maandag 26 november 2018

Leven zoals God je heeft bedoeldGod heeft je alles gegeven wat je nodig hebt
om heilig te leven zegt 2 Petrus 1:3.
Door het kennen van Jezus en
door de kracht van Zijn Geest in je leven,
mag je weer de mens worden zoals God je heeft bedoeld.
Span je in om die roeping waar te maken.
Leef het leven wat Hij voor jou heeft bedoeld.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 15 november 2018

Laat Gods Geest in je werken

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Laat Gods Geest in je werken


De Heilige Geest is een bron van Goddelijke kracht.
Jij hebt als christen de Heilige Geest nodig
om in je doen en laten steeds meer op Jezus te gaan lijken.
De Kerk heeft de Geest nodig
om te functioneren zoals God het graag ziet.
Daarom gaf God Zijn Geest aan jou en mij.

Het werk van de Heilige Geest is veelkleurig.
Laat eens tot je doordringen wat Hij allemaal doet:
De Heilige Geest komt in je wonen.
De Heilige Geest is jouw Trooster.
De Heilige Geest pleit voor je.
De Heilige Geest herinnert je aan Jezus' woorden.
De Heilige Geest onderwijst je.
De Heilige Geest getuigt van Jezus.
De Heilige Geest wijst je de juiste weg.
Hij maakt je bekend wat komen gaat.
Hij geeft je kracht, liefde, vruchten en gaven.
Hij is de schatbewaarder, de beheerder van al Gods rijkdommen.
Hij is degene die vanuit Gods overvoed aan jou doorgeeft wat je maar nodig hebt.
Hij is het die jou transformeert en steeds meer op Jezus doet lijken.

Jij kunt niet zonder de Heilige Geest!
Laat de Heilige Geest de belangrijkste kracht in je leven zijn.
Bid tot God of Hij je de kracht van de Geest wil geven.
Ga een intieme band aan met Hem.
Leef je leven met Hem.
Betrek Hem in alles wat je wilt doen.
Ga leven in de kracht van de Heilige Geest.
Zodat Hij door jou heen grote dingen kan gaan doen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 14 november 2018

Jouw ideale leefomgeving

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Jouw ideale leefomgeving


De mens is bedoeld om te leven
in de tegenwoordigheid van God.
Vissen leven in het water.
Een ijsberg floreert het beste in het poolgebied.
Een kameel is toegerust om te leven in de woestijn.
En zo is de mens bedoeld om te leven in Gods tegenwoordigheid.
Dat is onze ideale leefomgeving om tot volle ontplooiing te komen.

Adam en Eva begonnen hun leven in het paradijs.
Daar leefden zij met God.
Daar kwamen zij volledig tot hun recht.
Maar door de zonde moesten zij weg uit het paradijs.
En dat had grote gevolgen.
Ze misten Gods heerlijkheid staat er in Romeinen.
En dat had grote impact op hun leven.

Haal een vis uit het water en hij zal het niet overleven.
Haal een mens uit de tegenwoordigheid van God
en hij zal sterven, eerst geestelijk maar uiteindelijk ook fysiek.
De mens is niet bedoeld om te leven zonder Gods tegenwoordigheid.
Op allerlei manieren probeert de mens deze situatie te overleven,
maar hij is uiteindelijk ten dode opgeschreven.
We zullen het beste gedijen wanneer we leven met God.

God wil bij de mensen wonen.
Door de zondeval was dat niet langer mogelijk.
Toch hield God vast aan Zijn voornemen om bij de mensen te wonen.
Daarvoor gaf Hij Zijn eigen Zoon.
Jezus heeft door zijn dood en opstanding
het leven met God weer mogelijk gemaakt.
Door Jezus kan Gods Geest in ons wonen.

Wil jij leven als een vis in het water?
Zoek dan Gods nabijheid in je leven.
Geef je leven aan Jezus en geloof in Hem.
Dan zal Gods Geest in je komen wonen.
Dan leef je weer in Gods tegenwoordigheid.
En dat is zoals je leven bedoeld is.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 8 november 2018

God voedt ons opVandaag kijken we naar wat Hebreeën 12: 4-13 zegt
over terechtwijzingen van God in je leven.
Ik heb de tekst overgenomen uit de BasisBijbel.
Laat je erdoor aansporen om wat niet goed is in je leven te veranderen.
Doe er iets mee als de Heer je opvoedt en je bestraft.
Doe je winst met de terechtwijzingen die God je geeft.

Maar jullie hebben nog niet op leven en dood tegen het kwaad gestreden. 
Jullie zijn vergeten dat God jullie als zonen en dochters toespreekt en aanmoedigt. 
Hij heeft gezegd: "Mijn zoon, doe er iets mee als de Heer je opvoedt en je bestraft. 
Verlies er niet de moed door. 
Want Hij doet dat omdat Hij van je houdt en omdat je zijn kind bent geworden." 
God behandelt jullie dus als zijn kinderen. 
En elk kind wordt toch door zijn vader opgevoed en bestraft? 
Als je niet door Hem opgevoed en bestraft wordt, 
ben je kennelijk niet zíjn kind, maar het kind van iemand anders. 

Bovendien: we hebben óók gehoorzaamd aan de opvoeding van onze aardse vaders. 
En we hadden respect voor hen. 
Dan moeten we toch nog veel méér gehoorzamen 
aan de opvoeding van de Vader van onze geest? 
Want dan zullen we leven. 
Want onze aardse vaders hebben ons een aantal jaren zo goed mogelijk opgevoed. 
Maar onze hemelse Vader weet wat wérkelijk goed voor ons is. 
Hij voedt ons op met de bedoeling dat we net zo volmaakt zullen worden als Hij. 

Als Hij ons bestraft, is dat op het moment zelf niet fijn, maar pijnlijk. 
Maar uiteindelijk levert het iets goeds op. 
Want als we aan de opvoeding van onze Vader gehoorzaam zijn, zal Hij blij met ons zijn. 
Wees dus flink en pak jezelf aan. 
Leef zoals God het wil. 
Dan zal je geloof niet zwakker worden, maar juist sterker. 
Net zoals zwakke benen die goed gebruikt worden, sterker worden.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 7 november 2018

Quote Max LucadoHelp me om niet te klagen of te jammeren
over de moeilijkheden waar ik mee te maken heb,
maar ze in plaats daarvan te beschouwen
als een mogelijkheid om U te verheerlijken.
(Uit: Max Lucado, Dagboek Levenslang geliefd)

dinsdag 6 november 2018

Onbevreesd je zonden belijden

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Onbevreesd je zonden belijden
 

Wij hoeven niet angstig te zijn
om onze zonden aan God te belijden. 
Want Hij is zo trouw en rechtvaardig
dat Hij ons onze zonden zal vergeven
en ons zal reinigen van het kwaad. 
Wij weten dus wat Hij ermee gaat doen
als we met onze zonden naar God gaan. 
We hoeven daarom niet te doen alsof
we niet zondigen en de zonde niet kennen. 
Misleid jezelf niet, maar erken je zonde en belijd ze aan God. 
Dan zal Jezus bloed je reinigen van alle zonde.

Dat God ons vergeeft en ons reinigt 
heeft te maken met dat Hij trouw en rechtvaardig is. 
Jezus stierf voor onze zonde. 
Hij betaalde onze schuld. 
Hij riep het uit aan het kruis: Het is volbracht!
Er heeft genoegdoening plaats gevonden voor de zonden. 
Daarom zal God ons vergeven. 
Jezus heeft daarvoor immers reeds betaald. 
In Gods rechtvaardigheid is het daarom recht 
dat wij dankzij Jezus verdienste vergeving ontvangen. 
God is trouw, Hij zal het daarom ook doen.

Bij het belijden van onze zonden gebeuren er twee dingen: 
God vergeeft ons onze zonden
en Hij reinigt ons van alle kwaad. 
De verdienste van het werk van Jezus 
bestaat niet slechts uit de vergeving van onze zonden. 
Maar ook uit onze heiligmaking. 
Zijn bloed zorgt ervoor dat we eens
rein en puur voor God mogen staan. 
We worden de smetteloze, reine bruid van Christus. 
Wat een vooruitzicht! 
In Christus ziet God ons nu al als heilig en rein. 
Wij zijn het en zullen het steeds meer worden 
vanwege onze reiniging van alle kwaad door Christus bloed.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!