donderdag 28 april 2016

Jezus volgen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Van voorbeelden kun je veel leren.
Voorbeelden vormen een fantastische inspiratiebron.
Door naar het voorbeeld van iemand
te kijken en ernaar te luisteren,
kom je verder in het leven.

In je dagelijks leven wil Jezus jouw voorbeeld zijn.
Hij laat op een geweldige manier zien
hoe je kunt leven vanuit geloof en vertrouwen op God.
Laat je door Hem inspireren.
Volg Hem, ga bij Hem in de leer.

Jezus leefde elke dag dicht bij Zijn Vader.
Hij deed niet Zijn eigen wil, maar Gods wil.
Jezus was vriendelijk en deed wat goed was.
Hij vertelde mensen het goede nieuws.
Het goede nieuws van verlossing en redding.

Wanneer je Jezus volgt,
wanneer je Jezus discipel en leerling wil zijn,
doe dan wat Jezus deed.
Volg Zijn voorbeeld.

Leef dicht bij God, je hemelse Vader,
Volg niet je eigen wil, maar Gods wil.
Wees vriendelijk en doe het goede.
Vertel de mensen het goede nieuws.
Laat je inspireren door Jezus voorbeeld.
Volg Jezus iedere dag.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------
BOEKENTIP:

HOE JE VRIENDEN MAAKT EN MENSEN BEÏNVLOEDT (DALE CARNEGIE, € 21,95)

Dit oorspronkelijk in 1936 geschreven boek is nog steeds actueel en is een van de best verkochte boeken aller tijden. Carnegie (1888-1955) beschrijft in vlotte stijl hoe je vrienden maakt en mensen kunt beïnvloeden. Hij beschrijft drie basisprincipes voor het omgaan met andere mensen: bekritiseer niet, veroordeel niet en klaag niet; laat je waardering blijken, eerlijk en oprecht; wek bij de ander een gretig verlangen om in actie te komen. Deze basisprincipes lijken vanzelfsprekend, maar Carnegie maakt duidelijk dat mensen vaak juist het tegenovergestelde doen. Vervolgens legt hij uit hoe je jezelf bemind kunt maken, hoe je anderen kunt overtuigen en hoe je een leider kunt zijn zonder weerstand op te roepen.
Koop bij bol.com

dinsdag 26 april 2016

Durf risico's nemen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloDurf jij in het geloof risico's te nemen?
Of speel jij liever op safe?

Je kunt je zo gemakkelijk laten afschrikken
door allerlei obstakels die je op je weg zou kunnen tegen komen.
Echter de grootste valkuil in het leven is niets te riskeren.
Als je te voorzichtig bent, zul je nooit wat bereiken.

Durf in het geloof risico's te nemen met God.
Met Hem ben je tot alles in staat.
Zet je in om iedere dag het goede te doen.
Te leven uit je geloof.
Ja, dan loop je risico op fouten.
Maar het geeft je wel de voldoening
je geloof ook echt te leven.

Leef je geloof.
Ga ervoor met alles wat in je is.
Laat je door niets en niemand afschrikken.
Ga voor goud, ga voor God.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------
BOEKENTIP:

HOE JE VRIENDEN MAAKT EN MENSEN BEÏNVLOEDT (DALE CARNEGIE, € 21,95)

Dit oorspronkelijk in 1936 geschreven boek is nog steeds actueel en is een van de best verkochte boeken aller tijden. Carnegie (1888-1955) beschrijft in vlotte stijl hoe je vrienden maakt en mensen kunt beïnvloeden. Hij beschrijft drie basisprincipes voor het omgaan met andere mensen: bekritiseer niet, veroordeel niet en klaag niet; laat je waardering blijken, eerlijk en oprecht; wek bij de ander een gretig verlangen om in actie te komen. Deze basisprincipes lijken vanzelfsprekend, maar Carnegie maakt duidelijk dat mensen vaak juist het tegenovergestelde doen. Vervolgens legt hij uit hoe je jezelf bemind kunt maken, hoe je anderen kunt overtuigen en hoe je een leider kunt zijn zonder weerstand op te roepen.
Koop bij bol.com

maandag 25 april 2016

Maak het verschil

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Mensen beïnvloeden elkaar.
Wat jij doet, heeft effect op een ander.
En dat geldt natuurlijk ook omgekeerd.
Jouw invloed kan zijn ten goede of ten kwade.
Jouw invloed kan anderen opbouwen of beschadigen.

Gebruik je invloed om anderen goed te doen.
Wees een zegen voor de mensen om je heen.
Maak het verschil in iemands leven.
God zegent jou om anderen tot zegen te zijn.

Neem je vandaag voor om doelbewust tot zegen te zijn.
Voor wie kun jij vandaag het verschil uitmaken?
Gebruik jouw invloed om anderen op te bouwen.
Maak het verschil.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------
BOEKENTIP:

HOE JE VRIENDEN MAAKT EN MENSEN BEÏNVLOEDT (DALE CARNEGIE, € 21,95)

Dit oorspronkelijk in 1936 geschreven boek is nog steeds actueel en is een van de best verkochte boeken aller tijden. Carnegie (1888-1955) beschrijft in vlotte stijl hoe je vrienden maakt en mensen kunt beïnvloeden. Hij beschrijft drie basisprincipes voor het omgaan met andere mensen: bekritiseer niet, veroordeel niet en klaag niet; laat je waardering blijken, eerlijk en oprecht; wek bij de ander een gretig verlangen om in actie te komen. Deze basisprincipes lijken vanzelfsprekend, maar Carnegie maakt duidelijk dat mensen vaak juist het tegenovergestelde doen. Vervolgens legt hij uit hoe je jezelf bemind kunt maken, hoe je anderen kunt overtuigen en hoe je een leider kunt zijn zonder weerstand op te roepen.
Koop bij bol.com

donderdag 21 april 2016

Liefde is belangrijker dan kennis

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Liefde is belangrijker dan kennis.
Kennis is in zichzelf niet verkeerd,
maar het leidt gemakkelijk
tot trots en superioriteitsgevoel.

In plaats van te proberen
indruk te maken op anderen met je kennis,
moet je proberen anderen te bemoedigen
en op te bouwen in liefde.
-------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com

Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!


Koop bij bol.com

bol.com Partner
------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 20 april 2016

Reactie Gods kind: Borstpantser van de rechtvaardigheid
Gods dochter, zoon reageert op Vaders brief (8): Borstpantser van de rechtvaardigheid

Vader,

Ik dank U dat U mij voortdurend beschermt
tegen de aanvallen van de vijand.
Dank U dat Uw wapenrusting niet faalt.

Ik ben onvolmaakt, Heer.
Ik struikel zo vaak in de strijd,
maar Uw rechtvaardigheid zal altijd mijn hart beschermen.
Het is niet mijn rechtvaardigheid.
Ik schiet altijd tekort.
Maar Uw rechtvaardigheid faalt nooit.

Uw rechtvaardigheid is mijn rijkdom.
Alleen door Uw rechtvaardigheid kan ik vrede ontvangen.
Ik dank U voor dit geschenk
en ik vraag U Uw werk in mij af te maken.

Ga door om dingen uit me te halen die niet van U zijn
en vervang ze door dingen die dat wel zijn.
Herstel mijn gedachten en hervorm mijn leven,
tot het goed is in Uw ogen Heer.

Ik dank U voor Uw rechtvaardigheid
en dat ik altijd onder Uw bescherming ben.
Maak me sterk om iedere dag te leven
op een manier die mijn dankbaarheid aan U laat zien Vader.

Amen.

Vorige post uit deze serie: Vaders brief (8): Borstpantser van de rechtvaardigheid

Geschreven en vrij vertaald naar aanleiding van:
"Dearest Daughter, become who you were created te be" van Jeremy Mark Lane. 

Mag God ook jouw hart winnen?
Fijn wanneer je inhoudelijk reageert op dit bericht,
zodat we daarmee ook elkaar verder kunnen opbouwen.
Ik vraag je dit bericht te delen met anderen,
zodat vele harten voor God gewonnen mogen worden!


------------------------------------------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 19 april 2016

Brief van Vader (8): Borstpantser van de rechtvaardigheid

Dearest Daughter; Hillie Snoeijer; Leef je geloof


BRIEF VAN VADER (8): BORSTPANTSER VAN DE RECHTVAARDIGHEID

Lieve dochter, lieve zoon,

Stop niet met strijden!

De vijand zal proberen achter je bescherming te komen.
Hij zal proberen je gevangen te nemen.
Hij wil een gedachte, een gevoel, een reactie in je plaatsen,
die niet van Mij afkomstig is.
De vijand is erop uit je hart in beslag te nemen.
Maar wanneer je Mijn wapenrusting draagt,
zal de aanval zonder resultaat afketsen op je borstpantser.

Gesp het borstpantser van de rechtvaardigheid aan (Ef. 6:14)
Zonder dit borstpantser, zonder rechtvaardigheid,
zal de aanval van de vijand fataal zijn.
Maar met het borstpantser van rechtvaardigheid ben je beschermd.

Maar het is niet je eigen rechtvaardigheid die je beschermt -
zonder Mij ben je niet rechtvaardig.
Wij zijn allemaal besmet en bevlekt door de zonde.
Als we onze mantels van gerechtigheid aantrekken,

bijken het met bloed bevlekte kleren te zijn.
Wij verdorren en vallen af als bladeren in de herfst.
En als de wind blazen onze zonden ons weg. (Jesaja 64:6)

Het is alleen Mijn rechtvaardigheid die je kan redden.
En dit is Zijn naam:
De HERE onze Gerechtigheid  (Jeremia 23:6)

Er zal een dag komen
dat je strijd ten einde zal zijn.
Je zult delen in Mijn overwinning.
In de woestijn zal het recht wonen
en daardoor zal er vrede zijn.
Rust en vertrouwen zullen daar voor eeuwig regeren (Jesaja 32:17)


Bescherm je hart.
Bedek jezelf met het borstpantser van Mijn rechtvaardigheid.

Je liefhebbende Vader.

Vorige post uit deze serie: Reactie Gods kind: Gordel van de waarheid

Geschreven en vrij vertaald naar aanleiding van:
"Dearest Daughter, become who you were created te be" van Jeremy Mark Lane. 

Fijn wanneer je inhoudelijk reageert op dit bericht,
zodat we daarmee ook elkaar verder kunnen opbouwen.
Ik vraag je dit bericht te delen met anderen,
zodat vele harten voor God gewonnen mogen worden!

------------------------------------------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 14 april 2016

Reactie Gods kind: Gordel van de waarheid

Dearest Daughter; Hillie Snoeijer; Leef je geloof


Gods dochter, zoon reageert op Vaders brief (7): Gordel van de waarheid

Vader,

Ik weet dat er een strijd gaande is.
Ik weet dat de vijand er voortdurend op uit is om mij te verslaan.
Dat hij niet zal stoppen om mij in mijn hart en denken aan te vallen.
Ik weet ook dat U altijd aan mijn zijde staat,
voor mij strijd en dat U altijd bij mij bent,
ongeacht de omstandigheden.

Ik vraag vandaag en elke dag
dat U mij omkleedt met uw wapenrusting.
Het is alleen door Uw bescherming
dat ik kan standhouden tegen de aanvallen van satan.
Doe Uw gordel van de waarheid om mijn middel, Vader
en geef mij het vermogen om de leugen te onderscheiden van de waarheid,
om onderscheid te maken tussen goed en kwaad.

De waarheid is dat wat ik ook heb gedaan,
welke fouten ik ook heb gemaakt,
of hoeveel leugens ik heb geloofd -
Ik ben een kind van God
en mijn doel en toekomst liggen in U.
U hebt alles in Uw hand.
U redt, U verlost, U hoort mij
en U strijdt aan mijn kant.
Dat is de waarheid.

Vader, rust me toe en maak me sterk
om de leugen te vervangen door de waarheid.

Amen.

Vorige post uit deze serie: Vaders brief (7): Gordel van de waarheid

Geschreven en vrij vertaald naar aanleiding van:
"Dearest Daughter, become who you were created te be" van Jeremy Mark Lane.
Mag God ook jouw hart winnen?
Fijn wanneer je inhoudelijk reageert op dit bericht,
zodat we daarmee ook elkaar verder kunnen opbouwen.
Ik vraag je dit bericht te delen met anderen,
zodat vele harten voor God gewonnen mogen worden!


------------------------------------------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 13 april 2016

Brief van Vader (7): Gordel van de waarheid

Dearest Daughter; Hillie Snoeijer; Leef je geloof


BRIEF VAN VADER (7): RIEM VAN DE WAARHEID
 
 Lieve dochter, lieve zoon,

Maak u klaar! Doe de gordel van de waarheid om. (Ef 6:14)

Het grootste wapen van de vijand is de leugen.
De enige verdediging hiertegen is de waarheid.

De vijand haat je vrijheid
en is erop uit je te overwinnen.
Geen moeite is hem te groot
om jouw denken te vullen met leugens en twijfels
over wie je bent, wat je hebt gedaan
en welke toekomst Ik voor je klaar heb liggen.

Leugen: Jezus heeft je niet gered.
Waarheid: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven," zei Jezus. 
"Als jullie Mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen.
Van nu af aan kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem gezien."
(Joh 14:6)

Leugen: God wijst je niet de weg.
Waarheid: Maar als de Heilige Geest komt,
zal Hij jullie de weg naar de volledige waarheid wijzen.
Wat Hij jullie zal zeggen, heeft Hij niet uit zichzelf,

maar Hij geeft door wat Hij hoort
en Hij zal bekend maken wat komen gaat. (Joh 16:13)

Leugen: God hoort je niet.
Waarheid: De Here is dichtbij ieder die Hem aanroept met een zuiver hart. (Ps 145:18)

Leugen: Je moet beter zijn. Je moet je handelen zuiveren voordat God aandacht aan je zal geven.
Waarheid: Want Mozes heeft ons ooit de wet gegeven,
maar Jezus Christus bracht ons genade en waarheid. ( Joh 1:17)

Leugen: Deze opleving zal snel uitdoven.
Waarheid: Want de waarheid blijft in ons en zal altijd bij ons zijn. ( 2 Joh 1:2)

Zet tegenover elke leugen de waarheid
en je kunt niet verslagen worden.

Je liefhebbende Vader.

Vorige post uit deze serie: Reactie Gods kind: Krijgsgevangene

Geschreven en vrij vertaald naar aanleiding van:
"Dearest Daughter, become who you were created te be" van Jeremy Mark Lane. 

Fijn wanneer je inhoudelijk reageert op dit bericht,
zodat we daarmee ook elkaar verder kunnen opbouwen.
Ik vraag je dit bericht te delen met anderen,
zodat vele harten voor God gewonnen mogen worden!

------------------------------------------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 7 april 2016

Reactie Gods kind: Krijgsgevangene

Dearest Daughter; Hillie Snoeijer; Leef je geloofGods dochter, zoon reageert op Vaders brief (6): Krijgsgevangene

Vader,

Ik wil niet langer een gevangene van de vijand zijn in deze oorlog.
Ik voel de strijd en ik begrijp het gevecht,
en ik zal mijn vrijheid niet verliezen aan de vijand en tegenstander.

Ik presenteer mijzelf als Uw gevangene -
nooit meer gevangene van de duisternis,
van de nutteloosheid en dood,
maar van het licht dat U geeft,
van het overvloedige leven dat U aanbiedt
en van de eeuwigheid die U belooft.

Maak mij sterk, Vader
om me niet te laten afleiden door nutteloze dingen.
Maak me krachtig,
om niet weer slaaf van deze wereld te worden.
Geef dat ik mijn tijd, energie en mijn hart steek in de dingen van U.

Maak mij tot wat U mij gemaakt hebt.
Geef mij een heldere visie,
reinig en herstel mijn hart,
breng mij in mijn potentieel.
Voed mij met Uw kracht, Uw vreugde en Uw doel.
Breng mij tot het volle leven.
Als gevangene van U, claim ik mijn vrijheid.
Bind mijn hart, Here, verklaar mij vrij en bevrijd me van de duisternis.

Amen.

Vorige post uit deze serie: Vaders brief (6): Krijgsgevangene

Geschreven en vrij vertaald naar aanleiding van:
"Dearest Daughter, become who you were created te be" van Jeremy Mark Lane.
Mag God ook jouw hart winnen?
Fijn wanneer je inhoudelijk reageert op dit bericht,
zodat we daarmee ook elkaar verder kunnen opbouwen.
Ik vraag je dit bericht te delen met anderen,
zodat vele harten voor God gewonnen mogen worden!


------------------------------------------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 6 april 2016

Brief van Vader (6): Krijgsgevangene

Dearest Daughter; Hillie Snoeijer; Leef je geloof
BRIEF VAN VADER (6): KRIJGSGEVANGENE
 
 Lieve dochter, lieve zoon,

Krijgsgevangene: een persoon die vastgehouden wordt
en beperkt wordt door een tegenstander, vijand of crimineel.

Er is op dit moment een oorlog gaande.
Het is overal om je heen en
er zijn maar weinigen die zich dat bewust zijn.
Toch is ieder persoon - iedereen - een gevangene ervan. 

Oorlog: een strijd of conflict
tussen tegenover elkaar staande krachten

met het oog op een bepaalde uitkomst.

Wat deze oorlog echter anders maakt,
is dat de gevangenen KIEZEN aan welke kant ze staan.
Ze kiezen aan wie ze zich willen onderwerpen.

Gevangene: eigendom van en gecontroleerd door een ander
en van hem afhankelijk zijn voor je behoeften.

De keuzes in deze strijd zijn duidelijk -
gevangene worden van de Heer, je God,
óf gevangene worden van de vijand.
Gevangene van het Licht óf van de duisternis.
Leven óf dood.
Kies voor God.
Niets doen, niet kiezen, is kiezen voor de vijand.

De gevolgen van de keuzes zijn al net zo duidelijk - 
zij die gevangene van de vijand worden,
zullen strijden en strompelend door hun bestaan gaan,
opgeslokt door zinloze dingen,
altijd worstelend tegen hun eigen banden.
Nooit vrij, nooit vol leven.

Gebondenheid: dienstbaarheid of onderwerping
aan een controlerend persoon of macht.

Zij die God kiezen, zullen volledig worden
wat en wie ze bedoeld waren te zijn.
Ze zullen begrijpen en beginnen te streven
naar het realiseren van hun volledige potentieel,
dat groter is dan ze zich ooit kunnen voorstellen.
Ze zullen voelen dat hun hart hersteld is
en hun visie zal duidelijk worden.
Ze zullen rechtop staan, volop levend,
en het pad van hun bestemming gaan lopen.
Ze worden gevoed door kracht en vreugde.
Door gevangene van God te worden, worden ze vrij.

Vrij: bevrijd zijn of het ontbreken van iets onaangenaams of iets dat je bindt.
Vrij: niet het onderwerp van beperking of officiële controle zijn.
Vrij: niet onderworpen of ingeperkt zijn.
Vrij: in staat zijn je te bewegen in alle richtingen.
Vrij: niet beperkt worden of je aan moeten passen aan conventionele vormen.
Vrij: niet toestaan van slavernij.

Iedereen is gevangene.
Velen schieten hun doel voorbij.
Maar niemand is door Mij vergeten.
Kies voor je Vader.

Jesaja 61:1 De Geest van God, de HERE, rust op mij, 
omdat de HERE mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws 
aan mensen die lijden en worden onderdrukt.
Hij heeft mij gestuurd 
om mensen met gebroken harten te troosten,
voor gevangenen vrijlating uit te roepen
en hen die opgesloten zitten, te bevrijden.

Vorige post uit deze serie: Reactie Gods kind: Het is een keuze

Geschreven en vrij vertaald naar aanleiding van:
"Dearest Daughter, become who you were created te be" van Jeremy Mark Lane. 

Fijn wanneer je inhoudelijk reageert op dit bericht,
zodat we daarmee ook elkaar verder kunnen opbouwen.
Ik vraag je dit bericht te delen met anderen,
zodat vele harten voor God gewonnen mogen worden!

------------------------------------------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 5 april 2016

Reactie Gods kind: Het is een keuze


Dearest Daughter; Hillie Snoeijer; Leef je geloof


Gods dochter, zoon reageert op Vaders vijfde brief: Het is een keuze

Vader,

Ik vraag U mij te vergeven
voor de jaren die ik in zwakheid wandelde.
Ik dacht sterk te zijn,
ik dacht mezelf te kunnen redden.
Ik dacht de controle te hebben.
Maar wat ik had was niets.
Zonder U is er niets dan zwakheid.

Vergeef me dat ik bleef doorgaan in slavernij.
Ik bleef ermee doorgaan, mijn hoofd gebogen,
vele jaren voor ik eindelijk luisterde naar U.
Ik was gebonden en een slaaf van de wereld.

Vergeef me dat ik bleef hangen in frustratie voor zo lange tijd.
Me verbazend dat ondanks mijn inspanningen,
niets leek te werken zoals het zou moeten werken.
Ik reageerde mijn frustraties af op degenen die ik het meeste liefhad.

Vergeef me voor slechts te bestaan.
Om me door de dag heen te worstelen
en niet Uw hand in mijn leven te zien
op elk moment van iedere dag.
Ik was levend, maar leefde niet echt.

Vanaf nu kies ik kracht boven zwakheid.
Ik kies vrijheid in plaats van slavernij.
Ik kies vreugde in plaats van frustratie.
Bovenal, ik kies om te leven.
Ik kies U, Vader.

Amen.

Vorige post uit deze serie: Vaders brief (5): Het is een keuze

Geschreven en vrij vertaald naar aanleiding van:
"Dearest Daughter, become who you were created te be" van Jeremy Mark Lane.

Mag God ook jouw hart winnen?
Fijn wanneer je inhoudelijk reageert op dit bericht,
zodat we daarmee ook elkaar verder kunnen opbouwen.
Ik vraag je dit bericht te delen met anderen,
zodat vele harten voor God gewonnen mogen worden!


------------------------------------------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!