donderdag 31 augustus 2017

Waarom stille tijd?

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Begin je dag met God.
Lees een gedeelte uit de Bijbel.
Praat met God in gebed.
Koester je in Zijn liefde en warmte.
Ervaar dat God goed en genadig is.

Je stille tijd met God is belangrijk.
Sla het niet over.
Want het bereidt je voor
om gedurende de dag
door God gebruikt te worden.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 30 augustus 2017

Geef liefde

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Vandaag is het jouw taak
om met liefde op pad te gaan.
Geef de mensen om je heen liefde.
Doe iets goeds voor de ander.

Word je bewust van je omgeving,
merk op wanneer een ander het moeilijk heeft.
Glimlach naar de mensen,
doe wat je kunt om hun dag
een beetje mooier te maken.

Wees niet zo gefocust op je eigen plannen.
Heb aandacht voor de mensen om je heen.
Ga helpen, wees liefdevol en vriendelijk.
Laat merken in je doen en laten
dat liefde nog bestaat.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 29 augustus 2017

Je naaste liefhebben als jezelf

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Mag je van jezelf houden?
Ja, je mag van jezelf houden.
God zegt immers: Heb je naaste lief als jezelf.
God zei niet dat we onze naaste moeten liefhebben
in plaats van onszelf of ondanks onszelf, maar als onszelf.
Dat betekent dat je van jezelf mag houden.
Dat betekent dat je goed voor jezelf mag zorgen.

God zegt echter wel dat we net zoveel liefde en zorg
voor andere mensen moeten dragen
als voor onszelf - dat is de norm.
Alles wat je voor jezelf zou doen,
behoor je ook te doen voor die ander.
Dat maakt het leven heel eenvoudig,
maar ook bijzonder veeleisend.

Hou van jezelf.
Hou op dezelfde manier van je naaste.
Liefde voor God zal je helpen dit gestalte te geven.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 28 augustus 2017

Van lijden tot heerlijkheid

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Jezus leert:
dat lijden de weg naar heerlijkheid is,
dat moeilijkheid de weg naar triomf is,
dat schijnbare nederlaag de weg naar overwinning is.

Wanneer je Jezus wilt volgen,
weet dan dat dat niet gemakkelijk zal zijn.
Christus ging door lijden tot heerlijkheid,
dat zal ook gelden voor zijn volgelingen.

Het christenleven brengt strijd en moeite met zich mee.
Maar weet: het lijden van nu zal niet opwegen
tegen de heerlijkheid die je staat te wachten.
Het gaat van lijden tot heerlijkheid.

Als je lijdt, weet dat het maar voor even is.
Nu deel je nog in Zijn lijden.
Maar als Jezus terugkomt,
deel je in Zijn heerlijkheid.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 24 augustus 2017

Schaam je niet voor Jezus

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Jezus volgen.
Dat maakt je voor de wereld tot een buitenbeentje.
Mensen zullen je er om uitlachen.
Als christen behoor je tot een minderheid.
Mensen van deze wereld hebben een afkeer van God.

Wat is het dan verleidelijk
om soms te doen alsof je Hem niet kent.
Je zult verzocht worden
om niet voor Hem uit te komen,
te doen alsof je niet bij Hem hoort.

Maar overwin je schaamte.
Schaam je niet voor Jezus.
Kom er voor uit dat je bij Hem hoort.
Laat de mensen maar weten dat je christen bent.
Dan zal Hij zich bij zijn terugkomst niet schamen voor jou.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 23 augustus 2017

Pas op voor misleiding

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

In de laatste dagen zal de misleiding toenemen.
Dat is waar de Bijbel je op attendeert.
Satan wil je graag op een dwaalspoor brengen.
Hij is de vader van de leugen.
En hij wil graag dat jij zijn leugens gelooft.
Zodat jij het leven wat God voor je wil zult mislopen.

Laat je niet misleiden.
Vraag God of Hij je wil leiden in de waarheid.
Vraag Hem je te laten zien waar jij de mist ingaat.
Zodat je denken vernieuwd kan worden.
De leugen vervangen kan worden door waarheid.
En de waarheid zal je vrijmaken.

Gods Woord is de waarheid.
Ken dat Woord, zodat je de misleiding doorziet.
Vul je denken met Gods waarheid.
Laat die waarheid de basis van je leven zijn.
Wees waakzaam, laat je niet misleiden.
Geloof de leugen niet.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 22 augustus 2017

Jezus vertegenwoordigen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Als christen vertegenwoordig je Christus op deze aarde.
Je bent Zijn ambassadeur.
Jij mag iets laten zien van wie Hij is.
Geweldig dat God dat aan jou toevertrouwt.

Leven als vertegenwoordiger van Christus
is in deze wereld niet gemakkelijk.
Daarom zijn we soms geneigd tot het compromis.
We doen water bij de wijn
om maar niet teveel uit de toon te vallen.
Maar dat is niet waartoe God je geroepen heeft.

Durf anders te zijn.
Durf Jezus te laten zien door jou heen.
Wees een ware ambassadeur van Christus.
Opdat de mensen benieuwd worden naar Jezus.
En op zoek gaan naar Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 21 augustus 2017

Belijd je zonden

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Probeer je zonden toch niet te verdoezelen.
Erken het wanneer je iets niet goed hebt gedaan.
Dat je voorbij bent gegaan aan wat God van je vroeg.
Doe niet alsof je zonden er niet zijn.

Zonden verbergen
betekent in de macht van de zonde blijven.
Breng je zonden in het licht.
Belijd je zonden aan God en aan elkaar.
Dat breekt de macht van de zonde in je leven.

God wil je je zonden vergeven.
Hij weet allang wat jij verkeerd hebt gedaan.
Kom tot erkenning van je slechte daden.
Dan is God bereid om je zonden uit te wissen.
Hij maakt je vrij van die schuld.
Hij reinigt je van alle kwaad.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 17 augustus 2017

God wijst je niet af

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Soms sla je de plank volledig mis.
Doe je iets wat niet goed is.
Moet je dan bang zijn dat God je afwijst?
Net zoals mensen dat wel doen?

Nee, God wijst je niet af wanneer je zondigt.
Hij schrijft je niet af omdat je iets niet goed doet.
Kijk maar eens naar het leven van de richter Simson.
Zijn daden waren niet goed te keuren.
Hij ging zo vaak zijn eigen weg.
Toch liet God hem niet in de steek.

God was bij Simson toen hij gevangen zat.
Het haar van Simson groeide weer aan.
Zijn haar stond symbool voor Gods kracht in zijn leven.
En God gaf Simson opnieuw kracht.
Hij liet zien dat Hij sterker was dan de Filistijnen.
God had Simson niet in de steek gelaten.

God schrijft je niet af wanneer je verkeerd handelt.
Hij ziet graag dat je met je zonden tot Hem komt.
Hij staat klaar met Zijn vergeving wanneer jij berouw hebt.
Hij wil je niet kwijt, want Hij houdt van je.

Wees daarom niet bang voor God
wanneer je zonden je dwars zitten.
God wijst je niet af.
Je bent nog steeds welkom bij Hem.
Hij wil je zonden vergeven en wegdoen.
Zoek Zijn nabijheid, Hij wijst je niet af.
Hij wil verder gaan met jou.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 16 augustus 2017

Kom tot Mij

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Gods goede nieuws van redding door Jezus
wordt al vele eeuwen aan de wereld verkondigd.
Heb jij het goede nieuws al gehoord?
Weet jij dat Jezus kwam om ons te redden
en ons nieuw leven te geven door de Heilige Geest?
Jezus stierf in onze plaats.
Hij nam de zonde van de wereld op zich.
Om ons rechtvaardig te maken voor God.

Velen kwamen tot geloof
bij het horen van dit goede nieuws.
Hoe is dat bij jou?
Hoe vaak heb jij het goede nieuws al gehoord?
Heb jij al gekozen voor Jezus?

God komt naar je toe in de Bijbel.
Hij laat je weten dat Hij van je houdt.
Dat Hij je wil redden en je in Zijn nabijheid wil.
Hij nodigt je uit: "Kom tot Mij."
Hoe reageer jij op Zijn uitnodiging?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 15 augustus 2017

Genieten van God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloKun jij genieten van God?
Genieten van Hem om wie Hij voor je is?
Genieten van Hem vanwege Zijn aanwezigheid in je leven?
Genieten van Hem voor alle dingen die Hij voor je heeft gedaan?
Genieten van de woorden die Hij tot je spreekt?

Ja, je mag van God genieten.
Daarmee verheerlijk je Zijn naam.
Van God genieten betekent Hem eren.
En dat is wat Hij graag ziet.

Geniet van God.
Vind je vreugde in Hem.
Verlang ernaar in Zijn aanwezigheid te zijn.
Jouw verlangen is dan Zijn verlangen.
Hij verlangt ernaar dat je vreugde vindt in Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 14 augustus 2017

Getuigen van Jezus

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Heer help mij om van Jezus te getuigen.
Om de mensen te vertellen dat er alleen redding is door Hem.
Met die boodschap mag ik de wereld intrekken.
Die boodschap is bedoeld voor alle mensen.

Jezus betaalde met Zijn leven voor onze ongehoorzaamheid.
Hij geeft ons Zijn rechtvaardigheid.
Alleen door Hem ontkomen wij aan Gods oordeel.
Alleen door Hem zijn wij vrij en mogen we leven.

Laat mij vrijmoedig dit goede nieuws vertellen.
Maak mij een getuige van U.
Geef mij de kracht van Uw Geest.
Zodat anderen het evangelie mogen horen.

God overtuigt U de mensen van de waarheid.
Geef dat ze mogen gaan geloven in Jezus.
Dat ze Jezus als hun Redder en Verlosser aannemen.
Zodat ze voor altijd mogen delen in het heil door Jezus.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 10 augustus 2017

Het is volbracht!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Jezus kwam naar deze aarde
om voor ons te lijden en te sterven.
Om zo voor ons verzoening te bewerken.
Dat was de opdracht die God Hem gaf.

Jezus ging de weg van lijden.
Hij nam onze zonde op zich.
Hij stierf in onze plaats.
Hij gaf Zijn leven tot in de dood.

Toen Hij alles gedaan had wat God van Hem vroeg
riep Hij het uit: "Het is volbracht!"
Het is klaar, alles is uitgevoerd.
Wat God van Hem wilde, had Hij gedaan.

Wat een voldoening moet dit Jezus hebben gegeven.
Het verzoeningswerk was klaar, het was helemaal af.
Er hoeft nu niets meer te gebeuren om ons met God te verzoenen.
Jezus heeft alles daarvoor al gedaan.

Het is volbracht.
Nu mag jij delen in die verzoening.
Het kan weer goed zijn tussen God en jou.
Jezus, dank U wel voor Uw volbrachte werk.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 9 augustus 2017

Leer vergeven

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Is jou onrecht aangedaan?
Heeft iemand jou gekwetst en pijn gedaan?
Hoe ga je daar mee om?
Wat moet je ermee?

Gods Woord spoort ons aan om te vergeven.
Je moet niet vast blijven zitten in je pijn.
Wat je is aangedaan is niet fair en eerlijk.
Maar laat het niet blijvend je leven verzieken.

Vergeven is niet gemakkelijk.
Niet vergeven heeft echter ook een prijs.
Niet vergeven verteert je van binnenuit.
Het vreet aan je.
Het leidt tot verbittering.

Vergeef anderen voor je eigen gemoedsrust.
Laat het rusten, leg het neer bij God.
Wees niet uit op vergelding.
Het zal je goed doen.

Vraag God de kracht om te vergeven.
Wees genadig en barmhartig.
Vergeef ook al verdient de ander dat niet.
Zo kom je los van het onrecht dat je is aangedaan.

Vergeving schenken is niet gemakkelijk.
Maar God wil je er bij helpen.
Hij weet als geen ander wat vergeving kost.
Het kostte Hem Zijn eigen Zoon.

Vergeven is niet gemakkelijk.
Niet vergeven heeft ook zijn prijs.
Leer vergeven.
Doe het voor jezelf.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 8 augustus 2017

Het goede doen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Kies ervoor het goede te doen.
Daarmee maak je de wereld om je heen een stukje mooier.

Kies ervoor het goede te doen.
Dat betekent meer van God in je leven.

Kies ervoor het goede te doen.
Ook als het niet gemakkelijk is.

Kies ervoor het goede te doen.
Het zal je een voldaan gevoel geven.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 7 augustus 2017

Tel je zegeningen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloWaar richt jij je aandacht op?
Op de dingen die goed gaan in je leven?
Of sta je stil bij de brokken en de puinhopen?
Waar kies jij voor?

Tel je zegeningen en niet je scherven.
Laat dat de houding in je leven zijn.
Het zal je helpen om Gods liefde op te merken.
Het doet je Zijn zegen in je leven te zien.

God zegent je in zoveel dingen.
In grote, maar heel vaak ook in de kleine dingen.
Leef met een dankbaar en vreugdevol hart.
Geef God de eer voor alles wat Hij je schenkt.

Tel je zegeningen, één voor één,
tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze alle, tel ze één voor één,
en je ziet Gods liefde dan door alles heen.

(gemaakt naar aanleiding van een preek)

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 3 augustus 2017

Geen weeskind

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloToen Jezus met hemelvaart naar de hemel ging,
gaf Hij nadrukkelijk aan dat Hij
ons niet als wezen achter zou laten.

Hij ging heen, maar niet zonder ons de Geest te geven.
De Geest helpt ons, zorgt voor ons en staat ons bij.
Wij hoeven het niet zonder Jezus kracht te doen.
De Geest neemt Zijn plaats in en geeft ons Zijn vrede.

Door de Geest is Jezus heel dicht bij ons.
Hij is niet ver af, Hij woont door Zijn Geest in je hart.
Waar de Geest is daar is Hij.
Jezus laat ons niet als wezen achter.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 2 augustus 2017

Je toekomst is zeker

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Je hoeft je als christen geen zorgen te maken over de toekomst.
Jezus maakt in de hemel een woning voor je klaar bij Zijn Vader.
Daar mag je samen met de Vader en de Zoon voor altijd wonen.
Jezus komt je halen, zodat je zult zijn waar Hij is.

Je hoeft je geen zorgen te maken over hoe je er zult komen.
Je kent Jezus en Hij is de Weg.
Hij brengt je bij de Vader thuis.
Je zult je thuis voelen bij de Vader en de Zoon.

Hier mag je als christen vast op hopen.
Jezus heeft het zelf gezegd.
Hij geeft geen valse hoop.
De hemel is echt, geen menselijk verzinsel.
En jij bent bestemd om daar met Hem te zijn.

Hij laat je niet aan je lot over.
Hij komt terug op de wolken
en dan neemt Hij je mee naar de hemel.
O, wat heerlijk zal dat zijn

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 1 augustus 2017

Bruikbaar voor God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Je hoeft niet volmaakt te zijn om bruikbaar te zijn voor God.
God maakt vaak juist gebruik van zwakke mensen
om Zijn werk in en door hen heen te kunnen doen.
Juist in zwakheid schittert Gods kracht en eer.

Gideon voelde zich klein en nietig,
toch gebruikte God hem in Zijn plan.
Toen Jezus gevangen genomen werd,
verloochende Petrus Hem en ging er snel vandoor.
Toch heeft hij heel veel voor Christus
en de opbouw van Zijn kerk betekent.

God geeft mensen een plek in Zijn plan.
Hij doet Zijn werk door zwakke mensen heen.
Ook voor jou heeft Hij een taak.
Ook al voel jij je er wellicht niet goed genoeg voor.
Je bent bruikbaar voor God.

Bid maar of God Zijn werk door jou heen wil doen.
Heer, gebruik mij in Uw plan.
Mijn tekortkomingen zijn voor U geen probleem.
U bekwaamt mij om Uw werk te doen.
Dank U wel daarvoor.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!