maandag 31 juli 2017

Nieuwe dag, nieuwe kansen

 Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Een nieuwe dag met nieuwe kansen.
Heer, wat mag ik vandaag voor U doen?
Laat Uw licht en Uw liefde door mij heen stralen.
Zodat de mensen U mogen zien en U verheerlijken.

Een nieuwe dag met nieuwe kansen.
Heer wat wilt U vandaag in mij doen?
Laat Uw liefde mij van binnenuit veranderen.
Maak mij steeds meer zoals U wilt dat ik zal zijn.
Heer zegen mij vandaag, opdat ik weer tot zegen kan zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

donderdag 27 juli 2017

Je naaste liefhebben


In het christendom gaat het niet uitsluitend om je liefde voor God.
Je liefde voor de mensen om je heen is even belangrijk.
Wanneer je zegt God lief te hebben,
maar je naaste niet kunt zien of luchten,
dan klopt er iets niet.

Je liefde voor God
zal zichtbaar worden
in de liefde voor je naaste.

Heb je naaste lief.
Heb oog voor de behoeften en noden van je medemens.
Zoek het goede voor de mensen om je heen.
Behandel hen vriendelijk en doe hen geen kwaad.

Uit je liefde voor de mensen
blijkt hoe oprecht je liefde voor God is.
Ga daarom heen en heb elkaar lief.
Wees je naaste tot zegen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

woensdag 26 juli 2017

Jezus biedt redding

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Heb jij je wel eens van een ander afhankelijk gevoeld?
Dat je iemand nodig had, omdat je iets zelf niet kon?
Hoe voelde dat voor jou?

Wij zijn niet graag afhankelijk van anderen.
We willen dingen liever zelf doen.
Maar soms is dat onmogelijk.
Moet je tot de erkenning komen dat je hulp nodig hebt.

Wanneer het gaat om je relatie met God heb je ook hulp nodig.
Zonder hulp wordt het nooit oké tussen jou en God.
Jij bent niet in staat om dat voor elkaar te krijgen.
Daar heb je hulp bij nodig.

Jezus is Degene die je wil helpen.
Hij kan wegnemen wat jouw relatie met God in de weg staat.
Hij doet je zonden en tekortkomingen weg.
Hij maakt voor jou de weg tot God vrij.
Dat alles maakt Hij mogelijk,
omdat Hij plaatsvervangend stierf aan het kruis.

God biedt je de enige weg tot redding aan.
Maar wil jij je laten redden?
Wanneer dat je verlangen is,
vraag Jezus dan om in je leven te komen.
Laat je met God verzoenen
door te schuilen achter het bloed van Jezus.
Dan is de weg naar God voor jou vrij.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

dinsdag 25 juli 2017

Verbaas je niet over tegenstandHet christenleven is een mooi leven,
maar niet altijd een gemakkelijk leven.
Jezus waarschuwde ons daar in de Bijbel al voor.

Wanneer je bij Christus hoort,
zullen de mensen die niet bij Hem horen
je soms niet mogen, je soms zelfs haten.
Ze houden niet van Jezus,
en daarom houden ze ook niet van wie bij Hem horen.

Verbaas je daar niet over.
Jezus heeft reeds gezegd dat dat zal gebeuren.
Laat je hierdoor dan ook niet van het geloof afbrengen.
Hou vol, je bent op de goede weg.
Jezus heeft de wereld overwonnen.

Weet dat je er niet alleen voor staat.
Jezus gaf je de Heilige Geest.
Hij is er om je te helpen.
Hij staat je bij wanneer mensen zich tegen je keren.
Verlies de moed niet,
maar wees krachtig in de Heer.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

maandag 24 juli 2017

Stel je dienstbaar op

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Jezus kwam vanuit de hemel
als mens naar deze aarde voor ons.
Hij kwam om ons te dienen.
Hij kwam om ons te redden en te verlossen.

Jezus liet zich niet bedienen.
Hij kwam om te dienen.
Hij waste de discipelen de voeten.
Hij deed daarmee het werk van een slaaf.

Ik doe dit voor jullie, zei Hij.
Ik wil dat jullie dit ook voor elkaar doen.
Voel je niet meer dan de ander.
Wees bereid om te dienen, zoals Ik deed.

Zie om naar je medemens in nood.
Help de ander, doe wat je kunt.
Stel je dienstbaar op.
Heb elkaar op deze manier lief.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

donderdag 13 juli 2017

God wijst je de weg

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


De Tomtom is niet meer weg te denken in het verkeer.
Ze wijst ons zo de weg van A naar B.
Volg de aanwijzingen en je komt op je bestemming.
De Tomtom is een prachtig hulpmiddel om je de weg te wijzen.

Om je weg door het leven te vinden
kun je te rade gaan bij God en Zijn Woord.
Hij wil je graag de weg wijzen.
Je vertellen hoe je bij Hem uit kunt komen.

Alles in Zijn Woord wijst je op Jezus.
Hij is de Weg tot de Vader.
Om thuis te komen bij God kan alleen
door Jezus en wat Hij voor je deed.

God geeft in Zijn Woord ook aanwijzingen
hoe je je nieuwe leven in Christus kunt leven.
Wanneer je Hem liefhebt volg je die aanwijzingen op.
Je wilt doen en gaan waar God je op wijst.

Wanneer jij uit koers raakt,
zal God je proberen dat duidelijk te maken.
Hoor Hem in de stilte, hoor Hem in de stem van je geweten.
Hoor hoe Hij je de weg wil wijzen.

Luister naar Zijn stem.
Volg Zijn aanwijzingen op.
Laat God je Leidsman wezen.
Dan brengt Hij je op de plek van bestemming.
Dan brengt Hij je bij Hem thuis in het Vaderhuis.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

woensdag 12 juli 2017

Richt je op het onzichtbare

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Je hebt te maken met de zichtbare werkelijkheid.
Toch is er veel meer dan jij met je oog kunt zien.
Er is ook een onzichtbare werkelijkheid.
Een werkelijkheid die minstens zo reëel is,
maar die niet met het menselijk oog waar te nemen is.

Die werkelijkheid is alleen te zien met ogen van geloof.
Geloof ziet de werkelijkheid van God en Jezus.
Geloof weet dat het zichtbare eens zal verdwijnen,
dat de toekomst toe hoort aan de onzichtbare werkelijkheid.

Geloof wacht op het moment dat geloven aanschouwen wordt.
Eens zal ieder oog Jezus zien wanneer Hij terugkomt.
De zichtbare elementen zullen op die dag vergaan,
maar Gods rijk zal zichtbaar worden en definitief doorbreken.

Laat je niet misleiden door je nu nog beperkte blik.
Weet en geloof dat er meer tussen hemel en aarde is.
God en zijn rijk zijn een levende werkelijkheid.
Besef dat iedere dag opnieuw
ook al lijkt de realiteit soms anders te zeggen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

dinsdag 11 juli 2017

Ga naar God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloGa met je moeiten en zorgen naar God.
Hij wil je rust geven.
Blijf niet zelf met je lasten zeulen.
Leg het in Zijn handen.

Maak je weg niet zwaarder dan nodig is.
Praat met God over wat je bezig houdt.
Vertrouw je situatie toe aan Hem.
Laat Hij je de weg door je moeiten heen wijzen.

Probeer niet alles in je eentje op te lossen.
Ga niet pas naar God wanneer je wanhopig bent.
God is er niet als laatste redmiddel
voor wanneer jij het zelf niet meer weet.
Hij wil door jou geraadpleegd worden.

Zoek Hem en vraag Hem om hulp.
God weet wat je nodig hebt.
Hij weet wat het beste is voor jou.
Hij wil voor je zorgen.
Verwacht het daarom van Hem.
Ga naar God.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

maandag 10 juli 2017

1 Cor 4: Heb respect voor Gods dienaren

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus,
aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd.
(1 Corinthiërs 4: 1)

Hoe kijk jij aan tegen predikanten?
Sta jij snel met je oordeel over hen klaar?
De prediker Paulus liep hier in de gemeente van Korinthe tegen aan.
In hoofdstuk 4 spreekt hij de mensen hierop aan.
Hij ziet zich genoodzaakt hen terecht te wijzen.

Je kunt wel met je oordeel klaar staan over Gods medewerkers.
En wellicht heb je ook wel een punt.
Maar het is niet aan jou om over hen te oordelen.
Het is aan de Heer om dat te doen.
Hij brengt aan het licht wat in het duister verborgen is
en Hij onthult wat de mensen heimelijk beweegt.
God zal ieder de lof geven die hem toekomt.

Stop ermee om jezelf te verheffen boven een voorganger.
Alles wat je hebt en wat je bent heb je niet aan jezelf te danken.
Alles is je geschonken.
Schep dus niet op alsof je het zelf hebt bereikt.
Leer om wat bescheidener te zijn.
Oordeel een voorganger niet alsof jij zoveel beter bent.

Heb achting voor degenen die jou het evangelie brengen.
Beschouw hen als dienaren van Christus,
aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd.
Leef net als hen in verbondenheid met Christus Jezus.
Laat in je daden zien dat je deel uit maakt van Gods koninkrijk.
Oordeel niet langer over degenen die je Gods goede nieuws verkondigen.
Heb respect voor hen om het werk dat zij doen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

donderdag 6 juli 2017

1 Cor 3: Het is God die groei geeft

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

God heeft ons willen gebruiken 
om u tot het geloof in Christus te brengen.
Planter en verzorger zijn niet belangrijk, 
maar God wel. Hij geeft de groei.
( 1 Corinthiërs 3: 5,7; Het Boek)

Ik hoor bij Paulus.
Ik hoor bij Apollos.
Ik hoor bij de kerk die Christus echt wil volgen.

Wij kunnen zo gemakkelijk opgaan in dergelijke redeneringen.
Alsof het draait om de brenger van de goede boodschap.
Maar daar gaat het helemaal niet om.
Het draait allemaal om God en wat Hij ons wil geven.

God wil mensen gebruiken om ons tot geloof in Christus te brengen.
De ene medewerker legt het fundament,
een ander mag daar op voortbouwen.
De een plant het geloof,
de ander verzorgt het verder.
Maar het is God die het geloof geeft.
Alleen Hij kan het laten groeien.

God beloont zijn medewerkers.
Hij geeft hen wat hen toekomt,
afhankelijk van het werk dat zij deden.
Op de dag van Zijn terugkomst zal het blijken.
Degenen die bouwden met vuurvast materiaal
zullen hun loon ontvangen.
Maar zij die bouwden met hout, hooi en stro,
hun werk zal verbranden, zij zullen verlies lijden.

Kijk mensen niet naar de ogen.
Wees niet jaloers op elkaar.
Het gaat niet om wie plant,
of wie het geloof verder verzorgt.
De ene prediker is niet meer dan de ander.

Wat belangrijk is, is dat het gaat om God.
In Hem mogen we alles ontvangen.
Alles ligt vast in Zijn hand.
In Christus behoren wij toe aan God.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

woensdag 5 juli 2017

1 Cor 2: De Geest leert ons Christus kennenVoor het begin van de wereld had Hij Zijn plan al klaar 
om ons in de heerlijkheid te brengen.
Wij hebben de Geest van God ontvangen
om zo te weten wat God ons in genade gegeven heeft.
(1 Corinthiërs 2: 7,12; Het Boek)

Gods plan met degenen die Hem liefhebben
is vele eeuwen verborgen gebleven.
Hij wilde hen brengen in Zijn heerlijkheid.
Daarvoor was het nodig dat Jezus zou sterven aan het kruis.

Dit plan van God hadden wij nooit kunnen bedenken.
Lange tijd heeft niemand er iets van geweten.
God hield de details van zijn plan verborgen,
omdat Gods tegenstanders anders Christus niet
aan het kruis zouden hebben geslagen.

Maar God maakt het ons nu door Zijn Geest duidelijk.
De Geest laat ons weten wat God in genade heeft gegeven.
Door de Geest weten we wat Christus voor ons heeft gedaan.
God gaf Zijn Zoon Jezus Christus.
Hij stierf voor ons aan het kruis.
Zijn dood is de redding voor wie in Hem gelooft.
Door Christus brengt God hen die Hem liefhebben in zijn heerlijkheid.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

dinsdag 4 juli 2017

1 Cor. 1: Alle roem aan Christus Jezus

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Dankzij God hebt u nu uw leven in Christus Jezus.
Hij geeft u wijsheid en door Hem staat u rechtvaardig tegenover God.
Hij heeft u apart gezet en bevrijd. Alles dankzij Hem.
Zo staat het ook in de Boeken: "Als iemand zich toch op iets wil beroemen,
laat hij zich dan beroemen op de Here!" (1 Korinthiers 1: 31, Het Boek) 

Wie is de belangrijkste?
Mensen wedijveren nogal eens met elkaar .
We willen zo graag de beste zijn,
of minstens beter dan de ander.

Maar we kunnen wel menen heel wat te zijn.
Maar als het op onze redding aan komt,
is er geen mens die dit voor elkaar kan krijgen.
Het is alleen dankzij Christus dat redding mogelijk is.
Christus is voor ons gestorven aan het kruis.

Die boodschap vinden sommigen maar onzin.
Het roept bij anderen ergernis op.
Maar wat in de ogen van de wereld dwaas en onzin is,
is in werkelijkheid de kracht en wijsheid van God.

Alleen Gods reddingsplan door Christus kan ons leven geven.
Jezus kruisdood redt ons van de dood.
Door Hem staan gelovigen rechtvaardig voor God.
Hij heeft ons bevrijd en ons verzoend met God.
Alleen Hij was daartoe in staat.

Laten we dan niet over onszelf opscheppen.
Laten we hoog opgeven over Jezus.
Laten we ons beroemen op de Here.
Want we danken ons leven aan Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

maandag 3 juli 2017

Beschikbaar zijn voor God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


God is niet op zoek naar mensen met schitterende vaardigheden,
maar naar mensen die beschikbaar zijn voor Hem.

Wees bereid om alles voor Hem te doen.
Stel jezelf als een levend offer in dienst van God.
Laat Zijn wil geschieden in jouw leven.
Maak jouw wil ondergeschikt aan Gods wil.

God zal je er rijk voor zegenen.
Je zult vrede en vreugde vinden op je levensweg.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!