26 maart 2014

Je bent vrij, laat je niet opnieuw binden!


Adam en Eva werden door God geschapen als vrije mensen.
Maar toen ze zondigden, verloren ze hun vrijheid.
Satan kreeg hen in zijn macht.
Ze kwamen in de greep van zijn leugens.
En daarmee in de macht van zonde, ziekte en dood.

De mensheid was niet in staat om in eigen kracht zich hieraan te onttrekken.
Satan is machtiger dan de mensen.
Alleen God is in staat om ons uit zijn macht te bevrijden.
En gelukkig heeft God dat ook gedaan.
Hij gaf zijn Zoon en kocht hen die geloven vrij.
Een verlost persoon is niet langer slaaf van satan,
maar hij is een kind van God geworden.

Toch zijn er genoeg verloste gelovigen die die vrijheid
in dit aardse leven slechts gedeeltelijk ervaren.
Veel christenen ervaren niet het overvloedige leven dat God wil geven.
Op bepaalde gebieden zijn ze nog steeds gebonden.
Ze ervaren bijvoorbeeld gebondenheid
door een verkeerde manier van denken,
door allerlei vormen van angst en vrees,
door zondige verlangens, door verslavingen
of door gevoelens van haat en wrok.
En zo komt er nog veel onvrijheid voor bij Gods kinderen.

Het is nooit Gods bedoeling dat wij als gelovigen in onvrijheid leven.
Hij wil ons daarvan bevrijden.
Maar dat gaat niet buiten ons om.
Hij vraagt van ons om te doen wat wij moeten doen,
en Hij zal ons de kracht geven om het te doen.

Om waarlijk vrij te zijn en vrij te blijven
zul je je gedachten moeten vullen met Gods waarheid.
We hebben allemaal blinde vlekken en gedachtepatronen
die gebaseerd zijn op leugens en halve waarheden.
Deze leugens houden ons gevangen.
Laat je onderwijzen door Gods Woord,
zodat je de leugens in je leven gaat herkennen.
En de waarheid zal je vrijmaken.

Om in vrijheid te leven zul je ook moeten leren los te komen
van je gewoonte om andere mensen voortdurend tevreden te willen stellen.
Vanuit je behoefte om door hen aardig gevonden te worden.
Mensen tevreden willen stellen is een vorm van gebondenheid.
Maak je vrij uit die gebondenheid door meer waarde te hechten
aan Gods goedkeuring en zijn bedoelingen met je leven
dan aan de goedkeuring van mensen.

Gebrek aan vergevingsgezindheid is een andere vorm van gebondenheid.
Je wordt gevangene van je eigen boosheid, wrok en bitterheid.
Daarm leert de Bijbel ons ook dat vergeven niet maar een optie is,
maar een must voor iedere gelovige.

Om waarlijk vrij te zijn moeten we de verleiding tot zelfzuchtig handelen
en het toegeven aan verkeerde verlangens weerstaan.
Laat Gods geestelijke zegeningen belangrijker voor je zijn
dan de bevrediging van je lichamelijke verlangens en behoeften.
Geef geen voeding aan de oude natuur die nog in je is.
Je oude natuur voeden zal je geloofsgroei
en je vrijheid in Christus belemmeren.
Onderwerp jouw wil aan Gods wil,
zodat je de verleidingen kunt weerstaan.
Geef niet toe aan je verlangens en begeerten,
laat je vlees niet de dienst uitmaken in je leven.
Breek met verslavingen en geniet van de vrijheid die dat geeft.

Neem geen genoegen met allerlei vormen van gebondenheid in je leven.
God heeft je verlost om in vrijheid te leven.
Doe daarom met Gods hulp wat jij kunt om in die vrijheid te blijven.
Laat je niet opnieuw binden,
maar geniet de vrijheid die Jezus voor je verdiend heeft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.