donderdag 31 maart 2016

Wat een geweldige God!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloHoe meer we weten,
hoe meer we beseffen hoe weinig we weten.
Ondanks alle vooruitgang in wetenschap,
is onze kennis nog steeds beperkt.
Er zijn nog zoveel dingen die we niet doorgronden,
zoveel dingen die we niet kunnen verklaren.
Wij overzien lang niet alles wat er gebeurt.
Laat staan dat we het in de hand hebben.

Maar neem dan onze God,
de God die hemel en aarde heeft gemaakt.
Hij is een alwetend God.
Zijn kennis en weten zijn oneindig.
Hij overziet alle dingen.
Hij weet al van te voren wat er gaat gebeuren.
Niets is voor Hem een verrassing.
Hij alleen weet alles.

God zag al voor de grondlegging van de wereld
dat de mensheid in zonde zou vallen.
Toen het moment daar was, verbaasde dat Hem niet.
Omdat God wist dat dit zou gebeuren,
bedacht Hij al voor de grondlegging Zijn reddingsplan.
Hij zou Zijn Zoon naar deze wereld zenden,
zodat er een uitweg uit de zonde mogelijk zou worden.

Wat een geweldige God hebben wij.
Omdat Hij alles weet en bij Hem niets onmogelijk is,
kun jij je met een gerust hart aan Hem toevertrouwen.
Al gebeuren er vreselijke dingen in de wereld en in je leven,
het zal voor God geen belemmering zijn
om jou tot je bestemming te laten komen.
Hij heeft alles in de hand,
niets en niemand kan Zijn plannen tegenhouden.

Hij weet alles.
Hij overziet alles.
Niets is voor Hem onmogelijk.
Wat een geweldige God!

-------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com

Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!


Koop bij bol.com

bol.com Partner
------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 30 maart 2016

Reactie Gods kind: Stel je eens voor

Dearest Daughter; Hillie Snoeijer; Leef je geloof
Deze post is geschreven naar aanleiding van het boek "Dearest Daughter, become who you were created te be" van Jeremy Mark Lane. Het boek bestaat uit 30 brieven van de Vader om het hart van Zijn dochter te winnen.

Mag God ook jouw hart winnen?

Fijn wanneer je inhoudelijk reageert op dit bericht,
zodat we daarmee ook elkaar verder kunnen opbouwen.
Ik vraag je dit bericht te delen met anderen,
zodat vele harten voor God gewonnen mogen worden!
Gods dochter, zoon reageert op Vaders vierde brief "Stel je eens voor":

Vader,

Het spijt me zo, dat ik zo lange tijd slaaf van de zonde ben geweest.
Het spijt me, dat ik het toegelaten heb zelfvoldaan te worden.
Het spijt me, dat ik meende mezelf wel te kunnen redden.
Dat ik dacht wel zonder U te kunnen leven.
Daardoor heb ik de vijand de kans gegeven om me tot slaaf te maken.
Ik vraag U mij te vergeven dat ik toegelaten heb dat dit gebeurde.

Ik beloof U, dat ik vanaf nu altijd mijn oog op U gericht zal houden.
Ik wil me altijd bewust en alert zijn van wat er in mijn leven gebeurt.
Ik wil nagaan wat de vrucht van alle dingen is.
Ik sta mezelf niet toe om me weer te laten knechten.

Dearest Daughter; Hillie Snoeijer; Leef je geloof


Uw kinderen zijn geen slaven van de vijand.
Ik beloof te zullen vechten en te strijden.
U altijd om hulp te roepen.
Ik wil U en Uw aangezicht zoeken God.

Amen.

Geschreven en vrij vertaald naar aanleiding van:
"Dearest Daughter, become who you were created te be" van Jeremy Mark Lane.

Vorige post uit deze serie: Brief van Vader (4): Stel je eens voor ...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 29 maart 2016

Brief van Vader (4): Stel je eens voor

Dearest Daughter; Hillie Snoeijer; Leef je geloof
Ik lees het boek "Dearest Daughter, become who you were created te be" van Jeremy Mark Lane. Het boek bestaat uit 30 brieven van de Vader om het hart van Zijn dochter te winnen. Ik wil jou hierin meenemen door de inhoud ervan met jou te delen. Ik wil mijn hart door God laten aanraken. 

Mag God ook jouw hart winnen? Doe mee en volg deze serie! 
Fijn wanneer je inhoudelijk reageert op dit bericht,
zodat we daarmee ook elkaar verder kunnen opbouwen.
Ik vraag je dit bericht te delen met anderen,
zodat vele harten voor God gewonnen mogen worden!BRIEF 4: STEL JE EENS VOOR

Lieve dochter, lieve zoon,

Stel je voor, je staat op een berg, 
van waar je de hele vallei kunt overzien.
In de vallei beneden zijn miljoenen mensen,
die al voort sjokkend rondlopen zonder richting.
Ze zien geen bestemming voor zich
en hebben geen doel om te bereiken.
Ze zien geen einde. Ze zijn vies en hongerig.
Ze hebben zo'n dorst dat het fysiek pijn doet.

Ze zijn vastgebonden aan metalen ketenen.
Grote klonten rottend vuil kleven hen aan.
Elke persoon sleept het naar beste vermogen met zich mee.
Sommigen zijn aan het einde van hun levenskracht.
Ze willen niet langer bestaan en liggen terneergeslagen op de grond.
Het ziet er erbarmelijk uit.
Slaven zijn het, allemaal.

Dearest Daughter; Hillie Snoeijer; Leef je geloof


Romeinen 6:20,21:
Toen de zonde uw meester was, 

had de rechtvaardigheid geen vat op u.
En wat was daarvan het resultaat?
Dat u dingen deed, waarvoor u zich nu schaamt,
dingen die uitlopen op de dood.


Zie je kinderen.
Je dochters, prinsessen, gedegradeerd tot dienstbaarheid.
Hun schoonheid verborgen achter lagen vuil, het teken van een slaaf.
Je zonen, de grote prinsen, lopen met hun hoofden naar beneden,
kijkend naar hun verspilde stappen.
Wat zij zouden moeten zijn, is een vervagende herinnering.

Je bent gebroken door deze aanblik.
Je hart zegt dat wanneer ze maar omhoog zouden kijken naar jou,
wanneer ze jouw aangezicht maar zochten,
dan zouden hun banden gebroken worden.
Ze zouden vrij zijn, schoon en gevoed.
Ze zouden drinken van het levende water.
Ze zouden weer werkelijk leven.

Kinderen, keer toch terug naar mij, zeg je.
Doe dat alstublieft!

Deuteronomium 4: 29-31:
Maar u zult vandaar toch weer op zoek gaan naar de Here, uw God.
U zult Hem vinden als u Hem met hart en ziel zoekt.
Als de bittere dagen over u komen,
zult u uiteindelijk terugkeren naar de Here, uw God,

en luisteren naar wat Hij u zegt.
Want de Here, uw God is barmhartig.
Hij zal u niet in de steek laten of vernietigen,
noch het verbond vergeten, dat Hij met uw voorouders heeft gesloten.


En ze zien naar jou omhoog.
Ze zien je aangezicht.
En ogenblikkelijk sla je je armen om hen heen
en bedek je hen met je liefde.

Ik, je Vader, vraag je, "Hoe kon dit gebeuren?"
"We weten het niet. Het gebeurde gewoon.
We beseften het niet, totdat het al gebeurd was."

"Verdedig je jezelf?"
"Nee. We hadden niet door dat we ons in de strijd bevonden.
Pas toen het te laat was, drong dat tot ons door." 

"Jullie zijn mijn kinderen en Ik hou van jullie.
Vind je sterkte altijd in Mij.
Jullie zijn geen slaven.
Je bent koninklijk.
Je hoeft niet in gebondenheid te leven."

Ja, mijn dochter, ja, mijn zoon.
Stel je dat eens voor.

Stel je dat eens voor.

Psalm 14:2
Vanuit de hemel kijkt de Here op de mensen neer.
Hij zoekt of er nog één verstandig mens bij is,
iemand die Hem zoekt.Geschreven en vrij vertaald naar aanleiding van:
"Dearest Daughter, become who you were created te be" van Jeremy Mark Lane.

Vorige post uit deze serie: Reactie kind op Waarom duisternis?
------------------------------------------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 24 maart 2016

Reactie Gods kind: Waarom duisternis?

Ik lees het boek "Dearest Daughter, become who you were created te be" van Jeremy Mark Lane. Het boek bestaat uit 30 brieven van de Vader om het hart van Zijn dochter te winnen.

Mag God ook jouw hart winnen?
Fijn wanneer je inhoudelijk reageert op dit bericht,
zodat we daarmee ook elkaar verder kunnen opbouwen.
Ik vraag je dit bericht te delen met anderen,
zodat vele harten voor God gewonnen mogen worden!
Gods dochter, zoon reageert op brief van Vader (3): Waarom duisternis?

Vader,

Vergeef het me Vader, dat ik al die tijd koos
voor de duisternis in plaats van Uw licht.
Ik dwaalde rond zonder richting, struikelde over dingen,
liep regelrecht in de valkuil van de vijand, ik faalde keer op keer.

En toch wandelde U geduldig naast mij.
U bleef mij roepen, strekte Uw hand naar mij uit.
Maar ik weigerde op Uw aanbod in te gaan.

Ik weet nu dat de duisternis, waar ik me in bevond,
de ergste plek is waar een persoon kan zijn.
Duisternis is de plaats waar de vijand is,
Ons eigen gesloten hart en onze gesloten ogen
maken het duister om ons heen.
Het spijt me dat ik me zolang van U heb afgekeerd.

Vader, dank U wel, dat U het er niet bij hebt laten zitten.
U hebt mij gered uit de slavernij.
U hebt meedogenloos voor mij gevochten.
U hield genoeg van mij om mij terug te winnen.
De ketenen van mijn bestaan hebt U verbroken.
U nam mij bij de hand en leidde mij uit de duisternis.
U bent mijn Redder en mijn Verlosser.
U bent alles voor mij.Vader laat Uw schitterend licht over mij schijnen.
Laten Uw liefde en vrijheid intens in mij branden,
zodat het als een licht voor de mensen om mij heen zal zijn.
Help mij om op te staan en te schitteren.
Help me te leven in Uw licht.
Laat de glorie van U op me schijnen.

Amen.

Geschreven en vrij vertaald naar aanleiding van:
"Dearest Daughter, become who you were created te be" van Jeremy Mark Lane.

Vorige post uit deze serie: Brief van Vader (3): Waarom duisternis?
------------------------------------------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 23 maart 2016

Brief van Vader (3): Waarom duisternis?

Dearest Daughter; Hillie Snoeijer; Leef je geloof
Ik lees het boek "Dearest Daughter, become who you were created te be" van Jeremy Mark Lane. Het boek bestaat uit 30 brieven van de Vader om het hart van Zijn dochter te winnen. Ik wil jou hierin meenemen door de inhoud ervan met jou te delen. Ik wil mijn hart door God laten aanraken. 

Mag God ook jouw hart winnen? Doe mee en volg deze serie! 
Fijn wanneer je inhoudelijk reageert op dit bericht,
zodat we daarmee ook elkaar verder kunnen opbouwen.
Ik vraag je dit bericht te delen met anderen,
zodat vele harten voor God gewonnen mogen worden!BRIEF 3: WAAROM DUISTERNIS?

Lieve dochter, lieve zoon,

Waarom kies je duisternis?
Joh 11: 9,10 (Het Boek):
Wie overdag loopt, struikelt niet,
want hij ziet het licht van deze wereld,
maar wie 's nachts loopt,
struikelt doordat hij geen licht ziet.


Het zit in de aard van de mens 
om te wandelen in de duisternis,
rond te dwalen zonder hulp,
hopende op iets te stuiten
dat zijn hart zal doen opleven,
iets wat hem vol leven zal maken.
Dat is niet alleen verkeerd,
het is ook gevaarlijk.

Spreuken 4:19 (Het Boek):
De goddelozen tasten echter rond in het duister,

zonder te weten waarover zij struikelen.

Duisternis is het terrein van de vijand.
Dat is zijn leefgebied.
Hij loert daar om je in de val te lokken,
wachtend om Mijn kinderen tot zijn slaven te maken.
Hij wil dat je in slavernij bent.
Dat je je zeer doet, je zorgen maakt
en steeds in de duisternis loopt.
Dat je struikelt.

Efeze 6:12 (Het Boek):
Want wij vechten niet tegen mensen,

maar tegen onzichtbare wezens:
de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren,
boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen.

Stel je eens voor wat dat doet met Mijn hart.
Stel je voor hoeveel pijn dat je Vader doet.

Ik vraag je om in het licht te gaan.
Vind het licht dat Ik je heb gegeven en wandel daarin.
Dompel je daarin onder.
Leef erin en wees licht.
Laat anderen het licht zien.

Johannes 3:19-21(Het Boek):
Het oordeel komt tot stand

doordat het licht in de wereld is gekomen,
maar de mensen hebben de voorkeur gegeven aan de duisternis.
Dat komt omdat ze slechte dingen hebben gedaan.
Want wie zondigt, heeft een hekel aan het licht.
Hij ontwijkt het uit angst dat al die slechte dingen
dan aan het licht zullen komen.
Maar wie Gods wil doet, komt tot het licht,
zodat van alles wat hij doet, gezien kan worden 
dat God het is die daarin werkzaam is.

Ik heb je bovenmate lief.
Ik wil Mijn dochter, Mijn zoon 
zien in al haar/zijn glorie.

Jesaja 60:1(NBV):
Sta op en schitter, je licht is gekomen,

over jou schijnt de luister van de Heer.

Dearest Daughter; Hillie Snoeijer; Leef je geloof


Geschreven en vrij vertaald naar aanleiding van:
"Dearest Daughter, become who you were created te be" van Jeremy Mark Lane.

Vorige post uit deze serie: Reactie kind op Waar ben je naar op zoek?
------------------------------------------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 22 maart 2016

Reactie kind op: Waar ben je naar op zoek?

Ik lees het boek "Dearest Daughter, become who you were created te be" van Jeremy Mark Lane. Het boek bestaat uit 30 brieven van de Vader om het hart van Zijn dochter te winnen.
Ik wil jou hierin meenemen door de inhoud ervan met jou te delen. De komende periode ga ik mijn tijd met God invullen door met dit boek aan de slag te gaan. Ik wil mijn hart door God laten aanraken. 


Mag God ook jouw hart winnen?
Doe mee en volg deze serie! 

Fijn wanneer je inhoudelijk reageert op dit bericht,
zodat we daarmee ook elkaar verder kunnen opbouwen.
Ik vraag je dit bericht te delen met anderen,
zodat vele harten voor God gewonnen mogen worden!

Gods dochter, zoon reageert op Vaders tweede brief "Waar zoek je naar?":

Vader,

Ik vraag U mij te vergeven voor al de verspilde tijd
vanwege het nalopen van waardeloze dingen.
U hebt mij keer op keer mijn gebrek
aan bestemming en vervulling laten zien.
U bent de Enige die de leegte in mij kunt opvullen.
Toch streed ik tegen U en ging mijn eigen weg.

Ik heb gezocht naar dingen,
dingen vastgehouden waarvan ik dacht
dat ze mijn hart tot leven zouden brengen -
dat ze me werkelijk zouden doen leven -
en elke keer voelde ik me opnieuw teleurgesteld.
Ze zijn niet U en ze kunnen niet zijn wie U bent.
Het zijn waardeloze afgoden.

Ik weet dat ik voor niets minder ben gemaakt
dan een volle, complete relatie met U.
Na een leven van het najagen van waardeloze dingen,
sta ik nu voor U, in volledige overgave.U belooft dat ieder die U zoekt, U zal vinden.
En vanaf nu wil ik U zoeken.
Laat mij Uw liefde zien.
Laat mij Uw vreugde en vrede ervaren.
Laat me alles zien wat U wilt dat ik zal zien.
Maar bovenal, laat mij U zien.
Geef mij leven, Vader.

Amen.

Geschreven en vrij vertaald naar aanleiding van:
"Dearest Daughter, become who you were created te be" van Jeremy Mark Lane.

Vorige post uit deze serie: Brief van Vader (2): Waar zoek je naar?
------------------------------------------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 21 maart 2016

Brief van Vader (2): Waar ben je naar op zoek?

Ik lees het boek "Dearest Daughter, become who you were created te be" van Jeremy Mark Lane. Het boek bestaat uit 30 brieven van de Vader om het hart van Zijn dochter te winnen. De komende periode ga ik mijn tijd met God invullen door met dit boek aan de slag te gaan. Ik wil mijn hart door God laten aanraken.  Ik wil jou hierin meenemen door de inhoud ervan met jou te delen.

Mag God ook jouw hart winnen?
Doe mee en volg deze serie! 

Fijn wanneer je inhoudelijk reageert op dit bericht,
zodat we daarmee ook elkaar verder kunnen opbouwen.
Ik vraag je dit bericht te delen met anderen,
zodat vele harten voor God gewonnen mogen worden!

BRIEF 2: WAAR BEN JE NAAR OP ZOEK?

Lieve dochter, lieve zoon,

Waar ben je naar op zoek?
Waar kijk je al heel je leven naar uit?
Waarom ben je onvervuld?
Waarom voel je je niet gelukkig?

Je bent zoekende.
Je kijkt overal om je heen, hopende dat je het ziet.
Soms denk je het eindelijk gevonden te hebben.
Komt er iets of iemand op je pad.
Je houdt het vast en je hart is voor een ogenblik vol levenslust.
Maar het dooft weer uit en je gaat opnieuw op zoek.

Je voelt een leegte van binnen
en het is je verlangen om die leegte te vullen, met wat dan ook.
Met dat feestje, die bar, die vrienden, die plaats,
die man, die kinderen, die baan, en noem maar op.

Dochter, zoon, die dingen zullen nooit, maar dan ook nooit
het doel dienen waar jij ze voor gebruikt.
Ze zullen je beetje bij beetje zelfs slechter af doen zijn.
Ze maken je uiteindelijk ziek.
Waarom?

Zij verwisselden de waarheid van God voor een leugen
en aanbaden en dienden de geschapen dingen 

in plaats van de Schepper die voor altijd te prijzen is. (Romeinen 1:25)

Je bent gemaakt om Mij te kennen.
Je bent ontworpen om een relatie met Mij te hebben, je Vader.
Je hart is op zo'n manier gemaakt,
dat wanneer je het vult met van alles, behalve Mij,
wanneer je van iets of iemand anders vraagt
om je hart tot leven te brengen,
dat dat je zal vergiftigen.
Het maakt het er niet beter op.

Mijn kinderen zouden zichzelf heel veel tijd en pijn besparen,
als ze deze ene waarheid zouden accepteren:
Er is geen geluk zonder Mij.
Zonder Mij zul je het volle leven niet kennen.
De leegte in jou is er met een reden -
en het kan niet gevuld worden met iets of iemand anders dan met Mij.

Ik heb lief, wie Mij liefhebben en 
wie Mij ijverig zoeken, zullen Mij ook vinden.
(Spreuken 8: 17)
Waar ben je naar op zoek?
Je zoekt naar de Vader.
En Ik kan niet wachten om je vol levenslust te zien.


De Here, uw God zal de harten van u en uw kinderen reinigen,
zodat u weer met hart en ziel van de Here uw God kunt houden.
Zo zult u, Israël, weer tot leven komen. (Deuteronomium 30:6)Geschreven en vrij vertaald naar aanleiding van:
"Dearest Daughter, become who you were created te be" van Jeremy Mark Lane.

Vorige post uit deze serie: Reactie kind op Waar ben je?
------------------------------------------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 17 maart 2016

Reactie kind op: Waar ben je?

Dearest Daughter; Hillie Snoeijer; Leef je geloof
Ik lees het boek "Dearest Daughter, become who you were created te be" van Jeremy Mark Lane. Het boek bestaat uit 30 brieven van de Vader om het hart van Zijn dochter te winnen.
De komende periode ga ik mijn tijd met God invullen door met dit boek aan de slag te gaan. Ik wil mijn hart door God laten aanraken. 
Ik wil jou hierin meenemen door de inhoud ervan met jou te delen.

Mag God ook jouw hart winnen?
Doe mee en volg deze serie! 

Fijn wanneer je inhoudelijk reageert op dit bericht,
zodat we daarmee ook elkaar verder kunnen opbouwen.
Ik vraag je dit bericht te delen met anderen,
zodat vele harten voor God gewonnen mogen worden!

Gods dochter, zoon reageert op Vaders brief:

Vader,

Ik heb mij tot nu toe voor U verborgen.
Want ik was bang, want ik was naakt,
Al mijn fouten en alles waar ik spijt van heb,
mijn zorgen en problemen en
mijn onvolmaaktheden waren zichtbaar.

Ik wilde niet dat U dat alles zou zien.
Ik wou U niet teleurstellen.
Ik wilde het er niet over hebben.
Ik was bang voor Uw oordeel.
Waarom zou de Schepper van alle dingen
mijn puinhoop tolereren?

Ik rende weg uit angst en schaamte.
Ik heb naar andere goden gezocht. -
dingen die me geluk konden brengen,
me doel zouden geven -
en ik ben ze achterna gelopen.
Ik heb ze vastgehouden
en gezien hoe ze vergif in mijn handen werden.
Ik heb zoveel vragen die ik U wil stellen.
Er zijn zoveel dingen die ik niet begrijp.

Dank U wel voor Uw geduld.
En voor Uw liefde.
Dank U wel dat U mij niet opgegeven hebt,
hoewel U mij op mijn slechtst hebt gezien.

Ik besef nu dat ik mij niet voor U kan verbergen.
Ik besef dat U alles van mij weet,
en dat U nog steeds er heel erg naar verlangt
om een relatie met mij te hebben.
Om elke dag tijd met mij door te brengen.
Ik begrijp dat dit liefde is.
De liefde van mijn Vader.
Dank U voor wie U bent.
Ik ben hier, Vader.

Amen.

Geschreven naar aanleiding van:
"Dearest Daughter, become who you were created te be" van Jeremy Mark Lane.

Vorige post uit deze serie: Brief van Vader (1): Waar ben je?
------------------------------------------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 16 maart 2016

Brief van Vader (1): Waar ben je?

Dearest Daughter; Hillie Snoeijer; Leef je geloof

Ik lees het boek "Dearest Daughter, become who you were created te be" van Jeremy Mark Lane. Het boek bestaat uit 30 brieven van de Vader om het hart van Zijn dochter te winnen.
De komende periode ga ik mijn tijd met God invullen door met dit boek aan de slag te gaan. Ik wil mijn hart door God laten aanraken. 
Ik wil jou hierin meenemen door de inhoud ervan met jou te delen.

Mag God ook jouw hart winnen?
Doe mee en volg deze serie! 

Fijn wanneer je inhoudelijk reageert op dit bericht,
zodat we daarmee ook elkaar verder kunnen opbouwen.
Ik vraag je dit bericht te delen met anderen,
zodat vele harten voor God gewonnen mogen worden!
BRIEF 1: WAAR BEN JE?

Lieve dochter, lieve zoon,

Waar ben je?
Die vraag stelde Ik aan Adam, de eerste mens.
En Ik stel die vraag nu ook aan jou.
Waar ben je?

Je verstopt je voor Mij.
Je bent bang voor Mij.
Bang dat Ik je zal afwijzen.
Bang dat Ik je zal veroordelen.
Je voelt je naakt en klein voor Mij.
En daarom verstop je je.

Ja, Ik ben God.
De Schepper van hemel en aarde.
Ik ben Heer en Koning der koningen.
Maar Ik ben zoveel meer.
Mijn lieve dochter, mijn lieve zoon,
Ik ben je liefhebbende Vader.
Jij bent mijn dochter, jij bent mijn zoon.

Je bent je het niet bewust,
maar je bent de dochter van de Allerhoogste,
je bent de zoon van de Koning der koningen.
Je bent van koninklijke afkomst.

Ik heb als een liefhebbende en geduldige Vader op je gewacht,
tot jij je rechtmatige plaats inneemt, mijn dochter, mijn zoon.
Maar Ik zal niet langer wachten.
Ik verlang er intens naar om een relatie met jou te hebben.
Ik vind het heerlijk
om elke dag tijd met jou door te brengen,
omdat Ik zoveel van je hou.
Mijn hart verlangt zo naar jou.

Dearest Daughter; Hillie Snoeijer; Leef je geloof


Ik vraag het je opnieuw: waar ben je?
Je hoeft je niet te verbergen voor Mij.
Mijn lieve dochter, mijn lieve zoon.
Je bent geliefd door Mij.

1 Joh 3:1: Wat heeft de Vader geweldig veel liefde voor ons!
Wij heten niet alleen zijn kinderen, wij zijn het ook. 


Waar ben je, mijn dochter, mijn zoon?
Graag hoor Ik je antwoord.
"Hier ben ik, Vader. Hier ben ik." 

Geschreven naar aanleiding van:
"Dearest Daughter, become who you were created te be" van Jeremy Mark Lane.

Vorige post uit deze serie: God wil jouw hart winnen
Volgende post verschijnt morgen.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 15 maart 2016

God wil jouw hart winnen


Via mijn Kindle-app lees ik het boek "Dearest Daughter, become who you were created te be" van Jeremy Mark Lane. Het boek bestaat uit 30 brieven van de Vader om het hart van Zijn dochter te winnen.
Ik ga de komende periode mijn tijd met God invullen door met dit boek aan de slag te gaan.
Ik wil de inhoud ervan met jullie te delen. Ik wil jou daarin graag meenemen. Zodat Hij ook jouw hart voor Zich mag winnen. 

Mag God ook jouw hart winnen? Doe mee en volg deze serie!Voorwoord
Het boek begint met een voorwoord:
"Dit boek is geschreven voor vrouwen
die niet geloven dat ze de moeite waard zijn om voor te vechten.
Maar dat is een leugen.
God heeft voor jou gevochten.
En Hij vecht nog steeds voor je.
Geef Hem de komende periode
om je hart te winnen en zie wat er gebeurt.

Het zal meer zijn dan je ooit hebt gedacht."

Het boek is geschreven voor vrouwen,
maar zeker niet minder waardevol voor mannen.
God heeft immers dochters én zonen.
Wanneer je een mannelijke lezer bent,
betrek de inhoud dan zeker ook op jezelf.
Naast dit boek voor dochters
heeft de schrijver overigens ook
een variant voor zonen geschreven.

Laat je meenemen met dit boek.
Laat tot je hart doordringen wat je Vader tegen je wil zeggen.
Ik vind het leuk wanneer je je reactie op de stukjes in deze serie hieronder achterlaat.
Wat doet het met jou? Wat raakt jou?
Laat je verhaal achter, zodat we daarmee ook elkaar verder kunnen opbouwen.

En ... deel deze stukjes met zoveel mogelijk andere mensen.
Zodat nog velen mogen ontdekken en herontdekken.
dat God ook met hen een relatie wil hebben.
God verlangt ernaar om tijd door te brengen met Zijn kinderen.
Om hen Zijn liefde te laten zien.
Laten we ons er samen voor inzetten
om zoveel mogelijk zonen en dochters van God te bereiken.
Zodat ook hun hart door God aangeraakt mag worden.

Volgende post: de eerste brief van Vader aan jou.

Geschreven naar aanleiding van:
"Dearest Daughter, become who you were created te be" van Jeremy Mark Lane.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 14 maart 2016

Aanbid God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Aanbid God.
Aanbid Hem om wie Hij is.
Aanbid Hem om wat Hij heeft gedaan.
Hij is de grote God, Koning der koningen.
Alles is er door Hem en voor Hem.

Laat ons knielen voor de Heer, onze Maker,
want Hij is onze God, wij zijn zijn volk.
Hij is onze Herder, wij zijn de schapen die Hij leidt.
Aanbid Hem, Hij is je aanbidding waard.
-------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com

Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!


Koop bij bol.com

bol.com Partner
------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!