woensdag 30 november 2016

Aanvaard elkaar

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard (Rom 15:7).

Aanvaard elkaar.
Dat vinden we niet altijd even gemakkelijk.
Soms hebben we zoveel op te merken aan de ander.
Dit mankeert eraan, hier irriteren we ons aan.
Oordelen en veroordelen is dan vaak onze reactie.

Maar God zegt: aanvaard elkaar.
Hou van elkaar, ook al heb je wat op de ander aan te merken.
Dat deed Jezus ook.
Hij bewees ons Zijn liefde toen wij nog zondaars waren.
Ondanks alles wat wij verkeerd deden,
ondanks de puinhoop die wij van het leven maakten,
gaf God Zijn eigen Zoon om ons te redden.
Hij gaf Zijn Zoon toen wij nog zondaars waren.
Zo aanvaardde Hij ons.

Aanvaard elkaar.
Hou van de ander, ook als hij niet perfect is.
Hou van de ander, ook als hij jou niet positief gezind is.
Hu van de ander, ook als hij er een andere mening op na houdt.
Hou van de ander, ook als hij niet gelooft.
Aanvaard elkaar.

Door elkaar te aanvaarden zijn we als Jezus.
Door elkaar te aanvaarden stralen we liefde uit.
Door elkaar te aanvaarden zien anderen Jezus door ons heen.
Door elkaar te aanvaarden zal God lof en eer ontvangen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
------------------------------------------------------------------------------------------
Sint keuze 2016
OP ZOEK NAAR EEN SINTERKLAASCADEAU?
In de sintwinkel van bol.com vind je dat zo

Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 29 november 2016

Omgaan met negatieve gedachten

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloVersla de vijand in je geest.
Laat je niet beperken door negatieve gedachten.
Bevrijd je van iedere gedachte die je naar beneden haalt.
Weiger die gedachten nog langer te voeden.

Gedachten die ons naar beneden halen, komen niet van God.
Het is satan die probeert ons zo te beïnvloeden.
Maar geloof zijn misleidende praatjes niet.
Kom ertegen in verweer.
Ga bewust andere gedachten denken.

Zeg tegen jezelf wat God in Zijn Woord over de dingen zegt.
Vul je gedachten met Gods woorden.
Door dat te doen, kun je negatieve gedachten uitdoven.
En zo de neerwaartse cyclus in je leven doorbreken.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
------------------------------------------------------------------------------------------
Sint keuze 2016
OP ZOEK NAAR EEN SINTERKLAASCADEAU?
In de sintwinkel van bol.com vind je dat zo

Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 28 november 2016

Wortel diep in God


Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Moge Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen 
kracht en sterkte schenken door Zijn Geest,
zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart,
en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
Efeziërs 3: 16

De Bijbel roept ons op om diep te wortelen in Christus.
Wees gegrondvest en geworteld in Zijn liefde.
Wanneer je wortels diep reiken,
sta je stevig in het leven en ga je niet zomaar onderuit.

Net zoals een boom met oppervlakkige wortels
niet standhoudt bij storm en harde wind,
zo zul jij ook niet standhouden in de levensstormen,
tenzij je diep geworteld bent in God.

Stormen zullen komen.
Je omstandigheden zullen niet altijd optimaal zijn.
Zorg dat je wortels dieper reiken dan je omstandigheden.
Zoek je houvast in God, laat Hij je anker zijn.

Wanneer je geworteld bent in Hem,
zul je blijven staan in de storm.
Aan de oppervlakte kan er van alles spelen,
maar jouw leven speelt zich dan af op een dieper niveau.

Op dat diepere niveau kunnen omstandigheden
je niet van je vreugde en vrede beroven.
Je wortels grijpen zich vast in God, je anker.
In Hem vind je bij alles wat er speelt houvast.

Satan wil door stormen je beroven van je vreugde.
Hij wil je door tegenslag onderuit halen.
Maar blijf standvastig in de stormen van het leven
en maak er werk van om jezelf nog dieper in God te wortelen.

Net zoals een boom door stormen een sterker wortelsysteem ontwikkelt,
zo kun jij door de storm je wortels ook dieper laten wortelen in God.
Stormen verzwakken je dan niet,
maar dragen ertoe bij dat je sterker wordt.

Wortel diep in God en in Zijn liefde.
Dan zul je standvastig in het leven staan.
En ondanks je omstandigheden
kunnen genieten van je leven met God.

Gebaseerd op preek van Joel Osteen over diepe wortels (Engels):Hillie Snoeijer
Leef je geloof
------------------------------------------------------------------------------------------
Sint keuze 2016
OP ZOEK NAAR EEN SINTERKLAASCADEAU?
In de sintwinkel van bol.com vind je dat zo

Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 24 november 2016

Leg je leven in Gods hand

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Dwars door al je pijn,
mag je komen bij God je Vader.
Hij wil je troosten.
Hij wil je bemoedigen.
Hij wil je kracht geven.
Hij wil je helpen en bijstaan.

Ga niet alleen door je pijn.
Ga ermee naar God.
Laat Hij je vesting en schuilplaats zijn.
Laat Hij de rots zijn waarop je bouwt.

Laat je door Hem troosten.
Laat je door Hem bemoedigen.
Laat Hij je nieuwe kracht geven.
Laat je door Hem helpen en bijstaan.

Samen met Hem ben je tegen alles bestand.
Hij zal je geven wat je nodig hebt.
Laat Hem God zijn in je leven.
Zoek je heil bij Hem.

Leg je leven in Gods Hand,
dan draagt Hij je iedere dag.
Hij is met je, Hij is voor je.
Vrees niet, Hij is je Immanuël.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
------------------------------------------------------------------------------------------
Sint keuze 2016
OP ZOEK NAAR EEN SINTERKLAASCADEAU?
In de sintwinkel van bol.com vind je dat zo

Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 23 november 2016

God en Zijn vrede zij met jou

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
God wil je Zijn vrede en nabijheid schenken.
"Ik wens je vrede" zegt Hij ook tegen jou.
"Ik zal je nooit verlaten, maar altijd bij je zijn."

Geniet van Zijn vrede en nabijheid in je leven.
Kom in Zijn nabijheid en ervaar Zijn vrede.
In Zijn nabijheid zul je rust vinden.
In Zijn nabijheid mag je Zijn vrede ervaren.

Dank God voor die vrede en nabijheid.
Zie het nooit als iets vanzelfsprekends.
God had er veel voor over om jou dat te kunnen schenken.
Hij gaf Zijn eigen geliefde Zoon,
opdat jij vrede kon ontvangen en in Zijn nabijheid kon zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
 Sint keuze 2016
OP ZOEK NAAR EEN SINTERKLAASCADEAU?
In de sintwinkel van bol.com vind je dat zo

Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 22 november 2016

Wees een lichtend licht

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Samen vormen we als christenen het lichaam van Christus.
Wij vertegenwoordigen Hem hier op deze aarde.
Laat de wereld zien wie Jezus is.
Laat Zijn karakter door jou heen zichtbaar worden.

Jezus gaf aan dat wij als lichtende sterren zijn in deze wereld.
In de duisternis mogen wij het licht van Jezus
door ons heen laten schijnen.
Verloochen Jezus niet voor de mensen.
Vertel over Hem en geef Zijn liefde door.

Door een lichtend licht te zijn,
mag je anderen de weg naar Jezus wijzen.
Zodat nog velen Hem mogen vinden
en tot Hem gaan om redding en verlossing.

Laat je door God inschakelen.
Loop niet weg voor je roeping een lichtend licht te zijn.
Maak Hem bekend aan heel deze wereld.
Tot heil van de mensen en tot eer van God.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
------------------------------------------------------------------------------------------
Sint keuze 2016
OP ZOEK NAAR EEN SINTERKLAASCADEAU?
In de sintwinkel van bol.com vind je dat zo

Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 21 november 2016

Ga voor groei

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Wat kun je soms druk bezig zijn
met proberen om je omstandigheden te veranderen.
Je wilt geen tegenslag,
je wilt geen moeilijkheden op je pad,
je zit niet te wachten op ziekte,
je hebt geen zin om steeds maar weer te moeten knokken.
En dus probeer je krampachtig je omstandigheden te veranderen.

Maar bekijk het ook eens van deze kant:
God wil je omstandigheden gebruiken om jou te veranderen.
Je hoeft niet zo krampachtig met je omstandigheden om te gaan.
Je hoeft niet alles op alles te zetten om je situatie te wijzigen.
Stel je open en vraag God wat Hij je wil leren.
Welke lessen Hij wil dat je leert door je omstandigheden heen.

Zie je omstandigheden niet slechts als obstakels,
maar benader je moeiten als uitdagingen
waarin God aan jou werkt om jou beter te maken.
Weet dat God jouw omstandigheden gebruikt om jou te veranderen.
Vertrouw Hem in je moeiten en strek je uit naar groei

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 17 november 2016

Lijken op Jezus

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

God wil ons gelijkvormig maken aan Jezus.
Daarom is jouw hart woonplaats van de Geest.
Van daaruit gaat de Geest met jou aan het werk.
Werkt Hij er aan dat het karakter van Jezus
steeds meer zichtbaar wordt in jouw leven.

Dat betekent dat alles in jouw leven,
wat niet lijkt op Jezus zal moeten wijken.
Jouw ongeduld, jouw boosheid, jouw liefdeloosheid.
Die eigenschappen zullen plaats moeten maken
voor geduld, vriendelijkheid en liefde.
Jij moet meer en meer op Jezus gaan lijken.

De Heilige Geest zijn prioriteit ligt niet bij jouw comfort.
Jouw heiligheid heeft de hoogste prioriteit.
Christus in jou moet meer worden.
Jij moet minder worden.
Dat brengt soms pijn met zich mee.
Maar het resultaat zal er mogen zijn.

Nu ben je nog werk in uitvoering.
Maar eens zal het werk voltooid zijn.
Op de dag van Jezus komst,
zul je volmaakt voor Hem staan.
Dankzij het werk van de Geest
zul jij dan in alles lijken op Jezus.
Wat heerlijk zal dat zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 16 november 2016

Aan God alle eer

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


God gaf in liefde Zijn Zoon.
Zijn Zoon nam onze zonden op Zich.
Zodat de zonden konden worden weg gedaan.
Hij droeg onze straf om ons vrijspraak te kunnen geven.
Wij mogen delen in het leven van Christus.
Zijn rechtvaardigheid werd onze rechtvaardigheid.
Zijn heiligheid werd onze heiligheid.
In Christus ziet God ons als Zijn kinderen.
Gods Vaderhart is vol liefde voor jou en mij.

Prijs God om wat Hij heeft gedaan.
Prijs Zijn liefde en Zijn genade.
Breng Hem de lof die Hij heeft verdiend.
Erken Hem als God en geef Zijn naam glorie.

Maak Zijn naam bekend onder de mensen.
Vertel van Zijn grote daden.
Zodat nog velen Hem mogen leren kennen
en samen met ons Hem zullen danken en prijzen.
Aan Hem zij alle eer.
Nu en tot in eeuwigheid.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 15 november 2016

Schuilen bij God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloWat er ook gebeurt in je leven,
voor welke uitdaging je ook komt te staan,
vergeet deze twee dingen nooit:

1) God is altijd bij je
God heeft beloofd dat Hij altijd bij je zal zijn.
Hij verlaat je niet, Hij laat je niet in de steek.
Ook als jij het moeilijk hebt, is Hij bij je.
Hij gaat met je door moeilijke situaties heen.
Daar kun je zeker van zijn.

2) Hij heeft alles in de hand
God is de Almachtige.
Niets gaat buiten Hem om.
Hij verliest nooit de controle.
Dat kan je rust geven in de storm.

Je mag vertrouwen op deze God.
Schuil bij Hem in je moeiten.
Laat Hij je kracht zijn in tijden waarin jij vooral je zwakte voelt.
Samen met Hem kun je moeilijke omstandigheden aan.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 14 november 2016

Erken Hem als je God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


God openbaart Zich aan deze wereld.
Hij deed en doet dat op verschillende manieren.
Door de schepping, door de profeten, door Zijn Zoon, door Zijn kinderen.
Maar hebben de mensen Hem aangenomen?

God liet Zichzelf zien door de schepping.
De schepping vertelt van Gods macht en majesteit.
Uit de schepping kunnen wij Hem leren kennen.
Maar ... de wereld verwerpt massaal deze openbaring.

Hij openbaarde Zichzelf via de profeten.
Zij gaven Gods boodschap door aan de mensen.
Bij monde van de profeten riep God de mensen terug naar Hem.
Maar ... de mensen wilden van Hem niet weten.

Toen openbaarde God Zichzelf door Zijn eigen Zoon te zenden.
Jezus liet met Zijn leven de mensen Gods Vaderhart zien.
Wie Jezus gezien heeft, heeft de Vader gezien.
Maar ... nog steeds zijn er velen die God verwerpen.

Maar God blijft trouw, Hij blijft uit op redding.
Hij heeft nog geduld met deze wereld.
Hij zendt nu gelovigen uit om Zijn naam bekend te maken.
Maar ... nog steeds willen velen niet weten van God.

God heeft echter geen behagen in de dood van een mens.
Hoor Hem roepen, hoor Zijn uitnodiging tot het heil.
We leven nog in genadetijd.
Ga niet aan Hem voorbij, verwerp Hem niet.
Erken Hem als je God, dan wil Hij je Vader zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 10 november 2016

Jezus is het brood

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Jezus, Hij is het brood des levens.
Hij is de voeding voor je geestelijk leven.
Neem dit brood tot je.
Laat je voeden met Hem.
Neem, eet en ontvang van Hem nieuwe kracht.

Jezus, Hij is het brood des levens.
Je kunt niet zonder Hem.
Hij geeft je nieuw leven.
Hij stilt je honger.
Nu en tot in eeuwigheid.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 9 november 2016

Heb lief

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Heb lief.
Zie om naar je medemens.
Heb oog voor zijn noden en behoeften.

Heb lief.
Geef de ander het gevoel dat hij of zij ertoe doet.
Dat hij of zij de moeite waard is.

Heb lief.
Ook als die ander zo anders is dan jij.
Je misschien zelfs een hekel aan hem/haar hebt.

Heb lief.
Met die opdracht stuurt Jezus gelovigen de wereld in.
Doe goed aan allen, zoals ook God goed is voor goeden en slechten.

Heb lief.
Probeer dat niet te doen in eigen kracht.
Maar bid of de Geest je daarbij wil helpen.

Heb lief.
Samen met God ben je daartoe in staat.
Door Zijn Geest zal Hij je er de kracht voor geven.

Heb lief.
Opdat ook anderen Jezus mogen zien en aanvaarden.
Opdat ook zij mogen gaan delen in Gods heil.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 8 november 2016

Bekeer je en leef

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloIn welke richting gaat jouw leven?
Loop jij in de richting van God?
Of sta je met de rug naar Hem toe?

God roept op tot bekering.
Keer je om.
Loop niet langer bij Hem vandaan.

God verlangt ernaar dat jij bij Hem komt.
Kom tot Mij, zo nodigt Hij ook jou.
Hij zal je met liefde ontvangen en omarmen.
Zijn hart gaat naar jou uit.

Verlaat de weg van de zonde.
Loop niet langer op die doodlopende weg.
Keer je om en ga naar God.
Dat is de weg ten leven.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 7 november 2016

In Christus

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Door geloof ben je in Christus.
God heeft je één gemaakt met Hem.
Zijn leven is nu jouw leven.
God ziet je in Hem als rechtvaardig.

In Hem.
Het is niet zomaar een uitdrukking.
In Hem.
Dat maakt alle verschil.

Je bent in Hem.
Je leven ligt verborgen in Christus.
In Hem leven wij en zijn wij.
In Hem zijn wij aangenomen tot kinderen van God.
In Hem ontvangen wij eeuwig leven.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 3 november 2016

Jaag de liefde na

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Gisteren was het Dankdag.
Wat hebben we veel redenen om te danken.
Maar waar jaag jij in je leven naar?
Naar vergankelijke dingen als rijkdom en bezit?
Naar macht en status, roem en eer?
Of streef jij naar onvergankelijke zaken?
Naar dat wat eeuwigheidswaarde heeft?
Waarin zoek jij je geluk?

Niet alles heeft evenveel waarde, zegt de Bijbel.
Geld en goed raken aangetast door de tand des tijds.
Richt je op hemelse schatten, op schatten die nooit vergaan.
Jaag ernaar om God te kennen.
Leer Hem liefhebben en je naaste als jezelf.
Daarmee verzamel je je schatten in de hemel.
Want liefde zal nooit vergaan.
Liefde houdt zijn waarde tot in eeuwigheid.

Wees voor alles dankbaar in je leven,
maar wees selectief waar je je zinnen op zet.
Streef naar de dingen die waarde houden voor de eeuwigheid.
Jaag de liefde na, de liefde voor God en de mensen om je heen.
Zoek daarin je hoogste geluk.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 2 november 2016

Dankdag: tel je zegeningen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Vandaag staat de jaarlijkse dankdag weer op de kalender.
We danken God voor al het goede dat Hij in het afgelopen jaar gaf.
Maar beperk het uiten van je dankbaarheid niet tot deze ene dag.
Laat het elke dag dankdag in je leven zijn.

Dank God in de allereerste plaats dat je Hem mag kennen en liefhebben.
Dank God voor geloof en vertrouwen dat Hij je wil geven.
Dank God dat Hij als een liefdevolle Vader van je houdt en voor je zorgt.
Dank God dat je één met Christus mag zijn in Zijn dood en opstanding.
Dank God dat Zijn Geest woont in jouw hart om jou de weg te wijzen.

Dank God voor de mensen om je heen.
Dank God voor je gezin, je familie, vrienden en collega's.
Dank God voor geloofsgenoten die samen met jou op weg zijn.
Dank God voor ieder die Hij op je weg bracht om hen tot zegen te zijn.
Dank God voor lastige mensen die je uitdaagden om je verder te ontwikkelen.

Dank God voor eten en drinken.
Dank God voor kleding en onderdak.
Dank God voor energie en werklust.
Dank God voor geld en goed.
Dank God voor sport, spel en muziek.
Dank God voor .....

Er is zoveel te noemen waar je God dankbaar voor kunt zijn.
Grote dingen, maar vaak zit het ook in die heel kleine dingen.
Zie je zegeningen niet als iets vanzelfsprekends.
Zie het als Gods gunst over jouw leven.
Je ontvangt het als zegen uit Zijn hand.

Open je ogen en tel je zegeningen.
"Tel je zegeningen, één voor één.
Tel ze, tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze alle, noem ze één voor één.
En je ziet Gods liefde dan door alles heen!"

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 1 november 2016

God de Heilige Geest

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Ik geloof in God de Heilige Geest.
Met Pinksteren werd de Geest uitgestort.
De Geest woont in het hart van gelovigen.
Wat een realiteit: ons hart, Gods woning!

De Geest wijst ons steeds weer op Jezus.
Hij leert ons God kennen.
Hij wil ons leiden en ons de weg wijzen.
Hij zorgt ervoor dat we Gods Woord gaan verstaan.

De Geest zet je in vuur en vlam voor Jezus.
Hij activeert je om je toe te wijden aan God.
Hij maakt je één met Christus.
Hij verbindt je aan de Vader en de Zoon.

Laat je leiden door de Geest.
De Geest maakt je bekwaam voor je taak.
Volg de aanwijzingen van de Geest.
Hij zet je op de weg van het leven.

De Geest is je garantie
dat je eens bij God in de hemel zult komen.
Hij overtuigt je steeds weer dat je een kind van de Allerhoogste bent.
Hij werkt van binnenuit aan je en maakt je aan Jezus gelijkvormig.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!