18 juni 2014

Nog twee goede relatiegewoonten

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Filippenzen
Gezonde relaties dragen bij aan je geluk.
Maar relaties verlopen niet vanzelfsprekend goed.
Om je relaties goed en sterk te houden,
moet je een aantal relatiegewoonten je eigen maken.
Gisteren en eergisteren stonden we reeds stil bij 2 relatiegewoonten.
1. Wees dankbaar voor de mensen in je leven (zie blog 16-6-2014)
2. Bid met vreugde voor de mensen in je leven (zie blog 17-6-2014)

Deze keer staan we stil bij een tweetal andere relatiegewoonten:
3. Verwacht het beste van de mensen in je leven
4. Hou van mensen zoals Jezus deed

3. Verwacht het beste van mensen.
Maak daar een gewoonte van.
Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn,
wij zijn vaak geneigd om van het slechte uit te gaan.
Maar Paulus zegt in Filippenzen 1 vers 6:
ik ben er zeker van dat God het goede werk,
dat Hij onder jullie begonnen is, zal afmaken.
Paulus verwacht het beste van hen.
Laten wij dat ook doen bij de mensen die wij kennen.

Het beste van mensen verwachten komt tot uitdrukking
in het geloof en vertrouwen dat je in hen stelt.
Wanneer iemand moeite met iets heeft,
moedig de ander dan aan dat hij het kan.
"Zet hem op, je kunt het wel!"
Juist die aanmoediging en het vertrouwen dat je de ander daarmee geeft,
zullen hem/haar stimuleren om door te gaan en de moed geven
de benodigde veranderingen in zijn/haar leven door te voeren.
We hebben mensen in ons leven nodig die in ons geloven.
Transformatie komt pas doordat anderen in ons geloven.
Hou de ander het plaatje voor hoe ze kunnen zijn door de kracht van God.
Dat stimuleert hen om te veranderen.

Paulus heeft visie voor de mensen in zijn leven.
Zijn visie is dat ze zullen blijven groeien.
God gaat door met Zijn werk in hen.
Hij laat hen dit weten.
Mensen zijn geneigd te leven naar de verwachtingen van andere mensen.
Wanneer mensen het beste van je verwachten,
ben je geneigd het beter te doen.
We zijn geneigd te worden
wat de belangrijkste mensen in ons leven over ons denken.
Verwacht daarom het beste van mensen en heb visie voor hen.

Verwacht van mensen niet het perfecte,
maar heb geduld met hun vorderingen.
Wanneer je perfectie verwacht,
zul je altijd teleurgesteld worden,
want niemand is perfect.
Waardeer mensen voor hoever ze al zijn gekomen,
in plaats van kritiek te uiten op hoever ze nog moeten.
Ze zijn dan nog wel niet op het eindpunt aangekomen,
maar ze zijn ook niet meer op het punt waar ze vandaan kwamen.
Heb geduld met mensen en vier de vorderingen.
God houdt niet pas van ons wanneer we volwassen zijn geworden.
Hij houdt nu al van ons, ook al zijn we nog niet zo als Hij ons heeft bedoeld.
Doe jij hetzelfde, hou van de mensen en heb geduld met hen.

4. Hou van mensen zoals Jezus deed.
Deze relatiegewoonte is voor ons ook niet altijd gemakkelijk.
Wij zijn Jezus niet.
Wij zijn uit onszelf geneigd tot zelfzucht en egoïsme.
Maar Paulus schrijft in Filippenzen 1 vers 8,
dat God er Zijn getuige van is,
dat zijn liefde voor de mensen in Filippi
voortkomt uit de liefde van Jezus.
Hij draagt de mensen in zijn hart.
Hij houdt van hen.

Christus gaf Zijn leven voor ons.
Hij draagt ons op dat ook wij ons leven geven aan anderen.
Probleem in veel relaties is echter
dat we wel Johannes 3:16 kennen,
maar 1 Johannes 3:16 negeren.
God gaf Zijn Zoon, zoveel houdt Hij van ons.
1 Johannes 3:16 zegt dat wij hetzelfde moeten doen.
Wij moeten ons leven opofferen voor onze broeders.
Als we dat zouden doen, zouden we geen relatieproblemen hebben.

Zijn deze vier relatiegewoonten terug te vinden in jouw leven?
Maak een gewoonte van deze relatiegewoonten.
Train jezelf erin, pas het toe.
Wees dankbaar voor de mensen.
Bid met vreugde voor hen.
Verwacht het beste van mensen en heb geduld met hen.
Hou van mensen met heel je hart.
Je zult er betere relaties door krijgen.
En daarmee meer geluk ervaren in je leven.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.