zaterdag 28 februari 2015

Er is genade en vergeving voor jou!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, SpiegelRuimte, christelijk psycholoog baflo, groningen
We staan door onze zonde schuldig tegenover God.
En Gods Woord zegt dat de straf op de zonde de dood is.
Dat ziet er voor ons niet goed uit.
Maar Jezus stierf voor onze zonde,
zodat wij de genade van God mogen ontvangen.
Geweldig dat God zo voor ons een uitweg biedt.

Er is geen vergeving mogelijk zonder betaling voor de zonde.
Jezus betaalde voor onze zonden.
Door Jezus offer aan het kruis op Golgotha
is Gods genade nu beschikbaar voor iedereen.
Door Jezus bloed is vergeving van zonden mogelijk.
Door Jezus mogen wij van God genade ontvangen.

Wij hoeven geen genade en vergeving meer tot stand te brengen.
Door Jezus is dat reeds beschikbaar.
Vraag Jezus om je te vergeven
en Hij zal je reinigen van al je zonden.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 26 februari 2015

Eerst geloven en je zult zien!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, SpiegelRuimte, christeijk psycholoog, geloofscoach, geloven

Jezus zegt dat voor wie gelooft alles mogelijk is.
Door ongeloof zul je ongelofelijk veel dingen mislopen.
Jezus wil niets liever dan dat we geloven en Hem volledig vertrouwen.
Wanneer we dat doen zullen we grote dingen zien en meemaken.

Veel mensen laten zich niet zo gemakkelijk overhalen om te geloven.
Ze zeggen: "Ik moet het eerst zien, dan zal ik geloven."
Maar Jezus zegt: "Geloof eerst, dan zul je het zien."
Geloof is geloven wat we niet zien.
De beloning van geloven is zien wat we geloven.

Laat een heel nieuwe wereld voor je open gaan door te geloven.
Geloof God en wat Hij zegt in Zijn Woord.
Dan zul je prachtige dingen gaan zien.
Zeker weten.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 25 februari 2015

Het leven vinden door zelfopoffering

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog, Spiegelruimte, christelijk geloof


Hoe vind je het leven?
De wereld meent dat het leven te vinden is
door jezelf niets te ontzeggen en op te komen voor jezelf.
Maar Jezus zegt dat het tegenovergestelde waar is:
alleen door jezelf weg te geven, zul je het leven vinden.
Om het meeste van je leven te maken,
zul je bereid moeten zijn om nee te zeggen tegen jezelf.
Wat een paradox.
Jezus zelf is daarvan hét voorbeeld.
Hij legde zijn leven vrijwillig af
om daarmee voor velen leven mogelijk te maken.
Juist door die daad van zelfopoffering,
ontving Jezus van God in de hemel de ereplaats.

Jezus zegt dat de weg om het leven te vinden
de weg is van zelfverloochening, je kruis opnemen en Jezus volgen.
Zelfverloochening betekent dat je nee zegt tegen jezelf.
Je bent geroepen om lief te hebben.
Om te leven voor God en voor andere mensen.
Wanneer je jezelf weggeeft, zal God voor jouw leven zorgen.

Jezus onderwijs is radicaal en revolutionair.
Het is tegenovergesteld aan wat we verwachten.
Maar zie hoe het uitwerkt in de praktijk.
Zij die uit zijn op eigen genot, voldoening en bevrediging
eindigen gedesillusioneerd en ontevreden.
Zij verspillen hun leven.
Maar zij die Jezus onderwijs volgen,
vinden het leven in al zijn volheid.

Wil jij het meeste van je leven maken?
Volg dan Jezus onderwijs:
geef jezelf weg en je zult het leven vinden.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 24 februari 2015

God kan veel met weinig!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog baflo, geloofscoach, Spiegelruimte

Soms kun je gekweld worden door gedachten dat je niet zoveel voorstelt.
" Ik heb niet die geweldige talenten die anderen wel hebben.
Ik kan niet wat anderen gemakkelijk afgaat.
Wat stel ik nu eigenlijk voor? "

Maar voor God maakt het niet uit hoeveel je Hem te bieden hebt.
Wanneer je Hem het weinige biedt wat je hebt,
dan is God in staat van het weinige veel te maken.
Zo vermenigvuldigde Hij eens een paar broden en vissen
zodat een grote menigte ervan gevoed kon worden.
Er bleef zelfs nog royaal over.
Datzelfde kan Hij ook doen met het weinige dat jij Hem kunt bieden.

Geef wat je hebt aan God, en laat Hem het vermenigvuldigen.
Ervaar hoe God door kleine mensen heen
grote en geweldige dingen kan doen.
God kan veel met weinig!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 23 februari 2015

Vriendschap met God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo, SpiegelRuimte


Je mag een vriend van God zijn.
Het Nieuwe Testament vertelt dat dat mogelijk is.
Jezus zegt zelf: Ik noem u geen slaven meer, maar vrienden.

Groei in je vriendschap met God.
Luister naar Zijn stem.
Verlang naar Gods aanwezigheid in je leven, naar Zijn vrede.

Gods aanwezigheid in je leven
onderscheidt jou van de wereld om je heen.
God wil je vullen met Zijn Geest.
Door de Geest mag je de aanwezigheid van God ervaren.

Jouw leven wordt beetje bij beetje mooier en dieper
als God jouw leven binnenkomt
en je steeds meer op Hem gaat lijken.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 19 februari 2015

Jezus is Heer over alles, vertrouw op Hem!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo, SpiegelRuimte


Je kunt plotseling getroffen worden door storm in je leven.
Dan kan het soms lijken of God niets doet.
Hij lijkt niet naar je te luisteren en je gebed niet te horen.
Je geloof wordt op de proef gesteld.

Datzelfde maakten de discipelen mee.
Ze waren met Jezus in de boot.
En plotseling stak er een hevige storm op.
Ze waren bang dat ze zouden vergaan.
En Jezus ... Hij lag te slapen.

De discipelen gingen naar Jezus toe.
Ze smeekten Hem om hulp.
En Jezus stilde de storm.
Het water werd weer kalm.

Jezus wil dat je leert om je angst onder ogen te zien.
En Hem te vertrouwen zelfs midden in de storm.
Jezus is Heer over de krachten die proberen je leven te vernietigen.
Vertrouw Hem, Hij is bij je te midden van de storm.
En Hij zal voor je zorgen,
net zoals Hij dat deed bij de discipelen.

Jezus is Heer over alles!
Durf je daarop te vertrouwen?


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 18 februari 2015

Luister naar Gods Woord

De Bijbel is een bijzonder boek.
Niet om het boek zelf,
maar omdat het komt van God zelf,
en het gaat over Hem die we liefhebben.
De hele Bijbel gaat over God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Jezus benadrukt in de gelijkenissen
het belang van het luisteren naar Zijn Woord.
Ga zorgvuldig om met waar je naar luistert
en hoe je ernaar luistert.
Hoe meer tijd je investeert in het bestuderen en toepassen van Gods Woord,
hoe meer profijt je ervan zult hebben in je leven.
Geef hoge prioriteit aan het lezen en bestuderen van de Bijbel.
Je zult er geen spijt van krijgen.

Wanneer Jezus woorden geplant zijn in je leven,
kun je verwachten dat je vrucht zult gaan dragen.
Je weet niet hoe en wanneer.
Soms moet je, net als een boer,
geduld hebben en wachten op de oogst.
Maar je kunt er zeker van zijn,
dat wanneer je het zaad blijft zaaien,
de oogst zeker zal komen.

Luister niet alleen naar Gods woord,
maar deel het ook met anderen.
Spreek erover met elkaar.
En zie de bijzondere kracht van Gods Woord
om het leven van jou en de mensen om je heen te transformeren.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 17 februari 2015

Vermijd het kwade, doe het goede

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog, baflo, christelijk hulpverlener

Zonde heeft altijd op een bepaalde manier te maken met misleiding.
Het verkeerde wordt als goed voorgesteld.

Zonde heeft een geweldige aantrekkingskracht,
maar aan het einde is zonde bitter als gal
en loopt haar weg uit op de dood.
Wees alert op de aantrekkingskracht van zonde
en laat je er niet door verleiden.

Laat wijsheid je vriend zijn.
Wijsheid helpt je om nu keuzes te maken
waar je later blij mee kunt zijn
in plaats van je gemaakte keuzes later te betreuren.

Blijf weg van het pad waar je later spijt van zult krijgen.
Verspil je leven niet.
Flirt niet met verleidingen, maar vlucht er juist ver vandaan.
Vermijd het kwade, doe het goede.
Daar zul je geen spijt van krijgen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 16 februari 2015

Stel je prioriteiten

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, psycholoog, baflo, christelijk hulpverlener

Wat zijn jouw prioriteiten in je leven?
God wil dat we de dingen die er voor Hem het meeste toe doen
de hoogste prioriteit in ons leven geven.
Weet jij wat God wil dat in jouw leven het belangrijkste is?

Laat je eerste prioriteit zijn om God lief te hebben en Hem te eren
met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en al je krachten.
Daarnaast wil Hij dat je onvoorwaardelijk houdt van andere mensen.
Dat je van anderen houdt op dezelfde manier als Hij van jou houdt.

Geef deze beide dingen de hoogste prioriteit in je leven.
Dan leef je het leven zoals God het leven bedoeld heeft.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 12 februari 2015

Jezus stierf in jouw plaats


Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Baflo, psycholoog, SpiegelRuimte


Wij kunnen onszelf niet redden.
Zonder hulp van buitenaf zal de zonde ons fataal worden.
Alleen God is in staat ons te redden.
Maar waarom zou Hij dat doen?
De Bijbel zegt dat het is vanwege Zijn oneindig grote liefde voor ons.

Wij zijn gered doordat Jezus zichzelf vrijwillig opofferde voor ons.
Jezus, de onschuldige, stierf in onze plaats,
zodat wij, de schuldigen, weer vrij konden worden.
Rond het kruis riep men dat Jezus zichzelf niet kon redden,
maar Hij had het gekund, maar deed het niet om ons.
Hij was uit op onze redding.

Nu mogen wij schuilen achter het bloed van Christus.
Zijn bloed beschermt ons tegen Gods oordeel.
Zijn bloed reinigt ons van alle zonden.

Dankzij Jezus ben jij vrij!
Dankzij Jezus is er voor jou weer toekomst!
Wat een wonder van genade!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 11 februari 2015

Jezus maakt je vrij!


Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Baflo, psycholoog
Je hoeft niet gebukt te blijven gaan onder de last van je zonden.
Jezus wil je daarvan bevrijden.

Ga met je zonden en tekortkomingen naar God.
Dan maakt Hij je vrij.

God wil je bevrijden van zonde en schuld.
Hij wil je bevrijden, zodat je Hem kunt liefhebben en vereren.

Wanneer Jezus je bevrijdt, ben je waarlijk vrij.

Gebruik die vrijheid om God groot te maken in je leven.
Heb Hem lief, dien Hem en vereer Hem.

Geniet van de vrijheid die Jezus je geeft.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 10 februari 2015

Lees je Bijbel!


Leef je geloof, Hillie Snoeijer, psycholoog, geloofscoach, Baflo


Gods Woord heeft de kracht in zich je leven te veranderen.
En dat heb je nodig!

Gods Woord geeft je wijsheid in moeilijke en complexe situaties.
Gods Woord bemoedigt je wanneer je terneergeslagen bent.
Gods Woord wil je leiden op heel je levensweg.
Gods Woord kan je helpen om verder te komen.

Onderschat nooit de effecten van het lezen van de Bijbel:
  • het doet je ziel herleven
  • het geeft je wijsheid
  • het geeft vreugde in je hart
  • het is als het licht voor je ogen
  • het waarschuwt je voor gevaar
  • het geeft beloning wanneer je ernaar leeft
Lees je Bijbel niet voor informatie.
Maar lees het om God daarin tot je te horen spreken.
Reageer met gebed op wat God je door Zijn Woord wil laten zien.

Open je hart voor Gods Woord.
Luister naar Hem en breng Gods Woord in praktijk.
Want daarin ligt grote beloning.
Laat je veranderen door Gods Woord.
Lees je Bijbel, elke dag!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 9 februari 2015

God is met je!God geeft je niet een leven zonder problemen.
Hij beantwoordt niet al jouw vragen.

Maar Hij verzekert je dat Hij met je is in al je moeiten.
Hij blijft bij je, waar je ook doorheen gaat.
En dat is genoeg.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 5 februari 2015

Let op je woorden!


Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Woorden, woorden, woorden.
We gebruiken er vele van op een dag.
En onze woorden doen er toe.
Niet zozeer het aantal,
als wel de soort woorden die we gebruiken,
en het doel waarvoor we ze gebruiken.
We kunnen woorden gebruiken ten goede of ten kwade.
Om anderen mee op te bouwen of te beschadigen.
Onze tong heeft grote macht.

Besef hoeveel invloed je woorden op anderen kunnen hebben.
Laat je in je spreken daarom leiden door de Heilige Geest.
Behoed je tong en stel een wacht over je lippen.
Spreek woorden van God,
want Gods woorden zijn krachtig,
en zijn in staat levens van mensen ten goede te veranderen.
Spreek woorden van God,
want Gods woorden zijn als hemels manna,
als water in de woestijn.

Let op je woorden, want je woorden doen ertoe!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 4 februari 2015

Ik heb U nodig Heer!


Leef je geloof, Hillie Snoeijer, geloofscoach, psycholoog


God wil je helpen het leven te leven.
Hij verlangt naar een relatie met jou.
Om met jou verbonden te zijn.

Veel mensen willen niets van God weten.
Ze menen het zelf wel te kunnen.
God niet nodig te hebben.
Maar dat is schijn.
En schijn bedriegt.

God heeft je zo gemaakt
dat je leven pas echt tot zijn recht komt
wanneer je leeft in verbondenheid met Hem.

Wanneer je leeft in verbondenheid met God
kan Hij je vol liefde alles geven wat je nodig hebt.
En dit is wat je nodig hebt:

Gods bescherming

Je leeft in een gebroken wereld.
Heel je omgeving, de mensen om je heen,
en ook jijzelf zijn aangetast door de zonde.
Het leven zit daardoor vol gevaren.
En onderschat Gods vijand, de duivel niet.
Hij is uit op jouw ondergang.
Hij wil niets liever dan jou bij God vandaan trekken.
En daarom heb je in je leven Gods bescherming nodig.
Hij wil je Schuilplaats zijn en je behoeden voor het kwaad.
Schuil bij Hem, bij Hem ben je veilig.

Gods kracht

Gods Geest wil in je wonen.
Door Hem ben je aangesloten op Gods krachtbron,
Jouw krachten zijn beperkt,
maar voor God is niets onmogelijk.
Met Zijn hulp ben je tot alles in staat.

Gods onderwijs en training

Wij schieten zoveel tekort in levenswijsheid.
Weten zo vaak niet wat te doen.
Maar God wil ons onderwijzen en trainen.
Hij leert ons hoe te handelen.
Van Hem leren we wijsheid.
Stel je open voor Gods onderricht
en breng het geleerde dagelijks in praktijk.

Gods leiding en licht

Door de zonde is ons verstand verduisterd.
We hebben niet meer goed zicht op de juiste koers.
Maar God wil onze Gids in het leven zijn.
Hij wijst ons de weg.
Zijn Woord is als een lamp voor onze voet.
Hij licht ons bij en gaat ons voor.
Volg Hem en Hij zorgt dat je je bestemming bereikt.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof.

dinsdag 3 februari 2015

Leven zoals Job


Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Job wordt in de Bijbel omschreven
als een man die vroom en rechtvaardig leefde.
Het Bijbelboek Job laat zien hoe hij leefde.
Van hem kunnen we leren om altijd vroom te leven.

Dit is wat je kunt leren van Jobs levensstijl:
1. Hou jezelf rein
Kijk niet met lust naar vrouwen,
laat je niet verleiden tot overspel.

2. Vermijd materialisme
Stel je vertrouwen niet op rijkdom.
Zoek je zekerheid bij God.

3. Heb je vijanden lief
Weersta de neiging om je vijanden te haten.
Schep geen behagen in de tegenslag van je vijand.
Weerhoud je mond van het spreken van slechte woorden over hen.

4. Wees eerlijk en gul
Behandel anderen fair.
Ga niet voorbij aan de behoeften van de mensen die je pad kruisen.
Hou niet alles voor jezelf, maar deel uit aan anderen.

Leer vroom en rechtvaardig te leven zoals Job.
Vrees God en ga het kwaad uit de weg.
Dan kun je leven met een rein geweten.
En wanneer je struikelt,
dan mag je weten dat door het kruis van Jezus,
er vergeving mogelijk is voor je fouten en tekortkomingen.
Laat de kracht van Gods Geest in je werken,
Hij zal je in staat stellen om te leven zoals Job.
Om te leven zoals Jezus.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 2 februari 2015

God nodigt je uit!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


God nodigt je uit voor zijn feest!
Hij wil vriendschap met je sluiten.
Je bent uitgenodigd voor de bruiloft van Zijn Zoon.

God nodigt alle mensen uit.
Herhaalde malen.
Iedereen mag komen.
Maar veel mensen gaan eraan voorbij.
Het interesseert hen niet.
Of ze reageren agressief op Gods uitnodiging
door hen die de uitnodiging brengen slecht te behandelen.

Maar ga niet nonchalant om met jouw uitnodiging.
Het is een geweldig voorrecht om uitgenodigd te zijn op Gods feest.
Om in Gods aanwezigheid te mogen zijn.
Om intieme vriendschap met God te kunnen hebben.
Ga daarom niet voorbij aan Gods uitnodiging.
Neem Zijn uitnodiging aan.

Maar zorg wel dat je beschikt over de juiste kleren voor het feest.
Je kunt Gods koninkrijk niet binnengaan op jouw voorwaarden.
Je bent alleen welkom op Jezus voorwaarden.
Maar Jezus zelf voorziet in de kleren die je nodig hebt voor het feest.
Door Zijn dood en opstanding liggen de feestkleren voor jou klaar.
Trek die aan en wees welkom op Gods feest.
Geniet van Zijn vriendschap en Zijn aanwezigheid.

Wat een voorrecht om bij die God te mogen zijn!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!