woensdag 24 februari 2021

God is goed geweest voor mij

Leef je Geloof, Hillie Snoeijer, God is goed geweest voor mij


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
God, U bent een gevende God.
U overlaadt ons mild en overvloedig.
Uw goedheid is oneindig groot.
Mijn hart juicht om Uw zegeningen.
Want U bent zo goed geweest voor mij.

U geeft mij vrede, vergeving van zonden.
En uw nabijheid, die sterkt en die leidt.
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
U geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
 
Daarom juicht mijn hart voor U.
U wil ik bezingen in mijn lied:
Looft de Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want Zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun jij mij dit voordeel, bestel dan je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 22 februari 2021

Alles draagt bij aan het goede


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


In ons leven gebeuren mooie, maar ook moeilijke dingen.
Juist die moeilijke dingen zijn voor ons lastig om mee om te gaan.
Het roept bij ons vaak zoveel vragen op, we begrijpen het niet.
Waarom gebeurt dit in mijn leven?
Waarom laat God lijden toe in ons leven?

De Bijbel verzekert ons er echter van dat God
niets in ons leven brengt wat Hij niet ten goede kan gebruiken.
Romeinen 8:28 zegt het zo:
En wij weten dat voor wie God ​liefhebben,
voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn,
alles bijdraagt aan het goede.
De Bijbel in Gewone Taal verwoordt dit vers zo:
God zorgt ervoor dat al ons lijden uiteindelijk het goede brengt: onze eeuwige redding.
Dat is zeker, want God houdt van ons.
God heeft ons uitgekozen volgens zijn plan.

Wat ons ook overkomt, hoe moeilijk het leven soms ook is,
God zal er voor zorgen dat het bijdraagt aan onze eeuwige redding.
God weet uit iets slechts iets goeds te maken.
Dat heeft Hij bewezen toen Jezus stierf aan het kruis.
Satan wilde Jezus op Golgotha uitschakelen en Hem uit de weg ruimen.
Maar God gebruikte het kruis en Jezus' dood om onze verlossing te bewerken.
Die God wil ook jouw God zijn.
Dat wat wij moeilijk vinden, kan Hij ten goede gebruiken.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun jij mij dit voordeel, bestel dan je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

vrijdag 19 februari 2021

God is dicht bij je

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, God is dicht bij je

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God wil bij de mensen wonen.
Dat was Zijn verlangen al voor Hij de wereld schiep.
God en zonde gaan echter niet samen.
Onze zonde staat een intieme relatie met God in de weg.
Na de zondeval kon God niet langer zomaar bij de mensen wonen.

Toch bleef dat wat God het allerliefste wilde.
En daarom zond Hij Zijn geliefde Zoon Jezus.
Jezus zou in onze plaats afrekenen met de zonde
en met Zijn leven betalen voor wat wij hadden misdaan.
Zijn dood en opstanding maken de omgang met God weer mogelijk.

God wil in jouw dagelijks leven aanwezig zijn.
Hij vindt het heerlijk om bij jou te zijn.
Jouw hart is de woonplaats van God.
Met Zijn Geest is Hij altijd bij jou.
God is niet ver weg, Hij is constant bij je.
Hij kent jou en Hij is bij jou betrokken.
Wees je daar vandaag van bewust.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun jij mij dit voordeel, bestel dan je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 18 februari 2021

Tijd doorbrengen met God


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


God nodigt je uit om bij Hem te komen.
Om Hem in de stilte te zoeken en te luisteren naar Zijn stem.
Open Gods Woord en proef daarin hoeveel Hij van je houdt.
Hij maakt Zichzelf bekend in de Bijbel.
Hij wil je bekend maken met Zijn plannen.
Zijn plannen van heil en verlossing, ook voor jou.
Hij wil je de weg wijzen, als een licht op je pad zijn.
Je hoeft niet in het donker tastend je weg te gaan.
God wil je de richting wijzen waarin jij met je leven kunt gaan.

Neem jij de moeite om vandaag naar Hem te luisteren?
Zet jij tijd apart om te kunnen zijn in Zijn aanwezigheid?
God is blij wanneer jij bij Hem komt.
Hij verheugt Zich erover om met jou te kunnen spreken.
Hij geniet ervan wanneer jij verbonden bent met Hem.
Hij wil niets liever dan een intieme relatie met jou.
Is dit ook het diepste verlangen van jouw hart?
Ga dan op zijn uitnodiging in, zoek Hem in de stilte.
Geniet van de tijd die je mag doorbrengen met Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun jij mij dit voordeel, bestel dan je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 17 februari 2021

De winst van moeite


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoewel niemand graag door moeilijke tijden heen gaat
of er een hekel aan heeft terecht gewezen te worden,
toch zijn dat vaak de momenten 
die ons het meeste vormen in ons karakter,
waar we ons waardevolle levenslessen eigen maken
en die God gebruikt om ons meer op Jezus te doen lijken.
We leren vaak meer in tijden van tegenslag
dan in tijden dat het ons voor de wind gaat. 
 
En dat hoeft ons niet te verbazen.
De schrijver van de Hebreeƫnbrief schreef het al:
Niemand vindt het prettig terechtgewezen te worden,
op het moment zelf worden wij er alleen maar verdrietig van.
Maar later zien wij dat het toch goed is geweest,
de terechtwijzing heeft ons geholpen
mensen te worden die goed doen en vrede brengen.
(Hebreeƫn 12:11 Het Boek)
 
Dus staar je niet blind op de moeiten waar je doorheen gaat.
Het is op het ogenblik niet fijn, het geeft verdriet en doet pijn.
Maar sta open voor de winst die er voor jou in opgesloten zit.
Vertrouw erop dat God het voor jou ten goede zal gebruiken.
Dat perspectief mag je helpen om door je moeiten heen te gaan.
Je lijden gaat voorbij, maar het goede dat je erdoor ontving blijft. 
En dat wil je toch zeker niet missen?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun jij mij dit voordeel, bestel dan je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

vrijdag 12 februari 2021

Rust vinden bij God

Rust vinden bij God

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wanneer je je van binnen onrustig voelt,
je vermoeid en afgemat bent door alles waar je momenteel doorheen gaat,
hoor dan de woorden van Jezus:
Komt allen tot Mij die vermoeid en belast bent en Ik zal je rust geven.
David heeft het ervaren en hij verwoordt het in Psalm 62:2.
Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van Hem komt mijn redding.
Ga naar Jezus en vindt rust voor je ziel.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun jij mij dit voordeel, bestel dan je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 11 februari 2021

Jezus maakt vrij!

Jezus maakt vrij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jezus maakt vrij!
Wie wil nu niet vrij zijn en zich vrij voelen?
Je bent echter niet vrij om maar te doen wat je wilt.
Jezus maakt je vrij om Hem van harte en met liefde te kunnen dienen.
Door Hem ben je niet langer slaaf van de zonde.
Maar Hij zorgt ervoor dat je kunt doen wat God behaagt.
Geniet van je vrijheid en leef voor God!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun jij mij dit voordeel, bestel dan je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 10 februari 2021

Zie op Jezus


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
God schenkt je genade en vrede door Zijn Zoon Jezus Christus. 
Jezus stierf voor jou en nam jouw zonden op zich. 
God houdt zoveel van jou, 
dat Hij Zijn geliefde Zoon gaf tot in de dood, 
zodat jij tot in eeuwigheid zult leven 
en deel mag uitmaken van Gods huisgezin. 
Sta daar vandaag weer even bewust bij stil 
en dank God voor Zijn liefde en genade aan jou bewezen. 
 
Ken je Hem nog niet? 
God biedt ook jou genade en vrede aan. 
Leer God kennen en geef je leven aan Jezus. 
Laat Hem ook jouw Redder en Verlosser zijn.
Je bent meer dan welkom bij God!

Hillie Snoeijer
Leef je Geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,

ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.

Gun jij mij dit voordeel, bestel dan je boeken via mij.

Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 9 februari 2021

Geen zonde is voor God te groot


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Blijven jouw fouten en tekortkomingen je wel eens achtervolgen
en vraag je je af of God je die zonde wel kan vergeven?
Je mag weten dat geen zonde voor God te groot is om te kunnen vergeven.
Zijn genade en liefde zijn altijd groter.
Zelfs de grootste zondaar klopt bij Hem niet tevergeefs aan
om Zijn liefde en genade te ontvangen.
Ga tot Hem en ontvang Zijn vergeving.

Hillie Snoeijer
Leef je Geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,

ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.

Gun jij mij dit voordeel, bestel dan je boeken via mij.

Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!