donderdag 27 februari 2014

Weet wie je bent

zelfbeeld


Wie ben jij en hoe denk jij over jezelf?
Wat is jouw zelfbeeld?
Een niet onbelangrijke vraag.
Want een positief zelfbeeld versterkt je zelfvertrouwen,
terwijl een negatief zelfbeeld gemakkelijk leidt
tot minderwaardigheidsgevoelens en schaamte.

Veel mensen bouwen hun identiteit op rond de volgende 3 factoren:
1. Ik ben wat ik doe
    (studie, werk, hobby's, activiteiten in kerk en samenleving, etc)
2. Ik ben wat anderen van mij vinden en zeggen
    (reputatie, aantrekkelijkheid, succes, uitstraling, etc)
3. Ik ben wat ik heb
   (bezit, geld, gezondheid, relaties, etc)

Wanneer uitsluitend deze factoren je identiteit bepalen,
dan heb je je identiteit gebouwd op heel kwetsbare dingen.
Want, wat als je geen werk hebt
of je baan bij een reorganisatie kwijt raakt?
Wat als je niet zo knap bent of
bij het ouder worden je aantrekkelijkheid afneemt?
Wat als je niet een goed gevulde portemonnee hebt
of je bezit vergaat door brand of diefstal?
Je identiteit bouwen op deze vergankelijke dingen,
zal vroeg of laat leiden tot problemen in je zelfbeeld.
Wie ben jij als deze factoren wegvallen of tegen je gaan werken?

Wat je nodig hebt is een solide basis voor je zelfbeeld.
En die vind je bij hoe God over je denkt.
Leer naar jezelf te kijken zoals God naar je kijkt.
Laat Hem de bepalende factor zijn,
tenslotte is Hij immers je Schepper.
Hij heeft je gemaakt.
Zou Hij dan niet weten wie jij bent en wat jij waard bent?

Omdat God je geschapen heeft,
ben je voor Hem extreem kostbaar.
Ondanks jouw zonde bleef God jou waardevol vinden.
Hij betaalde de allerhoogste prijs
om jou vrij te kopen uit de macht van zonde en dood.
God verlangt ernaar een intieme relatie met jou te hebben.
Hij stelt jouw gezelschap zo op prijs,
dat Hij de eeuwigheid met jou wil doorbrengen.
Zodat Hij van jou kan genieten en jij van Hem.
God heeft je lief met een eeuwige liefde.
Je bent van enorme waarde voor God.
Je bent Zijn geliefd kind.
En dat is de waarheid.
Baseer je zelfbeeld op die waarheid.
Weet wie je werkelijk bent,
los van wat je doet, wat anderen zeggen of wat je hebt.
Dat zal je helpen om een realistisch en evenwichtig zelfbeeld op te bouwen.

woensdag 26 februari 2014

Word vernieuwd in je denken

geloven, veranderen,
Wanneer je christen geworden bent,
heb je het nieuwe leven ontvangen.
Dit was Gods eerste stap in zijn herscheppingswerk aan jou.
Wat daarna nodig is,
is dat dat nieuwe leven gaat doorwerken en groeien in jou.
God wil dat doen door jouw denken te vernieuwen.
De Heilige Geest die nu in jouw geest woont, gaat in je werken.
Hij brengt in je innerlijk een metamorfose op gang.
Hij wil je van binnenuit veranderen door je denken te vernieuwen.

Wij doen vaak pogingen om door eigen wilskracht te veranderen.
We proberen onszelf te veranderen door eigen inspanningen.
Maar vaak zonder veel resultaat.
Daardoor raken wij ontmoedigd,
en ervaren we een sterke neiging om het op te geven.
We laten het erbij zitten en nemen genoegen
met een middelmatig leven waar weinig kracht van uit gaat.
Maar besef dat verandering van binnenuit Gods verantwoordelijkheid is.
Wij kunnen hooguit wat veranderen aan ons uiterlijk gedrag,
maar innerlijke verandering is Gods werk, niet de onze.
De Bijbel spoort je niet aan om jezelf te veranderen,
maar Gods Woord zegt "word innerlijk veranderd" (Rom 12:2).
Verandering is iets wat in ons tot stand komt
door de actieve werking van Gods Geest in ons.
Voor verandering zijn we van God afhankelijk,
en niet aangewezen op onze eigen wilskracht.

God is Degene die ons van binnenuit verandert.
Dat betekent echter niet dat jij maar achterover kunt leunen.
In het proces van verandering wil God ons inschakelen,
wij mogen samenwerken met God.
Hij vraagt van ons om ons open te stellen
voor het werk van de Geest in ons.
De Geest verlicht ons denken met de waarheid,
maar het is onze opdracht en uitdaging om de waarheid te zoeken
en onze gedachten ermee te vullen.
Richt je gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig,
zuiver en mooi is, op alles wat deugdzaam en loffelijk is (Fil 4:8).
Wanneer je dat doet, zal de Geest ermee gaan werken
en jou van binnenuit gaan veranderen.

Wij zijn verantwoordelijk voor onze gedachten.
God heeft ons een wil gegeven om zelf te bepalen wat we denken.
Wij laten ons vaak door onze gedachten beheersen,
maar oefen je om je gedachten te beheersen.
Laat je gedachten gestoeld zijn op waarheid en niet op leugen.
Als er verkeerde gedachten in je opkomen,
wijs ze dan af en denk er niet verder over na.
Word geen slaaf van je gedachtestromen,
want het zal je van je innerlijke rust beroven.
Vul je gedachten met Gods waarheid.
Werk samen met God,
zodat de Geest zijn werk in jou kan doen
en je van binnenuit gaat veranderen.
Dan zul je Gods vrede steeds meer gaan ervaren,
en merken dat je ook daadwerkelijk veranderd.

dinsdag 25 februari 2014

Strijd in je denken

Geloven, God, waarheid, leugen, denken

De wereld zit vol leugens,
sterker nog, zelfs jouw denken bevat vele leugens.
Het is niet voor niets dat de Bijbel aangeeft
dat ons denken vernieuwd moet worden.
De leugens moeten ontmaskerd en verwijderd worden,
ons denken moet gevuld worden met Gods waarheid.

Degene die achter al deze leugens in ons denken zit, is satan.
Hij is de grote leugenaar, de vader van alle leugen.
Hij is er op uit om ons denken te verblinden met onwaarheid,
zodat we Gods waarheid niet meer zien.
Hij weet ons zo goed te misleiden,
dat we zelf vaak niet eens door hebben
dat leugens ons denken zijn binnengedrongen.

Satan vertelt vaak niet pure leugens,
dat zouden we vrij snel herkennen.
Maar zijn tactiek is heel subtiel.
Hij mengt zijn leugens bijna altijd
met een beetje waarheid of iets dat er op lijkt.
Wanneer mensen dat accepteren,
komt hij met een iets sterker gifmengsel.
Nog een beetje meer leugen en wat minder waarheid.
Zo bouwt hij heel geraffineerd aan leugens in ons denken
net zo lang tot we verstrikt zijn geraakt in zijn leugens.
Op die manier worden we onbereikbaar voor de waarheid
en krijgt satan met zijn leugens steeds meer invloed in ons leven.

De gevolgen van een verkeerde manier van denken zijn niet gering.
Het geweten verliest zijn reinigende functie
en daardoor hebben we steeds minder verweer
tegen de zondige, zelfzuchtige verlangens van ons vlees.
Een mens volgt waar zijn gedachten gaan.
Verkeerd denken leidt tot verkeerd handelen.
Het begint allemaal met een verkeerde manier van denken,
een denken die haaks staat op Gods waarheid,
het eindigt met het vallen in allerlei zondige gedragingen.
En daarom hebben we het allemaal zo nodig,
dat de Heilige Geest ons gaat omvormen
door ons denken te vernieuwen
en de bolwerken van leugens in ons leven te ontmaskeren,
zodat we er een op Gods Woord gebaseerde denkstijl op na gaan houden.

Wees gewaarschuwd.
Er is een strijd gaande in jouw denken.
Een strijd tussen Gods Koninkrijk en het rijk van satan.
Een strijd tussen waarheid en leugen.
Om jezelf te beschermen tegen de leugens van satan
is het nodig dat je grondige kennis hebt van Gods waarheid.
Maak ernst met het bestuderen van Gods Woord.
Vul je innerlijk met Gods waarheid en maak het je eigen.
Vraag God je ogen te openen voor de leugens die jij bent gaan geloven.
Wissel de leugens in je denken in voor Gods waarheid.
Dit zal niet altijd gemakkelijk zijn,
omdat de leugen in ons leven vaak vergroeid is geraakt
met ingesleten slechte gewoonten.
Daarom zal onze oude natuur weerstand bieden.
Maar zet stappen en omarm de waarheid.
En de waarheid zal je vrij maken

maandag 24 februari 2014

Jezus is de waarheid

Geloof, christelijk, geloven, God, Jezus
Ieder zijn eigen waarheid.
Dat is de filosofie van deze tijd.
Volgens velen is er niet zoiets als een absolute waarheid.
Maar Jezus claimt dat Hij dé waarheid is.
Alleen Hij is de weg tot de Vader.
Een andere weg is er niet.
Dat is de waarheid.
Hij is de waarheid.

Als de Bijbelse boodschap tot je doordringt,
dat er alleen leven is in Jezus,
en je accepteert die waarheid,
dan kan het toch niet anders
dan dat je op zoek gaat om dat leven te vinden
om vervolgens dat leven te leven
en door te geven aan anderen?

Gelovigen onderscheiden zich van ongelovigen
doordat zij Gods claim van waarheid aanvaarden
en die waarheid gaan toepassen in hun leven.
De Bijbel noemt dat 'wandelen in de waarheid'.
Gods waarheid is een solide en betrouwbaar fundament
onder het leven van gelovigen.
Het leidt mensen op de heilzame weg,
de weg voor stabiel levensgeluk.
Gods waarheid aanvaarden en ernaar leven
geeft diepgang en structuur aan je leven.

God zegt niet alleen de waarheid te zijn.
Hij vraagt van ons ook reactie daarop.
Hij wil dat wij die waarheid accepteren en er iets mee doen.
Gods waarheid is niet los te koop.
Die waarheid doet een appèl op mensen om hun leven te veranderen.
En dat willen velen niet, ze willen baas in eigen leven zijn.
Daarom verwerpen veel mensen de waarheid van de Bijbel.
Ze stellen liever hun eigen waarheid samen
uit alles wat ze her en der verzameld hebben.
Maar een eigen opgestelde waarheid
zal je nooit op de plek van bestemming brengen.

Alleen Jezus is de waarheid,
alleen Hij brengt je thuis bij de Vader.
Hij is de weg, de waarheid en het leven.
Mag Hij je leven veranderen,
zodat je gaat leven volgens die waarheid?
Wat is jouw reactie op Gods waarheid?

donderdag 20 februari 2014

Ga met je zonden naar GodZonde en zondigen,
niemand van ons is ermee onbekend.
We hebben het er liever niet over,
maar toch, we hebben er allemaal mee te maken.
En daarom is het belangrijk om te weten
hoe je met zonden om moet gaan.

Van sommige zonden zijn we ons bewust.
Vaak zijn dat de zonden die een gewoonte geworden zijn in ons leven,
of zonden die verband houden met ons karakter.
Sommige andere zonden herkennen we niet als zonden.
Omdat we onszelf wijsgemaakt hebben dat het geen zonden zijn,
of dat we gewoon nog niet weten dat bepaalde dingen zondig zijn.
De Heilige Geest wil ons ontdekken aan onze zonden.
Hij doet dat door er met zijn schijnwerper op te schijnen,
zodat wij ons bewust worden van zonden
en dingen die we gedaan hebben gaan herkennen als zonden.
Vaak gebeurt dat wanneer wij de Bijbel lezen.
De Bijbel houdt ons de spiegel voor,
we gaan zien wat er in ons leven speelt.

Wanneer we ontdekt worden aan onze zonden
dan ervaren we vaak een pijnlijk schaamtegevoel.
We voelen ons schuldig.
Ons geweten laat van zich horen.
De Heilige Geest geeft in ons geweten een waarschuwingssignaal
om ons te laten weten dat er zonde in het spel is.
Luister naar deze stem van je geweten.
Wanneer je dat niet doet, zal de waarschuwende stem
van je geweten steeds zwakker worden.
Je geweten raakt verontreinigd
en op den duur zwijgt het geweten.
En dat is erg, want je raakt geestelijk compleet blind
en het gaat in je leven van kwaad tot erger.

Een mens leeft niet graag met een schuldgevoel.
Daar willen we zo snel mogelijk vanaf.
Veel mensen hebben de neiging
om hun eigen schuld te ontkennen.
Dat doen we door anderen de schuld te geven of
excuses te zoeken voor ons verkeerde gedrag.
We geven onze ouders de schuld,
zij hebben ons verkeerd opgevoed.
Anderen zijn schuldig, omdat ze ons niet gewaarschuwd hebben.
Of net als Eva, zeggen we dat de duivel ons verleid heeft tot zonde.
Of het ligt aan de omstandigheden,
aan ons karakter, zo zijn we nu eenmaal.
Kortom we stoppen onze eigen schuld weg
en nemen geen verantwoordelijkheid voor ons eigen gedrag.
Door dat te doen zal ons geweten op den duur tot zwijgen komen,
maar het is slechts een schijnoplossing.
Het is een heilloze weg en laat de schuld intact.

De enige manier om de schuld weg te doen,
is de weg van berouw en het belijden van onze zonde bij het kruis.
Door dat te doen, wordt ons geweten gereinigd van zonden.
Alleen langs die weg kunnen we de schuld
en de zonde werkelijk achter ons laten.
Leer de zonden te haten en er berouw over te hebben.
Richt je tot God en belijd Hem je zonden.
Blijf niet zitten met je zonden, maar ga ermee naar Jezus.
Neem je voor die zonde, met Gods kracht, niet opnieuw te doen.
Want onbeleden zonden tasten je van binnenuit aan.
Denk maar eens aan David en hoe hij gebukt ging
onder zijn onbeleden zonde met Batseba.

Je zonden belijden betekent dat je ermee naar God toe gaat
en aangeeft wat je verkeerd hebt gedaan, heel concreet.
Je stemt in met God dat je gezondigd hebt
en schuldig staat tegenover Hem.
En wanneer wij onze zonden belijden,
dan heeft God beloofd dat Hij ons onze zonden zal vergeven.
Hij doet dat op basis van het plaatsvervangend sterven
van Jezus aan het kruis op Golgotha.
Zonden belijden is niet gemakkelijk.
Het vraagt van ons ons te vernederen voor God,
te erkennen dat we schuldig staan voor Hem.
Soms hebben we moeite om de zonden op tafel te leggen,
omdat we er diep in ons hart nog aan vast zitten
en de zonde liever niet willen opgeven.
Maar hoe moeilijk ook,
ga met je zonde naar God,
blijf er niet mee zitten.
Verneder jezelf, opdat Hij je kan verhogen.

Wanneer wij onze zonden belijden,
dan mogen we rekenen op de open armen van onze hemelse Vader.
God vergeeft graag, Hij zal ons niet afwijzen,
maar ons onze zonden vergeven.
Geen zonde is te groot voor Zijn vergeving.
Jezus offer voor de zonden was meer dan voldoende
om iedere zonde van wie dan ook te kunnen vergeven.
Wanneer God ons onze zonde vergeeft,
dan staat die beleden zonde nooit meer in tussen God en ons.
God zal er nooit meer op terug komen.

Neem Gods vergeving in geloof aan.
God heeft je immers vrijgesproken.
Je mag weer opnieuw beginnen.
Kies ervoor om vanaf nu
het kwade na te laten en het goede te doen.
De weg van zonden belijden, vergeving ontvangen,
de zonde nalaten en in plaats daarvan het goede gaan doen,
is de enige weg om op een goede manier zonden op te ruimen.
Dan mag je weer genieten van een gereinigd geweten,
vrij van schuld en levend in vrede met God.

woensdag 19 februari 2014

God bestuurt en leidt je leven


God is Degene die boven alles staat.
Hij regeert en bestuurt deze wereld.
Hij wil zijn kinderen leiden.
God kijkt niet als een toeschouwer naar je leven,
nee, Hij is betrokken bij ons
en wil ons op allerlei manieren leiden.

Voor ons is Gods leiding niet altijd even goed zichtbaar,
en heel vaak begrijpen we ook niet de weg die God gaat.
Want God blijft God en Zijn gedachten zijn hoger dan de onze.
Maar we mogen weten dat Hij betrouwbaar is.
Hij heeft het beste met ons voor.
En we kunnen er zeker van zijn
dat het God nooit uit de hand zal lopen.
Hij heeft alles onder controle.
Je kunt je gerust aan Zijn leiding toevertrouwen.

God heeft een eeuwig beleidsplan.
die de basis vormt voor Gods handelen in grote lijnen.
Hierin is onder andere opgenomen dat God
via Zijn Zoon Jezus verzoening tot stand wil brengen
tussen God en mensen,
Op basis van dit eeuwige plan bestuurt God ons leven.
Vaak genoeg merken we dit niet,
gebeurt het allemaal achter de schermen,
maar soms zien we achteraf Gods hand
in de gebeurtenissen in ons leven.

Om ons te leiden heeft God
als belangrijkste middel ons zijn Woord gegeven.
De Bijbel geeft ons inzicht in Gods wil en zijn bedoelingen met ons leven.
Het is onze verantwoordelijkheid om ons te verdiepen in dat Woord
en ons leven daardoor te laten vormen.
Gods Woord geeft ons inzicht en wijsheid.
Het is een licht op ons pad.
Op deze manier wijst God ons de weg.
Hij wil ons door Zijn Woord op het rechte spoor leiden,
niet alleen omdat dat voor ons het beste is,
maar ook tot eer van Zijn Naam.
Hij verlangt ernaar dat we Hem leren kennen,
met Hem leren wandelen en van Hem leren genieten.
Dat is de plek waar Hij ons heen wil leiden.

Heel vaak is het God die uit eigen initiatief mensen leidt
of aanspoort bepaalde dingen te gaan doen.
Het initiatief kan echter ook bij de gelovigen vandaan komen.
We mogen God om leiding vragen.
Hem onze dingen voorleggen en vragen om antwoord.
Sta open voor Zijn antwoord.
Gods antwoord kan op verschillende manieren tot je komen.
God kan een innelijke overtuiging in je doen groeien,
waardoor je weet welke kant je uit moet.
Soms zal Hij andere mensen gebruiken,
of Hij kan omstandigheden en gebeurtenissen gebruiken
om je een bepaalde richting te wijzen.

God om leiding en antwoorden vragen in je leven
betekent ook dat je bereid moet zijn Hem de leiding te geven.
Behandel Zijn leiding niet als slechts een vrijblijvend advies,
die je graag opvolgt als je het begrijpt en goedkeurt,
maar die je ook zo naast je neerlegt,
wanneer het je te moeilijk lijkt of het beter uitkomt.
Wanneer je Gods leiding zoekt om daarmee slechts
je eigen keuzes te bevestigen, zal het niet gaan werken.
Gods leiding vragen betekent bereid zijn Hem ook Leider te laten zijn.
Geef God de regie in handen.
Dat is de beste manier om op koers te blijven.
Want Hij zal je altijd leiden naar het Leven.
Hij wil je brengen in Zijn nabijheid.
En daar is het goed om te zijn.

dinsdag 18 februari 2014

Gods wet wijst de weg naar het goede levenHet woord 'wet' is voor de meeste mensen niet een prettig woord.
Het klinkt ons al snel als 'moeten' in de oren.
Toch hebben mensen wel wetten nodig,
want zonder wet glijden we heel snel af naar het kwade.
Als mensen niet actief worden aangespoord
het goede te doen, zal het kwade overheersen.

God is Degene die de standaard heeft vastgesteld voor menselijk gedrag.
Omdat wij gemaakt zijn naar Gods beeld,
heeft Hij Zichzelf tot norm gesteld voor het gedrag van mensen.
Omdat Hij goed en rechtvaardig is,
dienen wij goed en rechtvaardig te zijn.
Wees heilig, want Ik ben heilig.

Gods wetten zijn niet bedoeld om ons te binden,
maar om ons gelukkig te maken.
God vraagt de mensen zijn leefregels op te volgen,
niet uit dwang, maar uit liefdevolle toewijding
en in het vertrouwen dat God het beste weet wat goed voor ons is.

Gods wet mogen we zien als wegwijzer.
Ze wijst ons de weg naar het volle leven.
We leren God zelf en Zijn wil erdoor kennen.
We krijgen besef van goed en kwaad, gerechtigheid en zonde.
We leren hoe we een rein en geheiligd leven kunnen leiden.
Gods wet bevat heilzame leefregels,
die ons wijsheid bijbrengen voor het leven van alledag.

De kern van Gods levenswet is liefde.
God vraagt van ons Hem lief te hebben met alles wat in ons is.
En onze naaste lief te hebben als onszelf.
Het gaat daarbij maar niet om de uiterlijke kant van Gods leefregels,
maar over de innerlijke kant, het hart van de wet.
Het hart van de wet is liefde.
Het gaat niet alleen om wat je doet,
maar minstens zo belangrijk is met welke motivatie je het doet.
We moeten niet gehoorzamen uit plichtsbesef,
maar uit oprechte liefde voor God en de naaste.

Mensen hebben echter een probleem.
Want niemand is in staat om in eigen kracht
Gods levenswet te volbrengen.
We schieten daarin allemaal tekort.
Maar God is ons te hulp geschoten.
Door het werk van Zijn Zoon
kan God ons onze zonden vergeven.
En Hij geeft ons de Heilige Geest om in ons te wonen.
De Geest is de bron die ons in staat stelt
om naar Gods wet te leven.
Wij vervullen dan niet zelf de wet,
maar God doet het door ons heen.

We moeten de Geest en de genade niet uitspelen tegen de wet.
Deze drie zaken horen bij elkaar.
Jezus zegt dat Hij niet is gekomen
om de wet af te schaffen, maar om de wet te vervullen.
Door de werking van Gods Geest en Zijn genade,
zullen wij hoe langer hoe meer
in staat zijn om Gods wegwijzers te volgen
en het leven te leven zoals God dat bedoeld heeft.
Leven volgens Gods levenswet
doet ons de volle zegen van God ervaren
waardoor wij mogen genieten van het goede leven.

maandag 17 februari 2014

Lees én leef de Bijbel

Geloven

Zoals ieder levend wezen voedsel nodig heeft om te groeien,
zo heeft ook het nieuwe wedergeboren leven in jou voedsel nodig.
Het geestelijk voedsel dat wij nodig hebben is Gods Woord, de Bijbel.
De Bijbel is voedsel voor ons hart.
Het bevat alle noodzakelijke bouwstoffen voor ons geestelijk leven.
Neem dagelijks Gods Woord tot je, laat het deel van je worden.
Het zal je helpen om op te groeien tot een volwassen gelovige.

Door de Bijbel kunnen wij ontdekken wie God is en leren we Hem kennen.
We leren door de Bijbel Gods plan met mensen kennen.
De Bijbel is een bron van kennis en wijsheid voor ons dagelijks leven.
Het is onze reisgids op onze levensweg, zodat we niet verdwalen,
maar aankomen op de goede eindbestemming.

Het lezen van de Bijbel is geen doel op zich.
De Bijbel is boven alles een boek dat je moet DOEN.
De Bijbel wil je van binnenuit veranderen,
zodat je er naar gaat verlangen om te doen wat God van je vraagt.
Door te doen wat de Bijbel je aanreikt,
groei je dichter naar Jezus toe en ga je meer op Hem lijken.

De Bijbel is niet altijd een gemakkelijk boek.
Als beperkte mensen zullen we nooit in staat zijn
de volle diepte van de Bijbel te bevatten en te begrijpen.
Maar je hoeft niet eerst alles te begrijpen
voor je Gods Woord gaat toepassen in je leven.
Dat is een fout die veel gelovigen vandaag maken.
Ze willen pas het Woord gehoorzamen als ze het begrijpen,
of als ze begrijpen waarom God iets van hen vraagt.
Maar overweeg de woorden van Corrie ten Boom:
"Maak je niet druk over wat je in de Bijbel NIET begrijpt,
maar wel over wat je WEL begrijpt en niet in toepassing brengt."
Volg het advies op dat vroeger de joodse leraren hun leerlingen meegaven:
"Als je iets van Gods Woord niet begrijpt, begin dan met gehoorzamen;
wellicht krijg je er later meer inzicht over."
Oftewel: lees én leef Gods Woord.

De Bijbel is veel meer dan een kennisboek.
Het is vooral een relatieboek.
Niet een boek OVER God, maar een geschenk VAN God
om ons te laten weten hoeveel Hij van ons houdt
en hoezeer Hij ernaar verlangt om met ons om te gaan.
De Bijbel is Gods liefdesbrief aan mensen.
Dan lees je de Bijbel toch niet uit een soort verplichting,
maar uit verlangen om die God beter te leren kennen
zodat je mag groeien in je relatie met die liefdevolle God?

donderdag 13 februari 2014

Gaven: Gods gereedschapskist voor gelovigenWanneer je een klus moet klaren in huis
dan heb je gereedschap nodig.
Afhankelijk van de aard van de klus
heb je verschillend gereedschap nodig.
Om bijvoorbeeld een schilderij op te hangen
gebruik je ander gereedschap
dan voor het naaien van een broek.

God heeft voor elk van zijn kinderen werk te doen.
Voor ieder van ons heeft Hij een taak en roeping.
Hij stuurt ons daarbij niet zonder toerusting op pad.
Integendeel, Hij stelt voor ieder van ons het gereedschap
ter beschikking dat we nodig zullen hebben
om te kunnen doen wat Hij van ons vraagt.
God roept ons om Hem te dienen.
En de Heilige Geest wil ons daarbij helpen.
Van Hem ontvangen we de gaven, het gereedschap dat nodig is
om te kunnen doen wat God van ons vraagt.

God wil dat we de gaven die Hij ons geeft
inzetten voor de opbouw van andere gelovigen.
Met onze gaven kunnen we elkaar helpen.
Gaven zijn nooit bedoeld om die te gebruiken
voor onze eigen eer en glorie.
Wanneer je egoïstisch gebruik maakt van wat God je geeft,
heb je nog niet begrepen waar het God om gaat.
Gaven zijn het gereedschap dat God ons geeft
om elkaar effectief te kunnen liefhebben.
Tot welzijn van elkaar.

Er zijn vele soorten gaven.
De Geest deelt royaal uit aan iedereen.
Ieder ontvangt één of meerdere gaven
om in zijn leven mee aan de slag te gaan.
Veronachtzaam de gave niet die je hebt ontvangen.
God gaf je je gaven met een bedoeling.
Dus doe er iets mee.
Zet je in voor de ander
en maak gebruik van de mogelijkheden
die God daarvoor in je gelegd heeft.
Help mee elkaar op te bouwen.
Dan zal het zijn tot welzijn van de ander
en tot eer van God.

woensdag 12 februari 2014

Je kunt niet zonder de Geest

God wil zijn eigen leven delen met mensen.
En daarin gaat Hij heel ver.
Want Hij komt niet maar alleen bij mensen wonen,
zoals in de tijd dat Jezus op aarde was.
Na Jezus dood en opstanding gaat God nog een stap verder.
Hij geeft gelovigen dan een geweldig geschenk.
Hij geeft zijn Heilige Geest die IN gelovigen komt wonen.
Het is niet slechts God met ons, maar God in ons.

Gelovigen hebben de Heilige Geest nodig
om te kunnen leven zoals God het bedoeld heeft.
Hij is onze Helper, die we heel hard nodig hebben.
Hij wil in ons en door ons heen werken,
zodat Jezus steeds meer zichtbaar wordt in ons leven.

De Heilige Geest doet ongelofelijke dingen in ons leven.
Hij wordt niet voor niets DE belofte van God genoemd,
Hij is Gods grootste geschenk voor ons.
Lees hieronder maar eens op hoeveel manieren de Geest ons helpt.
Het gaat je duizelen als het werkelijk tot je doordringt
hoe breed en diepgaand het werk van de Geest is.
Hij is met recht onze Helper.

De Heilige Geest wil gelovigen helpen
hun verstand en geweten op God te richten.
Hij geeft gelovigen inzicht in het Woord van God
en wat Gods bedoelingen zijn met hun leven.
Hij maakt Gods Woord levend in hun hart,
waardoor ze zich Gods Woord eigen maken.

De Heilige Geest zorgt ervoor dat ons denken vernieuwd wordt.
Hij leert ons onze gedachten af te stemmen op Gods gedachten.
De Heilige Geest helpt gelovigen te leven volgens Gods levenswet.
Hij helpt ons Gods leefregels te begrijpen,
te aanvaarden en toe te passen in dagelijkse situaties.

Door de Heilige Geest ontvangen we goddelijke leiding.
Daarbij maakt Hij gebruik van ons geweten.
Via ons geweten laat Hij ons weten wanneer wij zondigen,
zodat we ermee naar God kunnen gaan om onze zonde te belijden.
Hij geeft inzicht om onderscheid te maken
tussen goed en kwaad, waarheid en leugen.

De Heilige Geest stelt ons in staat om met God te communiceren.
Tegelijk hebben we door de Geest
ook een speciale verbondenheid met andere gelovigen.
We mogen samen een eenheid vormen.

De Heilige Geest geeft ons vrede en blijdschap,
zelfs in moeilijke omstandigheden.
Hij maakt ons dankbaar voor alles wat God ons geeft.

De Heilige Geest geeft gelovigen kracht om Gods wil te doen.
Hij motiveert onze wil tot gehoorzaamheid uit liefde voor God.
Hij geeft ons moed en kracht voor een toegewijd leven.
Door Zijn kracht kunnen wij zonden overwinnen
en leren wij te strijden tegen de verleidingen van onze oude natuur.
Door de Heilige Geest leren wij om te getuigen van God in deze wereld.

Door de Heilige Geest gaat ons gedrag veranderen.
Door Hem wordt onze levensstijl
steeds meer bepaald door onze nieuwe natuur.
Door de Geest verandert ons karakter,
zodat we steeds meer op Jezus gaan lijken.
De vrucht van de Geest wordt zichtbaar voor onze omgeving.
De liefde van God gaat in ons stromen,
waardoor we God en onze medemensen gaan dienen.

Gods Geest IN ons.
Wat een geweldig geschenk hebben wij daarmee ontvangen.
Zonder Hem kunnen wij niet.
Hij is onze kracht en onze Helper.
Dank aan God!

dinsdag 11 februari 2014

Het nieuwe leven levenBij je wedergeboorte heb je nieuw leven ontvangen.
God heeft je een nieuwe natuur gegeven
en Gods Geest is in jouw geest komen wonen.
Een geweldige verandering heeft dus in je innerlijk plaatsgevonden.

Toch is dat aan de buitenkant niet direct waarneembaar.
We ervaren heel vaak nog niet zoveel van die vernieuwing.
Dat komt omdat je in je leven nog te maken hebt
met allerlei verkeerde leefgewoonten van je oude natuur
die niet als sneeuw voor de zon verdwijnen.
Je oude natuur heeft zich stevig genesteld in je leven
en is niet bereid om zich zomaar gewonnen te geven.
Daarom is er vaak een langdurig proces nodig
om je denken, voelen en willen af te stemmen op je nieuwe natuur.

Als mens bestaan wij uit drie delen: geest, ziel en lichaam.
Voor de zondeval was de geest het hoogste deel van ons wezen.
Lichaam en ziel moesten zich onderwerpen aan de geest.
De geest op haar beurt stond in verbinding met God
en onderwierp zich aan de Geest van God.
Door zo te leven in afhankelijkheid van God,
kon de mens goed functioneren.

Wat er ten diepste bij de zondeval gebeurde,
was dat de mens onafhankelijk van God wilde zijn.
Daardoor verdween de verbinding
tussen Gods geest en de menselijke geest.
De menselijke geest was hierdoor ten dode opgeschreven.
Ze verloor haar belangrijkste functie.
De verhoudingen tussen geest, ziel en lichaam veranderden dramatisch.
Ziel en lichaam onderwierpen zich niet langer aan de geest,
de ziel liet zich voortaan leiden door de begeerten van het lichaam.
De geest was niet langer meer de baas in ons leven,
ons vlees, ons eigen ik, zat voortaan op de troon.
En dat leidde tot allerlei verkeerde gedragspatronen,
die ons meesleurden in ongeluk en ellende.

Een mens die wedergeboren is,
heeft in zijn geest nieuw leven ontvangen.
En Gods Geest wil daar weer woning maken.
Van daaruit wil God gaan werken aan herstel.
Hij wil ons leren om weer te gaan leven vanuit de geest.
Om ons doen en laten niet langer te laten bepalen door het vlees,
maar je opnieuw te laten leiden door je geest
die in verbinding staat met Gods Geest.
Dan wordt de verhouding tussen geest, ziel en lichaam weer gezond.
We gaan dan weer leren om te leven in verbondenheid met de Geest.
We gaan weer leven zoals God het bedoeld heeft.

Onze oude natuur, ons vlees, komt regelmatig in botsing
met onze nieuwe tegengestelde natuur.
Er ontstaat een innerlijke tweestrijd.
Je zult moeten kiezen tussen leven volgens je oude natuur
en leven volgens je nieuwe natuur.
Het is de uitdaging voor elke christen
om de invloed van zijn oude natuur
steeds verder terug te dringen
en ruimte te geven aan de nieuwe natuur.
Je zult jezelf voortdurend moeten oefenen en trainen
om je over te geven aan de leiding van Gods Geest.
In eigen kracht zul je hier niet toe in staat zijn,
maar Gods kracht staat tot je beschikking,
zodat je hierin ook duidelijk vooruitgang mag boeken.
Beetje bij beetje, stap voor stap,
zul je zo steeds meer je oude gedragspatronen afleren,
en werkt God aan de vernieuwing van je karakter.

Leef je nieuwe leven.
Het zal je helpen gezond en gelukkig in het leven te staan.
Want alleen dan leef je je leven zoals God het bedoeld heeft.

maandag 10 februari 2014

Geloofsgroei is nodigDoor bekering en wedergeboorte word je geboren als kind van God.
Wat daarna nodig is, is geloofsgroei.
Je wordt als een baby in het geloof geboren.
Net als een gewone baby
moet je vervolgens groeien naar volwassenheid.
Naar geestelijke volwassenheid.

Zoals er verschil is tussen een onvolwassene en een volwassene,
zo is er ook verschil tussen een onvolwassen en een volwassen gelovige.
Kenmerkend voor kinderen is dat ze op zichzelf gericht zijn.
Volwassenheid betekent verantwoordelijkheid
voor een ander kunnen en willen dragen.
Een onvolwassen gelovige is vooral op zichzelf gericht,
een volwassen gelovige is vol van Jezus.

Kinderen zijn nog niet zelfstandig.
Ze leunen sterk op hun ouders of verzorgers.
Ze moeten nog leren zelfstandig in het leven te staan.
Hetzelfde geldt voor groeien naar geestelijke volwassenheid.
Onvolwassen gelovigen hebben grote moeite
om om te gaan met tegenslagen en beproevingen.
Ze zijn erg afhankelijk van omgevingsfactoren.
Bij problemen zakt hun geloofsleven zo maar in.
Toegroeien naar volwassenheid betekent
dat je leert om met Gods hulp tot overwinning te komen
in situaties van tegenslag en beproeving.

Een onvolwassen gelovige probeert God vooral te dienen
vanuit eigen kracht en enthousiasme.
Hij heeft nog niet geleerd te leven 'uit de geest'.
Een volwassen gelovige daarentegen heeft geleerd
niet langer te leven vanuit eigen kracht,
maar om te leven in afhankelijkheid van God,
zodat de Heilige Geest door hem heen kan werken.
God is de bron geworden van waaruit hij leeft.
Zo'n leven wordt een vruchtbaar leven.
Er ontstaan geestelijke vruchten.
De belangrijkste vrucht is liefde voor God en mensen.

Het is niet erg om nog onvolwassen in je geloof te zijn.
We beginnen immers allemaal als een baby in het geloof.
Dat hoort er gewoon bij.
Maar het is wel abnormaal wanneer je baby of kind blijft.
Het is normaal dat je groeit naar geestelijke volwassenheid.
Wanneer groei uitblijft, dan is er alle reden tot zorg.
Wanneer geloofsgroei uitblijft,
zal de kracht en blijdschap van het nieuwe leven verdwijnen.
Zonder geloofsgroei kom je niet tot vruchtdragen
en bereik je niet het doel dat God met je leven heeft.

Waak daarom over je geloofsgroei.
Zorg voor goede voeding door elke dag de bijbel te lezen.
Omring je met mensen die je verder kunnen helpen op je weg met God.
Zoek dagelijks de omgang met God in je gebed.
Door dat te doen zul je blijven groeien in geloof.
Zo zul je God steeds beter leren kennen
en steeds meer op Jezus gaan lijken
doordat je groeit in je liefde voor God en je medemens.

Groei en word volwassen.
Dat is nodig en normaal.
Je kunt niet zonder geestelijke groei.

donderdag 6 februari 2014

Opnieuw geboren worden
Opnieuw geboren worden, kan dat?
Ja, dat kan en is zelfs noodzakelijk om Gods Koninkrijk binnen te gaan.
Het gaat om een bijzondere geboorte.
Het is namelijk niet een geboorte uit een menselijk lichaam,
zoals bij de geboorte uit onze moeder.
Wedergeboorte is een bovennatuurlijke geboorte,
die tot stand komt door de Heilige Geest.
De Geest van God komt in onze geest wonen.
We ontvangen geestelijk leven.
Hij maakt ons tot een nieuwe schepping
en verbindt ons met Jezus.
Vanaf dat moment zijn we "in Christus".

"In Christus" zijn heeft grote gevolgen.
Daardoor krijgen we deel aan allerlei geestelijke zegeningen,
die Christus voor ons verdiend heeft aan het kruis.
Zo ontvangen we bij onze wedergeboorte:

1. Rechtvaardigmaking
Omdat Jezus de zonden heeft gedragen,
worden wij door God gerechtvaardigd.
Hij vergeeft onze zondeschuld,
en rekent ons de gerechtigheid van Jezus toe.
God rekent jou het goede toe dat Jezus gedaan heeft,
je wordt met Christus omkleed.

2. Verzoening
Omdat Jezus aan het kruis de verzoening met God tot stand bracht,
worden wij bij onze wedergeboorte met God verzoend.
Wij zijn niet langer een vijand van God,
maar God heeft weer een welbehagen in ons.
We worden opnieuw geboren als geliefd kind van God
en gaan deel uitmaken van zijn familie.

3. Verlossing
Jezus heeft door zijn dood de satan overwonnen.
Door wedergeboorte krijgen we deel aan de verlossing.
Jezus heeft ons bevrijd en losgekocht uit de macht van satan.
en ons ingelijfd in Gods Koninkrijk.
We zijn hemelburgers geworden.

4. Levendmaking
Jezus overwon de dood.
Daarom worden wij bij onze wedergeboorte levend gemaakt.
We zijn niet langer geestelijk dood,
maar we ontvangen geestelijk leven.
We krijgen deel aan de Goddelijke natuur.
De Heilige Geest komt in ons wonen.
Gods Geest is verbonden met onze menselijke geest.
Door deze verbondenheid met de Heilige Geest,
ontvangen we alles wat nodig is om het nieuwe leven te leven.

Wedergeboorte is niet een abstracte gebeurtenis,
waarvan je mag geloven dat die heeft plaatsgevonden,
zonder dat je er iets van merkt.
Het nieuwe leven dat ontstaat door wedergeboorte,
zul je zeker ook gaan ervaren.
Je zult het herkennen aan de volgende kenmerken:
- de Geest geeft je zekerheid over het nieuwe leven
- je ervaart een diepe vrede
- je gaat hongeren naar geestelijk voedsel, vooral naar de Bijbel
- er komt een verlangen om God te dienen
- je maakt je nieuwe normen en waarden eigen
- je liefde voor God en mensen groeit
- er is een toenemend vertrouwen op God
- je wilt anderen graag vertellen over Jezus

Dit nieuwe leven kan niet sterven.
Het kan ook niet van ons afgenomen worden.
Alleen als de mens vrijwillig en bewust God de rug toekeert,
zal hij het nieuwe leven verliezen.
Maar wanneer je het nieuwe rijke leven van God geproefd hebt,
waarom zou je dan weer terug willen gaan naar het zondige leven?

Wedergeboorte is Gods grote genadegeschenk.
Besef steeds weer hoe bevoorrecht je bent,
wanneer je dit nieuwe leven van God hebt mogen ontvangen.
Gelukkig ben je wanneer je mag leven
als een wedergeboren mens.
Dan is het God in jou en jij in God.
Geweldig!

woensdag 5 februari 2014

Bekeer je!Jezus biedt ons nieuw leven aan.
Om dat daadwerkelijk te ontvangen,
is het nodig dat we christen worden.
Christen word je niet door naar de kerk te gaan,
christen word je alleen door bekering en wedergeboorte.

De Bijbel zegt dat mensen die leven zonder God,
een weg bewandelen die tot de dood leidt.
Bekering betekent dat je ervoor kiest
om niet langer op die levensgevaarlijke weg verder te lopen.
Je draait je om, verandert je koers,
en je besluit dat je op de weg naar het leven wilt gaan lopen.
Dat je niet langer zonder God,
maar vanaf dan met God door het leven wilt gaan.
Bekering betekent kiezen om te leven
in directe verbondenheid met God.
Dit is de belangrijkste beslissing
die een mens kan nemen.
Want het is letterlijk een zaak van leven en dood.
Bekering is niet maar een optie,
het is voor ieder van ons bittere noodzaak.
Het is namelijk de enige weg naar het LEVEN.

Bekering betekent dat je je afkeert
van het slechte uit je oude leven,
en je uitstrekt naar het goede wat God je aanreikt.
Wat dat betekent voor je verstand, gevoel, wil en gedrag,
zie je in onderstaand schema. 
In de praktijk is iedere bekering uniek.
God gaat met verschillende mensen verschillende wegen.
Sommigen maken een flitsbekering mee,
bij diverse anderen is het een langduriger proces.
In dit proces van bekering,
het je open stellen voor Gods waarheid,
schenkt God je het geloof
en doet Hij je wedergeboren worden.

God zal je nooit dwingen om je te bekeren,
Hij respecteert je vrije wil.
Maar Hij laat je proeven van Zijn liefde,
om je daarmee te trekken.
Hij klopt aan de deur van je hart.
Hij roept: Bekeer je, geef je over aan Mij!
Ben jij al op Zijn uitnodiging ingegaan?
Bekeer je en wandel met God.
Alleen dan loop je op de weg naar het eeuwig leven.
En mag je Gods liefde voor jou steeds meer gaan ervaren.

dinsdag 4 februari 2014

Jezus opstandingskracht in jou

Jezus is opgestaan!
Een feit, dat door velen helaas wordt ontkend.
Al vanaf de dag van de opstanding,
hebben mensen hun best gedaan
om de opstanding te ontkennen.
De overpriesters en de oudsten gingen zover,
dat ze de Romeinse soldaten geld aanboden
om hen de leugen te laten verspreiden
dat de discipelen het lichaam van Jezus hadden gestolen.
En ook nu zijn er helaas nog steeds mensen
die weigeren te geloven in de opstanding.
Toch kunnen we er niet onderuit:
God heeft Jezus opgewekt uit de dood.
Hij is waarlijk opgestaan!

Door de opstanding van Jezus,
kunnen wij weer hoop ervaren.
Want in Gods grote barmhartigheid
heeft God ons opnieuw geboren doen worden
door de opstanding van Jezus Christus uit de dood.
Door Zijn opstanding ontvangen wij nieuw leven.
Je mag gaan leven als wedergeboren mens.
Laat de opstandingskracht van Jezus in jouw leven werken,
open je hart voor de opgestane Heer.
En zie hoe dat jouw leven van binnenuit verandert.

maandag 3 februari 2014

Dank God voor het kruis!Jezus stierf een verschrikkelijke dood aan het kruis.
Daar gaf Hij zijn leven voor ons.
Het is niet voor niets,
dat het kruis een centrale plek heeft
binnen het christelijk geloof.
Want juist door Zijn dood aan het kruis
kwamen er vele zegeningen
beschikbaar voor hen die geloven.

Door het kruis is er voor ons genade.
God was het niet aan ons verplicht om ons,
zondige mensen, na de zondeval een nieuwe kans te geven.
Maar door Gods genade,
krijgen wij niet de ellende die we verdiend hebben,
maar ontvangen we zegeningen, die we niet verdiend hebben.

Door het kruis is er betaald voor de zondeschuld.
Sinds de zondeval zijn alle mensen geneigd om te zondigen
en zijn we niet in staat om te leven zoals God dat van ons vraagt.
Daardoor staan we als mensen schuldig tegenover God.
Zonde heeft schuld tot gevolg
en die schuld moet betaald worden.
Jezus nam die schuld van de gehele mensheid op zich.
Hij betaalde in onze plaats.
Hij droeg de straf die wij verdiend hadden.
De zondeschuld is door Hem vereffend.
Op grond hiervan vergeeft God ons onze zonden,
en beschouwt Hij ons als rechtvaardig.

Door zijn dood aan het kruis,
bracht Jezus de verzoening tussen God en mensen tot stand.
Door de zondeval was de relatie tussen God en mensen verbroken.
Was er een situatie van vijandschap ontstaan.
Door zijn kruisdood heeft Jezus echter weer vrede gebracht.
De verbroken relatie werd weer hersteld.
Door Jezus plaatsvervangend sterven
heeft God de mensheid met zichzelf verzoend.
Wanneer je gelooft in Jezus,
ben je niet langer een vijand van God,
maar je bent een kind van God geworden.

Jezus dood aan het kruis betekende de overwinning op satan.
Bij de zondeval was de mens ongehoorzaam aan God
en luisterden zij naar de stem van satan.
Daardoor is de hele aarde onder de heerschappij van satan gekomen.
Satan kreeg de mensen in zijn macht
en hield hen gebonden in leugen, zonde en dood.
Door te sterven aan het kruis
kocht Jezus ons vrij uit de macht van satan.
Hij gaf zijn leven als losprijs voor velen.
Wie gelooft in Jezus,
is door Hem vrijgekocht uit de macht van satans rijk
en overgebracht in Gods Koninkrijk.

Jezus kruisdood betekende de overwinning op de dood.
Door de zondeval deed de dood zijn intrede.
Zowel geestelijk als lichamelijk.
Door Jezus plaatsvervangend sterven
heeft Hij echter de mensen bevrijd uit de knellende band van de dood.
Jezus dood betekent leven voor de mensen.
Dankzij Jezus is er eeuwig leven voor ieder die gelooft.
Hij heeft de dood overwonnen.
Door Hem mogen wij weer leven in verbondenheid met God.
En na ons lichamelijk sterven mogen we eeuwig leven bij God.

Wat een zegeningen zijn er beschikbaar gekomen
door Jezus dood aan het kruis.
Als gelovigen kunnen we Hem daar nooit genoeg
voor danken en prijzen.
Halleluja, aan God zij alle eer,
nu en tot in alle eeuwigheid,
voor het grote wonder van het kruis!
Prijs en dank Hem!Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!