donderdag 21 december 2017

Jezus, het Licht voor de wereld

Jezus, het Licht voor de wereld
Leef je geloof ~ Jezus, het Licht voor de wereld


Kerst, stilstaan bij de geboorte van de Here Jezus.
Kerst, het feest van hoop, van vrede en van licht.
God zond Zijn Zoon naar de wereld om de mensheid te redden.
God greep in uit liefde voor ons.
Jezus kwam als het Licht voor ons in een donkere wereld.
Dit Licht wordt ons geschonken uit pure genade.
Hij doet de duisternis verdwijnen.

Sluit het kind Jezus in je hart.
Kijk omhoog naar de Vader.
Hij zond Jezus om jou te redden.
Hij wil je nieuw leven geven.
Ere zij God, in mensen een welbehagen.

Hou de boodschap van kerst niet voor jezelf.
Vertel het goede nieuws door.
Leg de mensen uit wie Jezus is
en wat Hij kwam doen in deze wereld.
Breng het Licht op plekken van duisternis.
Laat Jezus stralen in het donker.
Zodat het duister zal verdwijnen.
En er vrede voor in de plaats mag komen.
Ere zij God, in mensen een welbehagen.

Lees ook: Gods kerstgeschenk

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 20 december 2017

Gods kerstgeschenk

Leef je geloof: Gods kerstgesckenk
Leef je geloof ~ Gods KerstgeschenkDecember is de maand van geschenken geven.
Begin van de maand was er het sinterklaasfestijn.
Nog een paar dagen en dan is het Kerst.
Ongetwijfeld betekent het dat er ook voor jou
een cadeautje was of nog klaar ligt.
Een chocoladeletter, een kerstpakket,
of straks een geschenk met de kerst.
Wees blij met wat je mocht en mag ontvangen.

Het mooiste geschenk dat je mag ontvangen,
is Gods kerstgeschenk aan de mensen.
God gaf Zijn eigen Zoon aan deze wereld.
Jezus kwam als klein kindje naar de aarde.
Hij legde Zijn heerlijkheid af
en nam de gestalte aan van een mens.
Om daarmee te voorzien in onze diepste nood.
Dat is Gods kerstgeschenk aan jou en mij en vele anderen.

Neem Gods geschenk met beide handen aan.
Proef de liefde van God in wat Hij je wil geven.
De prijs voor dit geschenk was hoog.
Maar God had dat graag voor jou over.
Hij wou Zijn Zoon aan jou geven.
Zodat er voor jou weer hoop en toekomst is.
Dank God voor dit geweldige kerstcadeau.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 19 december 2017

Zeg Amen

Zeg Amen
Leef je geloof: Zeg Amen
We zeggen 'amen' na ons gebed.
Maar wat betekent dat?
Wat wordt daarmee bedoeld?
Het betekent niet slechts het einde van het gebed.
Maar door 'amen' te zeggen
geef je aan dat je volledig staat
achter hetgeen je gebeden hebt.
Dat je gebed oprecht is geweest.
Dat het waar is wat je gebeden hebt.

Amen zeggen op je gebed
betekent ook dat je erop vertrouwt
dat God je gebed verhoort.
Hij is de waarachtige en de betrouwbare.
God doet wat Hij heeft beloofd.
Wanneer jouw gebed in lijn is met Zijn beloften
mag je zeker weten dat Hij dat gebed verhoort.
Dat is vast en zeker.
Zo zal het zijn.
Amen.

Vorige blog in de serie over gebed: Want van U is het Koninkrijk

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 18 december 2017

Hij groter, ik kleiner

Leef je geloof ~ Hij groter, ik kleinerHij moet groter worden en ik kleiner (Johannes 3: 30).

We hebben allemaal wel een beetje de neiging
dat we belangrijk willen zijn, groot willen zijn.
De maatschappij dringt er bij ons op aan
om onszelf te profileren, onszelf neer te zetten.
We willen onszelf bewijzen, boven de rest uitsteken.
We willen laten zien hoe goed en geweldig we zijn.
Opdat de mensen ons bewonderen en prijzen.
Johannes de Doper leert ons een heel andere houding.
Het gaat niet om jezelf en om je eigen roem.
Het gaat om Jezus, om Zijn eer.
Hij moet groter worden en ik kleiner, zei Johannes.

Er gingen steeds meer mensen naar Jezus
om zich door Hem te laten dopen.
Johannes leerlingen mopperen hierover.
Ze willen dat de mensen bij Johannes komen.
Dat ze zich door hem laten dopen.
Zie zien Jezus als een concurrent van Johannes.

Maar Johannes geeft aan dat het zo goed is.
Dit is precies de bedoeling.
De mensen moeten niet hem, maar Jezus volgen.
Ze moeten bij Hem zijn,
want Hij is het Lam dat de zonden zal wegdragen.
Jezus moet groter worden, Johannes kleiner.
Het draait niet om hem.
Het draait allemaal om Jezus.

Kun jij het Johannes de Doper nazeggen?
Hij (Jezus) moet groter worden, ik kleiner.
Het gaat niet om mij, het gaat om Jezus.
Ik wil dat Jezus steeds groter wordt in mijn leven.
Dat Hij geëerd en geprezen wordt.

Het bijzondere is dat juist die houding
je vrede zal geven in je hart.
Het bevrijdt je van de druk om te presteren.
Je hoeft geen eigen grootsheid na te jagen.
Je mag delen in de eer en grootsheid van Jezus.
Je ontvangt Zijn liefde, Zijn kracht,
Zijn vergeving, Zijn gaven en Zijn vruchten.

Zet met jouw leven Jezus in de schijnwerpers.
Vertrouw je toe aan Hem.
Richt je in alles wat je doet op Jezus.
Maak Hem groot in je leven.
Heb Hem lief, bewonder Hem.
En deel je liefde voor Hem met anderen.
Hij moet groter worden, ik kleiner.

Geschreven naar aanleiding van preek van ds. J.Th. Rozemuller.
Je kunt de preek hier terug luisteren:
 GKV Baflo, morgendienst 17-12-2017

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 14 december 2017

Want van U is het koninkrijk ...

Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid
Leef je geloof ~ Van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid


We komen toe aan de afronding van het gebed.
Na alles waarvoor we gebeden hebben,
gaat het bidden nu over in lofprijzing.
We eren en loven met heel ons hart God.
Want van U is het Koninkrijk, de kracht
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.

We bidden in groot vertrouwen.
Omdat we weten dat Hij Koning is.
Onze Koning heeft de macht en de kracht
om ons te verlossen, te beschermen
en ons te geven wat we nodig hebben.
Door Zijn kracht doet Hij ons goed.
God is ons genadig.

God is heilzaam in ons leven aanwezig.
In alles wat Hij doet mogen we Zijn heerlijkheid zien.
Hij is onze Maker en Verlosser.
Hij heeft goede plannen voor ons leven.
Voor dit alles aanbidden en eren wij Hem.
Wij loven God, want Hem komt toe alle eer!
Van nu aan tot in alle eeuwigheid.

Vorige blog in de serie over gebed: Verlos ons van de boze

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 13 december 2017

Verlos ons van de boze

Verlos ons van de boze
Leef je geloof ~ Verlos ons van de bozeBesef dat je voortdurend leeft in gevaar.
De duivel, de wereld en je eigen vlees
houden nooit op om je aan te vechten.
Uit jezelf ben je zó zwak
dat je niet zult kunnen standhouden.
Je hebt bescherming en hulp nodig.

Daarom leert Jezus ons om te bidden
zodat we staande mogen blijven in de strijd.
Verlos ons van de boze.
Sterk ons door de kracht van de Heilige Geest.
Laat ons in de strijd niet het onderspit delven.
Geef dat we krachtig weerstand mogen bieden.
Totdat we uiteindelijk de totale overwinning behalen.

Vorig blog in de serie over gebed: Leid ons niet in verzoeking

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 11 december 2017

Jezus leed voor mij

Jezus leed voor mij
Leef je geloof ~ Jezus leed voor mij


Met een paar weken vieren we weer Kerst.
Jezus kwam naar deze aarde.
Hij werd geboren en werd mens zoals wij.
Met het doel om ons te redden
en te betalen voor onze schuld.
Om ons zo weer met God te verzoenen.

Mensen hebben een schuld bij God.
Vanwege onze houding en ons gedrag.
We voldoen niet aan wat God van ons vraagt.
Daarom staat elk mens schuldig tegenover God.
Jezus kwam om voor ons die schuld te betalen.
Wij waren daar zelf niet toe in staat.
Maar Hij wilde dat doen in onze plaats.
Jezus wist wat Hij daarvoor zou moeten ondergaan.
Hij zou onze zonde en schuld wegdragen.
Hij zou de marteldood aan het kruis sterven.
Hij zou de vloek van God moeten dragen.
Hij zou door God verlaten worden.
Het vooruitzicht van dit lijden greep Jezus aan.
Maar Hij liet zich niet weerhouden
om deze weg voor ons te gaan.

Hij werd gekruisigd.
Hij werd door God verlaten.
Door onze schuld hing Hij daar.
De vloek die wij verdienden nam Hij op zich.
Hij leed en streed daar voor ons.
Hij droeg onze schuld.
En zo herstelde Hij onze omgang met God.
Hij betaalde voor ons, de schuld werd door Hem voldaan.
Door Zijn betaling verwierf Hij voor ons
genade, gerechtigheid en eeuwig leven.
Dat wil Hij ons nu geven, wij mogen daarvan genieten,
omdat Hij daarvoor de prijs heeft betaald.

Laat je met God verzoenen.
God schenkt je dan Zijn genade.
Je mag weer leven in verbondenheid met God.
De relatie met Hem is door Jezus hersteld.
God wil nu je Vader zijn.
Je ontvangt Gods gerechtigheid.
Je zult Hem niet meer tegenkomen als Rechter.
Voor wie in Christus zijn is er geen veroordeling meer.
De zonden zijn vergeven, de schuld is betaald.
Je ontvangt eeuwig leven.
Wanneer je sterft zul je merken dat het leven doorgaat.
Je leven zal geen einde kennen.

Nu al mag je van deze dingen een voorsmaak proeven.
Maar bij Zijn terugkomst zul je ten volle ervaren
wat Hij door Zijn lijden en sterven voor jou heeft verdiend.
Je zult eeuwig leven en genieten van en met God.
En dat alles dankzij Jezus.
Hem zij daarvoor alle dank en eer.

Geschreven naar aanleiding van preek van ds. A.G. Bruijn.
Je kunt de preek hier terug luisteren:
GKV Baflo, middagdienst 10-12-2017

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 7 december 2017

Leid ons niet in verzoeking


Leid ons niet in verzoeking
Leef je geloof ~ Leid ons niet in verzoeking


God is bezig ons geestelijk op te voeden.
Hij wil dat we groeien tot geestelijk volwassen mensen.
Zoals elk les- of trainingsprogramma toetsen kent
om onze vorderingen te kunnen peilen en meten,
zo zal God ons ook van tijd tot tijd testen en beproeven
om te zien wat er in ons leeft en hoever we al gevorderd zijn.
In die situaties kunnen we laten zien in hoeverre we in staat zijn
om het goede te doen en het kwade na te laten.
Dat is wat bedoeld wordt met verzoeking of beproeving.
God test ons met het positieve doel dat wij voor de test slagen.

Toch bidden wij: leid ons niet in verzoeking.
Als Gods doel met beproeving dan positief is,
waarom bidden we dan om ervoor bewaard te worden?
Daar zijn verschillende redenen voor.
Zo zal satan, Gods tegenstander, proberen misbruik te maken
van de situatie wanneer God ons beproeft.
Hij zal proberen om ons tijdens de test ten val te brengen.
Hij is erop uit ons te vernietigen.
Een ontmoeting met hem moeten we dan ook niet uitlokken.
We vragen God ons daarvoor te beschermen.

Ten tijde van een beproeving zullen we onder hevige druk staan.
Het kan niet anders dan dat we daarvoor terugdeinzen.
Ook Jezus deinsde terug voor wat Hem te wachten stond.
En daarom bad Hij in de hof Gethsemané:
"Vader indien mogelijk, laat deze beker aan Mij voorbij gaan,
maar niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde."
Verzoekingen zijn niet aangenaam,
daarom mogen we bidden: leid ons niet in verzoeking.

Ook de praktijk heeft uitgewezen dat we vaak nog zo zwak,
dom en kwetsbaar zijn ten aanzien van geestelijke zaken.
Zo gemakkelijk struikelen we.
We kunnen er niet van op aan dat we een test goed doorstaan.
Daarom bidden we: leid ons niet in verzoeking.
Laat ons niet het risico lopen dat we onszelf schade berokkenen
en God te schande maken door te vallen.
We kunnen met verzoekingen te maken krijgen,
maar we hoeven ons er niet moedwillig in te begeven
of de verzoeking op te zoeken. Dat zou dwaas zijn.

Waak en bid, zei Jezus tegen de discipelen,
dat jullie niet in verzoeking komen.
Dat geldt ook voor ons.
Waak tegen de verzoeking
door alert te zijn op situaties en mensen
die je in een situatie van verzoeking kunnen brengen.
Ga dergelijke situaties en mensen uit de weg.
Speel niet met vuur.
Bid God om kracht om het goede te doen
wanneer de verzoeking daar is.
Bied het hoofd aan verzoekingen.
Twijfel niet aan Gods macht die in staat is
om jou te verlossen van het kwade
en die jou kan behoeden voor struikelen.

Vader, leid mij niet in verzoeking.
Ik ben uit mezelf zo zwak,
satan is er steeds op uit om mij te laten struikelen.
Ik wil waken, het gevaar niet opzoeken.
God, help mij om het goede te blijven doen
wanneer ik te maken krijg met verzoeking.
Dat mag blijken dat ik de test goed doorsta.

Vorige blog in de serie over gebed: Vergeef ons onze schulden

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 6 december 2017

Vergeef ons onze schulden

Vergeef ons onze schulden
Leef je geloof ~ Vergeef ons onze schulden gelijk wij vergeven onze schuldenaren


In het gebed dat Jezus ons geleerd heeft,
staat ook de bede om vergeving.
Een christen zondigt nog elke dag,
we hebben elke dag vergeving nodig.
Daarom leerde Jezus ons bidden:
vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven die ons iets schuldig is.

Wij zijn God totale en nooit ophoudende trouw verschuldigd,
wij zijn geroepen om God en onze naaste lief te hebben
met heel ons hart en alles wat in ons is,
iedere dag en de hele dag lang.
Wanneer we dit nalaten of daar tegenin gaan,
staan we schuldig tegenover God.
We hebben vergeving nodig.

Een christen leeft uit vergeving.
Zonder vergeving is er voor ons geen leven, geen hoop.
Gods Zoon betaalde de prijs voor onze zonden,
Hij droeg de straf om ons vrijuit te kunnen laten gaan.
Door Christus kunnen wij vergeving ontvangen.
Door Christus ziet God ons nu als rechtvaardig.

Als God ons dan als rechtvaardig ziet,
onze zonden in Christus vergeven zijn,
waarom moeten we dan nog dagelijks
onze zonden bij God brengen?
Dat heeft te maken met het onderscheid
tussen God als Rechter en God als Vader.
God als Rechter heeft ons voor eens en altijd rechtvaardig verklaard.
Onze dagelijkse gebreken maken die rechtvaardiging niet ongedaan.
Maar onze zonden belemmeren wel ons contact met God de Vader.
Daarom past het ons om hier vergeving voor te vragen.
Zodat het niet langer de omgang met onze Vader in de weg staat.

Het doet onze Vader pijn wanneer wij zondigen.
Hij haat de zonden, zeker die van Zijn eigen kinderen.
God is diep verontwaardigd wanneer
Zijn eigen kinderen Hem ontrouw zijn.
Wees daarom bereid tot zelfonderzoek.
Laat je door anderen terechtwijzen.
Ontdek en laat je ontdekken aan je zonden.
En vraag hiervoor vergeving aan God.
Span je in, laat de zonde na, wees heilig.
Dat is wat God voor je wil: je heiliging.

Weten dat jijzelf afhankelijk bent van Gods vergeving,
moet er toe leiden dat je zelf ook verdraagzaam bent
naar hen die tegen jou zondigen en in gebreke blijven.
We bidden: vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven die ons iets schuldig zijn.
Als God jou jouw zonden niet aanrekent,
hoe kun jij dat dan wel doen bij je naaste?
Wil jij vergeving van God ontvangen,
vergeef dan ook zelf je naaste.
Anders ben je hypocriet bezig.
Wat gij niet wilt dat u geschiedt,
doet dat ook een ander niet.
Alleen als jij vergeving schenkt,
zul je ook vergeving ontvangen.

Bid deze bede om vergeving.
Heb berouw over je zonden.
Span je in om niet langer te zondigen.
Wees bereid ook de ander te vergeven.
Zodat je met je leven Gods vrede mag verspreiden.

Vorige blog in de serie over gebed: Geef ons heden ons dagelijks brood

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 5 december 2017

Geef ons heden ons dagelijks brood

Geef ons heden ons dagelijks brood
Leef je geloof ~ Geef ons heden ons dagelijks brood
De eerste drie beden gingen over
onze toewijding aan God.
Om dat te kunnen volbrengen,
hebben we kracht nodig.
En dus vragen we God om voedsel.
Want ook daarin zijn we afhankelijk van Hem.
Hij is het die ons geeft wat we nodig hebben.
Met deze bede erkennen we onze afhankelijkheid van Hem.
En daarmee eren we Hem.

Met de bede om dagelijks brood
bidden we voor andere christenen en voor onszelf.
Het is een gebed om alles wat we nodig hebben
en om de middelen om in onze levensbehoeften te voorzien.
Met dit gebed vragen we om eten, kleding en onderdak.
En om geld, werk en de kracht om het te verdienen.
We vragen om wat we nodig hebben.
Dat betekent naar behoefte, en niet om overbodige luxe.

God zal ons geven wat we nodig hebben.
Wij leven in afhankelijkheid van Hem.
Of je nu veel of weinig ontvangt,
kun jij tevreden en dankbaar zijn
met wat God je geeft?

Vorige blog in de serie over gebed: Gelijk in de hemel alzo ook op de aarde

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 4 december 2017

Troost mijn volk

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Baflo
Leef je geloof ~ Jesaja 40:1-11De adventsperiode is begonnen.
Jezus komt terug.
Je mag Hem verwachten.
Verwacht Hem met hoop.

Er was in de dagen van Jesaja grote ontreddering bij Israël.
Is God ons vergeten? Kijkt Hij niet meer naar ons om?
Dat gevoel kan ook bij jou leven. Je voelt wanhoop.
Of misschien onverschilligheid.
Het geloof kan me ook niets meer schelen.
Wat maakt het allemaal uit?
Het doet en zegt me niet zo veel.

Uit het niets klinkt opeens een stem.
Troost mijn volk zegt jullie God.
De straf is voorbij, kom terug.
God troost jullie weer.

God spreekt tot ons in Zijn Woord.
Open je oren en je hart ervoor.
Door de woestijn komt God terug.
Baan de weg voor Hem.
Maak ruimte voor Hem in je leven.
Slecht de heuvels en vlak de kuilen af.
Maak ruim baan voor Hem.

Een tegenstem klinkt: wat is de mens?
Waar is God dan? Bestaat Hij wel?
Die tegenstem voedt onze twijfel
en maakt de vragen wakker en los in ons.
God haakt daar op in.
Ja, jij bent vergankelijk als een bloem,
maar Mijn Woorden wekken leven en hoop.
Dat Woord houdt altijd stand.
Mijn Woord is een Woord van leven.

De verwoeste stad wordt vreugdebode.
Vertel het aan de steden van het land.
Houd je niet stil!
Word zelf de bode van hoop.
Zie God komt eraan!
Zijn loon heeft Hij bij zich.
Het volk komt terug.
God leidt als een herder zijn volk
en brengt hen terug naar hun land.

Laat je troosten, open je oren en hart.
Verdriet en leegte in je ziel zorgen er
soms voor dat je onbereikbaar bent.
Maar sluit je er niet voor af.
Wees bereikbaar voor God en Zijn Woord.
Kun je wachten op God?
God heeft tijd nodig om Zijn plan te volvoeren.
Nu is het voor ons nog wachten.
Maar hoor reeds die stem, nu nog in de verte.
Hij komt, Jezus kwam.
Hij werd die Herder en droeg onze straf.
Hem verwachten we terug.

Word zelf de stem van God in deze wereld.
Bemoedig anderen, geef troost, sterk elkaar.
Doe dat in woord en daad.
Baan de weg, reinig je leven.
Spreek elkaar moed in, straal van verwachting.
Want God komt terug, daar kun je van op aan.
Verwacht Hem en leef vanuit die verwachting.

Preekverslag GKV Baflo morgendienst
Beluister preek 3-12-2017: Jesaja 40:1-11 (Ds T. Dijkema) 

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 30 november 2017

Gelijk in de hemel alzo ook op de aarde

Gelijk in de hemel alzo ook op de aarde
Leef je geloof ~ Gelijk in de hemel alzo ook op de aardeIn de hemel wordt Gods wil al volkomen gedaan.
De hemelbewoners, de engelen, zijn God volkomen toegewijd.
Ze ervaren de vreugde van het zijn in Zijn nabijheid.
Ze dienen Hem volkomen en doen wat Hij hen opdraagt.
Daar is echt totale gehoorzaamheid.

Die volkomenheid zal er eens ook op de aarde zijn.
Die hoop wil Jezus bij ons aanwakkeren met deze bede.
Eens zal alle knie zich voor Hem buigen.
Eens zullen hemel en aarde met elkaar verenigd zijn.
Nu drijft de aarde nog vaak de spot met deze bede.
Maar houd je de hemel voor ogen.
Zoals daar Gods wil volkomen gedaan wordt,
zo zal dat ook op de aarde gaan gebeuren.

Dit te weten mag je bemoedigen en sterken.
Het geeft je kracht in de strijd.
God dank U dat in de hemel
Uw wil steeds wordt gedaan.
Het geeft ons op aarde de impuls en kracht
om steeds weer voor Gods wil te gaan.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel
alzo ook op de aarde.

Vorige blog in de serie over het gebed: Uw wil geschiede

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 29 november 2017

Uw wil geschiede

Uw wil geschiede
Leef je geloof ~ Uw wil geschiedeHet gaat bij bidden niet om jouw wil,
maar om Gods wil die mag gebeuren.
Dit gebed vraagt heel wat van je.
Je zult moeten leren jezelf te verloochenen.
Want hoe vaak doen we niet liever onze eigen wil
dan dat we ruimte geven aan Gods wil.

Ook Jezus bad dit gebed in Gethsemané.
Hij was ontzettend angstig voor wat komen ging.
Hij zou lichamelijk lijden en tot zonde gemaakt worden,
De Vader zou Hem verlaten.
Hij bad of de beker niet aan Hem voorbij kon gaan.
Maar niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde.
Wat heeft dit gebed Hem veel gekost.

En ook jou kan dit gebed veel kosten.
Dit gebed vraagt daarom jouw vaste voornemen
om trouw te blijven aan God tijdens alle tegenstand.
Luther zei het zo: "Uw wil geschiede, o Vader,
niet de wil van de duivel, of de wil van hen
die Uw heilig Woord krachteloos willen maken
of de komst van Uw koninkrijk willen verhinderen;
en geef dat we alles wat we daarom moeten
verdragen met geduld zullen overwinnen,
opdat ons vlees niet zal bezwijken
of het op zal geven uit zwakheid of gemakzucht."

God help mij om nederig en zonder klagen
te aanvaarden wat U mij geeft of niet geeft.
Leer mij wat U wilt dat ik zal doen
en maak mij gewillig en bekwaam voor die taak.
God, ik wil niet leven voor mijzelf,
maar ik wil Uw wil zoeken
en me daarnaar richten in heel mijn leven.
Uw wil geschiede in en door mij heen.

Vorige blog over gebed: Uw koninkrijk kome

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 28 november 2017

Uw koninkrijk kome

Uw koninkrijk kome
Leef je geloof ~ Uw koninkrijk kome


Wanneer je bidt Uw koninkrijk kome,
dan bid je dat de realiteit van de verlossing
steeds meer zichtbaar mag worden.
Gods koninkrijk bestaat overal
waar mensen Jezus erkennen
als de Heer en Heiland van hun leven.

Hoe krijg je deel aan dat koninkrijk?
Door in geloof volgeling van Jezus te worden.
Door je hart aan Hem te geven.
Door je leven door Hem te laten vernieuwen.
Door vergeving van Hem te ontvangen.
Door je te identificeren met Zijn belangen.
Door Hem zonder voorbehoud lief te hebben.
Door Zijn aanspraken belangrijker te achten dan wat dan ook.
Kortom door Jezus in geloof te erkennen als je Heer en Heiland.

Het koninkrijk van God is het rijk van genade, waar de schade
die wij door de zonde hebben opgelopen, wordt hersteld.
Alleen door de Heilige Geest, door wedergeboorte,
kunnen wij deel gaan uitmaken van dat rijk.
Dat rijk krijgt nu al gestalte in deze wereld,
daar waar christenen Jezus gaan volgen.
Gods koninkrijk zal volmaakt zichtbaar worden
op de dag van Jezus' wederkomst.

Met de bede Uw koninkrijk kome
bidden we dat Gods koninkrijk zich mag uitbreiden.
Dat nog velen deel mogen krijgen aan Gods genade.
Dat zij Jezus als hun Heer en Heiland mogen gaan erkennen.
Het roept ook op tot zelfonderzoek.
Ben ik bereid om Jezus gehoorzaam te volgen?
Laat ik mij inschakelen om mee te werken
aan de komst en doorwerking van dat koninkrijk?
Ben ik bereid om mijn leven te geven voor Hem
en me in te zetten voor de verbreiding van het evangelie?

Uw koninkrijk kome.
Heer Jezus, ik wil mij buigen voor U.
Voor U die mij bevrijdde.
Ik wil U dienen en U toebehoren.
Het is goed om te zijn in Uw nabijheid.
Uw koninkrijk is een rijk van vrede en vreugde.
Heer, laat Uw koninkrijk kome.

Vorige blog in de serie over gebed: Uw naam worde geheiligd

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 27 november 2017

God bij je leven betrekken

Tekst preek 26-11-2017 middagdienst GKV BafloBetrek God bij je dagelijks leven.
Denk aan Hem bij alles wat je doet.
Laat Hem je weg bepalen.

Hij wil dat je je weg gaat in liefde en trouw.
Zorg ervoor dat liefde en trouw je nooit verlaten.
Daar ben je voor geschapen, daarmee eer je Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

De Bijbel=Gods Woord

Tekst preek 26-11-2017 morgendienst GKV BafloDe Bijbel is Gods Woord, waarin Hij tot je spreekt.
Open je oor en hart voor het Woord van God.
Lees de Bijbel niet voor informatie, maar voor transformatie.
Laat de Bijbel van doorslaggevende betekenis zijn in je leven.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 23 november 2017

Uw naam worde geheiligd

Uw naam worde geheiligd

Jezus leert je om je gebed te beginnen met het eren van God.
Het gaat niet als eerste om onze behoeften,
maar Zijn eer en glorie gaan voorop.
God wil geprezen zijn in je bidden en in je leven.
Alles begint met Hem en is door Hem.
Je hebt zoveel goeds van Hem ontvangen.
Laat daarom Zijn naam geheiligd worden.
Hem komt toe alle lof en eer tot in eeuwigheid. 

God is de Schepper, alles is door Hem gemaakt.
Hij heeft de wereld wonderlijk gemaakt,
afgestemd op wat wij nodig hebben om te kunnen leven.
Er is zoveel moois om te zien, te horen en te proeven.
De aarde geeft haar vruchten, zodat er voor ons voedsel is.
God schiep ons voor relaties, zodat wij niet eenzaam hoeven te zijn.
Hij geeft ons de gelegenheid om Hem te leren kennen.
Voor al die dingen mag je Hem prijzen en loven
en dankbaar gebruik maken van alles wat Hij je schenkt.

Prijs Hem voor de goedheid en grootheid van Zijn verlossingswerk.
God vond in Zijn wijsheid een weg om onrechtvaardigen te rechtvaardigen.
In liefde gaf Hij Zijn Zoon om voor ons te sterven.
Hij liet Zijn Zoon in onze plaats de straf dragen die wij hadden verdiend.
Door Zijn macht verbindt Hij ons met de opgestane Christus.
Hij vernieuwt ons hart, bevrijdt ons van de slavernij van de zonde.
Hij geeft ons geloof en bewaart ons bij het geloof.
En tenslotte zal Hij ons brengen in Zijn heerlijkheid.
Al deze dingen hebben we aan God te danken.
De verlossing is van begin tot einde Zijn werk.
Laten we Hem prijzen en aanbidden voor Zijn verlossingswerk.

God gaat in je leven steeds met je mee.
Hij gaf je Zijn betrouwbare Woord.
Zijn Woord is als een lamp voor je voet en een licht op je pad.
Je mag steeds weer bij Hem te rade gaan.
Hij wil je leiden en je de weg wijzen.
Je mag gaan in vertrouwen op Hem.
Ook hiervoor is Hij alle dank en eer waard.

Laten we Zijn naam heiligen.
Door Hem te prijzen en te eren.
Door Hem te gehoorzamen.
En door Hem iedere dag te dienen.
Door zo te bidden en te leven, door Zijn naam te heiligen
zullen we steeds meer de vreugde ervaren
die God voor ons heeft bedoeld.
Zijn eer is onze vreugde.
Hij is onze lof en eer zo waard.

Vorige blog in de serie over het gebed: Die in de hemelen zijt

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 22 november 2017

Die in de hemelen zijt


Wanneer we tot God gaan in ons gebed,
mogen we gaan in het bewustzijn van Gods grootheid.
Hij is onze Vader, die in de hemelen zijt.
Daarmee wordt niet aangegeven
dat Hij een God is die ver van ons vandaan woont.
Het wil duidelijk maken dat onze goddelijke Vader
groot, eeuwig, oneindig en almachtig is.
Als Vader heeft Hij een diepe liefde voor ons.
En wij mogen door de toevoeging 'die in de hemelen zijt'
beseffen dat Gods liefde voor ons
onveranderlijk, onbeperkt en onweerstaanbaar is.
Hij is in staat om alles wat wij Hem
voorleggen in ons gebed te vervullen.

Dit te weten maakt je nederig en roept op tot aanbidding.
Wie zou die God niet aanbidden om wie Hij is?
Wat ben je bevoorrecht dat je zijn kind mag zijn,
en dat jij door gebed met Hem mag communiceren.
De hoge, heilige God wil omgang hebben met jou.
Hij komt met Zijn liefde naar je toe en wil bij je wonen.
In tegenstelling tot aardse ouders kent Hij
geen beperkingen, geen onvolkomenheden.
Hij is in alle opzichten absoluut ideaal, volmaakt en heerlijk.
Er is geen betere vader, geen ouder die zo totaal
is toegewijd aan het welzijn van zijn kinderen
of die wijzer en guller hun welzijn bevordert
dan onze hemelse Vader.

Laat dat eens goed tot je doordringen.
Hij is God in de hemel - en Hij is mijn Vader.
Hij is mijn Vader - en Hij is God in de hemel.
Het is ongelofelijk, maar waar!
Laat dat je raken en je brengen tot aanbidding.
Dat is wat Jezus voor ogen stond toen Hij ons leerde
om God aan te roepen als onze Vader die in de hemelen zijt.

Vorige blog in deze serie over gebed: Onze Vader

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 21 november 2017

Onze Vader

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Je mag je gebeden beginnen met God aan te roepen als onze Vader.
Dat is wat Jezus zijn discipelen leerde.
Je spreekt niet zomaar tot God,
maar je mag komen tot Hem als Zijn kind.
Je richt je in je gebed tot je hemelse Vader.

Dat je God mag aanroepen als Vader is geen vanzelfsprekendheid.
Dat is Gods genade en mogelijk gemaakt door Jezus.
Mensen zijn niet van nature Gods kinderen.
Maar door Jezus hebben christenen het recht van zonen gekregen.
Door Christus is God ook onze Vader geworden.

Dat God onze Vader is betekent dat Hij oneindig van je houdt.
Niets zal je kunnen scheiden van Zijn liefde.
Hij zal je nooit vergeten en altijd voor je blijven zorgen.
Hij wil altijd naar je luisteren en Hij wil je het goede geven.
Je kunt een onbegrensd vertrouwen hebben in je Vader,
niet alleen bij het bidden, maar in heel je leven.
Hij is je hemelse Vader.

Jezus leert ons bidden onze Vader.
God is niet alleen mijn Vader, Hij is onze Vader.
Jij bent opgenomen in Gods gezin.
Jij bent verbonden met de Vader,
maar ook met al Zijn kinderen, jouw broers en zussen.
Daarom bid je niet alleen voor jezelf,
maar je aandacht gaat bij het bidden ook uit naar hen. 
Onze Vader ..., geef ons ..., vergeef ons ...,
leid ons ..., verlos ons ... .

Laat elk gebed beginnen met je te richten op de Vader.
Dank Hem voor die genade, prijs Hem dat Hij onze Vader wil zijn.
Verheug je erover dat je Zijn kind en erfgenaam bent.
Laat dat de houding zijn waarmee je tot God komt in je gebed.
Wees je ervan bewust dat Hij je Vader is en jij Zijn kind.
Roep Hem in al je gebeden aan als onze Vader.

Vorige blog in deze serie: Het gebed des Heren

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 20 november 2017

Het gebed des Heren

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


De discipelen vroegen Jezus: 'Here, leer ons bidden.'
Jezus zei: 'Bidt gij dan aldus.'
Hij leerde hen toen het gebed des Heren.

In de eerste plaats mogen we God aanroepen
als onze Vader in de hemel.
Ons kindschap geeft ons toegang tot God.
Dan volgen er drie op God gerichte beden.
De eerste bede is dat Gods naam geheiligd wordt.
De tweede bede is dat Gods Koninkrijk zal komen.
De derde bede vraagt dat Gods wil gedaan wordt.
Dan volgen er drie op de mens gerichte beden.
Het zijn de beden om te voorzien in onze persoonlijke behoeften.
We vragen om ons dagelijks brood, om vergeving van zonden
en bescherming tegen verzoekingen en de verzoeker.
Tenslotte eindigt het gebed dat Jezus ons leerde met lofprijzing.
Het Koninkrijk behoort toe aan God,
de kracht en de heerlijkheid zij aan Hem.

Bidden, je leert het door het te doen.
Ervaring is ook hier een goede leermeester.
Je mag het gebed dat Jezus ons geleerd heeft,
gebruiken om je eigen gebeden ernaar te richten.
Zoek contact met je hemelse Vader door middel van gebed.
Weet wie God is en wat Hij voor jou betekent:
Hij is je Vader die in de hemelen zijt.
Stel je helder voor ogen wat God wil:
de heiliging van Zijn naam, de komst van Zijn Koninkrijk
en dat Zijn wil gedaan wordt.
Bid om wat je daarvoor nodig hebt:
voorzieningen, vergeving en bescherming.
Hoe kun je dit zo vrijmoedig bidden?
Omdat je mag weten dat Hij het kan doen
en wanneer Hij het doet Hij erdoor verheerlijkt wordt.

De komende periode wil ik verder stilstaan bij dit gebed.
Gebruik dit gebed om zelf te leren bidden.
God verlangt ernaar om contact met je te hebben.
Hij ziet uit naar jouw gebed, Hij heeft interesse in jou.
Spreek maar tot God, je hemelse Vader.
Hij ziet ernaar uit dat je je hart met Hem deelt.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 16 november 2017

Ik geloof een eeuwig leven

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Eeuwig leven.
Dat is veel meer dan een eeuwig voortbestaan.
Het is de vreugde van het altijd bij Jezus mogen zijn.
Te zijn waar Hij is, voor altijd.
Hem te mogen aanschouwen
van aangezicht tot aangezicht.
Hem te kennen zoals Hij is.

Het eeuwige leven zal zijn als een sprookje:
wij zullen leven,
wij zullen gelukkig leven,
wij zullen lang en gelukkig leven.
Er zal geen einde komen aan ons levensgeluk.
Wij zullen voor altijd bij Jezus zijn.
Hij zal voor altijd oneindig veel van ons houden
en wij zullen Hem voor altijd volmaakt liefhebben.
Eind goed, al goed.

Onze hartenwens zal in vervulling gaan:
wij zullen eeuwig leven in vreugde ...
met God,
wij zullen eeuwig leven in vreugde ...
met Zijn volk,
wij zullen eeuwig leven in vreugde ...
beseffend dat er een eind gekomen is
aan alle frustratie, ellende en gebrek.

Wat een vreugde zal dat zijn.
En aan die vreugde zal nooit een einde komen.
Die vreugde is er voor iedereen
die gelooft in Jezus, de Zoon van God.
Dat die hemelse vreugde
jouw en mijn deel mag zijn!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 15 november 2017

Opstanding van het vlees

Opstanding van het vlees


Een ding is zeker in dit leven,
allen zullen we eens sterven.
Tenzij Christus eerder terugkomt.
De dood is onze vijand.
Het vormt een wezenlijk probleem.
De dood maakt een einde aan ons leven.
De dood maakt een einde aan het leven
van hen die ons lief en dierbaar zijn.

Maar er is goed nieuws.
Het christelijk geloof biedt uitkomst voor de dood.
Door Jezus opstanding is de dood overwonnen.
Omdat Hij is opgestaan uit de dood
en nu voor eeuwig leeft in de hemel,
is er voor ons hoop dat de dood
niet het laatste woord zal hebben.

Als Jezus terugkomt zal Hij
ons vernederd lichaam veranderen,
zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam
gelijkvormig wordt ( zie Filip. 3:21, 1 Joh. 3:2).
Deze hoop geldt voor allen die in Christus gestorven zijn
en voor christenen die in leven zijn bij zijn wederkomst.
Bij de wederopstanding van het vlees ontvangen de gelovigen
van God een nieuw lichaam, geschikt voor de nieuwe mens.
Nu al vernieuwt God onze inwendige mens
door wedergeboorte en heiligmaking,
op de jongste dag zullen we een lichaam
ontvangen wat daarmee samengaat.
Onze verlossing zal dan volkomen zijn.

Dan zullen we net als Christus onsterfelijk zijn.
We zullen in alles lijken op Christus.
Dat is de bestemming die God
voor gelovigen op het oog heeft.
Wanneer je ziet naar Jezus,
hoe volkomen Hij hier op deze aarde heeft geleefd,
dan mag je hart opspringen van vreugde
bij de wetenschap dat je eens
aan Hem gelijkvormig zult zijn.

Ik geloof de opstanding van het vlees.
Bij Jezus is uitkomst tegen de dood.
Ik mag leven met een geweldige hoop.
Op de jongste dag zal God zelf
mij doen opstaan uit de dood,
mijn verlossing volkomen maken.
Ik zal een verheerlijkt en onvergankelijk lichaam ontvangen.
De dood is door Jezus overwonnen.
De dood heeft niet het laatste woord.
Ik zal weer opstaan om eeuwig te leven met Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 14 november 2017

Het beste komt nog

Het beste komt nog
We leven nu nog in het aardse tranendal.
Ons treft veel leed, pijn en verdriet,
de hele schepping zucht onder de zonde.
Voor ieder loopt het uit op de dood.

Maar met de komst van Christus gaat dat alles voorbij.
Als Hij terugkomt zullen allen die in Christus gestorven zijn opstaan
en met de gelovigen, die dan nog leven, zullen we altijd bij de Here zijn.
Dan zullen we wonen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
en de Here God zal in ons midden wonen.

Straks komt Christus terug op de wolken en Hij Zelf
zal Zijn kerk leiden tot de bruiloft van het Lam
en God zal voor altijd alles in allen zijn.
Er zal geen leed en verdriet meer zijn.
De dood is voorgoed verdwenen.
De aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer.

Wat een prachtige toekomst wacht de gelovigen.
Wij ontvangen het eeuwige leven.
Voor altijd mogen we bij onze Heer en Heiland zijn.
We kijken vol verlangen uit naar die toekomst.
We hebben blijde hoop, want het beste komt nog!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 13 november 2017

Ik geloof de vergeving van de zondenDe hele mensheid is besmet met het virus van de zonde.
Zonde tast ons leven en ons leven met God aan.
Zonde doortrekt heel ons leven.
Zonde is ons grootste probleem.

Maar er is goed nieuws.
De Bijbel leert ons dat zonden vergeven kunnen worden.
Bij God is vergeving mogelijk.
Daarvoor gaf Hij Zijn eigen Zoon.

Christus die geen zonde gekend heeft, heeft God tot zonde gemaakt,
opdat wij door Hem gerechtvaardigd konden worden (2 Kor 5:21).
Jezus dood bracht de verzoening tussen God en mens tot stand.
Hij nam onze zonden op Zich, wij worden bekleed met Zijn gerechtigheid.
Een wonderbaarlijke ruil.

Deze genadegave van God mag je je eigen maken door geloof.
Geloof wat Jezus voor jou heeft willen doen.
Stel je vertrouwen op Christus.
Neem aan wat Hij je aanbiedt.
En verheug je in datgene wat nu door Hem van jou is.

Ik geloof in de vergeving van zonden.
Door Jezus hoef ik niet gebukt te blijven gaan onder mijn schuld.
Christus reinigt mijn geweten van zonden.
Hij droeg mijn zondeschuld.
Ik mag weer rechtvaardig staan tegenover God.
Dat geeft vrede en vreugde in mijn leven.
Dank U Jezus voor wat U voor mij deed.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 9 november 2017

De kerk: God bouwt Zijn geestelijk huis

Ik geloof in een heilige, algemene christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen.

Christus is het fundament van de kerk.
Hij is de levende steen,
waarop God Zijn bouwwerk neerzet.
Laat je door God gebruiken als levende stenen,
waarmee Hij Zijn geestelijk huis bouwt.

Uit heel de wereld brengt Jezus mensen bij elkaar
die in Hem geloven en door Hem eeuwig leven ontvangen.
Dit doet Hij door alle tijden heen,
van het begin van de wereld tot aan het einde ervan.
Hij vergadert de kerk, beschermt haar en onderhoudt haar.
Hij doet dit door Zijn Woord en Geest.

Samen vormen we het lichaam van Christus.
Hij heeft ons geroepen om bij Hem te horen.
Samen vormen we Gods gezin.
Allen zijn we lid van één familie.
Samen verbonden aan Christus
met de opdracht elkaar tot hand en voet te zijn.
Om elkaar te dienen met de gaven die Hij ons gaf.
Wie houdt van Christus, houdt ook van de mensen die bij Hem horen.

Als kerk zijn we de bruid van Christus.
Hij kwam naar de aarde om ons als bruid te werven.
Hij betaalde de prijs daarvoor met Zijn eigen leven.
Hij ging ons voor naar de hemel om voor ons plaats te bereiden.
Wanneer alles klaar is, komt Hij terug.
Dan mag de kerk als Zijn bruid schitterend voor Hem staan.
Dan is alles gereed voor de bruiloft van het Lam.
Christus en de gemeente horen dan voor altijd bij elkaar.
Als kerk mogen we vol verlangen uitzien naar die dag.
De dag dat onze Bruidegom komt en het bruiloftsfeest begint.

God bouwt Zijn geestelijk huis.
Laat je door Hem gebruiken
als een levende steen in dat geestelijk huis.
Jij mag deel uitmaken
van die heilige, algemene christelijke kerk.
Neem deel aan Gods gezin.
En zie samen met haar uit naar de bruiloft die komt.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!