donderdag 12 juli 2018

Vlucht voor de zondeDe zonde is een sterke macht in deze wereld.
Ieder mens is in de greep van de zonde terecht gekomen.
Niemand kan zeggen: "Ik heb nog nooit één zonde gedaan."
Jezus zei: "Ieder die de zonde doet,
is een slaaf van de zonde,"(Joh 8:34)
Als mensen staan we machteloos tegenover de zonde.
We kunnen ons nog zo voornemen om niet te zondigen,
maar we kunnen het uit onszelf niet waarmaken.
Van tijd tot tijd struikelen we en doen we opnieuw zonde.

Alleen de Heere Jezus kan ons werkelijk van zonde bevrijden.
Op Golgotha heeft Hij de macht van de zonde reeds gebroken.
De zonde zal niet het laatste woord hebben.
Eens zal er voorgoed afgerekend worden met de zonde.
Straks in de hemel,wanneer Gods rijk volkomen doorbreekt,
zal er nooit geen zonde meer worden gedaan.

Dat betekent niet dat we hier op aarde nooit meer zondigen.
Hier op aarde geldt dat we moeten vluchten voor de zonde.
We moeten er ver bij uit de buurt blijven.
De Bijbel zegt: De zonde is nu nog niet dood,
maar acht jezelf wel dood voor de zonde.
Vlucht daarom voor de zonde
en vraag God vergeving wanneer je struikelt.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 11 juli 2018

BekeringBekeer je.
Stop met waar je mee bezig bent.
Kom tot jezelf en maak de balans op.
Bezin je op je eigen situatie.
Zie je hulpeloosheid onder ogen.
Zie hoe de zonde je in zijn macht heeft. 
Dat je niet in staat bent jezelf daarvan te redden.
Dat je een Verlosser heel hard nodig hebt.
Kom tot oprechte zelfkennis.

Wend je tot God.
Erken dat je Hem nodig hebt.
Hij wil je redden en verlossen.
Hij is uit op verzoening met jou.
Dat bewees Hij in Christus, de Verlosser.
Vertrouw op wat Christus voor je heeft gedaan.
Schuil achter zijn bloed
en laat de Geest van God in je werken.
Kom tot de Vader
en geniet van het leven met Hem,
bevrijd van schuld en zonde.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 9 juli 2018

Gods liefde gaat naar jou uitGods liefde en belangstelling gaat uit naar jou.
God houdt van alles wat Hij heeft gemaakt.
Zijn liefde gaat naar je uit.
Je bent Hem dierbaar.
Jouw leven is kostbaar in Zijn ogen.

Zijn liefde voor jou is zo groot,
dat Hij zelfs Zijn eniggeboren Zoon
voor jou heeft opgeofferd aan het kruis!
Jezus gaf Zijn kostbaar bloed
om jou weer bij God terug te brengen.
Zijn bloed reinigt jou van zonde en onreinheid
zodat je weer in Gods nabijheid kunt zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 5 juli 2018

Geen veroordeling meer

Niemand kan zonden vergeven dan God alleen.
Hij biedt alle mensen aan hun schuld kwijt te schelden.
Wie als zondaar nederig tot Hem komt,
schuld erkent en vraagt om vergeving,
wordt door Hem volkomen gerechtvaardigd.
Op basis van het volbrachte werk van Christus
neemt God alle schuld van hem weg.

Daarom is er geen veroordeling meer
voor allen die in Christus zijn.
God neemt hen volledig aan.
Wat een heerlijk evangelie

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 4 juli 2018

God vertrouwenDe dagen waarin we leven zijn soms moeilijk,
maar onze God is met ons.
Het grootste geheim van het leven
ligt in deze vier woordjes:
vertrouw God in alles!
Wat er ook gebeurt,
houd er nooit mee op
om op de Almachtige te vertrouwen!
God is onze Toevlucht, een Sterkte en Hulp
als we in moeilijkheden raken.
Op God vertrouwen is niet altijd gemakkelijk.
Maar blijf zeggen: "Ik stel mijn vertrouwen op God."

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 3 juli 2018

Hemel en helHemel of hel,
dat zijn de enige twee opties
voor het leven na dit leven.

De hemel is een plek van eeuwige vreugde en vrede.
Mensen in de hemel zullen voor altijd bij God zijn.
De hel is een plek van eeuwige pijniging en wroeging.
Mensen in de hel zullen voor eeuwig zonder God zijn.
Wat zal jouw eeuwige bestemming zijn?

Waar jij het hiernamaals zult doorbrengen,
is afhankelijk van de allerbelangrijkste keuze
die je hier in dit leven maakt.
En dat is je keuze voor of tegen Jezus.
Een keuze voor Jezus leidt naar de hemel.
Een keuze tegen Jezus leidt naar de hel.
Geloof je in wat Jezus voor jou heeft gedaan?
Of ga je voorbij aan Jezus en heb je niets met Hem?

Hemel of hel.
Leven met God, leven zonder God.
Er hangt veel van jouw keuze af.
Beide opties worden je voorgehouden.
Waar kies jij voor?
Waar wil jij de eeuwigheid doorbrengen?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 2 juli 2018

Rust vinden bij GodVrede en rust vinden voor je hart.
Dat is waar ieder mens naar verlangt.
Ons hart kan onrustig zijn.
Ons geweten kan ons aanklagen.

Wanneer jij je onrustig voelt,
kun je net als de psalmdichter jezelf aanspreken:
O, mijn ziel wat ben je onrustig in mij.
Vestig je hoop weer op God,
eens zal ik Hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.

Hoor wat Jezus tot je zegt:
Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal Ik jullie rust geven.
Neem mijn juk op je en leer van Mij,
want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!