20 september 2017

God open deuren

God open deuren, Kolossenzen 4

En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent 
om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangen zit, 
en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet. 
(Kolessenzen 4:3,4) 

Bid dat God de deuren van je hart wil openen.
Bid om een heldere uitleg van Gods Woord.
Je hebt het nodig als je wilt groeien
en sterk wilt worden in het geloof.

Bid of God deuren wil openen,
zodat het Woord kan binnenstromen
in jouw hart en de harten van mensen
en het daar zijn werk kan doen.

Bid voor groei naar christelijke volwassenheid.
Verlang ernaar een volwassen christen te zijn,
die geleerd heeft na te denken over Gods Woord,
en daarover kan spreken met het rustige zelfvertrouwen
dat opgebouwd wordt door na te denken over Gods evangelie.

Bid dat God Zijn werk wil doen in jouw leven.
Bid dat God Zijn werk wil doen in de mensen om je heen.
Bid voor Gods werk in de harten van vele mensen.
Bid dat God deuren opent voor het evangelie,
zodat mensen zich gewonnen geven aan God. 

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

19 september 2017

Gods kledingadvies

Kledingadvies Kolosenssen 3


Weg met je oude plunje.
Trek je nieuwe kleren aan.
Dat is waar Paulus toe oproept
in Kolossenzen hoofdstuk 3.

Je oude kleren passen niet meer
bij wie je nu bent als christen.
Doe niet langer verkeerde dingen.
Misdraag je niet op seksueel gebied.
Misbruik je tong niet.
Pak het grondig aan.
Doe die verkeerde dingen weg uit je leven.

God vraagt dat je nieuwe kleren aantrekt.
Ga in je doen en laten steeds meer lijken op Jezus.
Wees vol medeleven, goedheid, bescheidenheid,
vriendelijkheid en geduld.
Wees verdraagzaam en vergeef elkaar.
Wees vooral vol liefde.
Laat de vrede van Christus in je hart regeren.
Dat is waartoe God je geroepen heeft.

De oude gedragspatronen hebben tot gevolg
dat gemeenschappen uit elkaar gescheurd worden.
De nieuwe gedragspatronen zijn erop uit
om samen door liefde een volmaakte eenheid te vormen.

Trek dus uit die oude plunje.
Trek je nieuwe kleren aan.
Dat is waar God je toe roept.
Dit is Zijn kledingadvies:
Trek kleren aan die passen bij je christen-zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

18 september 2017

Alles draait om Jezus

Alles draait om Jezus


Jezus is de kern van het christelijk geloof.
Alles draait om Hem.
Jezus is het hart van Gods plan.
Door Hem wordt het nieuwe leven met God mogelijk.

Wanneer je Hem aanvaard hebt als je Heer en Heiland,
volg dan de weg van Jezus Christus.
Wees geworteld in Hem
als een boom in goede aarde.
Houd vast aan het geloof dat je geleerd is,
laat je niet misleiden door hen die anders beweren.
En wees vervuld van dankbaarheid,
voor alles wat je in Christus hebt ontvangen.

Je hebt niets meer dan koning Jezus nodig.
Je bent compleet in Christus.
Richt je op Hem, bouw je leven op Hem.
Verlang naar steeds meer van Hem in je leven.
Houd je stevig vast aan Jezus
en je zult alles hebben wat je nodig hebt.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

14 september 2017

God geeft mij kracht

God geeft mij kracht


Ik ben tegen alles bestand 
door Hem die mij kracht geeft.
(Filippenzen 4:13)

Je kunt in je leven heel wat meemaken.
Soms meer dan je voor je gevoel kunt dragen.
Zo maakte ook Paulus van alles mee.
Hij wist wat het was om gebrek te lijden.
Hij wist wat het was om honger te hebben.
Hij maakte in zijn leven heel wat mee.

Maar, zegt hij, ik heb geleerd tevreden te zijn.
Hij heeft geleerd dat God hem kracht gaf
om door de moeilijkheden heen te gaan.
Hij had ondervonden dat hij tegen alles bestand was.
Niet door eigen kracht, maar door kracht van God.

Dat mag jij ook leren wanneer je het moeilijk hebt.
Je hoeft de kracht om het te doorstaan niet uit jezelf te putten.
God zal je de kracht geven die je nodig hebt.
Samen met Hem mag je leren de moeite te doorstaan.
Zodat je uiteindelijk net als Paulus kunt zeggen:
'Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.'

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

13 september 2017

Rechtvaardig voor God

Rechtvaardig voor God


Hoe kun je rechtvaardig voor God zijn?
Volgens de Joden door de Joodse wet na te leven.
Maar dat klopt niet en is niet juist.
Paulus zegt in Filippenzen 3:9 iets anders.

Je bent niet rechtvaardig voor God,
omdat je de wet naleeft.
Het is niet je eigen rechtvaardigheid.
Nee, je bent rechtvaardig voor God
op grond van wat Jezus voor je heeft gedaan.
Het is Jezus rechtvaardigheid 
die jou rechtvaardig voor God maakt.

Jezus is de basis voor je redding.
Door geloof mag je delen in wat Hij voor je deed.
Je bent gerechtvaardigd door geloof in Jezus.
Alleen door geloof in Hem ben je rechtvaardig voor God.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

12 september 2017

Wees eensgezind

Wees eensgezind
Wees eensgezind,
één in liefde,
één in streven,
één van geest.

Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan,
maar acht in alle bescheidenheid
de ander belangrijker dan jezelf.
Heb niet alleen oog voor je eigen belangen,
maar heb ook oog voor de belangen van de ander.

Wees bereid om te dienen.
Wees bereid om je leven te geven.
Geef jezelf in liefde.
Zoals ook Christus Zichzelf gaf voor ons.

Zo te leven als kerk
is alleen mogelijk als we
ons samen richten op Christus.
Wanneer we gericht zijn op onszelf
zal er niets van terecht komen.

Hou je oog gericht op Jezus.
Ervaar en proef Zijn liefde.
En geef die liefde door aan elkaar.
Alleen zo kunnen we in de kerk
in perfecte harmonie en eensgezindheid
met elkaar samenwerken.
Tot eer van God.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

11 september 2017

God keert het kwaad ten goede

God keert het kwade ten gooede

God doet het goede uit het kwade voortkomen.
Een prachtig voorbeeld daarvan is het leven van Jezus.
Jezus werd vals beschuldigd door zijn eigen volk.
Hij onderging de zwaarste straf,
de kruisdood op Golgotha.
Alles leek daar te eindigen.

Maar God gebruikte dit lijden en sterven
om een nieuw begin tot stand te brengen.
Hij liet Jezus opstaan uit de dood.
Door de opstanding van Christus
heeft God het kwade ten goede gekeerd.
Hij deed het goede uit het kwade voortkomen.
Door Jezus dood en opstanding ontvangen wij nieuw leven.

God keert het kwade ten goede.
Hij deed dat bij Jozef,
Hij deed dat bij Jezus.
Hij zal het ook doen voor jou.
Want de Bijbel zegt in Romeinen 8 vers 28:
"En wij weten dat voor wie God liefhebben,
voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn,
alles bijdraagt aan het goede."

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

7 september 2017

Onkruid wieden

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Een mooie tuin vraagt
dat je regelmatig onkruid weghaalt.
Je zult je tuin moeten onderhouden
voor een prachtig resultaat.

Doe je dat niet,
dan breidt het onkruid
zich flink uit
en verdringt
wat er aan moois
wil groeien.

Zo is het ook met geloof.
Bestrijd het onkruid in je geloofstuin.
Onkruid ontsiert je geloof.
Het verdringt het goede in je leven.
Geef het geen kans zich te verbreiden.

Onderhoud je geloof.
Doe weg wat er niet hoort.
Dan kun je genieten van het resultaat.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

6 september 2017

Leven door de Geest
Christen zijn gaat niet alleen om vergeving van zonden,
maar ook dat je steeds meer leert te leven
zoals God het leven bedoeld heeft.
God wil dat we heilig leven.
Dat we luisteren naar zijn aanwijzingen
en die dan ook opvolgen.

Onze eigen verlangens trekken ons
zo vaak de verkeerde kant op, bij God vandaan.
Maar God gaf ons Zijn Geest.
Zodat we leren om te leven met God.
Volg niet klakkeloos je eigen verlangens en begeerten.
Want daarmee begeef je je op een doodlopende weg.

Gods Geest wil je leiden op de goede weg.
Hij wil je leren God en je naaste lief te hebben.
Laat je leiden door de Geest.
Volg de richting die Hij je wijst.
Geef de vrucht van de Geest alle ruimte in je leven.
Dan leid je een leven waar God vreugde in vindt.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

5 september 2017

Blijf vertrouwen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloWanneer dingen niet lopen in je leven
zoals je graag had gewild of gehoopt,
blijf dan vertrouwen op God.

Zijn weg met jou is wellicht anders dan je dacht.
Wellicht voel je teleurstelling,
doet wat er gebeurt je pijn en verdriet.
Je begrijpt niet waarom.

Maar je mag zeker weten,
dat Hij het beste met je voor heeft,
en dat Hij alles in de hand heeft.
Jouw situatie gaat niet buiten Hem om.

Laat dat je helpen wanneer je het moeilijk hebt
door de dingen die er in jouw leven gebeuren.
Blijf God vertrouwen, niets kan Zijn plan met jou teniet doen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

4 september 2017

Rust vinden bij God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Wanneer je je zorgen maakt
en piekert over hoe het verder moet,
ga dan tot God in je gebed.

Deel wat er in je leeft met God.
Vertel Hem maar wat je zorgen baart.
Leg het in Zijn handen.
Vertrouw het toe aan Hem.
Werp je bekommernissen maar op Hem.

Laat je hart rust vinden in Hem.
Hij laat je Zijn vrede na.
Ervaar Zijn rust en vrede.
Leg je zorgen bij Hem neer.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

31 augustus 2017

Waarom stille tijd?

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Begin je dag met God.
Lees een gedeelte uit de Bijbel.
Praat met God in gebed.
Koester je in Zijn liefde en warmte.
Ervaar dat God goed en genadig is.

Je stille tijd met God is belangrijk.
Sla het niet over.
Want het bereidt je voor
om gedurende de dag
door God gebruikt te worden.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

30 augustus 2017

Geef liefde

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Vandaag is het jouw taak
om met liefde op pad te gaan.
Geef de mensen om je heen liefde.
Doe iets goeds voor de ander.

Word je bewust van je omgeving,
merk op wanneer een ander het moeilijk heeft.
Glimlach naar de mensen,
doe wat je kunt om hun dag
een beetje mooier te maken.

Wees niet zo gefocust op je eigen plannen.
Heb aandacht voor de mensen om je heen.
Ga helpen, wees liefdevol en vriendelijk.
Laat merken in je doen en laten
dat liefde nog bestaat.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

29 augustus 2017

Je naaste liefhebben als jezelf

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Mag je van jezelf houden?
Ja, je mag van jezelf houden.
God zegt immers: Heb je naaste lief als jezelf.
God zei niet dat we onze naaste moeten liefhebben
in plaats van onszelf of ondanks onszelf, maar als onszelf.
Dat betekent dat je van jezelf mag houden.
Dat betekent dat je goed voor jezelf mag zorgen.

God zegt echter wel dat we net zoveel liefde en zorg
voor andere mensen moeten dragen
als voor onszelf - dat is de norm.
Alles wat je voor jezelf zou doen,
behoor je ook te doen voor die ander.
Dat maakt het leven heel eenvoudig,
maar ook bijzonder veeleisend.

Hou van jezelf.
Hou op dezelfde manier van je naaste.
Liefde voor God zal je helpen dit gestalte te geven.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

28 augustus 2017

Van lijden tot heerlijkheid

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Jezus leert:
dat lijden de weg naar heerlijkheid is,
dat moeilijkheid de weg naar triomf is,
dat schijnbare nederlaag de weg naar overwinning is.

Wanneer je Jezus wilt volgen,
weet dan dat dat niet gemakkelijk zal zijn.
Christus ging door lijden tot heerlijkheid,
dat zal ook gelden voor zijn volgelingen.

Het christenleven brengt strijd en moeite met zich mee.
Maar weet: het lijden van nu zal niet opwegen
tegen de heerlijkheid die je staat te wachten.
Het gaat van lijden tot heerlijkheid.

Als je lijdt, weet dat het maar voor even is.
Nu deel je nog in Zijn lijden.
Maar als Jezus terugkomt,
deel je in Zijn heerlijkheid.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

24 augustus 2017

Schaam je niet voor Jezus

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Jezus volgen.
Dat maakt je voor de wereld tot een buitenbeentje.
Mensen zullen je er om uitlachen.
Als christen behoor je tot een minderheid.
Mensen van deze wereld hebben een afkeer van God.

Wat is het dan verleidelijk
om soms te doen alsof je Hem niet kent.
Je zult verzocht worden
om niet voor Hem uit te komen,
te doen alsof je niet bij Hem hoort.

Maar overwin je schaamte.
Schaam je niet voor Jezus.
Kom er voor uit dat je bij Hem hoort.
Laat de mensen maar weten dat je christen bent.
Dan zal Hij zich bij zijn terugkomst niet schamen voor jou.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

23 augustus 2017

Pas op voor misleiding

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

In de laatste dagen zal de misleiding toenemen.
Dat is waar de Bijbel je op attendeert.
Satan wil je graag op een dwaalspoor brengen.
Hij is de vader van de leugen.
En hij wil graag dat jij zijn leugens gelooft.
Zodat jij het leven wat God voor je wil zult mislopen.

Laat je niet misleiden.
Vraag God of Hij je wil leiden in de waarheid.
Vraag Hem je te laten zien waar jij de mist ingaat.
Zodat je denken vernieuwd kan worden.
De leugen vervangen kan worden door waarheid.
En de waarheid zal je vrijmaken.

Gods Woord is de waarheid.
Ken dat Woord, zodat je de misleiding doorziet.
Vul je denken met Gods waarheid.
Laat die waarheid de basis van je leven zijn.
Wees waakzaam, laat je niet misleiden.
Geloof de leugen niet.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

22 augustus 2017

Jezus vertegenwoordigen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Als christen vertegenwoordig je Christus op deze aarde.
Je bent Zijn ambassadeur.
Jij mag iets laten zien van wie Hij is.
Geweldig dat God dat aan jou toevertrouwt.

Leven als vertegenwoordiger van Christus
is in deze wereld niet gemakkelijk.
Daarom zijn we soms geneigd tot het compromis.
We doen water bij de wijn
om maar niet teveel uit de toon te vallen.
Maar dat is niet waartoe God je geroepen heeft.

Durf anders te zijn.
Durf Jezus te laten zien door jou heen.
Wees een ware ambassadeur van Christus.
Opdat de mensen benieuwd worden naar Jezus.
En op zoek gaan naar Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

21 augustus 2017

Belijd je zonden

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Probeer je zonden toch niet te verdoezelen.
Erken het wanneer je iets niet goed hebt gedaan.
Dat je voorbij bent gegaan aan wat God van je vroeg.
Doe niet alsof je zonden er niet zijn.

Zonden verbergen
betekent in de macht van de zonde blijven.
Breng je zonden in het licht.
Belijd je zonden aan God en aan elkaar.
Dat breekt de macht van de zonde in je leven.

God wil je je zonden vergeven.
Hij weet allang wat jij verkeerd hebt gedaan.
Kom tot erkenning van je slechte daden.
Dan is God bereid om je zonden uit te wissen.
Hij maakt je vrij van die schuld.
Hij reinigt je van alle kwaad.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

17 augustus 2017

God wijst je niet af

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Soms sla je de plank volledig mis.
Doe je iets wat niet goed is.
Moet je dan bang zijn dat God je afwijst?
Net zoals mensen dat wel doen?

Nee, God wijst je niet af wanneer je zondigt.
Hij schrijft je niet af omdat je iets niet goed doet.
Kijk maar eens naar het leven van de richter Simson.
Zijn daden waren niet goed te keuren.
Hij ging zo vaak zijn eigen weg.
Toch liet God hem niet in de steek.

God was bij Simson toen hij gevangen zat.
Het haar van Simson groeide weer aan.
Zijn haar stond symbool voor Gods kracht in zijn leven.
En God gaf Simson opnieuw kracht.
Hij liet zien dat Hij sterker was dan de Filistijnen.
God had Simson niet in de steek gelaten.

God schrijft je niet af wanneer je verkeerd handelt.
Hij ziet graag dat je met je zonden tot Hem komt.
Hij staat klaar met Zijn vergeving wanneer jij berouw hebt.
Hij wil je niet kwijt, want Hij houdt van je.

Wees daarom niet bang voor God
wanneer je zonden je dwars zitten.
God wijst je niet af.
Je bent nog steeds welkom bij Hem.
Hij wil je zonden vergeven en wegdoen.
Zoek Zijn nabijheid, Hij wijst je niet af.
Hij wil verder gaan met jou.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

16 augustus 2017

Kom tot Mij

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Gods goede nieuws van redding door Jezus
wordt al vele eeuwen aan de wereld verkondigd.
Heb jij het goede nieuws al gehoord?
Weet jij dat Jezus kwam om ons te redden
en ons nieuw leven te geven door de Heilige Geest?
Jezus stierf in onze plaats.
Hij nam de zonde van de wereld op zich.
Om ons rechtvaardig te maken voor God.

Velen kwamen tot geloof
bij het horen van dit goede nieuws.
Hoe is dat bij jou?
Hoe vaak heb jij het goede nieuws al gehoord?
Heb jij al gekozen voor Jezus?

God komt naar je toe in de Bijbel.
Hij laat je weten dat Hij van je houdt.
Dat Hij je wil redden en je in Zijn nabijheid wil.
Hij nodigt je uit: "Kom tot Mij."
Hoe reageer jij op Zijn uitnodiging?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

15 augustus 2017

Genieten van God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloKun jij genieten van God?
Genieten van Hem om wie Hij voor je is?
Genieten van Hem vanwege Zijn aanwezigheid in je leven?
Genieten van Hem voor alle dingen die Hij voor je heeft gedaan?
Genieten van de woorden die Hij tot je spreekt?

Ja, je mag van God genieten.
Daarmee verheerlijk je Zijn naam.
Van God genieten betekent Hem eren.
En dat is wat Hij graag ziet.

Geniet van God.
Vind je vreugde in Hem.
Verlang ernaar in Zijn aanwezigheid te zijn.
Jouw verlangen is dan Zijn verlangen.
Hij verlangt ernaar dat je vreugde vindt in Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

14 augustus 2017

Getuigen van Jezus

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Heer help mij om van Jezus te getuigen.
Om de mensen te vertellen dat er alleen redding is door Hem.
Met die boodschap mag ik de wereld intrekken.
Die boodschap is bedoeld voor alle mensen.

Jezus betaalde met Zijn leven voor onze ongehoorzaamheid.
Hij geeft ons Zijn rechtvaardigheid.
Alleen door Hem ontkomen wij aan Gods oordeel.
Alleen door Hem zijn wij vrij en mogen we leven.

Laat mij vrijmoedig dit goede nieuws vertellen.
Maak mij een getuige van U.
Geef mij de kracht van Uw Geest.
Zodat anderen het evangelie mogen horen.

God overtuigt U de mensen van de waarheid.
Geef dat ze mogen gaan geloven in Jezus.
Dat ze Jezus als hun Redder en Verlosser aannemen.
Zodat ze voor altijd mogen delen in het heil door Jezus.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

10 augustus 2017

Het is volbracht!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Jezus kwam naar deze aarde
om voor ons te lijden en te sterven.
Om zo voor ons verzoening te bewerken.
Dat was de opdracht die God Hem gaf.

Jezus ging de weg van lijden.
Hij nam onze zonde op zich.
Hij stierf in onze plaats.
Hij gaf Zijn leven tot in de dood.

Toen Hij alles gedaan had wat God van Hem vroeg
riep Hij het uit: "Het is volbracht!"
Het is klaar, alles is uitgevoerd.
Wat God van Hem wilde, had Hij gedaan.

Wat een voldoening moet dit Jezus hebben gegeven.
Het verzoeningswerk was klaar, het was helemaal af.
Er hoeft nu niets meer te gebeuren om ons met God te verzoenen.
Jezus heeft alles daarvoor al gedaan.

Het is volbracht.
Nu mag jij delen in die verzoening.
Het kan weer goed zijn tussen God en jou.
Jezus, dank U wel voor Uw volbrachte werk.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

9 augustus 2017

Leer vergeven

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Is jou onrecht aangedaan?
Heeft iemand jou gekwetst en pijn gedaan?
Hoe ga je daar mee om?
Wat moet je ermee?

Gods Woord spoort ons aan om te vergeven.
Je moet niet vast blijven zitten in je pijn.
Wat je is aangedaan is niet fair en eerlijk.
Maar laat het niet blijvend je leven verzieken.

Vergeven is niet gemakkelijk.
Niet vergeven heeft echter ook een prijs.
Niet vergeven verteert je van binnenuit.
Het vreet aan je.
Het leidt tot verbittering.

Vergeef anderen voor je eigen gemoedsrust.
Laat het rusten, leg het neer bij God.
Wees niet uit op vergelding.
Het zal je goed doen.

Vraag God de kracht om te vergeven.
Wees genadig en barmhartig.
Vergeef ook al verdient de ander dat niet.
Zo kom je los van het onrecht dat je is aangedaan.

Vergeving schenken is niet gemakkelijk.
Maar God wil je er bij helpen.
Hij weet als geen ander wat vergeving kost.
Het kostte Hem Zijn eigen Zoon.

Vergeven is niet gemakkelijk.
Niet vergeven heeft ook zijn prijs.
Leer vergeven.
Doe het voor jezelf.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com