donderdag 28 februari 2019

Laat mij leven tot Uw eer

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Laat mij leven tot Uw eer


Heer, ik wil wandelen met U.
Ik wil dicht bij U zijn.
Laat Uw Geest wonen in mijn hart,zoals U hebt beloofd.
Laat Uw Geest mij leren en onderwijzen.
Ik wil door de Geest leren hoe ik kan leven voor U.
Heer, vergeef mij mijn zonden en overtredingen.
Geef mij de kracht om te breken met de zonde.
Geef mij de kracht om slechte gewoonten achter mij te laten.
Geef mij de kracht om het goede te doen uit liefde voor U.
Help mij om in woord en daad christen te zijn.
Help mij om iedere dag te leven tot Uw eer
en tot verheerlijking van Uw grote naam..

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com. Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang. Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij. Ga via onderstaande knop naar Bol.Com. Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 27 februari 2019

Haal meer uit Gods Woord

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Haal meer uit Gods Woord


God gaf en geeft Zijn Woord.
Dagelijks mag je het tot je nemen.
Je leest erin en neemt het tot je.
Het voedt je en doet je groeien in geloof.

Ik wil je uitnodigen om dieper te gaan in Gods Woord.
Dat kun je doen door als het ware Gods Woord te herkauwen.
Je leest een gedeelte en neemt de tijd om er verder over na te denken.
Vergelijk het eens met het tot je nemen van een maaltijd.
Je kunt een hap nemen en het vrijwel meteen doorslikken.
Je kunt ook eerst diverse malen kauwen op je eten voordat je het doorslikt.
Je zult dan veel beter proeven wat je tot je neemt.
Het geeft een veel betere smaaksensatie.
Zo is het ook met het tot je nemen van Gods Woord.
Kauw er eerst diverse malen op voor je het doorslikt.
Denk na over wat de woorden die je leest betekenen voor jou.
Denk na over hoe jij ze kunt gebruiken in je leven van alledag.
Op die manier zul je de woorden die tot je komen veel beter proeven.
Je zult zo veel meer profijt hebben van wat je leest
dan wanneer je leest en er verder niet over nadenkt.

Wat zijn de dingen waar jij veel over nadenkt?
Hoe zou jouw leven veranderen wanneer jij meer tijd
zou besteden aan het nadenken over Gods Woord?
Haal meer uit Gods Woord door te kauwen op wat je leest.
Ga ermee aan de slag en doe je winst ermee.
Neem en proef dat God goed is en jou wil voeden met Zijn Woord.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 26 februari 2019

God bereidt je voor op je taak

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: God bereidt je voor op je taak


God heeft voor ieder van ons een taak.
Jozua kreeg de taak het volk het Beloofde Land binnen te leiden.
David werd geroepen en gezalfd tot koning over Israël.
Paulus werd geroepen als apostel van Christus
om het evangelie aan de heidenen te verkondigen.
En ook voor jou heeft God ongetwijfeld een taak.

Jozua, David en Paulus.
Ieder van hen werd voorbereid op zijn taak.
Jozua liep al een hele poos mee met Mozes.
Hij leerde van het geloof van Mozes
en maakte mee hoe God steeds voorzag.
David werd gezalfd tot koning.
Hij was toen nog jong en schaapherder.
Het zou nog jaren duren voor hij werkelijk koning werd.
In de tussentijd bereidde God hem voor op het koningschap.
Hij leerde te strijden en ontwikkelde een intieme relatie met God.
Paulus kwam op een bijzondere manier tot bekering.
Hij was niet zoals de andere apostelen
een ooggetuige van hetgeen Jezus deed en sprak.
Maar op een zeer bijzondere wijze,
ervaart hij het sterven, de opstanding
en de troonsbestijging van Christus.
Zo maakt God hem geschikt als apostel.

Wanneer God hen zo allen klaar maakte voor hun taak,
dan mag jij er ook op vertrouwen dat Hij
jou klaar zal maken voor de taak die Hij voor jou heeft.
God zal aanvullen wat er bij jou ontbreekt,
zodat jij in staat zult zijn de taak te doen die Hij je geeft.
Wees bereid om te doen wat Hij je opdraagt,
in het vertrouwen dat Hij zal geven wat daarvoor nodig is.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 20 februari 2019

De weg naar de hemel

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: De weg naar de hemel


Hoe kom je in de hemel?
Bewust of onbewust denken velen
dat het te maken heeft met goed gedrag.
Sommigen zeggen bijvoorbeeld bij een overlijden:
"Als er al een hemel is, dan zal de overledene er zeker wel komen.
Hij of zij heeft veel goede dingen gedaan."

Maar geeft ons goede gedrag ons toegang tot de hemel?
Nee, zegt de Bijbel.
Jezus is de enige weg tot de hemel.
Zonder Hem komt niemand de hemel binnen.
Hoe goed ons gedrag ook is, het is nooit genoeg
om de toegang tot de hemel te verdienen.
Alleen door Jezus kunnen we de hemel binnengaan.

Jezus leefde het perfecte leven.
Hij was zonder zonde,
hield zich volkomen aan Gods wet.
Hij was volmaakt, er werd niets kwaads in Hem gevonden.
Hem zou de toegang tot de hemel niet ontzegd worden.
Sterker nog, Hij was degene die uit de hemel kwam.

Vanuit de hemel zond God Zijn Zoon naar de aarde.
Om voor ons de weg naar de hemel toegankelijk te maken.
Hij nam onze zonden op Zich en droeg ze weg aan het kruis.
In ruil daarvoor wordt ons Zijn gerechtigheid toegerekend.
Alsof wij nooit zonden hadden gedaan.
Door deze perfecte ruil gaat voor ons de poort naar de hemel open.
Jezus is de weg, alleen door Hem kunnen wij naar de hemel gaan.

Geloof jij dat?
Zie jij Jezus als de enige weg tot behoud?
Als de enige weg om ooit in de hemel te komen?
Vertrouw niet op je eigen goede werken.
Vertrouw alleen op wat Jezus voor jou heeft gedaan.
Belijd je zonden bij het kruis.
En laat je omkleden met Jezus' gerechtigheid.
Niet jouw daden, maar Zijn daden geven jouw toegang tot de hemel.
Een perfecte ruil om Hem eeuwig dankbaar voor te zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 19 februari 2019

Veranderen door Jezus

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Veranderen dor Jezus


Jezus onderwees de scharen.
Zijn onderwijs was niet gericht op kennis.
Het doel van Zijn onderwijs was verandering.
Hij onderwees Gods koninkrijk bij de mensen.
Een koninkrijk waarbij het niet gaat
om heersen, maar om dienen.
Een koninkrijk waarbij het niet gaat
om eigen eer en status, maar om liefhebben.

Bekeer je want het koninkrijk van God is nabij.
Stop met die dingen die niet passen bij het oude leven.
Ga doen wat in overeenstemming is met het nieuwe leven.
Trek de liefde aan, trek de nieuwe mens aan.
Dat is het waar Jezus op uit is.
Jezus wil jou van binnenuit veranderen.
Zijn onderwijs heeft transformerende kracht.

Bij verandering gaat het Hem niet slechts om jouw uiterlijke gedrag.
Jezus gaat aan de slag met de bron waar jouw gedrag uit voortkomt.
Hij gaf jou Zijn Heilige Geest om te wonen in je hart.
Wanneer jij je verdiept in het onderwijs van Jezus,
dan werkt de Geest in je om je denken te vernieuwen.
Om jouw gedachten op één lijn te krijgen met die van God.
Daardoor zul jij stapje voor stapje gaan veranderen.
Jezus bewerkt in jou een geweldige metamorfose.
Met als resultaat dat jij meer en meer gaat wandelen in de liefde.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 18 februari 2019

Maak gebruik van Gods Woord

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Maak gebruik van Gods Woord


Neem iedere dag de tijd om Gods Woord tot je te nemen.
Bewaar het in je hart en leef ernaar.
Het zal als medicijn voor je zijn en je leven transformeren.

Je hebt er niets aan om wel een Bijbel in huis te hebben,
maar hem ongebruikt in de kast te laten liggen.
Maak er een vaste gewoonte van om er dagelijks in te lezen.

Geef God de ruimte om door Zijn Woord tot je te speken.
Leer Jezus kennen en op Hem vertrouwen.
Laat de Geest via Zijn Woord in je werken.

Heb jij een Bijbel in huis?
Maak er dan ook intensief gebruik van!
Lees je Bijbel en leef je Bijbel.
Doe het iedere dag.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 14 februari 2019

Luisteren naar Gods Woord

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Luisteren naar Gods Woord


Luisteren naar Gods Woord.
Dat is zo belangrijk.
God wil tot je spreken door Zijn Woord.
Je daarmee de weg door dit leven wijzen.

Hoe luister jij naar Gods Woord?
Sta je slechts open voor wat jou goed in de oren klinkt?
Of mag God je ook attenderen op wat anders in je leven moet?

Luister met een hart dat onderwezen wil worden.
Luister met een hart dat zoekt naar Gods wil.
Luister met een hart dat bereid is te veranderen.
Ga doen wat je God in Zijn Woord hoort zeggen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 13 februari 2019

Wie is Jezus?

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Wie is Jezus?


Wie is Jezus?
Wanneer je de evangeliën leest,
was dat voor de mensen van toen een vraag.
Zelfs bij de discipelen leefde die vraag.
Wie is Hij toch dat Hij zelfs de storm kan doen liggen?

De Bijbel stelt Jezus voor als de Messias.
Hij is degene wiens komst
in het Oude Testament al werd aangekondigd.
Hij is Gods Zoon die naar deze wereld kwam in het vlees.
Hij werd mens ten behoeve van ons.

Jezus, Hij kwam om ons te redden.
Te redden uit de macht van zonde en dood.
Hij bewerkte dat door voor ons te sterven.
Zijn dood bracht ons het leven.
Zijn dood maakte ons vrij.
Zijn dood herstelde onze relatie met God.

Wie is Jezus voor jou?
Heb jij Hem leren kennen als jouw Redder?
Is Hij ook jouw Heiland?
Geloof jij in Hem en in wat Hij voor jou deed?
Wat is jouw antwoord op die vragen?

Wanneer je deze vragen met ja kunt beamen,
dan ben je een gezegend mens.
Gelukkig is hij die Jezus heeft leren kennen,
die gelooft en belijdt dat Hij de Messias is.
Hij heeft het leven gevonden in Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 12 februari 2019

God bewees Zijn rechtvaardigheid

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: God bewees Zijn rechtvaardigheid


Gisteren zagen we hoe God Zijn liefde bewees aan het kruis.
God gaf Zijn eigen Zoon om jou te redden.
Zoveel had Hij voor jou over.
Hij deed het uit liefde.

Het kruis toont echter ook Gods rechtvaardigheid.
Hoe kan God mensen hun zonden vergeven?
Hij kan de zonde toch maar niet door de vingers zien?
Een rechter die een moordenaar zomaar vrijspraak geeft,
dat zouden wij terecht niet eerlijk vinden.
Kan God dan zomaar onze zonden vergeven?
Zonder de zonden te bestraffen?
Dan zou God toch niet eerlijk zijn?
Hoe zou Hij dan rechtvaardig zijn?

God is een rechtvaardig God.
Ook dat bewees Hij aan het kruis.
Hij gaat niet zomaar voorbij aan de zonden.
De zonden moeten bestraft worden.
En dat is wat er gebeurde aan het kruis.
De straf die wij verdiend hadden,
droeg Jezus daar in onze plaats.
Hij droeg de vloek die wij verdiend hadden.
Gods toorn kwam op Hem vanwege onze zonde.
Zo werd er betaald voor onze zonde.

En daarom kan God ons nu de zonden vergeven.
Hij ziet de zonden niet door de vingers.
Jezus droeg in onze plaats de straf.
En zo er tegemoet gekomen aan Gods rechtvaardigheid.
Aan het kruis komen Gods liefde en rechtvaardigheid samen.
Christus droeg de straf opdat wij vergeven konden worden.
God is een rechtvaardig God.
Dat heeft Hij bewezen en ten toon gesteld aan het kruis.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 11 februari 2019

God bewees Zijn liefde

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: God bewees Zijn liefde


Twijfel jij er wel eens aan of God werkelijk van jou houdt?
Kun jij je daar weinig bij voorstellen: God die jou liefheeft?
Kijk dan naar het kruis, daar liet God Zijn liefde zien.
Laat je door het kruis overtuigen van Gods liefde voor jou.

Aan het kruis werd jouw redding tot stand gebracht.
Daar bewees God ons Zijn liefde.
Hij gaf Zijn eigen Zoon tot in de dood.
Jezus stierf aan het kruis op Golgotha,
opdat wij zouden leven door Hem.
Hij gaf Zijn Zoon tot verzoening van onze zonden.
Jezus droeg de vloek in onze plaats.
Zo toonde God hoeveel Hij van ons hield.
Hij deed onze overtredingen neerkomen op Zijn Zoon.
Jezus werd verbrijzeld en vervloekt in onze plaats.

En God deed dat alles niet omdat wij zo goed waren.
Hij deed het niet omdat wij dat verdienden.
Nee, Gods liefde voor ons is totaal onverdiend.
Hij hield van ons, zelfs toen wij nog Zijn vijand waren.
Liefde is Gods karakter en geen reactie op ons gedrag.

God houdt van jou.
Kijk maar naar het kruis.
Zie hoe Jezus daar hing in jouw plaats.
Je hoeft nooit te twijfelen aan Zijn liefde.
Hij houdt van jou met een alles gevende liefde.
Kijk maar naar het kruis, daar bewees Hij Zijn liefde

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 7 februari 2019

Videoblog: De sleutel om dicht bij God te zijn


Wil jij Hem beter leren kennen?
Lees dan elke dag in Gods Woord.
Sla geen enkele kerkdienst over.
Zoek regelmatig Gods nabijheid in gebed.
Die dingen helpen je om
in Gods nabijheid te zijn
en Hem te leren kennen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 5 februari 2019

Jij bent bijzonder, anderen ook!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Jij bent bijzonder, de ander ook


Misschien voel je je wel heel gewoon.
Wat heb ik nu eigenlijk te betekenen?
Ik ben niet echt bijzonder.
Maar vergis je niet.
As je een kind van God bent,
ben je helemaal niet zo gewoontjes
als je wellicht vaak denkt.

Je bent bijzonder,
omdat God je Vader is.
Je bent bijzonder,
omdat je deel uitmaakt van Zijn gezin.
Je bent bijzonder,
omdat je van Zijn genade mag leven.
Je bent bijzonder,
omdat je eigendom bent van Jezus Christus.
Je bent bijzonder,
omdat de Heilige Geest leeft in jouw hart.
Je bent bijzonder,
vanwege je band met God.

Je bent dus helemaal niet zo gewoon.
Maar dan zijn ook de anderen in de kerk niet gewoon.
Die broeder die jou niet zo ligt, is ook bijzonder.
Die zuster die altijd loopt te klagen, is eveneens bijzonder.
Het is de kunst van gemeente-zijn om die ander in de kerk
ook steeds meer zo te gaan zien en te benaderen.
Iedereen die leeft in de gemeenschap met God is bijzonder.
Kijk zo naar jezelf en naar elkaar: niet gewoon, maar bijzonder.
Jij bent bijzonder, je broeders en zusters in het geloof zijn bijzonder.
Laat dat de omgang met jezelf en elkaar stempelen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 4 februari 2019

Geloofsstrijd

Leef je Geloof, Hillie Snoeijer: Geloofsstrijd


Geloven bestaat niet uit alleen maar hoogtepunten.
We hebben of krijgen ook te maken met geloofsstrijd.
De Bijbel is daar heel eerlijk in.
Ze tekent ons geloven ook als een strijd.
Geloven is niet altijd gemakkelijk.
Wanneer jij te maken hebt met geloofsstrijd,
wees dan niet bang dat er iets mis is met je geloof.
Het hoort erbij laat de Bijbel zien.
Waar geloof is, is ook strijd.

Maar je mag weten dat je strijd vanuit de overwinning.
Wij strijden tussen D-day en V-day.
Christus heeft met Zijn dood en opstanding
de beslissende slag gewonnen.
Met Zijn opstanding heeft Hij de banden van de dood verbroken.
God heeft het offer van Zijn Zoon aanvaard.
Er is volkomen vergeving, vernieuwing en eeuwig leven.
Maar de paasdag was nog niet de bevrijdingsdag.
Dat vieren we pas als Jezus terugkomt.
Maar onze overwinning is zeker, satan is verslagen.
Daarom doet satan nog zijn laatste stuiptrekkingen
in een poging om nog zoveel mogelijk te vernietigen.

Er wordt om ons hart gevochten.
Jezus heeft die strijd gewonnen,
satan geeft zich echter nog niet gewonnen.
Maar wees gerust, satan is reeds verslagen.
Wij hebben in Christus de overwinning op zak.
Strijd in je geloof de goede strijd in de wetenschap
dat Christus de overwinning reeds heeft behaald.
Strijd de goede strijd en behoud je geloof.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!