maandag 30 juni 2014

Wat zou Jezus doen?

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Laat je innerlijk houding zijn zoals die van Jezus.
Woorden uit Filippenzen 2: 5.
Vraag jezelf bij alles af wat Jezus zou doen in die situatie.
What would Jezus do? WWJD?
En je zult zien dat je met het antwoord op die vraag
elke keer uitkomt bij nederigheid.

Doen zoals Jezus betekent drie dingen:
1. Ik eis niet op waar ik meen recht op te hebben.
We menen vaak op veel dingen recht te hebben.
En als we dat niet krijgen, worden we vaak eisend.
Jezus deed dat niet.
Lees maar in Filippenzen 2: 6-8.
Hoewel Hij God was,
heeft Hij Zich niet vastgeklampt aan Zijn goddelijke rechten.
Hij eiste Zijn rechten niet op.
Doen zoals Jezus betekent dat je niet opeist waar je recht op hebt.
Al is iets je recht, je hoeft het niet op te eisen.
Dat deed Jezus ook niet.

2. Ik zoek naar gelegenheden om te dienen.
Jezus kwam als een Dienaar naar deze wereld.
Worden als Jezus betekent dat ook jij
de houding van een dienaar aanneemt.
Dat is tegengesteld aan wat de wereld ons leert,
In de wereld gaat het om de mensen die jou dienen.
Hoe meer mensen jou dienen,
hoe belangrijker je bent in de wereld.
Maar bij God geldt: hoe meer jij dient, hoe belangrijker jij bent.
Hoe meer je je leven weggeeft aan anderen, hoe meer God je zal eren.
Als je groot wilt zijn in Gods Koninkrijk,
leer dan de dienaar van iedereen te zijn.
God zegent nederigheid.
Zoek dus naar mogelijkheden om te dienen.

3. Ik doe wat goed is, zelfs als het pijnlijk is.
Jezus kwam als mens en ging voor ons heel ver.
Hij gehoorzaamde tot het uiterste,
zelfs toen het pijnlijk werd.
Hij ging tot aan de dood aan het kruis.
Voor die nederigheid werd Hij beloond.
Jezus werd na Zijn sterven door God uitermate verhoogd.
God heeft Hem de hoogste plaats gegeven
en Hem een naam gegeven die Hem boven alles plaatst.
Elke knie zal zich voor Hem buigen en Hem erkennen als Heer.
Het is niet de vraag óf we Hem erkennen,
alleen wanneer we Hem erkennen:
óf nu al in dit leven óf straks op de jongste dag.
Niet jij bent Heer, Hij alleen is Heer.
Stop daarom om te doen alsof jij God bent.
Wees net als Jezus nederig, tot het uiterste.
Zeg in alle omstandigheden: Jezus is Heer.
Het mag dan lijken of de tegenstander wint,
maar Jezus is Heer.
Alles mag tegen je zijn, maar Jezus is Heer.
Niet jij hebt de controle, maar Hij.
Dat te weten en te erkennen heet nederigheid.
En dat is de weg naar jouw geluk.

Lezen: Filippenzen 2: 5-11
Bron: Daily Hope, serie The habits of happiness van Rick Warren


Hillie Snoeijer
Leef je geloof.

donderdag 26 juni 2014

Nederigheid, de weg naar geluk (2)Voor meer geluk in ons leven,
moeten we de kunst leren verstaan om nederig te zijn.
Nederigheid voorkomt conflicten in onze relaties.
Conflicten die ons  zo gemakkelijk beroven van geluk.
(Zie mijn blog van gisteren)

Waarom moeten we nederig zijn?
God verbindt diverse belofte aan nederigheid.
Hij belooft de nederigen Zijn tegenwoordigheid,
kracht, vrede, voorspoed, succes en eer.
Dat zijn de dingen die iedereen grag wil in het leven.
Die dingen komen niet door trots,
maar door nederigheid.
God zegent de nederigen.

In Jacobus 4: 6 staat: God is genadig voor de nederigen,
maar Hij verzet Zich tegen hoogmoedigen.

God haat trots, arrogantie, egoïsme.
Elke keer als jij uit trots handelt,
dan zit je fout zegt God.
Hij zal zich dan tegen je verzetten.
Die strijd zul jij verliezen,
want God is sterker dan jij bent.
Maar God geeft genade aan de nederigen.
Daardoor ben je in staat tot vergeven,
tot het doen van die dingen
die je relaties ten goede komen.

3. Leer de verloren kunst om aandacht te schenken.
Een derde gewoonte die helpt om conflicten te verminderen,
is leren aandacht te schenken aan mensen.
Doordat wij leven in een wereld vol techniek,
zijn we getraind om geen aandacht te schenken aan mensen.
We geven aandacht aan schermen i.p.v. mensen.
We gaan volledig op in ons zelfgerichte wereldje.
We zijn zo druk met onszelf bezig,
dat we anderen niet meer zien.
Maar nederigheid vraagt dat je weer leert
om aandacht te hebben voor de mensen om je heen.
Filippenzen 2: 4 zegt: Denk niet alleen aan je eigen zaken,
maar heb ook belangstelling voor wat een ander doet.

Wees niet alleen geïnteresseerd in jouw agenda,
heb ook interesse voor wat een ander bezig houdt.
Dat is liefde en nederigheid.

Van nature zijn we alleen maar geïnteresseerd in onszelf.
Kijk maar eens naar een groepsfoto.
Het eerste wat je doet is kijken waar jij staat
en kijken of je er goed op staat.
Sta jij er goed op dan is de foto goed.
Sta jij er minder goed op dan is de foto maar niks.
Maar verander je instelling.
Denk niet alleen aan jezelf.
Wees ook geïnteresseerd in anderen.
Luister niet slechts met een half oor naar anderen,
terwijl je in gedachten bij heel andere dingen bent.
Geef je oprechte aandacht.
Het is het grootste geschenk wat je iemand kunt geven.

Lezen: Filippenzen 2: 4
Bron: Daily Hope, serie The habits of happiness van Rick Warren


Hillie Snoeijer
Leef je geloof.

woensdag 25 juni 2014

Nederigheid, de weg naar geluk (1)

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, humble path to happiness, rick warren


Wat is de weg naar geluk?
Hoe zou jij die vraag beantwoorden?
Velen zullen zeggen: een goede opleiding, een goed betaalde baan,
trouwen, kinderen krijgen, met pensioen gaan.
Velen gingen die weg, maar zijn helemaal niet gelukkig.
Wat is dan de weg naar geluk?
De weg naar geluk is volgens de bijbel de weg van nederigheid.
Nederigheid is de sleutel die de deur naar geluk opent.
Een antwoord waarover je je wellicht verbaast.
Laten we kijken hoe nederigheid ons gelukkig kan maken.

Eén van de grootste killers van geluk zijn conflicten.
Je kunt veel geld, succes, roem en macht hebben,
maar als er conflicten zijn in je relaties dan zul je niet gelukkig zijn.
Je kunt alles hebben wat je hartje begeert,
maar er is maar één conflict voor nodig
om je geluk als sneeuw voor de zon te laten verdwijnen.
Wil je langdurig gelukkig zijn,
dan zul je moeten leren hoe je conflicten in je leven kunt verminderen.
En daar komt nederigheid bij om de hoek kijken.
De gewoonte van nederigheid is de sleutel
om minder conflicten in je leven te hebben.

Wij zijn over het algemeen niet zo goed in relaties.
Waarom niet?
Omdat we niet doen wat God ons opdragen heeft te doen.
Wat God ons zegt te doen is tegenovergesteld aan wat onze cultuur leert.
Wij plaatsen onszelf vaak voorop.
Maar in Gods ogen is dat de verkeerde manier.
Jezelf voorop plaatsen zal leiden tot conflicten.
God zegt 'wees nederig'.

Om meer geluk in je leven te ervaren,
is het nodig je een aantal gewoonten aan te leren
waarmee je de hoeveelheid conflicten in je leven kunt reduceren.
Deze keer kijken we naar twee van die gewoonten:

1. Laat trots nooit je gids zijn.

Trots is de wortel van elke zonde.
Het was door trots dat satan zijn positie in de hemel verloor.
Elk conflict heeft een element van trots in zich.
Trots zegt 'ikke, ikke, ikke'.
'Ik wil, ik wil, en ik wil het nu'.
Trots veroorzaakt allerlei problemen en conflicten in relaties.
Wees niet egoïstisch, zegt Paulus in Filippenzen 2:3.
Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan.
Wanneer jij een houding hebt van
'het gaat allemaal om mij' en 'ik heb altijd gelijk',
dan heb jij last van geldingsdrang en eigenwaan.
En dat zal zich vertalen in conflicten, jaloezie,
woede-uitbarstingen, afgunst, zelfzucht
en andere negatieve dingen.
Trots verziekt je relaties en daarmee je geluk.
Laat trots daarom niet je gids zijn.

2. Wees nederig anders zul je struikelen.
Als je niet nederig bent, zullen je relaties daaronder lijden.
Nederigheid vormt de basis en is het fundament onder relaties.
Filippenzen 2:3 zegt 'wees nederig en sla een ander hoger aan dan jezelf.'
Dat is het tegenovergestelde van wat de wereld ons voorhoudt.
Onze cultuur zegt: doe wat het beste is voor jezelf.
Leef voor jezelf, doe wat jou gelukkig maakt.
Als het goed voelt, doe het.
Een puur egoïstische manier van omgaan met anderen.
Maar Paulus zegt: wees nederig en eer anderen i.p.v. jezelf.

Nederigheid wordt door veel mensen niet goed begrepen.
Ze denken dat nederigheid betekent dat je niks bent, een nul bent.
Maar dat is geen nederigheid.
Nederigheid is niet minder van jezelf denken.
Nederigheid is minder aan jezelf denken, meer aan anderen denken.
Hoe meer je aan andere mensen denkt, hoe nederiger je bent.
De focus ligt niet op jou, de focus ligt op anderen.
Dus nederigheid heeft niets te maken met hoe je over jezelf denkt,
maar hoe je over andere mensen denkt.
Nederigheid is niet jezelf naar beneden halen,
maar andere mensen juist opbouwen.

Leg je trots af.
Oefen jezelf in nederigheid.
Wanneer je dat doet,
zul je minder conflicten kennen.
Het zal je relaties verbeteren
en je zult zoveel gelukkiger zijn.
Want nederigheid opent de deur naar geluk.
Probeer het maar uit.

Lezen: Filippenzen 2: 1-11
Bron: Daily Hope, serie The habits of happiness van Rick Warren


Hillie Snoeijer
Leef je geloof.

dinsdag 24 juni 2014

Gelukkig zijn, wat er ook gebeurt (3)

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Filippenzen, gelukVan Paulus leven kunnen we veel leren over geluk en blijdschap.
Hij wist hoe hij blij en gelukkig kon blijven, ongeacht zijn omstandigheden.
Wat hem daarbij hielp was 1) zijn problemen te zien vanuit Gods perspectief.
En 2) door zichzelf niet afhankelijk te maken van de goedkeuring van anderen.
Hierover schreef ik eerder al 2 blogs:
- blog 19 juni
- blog 23 juni
Deze keer staan we stil bij nog twee andere punten
die Paulus hielpen om gelukkig te zijn, ongeacht zijn omstandigheden.

3) Ik kan altijd gelukkig zijn wat er ook gebeurt,
als ik erop vertrouw dat God de dingen ten goede voor mij uitwerkt.

Paulus koos ervoor om gelukkig te blijven.
Mijn vreugde is blijvend, zei hij.
Want ik weet dat alles mijn behoud ten goede zal komen.
Ik weet dat het zal leiden tot mijn redding.
Ook jij kunt altijd gelukkig zijn wat er ook gebeurt,
als je erop vertrouwt dat God de dingen ten goede voor jou uitwerkt.

Paulus noemt in Filippenzen 1:19 vier krachtbronnen
die hem hielpen om door te gaan en blij te blijven.
a. Hij bezag zijn problemen vanuit Gods perspectief.
Hij wist dat God erin werkte en dat gaf hem kracht om door te gaan.
b. Hij had mensen die voor hem baden.
Ook dat hielp hem om door te zetten.
c. Hij had de Heilige Geest die hem hielp.
Dat hield hem staande.
d. Hij had geloof, dat God het zou uitwerken ten goede.
Perspectief, gebed, de Heilige Geest en geloof,
het waren de vier redenen die voor Paulus aanleiding waren
om ervoor te kiezen gelukkig te blijven.
Ik blijf me verheugen zegt hij, ondanks alle moeiten.
Deze dingen mogen ook jou helpen om door te gaan
wanneer je te maken hebt met problemen.
Hou je vast aan het geloof dat God jouw problemen zal uitwerken ten goede.

4) Ik kan te allen tijde gelukkig zijn als ik gefocust blijf
op mijn doelen i.p.v. op mijn problemen.

Het zat Paulus niet mee in het leven.
Hij zat in gevangenschap en alles was hem ontnomen.
Maar Paulus blijft gefocust op zijn doel.
Zijn doel was God dienen door anderen te dienen.
Dat doel kunnen ze hem niet ontnemen.
Paulus wordt naar twee kanten getrokken.
Enerzijds wil hij sterven, zodat hij met Christus kan zijn.
Anderzijds wil hij leven, omdat hij dan nog veel goeds voor anderen kan doen.
Paulus doel op aarde was om God te dienen door anderen te dienen.
Hij wilde tegemoet komen aan de noden van mensen.
Paulus zegt dat hij klaar is om naar de hemel te gaan,
maar dat hij zal blijven leven voor de zaak van anderen.
Zolang ik leef, zal ik mijn leven weggeven om anderen te helpen.
En daarmee bevond hij zich op de weg van geluk.

Wij zoeken ons geluk vaak in geld, succes, roem, seks, familie of wat dan ook.
We veronderstellen dat als ik maar meer voor mezelf krijg,
ik dan wel gelukkiger zal zijn.
Maar geluk zit niet in deze dingen.
Het is zelfs zo, dat als je vooral voor jezelf leeft,
je leven niet erg gelukkig zal zijn.
Er is maar één weg naar geluk en dat is Christus.
Mijn leven is Christus zegt Paulus.
Zolang ik leef, wil ik Hem dienen door anderen te dienen.
En wanneer ik sterf ben ik met Christus.
In leven en sterven staat Christus op de eerste plaats.
In Hem ligt mijn geluk.
Ik laat mijn omstandigheden daarom niet mijn geluk bepalen.

Blijf je, net als Paulus, focussen op dat doel.
Zet Christus op de eerste plaats in je leven.
Dien Hem, door anderen te dienen.
Daarin ligt je geluk, niet in je omstandigheden.

Waar je ook doorheen gaat, je bent niet alleen!
God is bij je en in je, Hij is voor je, achter je, boven je,
Hij is altijd om je heen.
Ga samen met Hem door je moeiten heen.
Leef je geloof: het leven is mij Christus.
En daarin ligt mijn geluk.
Dan kan ik blij en gelukkig zijn, wat er ook gebeurt.

Lezen: Filippenzen 2: 19-26
Bron: Daily Hope, serie The habits of happiness van Rick Warren


Hillie Snoeijer
Leef je geloof.

maandag 23 juni 2014

Gelukkig zijn, wat er ook gebeurt (2)

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, GelukIs het mogelijk om gelukkig te zijn, wat er ook gebeurt?
Ongeacht je omstandigheden?
Van Paulus mag je leren dat dat kan.
Vanuit de gevangenis schreef hij zijn brief van blijdschap.
De brief aan de Filippenzen.

Hoe kon Paulus gelukkig blijven in die situatie?
Door zijn problemen te leren zien vanuit Gods perspectief.
Daarover ging de vorige blog.
Een andere sleutel tot geluk die hij gebruikte,
was zijn geluk niet te laten bepalen
door de goedkeuring van andere mensen.

We komen in ons leven allerlei mensen tegen.
Sommige mensen zijn als vrienden voor ons.
Ze steunen ons en helpen ons bij de dingen die we doen.
Andere mensen daarentegen kunnen ons aanvallen.
Ze komen met kritiek, proberen het van ons te winnen,
of zijn er bewust op uit ons het leven zwaar te maken.
Dergelijke mensen kunnen het je moeilijk maken om gelukkig te zijn.
Ook Paulus had te maken met dergelijke mensen.
Maar hij liet zich door hen niet beroven van zijn geluk.
Het doet er niet toe schrijft hij in Filippenzen 1:18.
Ik laat mij daardoor niet afhouden van wat ik doe.
Ik kies ervoor gelukkig te zijn en laat me mijn blijdschap
niet ontnemen door het gedrag van mijn tegenstanders.
Ik laat me door hen geen schrik aanjagen,
Gods werk gaat door en daar ben ik blij om.

Omgaan met kritiek is voor veel mensen niet gemakkelijk.
We willen allemaal dat er van ons gehouden wordt.
We zoeken waardering en erkenning voor wat we doen.
Op zich is dat niet verkeerd, maar we schieten door
als we onszelf afhankelijk maken van de goedkeuring van anderen.
Daarmee zetten we de deur open voor anderen
om ons te beroven van ons geluk.
We doen dan alsof we zonder de goedkeuring van anderen
niet gelukkig kunnen zijn.

Maar laat je niets wijs maken.
Je hebt andermans goedkeuring niet nodig om gelukkig te zijn.
Proberen te leven voor de goedkeuring van iedereen
zal zelfs resulteren in een miserabel leven.
Kies ervoor gelukkig te zijn,
ongeacht wat anderen van je denken.
Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken.
Laat daar je geluk dus niet van afhangen.
Dat zal je een hoop frustraties besparen.

Paulus legt uit waarom hij gelukkig kan zijn ongeacht de tegenstand.
Hij zegt er iets over in Filippenzen 1: 28 en 29.
Juist de tegenstand die hij meemaakt,
is voor hem een duidelijk teken van God, dat Hij hem heeft verlost.
Het is voor hem een voorrecht
om niet alleen op Christus te mogen vertrouwen,
maar ook voor Hem te mogen lijden.
Tegen die achtergrond plaatst hij de tegenstand
waarmee hij te maken had.
Zoals ook in de Bergrede staat (Matt 5:11,12):
"Gelukkig bent u als u beledigingen, vervolgingen,
leugens en laster te verdragen krijgt omdat u bij Mij hoort.
Wees er blij om en jubel het uit!"
Want in de hemel ligt een geweldige beloning voor u klaar.

Dit te weten, hielp Paulus blij te zijn,
ongeacht de tegenstand waarmee hij te maken had.

Jij hebt, net als Paulus in zijn dagen,
geen goedkeuring van mensen nodig om gelukkig te zijn.
Wees blij en gelukkig, wat er ook gebeurt.

Lezen: Filippenzen 1: 15-30
Bron: Daily Hope, serie The habits of happiness van Rick Warren


Hillie Snoeijer
Leef je geloof.

donderdag 19 juni 2014

Gelukkig zijn, wat er ook gebeurt (1)

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Geluk

Heb jij dat ook wel eens?
Het ene moment voel je je dolgelukkig
en nog geen twee tellen later is dat gevoel helemaal weg.
Vanwege een telefoontje, een ontmoeting of door wat dan ook.
Geluk en blijdschap, ze lijken zo vluchtig.

Wie wil niet graag gelukkig zijn?
Toch komen we nogal eens hindernissen tegen op onze weg,
die funest zijn voor onze vreugde.
De volgende 4 obstakels zijn te noemen.
1. Pijn
2. Mensen
3. Druk, van binnenuit of van buitenaf
4. Problemen.
Deze vier dingen beroven ons gemakkelijk van onze blijdschap.

Ook Paulus had met deze 4 geluks-killers te maken.
Je kunt erover lezen in Filippenzen 1: 12-30.
Paulus zit op dat moment al 4 jaar in de gevangenis.
Eerst 2 jaar in Ceaserea vanwege valse beschuldigingen,
en daarna al weer 2 jaar in Rome.
Hij staat onder voortdurende bewaking, 24 uur per dag.
Hij kent geen enkele privacy.
Hij heeft alle reden om bitter te zijn.
Toch is hij dat niet.
Juist nu schrijft hij de brief aan de Filippenzen.
De brief die ook wel de brief van blijdschap wordt genoemd.
Hoe deed Paulus dat?
Hoe kon hij blij zijn, ongeacht zijn omstandigheden?
Hoe bewaarde Paulus zijn geluk, ook al liep alles anders dan hij dacht?
Wat kunnen wij daarvan leren?

1. Je kunt leren gelukkig te zijn wat er ook gebeurt,
wanneer je naar elk probleem in je leven leert kijken 

vanuit Gods perspectief en gezichtspunt.
Dat is wat Paulus deed en het hield hem staande.
Dat is wat ook wij mogen leren, zodat ook wij staande blijven.

Gelukkige mensen hebben een breder perspectief, zien het grotere plaatje.
Wanneer je het grotere plaatje niet ziet,
raak je gemakkelijk gefrustreerd en word je bang.
De reden dat we ongelukkig worden,
is dat we niet zien wat God aan het doen is.
Maar de waarheid is, dat wat er ook gebeurt, goed en kwaad,
God werkt door alles heen Zijn plan uit.
Hij neemt zelfs onze fouten en zonden mee in Zijn plan.
God kan alles inpassen in Zijn plan.
Paulus wist dit.
En daarom zegt hij in Filippenzen 1 vers 12:
Alles wat mij is overkomen, heeft ertoe bijgedragen dat het goede nieuws
over Jezus Christus beter bekend werd.
Hij zag het grotere plaatje.
Hij zag zijn situatie vanuit Gods perspectief.

Al sinds zijn bekering in Damascus
was het Paulus zijn grote droom om te prediken in Rome.
Rome was in die tijd het centrum van de wereld.
Paulus wil daarheen om het evangelie te prediken.
Maar God had een groter plan.
Paulus zou naar Rome gaan, maar dan als gevangene.
Juist door zijn gevangenschap kwam hij in gesprek met mensen
die hij anders nooit gesproken zou hebben.
Resultaat van zijn gevangenschap was
dat zelfs enkelen van de koninklijke familie van Nero christen werden
en Paulus in die periode grote delen van het Nieuwe Testament schreef.
Paulus beseft: ik had een plan, maar God had nog een groter plan.

Wanneer jij te maken hebt met een probleem, dat je onderuit dreigt te halen,
doe dan wat Paulus deed: leer het te zien vanuit Gods perspectief.
Sta voor jezelf stil bij de volgende vragen:
Wat is God aan het doen in mijn situatie? Wat is het grotere plaatje?
Bekijk je probleem vanuit je geloof.
Dat zal je helpen om het grotere plaatje te gaan zien.

Je problemen benaderen vanuit Gods perspectief zal niet onopgemerkt blijven.
Paulus ging in geloof met zijn gevangenschap om.
En daardoor gebeurden er twee dingen:
a. Het was een getuigenis voor ongelovigen.
Wanneer christenen in geloof met hun problemen omgaan,
dan is dat een getuigenis voor hen die niet geloven.
Paulus zegt in Filippenzen 1:13,
iedereen weet dat ik hier gevangen zit vanwege Christus.
b. Het was een bemoediging voor de gelovigen.
Paulus ziet dat andere gelovigen door zijn gevangenschap bemoedigd werden.
Ze overwonnen hun vrees, werden bemoedigd,
en spraken zo met meer vrijmoedigheid over Jezus.
Heb jij er wel eens bij stilgestaan,
dat God jouw problemen wil gebruiken om dezelfde redenen?
Dat alles wat er met jou gebeurt, ook je problemen,
kan helpen om het Goede Nieuws te verspreiden?
Als je er zo tegenaan kunt kijken,
dan verandert dat je perspectief.
Je gaat je problemen zien vanuit Gods perspectief.
En dat zal je helpen om ongeacht wat er ook gebeurt,
vast te houden aan geluk en blijdschap.
Dan kun je gelukkig zijn, wat er ook gebeurt.

Lezen: Filippenzen 2: 13-30
Bron: Daily Hope, serie The habits of happiness van Rick Warren


Hillie Snoeijer
Leef je geloof.

woensdag 18 juni 2014

Nog twee goede relatiegewoonten

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Filippenzen
Gezonde relaties dragen bij aan je geluk.
Maar relaties verlopen niet vanzelfsprekend goed.
Om je relaties goed en sterk te houden,
moet je een aantal relatiegewoonten je eigen maken.
Gisteren en eergisteren stonden we reeds stil bij 2 relatiegewoonten.
1. Wees dankbaar voor de mensen in je leven (zie blog 16-6-2014)
2. Bid met vreugde voor de mensen in je leven (zie blog 17-6-2014)

Deze keer staan we stil bij een tweetal andere relatiegewoonten:
3. Verwacht het beste van de mensen in je leven
4. Hou van mensen zoals Jezus deed

3. Verwacht het beste van mensen.
Maak daar een gewoonte van.
Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn,
wij zijn vaak geneigd om van het slechte uit te gaan.
Maar Paulus zegt in Filippenzen 1 vers 6:
ik ben er zeker van dat God het goede werk,
dat Hij onder jullie begonnen is, zal afmaken.
Paulus verwacht het beste van hen.
Laten wij dat ook doen bij de mensen die wij kennen.

Het beste van mensen verwachten komt tot uitdrukking
in het geloof en vertrouwen dat je in hen stelt.
Wanneer iemand moeite met iets heeft,
moedig de ander dan aan dat hij het kan.
"Zet hem op, je kunt het wel!"
Juist die aanmoediging en het vertrouwen dat je de ander daarmee geeft,
zullen hem/haar stimuleren om door te gaan en de moed geven
de benodigde veranderingen in zijn/haar leven door te voeren.
We hebben mensen in ons leven nodig die in ons geloven.
Transformatie komt pas doordat anderen in ons geloven.
Hou de ander het plaatje voor hoe ze kunnen zijn door de kracht van God.
Dat stimuleert hen om te veranderen.

Paulus heeft visie voor de mensen in zijn leven.
Zijn visie is dat ze zullen blijven groeien.
God gaat door met Zijn werk in hen.
Hij laat hen dit weten.
Mensen zijn geneigd te leven naar de verwachtingen van andere mensen.
Wanneer mensen het beste van je verwachten,
ben je geneigd het beter te doen.
We zijn geneigd te worden
wat de belangrijkste mensen in ons leven over ons denken.
Verwacht daarom het beste van mensen en heb visie voor hen.

Verwacht van mensen niet het perfecte,
maar heb geduld met hun vorderingen.
Wanneer je perfectie verwacht,
zul je altijd teleurgesteld worden,
want niemand is perfect.
Waardeer mensen voor hoever ze al zijn gekomen,
in plaats van kritiek te uiten op hoever ze nog moeten.
Ze zijn dan nog wel niet op het eindpunt aangekomen,
maar ze zijn ook niet meer op het punt waar ze vandaan kwamen.
Heb geduld met mensen en vier de vorderingen.
God houdt niet pas van ons wanneer we volwassen zijn geworden.
Hij houdt nu al van ons, ook al zijn we nog niet zo als Hij ons heeft bedoeld.
Doe jij hetzelfde, hou van de mensen en heb geduld met hen.

4. Hou van mensen zoals Jezus deed.
Deze relatiegewoonte is voor ons ook niet altijd gemakkelijk.
Wij zijn Jezus niet.
Wij zijn uit onszelf geneigd tot zelfzucht en egoïsme.
Maar Paulus schrijft in Filippenzen 1 vers 8,
dat God er Zijn getuige van is,
dat zijn liefde voor de mensen in Filippi
voortkomt uit de liefde van Jezus.
Hij draagt de mensen in zijn hart.
Hij houdt van hen.

Christus gaf Zijn leven voor ons.
Hij draagt ons op dat ook wij ons leven geven aan anderen.
Probleem in veel relaties is echter
dat we wel Johannes 3:16 kennen,
maar 1 Johannes 3:16 negeren.
God gaf Zijn Zoon, zoveel houdt Hij van ons.
1 Johannes 3:16 zegt dat wij hetzelfde moeten doen.
Wij moeten ons leven opofferen voor onze broeders.
Als we dat zouden doen, zouden we geen relatieproblemen hebben.

Zijn deze vier relatiegewoonten terug te vinden in jouw leven?
Maak een gewoonte van deze relatiegewoonten.
Train jezelf erin, pas het toe.
Wees dankbaar voor de mensen.
Bid met vreugde voor hen.
Verwacht het beste van mensen en heb geduld met hen.
Hou van mensen met heel je hart.
Je zult er betere relaties door krijgen.
En daarmee meer geluk ervaren in je leven.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof!

dinsdag 17 juni 2014

Bid voor de mensen in je leven

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Filippenzen
Zou jij willen dat andere mensen voor jou bidden?
Ongetwijfeld, want het bemoedigt en sterkt je om door te zetten.
Paulus bidt ook voor de mensen van Filippi.
Hij doet dat met een hart vol vreugde.
Van hem mogen we leren om te bidden
voor de mensen in ons leven.
Bidden zoals Paulus dat deed
zal bijdragen aan betere relaties in ons leven.
En daarmee aan meer geluk.

Ongetwijfeld zijn er in jouw omgeving mensen die je irriteren
Wat doe je dan?
Bid je voor hen of ga je klagen en mopperen?
Helpt klagen en mopperen? Nee!
Helpt bidden? Ja!
Bidden helpt, klagen niet.
Waarom zou je het laatste dan doen?

Wij willen vaak mensen veranderen.
Als hij of zij nu maar meer van dit deed
of wat minder van dat, dan ....
Maar jij kunt niemand veranderen, alleen jezelf.
God kan anderen wel veranderen.
En dat is de reden dat bidden zo effectief is.
Je vraagt God te doen wat jij niet kunt doen.
Laat Hem Zijn werk doen in anderen.

De snelste manier om een relatie te verbeteren
is te beginnen met positief bidden.
Doe dat zoals Paulus deed.
Hij bad vier dingen voor de mensen om hem heen.
a. Bid dat de mensen om je heen groeien in liefde.
b. Bid dat ze wijze keuzes zullen maken in hun leven.
c. Bid dat ze integer en zuiver mogen leven.
d. Bid dat je bekenden zullen worden als Jezus.
Bid deze vier dingen voor de mensen in je leven:
voor je man, vrouw, kinderen, familie, vrienden,
geloofsgenoten, collega's en noem maar op.
Je mag weten dat God naar deze gebeden zal luisteren.
Want deze dingen zijn in overeenstemming met Gods wil.
Hij zal met je gebed aan de slag gaan
en Zijn werk doen in degenen voor wie jij bidt.

Ontwikkel voor jezelf deze gewoonte
om voor mensen te bidden.
Begin er vandaag nog mee en hou vol.
Het zal je relaties verbeteren
en zo bijdragen aan meer geluk in je leven.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 16 juni 2014

Recept voor geluk: dankbaarheid

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Filippenzen 1

Als je gelukkig wilt zijn, moet je beginnen bij goede relaties.
Je kunt nog zoveel geld hebben,
maar als je in een echtscheiding terecht komt,
zul je niet gelukkig zijn.
Als je relaties niet goed zijn,
zal je leven niet gelukkig zijn.

Het hebben van goede relaties
heeft alles te maken met het hebben van goede relatiegewoonten.
Bepaalde gewoonten maken onze relaties beter en gezonder.
Deze gewoonten zijn gemakkelijk te onderwijzen,
maar vaak moeilijker toe te passen in je leven.
Maar wanneer je deze gewoonten deel laat uitmaken van je leven,
dan zullen die gewoonten je leven transformeren.

Een van de gewoonten die bijdraagt aan goede en gelukkige relaties,
is de gewoonte om dankbaar te zijn voor de mensen in je leven.
Hoe dankbaarder je bent,
hoe gelukkiger je zult zijn met de mensen in je leven.
Herinner je dus de goede dingen van mensen.
Dat is iets wat voor ons niet vanzelfsprekend is.
Onze eerste gedachte is vaak niet dankbaarheid,
maar wat de ander voor ons moet doen.
Hoe langer we iemand kennen,
hoe meer we iemand als een gegeven gaan zien
en hoe meer we gefocust raken op zijn of haar fouten.
We hebben van nature de gewoonte om ons te richten op
de dingen waar we niet tevreden mee zijn.
Maar leer om je te richten op
wat een ander voor je heeft gedaan aan goede dingen.
Wees dankbaar voor wat de ander voor je deed.

Paulus wil dit ons leren in zijn brief aan de Filippenzen.
Wanneer hij denkt aan de mensen van Filippi,
dan dankt hij God voor hen.
En dat terwijl zij het hem niet altijd gemakkelijk gemaakt hadden.
Maar Paulus kiest ervoor om zich te richten op de goede dingen
en niet op de pijnlijke herinneringen.
Herinneringen zijn een keuze.
Je kunt kiezen waaraan je wilt denken.
Denken aan pijnlijke momenten zal je niet gelukkig maken.
Herinner je het beste en vergeet de rest.
Dat is het recept om gelukkig te zijn.
Paulus paste dit toe in zijn leven.
En het droeg bij aan zijn geluk, zelfs in de gevangenis.

Laten wij zijn voorbeeld volgen.
Herinner je van mensen het beste en wees daar dankbaar voor.
Het zal bijdragen aan gezondere en gelukkiger relaties.
Wellicht gemakkelijker gezegd dan gedaan,
maar het is de moeite waard je deze gewoonte aan te leren.
Het zal je een stap dichter bij geluk brengen.
En is dat niet wat je wilt?

donderdag 12 juni 2014

Jac 5:13-20 Hou van mensen en bid voor elkaar

Jacobus, Hillie Snoeijer, Leef je geloof

Jacobus had hart voor de mensen in zijn kerk.
Hij was zich bewust van de noden en wat er speelde bij de mensen.
En dat bracht hem op zijn knieën om te bidden voor hen.

Jacobus raadt de mensen aan om te bidden als ze het moeilijk hebben.
Breng tijd door in het boek van de Psalmen.
Daar vind je diverse voorbeelden van gebed van mensen die lijden.
Bidden helpt je om je pijn te verlichten door het bij God te brengen.

Ook Jezus kende het lijden.
Zijn leed was zo groot en ging zo diep, dat Hij zelfs bloeddruppels zweette.
Wat deed Hij? Bidden!
Hij bad tot God en vroeg het lijden van Hem weg te nemen.
Dat mogen ook wij doen.
Bid maar of God de moeiten weg wil nemen.
Maar Jezus bad verder: niet Mijn wil, maar Uw wil zal geschieden.
Wanneer U de moeite en het lijden niet wegneemt,
geef dan kracht om het te verduren.
Ook dat mag ons gebed zijn.

Ben je opgewekt en vol vreugde?
Zing dan je lied voor God.
Zo bedank je Hem.

Ben je ziek?
Vergeet dan niet om Jezus erbij te betrekken.
Hij geneest mensen.
Dat deed Hij toen Hij op aarde rondwandelde,
maar dat doet Hij nu nog steeds.
Wanneer jij ziek bent, betrek anderen daarbij.
Vraag hen voor je te bidden.
Dit bidden vormt geen tegenstelling met medicijnen.
Het is bidden en medicatie beide.
God is een God die geneest.
Hij zal ons allen genezen.
Maar Hij bepaalt wanneer.
Of nu tijdens dit leven,
of straks bij het aanbreken van de eeuwigheid.
We zullen allen eens genezen zijn.
Op de nieuwe hemel en aarde zal er geen ziekte meer zijn.

Soms zijn mensen ziek door hun zonden.
Onze geest, ziel en lichaam vormen een eenheid.
Wat er in je geest gebeurt, beïnvloed je lichaam.
Dat staat niet los van elkaar.
Daarom kan zonde zich manifesteren in ziekte in je lichaam.
Maar dat betekent niet dat aan elke ziekte zonde ten grondslag ligt.
Wanneer je ziek bent,
ga dan na of er een wortel van zonde in je leven is.
Zo ja, belijd je zonde, zodat je vergeving kunt ontvangen van God.
Dood de zonde, voor de zonde jou doodt.

Geloof jij in de kracht van gebed?
Als je werkelijk gelooft dat bidden werkt, dan zul je er gebruik van maken.
Vaak worstelen wij met ons gebedsleven.
Onderliggende oorzaak kan zijn dat we ons niet voldoende bewust zijn
van wie we zijn in Christus.
We zijn ons onvoldoende bewust van onze rechtvaardigheid.
God ziet je, dankzij het werk van Christus, als rechtvaardig.
Hij hoort je gebed.
En Jezus is in de hemel om voor je te pleiten.
Hij gaat aan het werk met jouw gebed.
Als je weet dat je rechtvaardig bent voor God,
dan kun en mag je grote dingen vragen in je gebed.
Net zoals Elia deed, een mens zoals wij.
Hij was ook een zondaar, gered door de genade van God.
Maar omdat hij wist dat hij rechtvaardig voor God was,
durfde hij God grote dingen te vragen.
En God verhoorde zijn gebed.

Heb hart voor de mensen.
In het bijzonder voor hen die dreigen af te dwalen.
Een schaap dat op zichzelf gaat, zal het niet redden.
De wolven komen erop af en dat betekent zijn dood.
Zo gaat het ook met iemand die afdwaalt van de kerk.
Heb hart voor deze mensen.
Ga ze zoeken, laat ze niet afdwalen, probeer ze terug te brengen.
Wanneer je hem van de verkeerde weg terugbrengt
dan redt je hem van de dood.

Dit zijn de onderwerpen waar Jacobus als laatste over schrijft in zijn brief.
Want hij houdt van mensen.
Hij bidt voor hen die lijden, die ziek zijn,
die dreigen af te dwalen of al ver afgedwaald zijn.
Laten we zijn voorbeeld volgen.
We zijn niet allen pastors,
maar laten we wel allemaal het hart van een pastor hebben.
Hou van de mensen en bid voor elkaar!

woensdag 11 juni 2014

Jac 5: 7-12 Heb geduld in moeilijke tijden

Jacobus, Hillie Snoeijer, Leef je geloof


Geduld is een schone zaak.
Toch zijn er maar weinig mensen die veel geduld hebben.
Onze maatschappij is niet zo ingericht op geduld.
We vliegen, want een auto gaat niet snel genoeg.
Eten stoppen we in de magnetron, dat gaat lekker snel.
Alles moet snel en daar past geduld niet bij.
Toch zijn er situaties waarin we geduld hard nodig hebben.
Bijvoorbeeld in situaties van druk en lijden.
Geduld helpt ons dan om vol te houden,
het ongemak te verduren en niet op te geven.

In Jacobus dagen hadden de gelovigen het niet gemakkelijk.
Mensen betaalden een hoge prijs om christen te zijn.
De kerk had het moeilijk, Jacobus lag onder vuur.
Hoe daar mee om te gaan?
Vaak reageren wij op een van de volgende manieren:
vechten, vluchten of 'bevriezen'.
Bij vechten ga je er hard tegenaan,
je laat je niet klein maken door de druk die je ervaart.
Je gaat er tegenaan om te bewijzen dat je het kunt.
Bij vluchten zet je je rugzak naast je neer.
Je geeft op en stopt ermee om de rugzak nog langer te dragen.
Bij 'bevriezen' voel je je zo door de situatie overweldigd,
dat je niet weet wat te doen, in paniek raakt,
besluiteloos bent en angst ervaart.
Maar er is nog een vierde manier,
en dat is de weg van geloof.
Jezus nodigt ons uit om met onze lasten bij Hem te komen.
Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op je, want Mijn juk is licht.
Breng je lasten en frustraties maar bij Hem.
Je hoeft het niet alleen te dragen,
Hij wil het met je meedragen,
Hij zet Zijn schouders er mee onder.

We hebben onze omstandigheden niet onder controle,
maar wij kunnen wel invloed hebben op ons hart.
Jacobus roept de mensen op geduldig te zijn.
Voor hoelang? Tot Jezus terugkomt.
Voor ons gevoel duurt dat wel erg lang.
Maar we mogen leven in geloof.
We weten niet wanneer Jezus terugkomt,
maar wel dát Hij terugkomt.
We leven in dat geloof.
En dat mag ons helpen om geduld te oefenen.
De druk van onze omstandigheden kan zwaar zijn,
maar kijk naar Jezus.
We gaan door moeilijke situaties heen,
maar er zal een einde aan komen.
Wees geduldig en houd moed,
want het duurt niet lang meer voor de Here terugkomt.
Heb dus geduld.

Jacobus leert ons ook geduldig te zijn met elkaar.
Wanneer de druk in ons leven toeneemt,
dan neemt vaak ook het ongeduld met elkaar toe.
We gaan mopperen over elkaar.
Lijdende mensen worden vaak zelfzuchtige mensen.
Ze zetten zichzelf in het middelpunt
en willen dat anderen begrijpend en liefdevol met hen omgaan.
Maar denk ook eens aan de ander.
Wellicht heeft die ander waar jij zo op moppert het moeilijk,
en heeft hij/zij dringend behoefte aan jouw geduld.
Leer met elkaar de druk te verduren en te verdragen.
Vertrouw op Jezus terugkomst
en dat Hij dan alles recht zal zetten.

Geduld en moeilijke tijden gaan vaak moeilijk samen.
Wanneer je plezier hebt, is geduld niet zo moeilijk.
Maar wel als je te maken hebt met lijden.
Maar het kan wel.
Kijk maar naar de profeten en het leven van Job.
Ze kregen veel te dragen in hun leven,
maar door geduld kwamen ze er doorheen.
Job streed met God, hij worstelde met het waarom.
Maar Job bracht het bij God.
Dwars door alles heen bleef hij trouw aan God.
En je weet hoe het met hem afliep.
Hoewel hij zijn kinderen niet terug kreeg,
ontving hij van God nieuwe zegeningen.

Ook wij krijgen in ons leven het nodige te dragen.
Veel mensen geven dan te snel op, omdat ze niet geduldig zijn.
Maar wanneer we geduldig zijn, zullen we de oogst zien.
Wees standvastig, geduldig, verduur je omstandigheden
en je zult zien wat God bezig is te doen.
We moeten, net als een boer, geduld hebben om de oogst te zien.
Ga naar God met je lijden en met wat je te dragen hebt.
Jezus weet wat je meemaakt en Hij wil je helpen.
Hij stierf voor onze zonde aan het kruis.
Die weg was voor Hem niet gemakkelijk,
maar Hij hield vol, Hij gaf niet op.
Hij voleindigde Zijn missie.
Daarna zei Hij: neem je kruis op je en volg Mij.
Je hoeft het niet alleen te doen, Hij wil je helpen dragen.
Hij zegt neem Mijn juk op je, want Mijn juk is licht.
Hij wil met jou je last dragen, Zijn schouders er mee onder zetten.
Draag je kruis samen met Jezus op weg naar Zijn Koninkrijk.
Dan zal het beter worden.
Heb geduld, geef niet op.
Dan zul je de oogst meemaken.

dinsdag 10 juni 2014

Jac 5:1-6 Leer te geven

Jacobus 5, Hillie Snoeijer, Leef je geloofEr gebeurt veel onrecht in deze wereld.
Dat gebeurde vroeger, maar ook nu.
Er is niets nieuws onder de zon.

Jacobus zag hoe rijke mensen zich onchristelijk gedroegen.
Ze maakten misbruik van hun positie
en hielden al hun bezittingen voor zichzelf.
Ze lieten als landeigenaar een arbeider voor zich werken
maar aan het eind van de dag betaalden ze hem niet uit.
De arbeider was niet in staat om zich te verdedigen
en zo ging hij naar huis zonder geld.
En dat betekende voor zijn gezin geen eten.
Terwijl de landeigenaar zijn buik rond at en nog overhield ook.
Het gehuil en geschreeuw over dit onrecht bereikt God in de hemel.

Wanneer God je veel geeft, wil Hij dat je ervan deelt.
Wie rijk is moet delen, niet oppotten.
Je hebt zoveel kleren en je gebruikt ze niet eens eens.
Mot vreet het aan.
Als je dingen hebt die je niet eens gebruikt,
heb dan het hart van Jezus: deel met anderen.
Wees gul, wees een gever.

Maar geven gaat ons vaak niet gemakkelijk af.
We hebben het nodig om te leren geven.
Leren geven begint in ons denken.
We moeten gaan leren denken als een rentmeester,
in plaats van te denken dat wij eigenaar zijn.

Iemand die denkt als een eigenaar
gaat uit van de volgende veronderstellingen:
1. Ik ben geen eigendom van God, maar van mezelf
2. Niets van mijn bezit is van God, het is van mij.
3. Ik verdien wat ik heb, ik heb er voor gewerkt.
4. Ik ben alleen verantwoording schuldig aan mezelf, niet aan God.

Iemand die denkt als een rentmeester en dienaar
gaat uit van de volgende veronderstellingen:
1. Ik ben eigendom van God, gekocht door Jezus bloed.
2. Alles wat ik heb, is van Hem.
3. Alles wat ik heb is een geschenk.
4. Ik ben een dienaar en rentmeester van de Heer.
    Hij bepaalt wat er met Zijn eigendommen gebeurt, niet ik.

Denken als een eigenaar maakt het moeilijk om te geven.
Denken als een rentmeester en dienaar leert je om te geven.
God is een God die gul en overvloedig geeft.
En daarom wil Hij dat ook wij mensen zijn die gul geven.
Hij geeft ons, zodat wij daarvan kunnen delen en geven aan anderen.
Het is goed om te geven.
Geven transformeert ons leven.
Door te geven gaan we lijken op God.
Hij is immers de God die geeft.
Geef en wees zo een zegen.
Geef niet om een zegen te krijgen, maar geef om een zegen te zijn.
Dat is Gods hart, laat jouw hart ook zo zijn.
Als je wel hebt en niet geeft,
wat een verspilde kansen zijn dat om vreugde te beleven.
Want het is beter te geven dan te ontvangen.

Als afronding bij deze een aantal vragen.
Vragen die je willen stimuleren om een gever te zijn.
- Ben jij in je denken een eigenaar of een rentmeester?
- Welke mogelijkheden geeft God jou om meer als Hem te zijn?
- Hoe kun jij je geld, bezit, tijd en energie gebruiken om anderen te helpen?
- Hoe ziet goed rentmeesterschap er voor jou uit?

Het is goed om te geven, want dan lijk je op God.
Heb het hart van een dienaar, wees gul en deel wat je hebt.
Gezegend ben je, wanneer je anderen tot zegen bent.

donderdag 5 juni 2014

Jac 4:13-17 Maak je plannen samen met God

Jacobus 4:13-17,Hillie Snoeijer, Leef je geloofWaar droom jij van in je leven?
Waar hoop jij op?
Wat zijn jouw toekomstplannen
en hoe ben je bezig om daar naartoe te werken?

Jacobus ziet mensen die heel zelfingenomen
bezig zijn met plannen maken.
Ze hebben hun weg precies uitgestippeld
alsof ze zelf alles onder controle hebben
en alsof er geen God is.

Maar zegt Jacobus,
gedraag je niet alsof je zelf de macht over je leven hebt
en alles weet over wat de toekomst brengt.
Dat is niet waar.
We kennen de toekomst niet en het leven is onzeker.
We weten niet wat er morgen met ons zal gebeuren.
Jacobus heeft er niets op tegen dat we plannen maken,
maar het probleem is dat we plannen maken
zonder God erbij te betrekken.
Wij zeggen dit en dat gaan we doen.
Maar waar is God in onze plannen?
Je gelooft toch niet alleen op zondag?
Geloof beïnvloedt je hele leven, je relaties, je bezigheden.
Leef niet als een atheïst die zondags naar de kerk gaat.
Leef je leven niet alsof God er niets mee te maken heeft.
Zo'n houding getuigt van zelfingenomenheid.
En dat past niet bij een christen.

Jacobus wil ons leren dat we best plannen mogen maken.
Maar doe het nederig, zegt hij,
wetende dat er een God is
en dat onze plannen alleen gebeuren als Hij het wil.
Wij kennen de toekomst niet en hebben er geen controle over.
Maar God regeert, Hij kent de toekomst en heeft alle macht.
Wees nederig, jij kunt fouten maken en er naast zitten met je plannen.
Zeg tegen God dat je denkt dat je uitgedachte plannen volgens zijn wil zijn,
maar zo niet, dat Hij dan je plannen mag corrigeren.

Betrek God in het maken van je plannen,
gebruik de hulpbronnen die Hij geeft om Zijn wil te ontdekken.
Hij geeft ons Zijn Woord, geeft ons medegelovigen,
ons geweten en de Heilige Geest
om ons bekend te maken met wat Hij wil met ons leven.
Maak op basis daarvan je plannen.
Geef prioriteit aan Gods wil en wat Hij van je vraagt.
Wijd je daar met heel je leven aan toe.
Laat Gods wil je keuzes, beslissingen en je plannen bepalen.

Ons leven is als een damp.
Zo zijn we er, zo zijn we weer verdwenen.
Laat dit je niet ontmoedigen,
maar zie het als een stimulans om je tijd niet te verspillen.
Geef prioriteit aan de dingen die God wil dat je doet.
Doe dat, niet meer en niet minder.
Zo leefde Jezus Zijn leven.
Zo mag ook jij leren je leven te leven.
Laten je plannen niet zijn gebaseerd op wat jij wilt,
maar stem je plannen af op Gods wil en laat Hij je zo nodig corrigeren.
Dan geef je, net als Jezus, God eer en glorie met je leven.

woensdag 4 juni 2014

Jac 4:1-12 Beter omgaan met conflicten

Conflicten, Hillie Snoeijer, Leef je geloof

Conflicten.
We hebben er allemaal mee te maken.
Als je leeft in een gebroken wereld
en omgaat met zondaars,
en dat doen we allemaal,
dan zullen er conflicten komen.
Hoe ga je ermee om?

Jacobus weet van conflicten.
Als broer van Jezus zag hij
de conlicten waarmee Jezus te maken had.
Hoe de mensen Jezus uit de weg wilden ruimen
en daarbij zelfs zover gingen dat ze Hem kruisigden.
Jacobus zag hoe Jezus daar mee omging.
Ook zelf kreeg hij te maken met conflicten.
De mensen probeerden hem het zwijgen op te leggen.
Wanneer Jacobus spreekt over conflicten
dan weet hij waar hij het over heeft.

Jacobus geeft aan dat de wortel van conflicten
niet buiten ons ligt, maar te vinden is in ons hart.
Een conflict begint in ons innerlijk, in ons emotionele leven.
Wij willen wat een ander heeft en wij niet hebben.
Die verlangens zetten ons aan tot slechte daden.
We nemen wat van de ander is, zodat wij het hebben.
Of we gunnen het de ander niet,
zodat we het geen van beiden hebben.
We zijn niet tevreden met wat God ons gegeven heeft.
En dat maakt ons strijdlustig.
En voor je het weet ontstaan hierdoor conflicten.

We kunnen op verschillende manieren met conflicten omgaan.
Op een wereldse manier
of op een manier zoals ook Jezus omging met conflicten.
Op een wereldse manier omgaan met conflicten
betekent je laten beheersen door je emoties.
Je ziet de ander als je vijand
en je wilt van de ander winnen.
Vaak komt er trots en hoogmoed om de hoek kijken.
Trots zegt "ik ben beter, ik heb gelijk, ik zal winnen".
Het gaat om MIJ en niet om wij.
Wanneer we met zo'n houding omgaan met conflicten,
zal het conflict snel van kwaad tot erger gaan
en zal de zaak spoedig escaleren en uit de hand lopen.
Dit is een wereldse manier van omgaan met conflicten.
De duivel wil ons als christenen graag
in dit wereldse patroon van omgaan met conflicten duwen.
Daar doen we hem een groot plezier mee,
want hij weet dat er dan alleen verliezers zullen zijn.

Maar het kan ook anders.
Kijk maar naar Jezus.
Hij kende conflicten in zijn leven,
maar Hij ging er niet op een wereldse manier mee om.
Hoe deed Hij dat?
Door te leven in de kracht van de Geest.
En die Geest leeft ook in jou en mij.
En daarom kunnen wij anders met conflicten omgaan.
We hoeven ons niet te laten beheersen door onze emoties.
Door de Geest ontvangen wij kracht om slechte verlangens de baas te worden.
Wanneer onze emoties opspelen,
bedenk dan dat de Geest in je is en laat je door Hem leiden.
Hij wil je leren beter met conflicten om te gaan.

De volgende dingen kunnen je helpen
om als christen beter om te gaan met conflicten:

1. De Geest wil je leren om nederig te zijn en je trots los te laten.
Nederigheid stelt je in staat om meer te luisteren en minder luidruchtig te praten.
Het maakt dat je meer oog krijgt voor de ander.
Nederigheid helpt je om je aan Gods gezag te onderwerpen.
Het gaat er niet om om het conflict te winnen,
maar vraag je af waar je God een plezier mee doet.
God wederstaat de trotsen,
maar geeft genade aan hen die nederig zijn.

2. Bij een conflict is er sprake van strijd.
Maar die strijd is niet tegen mensen,
je tegenstander is in werkelijkheid de duivel.
De duivel wil je graag laten geloven dat de ander je vijand is.
Hij wil je brengen op een weg die niet goed voor je is.
Maar weersta de duivel, laat je niet door hem gebruiken.
Dan zal hij van je weggaan.

3. Ga dichter naar God.
Zoek God en ga naar Hem toe in het conflict.
Dat kun je doen door bidden, bijbellezen, raad te zoeken bij christenen etc.
Al deze dingen zullen je helpen om anders met het conflict om te gaan.
Om je niet te laten leiden door je emoties,
maar in het conflict te zoeken naar Gods wil.

4. Ook al zijn we christenen, we gedragen ons soms als zondaars.
Wij maken fouten wanneer we in conflict zijn.
Niet alleen die ander, maar ook jij.
Jouw handen zijn net zo goed besmeurd met modder.
Neem verantwoordelijkheid voor je fouten.
Was je handen en zuiver je hart.
Dat zal je milder maken ten opzichte van de ander.

5. Wees geduldig. Maak je klein voor de Here.
Dan zal Hij je op Zijn tijd verheffen.
Hij zal je eruit helpen.

6. Spreek geen kwaad van elkaar en veroordeel elkaar niet.
Het is niet aan ons op de rechterstoel van Jezus te gaan zitten.
Die plaats komt alleen Jezus toe.
Niet wij zijn de wetgever, maar Hij.
En daarom is het alleen aan Hem om te oordelen.
En dan blijkt niet alleen de ander schuldig te zijn, maar ook wijzelf.
Allen zijn schuldig, allen hebben de dood als straf verdiend.
Maar Hij stierf voor alle partijen om verzoening mogelijk te maken.
Zo wil Jezus ons helpen.
Zijn dood helpt om de spiraal van oog om oog
en tand om tand te doorbreken.
Ga daarom niet eindeloos door met het conflict,
maar verzoen je met elkaar.

Speelt er op dit moment in jouw leven een conflict?
Hoe ga jij daar dan mee om?
Volg je het patroon van de wereld?
Of kies jij ervoor om op een betere manier te reageren op conflicten?
Er gaan soms dingen fout in relaties,
maar laat het er niet bij zitten.
Laat je leiden door de Geest,
streef de vrede na en maak het weer goed!

dinsdag 3 juni 2014

Jac 3: 1-12 Geef Jezus de controle over je tong

Jacobus 3, Hillie Snoeijer, Leef je geloof

Wat we zeggen en hoe we iets zeggen is belangrijk.
Onze woorden laten zien wat er in ons hart is.
En dat blijken niet altijd mooie dingen te zijn.
Onze tong is maar een klein ding,
maar wat kunnen we er een schade mee aanrichten!
En dat geldt voor iedereen.
Allemaal struikelen we op dit gebied.
De ene keer prijzen we God met onze tong,
een andere keer vervloeken we mensen met onze woorden.
En dat zou niet zo moeten zijn.
Het is mensen gelukt om vele dieren te temmen,
maar het lukt geen mens om zijn tong in bedwang te houden.

Kleine dingen hebben grote macht.
Denk maar eens aan het bit van een paard.
Het is maar een klein ding,
maar wij houden daarmee een paard in bedwang
en kunnen het laten gaan waar wij willen.
Iets soortgelijks geldt voor het roer van een schip.
Het is maar een klein onderdeel,
maar de schipper kan daarmee het hele schip besturen.
Zo geldt het ook voor onze tong.
Wie de controle over de tong heeft,
heeft zichzelf in alle opzichten goed in de hand.

Echter het valt mensen zwaar de tong te temmen.
Een tong die niet getemd is,
kan elk moment haar dodelijk vergif uitspuwen.
De tong lijkt dan wel op een vuur.
Het begint klein, maar binnen de kortste keren breidt dat vuur zich uit.
In razendsnel tempo kan het uit de hand lopen.
En daarmee je leven of dat van anderen verwoesten.
Met je woorden kun je een ander en jezelf afbranden.
Leven en dood zijn in de tong.

Je woorden zijn van grote invloed op de mensen om je heen.
We moeten daarom zoeken om anderen te zegenen met onze woorden.
Dat is Gods bedoeling, daar is onze tong voor bedoeld.
Daarom kan het niet dat we als christenen
aan de ene kant met onze tong God prijzen
en aan de andere kant mensen vervloeken.
Dat moet niet zo zijn.

Om onze woorden te veranderen,
zullen we moeten kijken naar ons hart.
Want de mond laat zien wat er in ons hart is.
Je hart is de bron waar je woorden uit voortkomen.
Tenzij je hart verandert, zullen je woorden niet veranderen.
Leeft er in jouw hart jaloezie, bitterheid, woede,
onvergevingsgezindheid en pijn?
Het zijn allemaal zaken die zichtbaar zullen worden in je woorden.
Zolang je hart gevuld is met deze dingen,
zul je struikelen en zal je tong vergif spuwen.

Ons hart heeft dringend verandering nodig.
Alleen dan zullen we slechts goede woorden kunnen spreken.
De enige die dat voor ons kan doen is Jezus.
Hij is de Enige die nooit is gestruikeld met zijn woorden.
Hij had zijn tong onder controle.
Hij was perfect en gebruikte zijn tong zoals God het bedoelde.
Hij ging voor ons aan het kruis
en vroeg Zijn Vader ons te vergeven.
Als je bij Jezus hoort dan mag je weten dat je vergeven bent.
Hij wil je helpen om je tong te bedwingen.
Daarvoor gaat Hij aan de slag met je hart.
Hij verandert ons hart,
zodat onze woorden anders zullen worden.
Onderwerp je aan Hem, geef Hem de leiding.
Laat Jezus je helpen, laat Hem je hart veranderen.
Dan zullen je woorden niet langer anderen afbranden.
Laat Jezus je helpen om te doen waarvoor je bedoeld bent.
Dan zullen je woorden anderen tot zegen zijn.

maandag 2 juni 2014

Jac 2:14-26 Wees geen luie christen

Dood geloof, Hillie Snoeijer, Leef je geloof


Al voor God de wereld schiep,
wisten Hij en Jezus dat wij opstandig zouden zijn.
Daarom bedachten ze toen al het plan
om op een bepaald moment Jezus te zenden
naar onze wereld om ons te redden.
Jezus stierf aan het kruis voor onze zonden.
Hij kwam zodat wij redding zouden ontvangen.
Hij deed het werk en nu is alles volbracht.
Het werk van verlossing is klaar.
Wij hoeven daar niets meer voor te doen.
Alleen Jezus redt.
Het enige wat wij hoeven doen
is vertrouwen op Jezus die alles deed.
Verder niets, alleen geloven.

Maar dat betekent niet dat we niets hoeven doen.
En op dat punt ontstaat nogal eens verwarring onder christenen.
Jacobus legt daar de vinger bij.
Hij trekt van leer tegen luie christenen.
Christenen die zeggen dat ze niets hoeven te doen.
God doet alles en wij kunnen rustig gaan zitten, is hun opinie.
Wij hoeven niet te werken en wettisch te zijn.
God voorziet en redt.

Nee, zegt Jacobus.
Geloof zonder werken is dood.
Zulk dood geoof kan ons niet redden.
Geloof moet meer zijn dan mooie dingen zeggen
en ondertussen niets doen aan de nood die je om je heen ziet.
Dan is geloof lippendienst, zonder het in praktijk te brengen.
Het is levenloos geloof, zonder vruchten.
Sommigen van ons zijn zo.
We zijn als een slechte boom die geen vruchten draagt.
Niet geworteld in Jezus, waardoor er geen leven in ons is.

Je kunt geloven zoals de duivel en de demonen geloven.
De duivel gelooft ook dat er een God is.
De demonen weten wie Jezus is.
Maar hun geloof is dood geloof.
Ze houden niet van Jezus.
Het leven van Jezus stroomt niet door hen heen.
Zo kan ook ons geloof zijn.
We kunnen heel veel over Jezus weten,
zonder dat het ons leven verandert.
Geloof gaat echter niet om informatie,
maar om transformatie.
Jezus kennen moet leiden tot verandering in je leven.
Het moet leiden tot het gaan houden van Jezus
en Hem daarom gaan gehoorzamen.
Je gaat Zijn liefde beantwoorden.
En dan komen er vruchten.
Geloof gaat niet om de theorie,
maar om wat het in de praktijk uitwerkt in je leven.

Geloven is alleen maar zinvol
wanneer je ook doet wat God van je vraagt.
Kijk maar naar het leven van Abraham en Rachab.
Geloof veranderde hun leven.
Van Abraham wordt gezegd
dat zijn geloof compleet werd gemaakt door zijn daden.
Door zijn geloof vertrouwde hij op God
en daarom was hij bereid om te doen wat God van hem vroeg.
En dat was niet niks.
Hij moest zijn zoon offeren.
Hij was bereid die stap te zetten,
omdat Hij vertrouwen had op God.

Jacobus geeft luie christenen een schop tegen hun achterste.
Ja, er is eerst geloof.
Maar daar kan het niet bij blijven.
Geloof werkt wat uit in je leven.
Je kunt niets doen om je redding te verdienen of te verliezen.
Jezus deed het voor ons.
Maar Hij werkt nu door je heen en verandert je
zodat je goede werken gaat doen.
Goede werken die aantonen dat Jezus in je werkt.
Zijn liefde verandert je.
Niet jij werkt om Zijn liefde te verdienen.
Maar Jezus werkt in je
en daardoor ga je ernaar verlangen om te zijn zoals Jezus.
Je interne toewijding aan God (geloof)
leidt tot externe toewijding aan God (werken).

God heeft de weg voorbereid voor jou om goede werken te doen.
Er zijn in deze wereld mensen om van te houden,
Zijn Woord moet over heel de wereld verspreid worden.
God nodigt je uit om daarin met Hem mee te werken.
Hij heeft ons niet nodig,
maar omdat Hij van ons houdt
wil Hij ons betrekken bij wat Hij doet.
Zoals een vader zijn kinderen betrekt bij wat hij doet.
Jij mag met God samenwerken.
Blijf niet zitten in je luie stoel.
Sta op en laat Jezus door jou heen werken.
Beantwoordt Zijn liefde.
God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus
met de bedoeling dat wij het goede zouden doen,
want dat heeft Hij altijd al gewild.
Maar dan moeten wij daar ook ernst mee maken
en die dingen doen! (Efeze 2: 10,11, Het Boek)

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!