woensdag 28 februari 2018

Vind je vreugde in God

Leef je geloof: Vind je vreugde in God, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: Vind je vreugde in God
In U vindt mijn hart meer vreugde
dan zij in hun koren en wijn.
Psalm 4:8

O wat een vreugde,
wat een vreugde voor het hart
om God te vinden en Hem te kennen.
Om Hem te kennen als je grootste schat.
Hart, vind je vreugde in God.

De vreugde die God schenkt
gaat elke andere vreugde ver te boven.
Je kunt je verheugen in rijkdom, in succes,
in eten en drinken en feest vieren.
Maar het is niets in vergelijking met
de vreugde de je mag vinden in God.

De vreugde van eten en drinken
is slechts iets tijdelijks.
Daar komt weer een einde aan.
De wijn raakt op en jij zit met de kater.
Maar de vreugde in God is eindeloos.
Hij geeft eeuwige vreugde.
Een vreugde die nooit meer eindigt.

Ken jij die vreugde in God?
Laat je door het stralende licht
van de Heer omstralen.
God wil met je zijn.
God wil er voor je zijn.
Wees blij dat je Hem mag kennen.
Vind je vreugde in Hem.
Dat maakt je tot een blijmoedig mens.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 27 februari 2018

Immanuël, God is met ons

Leef je geloof, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: Immanuël, God is met onsGisteren ging het over de geboorte van Ichabod.
Weg is de eer uit Israël betekende zijn naam.
Vandaag opnieuw aandacht voor een geboorte.
De geboorte van Jezus, de zoon van Maria.
Zijn geboorte brengt grote vreugde.
Gods eer is weer terug in Israël.

Zijn geboorte zette de levens
van de herders destijds in het volle licht.
En Hij wil ook jouw leven met licht omstralen.
God is weer terug bij de mensen in Jezus Christus.
Jezus is de Immanuël, God is met ons.

God brengt de mens weer tot zijn bestemming.
De mens mag weer leven met en straks ook bij God.
Dat is het geweldige perspectief wat Jezus voor jou opent.
Immanuël - God is met jou en mij.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 26 februari 2018

Leef met God

Leef je geloof: Leef met God
Leef je geloof: Leef met God

Kun jij je een leven zonder God voorstellen?
Een leven zonder Zijn zorg, liefde en bescherming?
Wat zal het leven dan bedreigend en zinloos zijn.
Zonder Hem kun je niet.

Dat beseft de zwangere vrouw van Pinechas.
Ze krijgt bericht van de dood van haar man en schoonvader.
Weeën overvallen haar en ze baart een zoon.
Maar zelf ligt ze op sterven.

Ze noemt haar pas geboren zoon Ichabod.
Want Israël is van zijn eer beroofd.
De Filistijnen hebben de ark buit gemaakt.
De ark is weg!
God is weg!
De eer is weg!

Het volk Israël is er slecht aan toe.
Wat moeten ze beginnen zonder God?
Zonder God gaat het niet.
Dat beseft de vrouw heel goed.

Laat het tot je doordringen.
Je kunt niet zonder God.
Zonder God gaat het niet.
Zonder God ziet het er slecht voor je uit.

Keer je tot God.
Zoek Zijn aangezicht en nabijheid.
Leef iedere dag met Hem.
Dat geeft je leven zin.

n.a.v. 1 Samuël 4:19-22

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 22 februari 2018

Wie is God voor jou?

Leef je geloof: Wie is God voor jou?
Leef je geloof: Wie is God voor jou?Nood leert bidden zegt men wel.
Maar wanneer dat de enige momenten zijn
waarop je je tot God wendt
dan klopt er toch iets niet.
Ook het volk Israël handelde
in de tijd van de priester Eli op die manier.
Ze hadden een nederlaag geleden tegen de Filistijnen.
En prompt halen ze de ark van de HEERE erbij
in de veronderstelling dat ze dan wel zullen overwinnen.

Maar zo werkt het niet.
Opnieuw worden ze verslagen
en lijden ze een grote nederlaag.
Je kunt God niet maar als een soort mascotte gebruiken,
die je als een geheim wapen voor de dag haalt
op momenten dat je het moeilijk hebt.
In de verwachting dat dat je geluk en uitkomst zal brengen.
Zo wil God niet dat je met Hem omgaat.
Sta eens even een moment stil:
wie is God eigenlijk voor jou?

God wil dat je Hem elke dag bij je leven betrekt.
Hij wil je hele hart, niet slechts een klein stukje.
Je kunt niet er maar rustig op los leven
en je eigen gang maar gaan
en dan menen dat God er voor je is
wanneer het tegenzit in je leven.
Hou rekening met God.
Leef voor en met Hem.
In goede en kwade dagen.
Dan zal Hij met je zijn.

N.a.v. 1 Samuël 4:1-11

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 21 februari 2018

Luisteren naar God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, praktijk Spiegelruimte Baflo, psycho-pastorale begeleiding
Leef je geloof: Luisteren naar God

God wil in Zijn Word tot je spreken.
Hij heeft een boodschap voor je.
God zoekt je op en wil je iets zeggen.
Hoe ga jij om met Zijn spreken?
Hoe lees jij je Bijbel?
Hoe zit je zondags in de kerk?
Blijkt daaruit een actieve luisterhouding?

Het past ons om geconcentreerd te luisteren
naar wat God ons wil zeggen.
Want Hij is God, de Allerhoogste.
Zorg dat je niets mist van wat Hij openbaart.
Luister aandachtig naar Hem.
Denk na over wat Hij tot je zegt.
Bewaar Zijn worden zorgvuldig in je hart.
En pas ze toe in je leven van alledag.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 20 februari 2018

Geen gehoor?

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Praktijk SpiegelRuimte, psycho-pastorale begeleiding
Leef je geloof: Geen gehoor?Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer
en er braken geen visioenen door.
1 Samuël 3:1 

De stem van God meer horen.
Zie jij daar naar uit?
Zou jij dat graag willen?
In de tijd van Samuël klonken
nog zelden woorden van de Heer.
Er braken geen visioenen meer door.
Niet omdat God niet van zich wilde laten horen,
maar omdat het volk zelf onbereikbaar was.
Ze hadden het te druk met andere dingen.

Soms probeert iemand je keer op keer te bellen,
maar hij krijgt maar geen gehoor.
Of je neemt bewust niet op
of je blijkt niet online te zijn.
En dan kan zo iemand proberen wat hij wil
maar hij krijgt geen contact met jou.

Wanneer jij niets van God hoort
kan de oorzaak ook liggen aan jouw kant.
God zoekt wel het contact met jou,
maar Hij vindt geen gehoor.
Je hebt het veel te druk met andere dingen,
zodat je Zijn oproep niet hoort of bewust negeert.
Of  je bent niet online,
waardoor God niet tot jou door kan dringen.

God wil van Zich laten horen.
Zijn Woord is dicht bij ons.
God heeft gesproken door Zijn Zoon.
Zeer waarschijnlijk heb je een Bijbel in huis.
Laat jij God tot je spreken?
Lees jij trouw elke dag uit Zijn Woord?
Of heeft God ook bij jou moeite om gehoor te vinden?
En klinken er daarom nog zelden woorden van de Heer?

Lees je Bijbel.
Maak daar werk van.
Laat dat niet versloffen.
Leef in verbondenheid met God.
Zodat je kunt horen wat Hij tot je zegt.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 19 februari 2018

God is Koning, jij bent dienaar

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Praktijk SpiegelRuimte, psycho-pastorale begeleiding
Leef je geloof: God is Koning, jij bent dienaarHoe sta jij in het leven?
Draait alles bij jou om God
of geef je jouw eigen belangen voorrang?
Dien jij God of dien je ten diepste jezelf?

De zonen van Eli stelden in hun werk als priesters
niet langer de zaak van God centraal.
Ze waren afpersers geworden,
ze trokken zich niets van de Heer aan.
Ze dienden hun buik met het lekkerste van het vlees,
het ging hen niet langer meer om God.
Als zij maar aan hun trekken kwamen.
Ze gedroegen zich niet langer als dienaren,
maar ze deden alsof zij koning waren.

Ook wij als christenen zijn dienaren van God.
Stel jij je ook op als een dienaar?
Zet je je in voor God?
Kom je op voor Zijn naam?
Ben je bereid jouw wil te schikken onder Gods wil?
Doe je wat God van je vraagt?

Beijver je niet slechts voor je eigen belangen.
Dien God met heel je hart.
Laat God het middelpunt van je leven zijn.
Zoek en doe wat Hij van je vraagt.
Het gaat immers niet om jou,
maar het gaat om God.
Niet jij bent koning, Hij is Koning.
Jij mag Hem dienen.
Ken je plaats en laat 
Hem Koning in je leven zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 15 februari 2018

Boekentip: Bedwelmd door Babylon

Boekentip: Bedwelmd door BabylonBedwelmd door Babylon.
Een boek dat gaat over de verleiding
van Gods volk in de laatste dagen.
Het is een indringend boek met
een alarmerende boodschap voor de kerken.
Het legt de vinger op de zere plek,
op een punt die we wellicht zelf
liever niet onder ogen willen zien.

Babylon staat voor de macht van Satan
die aan het werk is in de harten van de mensen.
Satan probeert om christenen te verleiden,
net zoals hij dat ook al op een heel sluwe manier bij Eva deed.
Hij houdt hen de dingen van deze wereld heel aantrekkelijk voor.
Christenen worden meegezogen in wat de wereld te bieden heeft.
Ze willen niet teveel uit de pas lopen met de cultuur.
Maar ze beseffen niet hoe de geest van deze wereld
steeds meer binnendringt in hun hart en in hun denken.
Ze worden verleid en misleid door satan.

De schrijver roept christenen op om los te komen van de wereld
en weer te gaan leven als een afgezonderd en heilig volk.
Wordt wakker en wees waakzaam.
Laat je niet in slaap sussen door de machten van deze wereld.
Ga geen overspelige liefdesrelatie aan met deze wereld.
Breek er mee en keer terug naar je eerste liefde.
Herstel de vriendschap en de intimiteit met Christus.

God zegt tegen Zijn volk:
Ga weg uit die stad, mijn volk,
zodat je geen deel hebt aan haar zonden
en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen.
Want haar zonden reiken tot aan de hemel
en God zal haar onrecht vergelden. (Openb 18:4,5)

Verlaat de lege charmes van deze wereld.
Ga voor de heerlijke rijkdom van het kennen van je Redder.
Ga voor het rijke leven dat je mag hebben in God.
Laat je niet langer bedwelmen door Babylon.
Laat jij je wakker schudden?


Bedwelmd door Babylon
Steve Gallagher
Uitgeverij Heart Cry, 2013
Prijs € 12,95


Koop bij bol.com


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Breng het bij God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Praktijk SpiegelRuimte, psychopastorale begeleiding
Leef je geloof: Breng het bij God
Thuis in Rama sliep Elkana met zijn vrouw Hanna en de HEER verhoorde haar.
Hanna werd zwanger en na verloop van tijd baarde ze een zoon.
Ze noemde hem Samuël, 'want ik heb hem van de HEER gevraagd.'
(1 Samuël 1:19,20)

Vrouwen willen graag moeder worden, de meesten althans.
Zorg, liefde en aandacht geven aan kinderen,
het is iets wat diep verweven zit in het vrouw-zijn.
Wanneer de vervulling van de kinderwens uitblijft,
dan geeft dat een diep verdriet in het leven van een vrouw.
Een pijn die ze altijd met haar meedraagt.

Ook Hanna bleef tot dusver zonder kinderen.
En ze werd daar ook nog mee getreiterd.
Hanna ging met haar verdriet en pijn naar God.
Ze stortte voor Hem haar hart uit.
En God verhoorde haar gebed.
Toen Elkana gemeenschap met Hanna had,
dacht de Here aan Hanna.
En Hanna werd zwanger en baarde een zoon.
Hanna ontving een groot geschenk van God.
Ze werd moeder van het kindje Samuël.

Kinderen neem je niet, kinderen krijg je.
Het is God die de moederschoot opent.
Wij moeten niet doen alsof wij daarover zouden gaan.
Alsof wij dat allemaal in de hand hebben.
Het is God die ons kinderen schenkt
en hen aan onze zorg en liefde toevertrouwd.

Wanneer jij worstelt met kinderloosheid,
ga daar dan biddend mee om.
Leg je kinderwens voor aan God.
Vertel Hem van je pijn en verdriet.
Vraag of Hij je moederschoot wil openen.
Zul je dan net als Hanna moeder worden?
Die garantie geeft God ons niet.
Maar je mag Hem altijd vragen.
God wil graag gebeden zijn.
Leg je diepe wens en verlangen in gebed bij Hem neer
en vertrouw Hem wat Hij ermee gaat doen.

Misschien worstel jij niet met een onvervulde kinderwens.
Worstel jij daarentegen met heel andere dingen.
Dan geldt voor jou hetzelfde.
Ga ermee naar God, vraag God om te voorzien.
Hij wil gebeden zijn, betrek Hem bij heel je leven.
Leg het maar in Zijn trouwe Vaderhand.
En wacht en zie wat Hij ermee gaat doen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 14 februari 2018

God wil je bemoedigen en sterken

Leef je geloof: God wil je bemoedigen en sterken
Leef je geloof: God wil je bemoedigen en sterken

Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord,
mij bemoedigd en gesterkt. 
Psalm 138:3

Wanneer je pijn en verdriet hebt,
mag je daarmee gaan naar God.
Stort je hart maar uit bij Hem.

God is een hoorder van het gebed.
Hij neigt zijn oren tot
het hulpgeroep van zijn kinderen.

God zal uitkomst geven.
Hij zal je kracht geven.
Hij wil je troosten en bemoedigen.
Hij helpt je door moeilijke situaties heen.

De wetenschap dat God naar je luistert,
en dat Hij met je is en zal zijn,
dat geeft rust en ruimte.
Dan kun je weer verder
met vrede in je hart.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 13 februari 2018

Eendrachtig samenzijn

Leef je geloof: Eendrachtig samenzijn
Leef je geloof: Eendrachtig samenzijn


Elkana had twee vrouwen: Hanna en Peninna.
Deze twee lagen elkaar niet zo.
Pennina had kinderen, Hanna niet.
Maar Hanna kreeg ieder jaar het mooiste stuk
van het offervlees om te eten van haar man.
Want hij had haar lief, ook al had ze geen kinderen.
Peninna zag in Hanna daarom haar rivale.
Ze treiterde en vernederde haar met het feit
dat Hanna geen kinderen had en zij wel.
En dan was Hanna in tranen.
En dat alles gebeurde tijdens de jaarlijkse offermaaltijd.
Wat bedoeld was als een vreugdemaaltijd,
werd een maaltijd van jaloezie en concurrentie.
Zo had God het niet bedoeld.

Ook wij mogen bij God zitten aan de avondmaalstafel.
Een tafel waaraan we feestelijk mogen vieren
wat Christus voor ons heeft gedaan.
Laten we de feestvreugde niet bederven
door jaloezie en concurrentie.
Wees samen blij en vier samen feest uit dankbaarheid.
We mogen samen eten van de tafel van onze goede God.
Daar past geen rivaliteit en jaloezie bij.

Laten we als broeders en zusters eendrachtig samenzijn.
Met elkaar verbonden door één liefdesband.
Samen één zijn in Christus.
Ziet hoe lieflijk het is als we zo samen zijn.
Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen.
Daar geeft de Heer zijn zegen:
zijn heil en leven tot in eeuwigheid.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 12 februari 2018

Zet je in voor Christus

Leef je geloof: Zet je in voor Christus
Leef je geloof: Zet je in voor Christus
Het is met het koninkrijk van de hemel
als met een man die op reis ging,
zijn dienaren bij zich riep
en het geld dat hij bezat
aan hen in beheer gaf.

Sommige dienaren gingen aan de slag
met wat ze ontvangen hadden.
Ze maakten winst voor hun heer.
Maar één iemand besloot het geld
te verstoppen, het te begraven.
Hij deed er niets mee om zijn heer
er beter van te laten worden.

Toen de heer terugkwam,
beloonde hij de dienaren die winst gemaakt hadden,
ze mochten feest vieren met hem.
Maar zo niet degene die zich ervan afgemaakt had.
Hem werd alles ontnomen.
Voor hem was er geen feest.

Wat doe jij met wat God jou heeft toevertrouwd?
Ga goed om met het kapitaal wat Christus jou gaf.
Ga er iets mee doen wat voor Hem belangrijk is.
Behartig de zaak van je Heer gedurende zijn afwezigheid.
Zet je in voor Christus.
Laat het vuur voor Hem in je branden.
Wees ijverig in het dienen van je Heer.
Laat in je leven zien dat je op Hem gericht bent.
Dat je alles doet ten bate van Hem.

Wanneer jij zo omgaat met wat God je toevertrouwde,
dan zal de Heer bij zijn komst blij zijn met jou.
Hij zal je belonen voor wat je voor Hem hebt gedaan.
Je mag met Hem feest vieren.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 8 februari 2018

Trek het bruiloftskleed aan

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo, SpiegelRuimte
Leef je geloof: Trek het bruiloftskleed aan
Je bent uitgenodigd voor het bruiloftsfeest.
Daarover ging het in de blog van gisteren.
Het verhaal gaat in de bijbel verder.
De blik verschuift naar de kleding die gedragen wordt.

Alle gasten ontvingen kleding van de koning.
Hij deelde aan allen uit van zijn rijkdom.
Maar één gast weigerde die kleding aan te nemen.
Hij verscheen in zijn eigen kleren in de bruiloftszaal.
Hij meende er zo wel goed genoeg uit te zien.

Maar de koning dacht er anders over.
"Hoe ben je hier binnen gekomen
terwijl je niet eens een bruiloftskleed aan hebt?"
De man wist niets te zeggen.
En hij werd verwijderd uit de feestzaal.
Het feest ging aan zijn neus voorbij.

Uit onszelf zijn wij niet goed genoeg
om het bruiloftsfeest mee te vieren.
Alleen door ons met Christus te laten omkleden
is er plaats voor ons op de bruiloft van het Lam.
Met onze eigen kleding vallen we uit de toon.
En worden we niet geaccepteerd door de koning.
Wees niet trots op je eigen prestaties.
Besef dat het alleen door genade is
dat je een plaats ontvangt in Gods koninkrijk.

n.a.v. Mattheüs 22: 11-14

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 7 februari 2018

Je bent uitgenodigd

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog SpiegelRuimte Baflo
Leef je geloof: Je bent uitgenodigd
God is bezig de bruiloft
voor Zijn Zoon voor te bereiden.
Hij stuurde zijn dienaren erop uit
om de bruiloftsgasten uit te nodigen.
Maar de een na de ander liet het afweten.
Ze wilden niet komen, hadden het te druk,
gingen zelfs zo ver dat ze zijn dienaren geweld aandeden.

"Alles staat klaar voor het bruiloftsmaal," zegt God.
"Maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden."
Vervolgens zei Hij tegen zijn dienaren:
"Ga erop uit en nodig iedereen uit die je tegenkomt."
De dienaren deden wat hen opgedragen werd.
Ze nodigden iedereen uit.
De goeden en de slechten.
Iedereen was welkom op het feest.
En zo vulde zich de bruiloftszaal.

Als kerk zijn wij onderweg naar dat bruiloftsfeest.
We vormen samen een bont gezelschap.
Er zitten mensen die je niet had verwacht daar te zien.
Maar ook zij zijn onderweg naar dat grootse feest.
Wonderlijk hoe royaal God is met zijn uitnodiging.
Hij mag komen. Zij mag komen. Jij mag komen.
Iedereen is welkom op het bruiloftsfeest
van Gods geliefde Zoon.

Gods dienaren nodigen ook jou.
Wat doe jij met de uitnodiging voor dat bruiloftsfeest?
Hopelijk laat jij het niet afweten.
Hopelijk heb jij het niet te druk voor dit feest.
Laat het niet zo zijn dat God ook eens van jou zegt
dat je het niet waard was om genodigd te worden.
Ga in op zijn uitnodiging.
Je bent welkom op het feest.
Kom je ook?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 6 februari 2018

God geeft ons genadeloon

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Leef je geloof: God geeft ons genadeloonWerken in Gods wijngaard.
Daartoe nodigt God ons uit.
Bij het uitbetalen van het loon
ontvangt iedere arbeider hetzelfde loon.
Of hij daar nu de hele dag voor gewerkt heeft,
of slechts het laatste uurtje van de dag.

Voor ons gevoel is dat niet eerlijk.
Wij redeneren dat wie meer gedaan heeft,
ook recht heeft op meer loon.
Maar in Gods koninkrijk gaat het anders.
God taxeert ons niet naar onze prestaties.
Wij krijgen van God allemaal hetzelfde loon.
We ontvangen van Hem allemaal genadeloon.

De kerk van Christus bestaat niet
dankzij de ijver van haar leden.
De kerk bestaat uitsluitend en alleen
dankzij Gods genade en dankzij Gods goedheid.
Daarom moet je je ook niet verheffen
op wat je allemaal voor God hebt gedaan.
Alsof je daarmee het eeuwige leven verdient.
Je krijgt het eeuwige leven niet door je prestaties,
maar alleen dankzij Gods goedheid.
Dat geldt voor iedereen.

Daarom mag je een ander
niet afrekenen op zijn of haar prestaties.
Ook niet als die prestaties
geringer zijn dan die van jezelf.
Want jij en ik, we leven allemaal van genade.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 5 februari 2018

Kom werken in Gods wijngaard

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Leef je geloof  ~ Kom werken in Gods wijngaardKen je het verhaal van die landheer
die vroeg op de dag op pad ging
op zoek naar dagloners die bij hem konden werken?
Hij vind een aantal mensen en zij gaan bij hem werken.
Drie uur later gaat de landheer opnieuw op pad.
Weer neemt hij een aantal mensen aan
die bij hem aan de slag kunnen in de wijngaard.
Ditzelfde gebeurt rond het middaguur.
En drie uur later herhaalt ditzelfde tafereel zich nogmaals.
Aan het eind van de werkdag doet hij nog een ronde.
Hij treft nog een aantal dagloners aan.
Hij vraagt hen: "Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?"
"Niemand wilde ons in dienst nemen," antwoorden ze.
Ze zijn door anderen gewogen en te licht bevonden.
Hij zei hun: "Gaan jullie ook maar naar mijn wijngaard."

Dit verhaal laat iets zien over hoe goed God is.
Hij is de landheer in dit verhaal.
God gaat steeds weer op zoek naar mensen,
die Hij kan gebruiken voor het werk in zijn koninkrijk.
Hij sluit niemand uit.
Ook degenen die door mensen worden afgewezen,
zal God niet laten staan.
Bij Hem is geen aanzien des persoons.
God is goed voor sterken en zwakken.
Iedereen is welkom bij Hem.
Hij maakt geen onderscheid.

Weet je welkom bij God de Vader.
Hij is goed en Hij nodigt ook jou.
Kom werken in Gods wijngaard.
Ga je met Hem mee?
Hij zal je er ruimschoots voor belonen.

Je kunt dit verhaal lezen in Matteüs 20:1-16

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!