11 februari 2014

Het nieuwe leven levenBij je wedergeboorte heb je nieuw leven ontvangen.
God heeft je een nieuwe natuur gegeven
en Gods Geest is in jouw geest komen wonen.
Een geweldige verandering heeft dus in je innerlijk plaatsgevonden.

Toch is dat aan de buitenkant niet direct waarneembaar.
We ervaren heel vaak nog niet zoveel van die vernieuwing.
Dat komt omdat je in je leven nog te maken hebt
met allerlei verkeerde leefgewoonten van je oude natuur
die niet als sneeuw voor de zon verdwijnen.
Je oude natuur heeft zich stevig genesteld in je leven
en is niet bereid om zich zomaar gewonnen te geven.
Daarom is er vaak een langdurig proces nodig
om je denken, voelen en willen af te stemmen op je nieuwe natuur.

Als mens bestaan wij uit drie delen: geest, ziel en lichaam.
Voor de zondeval was de geest het hoogste deel van ons wezen.
Lichaam en ziel moesten zich onderwerpen aan de geest.
De geest op haar beurt stond in verbinding met God
en onderwierp zich aan de Geest van God.
Door zo te leven in afhankelijkheid van God,
kon de mens goed functioneren.

Wat er ten diepste bij de zondeval gebeurde,
was dat de mens onafhankelijk van God wilde zijn.
Daardoor verdween de verbinding
tussen Gods geest en de menselijke geest.
De menselijke geest was hierdoor ten dode opgeschreven.
Ze verloor haar belangrijkste functie.
De verhoudingen tussen geest, ziel en lichaam veranderden dramatisch.
Ziel en lichaam onderwierpen zich niet langer aan de geest,
de ziel liet zich voortaan leiden door de begeerten van het lichaam.
De geest was niet langer meer de baas in ons leven,
ons vlees, ons eigen ik, zat voortaan op de troon.
En dat leidde tot allerlei verkeerde gedragspatronen,
die ons meesleurden in ongeluk en ellende.

Een mens die wedergeboren is,
heeft in zijn geest nieuw leven ontvangen.
En Gods Geest wil daar weer woning maken.
Van daaruit wil God gaan werken aan herstel.
Hij wil ons leren om weer te gaan leven vanuit de geest.
Om ons doen en laten niet langer te laten bepalen door het vlees,
maar je opnieuw te laten leiden door je geest
die in verbinding staat met Gods Geest.
Dan wordt de verhouding tussen geest, ziel en lichaam weer gezond.
We gaan dan weer leren om te leven in verbondenheid met de Geest.
We gaan weer leven zoals God het bedoeld heeft.

Onze oude natuur, ons vlees, komt regelmatig in botsing
met onze nieuwe tegengestelde natuur.
Er ontstaat een innerlijke tweestrijd.
Je zult moeten kiezen tussen leven volgens je oude natuur
en leven volgens je nieuwe natuur.
Het is de uitdaging voor elke christen
om de invloed van zijn oude natuur
steeds verder terug te dringen
en ruimte te geven aan de nieuwe natuur.
Je zult jezelf voortdurend moeten oefenen en trainen
om je over te geven aan de leiding van Gods Geest.
In eigen kracht zul je hier niet toe in staat zijn,
maar Gods kracht staat tot je beschikking,
zodat je hierin ook duidelijk vooruitgang mag boeken.
Beetje bij beetje, stap voor stap,
zul je zo steeds meer je oude gedragspatronen afleren,
en werkt God aan de vernieuwing van je karakter.

Leef je nieuwe leven.
Het zal je helpen gezond en gelukkig in het leven te staan.
Want alleen dan leef je je leven zoals God het bedoeld heeft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.