donderdag 21 december 2017

Jezus, het Licht voor de wereld

Jezus, het Licht voor de wereld
Leef je geloof ~ Jezus, het Licht voor de wereld


Kerst, stilstaan bij de geboorte van de Here Jezus.
Kerst, het feest van hoop, van vrede en van licht.
God zond Zijn Zoon naar de wereld om de mensheid te redden.
God greep in uit liefde voor ons.
Jezus kwam als het Licht voor ons in een donkere wereld.
Dit Licht wordt ons geschonken uit pure genade.
Hij doet de duisternis verdwijnen.

Sluit het kind Jezus in je hart.
Kijk omhoog naar de Vader.
Hij zond Jezus om jou te redden.
Hij wil je nieuw leven geven.
Ere zij God, in mensen een welbehagen.

Hou de boodschap van kerst niet voor jezelf.
Vertel het goede nieuws door.
Leg de mensen uit wie Jezus is
en wat Hij kwam doen in deze wereld.
Breng het Licht op plekken van duisternis.
Laat Jezus stralen in het donker.
Zodat het duister zal verdwijnen.
En er vrede voor in de plaats mag komen.
Ere zij God, in mensen een welbehagen.

Lees ook: Gods kerstgeschenk

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 20 december 2017

Gods kerstgeschenk

Leef je geloof: Gods kerstgesckenk
Leef je geloof ~ Gods KerstgeschenkDecember is de maand van geschenken geven.
Begin van de maand was er het sinterklaasfestijn.
Nog een paar dagen en dan is het Kerst.
Ongetwijfeld betekent het dat er ook voor jou
een cadeautje was of nog klaar ligt.
Een chocoladeletter, een kerstpakket,
of straks een geschenk met de kerst.
Wees blij met wat je mocht en mag ontvangen.

Het mooiste geschenk dat je mag ontvangen,
is Gods kerstgeschenk aan de mensen.
God gaf Zijn eigen Zoon aan deze wereld.
Jezus kwam als klein kindje naar de aarde.
Hij legde Zijn heerlijkheid af
en nam de gestalte aan van een mens.
Om daarmee te voorzien in onze diepste nood.
Dat is Gods kerstgeschenk aan jou en mij en vele anderen.

Neem Gods geschenk met beide handen aan.
Proef de liefde van God in wat Hij je wil geven.
De prijs voor dit geschenk was hoog.
Maar God had dat graag voor jou over.
Hij wou Zijn Zoon aan jou geven.
Zodat er voor jou weer hoop en toekomst is.
Dank God voor dit geweldige kerstcadeau.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 19 december 2017

Zeg Amen

Zeg Amen
Leef je geloof: Zeg Amen
We zeggen 'amen' na ons gebed.
Maar wat betekent dat?
Wat wordt daarmee bedoeld?
Het betekent niet slechts het einde van het gebed.
Maar door 'amen' te zeggen
geef je aan dat je volledig staat
achter hetgeen je gebeden hebt.
Dat je gebed oprecht is geweest.
Dat het waar is wat je gebeden hebt.

Amen zeggen op je gebed
betekent ook dat je erop vertrouwt
dat God je gebed verhoort.
Hij is de waarachtige en de betrouwbare.
God doet wat Hij heeft beloofd.
Wanneer jouw gebed in lijn is met Zijn beloften
mag je zeker weten dat Hij dat gebed verhoort.
Dat is vast en zeker.
Zo zal het zijn.
Amen.

Vorige blog in de serie over gebed: Want van U is het Koninkrijk

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 18 december 2017

Hij groter, ik kleiner

Leef je geloof ~ Hij groter, ik kleinerHij moet groter worden en ik kleiner (Johannes 3: 30).

We hebben allemaal wel een beetje de neiging
dat we belangrijk willen zijn, groot willen zijn.
De maatschappij dringt er bij ons op aan
om onszelf te profileren, onszelf neer te zetten.
We willen onszelf bewijzen, boven de rest uitsteken.
We willen laten zien hoe goed en geweldig we zijn.
Opdat de mensen ons bewonderen en prijzen.
Johannes de Doper leert ons een heel andere houding.
Het gaat niet om jezelf en om je eigen roem.
Het gaat om Jezus, om Zijn eer.
Hij moet groter worden en ik kleiner, zei Johannes.

Er gingen steeds meer mensen naar Jezus
om zich door Hem te laten dopen.
Johannes leerlingen mopperen hierover.
Ze willen dat de mensen bij Johannes komen.
Dat ze zich door hem laten dopen.
Zie zien Jezus als een concurrent van Johannes.

Maar Johannes geeft aan dat het zo goed is.
Dit is precies de bedoeling.
De mensen moeten niet hem, maar Jezus volgen.
Ze moeten bij Hem zijn,
want Hij is het Lam dat de zonden zal wegdragen.
Jezus moet groter worden, Johannes kleiner.
Het draait niet om hem.
Het draait allemaal om Jezus.

Kun jij het Johannes de Doper nazeggen?
Hij (Jezus) moet groter worden, ik kleiner.
Het gaat niet om mij, het gaat om Jezus.
Ik wil dat Jezus steeds groter wordt in mijn leven.
Dat Hij geëerd en geprezen wordt.

Het bijzondere is dat juist die houding
je vrede zal geven in je hart.
Het bevrijdt je van de druk om te presteren.
Je hoeft geen eigen grootsheid na te jagen.
Je mag delen in de eer en grootsheid van Jezus.
Je ontvangt Zijn liefde, Zijn kracht,
Zijn vergeving, Zijn gaven en Zijn vruchten.

Zet met jouw leven Jezus in de schijnwerpers.
Vertrouw je toe aan Hem.
Richt je in alles wat je doet op Jezus.
Maak Hem groot in je leven.
Heb Hem lief, bewonder Hem.
En deel je liefde voor Hem met anderen.
Hij moet groter worden, ik kleiner.

Geschreven naar aanleiding van preek van ds. J.Th. Rozemuller.
Je kunt de preek hier terug luisteren:
 GKV Baflo, morgendienst 17-12-2017

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 14 december 2017

Want van U is het koninkrijk ...

Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid
Leef je geloof ~ Van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid


We komen toe aan de afronding van het gebed.
Na alles waarvoor we gebeden hebben,
gaat het bidden nu over in lofprijzing.
We eren en loven met heel ons hart God.
Want van U is het Koninkrijk, de kracht
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.

We bidden in groot vertrouwen.
Omdat we weten dat Hij Koning is.
Onze Koning heeft de macht en de kracht
om ons te verlossen, te beschermen
en ons te geven wat we nodig hebben.
Door Zijn kracht doet Hij ons goed.
God is ons genadig.

God is heilzaam in ons leven aanwezig.
In alles wat Hij doet mogen we Zijn heerlijkheid zien.
Hij is onze Maker en Verlosser.
Hij heeft goede plannen voor ons leven.
Voor dit alles aanbidden en eren wij Hem.
Wij loven God, want Hem komt toe alle eer!
Van nu aan tot in alle eeuwigheid.

Vorige blog in de serie over gebed: Verlos ons van de boze

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 13 december 2017

Verlos ons van de boze

Verlos ons van de boze
Leef je geloof ~ Verlos ons van de bozeBesef dat je voortdurend leeft in gevaar.
De duivel, de wereld en je eigen vlees
houden nooit op om je aan te vechten.
Uit jezelf ben je zó zwak
dat je niet zult kunnen standhouden.
Je hebt bescherming en hulp nodig.

Daarom leert Jezus ons om te bidden
zodat we staande mogen blijven in de strijd.
Verlos ons van de boze.
Sterk ons door de kracht van de Heilige Geest.
Laat ons in de strijd niet het onderspit delven.
Geef dat we krachtig weerstand mogen bieden.
Totdat we uiteindelijk de totale overwinning behalen.

Vorig blog in de serie over gebed: Leid ons niet in verzoeking

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 11 december 2017

Jezus leed voor mij

Jezus leed voor mij
Leef je geloof ~ Jezus leed voor mij


Met een paar weken vieren we weer Kerst.
Jezus kwam naar deze aarde.
Hij werd geboren en werd mens zoals wij.
Met het doel om ons te redden
en te betalen voor onze schuld.
Om ons zo weer met God te verzoenen.

Mensen hebben een schuld bij God.
Vanwege onze houding en ons gedrag.
We voldoen niet aan wat God van ons vraagt.
Daarom staat elk mens schuldig tegenover God.
Jezus kwam om voor ons die schuld te betalen.
Wij waren daar zelf niet toe in staat.
Maar Hij wilde dat doen in onze plaats.
Jezus wist wat Hij daarvoor zou moeten ondergaan.
Hij zou onze zonde en schuld wegdragen.
Hij zou de marteldood aan het kruis sterven.
Hij zou de vloek van God moeten dragen.
Hij zou door God verlaten worden.
Het vooruitzicht van dit lijden greep Jezus aan.
Maar Hij liet zich niet weerhouden
om deze weg voor ons te gaan.

Hij werd gekruisigd.
Hij werd door God verlaten.
Door onze schuld hing Hij daar.
De vloek die wij verdienden nam Hij op zich.
Hij leed en streed daar voor ons.
Hij droeg onze schuld.
En zo herstelde Hij onze omgang met God.
Hij betaalde voor ons, de schuld werd door Hem voldaan.
Door Zijn betaling verwierf Hij voor ons
genade, gerechtigheid en eeuwig leven.
Dat wil Hij ons nu geven, wij mogen daarvan genieten,
omdat Hij daarvoor de prijs heeft betaald.

Laat je met God verzoenen.
God schenkt je dan Zijn genade.
Je mag weer leven in verbondenheid met God.
De relatie met Hem is door Jezus hersteld.
God wil nu je Vader zijn.
Je ontvangt Gods gerechtigheid.
Je zult Hem niet meer tegenkomen als Rechter.
Voor wie in Christus zijn is er geen veroordeling meer.
De zonden zijn vergeven, de schuld is betaald.
Je ontvangt eeuwig leven.
Wanneer je sterft zul je merken dat het leven doorgaat.
Je leven zal geen einde kennen.

Nu al mag je van deze dingen een voorsmaak proeven.
Maar bij Zijn terugkomst zul je ten volle ervaren
wat Hij door Zijn lijden en sterven voor jou heeft verdiend.
Je zult eeuwig leven en genieten van en met God.
En dat alles dankzij Jezus.
Hem zij daarvoor alle dank en eer.

Geschreven naar aanleiding van preek van ds. A.G. Bruijn.
Je kunt de preek hier terug luisteren:
GKV Baflo, middagdienst 10-12-2017

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 7 december 2017

Leid ons niet in verzoeking


Leid ons niet in verzoeking
Leef je geloof ~ Leid ons niet in verzoeking


God is bezig ons geestelijk op te voeden.
Hij wil dat we groeien tot geestelijk volwassen mensen.
Zoals elk les- of trainingsprogramma toetsen kent
om onze vorderingen te kunnen peilen en meten,
zo zal God ons ook van tijd tot tijd testen en beproeven
om te zien wat er in ons leeft en hoever we al gevorderd zijn.
In die situaties kunnen we laten zien in hoeverre we in staat zijn
om het goede te doen en het kwade na te laten.
Dat is wat bedoeld wordt met verzoeking of beproeving.
God test ons met het positieve doel dat wij voor de test slagen.

Toch bidden wij: leid ons niet in verzoeking.
Als Gods doel met beproeving dan positief is,
waarom bidden we dan om ervoor bewaard te worden?
Daar zijn verschillende redenen voor.
Zo zal satan, Gods tegenstander, proberen misbruik te maken
van de situatie wanneer God ons beproeft.
Hij zal proberen om ons tijdens de test ten val te brengen.
Hij is erop uit ons te vernietigen.
Een ontmoeting met hem moeten we dan ook niet uitlokken.
We vragen God ons daarvoor te beschermen.

Ten tijde van een beproeving zullen we onder hevige druk staan.
Het kan niet anders dan dat we daarvoor terugdeinzen.
Ook Jezus deinsde terug voor wat Hem te wachten stond.
En daarom bad Hij in de hof Gethsemané:
"Vader indien mogelijk, laat deze beker aan Mij voorbij gaan,
maar niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde."
Verzoekingen zijn niet aangenaam,
daarom mogen we bidden: leid ons niet in verzoeking.

Ook de praktijk heeft uitgewezen dat we vaak nog zo zwak,
dom en kwetsbaar zijn ten aanzien van geestelijke zaken.
Zo gemakkelijk struikelen we.
We kunnen er niet van op aan dat we een test goed doorstaan.
Daarom bidden we: leid ons niet in verzoeking.
Laat ons niet het risico lopen dat we onszelf schade berokkenen
en God te schande maken door te vallen.
We kunnen met verzoekingen te maken krijgen,
maar we hoeven ons er niet moedwillig in te begeven
of de verzoeking op te zoeken. Dat zou dwaas zijn.

Waak en bid, zei Jezus tegen de discipelen,
dat jullie niet in verzoeking komen.
Dat geldt ook voor ons.
Waak tegen de verzoeking
door alert te zijn op situaties en mensen
die je in een situatie van verzoeking kunnen brengen.
Ga dergelijke situaties en mensen uit de weg.
Speel niet met vuur.
Bid God om kracht om het goede te doen
wanneer de verzoeking daar is.
Bied het hoofd aan verzoekingen.
Twijfel niet aan Gods macht die in staat is
om jou te verlossen van het kwade
en die jou kan behoeden voor struikelen.

Vader, leid mij niet in verzoeking.
Ik ben uit mezelf zo zwak,
satan is er steeds op uit om mij te laten struikelen.
Ik wil waken, het gevaar niet opzoeken.
God, help mij om het goede te blijven doen
wanneer ik te maken krijg met verzoeking.
Dat mag blijken dat ik de test goed doorsta.

Vorige blog in de serie over gebed: Vergeef ons onze schulden

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 6 december 2017

Vergeef ons onze schulden

Vergeef ons onze schulden
Leef je geloof ~ Vergeef ons onze schulden gelijk wij vergeven onze schuldenaren


In het gebed dat Jezus ons geleerd heeft,
staat ook de bede om vergeving.
Een christen zondigt nog elke dag,
we hebben elke dag vergeving nodig.
Daarom leerde Jezus ons bidden:
vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven die ons iets schuldig is.

Wij zijn God totale en nooit ophoudende trouw verschuldigd,
wij zijn geroepen om God en onze naaste lief te hebben
met heel ons hart en alles wat in ons is,
iedere dag en de hele dag lang.
Wanneer we dit nalaten of daar tegenin gaan,
staan we schuldig tegenover God.
We hebben vergeving nodig.

Een christen leeft uit vergeving.
Zonder vergeving is er voor ons geen leven, geen hoop.
Gods Zoon betaalde de prijs voor onze zonden,
Hij droeg de straf om ons vrijuit te kunnen laten gaan.
Door Christus kunnen wij vergeving ontvangen.
Door Christus ziet God ons nu als rechtvaardig.

Als God ons dan als rechtvaardig ziet,
onze zonden in Christus vergeven zijn,
waarom moeten we dan nog dagelijks
onze zonden bij God brengen?
Dat heeft te maken met het onderscheid
tussen God als Rechter en God als Vader.
God als Rechter heeft ons voor eens en altijd rechtvaardig verklaard.
Onze dagelijkse gebreken maken die rechtvaardiging niet ongedaan.
Maar onze zonden belemmeren wel ons contact met God de Vader.
Daarom past het ons om hier vergeving voor te vragen.
Zodat het niet langer de omgang met onze Vader in de weg staat.

Het doet onze Vader pijn wanneer wij zondigen.
Hij haat de zonden, zeker die van Zijn eigen kinderen.
God is diep verontwaardigd wanneer
Zijn eigen kinderen Hem ontrouw zijn.
Wees daarom bereid tot zelfonderzoek.
Laat je door anderen terechtwijzen.
Ontdek en laat je ontdekken aan je zonden.
En vraag hiervoor vergeving aan God.
Span je in, laat de zonde na, wees heilig.
Dat is wat God voor je wil: je heiliging.

Weten dat jijzelf afhankelijk bent van Gods vergeving,
moet er toe leiden dat je zelf ook verdraagzaam bent
naar hen die tegen jou zondigen en in gebreke blijven.
We bidden: vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven die ons iets schuldig zijn.
Als God jou jouw zonden niet aanrekent,
hoe kun jij dat dan wel doen bij je naaste?
Wil jij vergeving van God ontvangen,
vergeef dan ook zelf je naaste.
Anders ben je hypocriet bezig.
Wat gij niet wilt dat u geschiedt,
doet dat ook een ander niet.
Alleen als jij vergeving schenkt,
zul je ook vergeving ontvangen.

Bid deze bede om vergeving.
Heb berouw over je zonden.
Span je in om niet langer te zondigen.
Wees bereid ook de ander te vergeven.
Zodat je met je leven Gods vrede mag verspreiden.

Vorige blog in de serie over gebed: Geef ons heden ons dagelijks brood

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 5 december 2017

Geef ons heden ons dagelijks brood

Geef ons heden ons dagelijks brood
Leef je geloof ~ Geef ons heden ons dagelijks brood
De eerste drie beden gingen over
onze toewijding aan God.
Om dat te kunnen volbrengen,
hebben we kracht nodig.
En dus vragen we God om voedsel.
Want ook daarin zijn we afhankelijk van Hem.
Hij is het die ons geeft wat we nodig hebben.
Met deze bede erkennen we onze afhankelijkheid van Hem.
En daarmee eren we Hem.

Met de bede om dagelijks brood
bidden we voor andere christenen en voor onszelf.
Het is een gebed om alles wat we nodig hebben
en om de middelen om in onze levensbehoeften te voorzien.
Met dit gebed vragen we om eten, kleding en onderdak.
En om geld, werk en de kracht om het te verdienen.
We vragen om wat we nodig hebben.
Dat betekent naar behoefte, en niet om overbodige luxe.

God zal ons geven wat we nodig hebben.
Wij leven in afhankelijkheid van Hem.
Of je nu veel of weinig ontvangt,
kun jij tevreden en dankbaar zijn
met wat God je geeft?

Vorige blog in de serie over gebed: Gelijk in de hemel alzo ook op de aarde

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 4 december 2017

Troost mijn volk

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Baflo
Leef je geloof ~ Jesaja 40:1-11De adventsperiode is begonnen.
Jezus komt terug.
Je mag Hem verwachten.
Verwacht Hem met hoop.

Er was in de dagen van Jesaja grote ontreddering bij Israël.
Is God ons vergeten? Kijkt Hij niet meer naar ons om?
Dat gevoel kan ook bij jou leven. Je voelt wanhoop.
Of misschien onverschilligheid.
Het geloof kan me ook niets meer schelen.
Wat maakt het allemaal uit?
Het doet en zegt me niet zo veel.

Uit het niets klinkt opeens een stem.
Troost mijn volk zegt jullie God.
De straf is voorbij, kom terug.
God troost jullie weer.

God spreekt tot ons in Zijn Woord.
Open je oren en je hart ervoor.
Door de woestijn komt God terug.
Baan de weg voor Hem.
Maak ruimte voor Hem in je leven.
Slecht de heuvels en vlak de kuilen af.
Maak ruim baan voor Hem.

Een tegenstem klinkt: wat is de mens?
Waar is God dan? Bestaat Hij wel?
Die tegenstem voedt onze twijfel
en maakt de vragen wakker en los in ons.
God haakt daar op in.
Ja, jij bent vergankelijk als een bloem,
maar Mijn Woorden wekken leven en hoop.
Dat Woord houdt altijd stand.
Mijn Woord is een Woord van leven.

De verwoeste stad wordt vreugdebode.
Vertel het aan de steden van het land.
Houd je niet stil!
Word zelf de bode van hoop.
Zie God komt eraan!
Zijn loon heeft Hij bij zich.
Het volk komt terug.
God leidt als een herder zijn volk
en brengt hen terug naar hun land.

Laat je troosten, open je oren en hart.
Verdriet en leegte in je ziel zorgen er
soms voor dat je onbereikbaar bent.
Maar sluit je er niet voor af.
Wees bereikbaar voor God en Zijn Woord.
Kun je wachten op God?
God heeft tijd nodig om Zijn plan te volvoeren.
Nu is het voor ons nog wachten.
Maar hoor reeds die stem, nu nog in de verte.
Hij komt, Jezus kwam.
Hij werd die Herder en droeg onze straf.
Hem verwachten we terug.

Word zelf de stem van God in deze wereld.
Bemoedig anderen, geef troost, sterk elkaar.
Doe dat in woord en daad.
Baan de weg, reinig je leven.
Spreek elkaar moed in, straal van verwachting.
Want God komt terug, daar kun je van op aan.
Verwacht Hem en leef vanuit die verwachting.

Preekverslag GKV Baflo morgendienst
Beluister preek 3-12-2017: Jesaja 40:1-11 (Ds T. Dijkema) 

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!