maandag 31 maart 2014

Ben jij bereid om voor Jezus te lijden?

geloofsvervolgingChristen-zijn is geen garantie voor een gemakkelijk leven.
Zeker niet, satan is erop uit om Gods kinderen schade toe te brengen.
En ook de wereld staat vijandig tegenover gelovigen.
Jezus zei het al: ze hebben Mij vervolgd,
ze zullen ook jullie vervolgen.
Een slaaf is niet meer dan zijn meester.
Een christen kan verwachten dat lijden zijn pad zal doorkruisen.
Wees dus niet verrast wanneer je te maken krijgt met vervolging.
Beschouw het, net als de apostelen, als een eer
om voor Christus te mogen lijden.
Ben jij bereid om je leven te geven voor Jezus?

Na de opstanding van Jezus
kregen de eerste christenen al spoedig te maken met geloofsvervolging.
Bijna alle apostelen zijn de marteldood gestorven.
Vele christenen werden gedood omdat zij christenen waren.
De gelovigen ondervonden veel tegenstand.
Maar velen van hen waren bereid om te lijden voor Jezus.
Ook vandaag zijn er velen die lijden om Jezus.
In de vrije westerse wereld ondervinden wij daar niet zoveel van,
maar wist je dat er wereldwijd momenteel gemiddeld meer christenen
worden gedood om hun geloof dan ooit tevoren?

Er zullen maar weinig gelovigen zijn
die ernaar verlangen om vervolgd te worden.
In onze westerse maatschappij zijn we vaak zelfs bang voor het lijden.
Maar naarmate de dag van Jezus terugkomst dichterbij komt,
zal de vijandschap tegen God en de zijnen alleen maar toenemen.
Ook in ons land merk je dat er steeds meer aanvallen komen
tegen alles wat zich presenteert als christelijk.
Daar kunnen we over klagen,
maar richt je liever op Jezus en wees voorbereid.

De beste manier om je voor te bereiden op vervolging
is het onderhouden van een levende omgang met God.
Leef dicht bij Gods Woord.
Maak je zijn Woord eigen, zodat het in je is.
Oefen je in een houding van volledige toewijding
en wees bereid om God in alles gehoorzaam te zijn.
Maak er een gewoonte van om elkaar als christenen te bemoedigen.
En train jezelf in het vergeven en zegenen van mensen
die je moeilijkheden bezorgen.
Zo'n voorbereiding zal je helpen om in tijden van vervolging
God trouw te blijven volgen, ook als dat offers vraagt.
Hoeveel is navolging van Jezus jou waard?

Als je vervolging meemaakt,
concentreer je dan nooit op de pijn,
maar steeds op het kruis en het lijden
dat Jezus in jouw plaats heeft doorgemaakt.
Bid God dat Hij je een sterke rug geeft,
om de last van vervolging te kunnen dragen.
En wees je ervan bewust
dat als je ter wille van Jezus moet lijden,
dat een zegen van God is.

God zal ieder die lijdt omwille van Hem
rijkelijk belonen en compenseren in de hemel.
Het lijden van de tegenwoordige tijd zal niet opwegen
tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden.
Het lijden op aarde is tijdelijk,
de bijbehorende heerlijkheid zal eeuwig zijn.
Houd daarom vol in beproeving en vervolging.
Laat zien hoe Jezus kracht in jouw leven werkt.
Laat door jouw trouw een getuigenis uitgaan over Jezus.
Strijd de goede strijd, loop de wedloop en behoud je geloof.
Dan wacht je de krans van de gerechtigheid,
die je op de grote dag van de Heer mag ontvangen.

donderdag 27 maart 2014

Leef en deel je geloof


Heel de wereld moet het weten!
Weten van het geweldige goede nieuws van Jezus.
Jezus die kwam om ons te redden
en te verlossen uit de macht van satan, zonde en dood.
Om te bereiken dat iedereen van Hem zou horen,
gaf Jezus vlak voor zijn hemelvaart
aan de apostelen de opdracht om erop uit te trekken
om alle volken tot zijn discipelen te maken,
hen te dopen en hen te leren Gods wil te doen.
Die opdracht geldt niet alleen de apostelen,
maar al Gods kinderen ontvangen van Jezus die opdracht.

Hoe kun jij als gelovige meewerken aan de verspreiding van het evangelie?
Door de mensen te vertellen en te laten zien
wat Jezus voor jou heeft betekent,
hoe Hij je leven heeft veranderd.
Door je geloof te leven en het te delen met anderen.

Laat in heel je levensstijl zien dat je christen bent.
Doe goed, wees rijk aan goede daden.
Wees vrijgevig en bereid om te delen.
Vriendelijkheid, behulpzaamheid en medeleven
hebben een grote getuigende waarde.
Liefdevol gedrag maakt je tot een aanstekelijk christen.
Maak serieus werk van je christelijke levensstijl.
Wees een venster waardoor Jezus zichtbaar wordt in deze wereld.
Straal elke dag en elk moment de liefde van Jezus uit.

Laat niet alleen in je daden zien wie Jezus is,
maar vertel de mensen over Hem.
Vertel hen maar hoe het jouw leven eruit zag
voor je Jezus leerde kennen.
Over de onvrede in je hart,  je verlangen naar werkelijke vrede.
Vertel hen hoe je tot geloof gekomen bent,
wat voor jou de reden was om je leven aan Jezus te geven.
En wat dat uitgewerkt heeft in je leven.
Vertel hen wat er in jou veranderd is door het kennen van Jezus.
Wat heb jij geleerd over het leven met God?
Nodig de ander vervolgens uit om ook Jezus te leren kennen.
Dat dat nieuwe leven ook voor hem of haar beschikbaar is.

Je hoopt natuurlijk dat je zo door je daden en je getuigenis
meer van het evangelie mag gaan uitleggen aan die ander.
Maar weet dat het niet alleen van jou afhangt.
Vaak zijn wij maar een schakeltje in Gods plan met die ander.
Mogen wij de ander een stapje dichter bij Jezus brengen
terwijl God iemand anders inschakelt
om de ander te brengen tot geloofsovergave.

Wees in woord en daad beschikbaar
om jouw kleine stukje van de Grote Opdracht uit te voeren.
Je zult wellicht te maken krijgen met weerstand,
maar laat je daardoor niet afschrikken.
Gods goede boodschap van redding en verlossing
moet de wereld door en daar wil God jou bij gebruiken.
Nu jij Hem hebt leren kennen en in Hem gelooft,
geeft Hij ook jou de opdracht: leef je geloof en deel je geloof,
zodat nog velen mogen horen over Jezus
en mogen komen tot geloof in Hem.

woensdag 26 maart 2014

Je bent vrij, laat je niet opnieuw binden!


Adam en Eva werden door God geschapen als vrije mensen.
Maar toen ze zondigden, verloren ze hun vrijheid.
Satan kreeg hen in zijn macht.
Ze kwamen in de greep van zijn leugens.
En daarmee in de macht van zonde, ziekte en dood.

De mensheid was niet in staat om in eigen kracht zich hieraan te onttrekken.
Satan is machtiger dan de mensen.
Alleen God is in staat om ons uit zijn macht te bevrijden.
En gelukkig heeft God dat ook gedaan.
Hij gaf zijn Zoon en kocht hen die geloven vrij.
Een verlost persoon is niet langer slaaf van satan,
maar hij is een kind van God geworden.

Toch zijn er genoeg verloste gelovigen die die vrijheid
in dit aardse leven slechts gedeeltelijk ervaren.
Veel christenen ervaren niet het overvloedige leven dat God wil geven.
Op bepaalde gebieden zijn ze nog steeds gebonden.
Ze ervaren bijvoorbeeld gebondenheid
door een verkeerde manier van denken,
door allerlei vormen van angst en vrees,
door zondige verlangens, door verslavingen
of door gevoelens van haat en wrok.
En zo komt er nog veel onvrijheid voor bij Gods kinderen.

Het is nooit Gods bedoeling dat wij als gelovigen in onvrijheid leven.
Hij wil ons daarvan bevrijden.
Maar dat gaat niet buiten ons om.
Hij vraagt van ons om te doen wat wij moeten doen,
en Hij zal ons de kracht geven om het te doen.

Om waarlijk vrij te zijn en vrij te blijven
zul je je gedachten moeten vullen met Gods waarheid.
We hebben allemaal blinde vlekken en gedachtepatronen
die gebaseerd zijn op leugens en halve waarheden.
Deze leugens houden ons gevangen.
Laat je onderwijzen door Gods Woord,
zodat je de leugens in je leven gaat herkennen.
En de waarheid zal je vrijmaken.

Om in vrijheid te leven zul je ook moeten leren los te komen
van je gewoonte om andere mensen voortdurend tevreden te willen stellen.
Vanuit je behoefte om door hen aardig gevonden te worden.
Mensen tevreden willen stellen is een vorm van gebondenheid.
Maak je vrij uit die gebondenheid door meer waarde te hechten
aan Gods goedkeuring en zijn bedoelingen met je leven
dan aan de goedkeuring van mensen.

Gebrek aan vergevingsgezindheid is een andere vorm van gebondenheid.
Je wordt gevangene van je eigen boosheid, wrok en bitterheid.
Daarm leert de Bijbel ons ook dat vergeven niet maar een optie is,
maar een must voor iedere gelovige.

Om waarlijk vrij te zijn moeten we de verleiding tot zelfzuchtig handelen
en het toegeven aan verkeerde verlangens weerstaan.
Laat Gods geestelijke zegeningen belangrijker voor je zijn
dan de bevrediging van je lichamelijke verlangens en behoeften.
Geef geen voeding aan de oude natuur die nog in je is.
Je oude natuur voeden zal je geloofsgroei
en je vrijheid in Christus belemmeren.
Onderwerp jouw wil aan Gods wil,
zodat je de verleidingen kunt weerstaan.
Geef niet toe aan je verlangens en begeerten,
laat je vlees niet de dienst uitmaken in je leven.
Breek met verslavingen en geniet van de vrijheid die dat geeft.

Neem geen genoegen met allerlei vormen van gebondenheid in je leven.
God heeft je verlost om in vrijheid te leven.
Doe daarom met Gods hulp wat jij kunt om in die vrijheid te blijven.
Laat je niet opnieuw binden,
maar geniet de vrijheid die Jezus voor je verdiend heeft.

dinsdag 25 maart 2014

Geestelijke wapenrustingAls gelovigen zijn we verwikkeld in een geestelijke strijd.
Gods vijand, de satan, zal er alles aan doen
om te proberen ons onderuit te halen
en ons van God af te trekken.
Onderschat deze vijand niet, hij heeft eeuwenlange ervaring
en is zeer bedreven in het voeren van zijn gemene spel.
Maar weet ook dat je samen met God veel sterker bent.

Ons is de overwinning beloofd,
maar het zal geen overwinning zijn zonder strijd.
Ons leven hier is geen luilekkerland,
maar het leven is een strijdperk.
Daarom is het belangrijk dat je uitgerust bent
met de juiste wapenrusting.
Zodat je stand kunt houden
tegen de verleidingen van de duivel.
Neem je positie in in Gods leger
en trek je hele wapenrusting aan.
Doe je dat niet, dan kan dat je fataal worden.

Doe de waarheid als een gordel om je middel.
Aanvaard Gods Woord als waarheid van waaruit je denkt
en als norm voor je leven.
Geestelijke strijd vindt vooral plaats in je gedachten.
Satan bestookt je onophoudelijk met zijn leugens
en wil maar wat graag dat jij je daardoor laat misleiden.
Gods waarheid heb je nodig om de leugens te ontdekken
die verpakt zitten in de aantrekkelijk lijkende verleidingen.
Stem je gedachten voortdurend af op Gods waarheid,
zodat satan je niet te pakken kan krijgen.

Doe de gerechtigheid als een harnas om je borst.
Weet zeker dat je zonden zijn vergeven
en dat de gerechtigheid van Jezus jou is toegerekend.
Dat je gereinigd bent van dagelijkse zonden die zijn beleden.
Door je zonden niet te belijden,
geef je de duivel een invalpoort in je leven
en wordt je kwetsbaar voor zijn aanvallen.
Zorg dat je voortdurend een rein geweten hebt.
Het zal je leven beschermen tegen satan.
Hij zal dan geen vat op je hebben.

Zorg dat je voeten geschoeid zijn
met de toerusting van het evangelie van de vrede.
Met stevig schoeisel blijf je staan onder moeilijke omstandigheden.
Het evangelie geeft ons vrede en stabiliteit.
Die vrede is niet het resultaat van onze inspanningen,
maar het is een geschenk van God.
Vrede vinden we alleen bij Jezus.
Die vrede helpt ons om
om te gaan met moeilijke omstandigheden.

Draag het geloof als een schild,
waarmee je alle vurige pijlen van de boze zult kunnen doven.
Satan zal voortdurend pijlen op ons afschieten.
Maar gebruik je geloof.
Hef je geloofsschild op zodat je je kunt beschermen.
In verbondenheid met Jezus kun je de aanvallen van de satan aan.
Zal hij je geen schade kunnen toebrengen.

Draag als helm de verlossing.
Een helm beschermt het denken van de gelovige.
Besef dat God je beschermt en je alles heeft gegeven
wat je nodig hebt in jouw omstandigheden, ook in de strijd.

Gebruik het zwaard van de Geest.
Wees getraind in het gebruik van Gods Woord.
Hanteer actief de bijbelse waarheden tegenover de listen van satan.
Versla de duivel met Gods Woord,
net zoals Jezus deed bij de verzoeking in de woestijn.

Maak gebruik van het gebed.
Juist door het gelovig gebed kan Gods kracht in ons overvloeien.
Want zonder God kunnen we niets doen.
Zoek je kracht bij de Heer en zijn almacht.
Alleen dan kun je stand houden tegenover de aanvallen van satan.

De overwinning is voor ons,
maar het zal, zoals gezegd, niet gaan zonder strijd.
Maar met God zullen wij overwinnen!

maandag 24 maart 2014

Kracht in zwakheidVoel jij je wel eens zwak?
Te zwak om moeilijke situaties het hoofd te bieden?
Weet dan dat je je in de juiste positie bevindt
om Gods kracht in je leven te gaan ervaren.
Je zwakheid is geen probleem, maar juist een gelegenheid
om Gods kracht door je heen te laten werken.

Na Jezus lijden en sterven,
stond Hij met kracht weer op uit de dood.
Hij ging naar de hemel en kreeg de allerhoogste machtspositie.
Aan Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
En die machtige Heer staat aan onze zijde.
Met Hem zijn ook wij ongekend machtig.
Door de Heilige Geest staat de kracht van Jezus ons ter beschikking.
Zijn opstandingskracht is er voor jou en mij.

Toch zijn er veel gelovigen die vooral steunen op eigen kracht.
Ze vertrouwen op hun eigen kunnen.
Maar dat is nooit Gods bedoeling geweest.
Het geheim van menselijk leven,
is dat je beseft afhankelijk te zijn van God.
We hebben Hem nodig.
Alleen door Zijn kracht in ons
zijn we in staat om boven onze omstandigheden uit te stijgen,
en door het leven te gaan als overwinnaars.

Om ons zover te brengen dat we gaan leven vanuit Zijn kracht,
brengt God ons soms in omstandigheden
die ons onze eigen zwakheid doet voelen.
Om ons daarmee in de goede richting te leiden.
Soms moeten we gewoonweg ervaren
dat onze eigen mogelijkheden uitgeput zijn.
Dat we wanhopig zijn en niet weten hoe verder te gaan.
Pas dan kan er ruimte komen voor Gods kracht in ons leven.
Uit onszelf kunnen we niets,
maar leven in afhankelijkheid van God
opent de weg naar een grotere doorwerking van Gods kracht in ons.

Zo vaak staat ons onze eigen trots en eerzucht in de weg.
We willen wat zijn en wat betekenen.
Het valt niet mee om onze onafhankelijkheid in te leveren
en te erkennen dat we uit onszelf niets kunnen.
Maar wanneer je leert om je over te geven aan God en aan zijn wil
dan zul je merken dat God je vertrouwen waard is.
Wees bereid om te sterven aan jezelf,
zodat Gods kracht zich in en door jou kan openbaren.
Pas wanneer jouw natuurlijke kracht gebroken is,
kan Gods bovennatuurlijke kracht in jou gaan werken.
En dat tilt jou boven je omstandigheden uit.
Je zult merken: juist in mijn zwakheid ben ik machtig.

donderdag 20 maart 2014

Geroepen tot discipelschap

Discipel, Jezus volgen, navolging

Jezus stuurde na Zijn opstanding de 12 apostelen de wereld in
met de opdracht alle volken tot Zijn discipelen te maken.
Hij roept op tot discipelschap,
om leerling en navolger van Hem te zijn.

Discipel zijn van Jezus heeft een diepe inhoud.
Het gaat veel verder dan de hedendaagse betekenis van leerling zijn.
Een leerling is iemand die tijdelijk onderwijs volgt
en daarna de praktijk in gaat.
Maar discipel zijn betekent niet alleen Zijn onderwijs tot je nemen,
maar ook dat je oplettend naar Jezus, de Meester, kijkt
en precies zo leert te leven als Hem.
Zodat je Hem kunt imiteren in je dagelijks leven.

Nu Jezus opgevaren is naar de hemel,
wil Hij gelovigen inschakelen en gebruiken
om Hem bekend te maken aan de wereld.
Nu Hij niet langer aanwezig is op aarde,
wil Hij dat wij, Gods kinderen, Zijn ambassadeurs zijn.
Wij mogen Hem representeren.
De wereld laten zien wie Jezus is, wie God is.
Een geweldige taak en verantwoordelijkheid.
Een taak die we alleen kunnen volbrengen
langs de weg van discipelschap.
Want een discipel verlangt ernaar te doen wat Jezus deed.
En zo kan hij de wereld laten zien wie Jezus is.
Op deze manier schakelt God ons in voor de dienst in Zijn Koninkrijk.

Aan het dienen in Gods Koninkrijk gaat een voorbereidingsfase vooraf.
Een discipel van Jezus moet leren met Hem te leven.
Hij moet leren luisteren naar Zijn onderwijs in de Bijbel.
Hij moet zich oefenen om met Hem te communiceren.
Leren om met God te spreken door gebed
en gevoelig te worden voor het horen van Gods stem.
Discipel zijn kan niet zonder een relatie met Hem op te bouwen.
In de leerschool van het discipelschap
moet een leerling goed opletten en nagaan
wat Jezus allemaal deed en hoe Hij het deed.
En dat daarna ook zelf gaan doen.
Zo leert hij hoe hij Jezus kan navolgen
en zal hij in zijn doen en laten steeds meer op Hem gaan lijken.

Discipel zijn is niet iets wat altijd gemakkelijk gaat.
Je hebt er discipline en toewijding voor nodig.
Je zult bereid moeten zijn om jezelf weg te cijferen
en Jezus de hoogste plek in je leven te geven.
Dat vraagt voortdurende training en oefening
om trouw te zijn in het gehoorzamen van God.
Gehoorzaamheid is soms erg moeilijk.
Maar God wil er Zijn zegen aan verbinden.
Alleen door gehoorzaamheid aan Gods wil
zijn wij bruikbaar en van waarde voor het dienen in Gods Koninkrijk.

Jezus roept ook jou tot discipelschap.
Hij wil niet alleen jouw Verlosser zijn,
maar ook jouw Rabbi en Meester.
In hoeverre laat jij je leven leiden door Jezus?
Of hou je liever zelf de touwtjes van je leven in handen
en ben jij alleen bereid Hem te volgen voor zover het jou uitkomt?
Treed in de voetsporen van Jezus,
ga als een discipel doen wat Hij deed,
dan zal God je op een geweldige manier
kunnen gebruiken om te dienen in Zijn Koninkrijk.

Geschreven door: Hillie Snoeijer, Geloofscoach CHRISTIENA

woensdag 19 maart 2014

Je jeugd 'te boven komen'

Hoe kijk jij terug op je jeugd en de opvoeding die je kreeg?
Ongetwijfeld zullen er in je jeugd
dingen zijn geweest waar je niet blij mee bent.
Immers niemand heeft een volmaakte opvoeding meegekregen.
Allemaal hebben we tekortkomingen ervaren in onze jeugd.
Ouders zijn immers mensen met fouten en gebreken net als jijzelf.
Gevolg kan wel zijn dat jij in je hart pijn met je meedraagt
vanwege de dingen die je ouders deden of nalieten.
En dat kan een enorme impact hebben op je leven van nu.

De uitdaging waar je in je ontwikkeling voor staat
is om de pijn uit je jeugd te gaan verwerken.
Je kunt je verleden niet overdoen.
Daarom is het belangrijk dat je leert
om te aanvaarden dat het was zoals het was.
Zodat je het verleden los kunt laten
en weer verder kunt gaan met je leven.

Het verleden loslaten is niet gemakkelijk.
Wanneer we beschadigingen hebben opgelopen in onze jeugd
dan blijven we onze ouders gemakkelijk verwijten maken
over wat er destijds verkeerd ging en ontbrak aan de opvoeding.
En de stap is maar klein om onze ouders vervolgens de schuld te geven
van de problemen waar wij nu mee worstelen.
Als ik maar anders opgevoed was, dan ...
Als ik maar meer liefde ontvangen had, dan ...

Hoe reëel en pijnlijk je beschadigingen ook zijn,
vergeet niet dat je ouders op hun manier en binnen hun mogelijkheden
hun uiterste best gedaan hebben om jou zo goed mogelijk op te voeden.
Misschien was het te weinig, maar hadden zij meer te geven?
Jouw ouders waren zeker geen volmaakte opvoeders,
zij kenden hun tekortkomingen,
mede door de onvolmaakte opvoeding zij destijds kregen.
Wanneer je terug kijkt op je opvoeding,
kijk dan niet alleen naar jouw kant van het verhaal,
maar probeer je ook te verplaatsen in je ouders.
Hoe was hun levensverhaal,
welke bagage droegen zij mee in het leven,
waardoor zij je opvoeden zoals zij deden?
Is het terecht om hen hun onmacht aan te rekenen?

Hoeveel pijn je ook met je meedraagt vanuit je jeugd,
weet dat je jeugd je toekomst niet hoeft te blijven bepalen.
Nu je volwassen geworden bent,
is het jouw verantwoordelijkheid om je leven vorm te geven.
Hoewel je begin niet goed was, misschien zelfs ronduit slecht,
dat betekent niet dat je slecht moet eindigen.

Geef jezelf de ruimte om je pijn te verwerken.
Leer aanvaarden dat je jeugd was zoals die was.
Leer je ouders respecteren ondanks hun tekortkomingen.
Wees dankbaar voor wat ze je wel hebben gegeven.
Pak de draad van je leven weer op,
en neem verantwoordelijkheid voor je eigen toekomst.
Ga aan de slag met de dingen waar je tegenaan loopt,
zoek naar oplossingen voor je problemen,
zodat je toekomst in de goede richting kan gaan.
Dat is de enige manier om je verleden 'te boven te komen'.

dinsdag 18 maart 2014

Omgaan met beproevingen
Het leven is niet altijd gemakkelijk.
Soms krijgen we te maken met moeilijke levensomstandigheden.
We krijgen te maken met ernstige ziekte, tegenslagen, relatieproblemen,
sterven van een geliefde, innerlijke pijn, conflictsituaties etc.
Die situaties stellen ons geloof op de proef.
Wat een worsteling kan dat zijn.

Moeilijke omstandigheden stellen je voor de uitdaging
om je te richten op God en vast te houden aan zijn beloften.
Hij wil in moeilijke omstandigheden je schuilplaats zijn,
je mag in je beproevingen vrede en troost zoeken bij Hem.
God gebruikt je omstandigheden om jou te laten groeien in geloof.
Geloof dat de proef doorstaan heeft, is sterker en volwassener geworden.
Als het goed is, brengen beproevingen je dichter bij God,
verdiept het je relatie met Hem en vormt het je karakter.

Onze eerste reactie op beproeving is meestal
een reageren vanuit onze oude natuur.
We raken in paniek, weten niet wat te doen
en angst maakt zich van ons meester.
Of we vertonen vluchtgedrag.
We ontkennen de ernst van de situatie,
storten ons in ons werk of in andere activiteiten
om de moeiten maar niet te hoeven voelen.
Sommigen proberen de moeilijkheden te vergeten met drank en drugs.
Anderen dekken de moeiten toe met een laag vrome bijbelteksten.
Of we reageren met vechtreacties op moeilijke omstandigheden.
We geven anderen de schuld en reageren onze frustraties af op hen.
De boosheid die er is kan uitgroeien tot bitterheid en wrok.

Wanneer we blijven steken in vlucht- of vechtgedrag,
dan is het moeilijk om het leven te leren aanvaarden zoals het is.
Vaak zal dat leiden tot het blijven steken in zelfbeklag.
Je gaat jezelf steeds meer zien als slachtoffer
en dat belemmert je om weer verder te gaan.
Wat we moeten leren is om bij beproevingen
te reageren vanuit onze nieuwe natuur.

Een gezonde reactie bij beproevingen is om naar God toe te gaan.
Vlucht naar Hem toe, schuil bij Hem.
Verwacht en vraag van Hem hulp en kracht in je beproeving.
Laat je niet overmeesteren door je eigen gevoelens,
maar bid God om de kracht van de Heilige Geest.
Vertrouw in je beproevingen op God.
Ga naar Hem toe met je onmacht.
Zeg Hem maar dat je niet weet wat je moet doen.
Breng je pijn, je verdriet, boosheid en teleurstelling maar bij Hem.
Hij, die je hemelse Vader is, wil naar je luisteren.
Vertrouw op zijn beloften, ook al lijkt vervulling op dat moment ver weg.
Kom maar met je waarom vragen.
Zelfs Jezus deed dat vanaf het kruis.
Ga schuilen bij God, Hij wil je troosten.
Bij Hem kun je vrede vinden zelfs in de moeilijkste omstandigheden.

Je mag weten dat geen enkele levensomstandigheid
je zal kunnen scheiden van Gods liefde.
God is met je elke dag, ook op moeilijke dagen.
Hij zal je sterken en je helpen.
Hij houdt je overeind en richt je weer op als je struikelt.
God zal je helpen door je omstandigheden te veranderen,
of door je vrede en kracht te geven
om je moeilijke omstandigheden aan te kunnen.
Je hoeft je lasten niet alleen te dragen,
God staat naast je en is er om je te helpen.

Wanneer je geleerd hebt om zo met je beproevingen om te gaan,
om er samen met God door heen te gaan,
dan zal je geloof de proef doorstaan.
Het zal je beproeving niet zonder pijn en worsteling doen verlopen,
maar God zal ervoor zorgen,
dat je beproeving niet voor niets zal zijn.
Hij zal je door de beproeving heen dichter naar zich toe trekken,
zodat je geloof zal toegroeien naar volwassenheid
en je op een diepere manier God mag leren kennen.

maandag 17 maart 2014

Bied weerstand aan verleidingen

In de wereld om ons heen is er een strijd gaande.
De strijd tussen God en satan.
God heeft het goede met je voor en wil je leven zegenen.
Satan is er echter op uit om je bij God vandaan te houden.
Hij wil je niet zegenen, maar je juist vernietigen.
Om dat voor elkaar te krijgen, maakt hij gebruik van verleidingen.
Hij probeert je daarmee van de rechte weg af te leiden.

Verleidingen zijn dingen die op je pad komen die heel aantrekkelijk lijken,
maar die God verboden heeft omdat ze verkeerd zijn en dus schadelijk.
Verleidingen doen zich heel aantrekkelijk voor
en het is aanlokkelijk om eraan toe te geven.
Soms zijn de verleidingen duidelijk herkenbaar,
maar ze kunnen ook heel subtiel tot je komen,
waardoor je nauwelijks door hebt dat je verleid wordt.
Verleidingen richten zich heel sterk op je gevoel,
ze proberen je verstand uit te schakelen.
Verleidingen sporen je aan om niet te luisteren
naar de waarschuwende stem van je geweten.
Toegeven aan verleiding kost geen enkele moeite,
het is de weg van de minste weerstand.
Verleidingen zijn heel gevaarlijk,
omdat ze zich vaak richten op je zwakke plekken.
Ze zijn een gevaar voor je geestelijk welzijn.

Je hebt het hard nodig om je te wapenen tegen verleidingen.
De Bijbel zegt niet voor niets
dat we onze geestelijke wapenrusting moeten aantrekken.
Als er een verleiding naar je toekomt moet je een keuze maken:
Ga je eraan toegeven of ga je de verleiding weerstaan?
Wil je God volgen of je eigen begeerten bevredigen?
Wie is er uiteindelijk je Meester: God of je eigen ik?

Je wapenen tegen verleiding begint met alert zijn.
Besef dat je juist op je zwakke momenten,
bij bijvoorbeeld eenzaamheid, frustraties, boosheid of moeheid,
kwetsbaar bent voor verleidingen.
Neem afstand tot verleidingen, blijf erbij uit de buurt.
Als je bijvoorbeeld moeite hebt met drank,
zorg dan dat je geen alcohol in huis hebt.
Wat zijn voor jou de meest verleidende situaties of dingen?
Hoe kun je die verleidingen op afstand houden?
Door preventief verleidingen uit de weg te gaan,
kun je een hoop narigheid voorkomen.

Ondanks preventieve maatregelen, kun je niet alle verleidingen ontlopen.
Belangrijk in die situaties is om dan bewust je verstand in te schakelen,
zodat je je niet laat meeslepen door je gevoel.
Denk erover na wat God van je wil en vraagt.
Dat kan je ervan weerhouden om de fout in te gaan.
Laat je er niet toe verleiden om maar één keer toe te geven.
Luister naar de stem van je geweten.
Doe je dat niet, dan word je de volgende keer gemakkelijker verleid.
Voor je het weet ben je dan in de macht van het verkeerde.
Wees verstandig en vlucht weg van de verleiding.
Zoek je kracht bij God, vraag Hem je te helpen.
Strijd tegen de verleidingen en overwin samen met Hem.

donderdag 13 maart 2014

Je oude natuur kruisigenEen wedergeboren gelovige heeft twee tegengestelde naturen.
Enerzijds is er nog de oude, zondige natuur in zijn binnenste,
anderzijds beschikt hij over een nieuwe natuur door de inwoning van de Geest.
De oude natuur heeft zich stevig genesteld in alle uithoeken van zijn hart.
De oude natuur wordt in de Bijbel ook wel 'vleselijk' genoemd,
omdat het vaak de lichamelijk gevoelde verlangens zijn die ons van God willen aftrekken.
De nieuwe natuur is de nieuwe gerichtheid
die een christen ontvangt na bekering, bij de wedergeboorte.

De oude en nieuwe natuur kunnen niet met elkaar overweg.
Ze staan lijnrecht tegenover elkaar, zijn elkaars tegenstanders
De zondige neigingen van de oude natuur gaan in tegen
de verlangens van de Heilige Geest en omgekeerd.
Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict.
Wanneer wij toegeven aan onze vleselijke verlangens
dan vormt dat een barrière voor de doorwerking van Gods Geest.

Ieder mens kent behoeften.
Behoeften geven aan wat je nodig hebt om je leven als gelukkig te ervaren.
Vanuit onze behoeften ontstaan verlangens.
Verlangens zijn neigingen om die behoeften ook daadwerkelijk te vervullen.
Wanneer verlangens erg sterk worden, groeien ze uit tot begeerten en hartstochten.
Het verlangen om je behoeften te bevredigen is normaal en niet verkeerd.
Zo heeft God ons geschapen.
Maar door de zondeval hebben we de neiging gekregen tot zelfzuchtig denken.
Normale behoeften en verlangens groeien daardoor gemakkelijk uit tot
zondige en schadelijke verlangens, begeerten en hartstochten.
Die zondige begeerten en hartstochten
dwingen ons steeds meer om onze behoeften te bevredigen,
ze schreeuwen erom om bevredigd te worden.
En zo zijn we slaaf geworden van onze eigen begeerten.
Ze dwingen ons tot handelen, geven ons nauwelijks tijd om na te denken.

Door toe te geven aan verkeerde begeerten en hartstochten,
raken we verstrikt in het web van de zonde, van onze begeerten.
Hoewel zondige begeerten ons geluk voorspiegelen,
leidt het najagen van die begeerten nooit tot werkelijke bevrediging.
Want zodra je begeerte bevredigd is, wil je weer meer.
En zo blijf je je begeerten achterna lopen.
Tot je er doodongelukkig van wordt.

God roept ons op om te leven vanuit onze nieuwe natuur.
Te leven in verbondenheid met de Heilige Geest.
Door dat te doen zal onze oude natuur geleidelijk verzwakken.
Maar de oude natuur geeft zich niet zomaar gewonnen.
Zolang we leven blijven de zondige neigingen van onze oude natuur de kop opsteken.
God is daarom ook duidelijk in wat er verder moet gebeuren:
de oude natuur moet worden gedood, gekruisigd, weg ermee!
We moeten afrekenen met onze oude natuur.
We moeten sterven aan onze eigen begeerten,
zodat we het nieuwe leven met meer kracht en intensiteit kunnen leven.
Neem radicaal afstand van je zondige verlangens en begeerten.

Ga de strijd aan. Kruisig je oude natuur.
God wil je helpen in je strijd tegen je oude natuur.
En dat heb je dringend nodig, want alleen red je het niet.
Je oude natuur is sterk, maar de kracht van de Geest in jou is gelukkig veel sterker.
God wil je kracht geven voor de strijd,
maar het is jouw verantwoordelijkheid om je oude natuur te kruisigen.
Te sterven aan je eigen ego.

Het vraagt moed en volharding om die strijd aan te gaan,
het kan een enorme worsteling zijn om te strijden tegen je verkeerde begeerten.
Maar elke keer wanneer jij met Gods kracht 'NEE' zegt
tegen je zondige begeerten zal de aandrang zwakker worden.
Bied weerstand, ga leven vanuit je nieuwe natuur.
Het zal ongetwijfeld gaan met vallen en opstaan,
maar het zal je brengen op de plek van overwinning.
En dat levert je zoveel op.
Want leven vanuit je nieuwe natuur
is zoveel beter, mooier en bevredigender
dan leven vanuit je oude natuur!

woensdag 12 maart 2014

De Heer is mijn herder!

Psalm 23Wanneer je mensen vraagt naar hun favoriete psalm,
dan scoort Psalm 23 hoog in de gegeven antwoorden.
En terecht, want Psalm 23 is een geweldige psalm.
Het beschrijft op een prachtige manier
dat God om ons geeft en ons alles geeft wat we nodig hebben.

"De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water.
Hij geeft mij nieuwe kracht." (Psalm 23:1-3, NBV)

In geloof spreek ik dit na: mij ontbreekt niets, ook als alles tegen lijkt te zitten.
Ik weet zeker dat ik onder alle omstandigheden oneindig rijk en gezegend ben.
In Christus heb ik alles ontvangen wat ik nodig heb.
God zorgt voor groene weiden en vredig water in mijn leven.
Hij geeft mij vrede en overvloed.
Zoals schapen zich heerlijk voelen in groene weiden en aan vredig water,
zo geeft God mij nieuwe kracht doordat Hij met zijn Geest
in mij woont om mij te troosten en te bemoedigen.

"... Hij leidt mij op het rechte spoor, omwille van zijn naam." (Psalm 23:3, WV)
God wil mij leiden, zodat ik tot mijn bestemming en doel zal komen.
Gods Woord is de leidraad voor mijn leven.
Hij houdt mij op het rechte pad, Hij helpt mij bij beslissingen.
Hij brengt structuur in mijn leven door zijn Woord en Geest.

"Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed." (Psalm 23:4, NBV)

Net als ieder ander kom ook ik wel eens in een donker dal.
Moeilijke levensomstandigheden blijven mij niet bespaard.
Maar in dat dal van tegenslag, moeite en verdriet, is God bij mij.
Wanneer ik in mijn zwakke momenten aangevallen word door satan,
dan is God daar om met zijn stok hem op afstand te houden.
Wanneer ik val, reikt Hij mij zijn staf om me weer op te trekken.
Ik grijp de uitgestoken hand van God als ik gestruikeld ben.
Hij richt mij weer op met zijn sterke armen,
zo nodig draagt Hij mij tot ik weer verder kan lopen.
Moeilijke situaties helpen mij om dicht bij God weg te kruipen,
om veel met Hem te praten en een diepe relatie met Hem te hebben.
Hij geeft mij moed om door het donkere dal heen te gaan.

"U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over." (Psalm 23:5, NBV)

God geeft mij wat ik nodig heb.
Hij nodigt mij uit voor de maaltijd.
Ik mag bij de Allerhoogste aan tafel zitten.
Hij heeft voor mij een overvloedige maaltijd klaar staan.
Mijn vijanden hebben het nakijken,
want God geeft mij een VIP behandeling.
God heeft mij uitgekozen om mij te zegenen.
Ik ben belangrijk in Gods ogen en daarom zalft Hij mij.
Als een teken van eerbetoon geeft Hij mij een lekker geurtje,
omdat ik voor Hem een gewaardeerde gast aan zijn tafel ben.
Bij Hem voel ik me veilig, geliefd en thuis.

"Uw goedheid, uw liefde ervaar ik, mijn leven lang,
in uw huis mag ik wonen, tot in lengte van dagen." (Psalm 23:6, GNB)

Waar mijn levensweg mij in de toekomst heen zal leiden,
de zegeningen van de Goede Herder zullen met me meegaan,
omdat de Herder Zelf steeds bij me zal zijn.
Daar komt geen einde aan, want zijn zegeningen
zullen ook na mijn dood met me meegaan,
als ik in het Vaderhuis mag wonen en eeuwig bij Hem zal zijn.

Geweldig wat een psalm!
God is de bron van echt levensgeluk.
Hij geeft mij geluk.
En dat geluk kent geen einde.
De Heer is mijn herder!


dinsdag 11 maart 2014

Maak je wensen en verlangens bekend aan God

bidden, gebedsverhoring

Bidden: een prachtig en krachtig instrument om God te ontmoeten.
Je mag tot Hem komen in gebed.
Naast lofprijzing en dankzegging
is er in je gebed ruimte om God dingen te vragen.
God nodigt je uit om je wensen en verlangens
aan Hem bekend te maken.
God wil graag gevraagd worden.
En Hij is ruimhartig en verlangt ernaar
om je te geven waar je om vraagt.

God kan je gebed op verschillende manieren verhoren.
Sommige van je gebeden zal God direct verhoren.
Daar mag je Hem voor bedanken en eren.
Andere gebeden zal God langzamerhand of later verhoren.
Dan is het aan jou om geduld te hebben en te blijven bidden.
Sommige gebeden zal God niet verhoren.
Je mag je er dan echter op vertrouwen
dat God iets beters voor je heeft.

Vaak hebben wij er moeite mee
wanneer God ons niet geeft waar we om vragen.
Hoort God ons bidden wel?
Net als kinderen vinden we het lastig
wanneer we nee te horen krijgen.
Maar besef in die situaties:
God is een royale Vader,
maar Hij is ook een verstandige Vader.
Zoals ouders hun kinderen graag het goede willen geven,
zo verlangt ook God ernaar zijn kinderen het goede te geven.
Betekent dit dat je altijd krijgt waar je om bidt?
Nee, net zo goed als ouders niet altijd
hun kinderen geven waar ze om vragen
omdat dat beter voor hen is,
zo zal God je ook niet altijd geven waar je om bidt.
Hij overziet alles en weet wat voor jou het beste is.
Daardoor zal Hij niet altijd ingaan op waar je om vraagt,
eenvoudigweg omdat dat niet het beste voor jou is.
Je mag erop vertrouwen,
dat wanneer God je niet geeft waar je om vraagt,
dat dit uiteindelijk beter voor je is.
Ga in zo'n situatie niet twijfelen
aan Gods bereidheid om naar je te luisteren.
Maar aanvaard dat God goede redenen heeft
om je niet te geven waar je om vroeg.

Vraag God maar honderduit,
maak Hem je wensen en verlangens bekend.
En laat het dan aan God over
om ermee te doen wat Hij goed vindt,
in het volle vertrouwen,
dat Hij je zal geven wat je nodig hebt.
Geweldig om te weten,
dat Hij als een royale,
maar ook als een verstandige Vader
voor je zal zorgen.
Elke dag opnieuw.

maandag 10 maart 2014

De Bijbel, je kunt er niet zonder!

Bijbel, bijbelllezen

Wat brood is voor je lichaam,
dat is de Bijbel voor je geest.
Brood heb je nodig om lichamelijk in leven te blijven,
Gods Woord heb je nodig als voeding voor je geloof.
Je kunt er niet zonder.

Wanneer je je voedt met Gods woorden,
dan zul je groeien en bloeien in je geloof.
Wanneer je weinig eet van Gods woorden,
je je die woorden niet eigen maakt,
dan zal het leiden tot een mager geloofsleven.

Hoe vaak lees jij je Bijbel?
Het blijkt dat veel gelovigen wel een Bijbel in hun bezit hebben,
maar er eigenlijk weinig intensief gebruik van maken.
Toch is dat jammer en je doet jezelf ermee tekort.
Want je onthoudt jezelf de voeding die je zo hard nodig hebt.

Het lezen van de Bijbel,
je de inhoud ervan eigen maken,
voorziet je van de noodzakelijke brandstof voor je geloof.
Het helpt je je relatie met God levendig te houden.
Je leert God er beter door kennen.
God wil de Bijbel gebruiken om je daardoor te veranderen.
Door de Bijbel te lezen, er over na te denken
en toe te passen in je dagelijks leven,
vormt God je stapje voor stapje
zodat het beeld van Jezus
meer en meer zichtbaar wordt in jouw leven.

Jij meent wellicht met Bijbellezen God een gunst te doen,
maar God heeft het niet nodig dat jij de Bijbel leest.
Niet God, maar JIJ hebt het nodig om Gods Woord tot je te nemen.
Dat te beseffen zal je helpen
om meer structuur en regelmaat
aan te brengen in je bijbellezen.

Lees je Bijbel,
niet snel even een hoofdstukje,
maar denk na over wat je leest,
en ga het Woord toepassen in je dagelijks leven.
Laat zo Gods Woord tot zegen zijn in je leven.
Eet smakelijk!

donderdag 6 maart 2014

God is onze Heelmeester

genezingVeel mensen lopen rond met onverwerkte problemen.
We worstelen met jeugdtrauma's, beschadigde emoties,
teleurstellingen, verlieservaringen, schuldgevoelens,
angst, beperkingen en noem maar op.
In een gebroken, ontluisterde schepping
is het geen wonder dat we verwondingen oplopen,
of verstrikt raken in het web van de zonde.
Het leven is niet gemakkelijk en kan hard voor ons zijn.

Maar in God hebben wij een geweldige Heelmeester.
God wil ons weer heelmaken en ons herstellen en genezen.
Met onze wonden en onze zonden mogen we naar God gaan.
Leg het voor Hem neer, zodat Hij ermee aan het werk kan gaan.
Een betere Heelmeester als Hij is er niet.

Praat met God over wat je dwars zit.
Vertel Hem wat er voortdurend door je hoofd maalt,
van de dingen die gebeurd zijn en jou van je vreugde beroofd hebben.
Loop met God door je verleden, door die pijnlijke gebeurtenissen,
zodat Hij zijn helende werk in je kan doen.

God heeft alle tijd voor jou, Hij staat immers boven de tijd.
Stort je hart maar bij Hem uit, Hij luistert aandachtig naar jouw verhaal.
Hij kent je door en door, Hij weet wat er leeft in je hart.
Jouw hart kent voor Hem geen verborgen schuilhoeken.
Hij kent je als geen ander.

In die ontmoeting met God,
waarbij jij je hart open voor Hem neerlegt,
en jij je pijn samen met Hem in de ogen kijkt,
wil God genezing op gang brengen.
Hij geeft je troost als je bij Hem schuilt.
Zijn aanwezigheid kan de stormen in je hart tot bedaren brengen.
Hij geeft je kracht om met je leven om te gaan.
Hij heelt je wonden, zodat je weer verder kunt.
Hij wil je ontdekken aan jouw zonden,
zodat je die kunt belijden en je van Hem vergeving mag ontvangen.
Zo maakt Hij je vrij.
Vrij van de last van schuld en schuldgevoelens.
Hij reinigt je geweten en zuivert je van zonde.
Hij weet als geen ander hoe om te gaan
met onze wonden en onze zonden.

Hij is werkelijk een geweldige Heelmeester.
Zoek je toevlucht daarom maar bij Hem.
Want Hij is de Heer die geneest!

woensdag 5 maart 2014

Lichtdrager zijnJezus zei van zichzelf: "Ik ben het licht voor de wereld."
En tegen zijn volgelingen zei Hij: "Jullie zijn het licht in de wereld."
Gelovigen zijn daarmee lichtdragers,
die als taak hebben licht te geven op deze aarde.
We worden geroepen om ons licht te laten schijnen voor de mensen.

In de fysieke wereld zijn het de zon, maan en sterren die licht brengen.
We lezen in Genesis 1:16-18:
"God maakte de twee grote lichten,
het grootste (de zon) om over de dag te heersen,
het kleinere (de maan) om over de nacht te heersen, en ook de sterren.
Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op aarde,
om te heersen over de dag en de nacht
en om het licht te scheiden van de duisternis."

Zoals zon, maan en sterren licht brengen op deze aarde,
zo zijn ook Jezus, de gemeente en alle gelovigen afzonderlijk
lichten voor deze wereld, voor de mensen op deze aarde.
Daarbij is Jezus de zon, de gemeente de maan,
en individuele gelovigen vormen de sterren.

Zon en maan hebben beiden tot taak licht te geven,
maar er is wel verschil tussen deze beide lichten.
De maan en de sterren verrichten hun taak
wanneer de zon onzichtbaar is.
In de verhouding tussen Jezus en de gemeente zie je iets soortgelijks.
Jezus kwam als licht naar deze wereld.
Na zijn opstanding ging Hij naar de hemel.
De zon is niet langer zichtbaar aanwezig.
Gedurende de afwezigheid van de zon,
is het nu de taak van de gemeente om het licht te verspreiden.
Totdat Jezus, de zon, terug zal komen naar deze aarde.

De zon geeft van zichzelf licht,
de maan weerkaatst slechts het licht van de zon.
Zo ook bij Jezus en de gemeente.
Jezus is het licht zelf,
de gemeente weerspiegelt de heerlijkheid van de Heer.
Wij kunnen als gemeente, als gelovigen alleen het licht doorgeven
dat we zelf van Hem ontvangen hebben.
Hoe meer we vol zijn van Jezus,
hoe meer licht we kunnen doorgeven.

De maan geeft meer licht dan de sterren.
Als je kijkt naar de sterrenhemel terwijl de maan schijnt,
verbleken de meeste sterren, alleen de helderste sterren zijn te zien.
Zo kunnen gelovigen gezamenlijk in gemeenteverband
een helderder licht uitstralen dan individuele gelovigen.
Toch kunnen individuele gelovigen zijn als sterren in de nacht.
Iedere gelovige mag op zijn plek Jezus karakter uitstralen.
Op die manier kunnen individuele gelovigen
fungeren als richtingaanwijzers voor ongelovigen,
zodat ze de weg naar God kunnen vinden.
En met hun levenswandel kunnen ze voor andere gelovigen
een voorbeeld zijn en hen daarmee aansporen tot navolging.

Ook jij maakt als gelovige
onderdeel uit van het licht in deze donkere wereld.
Laat jouw licht schijnen voor de mensen,
zodat ze God mogen gaan zien
en Hem eer gaan bewijzen.

dinsdag 4 maart 2014

Hoop doet leven!Het woord hopen kun je op verschillende manieren gebruiken.
Soms zeggen we bijvoorbeeld: "Ik hoop dat het droog blijft".
Met 'hopen' bedoelen we dan niet direct dat we dat verwachten,
maar dat we ernaar verlangen dat het zo zal gebeuren.
Maar het blijft afwachten.
Het is niet zeker dat het ook daadwerkelijk zo zal zijn.
De Bijbel spreekt op een andere manier over hopen.
Bij bijbelse hoop gaat het om 100% zekerheid dat iets gaat gebeuren,
omdat God het gezegd en beloofd heeft.
Het is het vaste besef dat je toekomst er prima uitziet,
ondanks de misschien hopeloos lijkende situatie van vandaag.
Bijbelse hoop is geloof in Gods beloften voor de toekomst.
Wanneer je zegt: "Ik hoop dat God me een goede toekomst zal geven",
dan is dat niet slechts ernaar verlangen dat het zal gebeuren,
maar zeker weten dat het zal gebeuren, omdat God het gezegd heeft.
Het is dan nog wel niet zichtbaar, maar het zal gaan gebeuren, zeker weten.
Dat is bijbelse hoop.

Bijbelse hoop is het veilige en vaste anker voor onze ziel.
Een schip kan niet zonder anker.
Het anker houdt een schip op zijn plaats
en voorkomt dat een schip door de golven wegdrijft.
Zo hebben ook wij in ons leven een anker nodig.
Wij kunnen ons heen en weer geslingerd voelen door de golven:
door onze omstandigheden, onze emoties, onze gedachten, onze angsten etc.
Dan kunnen we niet zonder anker.
We hebben een anker nodig om ervoor te zorgen
dat we niet wegdrijven of omslaan.
Ons anker is de hoop die God ons aanreikt.
Hij geeft ons hoop op een goede toekomst.
Door die hoop vast te grijpen,
vinden wij ondersteuning op onze levensweg.
Het helpt ons om te blijven staan in moeilijke tijden,
omdat we er zeker van zijn
dat God ons een goede toekomst zal geven.
Dat geeft houvast en kracht om vol te houden.

De Bijbel roept ons op om ons vast te klampen
aan de hoop op wat voor ons ligt (Hebr. 6: 18-19).
God reikt jou die hoop aan,
maar het is jouw verantwoordelijkheid
om je eraan vast te klampen.
Dat is een daad van geloof.
Geloven dat God iets goed voor je zal doen.
Je ziet het nu misschien nog niet, maar het zal gaan gebeuren.
God heeft alles onder controle
en zal niet toelaten dat jij ten onder gaat.
Jouw toekomst is veilig bij Hem.
God houdt zich aan zijn beloften, zeker weten.
Hou je vast aan die hoop.
Want die hoop doet leven, het is het anker voor je ziel.

maandag 3 maart 2014

God is groter dan jouw zorgen

Bezorgdheid, zorgen, wees niet bezorgd
Bezorgdheid.
Wie maakt zich niet zo nu en dan zorgen?
Bezorgdheid kan een verstandige reactie zijn
wanneer je in een moeilijke situatie terecht komt.
Als het je aanzet om goed met de situatie om te gaan,
dan is het een gezonde vorm van bezorgdheid.

Maar onze bezorgdheid blijft vaak niet beperkt tot deze vorm.
Wij kunnen ons onnodig bezorgd maken, te lang bezorgd blijven,
of bezorgdheid is een gewoonte in ons leven geworden.
Bezorgdheid is dan verworden tot een negatieve, angstige vorm van denken.
Een manier van denken die schadelijk voor ons is,
ons niets anders oplevert dan somberheid.
Pak deze vorm van bezorgdheid aan en reken ermee af.

Hoe je dat doet?
Door ermee te beginnen de zichtbare werkelijkheid op aarde
te gaan bezien vanuit Gods werkelijkheid.
God is zoveel groter dan alles waar we ons bezorgd over kunnen maken.
God heeft ons geen leven zonder zorgen beloofd,
maar wel dat Hij altijd bij ons zal zijn.
Als je God kunt vertrouwen
voor het in stand houden van zijn complexe schepping,
dan kun je Hem zeker ook vertrouwen voor jouw leven.
Hij wil graag je zorgen van je overnemen.
God spoort je aan om je focus te verleggen.
Niet je focus te richten op je zorgen en problemen,
maar je te focussen op de dingen van God en Zijn Koninkrijk.
Hij zal geven wat je nodig hebt.

De mens lijdt vaak het meest van het lijden dat hij vreest.
In zijn algemeenheid zullen 90% van de dingen
die we vrezen in werkelijkheid niet gebeuren.
Verreweg de meeste van onze bezorgde gedachten
zijn dus volstrekt onnodig.
We doen er daarom verstandiger aan
ons pas zorgen te maken wanneer de situatie zich voordoet.
Dat is dan nog vroeg genoeg.

Wanneer onze werkelijkheid echt zorgwekkend is,
zie de situatie dan zo helder en realistisch mogelijk onder ogen.
Deel je zorgen met andere mensen.
Dat helpt om de emoties tot rust te brengen
en om de feiten op een rijtje te zetten.

God geeft ons de opdracht om niet bezorgd te zijn.
Hij wijst ons op onze verantwoordelijkheid voor onze gedachten.
Wij moeten ons niet laten beheersen door bezorgdheid.
God weet dat wij kunnen worstelen met bezorgde gedachten.
Maar als God zegt dat je niet bezorgd moet zijn,
geloof dan dat Hij je ook helpt om dat in je gedachten uit te werken.
Je hoeft niet bezorgd te blijven.

Breng je problemen en zorgen in gebed bij God.
Het vraagt geloof om dat te doen
en je zorgen vervolgens ook bij God te laten.
Je mag je bezorgdheid loslaten.
De Bijbel zegt: "werp al je zorgen op Hem, want Hij zorgt voor je".
Vertrouw erop en geloof dat Hij je zorgen
op zich genomen heeft en bedank Hem daarvoor.
De Heilige Geest wil je vervolgens vervullen met Gods bovennatuurlijke vrede.
Dat vormt het tegengif tegen jouw bezorgde gedachten.
Ja, God is zoveel groter dan jouw zorgen!

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!