donderdag 27 november 2014

Oprechte vrienden zijn waardevol

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 17


Een vriend is je altijd toegedaan.
(Spreuken 17:17)


Je hebt twee soorten vrienden.
Mooi-weer-vrienden en oprechte vrienden.

Mooi-weer-vrienden.
Dat zijn vrienden die bij je in de buurt zijn
als het hen goed uitkomt,
maar die weer verdwijnen
wanneer er voor henzelf
geen voordeel uit de relatie meer te halen is.

Oprechte vrienden.
Dat zijn vrienden die je trouw blijven.
Je trouw blijven wat er ook gebeurt.
Zij zijn er om je te helpen in tegenspoed.
Om je te helpen in je persoonlijke worstelingen.
Zij zijn pas een echte vriend.
Zij zijn je altijd toegedaan.
Zulke vrienden zijn waardevol.

Wat voor vriend ben jij?
Hoe trouw ben jij in je vriendschappen?
Ben je de ander altijd toegedaan,
ook in tijden van tegenspoed?
Wees geen mooi-weer-vriend,
maar wees voor de ander een oprechte vriend.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 26 november 2014

Laat trots je niet in de weg staan

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 16

De HEER verafschuwt hooghartige mensen,
ze worden hoe dan ook gestraft.
Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende,
hoogmoed komt voor de val.
(Spreuken 16:5,18)


Gedraag jij je wel eens trots en hooghartig?
Je kunt trots zijn, omdat je meent dat je heel wat bent.
Je hebt succes in je baan,
je hebt je zaakjes goed voor elkaar.
En daar ben je trots op.
Je hebt het toch maar gemaakt in deze wereld.

Maar wees voorzichtig.
Meen niet dat je voor God meer bent vanwege je prestaties.
God heeft een hekel aan trotse mensen.
Hij wil niet dat we neerzien op anderen,
die het minder ver geschopt hebben in het leven.
Voor God zijn we allemaal gelijk.
Niemand is minder, niemand is meer.

Trots kan een mens danig in de weg zitten.
Door trots menen we het beter te weten dan anderen.
En daardoor staan we lang niet altijd open voor wat een ander zegt.
Trotse mensen menen zelf wel te weten hoe het zit.
Daar hebben ze anderen niet voor nodig.
Wees dan maar gewaarschuwd.
Want hoogmoed komt voor de val.
Trots en hoogmoed brengen je
vroeg of laat in de problemen.

Wees liever bescheiden en nederig.
Al je prestaties en alles wat je kunt en hebt,
je hebt het als geschenk van God ontvangen.
Je gaven en talenten heb je niet ontvangen,
om daarmee jezelf te verhogen en ermee op te scheppen.
Je hebt ze ontvangen om anderen daarmee goed te doen.
Om ze met liefde te gebruiken
tot welzijn en opbouw van je naaste.

Zet je trots aan de kant,
zodat je kunt worden
zoals God je bedoeld heeft.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 25 november 2014

De duivel weerstaan

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Geloof jij in het bestaan van satan?
Veel mensen hebben de duivel verwezen naar het land der fabels.
Maar wat je ook van hem denkt,
de duivel is een realiteit waaraan we ons niet kunnen onttrekken.

Satan is erop uit om van je te stelen, je te vernietigen.
Hij wil Gods werk in deze wereld teniet doen.
Hoewel we hemzelf niet zien,
is het resultaat van zijn werk zichtbaar.
Dood en verderf laat hij achter op zijn weg.
In chaos en ellende laat hij de mensen achter.

De Bijbel zegt niet voor niets dat we de duivel moeten weerstaan.
Dat doe je door je te onderwerpen aan God.
Als je doet wat God wil, kun je de duivel weerstaan.
God wil je een leven van ellende en pijn besparen.
Doe daarom wat Hij van je vraagt.
Wanneer God je wijst op dingen,
ga er dan mee aan de slag.
Werk eraan, zodat de duivel bij jou geen voet aan de grond krijgt.
Weersta de duivel, laat hem niet je vreugde roven.
Want de vreugde van de Heer is je kracht.

Hillie Snoeier
Leef je geloof

maandag 24 november 2014

Iedereen mag bij God komen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer
In het Oude Testament was Israël het volk van God.
Maar na Christus opstanding is het anders geworden.
God heeft aan de wereld bekend gemaakt,
dat voor iedereen de weg vrij is naar Hem.
Niet alleen voor de Joden,
ook de heidenen zijn welkom bij Hem.

Christus heeft de weg tot God vrijgemaakt.
Hij deed de zonde weg die de vrije doorgang naar God in de weg stond.
Het voorhangsel in de tempel scheurde.
Iedereen heeft nu toegang tot God.

Kom nu maar bij God.
Hij wil graag een relatie met jou aangaan.
Jezus stierf voor je zonden,
Hij reinigde jou zodat je zuiver voor God mag staan.
Zoek Hem, ga naar Hem toe.
Je mag bij Hem thuiskomen.
Thuis in Vaders armen!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 20 november 2014

Vraag raad!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 15

Zonder goede raad gaan plannen teniet,
maar veel adviseurs doen plannen slagen.
(Spreuken 15:22)


Het leven kan complex en ingewikkeld zijn.
Soms kom je voor lastige en moeilijke keuzes te staan.
Of heb je grote plannen,
zonder goed te kunnen overzien
wat de consequenties ervan zijn.
Wees dan niet eigenwijs.
Meen niet dat jij het allemaal wel weet.
Want dat is eenvoudig niet waar.
Jouw blik is beperkt.
Jij overziet maar een klein stukje van het geheel.
Vraag daarom anderen om raad en advies.
Laat je blik verruimen door hun perspectief.
Het spreekwoord zegt niet voor niets:
twee weten meer dan één.

Vraag raad aan mensen die jou kennen.
Die eerlijk durven zijn in hun advies.
Zoek raadgevers met ervaring en deskundigheid.
Sta open voor hun ideeën en meningen.
Overweeg wat ze je adviseren.
Het vergroot de kans dat je plannen slagen.
Want zonder goede raad gaan veel plannen teniet,
maar veel adviseurs doen plannen slagen.


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 19 november 2014

Zorg goed voor je huishouding en gezin

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 14

Iedere verstandige vrouw zorgt goed voor haar huishouden en gezin,
terwijl dwaze vrouwen dat met eigen handen afbreken
(Spreuken 14:1 Het Boek)


Ons huis is de plaats waar we ons thuis willen voelen.
Ons huis is de plek van waaruit we de wereld intrekken.
We gaan 's morgens naar ons werk of naar school
om aan het eind van de dag weer terug te keren naar huis.
Wat is het dan een genot wanneer het thuis goed toeven is.
Dat het huishouden op orde is,
dat er goed voor de kinderen gezorgd wordt.
Wanneer het thuis oké is
dan kunnen alle huisgenoten tot rust en ontspanning komen.
Het samen met elkaar goed en gezellig hebben.

Hoewel vrouwen natuurlijk niet alleen verantwoordelijk zijn
voor het reilen en zeilen thuis,
is het in de praktijk toch vaak de vrouw
die de meeste tijd steekt in huishouden en gezin.

Spreuken 14 raadt vrouwen aan goed te zorgen voor hun huishouden en gezin.
Want wanneer thuis alles op orde is en alles goed loopt,
dan schep je daarmee een ideale uitvalsbasis voor je geliefden.
Schenk je geliefden en jezelf door je inspanningen een echt thuis.

Zorg goed voor je huishouding en je gezin.
Zorg dat het netjes en schoon is in huis,
ruim de rommel op en leer je gezinsleden hun troep op te ruimen.
Hou je voorraad op orde,
regel de inkoop van wat er nodig is voor huis en gezin.
Laat de wasmanden niet uitpuilen,
zorg dat je gezin er mooi en verzorgd bijloopt.
Waak over het welzijn van je gezin,
verwen je gezin met lekkere en gezonde voeding
en weer zaken uit je huis die ten koste gaan van hun gezondheid.
Leer je kinderen met God te leven,
wees daarbij in je eigen gedrag een voorbeeld voor hen.
Voed je kinderen op, leer hen de rechte paden te gaan.

Een vrouw die zo bezig is voor haar huishouding en gezin,
is een wijze en verstandige vrouw zegt de Bijbel.
Haar werk voor haar huishouding en gezin is van onschatbare waarde,
ze draagt bij aan de opbouw en groei van haar geliefden.
Met haar inspanningen creëert ze een veilige thuisbasis,
een plek waar haar geliefden liefde, warmte en geborgenheid ervaren.
Een vrouw die goed zorgt voor haar huishouden en gezin is goud waard.
Zeker weten!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 18 november 2014

Wie zijn je vrienden?

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 13


Vrienden hebben invloed op je.
Op je denken, op je handelen,
op de dingen die je zegt,
de kleding die je draagt.
Vrienden beïnvloeden je wellicht meer dan je denkt.
Juist daarom is het ook belangrijk om na te gaan wie je vrienden zijn.
Welke invloed hebben jouw vrienden op jouw leven?

We gaan steeds meer lijken op de mensen met wie we omgaan.
Spreuken 13: 20 zegt: "Wie met wijzen omgaat, wordt zelf wijs,
wie met dwazen verkeert is er ellendig aan toe."

Zoek daarom je vrienden zorgvuldig uit.
Breng je tijd door met mensen op wie je wilt gaan lijken.
Laat niet iedereen zomaar toe tot je vriendenkring.
Zoek vrienden die je kunnen stimuleren in je groei.
Ga om met mensen die je dichter bij God brengen.
Laat je niet in met hen die je laten afdwalen van je Verlosser.
Kies met zorg je vrienden.

Naar aanleiding van Spreuken 13


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 17 november 2014

De kracht van woorden

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 12


Woorden hebben kracht.
Ten goede of ten kwade.

Scherpe woorden zijn als dolkstoten,
ze doen pijn en verwonden je.
Maar wijze woorden brengen genezing.
Ze zijn als balsem op een wond.

Met onzorgvuldig gekozen woorden kun je iemand de put inpraten,
hartelijke woorden zullen de ander echter altijd opbeuren.
Wie goede dingen zegt, voedt zichzelf met zijn eigen woorden.
Hij profiteert zelf van wat hij zegt.

Wat zijn jouw ervaringen met woorden?
Ben jij in je leven wel eens gewond geraakt
door de woorden die men tegen je zei?
Of weet je uit ervaring hoe genezend een opbouwend woord kan zijn?
Denk daar eens over na.
Welke kracht is er uitgegaan van de woorden die tegen jou gesproken zijn?

En dan de andere kant: hoe gebruik jij je woorden?
Heb jij met je woorden een ander wel eens pijn gedaan?
Heb jij de gewoonte om met je woorden anderen op te beuren?
Denk erover na hoe jij je woorden wilt inzetten.
Ten goede of ten kwade?
Besef elke dag opnieuw: woorden hebben kracht!
Gebruik je woorden daarom op een goede manier.

Naar aanleiding van Spreuken 12

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 13 november 2014

Leven zoals God het wil

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 11


Je kunt op verschillende manieren in het leven staan.
Je kunt je eigen leven willen leven
of je kunt willen leven zoals God het wil.

Leven zoals God het wil.
Hoe aantrekkelijk lijkt jou dat?
Heb je het gevoel dat je dan van alles niet mag?
Want dat is het beeld wat ons gemakkelijk opgedrongen wordt.
Toch is dat niet het kenmerkende van het doen van Gods wil.
Wanneer je leeft zoals God het wil,
dan zul je pas echt leven.
Het is een kwestie van zaaien en oogsten.
Wanneer jij het goede doet, in overeenstemming met Gods wil,
dan zal God goed voor jou zijn.
Maar doe je het kwade, dan zal het kwaad je treffen.
Je oogst wat je zaait.

Vertrouw niet op je geld en op je rijkdom.
Het zal je niets baten wanneer God komt straffen.
Maar als je je houdt aan Gods richtlijnen,
leeft zoals Hij wil, dan redt dat je van de dood.

Leven volgens Gods wil is goed voor je.
Streef er naar om Hem in alles gehoorzaam te zijn.
Zoek dagelijks naar Gods wil in je leven.
Luister naar Hem en leef ernaar.
Dan zul jij leven!

Naar aanleiding van Spreuken 11: 4,6,19,27
4 Rijkdom helpt je niets als God je gaat straffen.
Maar als je leeft zoals Hij het wil, redt dat je van de dood.
6 Als je leeft zoals God het wil, word je gered.
Maar mensen die hun eigen verlangens najagen, komen daardoor ten val.
19 Als je probeert te leven zoals God het wil, zul je leven.
Maar als je altijd slechte dingen doet, wordt dat uiteindelijk je dood.
27 Als je probeert om altijd het goede te doen, zal God goed voor je zijn.
Maar als je altijd kwaad wil doen, zal het kwaad je treffen.

http://www.basicbijbel.nl/boek/spreuken/11

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 12 november 2014

God beloont vrijgevigheid

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 11:24-26


Mijn kind, ik wil je zegenen.
Ik heb het goede met je voor.
Zoals jij je kinderen het goede wilt geven,
zo verlang Ik ernaar om jou het goede te geven.
Geniet van wat Ik je geef.
Dat doet Mij plezier.

Hou alles wat Ik je geef niet voor jezelf.
Deel uit van wat je van Mij ontvangt.
Pot het niet op, maar geef het door.
Laat Mijn goede gaven door jou heen stromen,
wees geen reservoir waarin alles zich ophoopt.

Je hoeft niet bang te zijn dat je tekort zult komen,
wanneer je vrijgevig in het leven staat.
Als jij geeft, zal Ik jou geven.
Ik zoek mensen die geven aan anderen.
Juist aan hen wil Ik geven.
Leer dat het zailger is te geven dan te ontvangen.
Geluk zit niet in dingen,
maar in het liefhebben van Mij en de mensen om je heen.
Denk niet alleen aan jezelf.
Zie ook wat de ander nodig heeft en voorzie in zijn/haar nood.

Doe wat je kunt en Ik zal je zegenen.
Daag Mij maar uit zoals Ik in de Bijbel al zei.
En je zult zien dat je rijkelijk beloond wordt voor je geefgedrag.
Ik wil door jou heen anderen zegenen.
Ik zegen jou, zodat jij weer tot zegen kunt zijn.
Laat Mij door jou heen werken.
Wees vrijgevig en gul.
Je zult er geen spijt van krijgen.

Naar aanleiding van Spreuken 11:24-26:
24 Mensen die gul zijn, krijgen steeds meer.
Maar mensen die alles voor zichzelf willen houden, komen altijd tekort.
25 Als je goed bent voor anderen, zal het ook met jou goed gaan.
Als je anderen helpt, zul je zelf ook geholpen worden.
26 Als je je oogst voor jezelf houdt, vervloeken de mensen je.
Maar als je je oogst verkoopt, zijn de mensen blij met je.
http://www.basicbijbel.nl/boek/spreuken/11

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 11 november 2014

Wat zeg je?

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 10


Het maakt nogal wat uit wie wat zegt.
Wanneer een rechtvaardige spreekt,
dan zijn zijn woorden een bron van leven.
Maar spreekt een slecht mens, dan zul je dat merken.
Zijn woorden veroorzaken onheil en ellende.

Een wijs mens denkt eerst na voor hij wat zegt,
doe je dat niet dan sticht je snel kwaad.
Iemand die het nooit ontbreekt aan woorden, gaat gemakkelijk te ver.
Een veelprater begaat zomaar een misstap.
Maar iemand die zijn woorden weegt, is wijs en verstandig.

De woorden van een rechtvaardige zijn velen tot voedsel,
zijn woorden bevatten wijze lessen.
Zo niet de woorden van een dwaas.
Zijn gedachten zijn weinig waard.
Zijn woorden bevatten vele leugens.
Niet de moeite waard om naar te luisteren.

Neem de spreuken van Salomo ter harte.
Laten de woorden die je spreekt zuiver en waar zijn.
Laat je woorden vol leven zijn,
zodat anderen erdoor gevoed mogen worden.
Wees geen veelprater, maar overweeg zorgvuldig je woorden.
Geef in je woorden blijk van wijsheid en inzicht,
bouw anderen op met wat je zegt.
Dan geef je blijk van wijsheid en rechtvaardigheid.

Naar aanleiding van Spreuken 10

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 10 november 2014

Wees niet lui!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 10


Spreuken is er duidelijk over: wees niet lui!
Want luie handen maken arm,
ijverige handen brengen rijkdom.
Een verstandig persoon haalt de oogst in de oogsttijd binnen.
Iemand die dan slaapt is dom bezig.
Laat nooit een luiaard een klus voor je uitvoeren.
Hij zal je net zo irriteren als rook in de ogen.

Weiger lui te zijn.
Er is een tijd om productief te zijn
en een tijd om rust te nemen en te slapen.
Verknoei en verspil je tijd niet.
Wees actief en productief
op de tijden waarop je dat dient te zijn.
Span je in om te groeien,
en het goede te doen voor anderen.
Tijd is een gave van God.
Ga daar niet achteloos mee om,
laat de tijd niet tussen je vingers door glippen.
Maak verstandig gebruik van je tijd.
Hang niet een hele avond onderuitgezakt op de bank,
maar wees er voor je gezin.

Is er dan geen tijd om te rusten?
Natuurlijk wel.
Maar wanneer je geacht wordt te werken, doe dat dan.
Loop er de kantjes niet af.
Span je in om je werk goed te doen.
Het behoedt je voor armoede.
Je zult beloond worden voor je werk.

Naar aanleiding van Spreuken 10


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 6 november 2014

De wijsheid spreekt

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 8


De wijsheid roept luid vanaf de heuveltoppen,
ze staat bij het kruispunt van wegen.
Bij de ingang van de stad waar iedereen binnenkomt, roept ze luid:
"Mensen, ik richt me tot jullie allen.
Leer toch na te denken, wordt toch eens verstandig.
Ik heb een waardevolle boodschap voor je,
wat ik jullie zeg is waar, mijn woorden zijn oprecht.
Er komt geen bedrog en leugen over mijn lippen.
Je kunt mij vertrouwen.
Voor iemand met inzicht zijn mijn woorden duidelijk,
wie hecht aan wijsheid zal ze begrijpen.
Mijn woorden zijn meer waard dan zilver.
Wat ik zeg is kostbaarder dan goud.
Want wijsheid is meer waard dan edelstenen,
al wat je hart begeert is niets in vergelijking met wijsheid.

Ik ben Wijsheid.
Verstandigheid is altijd aan mijn zijde.
Door altijd goed na te denken, heb ik inzicht.
Wanneer je eerbiedig ontzag hebt voor de Heer,
dan zul je het kwade haten.
Ik heb een afkeer van trots en arrogantie,
van misdaad en bedrog.
Goede raad en gezonde kennis kun je bij mij vinden,
ik ben het verstand en bezit alle kracht.
Met mij kunnen koningen heersen, leiders bepalen wat recht is.
Het is dankzij mij dat vorsten heersen en leiders rechtvaardig regeren.
Ik heb lief wie mij liefhebben,
wie mij zoeken zullen me vinden.
Ik kan je rijkdom en aanzien geven, voorspoed en succes.
Wat je van mij ontvangt,
is waardevoller dan het fijnste goud,
beter dan het zuiverste zilver.
Ik doe altijd wat goed en rechtvaardig is,
en geef grote rijkdom aan iedereen die van mij houdt.

Al vanaf het begin was ik bij God.
Ik was er al voor Hij met de schepping van de aarde begon.
Bij het allereerste begin gaf God mij het leven.
Toen er nog geen oceanen waren,
geen bronnen met een overvloed aan water,
toen was ik al geboren.
Voor de bergen gevormd werden
en de heuvels een plek kregen,
vond mijn geboorte al plaats.
Het gebeurde lang voor God de aarde en de velden maakte,
er was nog geen zandkorrel te bekennen.
Ik was erbij toen God de hemel schiep,
de horizon achter de oceaan plaatste,
de wolken in de lucht zette,
en de waterbronnen opende om de oceaan te vullen.
Ik was erbij toen hij de zee zijn grenzen stelde,
zij hem moesten gehoorzamen.
Ik was erbij toen hij de fundamenten voor de aarde legde.
Ik was aan Gods zijde, als een kind.
Ik gaf Hem iedere dag vreugde
en ik was gelukkig aan zijn zijde.
Ik was blij met de wereld en blij met de mensen.

Luister daarom naar mij mensen.
Want gezegend zijn zij die mijn raad opvolgen.
Luister aandachtig naar mijn aanwijzingen,
negeer ze niet en je zult wijs zijn.
Gezegend is de mens die naar mij luistert,
die voortdurend in mijn buurt is,
en wacht bij de ingang van mijn huis.
Zij zullen het geluk vinden.
Wie mij vinden, vinden het leven
en God zal blij met hen zijn.
Maar wanneer je tegen mij zondigt,
zul je jezelf schade en pijn toebrengen.
Wanneer je mij haat, bemin je de dood."

Spreuken 8 vrij vertaald


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 5 november 2014

Waarschuwing tegen vreemd gaan

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 6:20-35
Luister naar het onderwijs van je ouders.
Draag hun woorden met je mee in je hart.
Laat het je leiden wanneer je onderweg bent,
je beschermen wanneer je slaapt,
en je adviseren wanneer je wakker bent.
Hun instructies zijn zijn als een lamp, ze geven helder licht,
hun terechtwijzingen onderwijzen je hoe te leven.

Ze houden je weg bij de vrouw die de jouwe niet is,
ze beschermen je tegen haar verleidelijke woorden.
Laat je niet verleiden door haar schoonheid,
val niet voor haar lokkende ogen.

De omgang met een hoer kost je slechts wat geld,
maar vreemd gaan met de vrouw van een ander zal je alles kosten.
Je kunt geen vuur in je zak steken, zonder dat je kleren vlam vatten.
Je kunt niet op gloeiende kolen lopen zonder je voeten te branden.
Zo zal het ook gaan met de man die vreemd gaat.
Hij zal daar ongetwijfeld de gevolgen van ondervinden.
Hij zal de prijs daarvoor moeten betalen.

Een dief wordt niet geminacht wanneer hij steelt om zijn maag te vullen.
Hoewel hij zevenvoudig terug zal moeten betalen wanneer hij wordt betrapt.
Maar wanneer je naar bed gaat met de vrouw van een ander,
dan zul je door je eigen dwaasheid je ondergang tegemoet gaan.
Schade en schande zullen je deel zijn,
men zal nooit vergeten wat je deed.
Haar echtgenoot zal door jaloersheid woedend op je zijn.
Hij zal je meedogenloos behandelen en wraak op je nemen.
Hij zal je er niet mee laten wegkomen.
Iedere betaling, hoeveel ook, wijst hij af.

Spreuken 6: 20-35 vrij vertaald


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 4 november 2014

Wijze lessen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 6:1-19


Mijn zoon, wanneer je iemand hebt beloofd,
borg te staan voor zijn schulden
en hijzelf die schuld niet kan betalen,
dan ben je een gevangene van je eigen beloften.
De schuldeiser zal je aan je woorden houden, je bent in zijn macht.
Doe dan dit, mijn zoon:
Ga en smeek de ander je te ontslaan van je verplichtingen.
Gun jezelf geen rust voor je het geregeld hebt.
Breng jezelf in veiligheid,
zoals een dier of vogel probeert te ontsnappen
uit de val of het net van een jager.

Luie mensen zouden een les moeten leren van de mieren.
Kijk naar hun ijverige manier van doen en wordt wijs.
Mieren hebben geen leider, geen heer, geen meester,
maar in de zomer gedurende de oogsttijd
verzamelen zij hun voedsel, leggen ze voorraden aan.
Hoe lang blijf je op je bed liggen nietsdoen?
Wanneer zul je eindelijk eens opstaan?
Nog even slapen, nog even sluimeren, zegt hij.
Nog even uitrusten.
Maar terwijl hij slaapt, zal armoede hem overvallen.
Gebrek overrompelt hem als een dief.

Kwaadaardige en zondige mensen verspreiden leugens.
Ze misleiden de mensen.
Let maar op hoe hij zijn ogen dicht knijpt,
met zijn voeten schuifelt en naar anderen wijst.
Ze bedenken voortdurend slechte en gemene dingen,
ze zaaien verdeeldheid en onenigheid.
Maar ze zullen vanwege deze dingen getroffen worden,
zij zullen snel aan hun einde komen,
en achterblijven zonder hoop op herstel.

Er zijn zes, minstens zeven dingen
waar God een grote afkeer van heeft.
Hij heeft een afkeer van hen die hoogmoedig zijn,
die leugens vertellen, anderen vermoorden,
van hen die slechte plannen beramen
en snel zijn in het bedrijven van het kwade.
Hij heeft een afkeer van hen die in de rechtszaal leugens vertellen,
en van hen die broeders tegen elkaar opzetten.

Spreuken 6:1-19 in eigen woorden

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 3 november 2014

Laat je niet verleiden

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 5
Mijn zoon, luister aandachtig naar mijn wijsheid en inzicht.
Het behoedt je voor het doen van domme dingen,
kennis zal je helpen de juiste woorden te spreken
tegen een vrouw die je probeert te verleiden.

Laat je niet verleiden door een vrouw die de jouwe niet is.
Haar woorden klinken mooi en verleidelijk, maar trap er niet in.
Schijn bedriegt, haar woorden zijn als gif,
scherper als een tweesnijdend zwaard.
Haar weg is een doodlopende weg,
ze sleept je mee naar de ondergang.
Ze draait je een rad voor ogen,
zonder dat je het merkt, leidt ze je af van de weg naar het leven.

Maar luister naar mij, houd je aan mijn onderwijs.
Blijf bij zo'n vrouw vandaan, ga haar huis niet binnen.
Wanneer je dat wel doet,
speel je met je eer en aanzien.
Je verliest het respect van anderen
en levert je uit aan mensen die geen medelijden kennen.
Zet je leven toch niet op het spel.
Jaag je zuurverdiende geld er niet door bij vreemde vrouwen.
Laat hen niet leven van waar jij hard voor hebt gewerkt.
Wanneer er uiteindelijk niets meer van je over is,
zul je wanhopig roepen:
"Waarom heb ik niet geluisterd naar wijze lessen?
Waarom heb ik wijze raad in de wind geslagen?
Waarschuwingen naast me neergelegd?
Ik sloot mijn ogen voor hun woorden.
Nu ga ik voor het oog van ieder die het ziet ten gronde."

Vrij met je eigen vrouw, geniet toch van haar.
Ga niet met een vrouw, die de jouwe niet is, naar bed.
Deel je seksualiteit niet met een vreemde.
Wees gelukkig en gezegend met de vrouw die je trouwde.
Geniet van haar, wees blij en tevreden met wat zij je geeft.
Zij is mooi en aantrekkelijk om naar te kijken.
Laat haar lichaam je blij en gelukkig maken.
Geniet met volle teugen van de liefde die zij je geeft.

Waarom zou je het zoeken bij een vreemde,
naar bed gaan met een vrouw die de jouwe niet is?
Want God ziet alle dingen die je doet,
voor Hem is niets verborgen, Hij slaat je gade.
Hij beoordeelt ieder naar Zijn maatstaven.
Wie kwaad doet, zal verstrikt raken in zijn eigen zonden.
Als een mens niet wil luisteren naar onderwijs
en waarschuwingen naast zich neerlegt,
dan zal hij verdwalen in zijn eigen dwaasheid,
hij gaat zijn eigen ondergang tegemoet, hem wacht de dood.

Spreuken 5 in eigen woorden

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!