donderdag 28 juli 2016

God schenkt vergeving

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Er is vergeving.
Voor jou en mij.
Niet verdiend.
Toch ontvangen.

God is ons genadig.
Hij schenkt vergeving.
Dankzij Jezus.
Halleluja!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

woensdag 27 juli 2016

Op adem komen bij God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Kom op adem bij God.
Bij Hem vind je rust en vrede.
Zoek Zijn nabijheid.
Wie Hem ijverig zoeken, zullen Hem vinden.

Hij is het Brood des levens.
Hij is het Levende water.
Hij is de Bron van al het goede.
Hij is je hemelse Vader.

Bij Hem mag je je thuis voelen.
Hij geeft je Zijn liefde en geborgenheid.
Hij omringt je met Zijn liefdevolle zorg.
Samen met Hem kun je het leven altijd aan.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

dinsdag 26 juli 2016

God kent je

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

God kent je door en door.
Hij kent je als geen ander.
Hij peilt de diepten van je hart.
Hij kent je helemaal zoals je bent.

Deze God die je van binnen en van buiten kent,
Hij gaat met je mee, Hij is bij je.
Hij is naast je, voor je en achter je.
Zijn hand rust op jou.

Bij Hem mag je je veilig en geborgen weten.
Hij houdt van je en staat je in alles terzijde.
Vertrouw je leven toe aan Hem.
Leef in verbondenheid met Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

maandag 25 juli 2016

Wees op je hoede

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Je mag al je problemen en zorgen aan God toevertrouwen.
Want Hij houdt van je en zorgt voor je.
Maar ondanks dat moet je de situatie goed overzien.
Wees op je hoede voor Gods tegenstander, de satan.
Hij wil je maar wat graag onderuit laten gaan.
Sla zijn aanvallen af door vast op de Here te vertrouwen.
(naar 1 Petrus 5:7-9)

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

donderdag 21 juli 2016

Luister en leef

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Leer God beter kennen.
Ervaar Zijn liefde voor jou in Christus.
Ontdek meer en meer wat Zijn wil voor jouw leven is.
Luister naar Gods Woord en leef ernaar.

Leer je eigen verlangens opzij te zetten.
Heb God met alles wat in je is lief.
Wees een vriend voor medechristenen.
Laat je hart uitgaan naar alle mensen.
Dan zul je gelukkig worden
en Zijn genade en vrede ervaren.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

woensdag 20 juli 2016

Blijf in Gods nabijheid

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Blijf in Gods nabijheid.
Niet zo nu en dan.
Maar heel de dag door.
God verlangt ernaar met jou samen te zijn.

In Zijn nabijheid zegent Hij je leven.
Wanneer jij bij Hem komt, toont Hij je Zijn liefde.
Wanneer je bij Hem bent, heb je niets te vrezen.
In Zijn nabijheid leer je dingen te zien vanuit Zijn perspectief.

Hij geeft houvast in een wereld die is losgeslagen.
Hij geeft rust in een wereld die zich laat opjagen.
Hij troost in een wereld die lijdt en kapot gaat door de zonde.
In Zijn nabijheid is er vrede voor jou.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

maandag 18 juli 2016

God neemt het initiatief

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


God zelf neemt het initiatief voor onze redding.
Hij zoekt mensen op, wacht op hen en ziet naar hen uit.
Hij zond Zijn Zoon om mensen te redden.

Hij laat overal het evangelie van redding klinken.
Hij nodigt iedereen uit om tot Hem te komen.
"Komt allen tot Mij, dan zal ik je rust en vrede geven."

God wacht op je, Hij wil je lokken met Zijn liefde.
Reageer op die roepstem van God.
Ga naar Hem toe, Hij zal zich laten vinden.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

donderdag 14 juli 2016

God is groter dan jij

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Gods wegen zijn hoger dan jouw wegen.
Gods gedachten gaan jouw gedachten verre te boven.
Daardoor zul jij God lang niet altijd begrijpen.
Blijft Zijn handelen voor jou soms of vaak een mysterie.

Maar ook al begrijp je Hem niet,
je kunt Hem wel vertrouwen.
Zijn plan met jou is goed
en Hij doet alles om dat plan uit te werken.
Ook al zie en begrijp jij niet hoe.

Laat God God zijn in je leven.
Maak Hem niet klein,
probeer Hem niet in te passen in jouw beperkte denken.
Dat is gewoonweg onmogelijk.

God is zoveel groter dan jij.
Gelukkig maar, daar mag je dankbaar voor zijn.
Daardoor is Hij in staat jou te redden,
jou tot je bestemming te laten komen,
zelfs als het jouw denkvermogen te boven gaat.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

woensdag 13 juli 2016

Jezus is de Goede Herder

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Jezus is de Goede Herder.
Hij bekommert zich om zijn schapen.
En die schapen, dat zijn wij.

Hij houdt ons in het oog.
Hij beschermt ons tegen gevaar.

Hij kijkt of  het goed met ons gaat, of we in orde zijn.
Hij geeft ons wat we nodig hebben.

Hij verzorgt ons liefdevol.
Wij kunnen altijd schuilen bij Hem.

Jezus is de Goede Herder,
die zijn leven inzet voor zijn schapen.
Hij gaat helemaal voor ons welzijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

dinsdag 12 juli 2016

God maakt vrij

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Je bent geroepen om vrij te zijn.
Je bent geroepen die mens te worden
die God voor ogen had toen Hij je schiep.
Een mens die leeft in gemeenschap met Hem.

Maar de mens laat zich gemakkelijk weer knechten.
Kiest er vaak voor om eigen wegen te willen gaan.
Niet beseffend dat je juist daardoor je vrijheid verliest.
en je uitlevert aan Gods vijand, de satan.

God wil ons bevrijden.
Hij wil ons onze vrijheid teruggeven.
Hij wil niet dat we slaven van de zonde zijn.
Hij redt ons uit de macht van het kwaad.
Zodat we werkelijk vrij zullen zijn.

Houd daarom stand.
Laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
Leef elke dag in gemeenschap met God.
Je bent een vrij kind van God.


Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

maandag 11 juli 2016

Schuilen bij God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Hoe moeilijk je weg ook is,
je mag schuilen bij God.
Wanneer jij niet weet hoe je verder moet,
dan wijst en baant Hij voor jou de weg.

Wanneer jou de moed en de kracht ontbreken,
dan omringt Hij je met Zijn liefde en zal Hij je sterkte zijn.
Wanneer je verblind wordt door tranen in je ogen,
dan zal Hij je troosten en je Zijn weg laten zien.

Hij is bij je, Hij gaat met je mee.
Je mag schuilen bij God, de Allerhoogste.
Hij is je in Christus zo nabij.
Hij is je hemelse Vader.
Schuil maar bij Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

woensdag 6 juli 2016

Voed je met Gods Woord

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


God werkt in jou.
Hij wil jou van binnenuit veranderen.
Hij doet wat jij niet kunt.
Hij geeft je een nieuw hart.
Zodat je ernaar gaat verlangen,
om te leven zoals Hij heeft bedoeld.
Hij zorgt dat er vrucht komt in jouw leven.
Dat je gaat bloeien voor Hem.

Aan jou echter de taak
om de grond van jouw leven
voor te bereiden op groei en bloei.
Doe onkruid uit je leven weg.
Geef zonde geen kans je leven lelijk te maken.
Bewater jouw levenstuin met Gods Woord.
Zorg voor goede voeding in je leven.
Lees je Bijbel, neem Gods woorden in je op.
De Geest zal het gebruiken voor de groei van vruchten.

God wil grote dingen in jouw leven doen.
Hij schakelt jou er echter bij in
om Zijn plannen met jou tot uitvoer te brengen.
Doe jouw deel en God zal je doen groeien en bloeien.
Lees je Bijbel, voed je elke dag met Zijn Woord.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

dinsdag 5 juli 2016

Oordeel niet

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Mensen zijn snel geneigd
om elkaar en zichzelf te veroordelen.
Wij kraken onszelf en anderen zo gemakkelijk af.
Schrijven anderen af om wat ze doen.

Maar God is zo niet.
Wanneer Hij ons ziet,
is Hij met ontferming bewogen.
In Christus komt Hij ons te hulp.

Hij vergeeft ons onze zonden.
Hij maakt ons in Christus rein.
Hij geeft ons een nieuw hart.
Hij vernieuwt ons door de Heilige Geest.
Hij veroordeelt ons niet, Hij neemt ons in Christus aan.

Kijk naar anderen zoals God dat doet.
Veroordeel niet, maar heb lief.
Geef de andere de ruimte
om te worden zoals God
hem/haar heeft bedoeld.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!