dinsdag 30 juni 2015

God gebruikt jouw moeilijke tijden

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloBen jij in een periode van lijden of rouw?
Zijn er moeiten en problemen op je levensweg gekomen?

God gebruikt deze tijden vaak om je hart te veranderen
en je compassie voor mensen die hetzelfde meemaken te doen groeien.

Kijk verder dan je pijn en verdriet,
zie wat God ermee wil doen in jouw leven.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 29 juni 2015

God leidt mijn weg

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Wij hebben een machtige God.
Een God die niet gebonden is aan plaats en tijd.
Hij is overal en voor Hem is de toekomst niet verborgen.

God overziet de toekomst.
Op een verborgen manier bereidt Hij voor en leidt Hij wat er gebeurt.
Daarom kun je vertrouwen op Gods voorzienigheid
in alles wat er gebeurt en in alle omstandigheden van je leven.

Hij leidt je en Hij ziet je.
Hij heeft alles in Zijn hand.
Hij verliest je niet uit Zijn oog.
Hij is bij je en gaat altijd met je mee.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 25 juni 2015

De doden zullen opstaan

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Vandaag is de dag van de begrafenis van mijn schoonmoeder.
Haar aardse lichaam begraven we
in afwachting van de opstanding van de doden.
Want eens zal Jezus terugkomen.
Dan zal Hij het dodenrijk ontsluiten.
De graven zullen opengaan.
Zij die ontsliepen in Jezus
zullen opstaan tot een nieuw en eeuwig leven.
Ook mijn schoonmoeder.

Dit geloof is gebaseerd op 1 Korintiërs 15 (BGT):
"Nu hebben we een lichaam dat sterfelijk en zwak is.
Een lichaam dat weinig voorstelt.
Dat is het lichaam dat sterft.
Maar als we opstaan uit de dood,
zullen we een ander lichaam, een hemels lichaam hebben,
een lichaam dat onsterfelijk, krachtig en schitterend is.
We zullen net zo zijn als de nieuwe mens, Jezus Christus.

Alle christenen zullen een nieuw lichaam krijgen.
Dat zal gebeuren als Jezus Christus terugkomt.
Als het geluid van de hemelse trompet klinkt, 
worden we allemaal in één tel veranderd.
De gestorven christenen staan dan op uit de dood 
met een nieuw lichaam, een onsterfelijk lichaam.
En ook wij, de levende christenen, krijgen dan een onsterfelijk lichaam.

Dan wordt werkelijkheid wat in de heilige boeken staat:
De dood is overwonnen en voor altijd verdwenen.
Houd vast aan het geloof dat de doden zullen opstaan.
Blijf vertrouwen op de macht van God.
Onze Heer Jezus Christus zal voor ons de dood overwinnen.
Laten we God daarvoor danken!"


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 23 juni 2015

Maak werk van een mooie binnenkant

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
 
Mooi van buiten maakt je nog niet mooi van binnen.
Zo was Absalom van buiten een prachtige verschijning,
maar van binnen zag het er heel wat minder fraai uit.
Zijn binnenkant was zwart en leidde tot slecht gedrag.
Hij bedroog zijn vader David en probeerde hem de troon te ontnemen.

Mensen besteden veel tijd aan hun uiterlijk.
Kleding, make-up, hairstyle, sporten,
Niets is te veel om te zorgen voor een mooie buitenkant.

Maar wat er echt toe doet is je binnenkant.
Onderschat niet het belang om je daarop te richten.
Maak werk van een mooie binnenkant.

Voor een mooie binnenkant moet je bij Jezus zijn.
Hij maakt je van binnen schoon.
En Hij wil je leren hoe je voor en met Hem kunt leven.
Leven in verbondenheid met Christus maakt je van binnen mooi.

Waar ga jij je op richten?
Op een mooie buitenkant?
Of ga je toch voor een mooie binnenkant?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 22 juni 2015

Niet het einde, maar een nieuw begin

Een sterven in de familie, het grijpt diep in.
Afgelopen vrijdag 19 juni overleed mijn schoonmoeder.
Na een ziekteperiode nam de Here haar tot Zich.

Veel mensen zeggen bij een overlijden:
aan het leven van de overledene is een einde gekomen.
Maar 't is maar hoe je het bekijkt.
Daarover ging vrijdag mijn Spiegelgedachte.
En dat geldt ook voor deze situatie.
Als christenen mogen en kunnen we het zo bekijken:
het is niet het einde, maar een nieuw begin.

Voor haar is er nu een nieuw begin!
Dat is als familie ons houvast en troost bij haar overlijden.
Ze mag leven ook al is ze gestorven.
Ze is bij Vader Thuis.

Voor ons is er het verdriet om haar heengaan.
Maar tegelijk weten wij dat zij het nu zoveel beter heeft.
Want "wat hier ziek is, zucht of kwijnt,
zal daar fris en bloeiend wezen.
Wat als aards in 't graf verdwijnt
is daar hemels weer herrezen.
Zinkt het sterflijk lichaam neer,

levend schenkt de Geest het weer."


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 18 juni 2015

Ontvang vergeving

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloMaak jij er soms ook wel eens een puinhoop van?
Je doet domme dingen,
neemt slechte beslissingen,
slaat wijs advies in de wind.
Je werkt jezelf in de nesten.

Wat je dan nodig hebt is vergeving.
De sleutel om vergeving te ontvangen
is toegeven dat je schuldig bent
en je bekeren van wat je hebt gedaan.
Belijd God je zonden en toon berouw.

Wanneer je zo met je schuld bij God komt,
dan ontvang je van Hem vergeving.
Hij wil je weer herstellen.
Hij wil je weer zegenen.

Ga naar God om vergeving te ontvangen.
Want het is heerlijk om vergeven te zijn.
God geeft je een nieuwe kans.
Ontvang vergeving en zondig niet meer.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 17 juni 2015

Laag zelfbeeld?

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Sommige mensen hebben last van een laag zelfbeeld.
Ze zijn gericht op hun onvolkomenheden.
Ze hebben vooral oog voor wat niet goed is in hun leven.
Ze veroordelen zichzelf erom.

Hoe is het met jouw zelfbeeld gesteld?
Herken jij jezelf in een laag zelfbeeld?

Maar God wil je zegenen ondanks je onvolmaaktheid.
Hij wil dat je Zijn ongelimiteerde vriendelijkheid kent en ervaart.
Focus je niet op wat verkeerd is: je zonden, fouten, zwakheden en je schuld.
In Christus verklaart God je rechtvaardig.
Hij wil de rijkdom van Zijn vriendelijkheid over je uitstorten.

Leer jezelf zien, zoals God je ziet.
Leer jezelf zien in Christus.
In Christus is er geen veroordeling meer.
Veroordeel jezelf dan ook niet langer.

Schat jezelf van hoge waarde.
Door Christus ben je immers kind van God!
Een laag zelfbeeld is daarom niet op zijn plaats.
Richt je niet langer op je eigen onvolmaaktheid,
maar vestig je blik op Christus.
In Hem mag jij er zijn.
Precies zoals je bent.


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 16 juni 2015

Wees vriendelijk


Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloWees vriendelijk naar de mensen om je heen.
Het is een klein gebaar met grote effecten.

Vriendelijkheid vormt de basis voor gezonde relaties.
Door vriendelijkheid voed je de verbondenheid met elkaar.
En het stimuleert mensen om ook vriendelijk naar jou te zijn.
Een daad van vriendelijkheid kan iemands dag een andere wending geven.

Bovendien is vriendelijkheid niet alleen goed voor anderen,
maar ook voor jezelf: je gaat jezelf er beter door voelen.

Kleine dingen gedaan met grote liefde veranderen de wereld.
Laat Gods liefde op een heel praktische manier zien.
Wees vriendelijk in woord en daad.
Daar gaat kracht en impact van uit.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 15 juni 2015

Wat moet ik doen?

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Zorg dat je gered wordt!
Doe niet mee met de mensen die zich verzetten tegen God.
Je moet je leven veranderen
en je laten dopen in de naam van Jezus Christus.

Dan zal de Heer, onze God, je zonden vergeven.
En Hij zal de Heilige Geest aan je geven.
Dat heeft Hij beloofd.

(Naar Handelingen 2 Bijbel in Gewone Taal)

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 11 juni 2015

Waar haal jij je kracht vandaan?

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Allemaal hebben we energie en kracht nodig.
Maar waar haal jij je energie vandaan?
Zoek jij je kracht in jezelf?
In je intelligentie?
In je ondernemende geest?
Of verwacht je het van boven,
van de opgestane Christus?

God beschikt over eindeloos veel kracht en energie.
En Hij wil jou in Zijn kracht en sterkte laten delen.
De kracht waarmee Jezus opstond uit de dood,
geeft Hij ook aan de gelovigen.
Gods Geest wil in ons wonen,
zodat wij van Hem kracht en sterkte kunnen ontvangen.

Leef dit leven niet op eigen kracht.
Het zal je afmatten en op niets uitlopen.
Zoek je kracht bij God.
Laat je vullen met Zijn macht en sterkte.

Breng tijd met God door zodat je sterk kunt worden
en nieuwe energie kunt opdoen.
Vertrouw Hem met je hele hart.
Geloof dat Zijn Geest ook in jou woont.
Geloof dat je door Hem kunt doen wat je moet doen.
Vind je kracht en sterkte in God.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 10 juni 2015

Je bent bruikbaar voor GodWanneer je in de Bijbel leest over David
dan wordt zijn leven geschetst als verre van perfect.
Hij ging vreemd met Batseba,
en deinsde niet terug voor het doden van haar man Uria.
Hij bedroog meerdere malen de Filistijnse koning Achis.
David was zeker geen onbesproken man.

Toch gebruikte God hem,
ondanks zijn fouten en tekortkomingen.
God wees hem aan als de koning van Israël.
Hij was een man naar Gods hart staat er zelfs in de Bijbel.

Ook jouw leven is ongetwijfeld verre van perfect.
Maar net als destijds David,
kan God ook jou gebruiken voor Zijn dienst.
Hij kent jou en je tekortkomingen.

En toch wil Hij ook jou gebruiken.
Ook voor jou heeft Hij een taak in Zijn Koninkrijk.
Je bent bruikbaar voor Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 9 juni 2015

Het kruis is niet wat het lijkt

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Jezus is Koning.
Toch zag dat er tijdens zijn leven niet zo uit.
Hij leek zwak en stierf aan het kruis.
Jezus Koning?

Ja, Jezus is Koning.
Want het kruis is niet wat het lijkt.
Het leek dat het kruis het einde betekende.
Maar schijn bedriegt.

Het was juist door Zijn dood aan het kruis
dat Hij het kwaad en de zonde overwon.
Hij droeg de zonde van de wereld in Zijn eigen lichaam.
Dat wat een nederlaag leek, bleek de grootste overwinning.

Jezus is Koning.
Het goede overwint het kwaad.
Het leven wint het van de dood.
Dankzij Hem. Aan Hem zij alle eer!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 8 juni 2015

Geen kalme reis, wel een behouden thuiskomst

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloWanneer God je roept om Hem te volgen,
roept Hij je niet tot een gemakkelijk leventje.
Hij heeft je geen kalme reis beloofd.

Het leven zal zijn uitdagingen kennen.
Er zal geen moment zijn in je aardse leven dat alles perfect is.
Er zullen altijd uitdagingen, moeilijkheden en problemen zijn om op te lossen.
Er zullen tijden zijn dat je aangevallen zult worden door Gods vijand.

Maar God belooft je in Christus de overwinning.
Het zal goed komen, er is hoop.
Christus heeft de vijand en de dood overwonnen.
En daarom zijn wij in Christus meer dan overwinnaars.

Nu is het leven niet altijd gemakkelijk,
maar er wacht je een heerlijke toekomst.
Het loont de moeite om Jezus te volgen,
want Hij is de weg naar de Vader.

Wanneer Jezus terugkomt,
dan zullen we voor altijd bij Hem zijn.
Hij zal de tranen van onze ogen afwissen,
we zullen voor altijd verheugd zijn in Hem.

God heeft ons geen kalme reis beloofd,
maar wel een behouden thuiskomst.
O, wat zal dat heerlijk zijn!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 4 juni 2015

God snoeit jeVan tijd tot tijd word je door God gesnoeid.
Zijn doel daarmee is dat je meer vrucht zult dragen.

Pijn, verdriet, ziekte, lijden, verlies en teleurstelling
kunnen te maken hebben met het snoeien van je leven.
Op het moment van snoeien kan het wreed lijken.
Het doet zeer, wat blijft er nog van je over?

Maar wanneer dan het nieuwe seizoen aanbreekt,
wanneer het voorjaar en de zomer aanbreken,
blijkt het snoeien zijn effect gehad te hebben.
Er is dan veel vrucht, veel meer dan voor het snoeien.

De scherpe snoeischaar leek wreed,
maar na alles heeft het zegen gebracht.
Je bent meer vrucht gaan dragen.
Precies zoals Gods bedoeling was.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 3 juni 2015

Kijk verder dan de buitenkant

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Mensen kijken vaak naar de buitenkant.
Hoe je eruit ziet, hoe je overkomt.
En op basis daarvan trekken ze hun conclusies.

God kijkt niet zoals mensen kijken.
Het gaat God niet om onze buitenkant.
Hij let erop hoe mensen van binnen zijn.
God kijkt naar het hart.

Als God dan zo naar mensen kijkt,
zouden wij dat dan ook niet moeten doen?
Natuurlijk, wij kunnen niet in het hart
van mensen kijken zoals God dat kan.
Maar staar je toch niet blind op iemands buitenkant.

Kijk verder, leer de ander beter kennen.
Er gaat een wereld verscholen achter iemands buitenkant.
Je doet een ander geen recht
wanneer je alleen maar kijkt naar de buitenkant.
Let vooral ook op hoe iemand van binnen is.
Dat is veel belangrijker.
Dan kijk je steeds meer zoals God naar mensen kijkt.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 2 juni 2015

Heb elkaar liefNiets verhindert de boodschap van Jezus meer
dan een gebrek aan liefde onder christenen.
Wanneer we elkaar lief hebben
dan laat dat de kracht van het evangelie zien.

God liefhebben en anderen liefhebben in Jezus naam,
laat dat je belangrijkste levensdoel zijn.
Jezus gaf ons die opdracht mee.
Hij zei: "Ik geef jullie een nieuw gebod.
Hou van elkaar.
Zoals Ik jullie heb lief gehad,
zo moeten jullie ook elkaar liefhebben.
Dan zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn."

Jezus legde Zijn leven af voor jou.
Hij zegt dat je Zijn voorbeeld dient te volgen.
Laat zien dat je werkelijk een christen bent.
Door anderen lief te hebben, zoals Jezus lief had.

Liefde is de meest effectieve manier van evangelisatie.
De beste manier om mensen te vertellen over Jezus
is door van hen te houden en andere volgers van Jezus lief te hebben.

Hou van elkaar zoals Jezus van ons houdt.
Dat is liefde die de wereld kan veranderen.
Dat is liefde die muren doorbreekt
en ons aan elkaar verbindt in onze liefde voor Jezus.
Dus ga en heb elkaar lief!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 1 juni 2015

Vertrouw altijd op God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Het is gemakkelijk om God te vertrouwen
wanneer alles goed gaat in je leven.
Maar wat als het tegenzit en je worstelt met moeiten?
Vertrouw ook dan op God!

Vertrouw God onder alle omstandigheden,
ook als het niet goed gaat in je leven.
Je ontwikkelt karakter door in je moeiten God te vertrouwen.

God vertrouwen in je moeiten
betekent rust voor je ziel.
Te midden van al je angsten en zorgen
kun je vrede vinden bij God.
Mijn ziel vindt rust in God alleen.

Alles in het leven kan onzeker zijn,
maar God is je Toevlucht,
Hij behoedt je voor wankelen.
Hij is je Rots en je Toeverlaat.
Op Hem kun je bouwen.

Hoe je omstandigheden er ook uit zien
vestig je hoop en vertrouwen op God.
Want Hij is je vertrouwen meer dan waard.
Vertrouw elke dag op Hem.
En je zult niet bedrogen uitkomen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!