woensdag 28 augustus 2019

Gemaakt door en voor Hem

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Gemaakt door en voor Hem


In deze wereld draait veel om positie en macht.
Wie is er de belangrijkste, wie heeft de meeste invloed?
Hoe hoger je op de ladder staat, hoe meer je het voor het zeggen hebt.
We hebben echter niet graag dat anderen boven ons staan.
We bepalen het liefste zelf onze weg en volgen onze eigen plannen.
We doen alsof we het recht hebben baas te zijn over ons eigen leven.

De Bijbel laat ons zien wie wij als mensen zijn.
God maakte de mens uit het stof van de aarde.
Hij is de Schepper, wij zijn schepselen van Hem.
Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel.
Hij is het die jou heeft bedacht en jou het leven gaf en geeft.
Jij hebt heel je bestaan te danken aan Hem.

Denk verstandig over jezelf, wees bescheiden.
Sla jezelf niet hoger aan dan je kunt verantwoorden.
Besef dat jij niet de Pottenbakker bent, maar slechts de pot.
Die hoge positie komt geen enkel schepsel toe.
God, de Schepper, Hij is de allerhoogste.
Geen schepsel is ooit zo belangrijk als Degene die hem geschapen heeft.
Wij zijn er voor Hem en niet omgekeerd.

Mag God het in jouw leven voor het zeggen hebben?
Sta jij ervoor open dat God als de Pottenbakker jou vormt en kneedt?
Geef jezelf aan Hem, geef Hem de ruimte om jou te vormen naar Zijn plan.
Eer Hem door Hem in je leven te erkennen als je Heer.
Wees bereid om met heel je leven Hem te dienen en te eren.

Heer, mijn hele leven behoort U toe.
U hebt mij gemaakt, U bent mijn Schepper en Heer.
Daarom geef ik mijzelf aan U, doe met mij wat U wilt.
Vorm mij, kneed mij, maak mij een vat tot Uw eer.
Ik wil U dienen en met heel mijn leven U groot maken.


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Cadeauwinkel

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 27 augustus 2019

God, ga met mij mee!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: God, ga met mij mee


Ik ga op reis en ik neem mee ...
Dat spelletje ken je vast nog wel.
Wanneer je op vakantie gaat, stop je heel wat in je koffer.
Je neemt mee wat je denkt nodig te hebben gedurende je reis.

Heel jouw leven staat in het teken van je reis naar God.
Je bent als kind van God onderweg naar Gods Vaderhuis.
Je bent op reis en je neemt mee ...
Ja wat neem jij mee voor die reis?
Of beter gezegd: wie neem jij mee op jouw levensreis?

Net als Mozes mag je God vragen of Hij met je meegaat.
Of Hij je iedere dag de weg wil wijzen.
En je wil behoeden en beschermen tegen elk gevaar.
Zodat je veilig aan mag komen op de plek van bestemming.

God houdt van je en Hij gaat graag met je mee.
Wandel je reis door het leven in afhankelijkheid van Hem.
Hij weet de weg en wil je leiden naar je eindbestemming.
Volg Hem en ga vertrouwend achter Hem aan.
Dan zal Hij je voor eeuwig bij Hem Thuis brengen.

God, ik vraag U, ga met mij mee!
Ik vertrouw op U, U wil ik volgen.
U wijst mij de weg en brengt mij veilig Thuis.


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Cadeauwinkel

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com. Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang. Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij. Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

donderdag 20 juni 2019

Eens Gods vijand, nu Zijn kind

Leef je Geloof, Hillie Snoeijer: Eens Gods vijand, nu Zijn kind


Vijanden liefhebben.
Dat is iets wat God niet uit de weg gaat.
Sinds de zondeval staan alle mensen
van nature vijandig tegenover God.
Maar God zoekt mensen in Zijn genade en liefde op.
Hij toont hen Zijn hart en trekt hen naar Zich toe.
Hij wil de mensen redden uit de macht van zonde en dood.
Hen overbrengen naar Zijn Koninkrijk van vrede en gerechtigheid.
Hij neemt hen als Zijn kinderen aan.
Hij wil voor altijd hun Vader zijn.

Heb je er wel eens bij stil gestaan hoe bijzonder dat is?
Denk maar eens aan hoe wij vaak met vijanden omgaan.
Het laatste wat we willen is dat onze vijanden bij ons kind aan huis worden.
En dat is nu juist wat God bezig is te doen.
Hij maakt van vijanden Zijn kinderen.
Hij was het niet verplicht om ons als Zijn kinderen aan te nemen.
En toch koos Hij voor ons, omdat Hij een God van liefde is.
Laat het tot je doordringen hoe gezegend je bent wanneer je Zijn kind bent.
Wat is het geweldig dat God je Vader wil zijn!
Prijs Hem iedere dag voor de liefde die Hij jou heeft betoond.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Cadeauwinkel

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 19 juni 2019

God overwint

Leef je Geloof, Hillie Snoeijer: God overwint


In deze wereld is een strijd gaande.
De strijd tussen God en satan.
Satan, een gevallen engel, stelt alles in het werk
om al het mooie wat gemaakt heeft te beschadigen.
Dat begon al in het paradijs.
Satan verleidde de vrouw met een leugen.
Zij luisterde naar hem en nam van de verboden vrucht.
Zo kwam zonde onze wereld binnen en maakte veel kapot.

God liet het er niet bij zitten.
God zei: "Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw,
tussen jouw nageslacht en het hare,
zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel."
Deze tekst uit Genesis 3: 15 bevat de belofte dat
Jezus, het nageslacht van de vrouw, eens de satan zou overwinnen.
Hier in deze tekst klinkt reeds Gods evangelie.

Satan stelde alles in het werk om de geboorte van Jezus te voorkomen.
Maar niets kan Gods plan van redding van de mensen door Jezus doorkruisen.
Satans plannen om God te dwarsbomen lopen op niets uit.
Want God staat boven alles, Hij is de machtige, die alles in Zijn hand heeft.
Al gaat satan nog zo tekeer, hij heeft het niet voor het zeggen.
Er is een strijd gaande, maar de uitkomst van de strijd staat reeds vast.
God overwint, satan delft het onderspit.
Gods reddingsplan voor de mensen zal doorgaan.

Jezus kwam naar deze aarde, Hij werd geboren als mens.
Het is satan niet gelukt dit tegen te houden.
Jezus volbracht met zijn lijden en sterven aan het kruis
alles wat nodig was om mensen weer met God te verzoenen.
Satan heeft dat niet kunnen voorkomen,
onbedoeld werkte hij zelfs mee aan de uitvoering van Gods plan.
Wat satan ten kwade had bedoeld door Jezus te laten kruisigen,
werd door God gebruikt als de vervulling van zijn reddingsplan.

Genesis 3:15 werd met Jezus dood aan het kruis vervuld.
Satan dacht met Jezus dood van Hem af te zijn.
Maar het pakte gelukkig heel anders uit.
Satans tekeer gaan tegen Jezus was niet meer dan het bijten in zijn hiel.
Jezus sterven betekende echter de verbrijzeling van de kop van satan.
Satan had het nakijken, Jezus' dood betekende zijn ondergang.
Jezus overwon, satan verloor de strijd.
Gods reddingsplan gaat ondanks alle tegenstand door.

Wat troostvol voor ons om te weten,
dat niets Gods plannen kan verhinderen.
God is de Almachtige, Hij houdt alles in Zijn hand.
Bij Hem ben je veilig, ook al gaat de vijand nog tekeer.
God is uit op jouw redding en niets of niemand kan dat tegenhouden.
Daar mag je je aan vasthouden te midden van de strijd.
God zal je redden en je veilig bij Hem thuisbrengen.
Zijn reddingsplan gaat door, daar kun je 100% zeker van zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Cadeauwinkel

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 18 juni 2019

God zoekt jou

Leef je Geloof, Hillie Snoeijer: God zoekt jou


Nadat Adam en Eva gezondigd hadden,
verstopten zij zich voor God,
toen ze Hem vernamen in de hof.
Ze durfden Hem niet onder ogen te komen.
Zij schaamden zich voor wat ze hadden gedaan.
De mens ging God uit de weg.
De geweldige relatie die ze met God hadden,
werd door hun zondeval ernstig verstoord.

Maar God toonde Zijn genade.
Hij zocht de mens in Zijn liefde op.
Hij riep hen en wilde het contact herstellen.
Hij riep de mens en vroeg Adam: waar ben je?
God gaf hen niet op.
Hij had hun redding op het oog.
Wat een God vol genade is Hij.

Zo is God ook voor jou.
Wat jij ook gedaan hebt,
in Zijn liefde blijft God jou zoeken.
Hij geeft je niet op.
Hij is ook uit op jouw redding.
Ook jou wil Hij genadig zijn.

Verstop je niet (langer) voor Hem.
Kom tevoorschijn met je zondeschuld.
Neem Zijn aanbod van genade aan en laat je redden.
Ga leven in nauwe verbondenheid met Hem.
Dat is altijd al Gods bedoeling geweest.
God zoekt jou op, laat je door Hem vinden.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Cadeauwinkel

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

dinsdag 4 juni 2019

Er is redding dankzij Jezus!Probeer niet door eigen inspanningen
God tevreden te stellen.
Niets van wat jij doet
kan bijdragen aan jouw redding.
Zelfs met je allerbeste gedragingen
verdien je de hemel niet.

En dat hoeft ook niet.
God zond Zijn Zoon.
Hij stierf aan het kruis.
Zo maakte Hij verzoening mogelijk.
Er is redding, dankzij Jezus!
Hij is de weg tot God.
Een andere weg is er niet.

Kom tot de erkenning dat jij niets
kunt bijdragen aan jouw redding.
Ga met je zonden tot Christus.
Belijd schuld en vraag vergeving.
Vertrouw op wat Hij voor jou heeft gedaan.
Dan is er ook redding voor jou.
En dat alles dankzij Jezus!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Cadeauwinkel

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

dinsdag 7 mei 2019

Zing voor God!

Leef je Geloof, Hillie Snoeijer: Zing voor God!


Halleluja!
Het is immers goed om voor onze God psalmen te zingen,
want dat is lieflijk. Hem past een lofzang!
Psalm 147:1(HSV)


Wat een geweldig grote God hebben wij.
Hem komt ons loflied toe.
Hij bracht de ballingen weer terug naar Jeruzalem.
Hij gaf hen weer hoop en nam hun pijn weg.

Groot is Gods majesteit.
Hij is het die de sterren gemaakt heeft.
Hij weet hoeveel het er zijn en kent ze bij hun naam.
Groot is onze Heer, hij is machtig en oneindig wijs.
Zijn kracht is geweldig groot.
Zijn kennis strekt zich onmetelijk ver uit.

Hij zorgt voor hen die nederig van hart zijn.
Hij helpt de mensen die Hem trouw zijn.
Hem komt onze dank en ons loflied toe.
Halleluja, het is goed om te zingen voor Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Cadeauwinkel

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 6 mei 2019

Leven in vrede met God

Leef je Geloof, Hillie Snoeijer: Leven met Christus in vrijheid


En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus.
2 Korinthe 5:18 HSV

Verzoening
Verzoening betekent dat de relatie met God, die sterk was verstoord door de zonde, weer is hersteld. Dat was alleen mogelijk door Christus. God verlangde er intens naar om de verhouding met ons te herstellen. Daarom stuurde Hij Zijn Zoon naar deze aarde. In het offer van Zijn Zoon is de verhouding met de zondaar hersteld en is de verzoening een feit. Wij mogen weer leven in vrede met God! Wat Christus voor ons heeft gedaan is allesbepalend. Hij heeft verzoening tot stand gebracht. Vanuit God gezien ben jij een nieuwe schepping. Je mag kind van God zijn en leven vanuit die verzoening. Wandel dan door Hem zegt Colossenzen 2. Bekijk jezelf en elkaar door de ogen van het geloof, door de ogen van Christus. Jezus diende ons, waste de voeten van zijn volgelingen. Wanneer Hij zich gaf voor ons om ons met God te verzoenen, zouden wij dan niet dezelfde houding hebben naar anderen toe? 2 Korinthe 5 maakt duidelijk dat door Jezus dood eens en voorgoed de deur is open gegaan naar Gods Vaderhart. Verzoening is een feit. God gooit de reddingsboei naar ons toe. Laat je redden. En geef dit Evangelie door. Vertel wie Jezus Christus is voor jou. Evangelisatie is geen hobby van enkelen, maar een must. Mensen moeten overtuigd worden tot geloof, opgeroepen worden om zich met God te laten verzoenen. Roep mensen op om hun leven te geven aan Jezus, om zich toe te vertrouwen aan Hem.

Jezus Christus alleen
Wat betekent het dat iemand met God is verzoend? Vers 17 zegt dat er een proces op gang komt van vernieuwing. God bepaalt de koers van je leven in heel je doen en laten. Je eigen ik staat niet langer voorop. Je leeft nu voor Hem. Je bent een nieuwe schepping geworden. Door het kruis en de opstanding van Jezus ben je een nieuwe creatie. Denk daarbij aan het beeld van de rups en de vlinder. Ze zijn niet hetzelfde. De vlinder was de rups, de rups wordt de vlinder. De rups verbergt zich in zijn cocon en langzamerhand wordt ze een vlinder. We gaan van een rups naar een vlinder toe. De rups kan geen rups blijven. Er is een vlinder in wording. Zo wil God dat we zijn. God maakt van ons een nieuwe schepping waarbij we het niet zelf meer voor het zeggen hebben. Het oude leven verwelkt, net als bladeren aan de boom in de herfst. Het nieuwe leven loopt uit. De oude mens sterft af, gaat de dood in om het nieuwe leven in Jezus Christus te mogen ontvangen. Het verlangen naar Hem groeit. Dat wedergeboren geloofsleven is fantastisch. Je wordt als een magneet naar God toegetrokken. Dat wil God je in Christus geven. 
Je mag leven in vrijheid. Die vrijheid heeft heel wat gekost. Christus gaf zijn leven met het oog op onze vrijheid tot in eeuwigheid. Dat nieuwe leven legt Hij in ons door de Heilige Geest. Bid intens om het werk van de Heilige in je leven en in het leven van de gemeente. Bid dat stromen van levend water mogen neerstromen op de gemeente, zodat mensen dat nieuwe leven mogen ontvangen. Zoek je leven niet buiten Christus. Zoek je leven niet in dat oude leven, waarbij jezelf de regie houdt. Geef je leven in handen van Jezus. Geef Hem de regie. Hij neemt je mee op weg naar het hemels koninkrijk, Hij neemt je mee naar Hem. Hij wil je ontvangen in de hemelse heerlijkheid. We kijken ernaar uit om Hem daar te ontmoeten in die hemelse heerlijkheid en om te leven met Hem. Als bruid op aarde kijken we uit naar de Bruidegom. We verwachten Hem terug uit de hemel. Dan zal Hij alles nieuw maken. Hij die op de troon zit zei: Zie Ik maak alle dingen nieuw. Glorie aan de Drie-enige, Vader Zoon en Heilige Geest.

Dank U voor wat U gedaan hebt voor ons mensen. Duizendmaal dank dat de verzoening een heilsfeit is. We bidden om Uw Geest. Laat het niet bij mooie woorden blijven. Laat verzoening de werkelijkheid van ons leven zijn. Geef dat we U mogen zoeken en U mogen kennen.
Help ons om het Evangelie te verkondigen. Geef ons kansen om dat te doen. Dat we mensen mogen oproepen om zich met U te verzoenen. Zegen de verkondiging van het Evangelie wereldwijd. Dat nog velen U en de vrede met U mogen leren kennen. Geef vrede Heer door de verzoening in Jezus Christus. Aan Hem zij alle glorie tot in eeuwigheid. Amen.

[Preekverslag: 2 Korinthe 5:11-21, ds. Van Santen, Dorkwerd 5-5-2019]

Hillie Snoeijer
Leef je Geloof

Cadeauwinkel
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com. Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang. Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij. Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

vrijdag 3 mei 2019

Leren van Abraham

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Leren van Abraham (Genesis 12, 20)


Zeg daarom dat je mijn zuster bent,
dan kom ik er dankzij jou misschien goed vanaf
en loopt mijn leven geen gevaar. 

Genesis 12: 13

Abraham zei van zijn vrouw ​Sara​ dat ze zijn zuster was.
Genesis 20:2


Er brak hongersnood uit in het land Kanaän.
Abraham ziet zich daarom genoodzaakt om uit te wijken naar Egypte.
Wanneer ze op het punt staan Egypte binnen te trekken,
vertelt Abraham aan Saraï waar hij bang voor is.
Saraï, je bent een mooie vrouw.
Als de Egyptenaren je zullen zien,
zullen ze jou in leven laten, maar mij doden,
omdat ze denken dat je mijn vrouw bent.
Zeg daarom dat je mijn zuster bent.
Dan loopt het misschien goed af
en loopt mijn leven niet gevaar.

Abraham zijn inschatting was juist.
Ze waren nog maar nauwelijks in Egypte aangekomen,
of de farao laat Saraï naar zijn paleis brengen.
Abraham wordt niet gedood,
maar de farao overlaadt hem met geschenken.
De HEER maakt farao echter duidelijk wat er aan de hand is.
Daarop roept farao Abraham bij zich.
Hij is ontstemd en maakt Abraham verwijten
voor wat hij hem heeft aangedaan.
Hij geeft Saraï weer terug aan Abraham.
Ze worden weggestuurd, ze mogen niet in Egypte blijven.
Abraham gaat weer terug naar de Negev.

Saraï was Abrahams halfzuster.
De uitspraak dat Saraï zijn zuster was was dus wel waar.
Maar het was niet de hele waarheid.
Behalve zijn halfzuster, was ze ook zijn vrouw.
Dat deel van de waarheid werd bewust weggelaten.
En daarmee was het in feite toch een leugen geworden.
Want een halve waarheid is eigenlijk een leugen.

Maak jij ook wel eens gebruik van halve waarheden?
Je vertelt het ene wel, maar het andere hou je bewust achterwege.
Omdat je weet dat dat in je nadeel zal zijn als je het vertelt.
Je vertelt een halve waarheid met de intentie om iemand bewust te misleiden.
Je doet het in de hoop er zo zelf beter vanaf te komen.

God was het met Abrahams handelwijze niet eens.
Hij maakt de volle waarheid bekend aan de farao.
Om de farao te behoeden voor de zonde van overspel.
Dat is iets wat jij je ook moet realiseren.
Jouw halve waarheid kan de ander tot zonde brengen.
Dat kan nooit de bedoeling zijn.

Toch heeft Abraham van dit voorval niet veel geleerd.
In Genesis 20 doet hij precies hetzelfde nog een keer.
En weer grijpt de HEER in en waarschuwt koning Abimelech.
Hoe vaak doen wij niet hetzelfde?
We zondigen en komen tot berouw en inkeer.
Maar een poosje later begaan we precies dezelfde zonde nog een keer.

Sta dus maar niet te snel met je oordeel over Abraham klaar.
Steek je hand in eigen boezem en hou jezelf de spiegel voor.
Bekeer je, wees in je doen en laten eerlijk en oprecht.
Misleid anderen niet met halve waarheden.
Verval niet steeds weer in je oude zonden.
Span je in om daar ver bij weg te blijven.
Dat mag je leren uit deze geschiedenis.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Cadeauwinkel
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

donderdag 2 mei 2019

Een bron van zegen zul je zijn

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Een bron van zegen zul je zijn


Een bron van zegen zul je zijn.
Genesis 12: 2


God gaf Abram de opdracht weg te trekken uit zijn land.
Om te gaan naar het land dat God hem wijzen zou.
Maar God liet hem niet gaan zonder zijn zegen.
God zou hem tot een groot volk maken.
God zou Abram zegenen en aanzien geven.
God zei dat Abram een bron van zegen zou zijn.

Abram zou een bron van zegen zijn.
Kan dat ook van jou gezegd worden?
Ben jij een bron van zegen?
Voeg jij iets toe aan het leven van de mensen die je ontmoet?
Aan het leven van je familie, je vrienden, je geloofsgenoten?
Ben jij een bron van zegen voor je collega's, voor ongelovigen?
Denk daar eens over na, want dat is wat God wil dat we zijn.

Wees een bron van zegen voor de mensen om je heen.
Laat Gods licht door jou leven heen schijnen.
Wees goed voor wie jouw levenspad kruisen.
Bied de mensen je vriendschap en je medeleven.
Help wie in nood is, ontferm je over wie dat nodig heeft.
Doe wat je kunt om waarde toe te voegen aan een ander.
Wees zo tot zegen en ook jij zult gezegend zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Cadeauwinkel

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

woensdag 1 mei 2019

Vertel het Goede Nieuws!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer Vertel het Goede Nieuws


Het Evangelie moet verspreid worden over heel de wereld.
God wil dat iedereen hoort over Jezus.
God wil dat mensen op de hoogte zijn
van de mogelijkheid tot redding die Hij geeft.
Ieder christen draagt daarvoor verantwoordelijkheid.
God schakelt zijn kinderen in om het goede nieuws te verspreiden.
Ga en verkondig het Evangelie.
Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft!

Draag jij bij aan de verkondiging van het Evangelie?
Met wie heb jij onlangs je geloof gedeeld?
Zet jouw tijd en middelen in om mensen te bereiken.
Laat je inschakelen door God voor de verspreiding van Zijn Woord.
Besef dat er zielen van mensen op het spel staan.
God wil dat er niemand verloren gaat.
Laat dat je stimuleren om mensen over God te vertellen.
Houd het Evangelie niet voor jezelf, maar deel het uit.
Zodat nog velen gewonnen mogen worden voor God.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Cadeauwinkel

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij. Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

dinsdag 30 april 2019

Adam versus Jezus

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Adam vs Jezus


Satan is door heel de geschiedenis heen de grote verleider.
Het begon al in Genesis 3: 1-8 met zijn poging Eva te verleiden.
Later probeerde Satan ook Jezus te verleiden.
Hierover kun je lezen in Mattheüs 4: 1-11.

Satans verleidingspoging bij Eva had succes.
Eva ging erop in en zij verviel in zonde.
Ze haalde Adam over om hetzelfde te doen.
Zo werden zij ongehoorzaam aan God.
Een daad met grote gevolgen voor heel de mensheid.

Jezus werd op dezelfde manier verleid als destijds Eva.
Maar met dit verschil: Hij overwon.
Hij ging niet in op de verleiding.
Hij luisterde niet naar Satan,
maar Hij bleef gehoorzaam aan God.
Jezus bleef zonder zonde.
En daar mogen we heel blij om zijn.
Want alleen zo kon Hij onze Redder zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Cadeauwinkel


Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com. Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang. Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij. Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

maandag 29 april 2019

God geeft de moederbelofte

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: God geeft de moederbelofte


Toen zei de Heer God tegen de slang:
"Omdat je dit hebt gedaan, ben je voortaan zwaar vervloekt.
Je hele leven zul je op je buik kruipen en stof eten.
En jij en de vrouw zullen elkaars vijanden zijn.
En jouw kinderen en haar kind zullen elkaars vijanden zijn.
Haar kind zal jouw kop verpletteren
en jij zal de hiel van haar kind verpletteren.
Genesis 3: 14,15


Satan misleidde Eva.
Eva luisterde naar hem en nam van de verboden vrucht.
Samen met Adam ging ze in tegen wat God hen had gezegd.
Zo kwam zonde onze wereld binnen.
Schaamte deed zijn intrede om wat ze hadden gedaan.

God zoekt Adam en Eva op.
Hij vraagt hen of ze van de boom gegeten hebben?
De boom waarvan Hij gezegd had daar niet van te eten.
Adam geeft toe dat hij ervan gegeten heeft,
maar hij legt de schuld bij de vrouw.
Als God Eva vraagt waarom ze gegeten heeft,
geeft ze aan dat de slang haar misleid heeft.

Dan neemt God het woord en spreekt tot de slang.
Vervloekt ben je omdat je dit gedaan hebt.
God zal de slang vernederen.
Stof zal hij eten, zijn hele leven lang.
Hij zal de nederlaag lijden.
Er zal vijandschap zijn tussen de slang en de vrouw.
Tussen zijn nageslacht en haar nageslacht.
Het zaad van de vrouw zal zijn kop verbrijzelen.
Satan zal het zaad van de vrouw in de hiel bijten.

In de vloek die God uitspreekt tegen satan,
klinkt voor de mens een belofte in door.
Er zal strijd zijn, maar satan zal de strijd verliezen.
Het zaad van de vrouw zal overwinnen.
Deze eerste belofte wordt ook wel de moederbelofte genoemd.
God heeft deze belofte waar gemaakt in Jezus.
Hij is het zaad van de vrouw en Hij overwon.

Satan deed zijn uiterste best om Jezus uit te schakelen.
Dat ging zover dat Jezus onschuldig veroordeeld werd tot de dood aan het kruis.
Aan het kruis verpletterde satan Jezus' hiel.
Maar het kostte hemzelf de kop.
Satan dacht zo te winnen, maar het werd zijn ondergang.
Jezus dood verpletterde satans kop.

Wat geweldig dat God dit al op de eerste bladzijden
van Genesis aan ons bekend maakt.
Ja, het ging gigantisch mis aan het begin van de geschiedenis.
Genesis laat ons dat heel duidelijk zien.
Maar nu al laat God zien wat Hij van plan is te gaan doen.
God zal voorzien, Hij zal redding geven.
Dat klinkt al door in de moederbelofte gegeven in Genesis 3.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Cadeauwinkel

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com. Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang. Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij. Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!