donderdag 27 december 2018

Leven met God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Leven met God


Wil jij leven met God?
Keer je dan nederig tot Hem.
Ga niet hoogmoedig je eigen weg.
Zoek de weg van God.

Richt je oog iedere dag op Hem.
Stem je oor af  op de Geest en Gods Woord.
Betrek Hem bij alles wat je doet.
Loop in de voetsporen van Jezus.

Geniet ervan om zo te wandelen met je God.
Leef zo het leven wat Hij voor jou heeft bestemd.
Het is heerlijk om te leven met God.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 18 december 2018

Geloofszekerheid

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Geloofszekerheid


Je hoeft niet te twijfelen.
Je mag zeker zijn van je eeuwig behoud.
God heeft alles gegeven wat daar voor nodig was.
Hij gaf Zijn eigen Zoon.
Jezus stierf voor jou aan het kruis.
Het is volbracht.

Wanneer je gelooft in wat Jezus voor jou deed,
dan is het eeuwige leven voor jou.
Daar hoef je niet aan te twijfelen.
Jezus is gekomen om jou het leven te geven.
God heeft alles ervoor gedaan.
Christus is de grond voor jouw behoud.

Laat je hierdoor bemoedigen.
Zoek de zekerheid van het geloof niet in jezelf.
Maar zie op naar Jezus en ontvang het eeuwige leven.
Daar mag je zeker van zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 6 december 2018

Wees tot zegen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Wees tot zegenGod wil je inschakelen.
Door jou heen wil Hij Zijn zegen geven.
Wees anderen tot zegen.
Deel uit wat jij van God ontvangen hebt.

God geeft je wat je nodig hebt
om tot zegen te kunnen zijn.
Hij gaf je capaciteiten en talenten
Dien anderen daarmee, bouw hen op.

Voed je met Gods liefde.
Laat je gebruiken door God.
Strek je vol liefde uit naar de mensen.
Laat hen Gods zegen ervaren.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 5 december 2018

God-gericht levenWil jij graag een goed en gelukkig leven?
Dan kan ik je aanraden om te leven naar Gods wil.
Zoek Hem en wees op Hem gericht.
Probeer in alles Hem te behagen.
Leef niet ik-gericht, leef God-gericht.

Gods Woord maakt je bekend met Zijn wil.
Lees er dagelijks in zodat je weet wat Hem vreugde geeft.
Luister naar de aanwijzingen die de Geest je geeft.
Volg de leiding die Hij je wil geven.

Op die manier loop je het goede pad.
God wil je zegenen wanneer je Hem dient.
Hij zal je vrede en vreugde geven,
wanneer jij leeft in verbondenheid met Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 4 december 2018

Gebed om kracht

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Gebed om kracht


Heer, wanneer het mij ontbreekt aan kracht,
geef mij nieuwe kracht.

Heer, wanneer mijn geloof zwak en kwijnende is,
versterk mijn geloof.

Heer, hoe moeilijk mijn omstandigheden ook zijn,
ik blijf op U hopen.

Wat er ook gebeurt,
ik stel mijn vertrouwen op U. 

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 26 november 2018

Leven zoals God je heeft bedoeldGod heeft je alles gegeven wat je nodig hebt
om heilig te leven zegt 2 Petrus 1:3.
Door het kennen van Jezus en
door de kracht van Zijn Geest in je leven,
mag je weer de mens worden zoals God je heeft bedoeld.
Span je in om die roeping waar te maken.
Leef het leven wat Hij voor jou heeft bedoeld.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 15 november 2018

Laat Gods Geest in je werken

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Laat Gods Geest in je werken


De Heilige Geest is een bron van Goddelijke kracht.
Jij hebt als christen de Heilige Geest nodig
om in je doen en laten steeds meer op Jezus te gaan lijken.
De Kerk heeft de Geest nodig
om te functioneren zoals God het graag ziet.
Daarom gaf God Zijn Geest aan jou en mij.

Het werk van de Heilige Geest is veelkleurig.
Laat eens tot je doordringen wat Hij allemaal doet:
De Heilige Geest komt in je wonen.
De Heilige Geest is jouw Trooster.
De Heilige Geest pleit voor je.
De Heilige Geest herinnert je aan Jezus' woorden.
De Heilige Geest onderwijst je.
De Heilige Geest getuigt van Jezus.
De Heilige Geest wijst je de juiste weg.
Hij maakt je bekend wat komen gaat.
Hij geeft je kracht, liefde, vruchten en gaven.
Hij is de schatbewaarder, de beheerder van al Gods rijkdommen.
Hij is degene die vanuit Gods overvoed aan jou doorgeeft wat je maar nodig hebt.
Hij is het die jou transformeert en steeds meer op Jezus doet lijken.

Jij kunt niet zonder de Heilige Geest!
Laat de Heilige Geest de belangrijkste kracht in je leven zijn.
Bid tot God of Hij je de kracht van de Geest wil geven.
Ga een intieme band aan met Hem.
Leef je leven met Hem.
Betrek Hem in alles wat je wilt doen.
Ga leven in de kracht van de Heilige Geest.
Zodat Hij door jou heen grote dingen kan gaan doen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 14 november 2018

Jouw ideale leefomgeving

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Jouw ideale leefomgeving


De mens is bedoeld om te leven
in de tegenwoordigheid van God.
Vissen leven in het water.
Een ijsberg floreert het beste in het poolgebied.
Een kameel is toegerust om te leven in de woestijn.
En zo is de mens bedoeld om te leven in Gods tegenwoordigheid.
Dat is onze ideale leefomgeving om tot volle ontplooiing te komen.

Adam en Eva begonnen hun leven in het paradijs.
Daar leefden zij met God.
Daar kwamen zij volledig tot hun recht.
Maar door de zonde moesten zij weg uit het paradijs.
En dat had grote gevolgen.
Ze misten Gods heerlijkheid staat er in Romeinen.
En dat had grote impact op hun leven.

Haal een vis uit het water en hij zal het niet overleven.
Haal een mens uit de tegenwoordigheid van God
en hij zal sterven, eerst geestelijk maar uiteindelijk ook fysiek.
De mens is niet bedoeld om te leven zonder Gods tegenwoordigheid.
Op allerlei manieren probeert de mens deze situatie te overleven,
maar hij is uiteindelijk ten dode opgeschreven.
We zullen het beste gedijen wanneer we leven met God.

God wil bij de mensen wonen.
Door de zondeval was dat niet langer mogelijk.
Toch hield God vast aan Zijn voornemen om bij de mensen te wonen.
Daarvoor gaf Hij Zijn eigen Zoon.
Jezus heeft door zijn dood en opstanding
het leven met God weer mogelijk gemaakt.
Door Jezus kan Gods Geest in ons wonen.

Wil jij leven als een vis in het water?
Zoek dan Gods nabijheid in je leven.
Geef je leven aan Jezus en geloof in Hem.
Dan zal Gods Geest in je komen wonen.
Dan leef je weer in Gods tegenwoordigheid.
En dat is zoals je leven bedoeld is.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 8 november 2018

God voedt ons opVandaag kijken we naar wat Hebreeën 12: 4-13 zegt
over terechtwijzingen van God in je leven.
Ik heb de tekst overgenomen uit de BasisBijbel.
Laat je erdoor aansporen om wat niet goed is in je leven te veranderen.
Doe er iets mee als de Heer je opvoedt en je bestraft.
Doe je winst met de terechtwijzingen die God je geeft.

Maar jullie hebben nog niet op leven en dood tegen het kwaad gestreden. 
Jullie zijn vergeten dat God jullie als zonen en dochters toespreekt en aanmoedigt. 
Hij heeft gezegd: "Mijn zoon, doe er iets mee als de Heer je opvoedt en je bestraft. 
Verlies er niet de moed door. 
Want Hij doet dat omdat Hij van je houdt en omdat je zijn kind bent geworden." 
God behandelt jullie dus als zijn kinderen. 
En elk kind wordt toch door zijn vader opgevoed en bestraft? 
Als je niet door Hem opgevoed en bestraft wordt, 
ben je kennelijk niet zíjn kind, maar het kind van iemand anders. 

Bovendien: we hebben óók gehoorzaamd aan de opvoeding van onze aardse vaders. 
En we hadden respect voor hen. 
Dan moeten we toch nog veel méér gehoorzamen 
aan de opvoeding van de Vader van onze geest? 
Want dan zullen we leven. 
Want onze aardse vaders hebben ons een aantal jaren zo goed mogelijk opgevoed. 
Maar onze hemelse Vader weet wat wérkelijk goed voor ons is. 
Hij voedt ons op met de bedoeling dat we net zo volmaakt zullen worden als Hij. 

Als Hij ons bestraft, is dat op het moment zelf niet fijn, maar pijnlijk. 
Maar uiteindelijk levert het iets goeds op. 
Want als we aan de opvoeding van onze Vader gehoorzaam zijn, zal Hij blij met ons zijn. 
Wees dus flink en pak jezelf aan. 
Leef zoals God het wil. 
Dan zal je geloof niet zwakker worden, maar juist sterker. 
Net zoals zwakke benen die goed gebruikt worden, sterker worden.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 7 november 2018

Quote Max LucadoHelp me om niet te klagen of te jammeren
over de moeilijkheden waar ik mee te maken heb,
maar ze in plaats daarvan te beschouwen
als een mogelijkheid om U te verheerlijken.
(Uit: Max Lucado, Dagboek Levenslang geliefd)

dinsdag 6 november 2018

Onbevreesd je zonden belijden

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Onbevreesd je zonden belijden
 

Wij hoeven niet angstig te zijn
om onze zonden aan God te belijden. 
Want Hij is zo trouw en rechtvaardig
dat Hij ons onze zonden zal vergeven
en ons zal reinigen van het kwaad. 
Wij weten dus wat Hij ermee gaat doen
als we met onze zonden naar God gaan. 
We hoeven daarom niet te doen alsof
we niet zondigen en de zonde niet kennen. 
Misleid jezelf niet, maar erken je zonde en belijd ze aan God. 
Dan zal Jezus bloed je reinigen van alle zonde.

Dat God ons vergeeft en ons reinigt 
heeft te maken met dat Hij trouw en rechtvaardig is. 
Jezus stierf voor onze zonde. 
Hij betaalde onze schuld. 
Hij riep het uit aan het kruis: Het is volbracht!
Er heeft genoegdoening plaats gevonden voor de zonden. 
Daarom zal God ons vergeven. 
Jezus heeft daarvoor immers reeds betaald. 
In Gods rechtvaardigheid is het daarom recht 
dat wij dankzij Jezus verdienste vergeving ontvangen. 
God is trouw, Hij zal het daarom ook doen.

Bij het belijden van onze zonden gebeuren er twee dingen: 
God vergeeft ons onze zonden
en Hij reinigt ons van alle kwaad. 
De verdienste van het werk van Jezus 
bestaat niet slechts uit de vergeving van onze zonden. 
Maar ook uit onze heiligmaking. 
Zijn bloed zorgt ervoor dat we eens
rein en puur voor God mogen staan. 
We worden de smetteloze, reine bruid van Christus. 
Wat een vooruitzicht! 
In Christus ziet God ons nu al als heilig en rein. 
Wij zijn het en zullen het steeds meer worden 
vanwege onze reiniging van alle kwaad door Christus bloed.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 31 oktober 2018

God zal je leiden

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, God zal je leiden


De HEERE zal je leiden. 
Onophoudelijk, voortdurend, aldoor. 
Er komt geen einde aan.
Hij voorziet in wat je nodig hebt en Hij zal je kracht geven.
Dan zul je zijn als een tuin die voldoende water heeft, 
als een bron die altijd water geeft.

Deze belofte van God is voor jou
wanneer je Hem dient zoals Hij verlangt.
Dien Hem door rechtvaardigheid te betonen.
Doe geen kwaad maar wees goed voor de mensen.
Dan zal God je Zijn goedheid betonen.
Hij zal je geven wat je nodig hebt.
Hij zal je helpen en sterk maken.
Zodat het jou goed zal gaan.
En je anderen tot zegen kunt zijn.

Heer ik verlang ernaar dicht bij U te zijn. 
Ik verlang ernaar U te kennen en U te dienen. 
Heer, daarom wil ik het goede zoeken 
en doen voor de mensen om me heen 
en hen niet onrechtvaardig behandelen. 
Dank U dat U mij belooft 
dat U mij uw goedheid wilt betonen 
wanneer ik U zo dien. 
Heer wil mij voortdurend leiden. 
Wil mij geven wat ik nodig heb en mij kracht geven. 
Heer wil mij overvloedig zegenen, 
opdat ik anderen tot zegen kan zijn. 

Hillie Snoeijer
Leef je geloofKoop bij bol.com

dinsdag 30 oktober 2018

Wat je doet is niet voor niets

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Wat je doet is niet voor niets, 1 Korinthiërs 15:58


Heer,
soms is het zo moeilijk om vol te houden.
Om actief te blijven voor U.
Wanneer ons werk bijvoorbeeld op weerstand stuit
of we er bijna geen energie voor hebben.
Maar dank U wel dat U mij aanmoedigt
om vol te houden en door te gaan in het werk voor U.
U bemoedigt mij met Uw woorden
dat mijn werk voor U niet tevergeefs zal zijn,
dat het nooit voor niets is, maar dat U het wilt belonen.
Dank U wel dat U mij daarmee bemoedigt.
Maak mij standvastig,onwankelbaar en overvloedig
in het werk van de Heer,
wetende dat het niet tevergeefs zal zijn.
Amen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
Koop bij bol.com

maandag 29 oktober 2018

Ik ben met jou

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Ik ben met jou, Mattheüs 28:20


Ik ben met jullie alle dagen, tot aan het einde.
Je wordt met nadruk gewezen op die prachtige belofte.
De verschillende vertalingen kondigen het als volgt aan:
En zie, ... (Herziene Statenvertaling);
En houd dit voor ogen: ...(Nieuwe Bijbel vertaling);
En vergeet dit niet: ... (Het Boek).
God wil dat we het niet vergeten en
het altijd in gedachten houden
dat Hij altijd met ons is.

Ook al voel je het misschien niet altijd,
lijken de omstandigheden soms iets anders te zeggen:
Weet dat God bij je is, altijd!
Daar mag je je aan vast houden.
Niets kan je scheiden van de liefde van God.
Hij gaat altijd met je mee, hoe je weg ook gaat.
Hij is er op de bergtoppen.
Hij is er in de diepe dalen.
Hij laat je nooit alleen.

Dank U Heer dat U mij ervan verzekert dat U altijd met mij bent.
Op heel mijn levenspad gaat U met mij mee.
U bent er wanneer alles mee zit.
Maar U bent er ook wanneer het mij tegenzit.
Niets kan mij scheiden van Uw liefde.
Dat geeft mij houvast.
U bent bij mij.
Samen met U kan ik het leven aan.
U bent de IK BEN in mijn leven.
Dank U voor Uw aanwezigheid en nabijheid.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
Koop bij bol.com

donderdag 25 oktober 2018

Nader tot God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Nader tot God, Jakobus 4:8


Jakobus 4:8 spoort je aan het volgende te doen:
1) Nader tot God;
2) Reinig je handen
3) Zuiver je hart. 
En Gods belofte komt naar je toe:
Als jij tot God nadert, zal God tot jou naderen.

Sta bij die dingen eens even stil.
God wil dat je Hem oprecht en met een onverdeeld hart zoekt. 
Wanneer je het verlangen hebt om dicht bij God te zijn, 
zul je de zonden uit je leven moeten doen 
en je geheel moeten toewijden aan Hem. 

Wees niet halfslachtig.
Het is óf vriendschap met God
óf vriendschap met de wereld.
Je kunt niet twee heren dienen zegt de Bijbel.
Je kunt niet van twee walletjes eten.
Zoek de vriendschap met God.  
God heeft recht op je hart, op je liefde.
Denk niet dat je God te vriend kunt houden 
én tegelijk de wereld te vriend kunt houden. 
Wie bevriend wil zijn met de wereld, 
maakt zich tot een vijand van God.

Onderwerp je in alle nederigheid aan Hem. 
Maak je klein voor Hem.  
Doe de zonde uit je leven weg. 
En wees niet langer halfslachtig. 
Laat je hart volledig naar Hem uitgaan. 
Nader tot God met een toegewijd hart. 

Wanneer jij zo God nadert, dan zal God tot jou naderen. 
Dat doet me denken aan de verloren zoon uit Lucas. 
Toen de zoon naar huis kwam, stond de Vader al op de uitkijk. 
Zodra de Vader hem zag komen, rende Hij hem tegemoet. 
Zo doet God als wij met een oprecht hart tot Hem komen. 
Nader tot God dan zal Hij tot jou naderen.  
Jij moet naar Hem willen gaan, maar als je dat doet, 
zul je merken dat Hij jou ook tegemoet komt. 
Hij blijft niet wachten tot je bij Hem bent,
nee, Hij komt naar je toe.
Nader tot God dan zal Hij tot jou naderen.
Wat geweldig!

Hillie Snoeijer
Leef je geloofKoop bij bol.com

woensdag 24 oktober 2018

God beschermt de rechtvaardigen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, God beschermt de rechtvaardigen, Psalm 1:6


In Psalm 1 is sprake van twee groepen mensen:
Er zijn mensen die worden aangeduid als rechtvaardigen.
Voor anderen wordt de term wettelozen, zondaars, spotters gebruikt.
Het loopt met deze twee groepen verschillend af.

Wanneer je de psalm leest dan wordt van de rechtvaardigen gezegd
dat het gaat om mensen die vreugde vinden in de wet van de Heer
en zich verdiepen in zijn wet, dag en nacht.
Voor de wet van de HEER kun je ook lezen de Bijbel.
Daarin vind je het onderwijs ten leven van God.
Gelukkig de mens die daarin zijn vreugde vindt.
God beschermt hem op zijn levensweg.

Mensen die de tijd nemen om zich te verdiepen in Gods Woord,
en Zijn Woord bewaren in hun hart en daarnaar leven,
in zulke mensen kan Gods leven gaan stromen.
Zo iemand is als een boom geplant aan stromend water.
Doordat Gods Woord in hem is, krijgt hij voeding.
Het zal ervoor zorgen dat hij vrucht gaat dragen
en dat alles wat hij doet tot bloei komt.

De wettelozen storen zich niet aan God noch gebod.
Zij gaan hun eigen weg.
Ze doen wat goed is in eigen ogen.
Zij gaan de weg van het kwaad.
Met hen zal het anders aflopen.
Psalm 1 zegt dat zij zijn als kaf dat verwaait in de wind.
Wie zonder God leeft houdt niet stand.
Zijn weg zal blijken een doodlopende weg te zijn.
Zij kunnen niet rekenen op Gods bescherming.

Kies voor een leven met God.
Kies ervoor om je dagelijks te verdiepen in de Bijbel.
Psalm 1 zegt: Gelukkig de mens die dat doet.
Want dan kan God Zijn levengevend werk in hem doen.
Zijn leven zal tot bloei komen en vrucht dragen.
God staat beschermend om hem heen.

Onderschat nooit het belang van Bijbelstudie.
Lees je Bijbel, verdiep je er dagelijks in.
Het is je geestelijk voedsel.
Door dat iedere dag tot je te nemen,
werkt God het goede uit in je leven.
Zijn leven stroomt dan heilbrengend door je heen.
Je leeft dan onder Gods bescherming.

Heer, geef dat ik dagelijks U zoek.
Dat ik mij niet door alle drukte
laat afhouden van het lezen van Uw Woord.
Doe Uw werk in mij.
Breng mijn leven tot groei en bloei.
Bescherm mij op mijn levenspad.
Dank U wel dat U zo voor mij zorgt.

Hillie Snoeijer
Leef je geloofKoop bij bol.com

dinsdag 23 oktober 2018

Wees sterk en moedig

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Wees sterk en moedig, Jozua 1:9Na het overlijden van Mozes
wordt Jozua de nieuwe leider van het volk Israël.
Hij krijgt de immens grote taak
om het volk het beloofde land binnen te leiden.
Maar bij zijn aantreden spreekt God
Jozua heel bemoedigend toe.
Hij zal met Jozua zijn.
Niemand zal Jozua tegen kunnen houden,
omdat God met hem is en hem helpt.

Omdat Jozua de leider zal zijn
roept God hem op om sterk en moedig te zijn.
Wanneer hij dat doet en gehoorzaam luistert naar God
dan zal alles wat hij onderneemt gelukken.

God kent het menselijk hart
en weet hoe snel angst en twijfel in ons opkomen.
Daarom spoort hij Jozua nogmaals aan:
Wees sterk en moedig!
Ban angst en twijfel uit uw hart.
Onthoud dat de Here, uw God, u overal zal helpen.
Wanneer angst zijn intrede doet: ban het uit je hart!
Houd jezelf juist dan voor ogen
dat de Here, je God je overal zal helpen.
Dat zal je helpen om sterk en moedig te zijn!

God heeft ook ons beloofd
om altijd met ons te zijn en ons te helpen.
Wanneer angst en twijfel toeslaan in je leven,
geef daar niet aan toe, maar ban het uit je hart.
Breng je in herinnering dat God je zal helpen.
Dan kun je weer sterk en moedig je weg vervolgen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof 
Koop bij bol.com

maandag 22 oktober 2018

Wees niet bang

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Wees niet bangWees niet bang WANT Ik ben met je.
Kijk niet angstig om je heen, WANT Ik ben je God
Ik sterk je, ook help Ik je,
ook ondersteun Ik je met Mijn rechterhand,
die gerechtigheid werkt. (Jesaja 41:10).

Dit is niet slechts een oproep om niet bang te zijn.
Maar je hebt ook alle reden om niet bang te hoeven zijn:
God is met je, Hij sterkt je en Hij helpt je
en Hij ondersteunt je met Zijn rechterhand!

Met God aan mijn zijde, 
wie of wat zou ik dan nog vrezen?
Met Hem ben ik meer dan overwinnaar!
Met Hem ben ik in staat te doen wat Hij van me vraagt.
Ik hoef me niet te laten beangstigen door mijn situatie.
Ik mag zien op mijn God en van Hem hulp verwachten.
Hij brengt al mijn heil tot stand.
Hij zal mij beschermen en behoeden 

en mij ondersteunen in mijn situatie.
Hij is mijn vesting en mijn schuilplaats. 

Een hulp in tijden van benauwdheid.

Kijk niet teveel naar angstwekkende omstandigheden, 
maar richt je oog steeds weer op God.
Hij staat je terzijde wat er ook gebeurt.
Je mag rekenen op Zijn hulp en steun en kracht.
Daarom hoef je niet bang te zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloofKoop bij bol.com

donderdag 18 oktober 2018

Mijn God is zo groot

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Mijn God is zo grootMijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat Hij niet kan doen.
Niets is voor Hem onmogelijk.
God is niet te vergelijken met mensen.
Hij is overal goed in.
Hij is tot geweldige dingen in staat.
Kijk maar naar alles om je heen.
Heel deze wereld is door Hem uit niets geschapen.
Al die verscheidenheid en veelzijdigheid.
Niets gaat Zijn vermogen te boven.
Niets is voor Hem onmogelijk.

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat Hij niet kan doen.
Hij schiep alle dingen.
Hij is ook in staat om alles weer te herscheppen.
De mensen maakten het werk van Zijn handen kapot.
Zij stonden op tegen God en keerden zich van Hem af.
Mensen lukt het vaak niet verstoorde verhoudingen te herstellen.
En al helemaal niet om de verhouding met God weer goed te maken.
Maar voor God is niets onmogelijk.
Hij kan het en Hij wilde het ook doen.
Hij ging heel ver om verzoening met Hem mogelijk te maken.
Daarvoor gaf Hij Zijn eigen Zoon.
In Christus is er verzoening met God.

Geweldig, wat een God.
Niets is voor Hem onmogelijk.
Die God is mijn God en Vader.
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat Hij niet kan doen.
Bij zo'n God weet ik mij veilig en geborgen.
Ik vertrouw mezelf geheel toe aan Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 17 oktober 2018

In Christus beschermd

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, In Christus beschermdGod wil je beschermen en behoeden.
Bij Christus ben je veilig.
Hij is je vesting en schuilplaats.
Betekent dat dat er nooit iets ergs kan gebeuren?
Nee dat betekent het niet.
Denk maar eens aan Noach.
In zijn dagen kreeg hij te maken met de zondvloed.
De hele aarde werd bedekt door water, water en nog eens water.
Een regelrechte ramp...
Maar God bood Noach en zijn gezin een veilige schuilplaats.
Hij beschermde hen door hen een plek te geven in de ark.
Te midden van al dat water waren zij veilig en overkwam hen niets.
Zij waren de enige overlevenden van de zondvloed.
God spaarde hun leven, Hij was hun schuilplaats.

Als Gods kind mag je je ook veilig en beschermd weten.
Onze ark is Christus, ons door God gegeven.
Hij wil jouw schuilplaats en vesting zijn.
Wanneer eenmaal Gods oordeel over deze wereld gaat,
zal God ieder sparen die in Christus is.
Hij is onze ark, in Hem zijn we beschermd.
Als heel de wereld eens ten onder zal gaan,
dan zal God ons daaruit redden.
Omdat we schuilen achter het bloed van Christus.
In Hem zijn we beschermd tegen het onheil
dat de wereld eens zal treffen.

Zoek je heil bij Christus.
Maak gebruik van het aanbod dat God je doet.
Wees niet als de mensen in Noachs dagen.
Zij bespotten Noach toen hij bouwde aan de ark.
Maar ten tijde van de zondvloed, was het voor hen te laat.
Iedereen buiten de ark ging ten onder.
Spot niet met Christus.
Laat je door God plaatsen in Hem.
Zodat je veilig en beschermd bent
op het moment dat het erop aan komt.
Stap in de ark, blijf in Christus.
Dan zal Hij je beschermen en jouw schuilplaats zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 16 oktober 2018

Overgave aan God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Overgave aan GodMensen hebben een eigen wil.
Bij de een is die sterker dan bij een ander.
Onze wil komt niet altijd overeen met Gods wil.
Soms staan die twee haaks tegenover elkaar.
Wiens wil heeft het dan voor het zeggen?
Waar laat jij je dan door leiden?
Jouw wil? Of Gods wil?

We kunnen leren van het voorbeeld dat Jezus ons naliet.
Toen Hij de beker met onze zonden kreeg aangereikt, zei Hij:
Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan,
maar niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.
Jezus maakte zijn wil ondergeschikt aan die van Zijn Vader.
Hij dronk de beker, Hij onderging Gods toorn over onze zonden.
Hij is het voorbeeld van overgave aan God.

Overgave aan God.
Dat betekent dat je Gods wil in alles voorop laat gaan.
Wanneer jouw wil botst met Gods wil,
dan kies je er voor om Zijn wil te doen.
Je zegt: niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde.

Overgave aan God.
Dat is niet altijd gemakkelijk.
Onze eigen wil kan sterk van zich laten horen.
Onze eigen wil buigt liever niet voor God.
Onze eigen wil zit het liefste zelf op de troon.

Overgave aan God.
Het is niet altijd gemakkelijk,
maar het geeft wel de beste resultaten.
Kijk opnieuw naar Jezus.
Hij ging de weg van God.
Hij dronk de beker van onze zonden.
Hij nam het lijden op zich.
En dat betekende redding voor velen.
Daarna verhoogde God Hem.
Hij gaf Hem een plaats aan Zijn rechterhand.

Kies jij in navolging van Jezus ook voor overgave aan God?
Mag Hij het te zeggen hebben in jouw leven?
Ook als dat dwars tegen jouw eigen wil ingaat?
Weet dat wanneer je leeft in overgave aan God
Hij ook jou zal belonen en zal verhogen
omdat je bereid was te doen wat Hij van je vroeg.
Zeg net als Jezus: niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 15 oktober 2018

Luister naar God

Leef je geloof: Luister naar GodGod, je hemelse Vader heeft het beste met je voor.
Hij wijst je in Zijn Woord de weg
om jou het leven te kunnen leven
dat Hem voor ogen staat.

God is als een Vader voor jou.
Hij deelt Zijn wijsheid met jou.
Jij mag zoveel van Hem leren.
Hij wil je Zijn normen en waarden bijbrengen.
Opdat het je wel ga en je geniet van een leven met Hem.

Ben jij bereid om naar God te luisteren?
Vertrouw jij erop dat Hij het beste met je voor heeft?
Doe jij wat God tegen je zegt?
Gehoorzaam jij Hem, omdat je weet dat dat goed voor je is?
Mag God jouw leven positief vorm geven?

Heer, laat mij Uw onderricht bewaren in mijn hart.
Laat Uw Woord mij leiden op heel mijn levensweg.
Laat het een licht op mijn pad zijn.
Leer mij om naar U te luisteren
en U iedere dag te volgen
door gehoorzaam te doen
wat U mij opdraagt in Uw Woord.
Dan leef ik onder Uw zegen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!