6 februari 2014

Opnieuw geboren worden
Opnieuw geboren worden, kan dat?
Ja, dat kan en is zelfs noodzakelijk om Gods Koninkrijk binnen te gaan.
Het gaat om een bijzondere geboorte.
Het is namelijk niet een geboorte uit een menselijk lichaam,
zoals bij de geboorte uit onze moeder.
Wedergeboorte is een bovennatuurlijke geboorte,
die tot stand komt door de Heilige Geest.
De Geest van God komt in onze geest wonen.
We ontvangen geestelijk leven.
Hij maakt ons tot een nieuwe schepping
en verbindt ons met Jezus.
Vanaf dat moment zijn we "in Christus".

"In Christus" zijn heeft grote gevolgen.
Daardoor krijgen we deel aan allerlei geestelijke zegeningen,
die Christus voor ons verdiend heeft aan het kruis.
Zo ontvangen we bij onze wedergeboorte:

1. Rechtvaardigmaking
Omdat Jezus de zonden heeft gedragen,
worden wij door God gerechtvaardigd.
Hij vergeeft onze zondeschuld,
en rekent ons de gerechtigheid van Jezus toe.
God rekent jou het goede toe dat Jezus gedaan heeft,
je wordt met Christus omkleed.

2. Verzoening
Omdat Jezus aan het kruis de verzoening met God tot stand bracht,
worden wij bij onze wedergeboorte met God verzoend.
Wij zijn niet langer een vijand van God,
maar God heeft weer een welbehagen in ons.
We worden opnieuw geboren als geliefd kind van God
en gaan deel uitmaken van zijn familie.

3. Verlossing
Jezus heeft door zijn dood de satan overwonnen.
Door wedergeboorte krijgen we deel aan de verlossing.
Jezus heeft ons bevrijd en losgekocht uit de macht van satan.
en ons ingelijfd in Gods Koninkrijk.
We zijn hemelburgers geworden.

4. Levendmaking
Jezus overwon de dood.
Daarom worden wij bij onze wedergeboorte levend gemaakt.
We zijn niet langer geestelijk dood,
maar we ontvangen geestelijk leven.
We krijgen deel aan de Goddelijke natuur.
De Heilige Geest komt in ons wonen.
Gods Geest is verbonden met onze menselijke geest.
Door deze verbondenheid met de Heilige Geest,
ontvangen we alles wat nodig is om het nieuwe leven te leven.

Wedergeboorte is niet een abstracte gebeurtenis,
waarvan je mag geloven dat die heeft plaatsgevonden,
zonder dat je er iets van merkt.
Het nieuwe leven dat ontstaat door wedergeboorte,
zul je zeker ook gaan ervaren.
Je zult het herkennen aan de volgende kenmerken:
- de Geest geeft je zekerheid over het nieuwe leven
- je ervaart een diepe vrede
- je gaat hongeren naar geestelijk voedsel, vooral naar de Bijbel
- er komt een verlangen om God te dienen
- je maakt je nieuwe normen en waarden eigen
- je liefde voor God en mensen groeit
- er is een toenemend vertrouwen op God
- je wilt anderen graag vertellen over Jezus

Dit nieuwe leven kan niet sterven.
Het kan ook niet van ons afgenomen worden.
Alleen als de mens vrijwillig en bewust God de rug toekeert,
zal hij het nieuwe leven verliezen.
Maar wanneer je het nieuwe rijke leven van God geproefd hebt,
waarom zou je dan weer terug willen gaan naar het zondige leven?

Wedergeboorte is Gods grote genadegeschenk.
Besef steeds weer hoe bevoorrecht je bent,
wanneer je dit nieuwe leven van God hebt mogen ontvangen.
Gelukkig ben je wanneer je mag leven
als een wedergeboren mens.
Dan is het God in jou en jij in God.
Geweldig!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.