22 juni 2017

Voed je met Gods Woord

 Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Je hebt dagelijks voedsel nodig.
Niet alleen voor je lichaam, maar juist ook voor je geest.
Een mens kan niet leven van brood alleen.
Je hebt Gods Woord in je leven broodnodig.

Gods Woord is niet alleen bedoeld voor de zondagse kerkdienst.
Gods Woord is er voor elke dag.
Lees je Bijbel, neem Gods Woord tot je.
Voed je iedere dag met God.
Zet jezelf op dit gebied niet op dieet.

Gods Woord dagelijks tot je nemen
zal niet zonder uitwerking blijven.
Het zal je kracht en energie geven.
Je helpen om te leven zoals God het wil.

Voed je dagelijks met Gods Woord.
Bedenk daarbij manieren die jou kunnen helpen
om optimaal te profiteren van de voedingsstoffen
die je uit de Bijbel tot je neemt.
Misschien werkt een dagboekje voor jou,
of het maken van aantekeningen bij wat je leest.
Of je legt de kern vast in een tekening.
Laat je creativiteit gaan om het meeste uit Gods Woord te halen.

Gods Woord is de voeding voor je geest.
Neem ervan, smaak en proef
dat Gods Woord goed en aangenaam is.
Eet smakelijk vandaag.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

21 juni 2017

Laat je leiden door de Geest

 Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Hoe kun je als christen leven?
De Bijbel wijst op 2 manieren:
een christen kan leven naar het vlees of naar de Geest.

Leven naar het vlees
betekent dat je je laat leiden door je vlees.
Door je eigen verlangens, je gevoelens, door wat je vlees wil.

Leven naar de Geest
betekent dat je je laat leiden door Gods Geest.
Je luistert naar wat God wil en handelt daar naar.

God wijst christenen de weg naar leven door de Geest.
Alleen die weg zal leiden naar goede vruchten in je leven.
Leven naar het vlees brengt je niet veel goeds.
De verlangens van ons vlees gaan vaak in tegen de Geest.

Jij zult in je leven moeten kiezen:
laat je je leiden door je vlees of door de Geest?
De resultaten zullen verschillend zijn.
Wat kies jij?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

20 juni 2017

Hou vast aan hoop

 Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Verlies nooit je hoop.
Hoe moeilijk je omstandigheden ook zijn,
met God aan je zijde is je situatie nooit hopeloos.

Geef je niet over aan gevoelens van wanhoop.
Blijf altijd hoopvolle gedachten denken.
Jij ziet misschien niet hoe het verder moet.
Maar God weet een weg,
Hij zal je naar de andere kant van je moeiten leiden.

Dus blijf hopen en vertrouwen,
zoek Gods nabijheid en bescherming.
Hij laat je nooit alleen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

19 juni 2017

De vreugde van de Heer is je kracht

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


De duivel wil ons graag van onze vreugde beroven.
Want hij weet dat we dan kwetsbaar en zwak zijn.
Hij kan ons dan gemakkelijk onderuit halen.

Maar laat je vreugde niet roven.
Blijf je altijd verheugen met de vreugde van de Heer.
De vreugde van de Heer zal je kracht zijn.

Richt je niet op je uiterlijke omstandigheden.
Maar richt je oog op Jezus.
Vind bij Hem rust en vertrouwen.
Hij kan je boven je omstandigheden uittillen.
Laat de vreugde van de Heer je kracht zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

15 juni 2017

Als de Bijbel prikkelt en confronteert

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloMooie woorden uit de Bijbel vinden we prachtig.
Ze bemoedigen ons, geven ons hoop en maken ons blij.
We kunnen er niet genoeg van krijgen.

Maar soms lees je ook scherpe woorden in de Bijbel.
Woorden die eerder afstoten dan aantrekken.
Ze irriteren en we gaan er liever aan voorbij.

Hoe is dat in jouw leven?
Mag de Bijbel jou confronteren?
Bepaald gedrag van jou aan de kaak stellen?
Of haak je dan af en blader je snel verder naar een ander vers? 
Hoe open sta jij voor wat Gods Woord jou te zeggen heeft?

Gods Woord is niet bedoeld om ons uitsluitend te pamperen.
Gods Woord is zoveel meer dan een pleister op onze wonden.
Gods Woord functioneert ook als een snoeischaar
waarmee God ons leven snoeit met het oog op onze bloei.
Gods Woord wordt ook een tweesnijdend zwaard genoemd,
sommige woorden kunnen je pijnlijk treffen.
Gods Woord zal je verkeerde daden aan de kaak stellen.
Gods Woord wijst je soms een andere weg dan jij graag wilt.
Gods Woord voelt zeker niet altijd fijn.

Mag Gods Woord werkelijk Gods Woord in jouw leven zijn?
Met zijn mooie, maar ook met zijn prikkelende kanten?
Oftewel mag God werkelijk God zijn in je leven?
Wil je hier deze dag eens over nadenken.

Spiegelmoment:
Hoe ga jij om met Bijbelteksten die jou prikkelen en confronteren?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

14 juni 2017

Leef in het licht

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

God is licht.
In Hem is totaal geen duisternis.
Jezus kwam als het licht naar deze wereld.
Maar velen wilden niets van Hem weten.

God nodigt ook jou uit om te wandelen in Zijn licht.
Blijf niet in het duister.
Leef in het licht van God.
Volg Jezus.

Misschien vind je het eng om in het licht te treden.
Zijn er dingen in je leven die je liever verbergt.
Zonde verdraagt het licht niet.
Maar schroom dan niet om toch in het licht te komen.
Want wanneer Gods licht schijnt op jouw zonden,
dan geeft God je de gelegenheid om daarmee af te rekenen.
Belijd je zonde en vraag vergeving.
Keer je af van je zonden.
Dan zal God je vergeven en je zonde wegdoen.
Kom en leef in het licht.

Spiegelmoment:
Mag Gods licht in de donkere hoeken van jouw leven schijnen?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

13 juni 2017

Bidden is ...


Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Bidden is ... je hart delen met God.
Je mag Hem alles vertellen wat je bezig houdt.
Je vreugden, maar ook je zorgen en verdriet.
God hoort graag wat jou bezig houdt.

Bidden is ... je mond gebruiken om God te loven en te prijzen.
Hij hoort graag van je wat jij van Hem vindt.
Hij hoort graag hoe jij Zijn handelen in jouw leven waardeert.
God wil graag erkend worden om wie Hij is.

Bidden is ... je ogen openen voor de nood van anderen.
Bidden is ... de ander brengen voor de troon van God.
Praat met God over wat jij voor die ander zou kunnen betekenen.
Laat je door God inschakelen om deel van de oplossing te zijn.

Bidden is ... je leven afstemmen op God.
Heer wat wilt U dat ik doen zal?
Bidden is ... Hem bij alles betrekken.
Heer, dit is wat er nu in mijn leven speelt.

Bidden is ... een vorm van overleg met God.
Heer, ik wil met U samenwerken volgens Uw plan.
Bidden is ... jouw open lijn met God.
Heer, ik kan niet zonder U.

Spiegelmoment:
Wat is bidden voor jou?


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

12 juni 2017

De Bijbel, een geweldig boek

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Weet je wel hoe rijk je bent met de Bijbel?
De Bijbel is een geweldig boek.
Het is Gods Woord ten leven.
God openbaart Zichzelf daarin aan jou.

Door de Bijbel leer je God en jezelf  kennen.
De Bijbel is Gods liefdesbrief aan de mensen.
In Gods Woord proef je Gods liefde voor jou en mij.
Uit liefde gaf Hij Zijn Zoon tot in de dood
om mensen te redden en hen weer toekomst te geven.

De Bijbel is als een licht op je pad.
De Bijbel wijst je de juiste weg in je leven.
De Bijbel helpt je om betere keuzes te maken.
De Bijbel leert je het onderscheid tussen goed en kwaad.
De Bijbel maakt je tot een betere versie van jezelf.

Laat je Bijbel niet ongebruikt in de kast liggen.
Je mist zoveel als je dat doet.
Lees je Bijbel en maak je de inhoud eigen.
Ken je Bijbel en proef daarin Gods liefde voor jou. 
Ontdek en ervaar de kracht van Gods Woord in je leven van alledag.

Spiegelmoment:
1. Hoe gebruik jij de Bijbel?
2. Heeft de Bijbel jouw leven veranderd?


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

5 juni 2017

Intieme omgang met God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

God wil Zichzelf bekend maken aan jou.
Hij wil heel vertrouwelijk met jou omgaan.
Hoor Hem tot je spreken in Zijn Woord.
Hoor Hem fluisteren in de stilte van je hart

Breng je geest tot rust.
Open je hart voor wat Hij tot je wil zeggen.
Luister naar Zijn stem.
Hoor Zijn gedachten.
Stem je af op God.

Geniet ervan om in Gods nabijheid te zijn.
Maak je Zijn gedachten en Zijn woorden eigen.
Laat je leven afgestemd zijn op God.
Neem de tijd om naar Hem te luisteren.
Koester de momenten samen met Hem.

Spiegelmoment:
Ken jij de intieme en vertrouwelijke omgang met God?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

1 juni 2017

God is erbij

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloGod is bij je in je beproevingen en zorgen.
Hoe je omstandigheden ook zijn.
Hij verliest je niet uit het oog.
Hij hoort wat er om jou heen gebeurt.
Niets ontsnapt aan Zijn aandacht.
Hij weet alles wat je meemaakt.
Hij kent je zorgen en verdriet.
Hij ziet je worstelingen en strijd.

Je mag weten dat Hij alles in de hand heeft.
Hij verliest nooit de controle over jouw situatie.
Jij hoeft er niet alleen doorheen te gaan.
Heel de weg gaat Hij met je mee.
Hij zal je geven wat je nodig hebt
om heel je levenspad te gaan.
Vertrouw jezelf toe aan Hem.
Aan Hem die alles bestuurt en in de hand heeft.
Bij Hem ben je veilig, wat er ook gebeurt.

Spiegelmoment:
Wat betekent het voor jou dat God erbij is in jouw moeiten en zorgen?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

31 mei 2017

Onrecht wordt rechtgezet

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloIn de wereld zijn er zoveel dingen die je pijn kunnen doen.
Er gebeurt onrecht, veel dingen gaan niet eerlijk.
En je snapt het niet, je begrijpt niet waarom.

Ga met je verwondingen naar God.
Laat Hij je pijn verzachten.
Nu gebeurt er nog veel onrecht.
Maar eens zullen zij die onrecht plegen
rekenschap moeten afleggen aan God.

Onrecht zal niet voor altijd blijven bestaan.
God zal er een einde aan maken.
Hij zal recht doen en een einde maken aan alle kwaad.
Laat dat uitzicht je helpen om vol te houden.
Ook al begrijp je nu niet het waarom.

Spiegelmoment:
Hoe ga jij om met onrecht in je leven?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

30 mei 2017

Ga aan de slag met je talenten

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


De Geest openbaart Zich door elk van ons,
tot welzijn van de hele gemeente.
(1 Cor 12:7; Het Boek)

God heeft jou een gave of gaven  gegeven
waarmee je anderen kunt helpen.
De Geest openbaart Zich door elk van ons,
tot welzijn van de hele gemeente.
Wat ga jij met jouw gaven doen?

Ga op weg,
vervul de roeping die God op je leven legt.
Laat het talent of de talenten die Hij je gaf
niet ongebruikt liggen.
Ontwikkel wat God je heeft gegeven.
Ga ermee aan de slag.
Bouw anderen ermee op.
Vermenigvuldig wat je ontving.

Wanneer je je zwak voelt
om te woekeren met de talenten die God je gaf,
vraag Hem dan om kracht en moed.
Hij wist wat Hij deed toen Hij jou die gave toebedeelde.
Schroom daarom niet om er gebruik van te maken.

Wanneer jij je roeping vervult,
zal Gods naam daarmee geëerd en geprezen worden.
Hem komt alle eer en dank toe voor wat Hij gaf.
Laat je door Hem inschakelen
om mee te bouwen aan Zijn Koninkrijk.

Spiegelmoment:
Welke gave ontving jij van God en hoe maak je daar gebruik van?


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

29 mei 2017

Steun elkaar

Steun elkaar, Leef je geloof, Hillie Snoeijer
Ken jij iemand in je omgeving die het moeilijk heeft?
Wees er dan voor die persoon.
Ga naast hem of haar staan, toon medeleven.
Laat diegene weten dat je van hem of haar houdt.
Dat hij of zij belangrijk voor je is.

Geef de ander gelegenheid om zijn verhaal te doen.
Luister vol liefde en aandacht.
Laat de ander van zich afpraten.
Het zal hem of haar goed doen.
Wees er gewoon voor de ander.
Daar help je ontzettend mee.

Spiegelmoment:
Wie kun jij in je netwerk tot steun zijn?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

11 mei 2017

Dag aan dag draagt Hij jouMaak u geen zorgen voor de dag van morgen.
Ook morgen zal God u weer geven wat u nodig hebt. 
Leef dus gewoon bij de dag.
(Mattheüs 6:34, Het Boek)

Soms kun je enorm opzien tegen de dag.
Je zit in een moeilijke periode in je leven.
Je weet niet hoe het verder moet en zal gaan.
Houd je in zo'n situatie vast aan Gods richtlijn:
maak je geen zorgen over de dag van morgen.
Haal je niet allerlei dingen in je hoofd
waarvan je niet weet of ze ooit zullen gebeuren.

Je mag erop vertrouwen dat God je kracht zal geven.
Hij zal je helpen en bij je zijn, hoe je dag ook verloopt.
Hij zal je geven wat je nodig hebt.
Hou je daaraan vast, zodat je stand kunt houden.
Je mag weten: dag aan dag draagt Hij jou, die God is jouw heil.

Spiegelmoment:
Hoe heb jij Gods kracht ervaren in moeilijke tijden?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

10 mei 2017

Jezus kennen is God kennen

Niemand heeft ooit God gezien.
Hij is voor ons onzichtbaar.
Maar in Jezus is de onzichtbare God zichtbaar geworden.
Jezus zei: "Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien."

Jezus weerspiegelt volmaakt wie God is.
Jezus kennen is God kennen.
God is dan wel niet zichtbaar,
maar je kunt door Jezus wel weten hoe Hij is.
Jezus laat ons Gods liefdevolle Vaderhart zien.

Jezus laat ons het volgende van God zien:
Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.
(Psalm 103)

Spiegelmoment:
Wat laat Jezus jou van God zien?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Ook op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

9 mei 2017

God leren kennenHoe beter u God leert kennen,
hoe vruchtbaarder uw leven zal zijn.
(1Colossenzen 1: 10)

Deze tekst is duidelijk.
Wanneer je verlangt naar een vruchtbaar leven,
span je dan in om God beter te leren kennen.

Wanneer jij investeert in je relatie met God,
wanneer jij iedere dag, elk moment in verbinding staat met Hem,
dan kan het niet anders of dat zal zichtbaar worden in je leven.
Je zult vruchten gaan dragen voor Hem.

God leren kennen en je hart openen voor Hem
is de beste voedingsbodem voor een vruchtbaar leven.
Gods levenssappen stromen dan rijkelijk door je heen
en doen je tot groei en bloei komen voor Hem.
Je bent als een rank aan de wijnstok.
Je zult veel vrucht dragen.

Span je in om God beter te leren kennen.
Denk na over hoe je dat het beste kunt doen.
Wat helpt jou om Hem beter te leren kennen?
Lees je Bijbel, bid tot God, stem je af op Zijn Geest.
Luister naar wat andere mensen je over God kunnen vertellen.
Ontdek en leer steeds meer wat een geweldig God Hij voor je wil zijn.
Want hoe beter je God leert kennen, hoe vruchtbaarder je leven zal zijn.

Spiegelmoment:
Wat doe jij om God beter te leren kennen?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Leef je geloof is ook te vinden op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

8 mei 2017

Zinvol leven

Zinvol leven, Leef je geloof, Hillie Snoeijer

Leef een zinvol leven.
Maar wat maakt je leven zinvol?
Weet jij daar een antwoord op te geven?

Veel mensen verspillen hun leven.
Ze leven hun leven zonder doel.
Zie zien wel wat er op hun pad komt.
Ze leven bij de dag.

Anderen hebben wel een doel,
maar zij leven voor een verkeerd doel.
Ze streven iets na wat uiteindelijk zonder betekenis is.
Ze spannen zich in voor wat niet werkelijk waardevol is.

Laat het je niet overkomen
dat je in je leven de top van de ladder bereikt
om er vervolgens achter te komen
dat je ladder tegen de verkeerde muur aanstaat.

Leef niet voor geld en goed.
Leef voor wat echt van betekenis is.
Leef voor God en voor Zijn Koninkrijk.
Dan heb je je leven niet voor niets geleefd.

Spiegelmoment:
Waar ga jij voor in je leven?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

4 mei 2017

Dien de Here

Dien de Here, Leef je geloof, Hillie Snoeijer

God roept je om Hem te dienen.
Geef gehoor aan Zijn roepen.
Laat je door God inschakelen.
Laat je door God gebruiken.

God wil je op grootse wijze gebruiken
om Zijn koninkrijk hier op aarde gestalte te geven.
Jij mag Christus door jou heen aan de wereld laten zien.
Wat een voorrecht om daarvoor door God gebruikt te worden.

Spiegelmoment:
Kan God rekenen op jou?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

3 mei 2017

Mooi van buiten, mooi van binnen?

Mooi van buiten, mooi van binnen?, Leef je geloof, Hillie Snoeijer

De wereld gaat voor uiterlijke dingen.
Voor geld, bezit, uiterlijke schoonheid en succes.
Wie daaraan niet voldoet, heeft pech gehad.

Maar God en de Bijbel zijn anders.
God ziet niet naar die uiterlijke dingen.
Hij kijkt naar je hart.
Het gaat Hem om je karakter.
Je gedachten, je overtuigingen, je houding.
Want uiteindelijk bepalen die dingen je gedrag.

God wil dat je een nieuw mens van binnen wordt.
Hij wil je het karakter van Jezus geven.
Zodat je een leven kunt leiden wat er werkelijk toe doet.

Spiegelmoment:
Ga jij voor een mooie buitenkant of een mooie binnenkant?
Hoe bewust en op welke manier laat jij je karakter vormen door God?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

2 mei 2017

Wees anderen tot zegen!

Wees anderen tot zegen, Leef je geloof, Hillie Snoeijer

Je bent niet op deze aarde om jezelf gelukkig te maken.
Je bent hier om tot zegen te zijn.
Wees goed voor de mensen om je heen.
Doe wat jij kunt om anderen te helpen.

Maak je niet zo druk om jezelf.
God zal wel voor jou zorgen.
Hij zal je zegenen, zodat je anderen tot zegen kunt zijn.

Satan wil je graag laten geloven dat jij tekort zult komen
wanneer jij niet alles doet om voor jezelf te zorgen.
Maar trap niet in zijn leugens.
God zorgt voor jou en is goed voor jou.
Wees maar niet bang dat jij tekort zult komen.

Geef niet toe aan zelfzuchtige neigingen.
Leg je egoïsme af.
Hou van God en je medemensen.
En al het andere zal je bovendien geschonken worden.

Spiegelmoment:
Voor wie kun jij vandaag tot zegen zijn?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

1 mei 2017

De zondeval

De zondeval, Leef je geloof, Hillie Snoeijer

Of heb je soms gegeten van de boom waarvoor Ik jullie gewaarschuwd had?
"Ja", bekende Adam. 
De Here God wendde zich tot de vrouw en vroeg: 
"Hoe kon je dat nu doen?" (Genesis 3: 11-13) 

In het begin was alles zeer goed.
Dat was satan echter een doorn in het oog.
Hij is er vanaf het begin op uit
om het mooie van God kapot te maken.

Hij doet een poging het eerste mensenpaar te verleiden.
Hij kiest zorgvuldig zijn tactiek.
Hij zoekt de vrouw op en stelt haar een vraag.
Hij verdraait de waarheid tot een leugen
en spiegelt de leugen voor als de waarheid.
Zo is satan, hij is de vader van de leugen.

Verbijsterend, de vrouw stelt zich open
voor het vernietigende werk van satan.
Ze gaat in op wat hij zegt
en negeert daarbij Gods gebod.
Ze eet van de boom, ondanks Gods waarschuwing.
Ze geeft ook van de vrucht aan haar man en ook hij eet ervan.
De mens valt in zonde met alle gevolgen van dien.
Satan weet Gods goede schepping te beschadigen.

Gelukkig laat God het er niet bij zitten.
Hij zoekt de mens op en roept hen tot verantwoording.
Hij vertelt hen wat de gevolgen van hun daad zullen zijn.
Maar Hij belooft ook dat er eens een eind aan de strijd zal komen.
Het leven zal het winnen van de dood.
Door Christus zal de dood niet het laatste woord houden.

Nog dagelijks merken wij de gevolgen van de zondeval.
Wat wordt deze wereld getekend door pijn, ellende en verdriet.
Maar God heeft ingegrepen en overwonnen.
Satan doet nog zijn laatste stuiptrekkingen.
Maar winnen zit er voor hem niet meer in.
Jezus redt en verlost ons uit zijn vernietigende handen.
Satan is de grote verliezer en zal eens definitief het onderspit delven.
Op die dag gaat voor ons het paradijs weer open.

Spiegelmoment:
Wees alert en hoed je voor de leugens van satan.
Wat merk jij van de zondeval in jouw leven?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

27 april 2017

Gebed voor de koning

Gebed voor de koning, Hillie Snoeijer, Leef je geloof

Vandaag is het de 50e verjaardag van onze koning.
En daarom viert Nederland Koningsdag.
Lang leve de koning!

Gebed voor de koning en zijn gezin:
God, help koning Willem Alexander.
Help hem om een goede vorst te zijn,
net zo rechtvaardig als u.
Help hem bij de uitoefening van zijn taak,
maak hem een goede leider van het Nederlandse volk.
Laat er overal vrede zijn,
in alle steden en dorpen, in heel ons land.

God, help de koning.
Wil er zijn voor hem en zijn gezin.
Laat de koning en de zijnen heel lang leven.
Zorg dat hij goed is voor de mensen,
zoals regen goed is voor droog land.

Moge de koning van Nederland,
de Heer dienen en eerbied hebben voor God.
Laat hem juichen voor U en U de eer brengen.
Laat hem de Koning der koningen, Uw Zoon Jezus, eren.
Want gelukkig zal hij zijn wanneer hij zijn hulp zoekt bij de Heer.
Moge God de koning helpen, elke dag opnieuw.
Amen.
(gebed naar aanleiding van Psalm 72 en Psalm 2)

Spiegelmoment:
Wat is jouw gebed voor onze koning en zijn gezin?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

26 april 2017

De mens: man en vrouw

De mens: man en vrouw, Leef je geloof, Hillie Snoeijer

God schiep daarop de mens als Zijn evenbeeld.
Als man en vrouw schiep Hij hen. (Genesis 1:27)

God vormde het lichaam van de mens uit stof van de aarde.
Hij blies Zijn levensadem in de mens
en zo werd de mens een levend wezen.

Maar God zei dat het niet goed is voor de mens om alleen te zijn.
Daarom vatte Hij het plan op om iemand voor de mens te maken
met wie hij zijn leven kon delen en die hem kon helpen.

De dieren en vogels waren niet geschikt als helper voor de mens.
Toen liet God een diepe slaap over de mens komen.
God nam een rib uit zijn lichaam.
En uit die rib maakte God een vrouw.

God bracht de vrouw bij de mens Adam.
En Adam was helemaal verrukt en blij over deze vrouw.
Hij jubelt het uit: "Dit is precies wat ik nodig heb.
Zij is echt een deel van mijn lichaam."
En hij noemde haar mannin, omdat ze is genomen uit de man.

Dit verklaart waarom wereldwijd
mannen en vrouwen zich tot elkaar aangetrokken voelen.
Mensen verlangen ernaar hun leven met iemand te delen.
De Bijbel zegt: Daarom verlaat een man zijn vader en zijn moeder,
voegt zich bij zijn vrouw en wordt werkelijk één met haar.
Op deze manier mogen ze het leven delen en elkaar helpen.
Man en vrouw, samen één, samen mens.

Spiegelmoment:
Ken jij de vreugde van het samen één zijn met je man of vrouw?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

25 april 2017

Hoe God alles maakte

Hoe God alles maakte, Leef je geloof, Hillie Snoeijer
In het begin heeft God de hemel en de aarde gemaakt. (Genesis 1:1; Het Boek)

De Bijbel vertelt ons over het ontstaan van hemel en aarde.
God staat aan het begin van alles.
Hij sprak en het gebeurde.
Alles ontstond door Zijn scheppend woord.
Genesis 1 en 2 vertelt hoe God alles maakte.

Op de eerste dag schiep Hij het licht.
Daarmee maakte Hij scheiding tussen licht en donker.
Het licht noemde Hij dag, het donker de nacht. 
Op de tweede dag liet God de watermassa uit elkaar gaan,
waardoor de wolkenhemel en de zeeën werden gevormd.

Op de derde dag liet God de wateren onder de hemel samenstromen.
Daardoor kwam er droog land tevoorschijn.
Het droge land noemde God aarde.
De samengestroomde wateren noemde Hij zeeën.
En God zag dat het goed was. 
Daarna liet God bomen en planten groeien op de aarde.
De zaden hiervan zullen steeds weer nieuwe planten en bomen voortbrengen.
Ook nu zag God dat het goed was.

Op de vierde dag schiep God zon, maan en sterren.
Deze lichten aan de hemel verschijnen om de aarde te verlichten.
Ze regelen de seizoenen en bepalen onze dagen en jaren.
En God zag dat het goed was.

Op de vijfde dag vormde God de vissen, de zeedieren en de vogels.
De zeeën wemelden van vis en ander leven
en de lucht was vol met allerlei soorten vogels.
God keek er met plezier naar en zegende ze.

Op de zesde dag maakte God allerlei dieren.
Kruipende dieren, wilde dieren, vee, elk naar hun eigen soort.
God zag dat ook dat goed was.
Toen zei God: Laat ons mensen maken die op Ons lijken.
En God schiep de mens naar Zijn evenbeeld.
God zegende de mens en gaf hen de opdracht
om de aarde te onderwerpen en
te heersen over heel de dierenwereld.
Hij gaf hen de zaaddragende planten en vruchtbomen tot voedsel.
Het gras en de planten gaf Hij de dieren tot voedsel.
En God overzag alles wat Hij had gemaakt en het was heel goed.

Op de zevende dag rustte God van al Zijn scheppend werk.
Hij maakte die dag tot een bijzondere, heilige dag
omdat Hij op die dag Zijn scheppingswerk besloot.
Zo werden hemel en aarde en al wat leeft door God gemaakt.

Spiegelmoment:
Wat geloof jij over het ontstaan van deze wereld?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

24 april 2017

Hou vast aan je geloof

Hou vast aan je geloof, Leef je geloof, Hillie Snoeijer

Laat het geloof in Christus niet los (1 Tim 1:19)


Wat een rijkdom wanneer je in Jezus gelooft.
Geweldig wanneer je bij Hem mag horen.
Door Jezus ontvang je vergeving.
Hij wil je eeuwig leven geven.
Je bent rijk in Christus.

Laat het geloof in Jezus niet los.
Blijf het goede doen, houd een zuiver geweten.
Want door slechte dingen te doen,
zijn sommigen het geloof in Jezus Christus kwijt geraakt.
Maar jij: laat het geloof in Jezus niet los.
Blijf geloven dat Jezus is gekomen om zondaars te redden.

Spiegelmoment:
Vind jij het wel eens moeilijk om te blijven geloven?
Bid tot God en vraag Hem dat Hij je geloof blijft geven.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com