donderdag 30 maart 2017

Jezus geeft eeuwig leven

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Jezus geeft doden het leven terug.
Want Hij is Zelf het leven.
Wie in Hem gelooft, zal leven.
Zelfs als hij gestorven is.

In de zichtbare wereld zien wij dat niet.
Mensen sterven, geliefden gaan van ons heen.
Maar wij weten en geloven: de dood is niet het einde.
Er is leven na de dood.

God leidt Zijn kinderen door de dood heen
naar het eeuwige leven met Hem.
Geloof in Jezus en je zult leven, zelfs als je sterft.
Niemand kan dat ooit van je afnemen.

Spiegelmoment:
Dankzij Jezus is er leven na de dood. Wat betekent dat voor jou?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 29 maart 2017

Jezus is de Goede Herder

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Jezus zei: Ik ben gekomen
om mijn schapen leven in overvloed te geven.
Jezus is de Goede Herder.
Door Hem ontbreekt het mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water.

Bij Hem ben ik veilig.
Mijn welbevinden gaat Hem ter harte.
Hij gaf Zijn leven voor mij.
Satan is erop uit om mij het leven zuur te maken.
Hij komt alleen om te stelen, te doden en uit te roeien.
Maar Jezus is gekomen om mij leven in overvloed te geven.

Ik laat mij door Hem meenemen naar de groene weiden.
Ik geniet van het leven dat Jezus voor mij mogelijk maakt.
Ik dank Hem voor Zijn goede zorg over mijn leven.
Ik prijs elke dag met hart en mond Zijn grote naam.

Spiegelmoment voor jou:
Op welke manier zie jij de zorg van de Goede Herder in jouw leven?


Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 28 maart 2017

Laat Gods Woord in je wonen

Laat Gods Woord in je wonen

God gaf je Zijn Woord.
Daarin openbaart Hij Zichzelf aan jou.
Door Zijn Woord leer je Hem kennen.
Zijn grootheid, Zijn trouw, Zijn liefde,
Zijn heiligheid en rechtvaardigheid.
Zijn goedheid en genade.

Gods Woord wil je de weg wijzen.
Je hoeft je weg niet in het duister te gaan.
Gods Woord is een licht op je pad.
Het behoedt je voor het doen van domme dingen.
Het leert je de weg van wijsheid te gaan.

Laat je hart vol zijn van Gods Woord.
Neem de tijd om Zijn Woord tot je te nemen.
Denk erover na en pas het toe in je leven.
Laat Gods Woord wonen in je hart.
Laat de Bijbel je leven doortrekken.
Het zal je verrijken en je wijsheid geven.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 27 maart 2017

Leg je leven in Gods hand

 Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Leg je leven maar in Gods handen.
Vertrouw jezelf maar toe aan Hem.
Hij zorgt voor je, Hij baant voor jou de weg.
Hij omringt je met Zijn kracht en liefde.
Hij beschermt en Hij behoedt je op heel je levensweg.
Bij Hem mag je schuilen, Hij troost je in je verdriet.
Leg je leven maar in Gods handen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 23 maart 2017

Geloof in jezelf

 Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Er wordt wel eens beweerd dat veel mensen
kampen met minderwaardigheidsgevoelens.
En ik denk dat dat ook zo is.
Ook bij christenen kom je wel een laag zelfbeeld tegen.
Misschien herken je het wel bij jezelf.

Maar waarom zou je je minderwaardig voelen?
Heb je als christen juist niet alle reden voor een gezond zelfbeeld?
Je bent immers een kind van de Allerhoogste.
Zoon of dochter van God zelf.
Hij heeft je gemaakt, Hij heeft een plan met jouw leven.

God gelooft in jou.
God houdt van jou.
Zou jij dan niet in jezelf geloven?
Zou jij dan niet van jezelf kunnen houden?

Ga de strijd aan met je minderwaardigheidsgevoelens.
Jij mag er zijn, je bent een prachtig mens.
God gelooft al in jou, nu jij zelf nog.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 22 maart 2017

Video: Learn How To Be Led By God's Spirit

Heb jij moeite met het maken van keuzes?
En veroorzaakt dat stress in je leven?
Leer dan om je in je leven te laten leiden door Gods Geest.
God is goed en wil je graag de weg door dit leven wijzen.
Beluister hierover het onderwijs (Engelstalig) van Rick Warren.

Leef een voorbeeldig leven

 Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Maar als u goed doet en dan geduldig
het onrecht verdraagt dat u wordt aangedaan,
zult u daardoor de genade van God ervaren.
Al dit lijden hoort bij het leven waartoe God ons geroepen heeft. 
Christus, Die voor u geleden heeft, is het voorbeeld dat u moet volgen;
en in Zijn voetstappen moet u treden. (1Petrus 2:20,21 Het Boek)

Leef  als christen een voorbeeldig leven.
Laat ongelovigen niets op je aan te merken hebben.
Geef niet toe aan de slechte begeerten van deze wereld.
Daarmee breng je je eigen leven in gevaar.
Houd je steeds voor ogen dat je niet van deze wereld bent.
Op deze wereld zijn wij zwervers en vluchtelingen.
Ons werkelijke thuis is bij de Here.

Er zullen op deze wereld mensen zijn
die je niet mogen omdat je christen bent.
Ze zullen je wellicht lasteren of onrecht aandoen.
Blijf dan het goede doen.
Houd voor God een zuiver geweten.
Verdraag geduldig het onrecht dat je wordt aangedaan.
God zal je daardoor Zijn genade doen ervaren.

Volg het voorbeeld van Christus, die voor ons geleden heeft.
Hij deed geen kwaad, er kwam geen enkele leugen uit Zijn mond.
Wanneer mensen Hem pijn deden, dreigde Hij niet het hun betaald te zetten.
Als Hij beledigd werd, zei Hij niets lelijks terug.
Hij liet het allemaal over aan God, Die rechtvaardig oordeelt.

Door Christus kunnen wij nu leven zoals God het wil.
Hij heeft aan het kruis onze zonden gedragen.
Door Zijn sterven zijn wij genezen en dood voor de zonde.
Jezus neemt je onder Zijn hoede, Hij wil jouw herder zijn.
Je hoeft niet langer rond te zwerven als een verdwaald schaap.
Volg Jezus, treedt in Zijn voetstappen.
Dan heeft niemand iets op te merken aan jouw gedrag.
En zullen de ongelovigen God wel moeten eren en prijzen
op de dag dat Christus terugkomt.

Wil je nalezen hoe het in de Bijbel staat: lees dan 1 Petrus 2:11-25.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 21 maart 2017

Jezus drinkt de beker met onze zonden

 Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Zonde maakt scheiding tussen jou en God.
Maar God zocht naar een manier om die scheiding op te heffen.
Hij kon de zonden niet maar door de vingers zien.
Dat past niet bij Zijn heiligheid en rechtvaardigheid.
Hij zou de zonde van heel de wereld op Jezus gaan leggen,
zodat er daardoor sprake kan zijn van vergeving van zonden.
De zonde zou dan niet langer scheiding zou maken tussen God en ons.

Al de zonden van heel de wereld werden samengeperst in een beker.
Deze beker gevuld met onze zonden zou Jezus moeten leeg drinken.
Voor Jezus was dit vooruitzicht iets verschrikkelijks.
Hij, die zelf geen zonde kende, moest zich vereenzelvigen met onze zonde.
Hij moest de beker tot op de bodem leegdrinken.
Zo zou onze zonde op Hem komen.
Hoe afgrijselijk en weerzinwekkend is dit voor Hem geweest.

Alleen al de gedachte om dit te moeten doen beangstigde Jezus enorm.
In de Bijbel staat dat Hij daardoor bloed zweette in de hof van Gethsemane.
Zo verschrikkelijk was de gedachte dat Hij deze beker met onze zonde zou moeten drinken.
Maar Jezus wist ook dat dit de enige manier was om onze zonde weg te nemen.
En daarom koos Hij, ondanks Zijn dodelijke angst, voor deze weg.
Niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde, zei Hij.

Jezus dronk de beker van onze zonden tot op de bodem leeg.
Hij nam onze zonden op Zich.
Daardoor is er nu voor ons vergeving.
Voor wie zijn zonde belijdt,
voor wie zijn beker met zonden aan Jezus geeft,
is er vergeving van zonden.

Jezus nam onze zonden op Zich en werd daarom door God verlaten.
Opdat wij nooit meer door God verlaten zouden worden.
Jezus dronk onze beker leeg zodat wij niet langer gescheiden zijn van God.
O, wat een wonder van genade.
Duizend, duizend maal o Heer, zij U daarvoor dank en eer!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 20 maart 2017

Christus, hoeksteen of struikelblok?

 Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Christus is niet alleen de onmisbare hoeksteen geworden,
Hij is ook de steen waarover men struikelt
en waaraan men zich stoot. (1 Petrus 2:7)

Jezus Christus.
Voor God is Hij zó kostbaar.
God heeft Hem uit alle anderen uitgekozen.
Hij is de levende steen waarop God Zijn geestelijk huis bouwt.
Hij is de belangrijkste steen geworden in de bouw van dat huis.
De Bijbel noemt Hem de onmisbare hoeksteen.
Wie op Hem bouwt komt nooit bedrogen uit.

Ga dus naar Christus toe.
Ervaar hoe goed de Here is.
Laat je door Jezus Christus veranderen.
Luister naar het goede nieuws dat Hij brengt.

Leer van Jezus Christus om het goede te doen.
Laat je door God gebruiken als een levende steen,
waarmee Hij zijn geestelijk huis bouwt.
Vertel overal hoe goed en groot Jezus Christus is.
Hij leidt je uit de duisternis naar Gods heerlijk licht.
Je mag horen bij Gods volk.
En ervaren hoe goed en vriendelijk God is.
Zo zal Jezus Christus ook voor jou kostbaar zijn.

Niet voor iedereen is Jezus Christus kostbaar.
Er zijn mensen die niets van Hem willen weten.
Voor hen is Hij de steen waarover zij struikelen
en waaraan zij zich stoten.
Zij willen niet naar Hem luisteren.
Ze weigeren Hem gehoorzaam te zijn.
Ze keuren Jezus Christus af.
Als gevolg daarvan zullen zij struikelen.

Jezus Christus, wie is Hij voor jou?
Is Hij voor jou kostbaar of keur jij Hem af?
Struikel jij over Hem of bouw je je leven op Hem?
Het is een van beide.

Wil je nalezen hoe het in de Bijbel staat: lees dan 1 Petrus 2:1-10.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 16 maart 2017

1 Petrus 1: Erfgenaam van het eeuwig leven

Daarom leven wij nu toe naar het eeuwige leven, dat wij ontvangen zullen. 
Dat is de erfenis die God allang voor u heeft klaarliggen in de hemel,
een erfenis die door niets of niemand zal worden aangetast
en nooit waardeloos zal worden. (1Petrus 1:4; Het Boek)

God is zo goed voor ons.
Wij waren dood door onze zonde.
Maar God gaf ons nieuw leven.
Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt
door Jezus Christus te doen opstaan uit de dood.
Zijn opstanding is ook onze opstanding.
We zijn met Hem over gegaan van de dood naar het leven.

Je mag nu toeleven naar het eeuwige leven.
Dat ligt als een erfenis voor je klaar in de hemel.
Deze erfenis kan niemand je afnemen.
Deze erfenis blijft zijn waarde houden.
God zal je beschermen en behoeden,
zodat je aan het einde van de tijd
die rijke erfenis kunt ontvangen.
Al moet je eerst nog door allerlei beproevingen
en zul je het een tijd erg moeilijk hebben,
wees blij, want er ligt iets heerlijks voor je klaar.

Door de moeilijkheden heen zal blijken of je geloof echt is.
Als je geloof de beproevingen kan doorstaan,
zal Jezus Christus bij Zijn  terugkeer
daarom geëerd en geprezen worden.
Vertrouw op Hem dat Hij je op die dag zal redden.
God zal je Zijn genade bewijzen.
Dat mag je nu al vervullen met vreugde.
Wees dus blij!

Zolang je hier nog op deze aarde bent,
moet je ontzag hebben voor God, je Vader.
Wees heilig in alles wat je doet, want God is heilig.
Heb elkaar van harte lief en geef niet toe aan verkeerde verlangens.

God heeft een hoge prijs voor jou betaald.
Je bent gekocht met het bloed van Zijn geliefde Zoon.
Hij heeft je vrij gekocht van het lege bestaan dat je leidde,
Je hebt nieuw leven gekregen door wedergeboorte uit God.
Stel je vertrouwen op God, vestig je geloof en je hoop op Hem.
Weet dat je door Christus erfgenaam bent van het eeuwige leven.
Dat is Gods goede nieuws voor jou.

Wil je nalezen hoe het in de Bijbel staat: lees dan 1 Petrus 1.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 15 maart 2017

God geneest

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Ik, de HEER, ben het die jullie geneest.
(Exodus 15:26)

God, de HEER, geneest.
Hij geneest al onze ziekten.
Hij redt ons van de dood.

In deze gebroken en gevallen wereld,
hebben wij allemaal van tijd tot tijd een dokter nodig.
De wereld kampt met ziekten.
Niemand van ons ontkomt aan de dood.
De wereld lijdt.

Maar God is het die ons genezing wil schenken.
Hij schakelt mensen en middelen in om ons te helpen.
Hij geeft doktoren die een juiste diagnose kunnen stellen,
specialisten die een goede behandeling weten op te starten,
chirurgen die vaardig hun werk op de OK doen,
medicijnen die een genezend effect hebben in ons lichaam.

Achter al deze mensen en middelen,
gaat Gods genezende hand schuil.
Hij is het die ons geneest van onze ziekten,
Hij is de God die ons zelfs redt van de dood.
Misschien maken we het niet altijd in dit leven mee.
Maar God maakt eens en voor altijd
een einde aan al onze ziekten.
De dood zal voor altijd verslonden worden.

Dus ben jij ziek?
Weet dan dat God je op Zijn tijd zal genezen.
Jouw ziekte gaat niet mee de eeuwigheid in.
Daar kun je zeker van zijn.
Jij mag leven, eeuwig leven.
God wil ook jouw Geneesheer zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 14 maart 2017

Wees maar niet bang, God zorgt voor je

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.
(Mattheüs 10:31)

Je omstandigheden kunnen je angst aanjagen.
Om maar een paar voorbeelden te noemen:
je bent ernstig en ongeneeslijk ziek;
je bent je baan kwijt geraakt;
je huwelijk is uitgelopen op een scheiding;
je relatie met je kind staat vreselijk onder druk;
je weg gaat anders dan je had gehoopt.
Er kan van alles zijn wat jou met vrees bevangt.

Wat het ook is wat jou beangstigt,
kijk naar omhoog naar God.
Hij kent jou en jouw situatie.
Hij ziet jouw angst, Hij kent je pijn.

Vertrouw God in je omstandigheden.
Breng in gebed je zorgen en nood bij Hem.
Hij die zorgt voor de mussen en de vogels, Hij zorgt ook voor jou.
Want jij bent Hem meer waard dan een hele zwerm mussen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 13 maart 2017

Lijken op Jezus

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Wanneer je gelooft en Jezus toelaat in je leven,
ga je steeds meer lijken op Hem.
Hij verandert je naar Zijn gelijkenis.
Dat gebeurt niet van het ene op andere moment.
Nee het gaat beetje bij beetje.
Van glorie tot glorie.

Verblijf in de nabijheid van Jezus.
Ga vertrouwelijk met Hem om.
Laat je veranderen naar Zijn beeld.
Dan zul je Hem meer en meer gaan reflecteren.
Zodat anderen Jezus in jou zullen zien.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 9 maart 2017

Je bent vrij

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
God schenkt je in Christus vrijheid.
Zijn liefde maakt je vrij.
Gods Geest heeft je in de vrijheid gesteld.

Je bent bevrijdt uit de macht van de zonde:
Jezus stelt je in staat om te leven tot Gods eer.
Je bent bevrijdt van de angst voor de dood:
de dood heeft niet langer het laatste woord over jou.
Je bent vrij!

Je bent vrij om God te kennen en Hem lief te hebben.
Je bent vrij om je naaste lief te hebben.
Je bent vrij om je zelf te zijn.

Geniet van je vrijheid.
Laat je niet door iets of iemand opnieuw binden.
Leef het leven zoals God het heeft bedoeld.
Je bent vrij om Hem lief te hebben en je naaste als jezelf.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 8 maart 2017

Denk met vreugde aan de HERE

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Ik bid dat Hij Zich verheugt over mijn gedachten.
Ik zal altijd met vreugde aan de HERE denken.
(Psalm 104:34; Het Boek) 

Dagelijks gaan er heel wat gedachten door een mens.
Mooie gedachten, maar ook minder fraaie gedachten.
Gedachten die je opbouwen,
maar ook gedachten die je beperken en in de weg staan.

Gebruik je capaciteit om te denken dagelijks
om je geloof te versterken en levend te houden.
Denk regelmatig aan God.
Denk aan alles wat Hij voor je deed en doet.
Denk aan wat Hij voor jou betekent.
Keer regelmatig met je gedachten naar Jezus.
Vul je denken met Zijn woord.

Denk zo met vreugde aan de HERE.
Het zal je opbeuren en kracht geven.
Het zal je inspireren om te leven voor Hem.
Denk met vreugde aan de HERE.
Dan zal Hij zich over jouw gedachten verheugen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 7 maart 2017

Hebreeën 13: Genade geeft geestelijke kracht

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Lezen: Hebreeën 13

Voor onze geestelijke kracht 
zijn wij alleen afhankelijk van de genade van God 
en niet van allerlei regels voor eten en drinken;
want de mensen die op regels vertrouwden,
hebben er niets aan gehad.
(Hebreeën 13: 9; Het Boek)

Hebreeën 13 roept je op om Gods wil te doen.
Blijf als broeders van elkaar houden.
Maak die liefde zichtbaar:
wees vriendelijk en gastvrij voor vreemdelingen,
denk aan de mensen in de gevangenis,
denk aan hen die mishandeld worden,
wees trouw in je huwelijk,
wees tevreden met wat je hebt.
Wees goed voor anderen en deel je bezit met hen.

Om Gods wil te doen heb je geestelijke kracht nodig.
Dat kun je niet uit jezelf.
Alleen met de hulp van Jezus zul je Gods wil kunnen doen.
Door Jezus wil God je alles geven
wat je nodig hebt om het goede te doen.
God wil jou door Jezus zó maken
dat Hij tevreden over je kan zijn.
Aan Jezus Christus komt daarvoor
voor altijd en eeuwig alle eer toe.

Bid dat God je door Jezus wil veranderen.
Hij is de grote Herder die je de weg wil wijzen.
Volg Hem, doe wat Hij je zegt.
Uiterlijke regels zullen je niet helpen.
Alleen Gods genade kan je van binnenuit veranderen.
Weet je afhankelijk van Zijn genade.
Laat je hart zijn vastheid vinden in genade.
Dat geeft je geestelijke kracht.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 6 maart 2017

Wees gewaarschuwd

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Lezen 1Samuël 8: 9-22
Maar de Israëlieten sloegen Samuëls waarschuwingen in de wind.
"Ook al zou dat gebeuren, we willen toch een koning",  zeiden ze.
(1Samuël 8:19, Het Boek)

Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
Je zou denken dat wanneer anderen je voor iets waarschuwen
je dan nog wel eens nadenkt of je het wel zult doen.
Is het dan wel verstandig om ermee verder te gaan?

Ook Samuël waarschuwt het volk dat een koning wil.
Een koning zoals zij die verlangen zal alleen maar nemen.
Hij zal hun zonen, hun dochters, het beste van hun akkers,
tienden van hun oogsten en hun vee nemen.
Ze zullen hun vrijheid erdoor verliezen,
ze zullen de koning tot slaaf zijn.

Wanneer je dat rijtje leest wat Samuël opsomt,
zou je denken dat ze hun wens om een koning wel opzij zetten.
Maar nee, ze luisteren niet, ze blijven vasthouden.
Ze willen een koning, net zoals de andere volken.
En God gaf hun wat ze wilden.
Ze kregen een koning.

Maar hoe terecht was die waarschuwing.
De boeken Koningen en Kronieken uit de Bijbel
laten wel zien dat het Israël lang niet altijd
voor de wind ging ten tijde van de koningen.
Integendeel, vele koningen waren geen zegen voor het volk.

Je kijkt ernaar en begrijpt niet waarom het volk bleef vasthouden aan deze wens.
En dat terwijl ze zo gewaarschuwd waren.
Maar doen wij het altijd zoveel beter?
Hoe vaak wil jij iets graag hebben of doen,
terwijl God in Zijn Woord je waarschuwt om dat niet te doen?
Voortdurend is daar die strijd tussen onze wil en Gods wil.
Wie heeft het voor het zeggen in jouw leven?
Luister jij naar God of ga je ondanks alles voor je eigen wil?

Wanneer je Gods wil naast je neerlegt
en je eigen zin doorzet,
zal God je daarin niet altijd tegenhouden.
Hij gaf Israël zijn koning,
Hij gaf de verloren zoon de gelegenheid om te vertrekken.
Maar weet wel dat je bent gewaarschuwd.
Je zult te maken krijgen met de gevolgen van je eigen keuzes.
God waarschuwt niet voor niets.

Israël wilde een koning zoals de andere volken.
Ze kregen wat ze wilden, maar het werd geen succes.
Maar God had een veel grootser plan.
Hij is Koning en Hij zal voor eeuwig regeren.
Jezus werd geboren om voor altijd Koning te zijn.
Zijn koningschap wordt niet gekenmerkt door nemen.
Maar Hij kwam om Zichzelf te geven.
Hij legde alles af om onze Koning te kunnen zijn.
Hij gaf zelfs Zijn eigen leven om ons in vrijheid te stellen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Samuël, onvermoeibaar onderweg voor God,
Noor van Haaften, € 9,95

Noor van Haaften geeft ons in dit boek diepe inzichten in het leven van Samuel, die als kind aan de hogepriester Eli werd toevertrouwd. In latere jaren reisde hij door Israël als rechter, priester en profeet en riep Gods volk op tot inkeer, boete en radicale gehoorzaamheid aan God. Een fascinerende geschiedenis, die nog steeds actueel is!
Vragen aan het eind van ieder hoofdstuk helpen de lezer om geestelijke inzichten en principes in het eigen leven toe te passen.

Koop bij bol.com

Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 2 maart 2017

Onderweg naar Gods volmaakte wereld


God werkt toe naar Zijn volmaakte wereld.
Een wereld waarin Hij het stralende middelpunt zal zijn.
Hij is al volop bezig om toe te werken naar dat nieuwe begin.
De dag waarop Jezus terugkomt zal het zover zijn.
Nog even wachten, Hij maakt alles nieuw.

Laat je even meenemen naar die volmaakte wereld.
Een wereld waar geen oorlog en ruzie meer zal zijn.
Een wereld waar voor de zonde geen plaats meer is.
Een wereld waarin onze tranen gedroogd zullen zijn.
Een wereld waarin we niet meer getroffen worden door ziekte en dood.

Wat een geweldige wereld zal dat zijn.
Een wereld waarin we altijd in Gods nabijheid zullen zijn.
Een wereld waarin liefde de toon aangeeft.
Een wereld waarin de onze vreugde volkomen zal zijn.
Een wereld waar nooit een einde aan zal komen.

Laat dat zicht op die wereld van God
je vandaag de kracht geven om staande te blijven.
Om vol te houden, om te blijven geloven.
Dat vooruitzicht zal je hoop en kracht geven.
Want je weet zeker: het beste zal nog komen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 1 maart 2017

Zwak maar toch machtigSoms voel je zwak en kwetsbaar.
Zie je door de bomen het bos niet meer.
Je omstandigheden worden je bijna teveel.
Je hebt het gevoel kopje onder te gaan.

Ga naar God met je zwakheid.
Zoek bij Hem je kracht.
Juist in je zwakheid
mag je sterk zijn in Hem.
Al zie jij het even niet meer,
Hij kan voor jou een weg banen.
Zijn kracht wordt zichtbaar door jouw zwakte heen.

Erken je zwakheid.
Weet dat God je nabij is.
Weet dat Zijn kracht voor jou beschikbaar is.
Probeer het niet in je eentje op te lossen.
Maar ga met je moeiten naar Hem.
En ontdek: zwak, maar dankzij Hem toch machtig.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!