woensdag 20 februari 2019

De weg naar de hemel

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: De weg naar de hemel


Hoe kom je in de hemel?
Bewust of onbewust denken velen
dat het te maken heeft met goed gedrag.
Sommigen zeggen bijvoorbeeld bij een overlijden:
"Als er al een hemel is, dan zal de overledene er zeker wel komen.
Hij of zij heeft veel goede dingen gedaan."

Maar geeft ons goede gedrag ons toegang tot de hemel?
Nee, zegt de Bijbel.
Jezus is de enige weg tot de hemel.
Zonder Hem komt niemand de hemel binnen.
Hoe goed ons gedrag ook is, het is nooit genoeg
om de toegang tot de hemel te verdienen.
Alleen door Jezus kunnen we de hemel binnengaan.

Jezus leefde het perfecte leven.
Hij was zonder zonde,
hield zich volkomen aan Gods wet.
Hij was volmaakt, er werd niets kwaads in Hem gevonden.
Hem zou de toegang tot de hemel niet ontzegd worden.
Sterker nog, Hij was degene die uit de hemel kwam.

Vanuit de hemel zond God Zijn Zoon naar de aarde.
Om voor ons de weg naar de hemel toegankelijk te maken.
Hij nam onze zonden op Zich en droeg ze weg aan het kruis.
In ruil daarvoor wordt ons Zijn gerechtigheid toegerekend.
Alsof wij nooit zonden hadden gedaan.
Door deze perfecte ruil gaat voor ons de poort naar de hemel open.
Jezus is de weg, alleen door Hem kunnen wij naar de hemel gaan.

Geloof jij dat?
Zie jij Jezus als de enige weg tot behoud?
Als de enige weg om ooit in de hemel te komen?
Vertrouw niet op je eigen goede werken.
Vertrouw alleen op wat Jezus voor jou heeft gedaan.
Belijd je zonden bij het kruis.
En laat je omkleden met Jezus' gerechtigheid.
Niet jouw daden, maar Zijn daden geven jouw toegang tot de hemel.
Een perfecte ruil om Hem eeuwig dankbaar voor te zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!