donderdag 28 juni 2018

Gods genade is er ook voor jouGod biedt alle mensen zijn genade aan.
Dat 'geluk' is voor iedereen weggelegd.
Daar liet Hij zelfs zijn Zoon voor sterven.

Door Jezus is er vergeving van zonden.
Door Hem is er eeuwig leven mogelijk.
Door Hem breekt het nieuwe leven aan.

Heb jij Gods roepende stem gehoord?
Heb jij zijn aanbod van genade aangenomen?
Heb jij je leven reeds aan Hem gegeven?
Grijp dit aanbod van geluk met beide handen aan.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 27 juni 2018

Jezus is de weg tot GodDoor de zonde is er een onmetelijk diepe kloof ontstaan
tussen de heilige God en de zondig geworden mens.
Een kloof die geen mens kon overbruggen.
Maar Goddank, Hij zond zijn Zoon Jezus.
Om het zondeprobleem op te lossen.

Jezus stierf voor onze zonden aan het kruis.
Hij nam onze straf op zich.
Hij gaf zijn leven in onze plaats.
Gods oordeel kwam ten volle op Hem neer.
Uiteindelijk riep Hij het uit: "Het is volbracht!"

Jezus onderging dit alles uit liefde voor God en ons.
Hij wilde God eren en mensen gelukkig maken.
Doordat Hij gehoorzaam was tot in de dood,
heeft Hij de zonden weggedaan.
Hij overbrugde de kloof tussen God en mensen.
Door Hem kunnen wij weer in Gods nabijheid zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 26 juni 2018

De Bijbel, een geweldig boekDe Bijbel laat ons zien wie wij als mensen zijn:
zondig en schuldig tegenover God.
De Bijbel vertelt ons over God:
hoeveel Hij van ons houdt.
De Bijbel tekent ons Jezus Christus:
hoe Hij onze zonden op zich nam en stierf aan het kruis.
De Bijbel geeft ons een glimp van de toekomst:
alles zal uitlopen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
De Bijbel opent je ogen voor Gods werkelijkheid.
De Bijbel vertelt je alles wat nodig is voor jouw eeuwig behoud.

In de Bijbel spreekt God zijn woorden tot jou.
Hoor zijn stem en laat Hem binnen in je leven.
Lees iedere dag trouw in de Bijbel.
Ontdek de schatten die daarin verborgen liggen.
Leer door de Bijbel God en jezelf steeds beter kennen.
Ontdek dat Hij het goede met je voor heeft.
De Bijbel, het is Gods Woord ten leven.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 25 juni 2018

God eren en prijzenGod heeft de mensen geschapen
met het doel dat ze Hem eer en glorie zouden geven.
Hij wil dat zijn schepselen voor Hem buigen.
Dat ze Zijn gezag erkennen en aanvaarden.
Dat ze Hem met heel hun leven prijzen.
En dat ze zijn lof verkondigen.

Doe jij dat?
Erken jij Hem als God in je leven?
Weet je dat Hij je Vader is?
Leef jij tot eer van Hem?
Ben jij erop uit om Hem te verheugen?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 7 juni 2018

Gods Woord verandert mensenlevens

Want levend en krachtig is het woord van God,
en scherper dan een tweesnijdend zwaard:
het dringt door tot waar ziel en geest, 
been en merg elkaar raken,
en het is in staat de opvattingen 
en gedachten van het hart te ontleden.
Hebreeën 4:12

De Bijbel is het Woord van God.
Woorden waar kracht in zit.
Gods Woord doet zijn werk in mensenlevens.
Het dringt diep tot in ons binnenste door.

Soms kan dat pijn doen.
Je leest een gedeelte uit de Bijbel
en ineens realiseer je je dat je fout zat.
Je beseft dat je ingegaan bent tegen Gods Woord.
Hoe levend en krachtig is Gods Woord.

Ga wat je verkeerd deed in orde maken.
Allereerst met God.
En waar nodig ook met de mensen,
die je door je fouten pijn hebt gedaan.
Belijd je zonden, bekeer je en vraag vergeving.

Heerlijk is het om te weten
dat God barmhartig en genadig is.
Hij is bereid om ons onze zonden te vergeven.
Hij liet Zijn Woord tot ons uitgaan,
om ons bewust te maken
van wat er nog verkeerd zit in ons leven.

Gods Woord peilt wat er in ons hart is.
Met het doel ons van zonden te zuiveren.
Levend en krachtig is Gods Woord.
Gods Woord verandert mensenlevens.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Leef je geloof betekent ook Gods goede boodschap doorgeven.
Daarom wil ik je vragen dit bericht te delen op je social media kanalen.
Je kunt hiervoor gebruik maken van onderstaande knoppen:

woensdag 6 juni 2018

Jezus overwonDe dag dat Jezus gekruisigd werd, leek alles verloren.
De mensen verwachtten zoveel van Hem en nu was Hij dood.
Hij kwam om plaats te nemen op de troon,
Hij eindigde op het kruishout.

Maar wij weten dat juist daar op Golgotha,
Jezus de beslissende slag won van satan.
Het leek het einde, maar het was de overwinning.
Juist aan het kruis heeft Hij gezegevierd.

Schijn bedriegt.
Niet Jezus, maar satan was op die dag de grote verliezer.
Jezus overwon met zijn sterven de dood.
Met recht kon Hij zeggen: het is volbracht!
Jezus is voor altijd en eeuwig de grote Overwinnaar.

Hij nodigt je uit om tot Hem te komen.
Geef je aan Hem over dan zal Hij je genade bewijzen.
Je mag dan deel uitmaken van het winnende team.
Want Jezus is de grote Overwinnaar.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Leef je geloof betekent ook Gods goede boodschap doorgeven.
Daarom wil ik je vragen dit bericht te delen op je social media kanalen.
Je kunt hiervoor gebruik maken van onderstaande knoppen:

dinsdag 5 juni 2018

Vrees niet, wees moedigVrees niet voor de machten in deze wereld.
Want Hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld is.
Hij heeft voor ons reeds de overwinning behaald.
Er is nog strijd, maar het is reeds bekend wie zegeviert.

De machten in de wereld lijken vaak zo sterk.
Valse profeten trekken velen mee op een dwaalspoor.
Je kunt twijfelen of je het te midden van die machten wel redt.
Of de kerk het wel redt.
Er is zoveel weerstand tegen het evangelie.

Maar Johannes zegt in de Bijbel:
De eeuwige God woont in je,
je komt uit God voort,
je hebt de valse profeten overwonnen,
want Hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld is.

Door Hem zegevieren wij glansrijk.
Jezus, Hij is onze rots in de branding.
Hij geeft ons de overwinning.
Daar mag je je ten allen tijde aan vasthouden.
Wees moedig en strijd de goede strijd,
in de wetenschap dat de overwinning voor jou is.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Leef je geloof: dat betekent ook Gods goede boodschap doorgeven.
Daarom wil ik  je vragen dit bericht te delen met anderen.
Je kunt daarvoor één of meerdere van onderstaande knoppen gebruiken:

maandag 4 juni 2018

Gods liefde doorgevenGod is liefde.
Door Zijn liefde kunnen wij lief hebben.
Het vermogen en de kracht om liefde te geven
ontvangen we van God, die liefde is.
Zijn liefde is als de zon die ons leven verwarmt.
Wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft lief gehad.
De liefde ontspringt en vindt zijn bron in Hem.
Heb elkaar dan innig lief, zoals Hij ons lief heeft.
Laat Gods liefde in jou stromen naar de mensen om je heen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Leef je geloof: dat betekent ook Gods goede boodschap doorgeven.
Daarom wil ik  je vragen dit bericht te delen met anderen.
Je kunt daarvoor één of meerdere van onderstaande knoppen gebruiken:

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!