12 februari 2014

Je kunt niet zonder de Geest

God wil zijn eigen leven delen met mensen.
En daarin gaat Hij heel ver.
Want Hij komt niet maar alleen bij mensen wonen,
zoals in de tijd dat Jezus op aarde was.
Na Jezus dood en opstanding gaat God nog een stap verder.
Hij geeft gelovigen dan een geweldig geschenk.
Hij geeft zijn Heilige Geest die IN gelovigen komt wonen.
Het is niet slechts God met ons, maar God in ons.

Gelovigen hebben de Heilige Geest nodig
om te kunnen leven zoals God het bedoeld heeft.
Hij is onze Helper, die we heel hard nodig hebben.
Hij wil in ons en door ons heen werken,
zodat Jezus steeds meer zichtbaar wordt in ons leven.

De Heilige Geest doet ongelofelijke dingen in ons leven.
Hij wordt niet voor niets DE belofte van God genoemd,
Hij is Gods grootste geschenk voor ons.
Lees hieronder maar eens op hoeveel manieren de Geest ons helpt.
Het gaat je duizelen als het werkelijk tot je doordringt
hoe breed en diepgaand het werk van de Geest is.
Hij is met recht onze Helper.

De Heilige Geest wil gelovigen helpen
hun verstand en geweten op God te richten.
Hij geeft gelovigen inzicht in het Woord van God
en wat Gods bedoelingen zijn met hun leven.
Hij maakt Gods Woord levend in hun hart,
waardoor ze zich Gods Woord eigen maken.

De Heilige Geest zorgt ervoor dat ons denken vernieuwd wordt.
Hij leert ons onze gedachten af te stemmen op Gods gedachten.
De Heilige Geest helpt gelovigen te leven volgens Gods levenswet.
Hij helpt ons Gods leefregels te begrijpen,
te aanvaarden en toe te passen in dagelijkse situaties.

Door de Heilige Geest ontvangen we goddelijke leiding.
Daarbij maakt Hij gebruik van ons geweten.
Via ons geweten laat Hij ons weten wanneer wij zondigen,
zodat we ermee naar God kunnen gaan om onze zonde te belijden.
Hij geeft inzicht om onderscheid te maken
tussen goed en kwaad, waarheid en leugen.

De Heilige Geest stelt ons in staat om met God te communiceren.
Tegelijk hebben we door de Geest
ook een speciale verbondenheid met andere gelovigen.
We mogen samen een eenheid vormen.

De Heilige Geest geeft ons vrede en blijdschap,
zelfs in moeilijke omstandigheden.
Hij maakt ons dankbaar voor alles wat God ons geeft.

De Heilige Geest geeft gelovigen kracht om Gods wil te doen.
Hij motiveert onze wil tot gehoorzaamheid uit liefde voor God.
Hij geeft ons moed en kracht voor een toegewijd leven.
Door Zijn kracht kunnen wij zonden overwinnen
en leren wij te strijden tegen de verleidingen van onze oude natuur.
Door de Heilige Geest leren wij om te getuigen van God in deze wereld.

Door de Heilige Geest gaat ons gedrag veranderen.
Door Hem wordt onze levensstijl
steeds meer bepaald door onze nieuwe natuur.
Door de Geest verandert ons karakter,
zodat we steeds meer op Jezus gaan lijken.
De vrucht van de Geest wordt zichtbaar voor onze omgeving.
De liefde van God gaat in ons stromen,
waardoor we God en onze medemensen gaan dienen.

Gods Geest IN ons.
Wat een geweldig geschenk hebben wij daarmee ontvangen.
Zonder Hem kunnen wij niet.
Hij is onze kracht en onze Helper.
Dank aan God!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.