heeft zin

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Vraag jij jezelf wel eens af of
wat jij doet enig verschil maakt?
Word je gemakkelijk verleid om te denken
dat het allemaal verspilde tijd en moeite is?

Weet dat niets van wat je doet voor God
een verspilling van je tijd en energie is.
Je moeite zal niet voor niets zijn.
God beloont wie Hem is toegewijd.
Hen wacht een heerlijke toekomst.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!