woensdag 31 mei 2017

Onrecht wordt rechtgezet

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloIn de wereld zijn er zoveel dingen die je pijn kunnen doen.
Er gebeurt onrecht, veel dingen gaan niet eerlijk.
En je snapt het niet, je begrijpt niet waarom.

Ga met je verwondingen naar God.
Laat Hij je pijn verzachten.
Nu gebeurt er nog veel onrecht.
Maar eens zullen zij die onrecht plegen
rekenschap moeten afleggen aan God.

Onrecht zal niet voor altijd blijven bestaan.
God zal er een einde aan maken.
Hij zal recht doen en een einde maken aan alle kwaad.
Laat dat uitzicht je helpen om vol te houden.
Ook al begrijp je nu niet het waarom.

Spiegelmoment:
Hoe ga jij om met onrecht in je leven?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 30 mei 2017

Ga aan de slag met je talenten

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


De Geest openbaart Zich door elk van ons,
tot welzijn van de hele gemeente.
(1 Cor 12:7; Het Boek)

God heeft jou een gave of gaven  gegeven
waarmee je anderen kunt helpen.
De Geest openbaart Zich door elk van ons,
tot welzijn van de hele gemeente.
Wat ga jij met jouw gaven doen?

Ga op weg,
vervul de roeping die God op je leven legt.
Laat het talent of de talenten die Hij je gaf
niet ongebruikt liggen.
Ontwikkel wat God je heeft gegeven.
Ga ermee aan de slag.
Bouw anderen ermee op.
Vermenigvuldig wat je ontving.

Wanneer je je zwak voelt
om te woekeren met de talenten die God je gaf,
vraag Hem dan om kracht en moed.
Hij wist wat Hij deed toen Hij jou die gave toebedeelde.
Schroom daarom niet om er gebruik van te maken.

Wanneer jij je roeping vervult,
zal Gods naam daarmee geëerd en geprezen worden.
Hem komt alle eer en dank toe voor wat Hij gaf.
Laat je door Hem inschakelen
om mee te bouwen aan Zijn Koninkrijk.

Spiegelmoment:
Welke gave ontving jij van God en hoe maak je daar gebruik van?


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 29 mei 2017

Steun elkaar

Steun elkaar, Leef je geloof, Hillie Snoeijer
Ken jij iemand in je omgeving die het moeilijk heeft?
Wees er dan voor die persoon.
Ga naast hem of haar staan, toon medeleven.
Laat diegene weten dat je van hem of haar houdt.
Dat hij of zij belangrijk voor je is.

Geef de ander gelegenheid om zijn verhaal te doen.
Luister vol liefde en aandacht.
Laat de ander van zich afpraten.
Het zal hem of haar goed doen.
Wees er gewoon voor de ander.
Daar help je ontzettend mee.

Spiegelmoment:
Wie kun jij in je netwerk tot steun zijn?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 11 mei 2017

Dag aan dag draagt Hij jouMaak u geen zorgen voor de dag van morgen.
Ook morgen zal God u weer geven wat u nodig hebt. 
Leef dus gewoon bij de dag.
(Mattheüs 6:34, Het Boek)

Soms kun je enorm opzien tegen de dag.
Je zit in een moeilijke periode in je leven.
Je weet niet hoe het verder moet en zal gaan.
Houd je in zo'n situatie vast aan Gods richtlijn:
maak je geen zorgen over de dag van morgen.
Haal je niet allerlei dingen in je hoofd
waarvan je niet weet of ze ooit zullen gebeuren.

Je mag erop vertrouwen dat God je kracht zal geven.
Hij zal je helpen en bij je zijn, hoe je dag ook verloopt.
Hij zal je geven wat je nodig hebt.
Hou je daaraan vast, zodat je stand kunt houden.
Je mag weten: dag aan dag draagt Hij jou, die God is jouw heil.

Spiegelmoment:
Hoe heb jij Gods kracht ervaren in moeilijke tijden?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 10 mei 2017

Jezus kennen is God kennen

Niemand heeft ooit God gezien.
Hij is voor ons onzichtbaar.
Maar in Jezus is de onzichtbare God zichtbaar geworden.
Jezus zei: "Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien."

Jezus weerspiegelt volmaakt wie God is.
Jezus kennen is God kennen.
God is dan wel niet zichtbaar,
maar je kunt door Jezus wel weten hoe Hij is.
Jezus laat ons Gods liefdevolle Vaderhart zien.

Jezus laat ons het volgende van God zien:
Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.
(Psalm 103)

Spiegelmoment:
Wat laat Jezus jou van God zien?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Ook op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 9 mei 2017

God leren kennenHoe beter u God leert kennen,
hoe vruchtbaarder uw leven zal zijn.
(1Colossenzen 1: 10)

Deze tekst is duidelijk.
Wanneer je verlangt naar een vruchtbaar leven,
span je dan in om God beter te leren kennen.

Wanneer jij investeert in je relatie met God,
wanneer jij iedere dag, elk moment in verbinding staat met Hem,
dan kan het niet anders of dat zal zichtbaar worden in je leven.
Je zult vruchten gaan dragen voor Hem.

God leren kennen en je hart openen voor Hem
is de beste voedingsbodem voor een vruchtbaar leven.
Gods levenssappen stromen dan rijkelijk door je heen
en doen je tot groei en bloei komen voor Hem.
Je bent als een rank aan de wijnstok.
Je zult veel vrucht dragen.

Span je in om God beter te leren kennen.
Denk na over hoe je dat het beste kunt doen.
Wat helpt jou om Hem beter te leren kennen?
Lees je Bijbel, bid tot God, stem je af op Zijn Geest.
Luister naar wat andere mensen je over God kunnen vertellen.
Ontdek en leer steeds meer wat een geweldig God Hij voor je wil zijn.
Want hoe beter je God leert kennen, hoe vruchtbaarder je leven zal zijn.

Spiegelmoment:
Wat doe jij om God beter te leren kennen?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Leef je geloof is ook te vinden op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 8 mei 2017

Zinvol leven

Zinvol leven, Leef je geloof, Hillie Snoeijer

Leef een zinvol leven.
Maar wat maakt je leven zinvol?
Weet jij daar een antwoord op te geven?

Veel mensen verspillen hun leven.
Ze leven hun leven zonder doel.
Zie zien wel wat er op hun pad komt.
Ze leven bij de dag.

Anderen hebben wel een doel,
maar zij leven voor een verkeerd doel.
Ze streven iets na wat uiteindelijk zonder betekenis is.
Ze spannen zich in voor wat niet werkelijk waardevol is.

Laat het je niet overkomen
dat je in je leven de top van de ladder bereikt
om er vervolgens achter te komen
dat je ladder tegen de verkeerde muur aanstaat.

Leef niet voor geld en goed.
Leef voor wat echt van betekenis is.
Leef voor God en voor Zijn Koninkrijk.
Dan heb je je leven niet voor niets geleefd.

Spiegelmoment:
Waar ga jij voor in je leven?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 4 mei 2017

Dien de Here

Dien de Here, Leef je geloof, Hillie Snoeijer

God roept je om Hem te dienen.
Geef gehoor aan Zijn roepen.
Laat je door God inschakelen.
Laat je door God gebruiken.

God wil je op grootse wijze gebruiken
om Zijn koninkrijk hier op aarde gestalte te geven.
Jij mag Christus door jou heen aan de wereld laten zien.
Wat een voorrecht om daarvoor door God gebruikt te worden.

Spiegelmoment:
Kan God rekenen op jou?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 3 mei 2017

Mooi van buiten, mooi van binnen?

Mooi van buiten, mooi van binnen?, Leef je geloof, Hillie Snoeijer

De wereld gaat voor uiterlijke dingen.
Voor geld, bezit, uiterlijke schoonheid en succes.
Wie daaraan niet voldoet, heeft pech gehad.

Maar God en de Bijbel zijn anders.
God ziet niet naar die uiterlijke dingen.
Hij kijkt naar je hart.
Het gaat Hem om je karakter.
Je gedachten, je overtuigingen, je houding.
Want uiteindelijk bepalen die dingen je gedrag.

God wil dat je een nieuw mens van binnen wordt.
Hij wil je het karakter van Jezus geven.
Zodat je een leven kunt leiden wat er werkelijk toe doet.

Spiegelmoment:
Ga jij voor een mooie buitenkant of een mooie binnenkant?
Hoe bewust en op welke manier laat jij je karakter vormen door God?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 2 mei 2017

Wees anderen tot zegen!

Wees anderen tot zegen, Leef je geloof, Hillie Snoeijer

Je bent niet op deze aarde om jezelf gelukkig te maken.
Je bent hier om tot zegen te zijn.
Wees goed voor de mensen om je heen.
Doe wat jij kunt om anderen te helpen.

Maak je niet zo druk om jezelf.
God zal wel voor jou zorgen.
Hij zal je zegenen, zodat je anderen tot zegen kunt zijn.

Satan wil je graag laten geloven dat jij tekort zult komen
wanneer jij niet alles doet om voor jezelf te zorgen.
Maar trap niet in zijn leugens.
God zorgt voor jou en is goed voor jou.
Wees maar niet bang dat jij tekort zult komen.

Geef niet toe aan zelfzuchtige neigingen.
Leg je egoïsme af.
Hou van God en je medemensen.
En al het andere zal je bovendien geschonken worden.

Spiegelmoment:
Voor wie kun jij vandaag tot zegen zijn?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 1 mei 2017

De zondeval

De zondeval, Leef je geloof, Hillie Snoeijer

Of heb je soms gegeten van de boom waarvoor Ik jullie gewaarschuwd had?
"Ja", bekende Adam. 
De Here God wendde zich tot de vrouw en vroeg: 
"Hoe kon je dat nu doen?" (Genesis 3: 11-13) 

In het begin was alles zeer goed.
Dat was satan echter een doorn in het oog.
Hij is er vanaf het begin op uit
om het mooie van God kapot te maken.

Hij doet een poging het eerste mensenpaar te verleiden.
Hij kiest zorgvuldig zijn tactiek.
Hij zoekt de vrouw op en stelt haar een vraag.
Hij verdraait de waarheid tot een leugen
en spiegelt de leugen voor als de waarheid.
Zo is satan, hij is de vader van de leugen.

Verbijsterend, de vrouw stelt zich open
voor het vernietigende werk van satan.
Ze gaat in op wat hij zegt
en negeert daarbij Gods gebod.
Ze eet van de boom, ondanks Gods waarschuwing.
Ze geeft ook van de vrucht aan haar man en ook hij eet ervan.
De mens valt in zonde met alle gevolgen van dien.
Satan weet Gods goede schepping te beschadigen.

Gelukkig laat God het er niet bij zitten.
Hij zoekt de mens op en roept hen tot verantwoording.
Hij vertelt hen wat de gevolgen van hun daad zullen zijn.
Maar Hij belooft ook dat er eens een eind aan de strijd zal komen.
Het leven zal het winnen van de dood.
Door Christus zal de dood niet het laatste woord houden.

Nog dagelijks merken wij de gevolgen van de zondeval.
Wat wordt deze wereld getekend door pijn, ellende en verdriet.
Maar God heeft ingegrepen en overwonnen.
Satan doet nog zijn laatste stuiptrekkingen.
Maar winnen zit er voor hem niet meer in.
Jezus redt en verlost ons uit zijn vernietigende handen.
Satan is de grote verliezer en zal eens definitief het onderspit delven.
Op die dag gaat voor ons het paradijs weer open.

Spiegelmoment:
Wees alert en hoed je voor de leugens van satan.
Wat merk jij van de zondeval in jouw leven?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!