maandag 6 mei 2019

Leven in vrede met God

Leef je Geloof, Hillie Snoeijer: Leven met Christus in vrijheid


En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus.
2 Korinthe 5:18 HSV

Verzoening
Verzoening betekent dat de relatie met God, die sterk was verstoord door de zonde, weer is hersteld. Dat was alleen mogelijk door Christus. God verlangde er intens naar om de verhouding met ons te herstellen. Daarom stuurde Hij Zijn Zoon naar deze aarde. In het offer van Zijn Zoon is de verhouding met de zondaar hersteld en is de verzoening een feit. Wij mogen weer leven in vrede met God! Wat Christus voor ons heeft gedaan is allesbepalend. Hij heeft verzoening tot stand gebracht. Vanuit God gezien ben jij een nieuwe schepping. Je mag kind van God zijn en leven vanuit die verzoening. Wandel dan door Hem zegt Colossenzen 2. Bekijk jezelf en elkaar door de ogen van het geloof, door de ogen van Christus. Jezus diende ons, waste de voeten van zijn volgelingen. Wanneer Hij zich gaf voor ons om ons met God te verzoenen, zouden wij dan niet dezelfde houding hebben naar anderen toe? 2 Korinthe 5 maakt duidelijk dat door Jezus dood eens en voorgoed de deur is open gegaan naar Gods Vaderhart. Verzoening is een feit. God gooit de reddingsboei naar ons toe. Laat je redden. En geef dit Evangelie door. Vertel wie Jezus Christus is voor jou. Evangelisatie is geen hobby van enkelen, maar een must. Mensen moeten overtuigd worden tot geloof, opgeroepen worden om zich met God te laten verzoenen. Roep mensen op om hun leven te geven aan Jezus, om zich toe te vertrouwen aan Hem.

Jezus Christus alleen
Wat betekent het dat iemand met God is verzoend? Vers 17 zegt dat er een proces op gang komt van vernieuwing. God bepaalt de koers van je leven in heel je doen en laten. Je eigen ik staat niet langer voorop. Je leeft nu voor Hem. Je bent een nieuwe schepping geworden. Door het kruis en de opstanding van Jezus ben je een nieuwe creatie. Denk daarbij aan het beeld van de rups en de vlinder. Ze zijn niet hetzelfde. De vlinder was de rups, de rups wordt de vlinder. De rups verbergt zich in zijn cocon en langzamerhand wordt ze een vlinder. We gaan van een rups naar een vlinder toe. De rups kan geen rups blijven. Er is een vlinder in wording. Zo wil God dat we zijn. God maakt van ons een nieuwe schepping waarbij we het niet zelf meer voor het zeggen hebben. Het oude leven verwelkt, net als bladeren aan de boom in de herfst. Het nieuwe leven loopt uit. De oude mens sterft af, gaat de dood in om het nieuwe leven in Jezus Christus te mogen ontvangen. Het verlangen naar Hem groeit. Dat wedergeboren geloofsleven is fantastisch. Je wordt als een magneet naar God toegetrokken. Dat wil God je in Christus geven. 
Je mag leven in vrijheid. Die vrijheid heeft heel wat gekost. Christus gaf zijn leven met het oog op onze vrijheid tot in eeuwigheid. Dat nieuwe leven legt Hij in ons door de Heilige Geest. Bid intens om het werk van de Heilige in je leven en in het leven van de gemeente. Bid dat stromen van levend water mogen neerstromen op de gemeente, zodat mensen dat nieuwe leven mogen ontvangen. Zoek je leven niet buiten Christus. Zoek je leven niet in dat oude leven, waarbij jezelf de regie houdt. Geef je leven in handen van Jezus. Geef Hem de regie. Hij neemt je mee op weg naar het hemels koninkrijk, Hij neemt je mee naar Hem. Hij wil je ontvangen in de hemelse heerlijkheid. We kijken ernaar uit om Hem daar te ontmoeten in die hemelse heerlijkheid en om te leven met Hem. Als bruid op aarde kijken we uit naar de Bruidegom. We verwachten Hem terug uit de hemel. Dan zal Hij alles nieuw maken. Hij die op de troon zit zei: Zie Ik maak alle dingen nieuw. Glorie aan de Drie-enige, Vader Zoon en Heilige Geest.

Dank U voor wat U gedaan hebt voor ons mensen. Duizendmaal dank dat de verzoening een heilsfeit is. We bidden om Uw Geest. Laat het niet bij mooie woorden blijven. Laat verzoening de werkelijkheid van ons leven zijn. Geef dat we U mogen zoeken en U mogen kennen.
Help ons om het Evangelie te verkondigen. Geef ons kansen om dat te doen. Dat we mensen mogen oproepen om zich met U te verzoenen. Zegen de verkondiging van het Evangelie wereldwijd. Dat nog velen U en de vrede met U mogen leren kennen. Geef vrede Heer door de verzoening in Jezus Christus. Aan Hem zij alle glorie tot in eeuwigheid. Amen.

[Preekverslag: 2 Korinthe 5:11-21, ds. Van Santen, Dorkwerd 5-5-2019]

Hillie Snoeijer
Leef je Geloof

Cadeauwinkel
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com. Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang. Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij. Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!