22 juni 2017

Voed je met Gods Woord

 Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Je hebt dagelijks voedsel nodig.
Niet alleen voor je lichaam, maar juist ook voor je geest.
Een mens kan niet leven van brood alleen.
Je hebt Gods Woord in je leven broodnodig.

Gods Woord is niet alleen bedoeld voor de zondagse kerkdienst.
Gods Woord is er voor elke dag.
Lees je Bijbel, neem Gods Woord tot je.
Voed je iedere dag met God.
Zet jezelf op dit gebied niet op dieet.

Gods Woord dagelijks tot je nemen
zal niet zonder uitwerking blijven.
Het zal je kracht en energie geven.
Je helpen om te leven zoals God het wil.

Voed je dagelijks met Gods Woord.
Bedenk daarbij manieren die jou kunnen helpen
om optimaal te profiteren van de voedingsstoffen
die je uit de Bijbel tot je neemt.
Misschien werkt een dagboekje voor jou,
of het maken van aantekeningen bij wat je leest.
Of je legt de kern vast in een tekening.
Laat je creativiteit gaan om het meeste uit Gods Woord te halen.

Gods Woord is de voeding voor je geest.
Neem ervan, smaak en proef
dat Gods Woord goed en aangenaam is.
Eet smakelijk vandaag.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

21 juni 2017

Laat je leiden door de Geest

 Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Hoe kun je als christen leven?
De Bijbel wijst op 2 manieren:
een christen kan leven naar het vlees of naar de Geest.

Leven naar het vlees
betekent dat je je laat leiden door je vlees.
Door je eigen verlangens, je gevoelens, door wat je vlees wil.

Leven naar de Geest
betekent dat je je laat leiden door Gods Geest.
Je luistert naar wat God wil en handelt daar naar.

God wijst christenen de weg naar leven door de Geest.
Alleen die weg zal leiden naar goede vruchten in je leven.
Leven naar het vlees brengt je niet veel goeds.
De verlangens van ons vlees gaan vaak in tegen de Geest.

Jij zult in je leven moeten kiezen:
laat je je leiden door je vlees of door de Geest?
De resultaten zullen verschillend zijn.
Wat kies jij?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

20 juni 2017

Hou vast aan hoop

 Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Verlies nooit je hoop.
Hoe moeilijk je omstandigheden ook zijn,
met God aan je zijde is je situatie nooit hopeloos.

Geef je niet over aan gevoelens van wanhoop.
Blijf altijd hoopvolle gedachten denken.
Jij ziet misschien niet hoe het verder moet.
Maar God weet een weg,
Hij zal je naar de andere kant van je moeiten leiden.

Dus blijf hopen en vertrouwen,
zoek Gods nabijheid en bescherming.
Hij laat je nooit alleen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

19 juni 2017

De vreugde van de Heer is je kracht

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


De duivel wil ons graag van onze vreugde beroven.
Want hij weet dat we dan kwetsbaar en zwak zijn.
Hij kan ons dan gemakkelijk onderuit halen.

Maar laat je vreugde niet roven.
Blijf je altijd verheugen met de vreugde van de Heer.
De vreugde van de Heer zal je kracht zijn.

Richt je niet op je uiterlijke omstandigheden.
Maar richt je oog op Jezus.
Vind bij Hem rust en vertrouwen.
Hij kan je boven je omstandigheden uittillen.
Laat de vreugde van de Heer je kracht zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

15 juni 2017

Als de Bijbel prikkelt en confronteert

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloMooie woorden uit de Bijbel vinden we prachtig.
Ze bemoedigen ons, geven ons hoop en maken ons blij.
We kunnen er niet genoeg van krijgen.

Maar soms lees je ook scherpe woorden in de Bijbel.
Woorden die eerder afstoten dan aantrekken.
Ze irriteren en we gaan er liever aan voorbij.

Hoe is dat in jouw leven?
Mag de Bijbel jou confronteren?
Bepaald gedrag van jou aan de kaak stellen?
Of haak je dan af en blader je snel verder naar een ander vers? 
Hoe open sta jij voor wat Gods Woord jou te zeggen heeft?

Gods Woord is niet bedoeld om ons uitsluitend te pamperen.
Gods Woord is zoveel meer dan een pleister op onze wonden.
Gods Woord functioneert ook als een snoeischaar
waarmee God ons leven snoeit met het oog op onze bloei.
Gods Woord wordt ook een tweesnijdend zwaard genoemd,
sommige woorden kunnen je pijnlijk treffen.
Gods Woord zal je verkeerde daden aan de kaak stellen.
Gods Woord wijst je soms een andere weg dan jij graag wilt.
Gods Woord voelt zeker niet altijd fijn.

Mag Gods Woord werkelijk Gods Woord in jouw leven zijn?
Met zijn mooie, maar ook met zijn prikkelende kanten?
Oftewel mag God werkelijk God zijn in je leven?
Wil je hier deze dag eens over nadenken.

Spiegelmoment:
Hoe ga jij om met Bijbelteksten die jou prikkelen en confronteren?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

14 juni 2017

Leef in het licht

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

God is licht.
In Hem is totaal geen duisternis.
Jezus kwam als het licht naar deze wereld.
Maar velen wilden niets van Hem weten.

God nodigt ook jou uit om te wandelen in Zijn licht.
Blijf niet in het duister.
Leef in het licht van God.
Volg Jezus.

Misschien vind je het eng om in het licht te treden.
Zijn er dingen in je leven die je liever verbergt.
Zonde verdraagt het licht niet.
Maar schroom dan niet om toch in het licht te komen.
Want wanneer Gods licht schijnt op jouw zonden,
dan geeft God je de gelegenheid om daarmee af te rekenen.
Belijd je zonde en vraag vergeving.
Keer je af van je zonden.
Dan zal God je vergeven en je zonde wegdoen.
Kom en leef in het licht.

Spiegelmoment:
Mag Gods licht in de donkere hoeken van jouw leven schijnen?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

13 juni 2017

Bidden is ...


Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Bidden is ... je hart delen met God.
Je mag Hem alles vertellen wat je bezig houdt.
Je vreugden, maar ook je zorgen en verdriet.
God hoort graag wat jou bezig houdt.

Bidden is ... je mond gebruiken om God te loven en te prijzen.
Hij hoort graag van je wat jij van Hem vindt.
Hij hoort graag hoe jij Zijn handelen in jouw leven waardeert.
God wil graag erkend worden om wie Hij is.

Bidden is ... je ogen openen voor de nood van anderen.
Bidden is ... de ander brengen voor de troon van God.
Praat met God over wat jij voor die ander zou kunnen betekenen.
Laat je door God inschakelen om deel van de oplossing te zijn.

Bidden is ... je leven afstemmen op God.
Heer wat wilt U dat ik doen zal?
Bidden is ... Hem bij alles betrekken.
Heer, dit is wat er nu in mijn leven speelt.

Bidden is ... een vorm van overleg met God.
Heer, ik wil met U samenwerken volgens Uw plan.
Bidden is ... jouw open lijn met God.
Heer, ik kan niet zonder U.

Spiegelmoment:
Wat is bidden voor jou?


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

12 juni 2017

De Bijbel, een geweldig boek

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Weet je wel hoe rijk je bent met de Bijbel?
De Bijbel is een geweldig boek.
Het is Gods Woord ten leven.
God openbaart Zichzelf daarin aan jou.

Door de Bijbel leer je God en jezelf  kennen.
De Bijbel is Gods liefdesbrief aan de mensen.
In Gods Woord proef je Gods liefde voor jou en mij.
Uit liefde gaf Hij Zijn Zoon tot in de dood
om mensen te redden en hen weer toekomst te geven.

De Bijbel is als een licht op je pad.
De Bijbel wijst je de juiste weg in je leven.
De Bijbel helpt je om betere keuzes te maken.
De Bijbel leert je het onderscheid tussen goed en kwaad.
De Bijbel maakt je tot een betere versie van jezelf.

Laat je Bijbel niet ongebruikt in de kast liggen.
Je mist zoveel als je dat doet.
Lees je Bijbel en maak je de inhoud eigen.
Ken je Bijbel en proef daarin Gods liefde voor jou. 
Ontdek en ervaar de kracht van Gods Woord in je leven van alledag.

Spiegelmoment:
1. Hoe gebruik jij de Bijbel?
2. Heeft de Bijbel jouw leven veranderd?


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

5 juni 2017

Intieme omgang met God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

God wil Zichzelf bekend maken aan jou.
Hij wil heel vertrouwelijk met jou omgaan.
Hoor Hem tot je spreken in Zijn Woord.
Hoor Hem fluisteren in de stilte van je hart

Breng je geest tot rust.
Open je hart voor wat Hij tot je wil zeggen.
Luister naar Zijn stem.
Hoor Zijn gedachten.
Stem je af op God.

Geniet ervan om in Gods nabijheid te zijn.
Maak je Zijn gedachten en Zijn woorden eigen.
Laat je leven afgestemd zijn op God.
Neem de tijd om naar Hem te luisteren.
Koester de momenten samen met Hem.

Spiegelmoment:
Ken jij de intieme en vertrouwelijke omgang met God?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

1 juni 2017

God is erbij

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloGod is bij je in je beproevingen en zorgen.
Hoe je omstandigheden ook zijn.
Hij verliest je niet uit het oog.
Hij hoort wat er om jou heen gebeurt.
Niets ontsnapt aan Zijn aandacht.
Hij weet alles wat je meemaakt.
Hij kent je zorgen en verdriet.
Hij ziet je worstelingen en strijd.

Je mag weten dat Hij alles in de hand heeft.
Hij verliest nooit de controle over jouw situatie.
Jij hoeft er niet alleen doorheen te gaan.
Heel de weg gaat Hij met je mee.
Hij zal je geven wat je nodig hebt
om heel je levenspad te gaan.
Vertrouw jezelf toe aan Hem.
Aan Hem die alles bestuurt en in de hand heeft.
Bij Hem ben je veilig, wat er ook gebeurt.

Spiegelmoment:
Wat betekent het voor jou dat God erbij is in jouw moeiten en zorgen?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com