donderdag 28 januari 2016

Eeuwig leven is mogelijk

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Je kunt eeuwig leven.
Dat is geen vanzelfsprekendheid.
Het is een geschenk van de eeuwige  God.
Door Jezus schenkt Hij ons eeuwig leven.
Zodat we met Hem de eeuwigheid mogen doorbrengen.

Zoek eeuwig leven bij Hem.
Neem Jezus in je leven aan.
Dan schenkt Hij ook jou eeuwig leven.
Zodat je voor altijd bij Hem kunt zijn.
-------------------------------------------------------
Leef je geloof.
Maak werk van je geloof.
Lees daarvoor regelmatig een goed boek.
Het zal je toerusten om je geloof te leven.

Heb je een goed boek nodig?
Ik ben partner van Bol.Com

Dat betekent dat voor ieder boek/product 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!


Koop bij bol.com

bol.com Partner
------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 27 januari 2016

Gods licht in je leven

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Gods aanwezigheid en licht in je leven
brengt de donkere plekken in je hart aan het licht.
Hoe langer je verblijft in Gods aanwezigheid,
hoe meer licht er schijnt op je zonde.
Door Gods aanwezigheid word je je
meer en meer bewust van de zonde in je.

Dit kun je zien als iets negatiefs,
maar voor Paulus was het dat niet.
Het deed hem overvloeien van dankbaarheid,
omdat ondanks alles wat hij verkeerd had gedaan,
hij wist dat hij vergeven was
en een relatie met God kon hebben.

Laat Gods licht in je leven
ook jou dankbaar maken.
Omdat je steeds meer ziet
hoe genadig God voor jou is geweest.
Hoe Hij heeft afgerekend met jouw zonden
door Jezus dood aan het kruis.
Dan ga je steeds meer genieten
van Gods licht in jouw leven.
-------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com

Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!


Koop bij bol.com

bol.com Partner
------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 26 januari 2016

Je mag bij God komen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


God is heilig.
Hij is almachtig.

Wij zijn zondig.
Wij zijn onrein.

Het is daarom niet vanzelfsprekend
dat wij bij God mogen zijn.
Want Gods heiligheid
verdraagt geen zonde.

Het is alleen door het kruis
en de opstanding van Jezus
mogelijk om bij God te zijn.
Door Jezus
maakt God ons rein en heilig.
Zodat we kunnen komen in Zijn aanwezigheid.

Laat je reinigen en heiligen.
Neem Christus aan in je leven.
Omkleed je met Hem.
En kom dan bij God.

Hij wil jou in Zijn nabijheid hebben.
Met je omgaan als een Vader.
Ren als een kind naar Hem toe.
Laat je door Hem omarmen.

Hij tilt je op,
Hij neemt je in Zijn armen.
Hij tilt je op
en neemt je dicht tegen Zich aan.
-------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com

Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!


Koop bij bol.com

bol.com Partner
------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 25 januari 2016

Zoek Gods aanwezigheid

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloGod heeft in de mensen
een diepe geestelijke honger gelegd
die alleen gestild kan worden
door de aanwezigheid van God zelf.

De aanwezigheid van God bevredigt
ook jouw diepste geestelijke verlangens.
Zoek God in je leven.
Laat je door Hem vullen met Zijn Geest.
Dan mag je gaan genieten
van het leven zoals God het bedoeld heeft.
-------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com

Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!


Koop bij bol.com

bol.com Partner
------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 21 januari 2016

Jezus, ga ons voor

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloEen sterke leider is van grote waarde
voor de mensen die hij leidt.
Hij gaat voorop
en leidt de mensen naar een beter resultaat.

God wil ook jouw leven leiden.
Daarvoor gaf Hij jou zijn Geest.
Wat een impact zal God in je leven hebben,
wanneer je je door Hem laat leiden.

Laat God voorop gaan in je leven.
Hij leidt je naar een beter resultaat.
Door Zijn leiding en aanwezigheid in je leven
word jij een betere versie van jezelf.
-------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com

Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!


Koop bij bol.com

bol.com Partner
------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 20 januari 2016

God laat je Christus zien en kennen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Lezen: Efeziërs 1: 15-17Christus kennen is geen vanzelfsprekendheid.
Veel mensen zien niet wie Christus is.
Zelfs mensen in de tijd dat Jezus rondliep op aarde zagen niet wie Hij was.
Jezus vroeg het op een bepaald moment aan zijn discipelen (Mattheüs 16:15,16).
“En jullie, wie zeggen jullie dat ik ben?”
En dan zegt Petrus: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God.”
“Gelukkig ben jij”, zegt Jezus, “want dit heb je niet van jezelf.
Dit heeft God je duidelijk gemaakt. “


God moet ons de ogen openen om Christus te leren kennen.
Daarom vraagt Paulus ook aan God of Hij wijsheid wil geven aan de mensen.
Met het doel dat ze helder en duidelijk zullen zien wie Christus is.
En Hem door en door zullen kennen.
 


Ken jij Christus? Ken jij Christus door en door?
Dat heb je dan net als Petrus niet van jezelf.
Dat is Gods werk in jou.
Hij heeft je dat laten zien.
En bid maar net als Paulus, dat God je wijsheid geeft,
zodat je Christus steeds beter zult leren kennen.
Dat je steeds meer gaat beseffen wie Hij is voor jou. 


Om Hem te leren kennen, heeft God ons Zijn Woord gegeven.
De Bijbel laat je zien wie Jezus Christus is.
Verdiep je in Gods Woord, lees er regelmatig uit en overdenk wat je leest.
God zal dat gebruiken om je te laten zien wie Christus is.
Zodat je Hem steeds beter leert kennen.
 


Gebed:
God, wilt U mij wijsheid geven,
opdat ik helder en duidelijk zal zien
wie Christus is en Hem door-en-door zal kennen.

-------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com

Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!


Koop bij bol.com

bol.com Partner
------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof


dinsdag 19 januari 2016

Hou je hoop levend

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Heb jij hoop nodig?
Gods Woord wil je hoop geven.
Alles in de Bijbel is opgeschreven
om jou moed te geven,
zodat je kunt volhouden
op momenten dat je het moeilijk hebt.

Bestudeer regelmatig de Bijbel
om je hoop levend te houden.
Het geeft je vandaag moed.
En voorziet je morgen van kracht.
Zodat je niet opgeeft, maar volhoudt tot het einde.

-------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com

Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!


Koop bij bol.com

bol.com Partner
------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 18 januari 2016

Blijf hopen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Je kunt niet zonder hoop.
Je hoeft niet zonder hoop.

Want God heeft ons levende hoop gegeven
door de opstanding van Jezus Christus uit de dood.
Hij geeft ons een erfenis die niet kan vergaan.
Door Jezus is je toekomst zeker.

Je kunt niet zonder hoop.
Je hoeft niet zonder hoop.
Op U mijn Heiland blijf ik hopen.

-------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com

Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!


Koop bij bol.com

bol.com Partner
------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 14 januari 2016

Waar gaat het om?

Romeinen 14:17 Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Raak niet verstrikt in ruzies over bijzaken.
Ga voor eenheid over hoofdzaken.
Gun elkaar vrijheid op bijzaken.

In het koninkrijk van God
gaat het niet om eten en drinken.
Daar gaat het om de rechtvaardigheid,
de vrede en de blijdschap van de Heilige Geest.

Hou je dat steeds voor ogen.
Dat kan veel ruzies voorkomen.
Doe wat de vrede ten goede komt.

------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com

Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!


Koop bij bol.com

bol.com Partner
------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 12 januari 2016

Wees geen obstakel

Romeinen 14: 13 Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloDoe niets waardoor andere gelovigen 
in verwarring komen of waaraan zij zich stoten.
(Romeinen 14: 13 Het Boek)


Respecteer het geweten van andere mensen.
Leg geen hindernissen op hun pad.
Wees geen obstakel voor de ander.
Dwing een ander niet om iets te doen
wat ingaat tegen zijn geweten.

Doe alleen wat de vrede ten goede komt.
Zoek steeds het beste voor elkaar.

-------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com

Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!


Koop bij bol.com

bol.com Partner
--------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 11 januari 2016

Veroordeel elkaar niet

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

We moeten mensen de ruimte geven
om anders te denken dan onszelf
zonder hen daarom te veroordelen.

Kijk niet op anderen neer
wanneer ze anders denken dan jij.
Bij God zijn zij welkom.
Laat ze ook bij jou welkom zijn.

--------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com

Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!


Koop bij bol.com

bol.com Partner
--------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 7 januari 2016

Laat je leiden door liefde

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Omkleed jezelf met Jezus Christus.
Bid dat Christus karakter en zijn liefde
je zal omringen en beschermen
en gezien wordt door de mensen om je heen.

Omkleed je met
- innerlijk medeleven,
- goedheid,
- nederigheid,
- zachtaardigheid,
- geduld,
- verdraag elkaar,
- vergeef elkaar.

Waar het op aankomt,
is dat je je laat leiden door de liefde.

BOEKENTIP WEEK 1
Opnieuw 2 christelijke romans voor jou geselecteerd.
De moeite van het lezen zeker waard.

1. In het fort van de kolonel (Laura Frantz, € 22,50)
De ongehuwde Roxanna, een voorname inwoner van Virginia, gaat op zoek naar haar vader. Wanneer ze aankomt in het fort in Kentucky waar hij gelegerd is, blijkt hij tot haar grote verdriet te zijn gesneuveld. Roxanna bezit geen cent meer en is genoodzaakt te gaan werken als secretaris van kolonel McLinn. Het is al snel overduidelijk dat de kolonel gevoelens voor haar heeft. Roxanna ontdekt dat hij grote geheimen heeft. Wat weet hij van de dood van haar vader? Kan ze ooit van hem gaan houden?
Koop bij bol.com


2. Aan zijn voeten (Tessa Afshar, € 19,99)
 'Aan zijn voeten' van Tessa Afshar vertelt over de geschiedenis van Ruth en Boaz: het liefdesverhaal dat de toekomst van het volk Israël bepaalde.
Straatarm en rouwend om haar man komt Ruth aan in Israël. Haar enige hoop is dat ze genoeg voedsel kan verzamelen om haar schoonmoeder Naomi en zichzelf te behoeden voor de hongerdood. Maar God heeft een groter plan met haar leven. Tussen alle mensen die haar behandelen als uitschot is er één man die haar nood ziet en hulp biedt. Deze Boaz kan zijn ogen niet van Ruth afhouden. Hij houdt zichzelf voor dat hij alleen maar zo vriendelijk is vanwege zijn familieband met Naomi, maar diep vanbinnen weet hij wel beter.
Koop bij bol.com

Bestel je dit of andere boeken en producten via een link of button op deze site
dan ondersteun je daarmee het werk van Leef je geloof.
Je helpt mij daarmee om geloofsopbouwende blogs aan jou en vele anderen te kunnen aanbieden.
Omdat ik partner ben van Bol.Com ontvang ik namelijk een deel van de verkoopopbrengst.
Hartelijk dank daarvoor!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 6 januari 2016

Prijs God!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Lezen: Efeziërs 1: 3-14

Het is vanaf het begin Gods bedoeling geweest
dat wij Zijn eigendom zouden zijn,
dat Hij ons als Zijn kinderen zou aannemen.

Daarom zond God Zijn eigen Zoon naar deze wereld.
Gods Zoon gaf Zijn leven en Zijn bloed
om ons van zonden te verlossen.
Alles wat wij hebben misdaan,
is ons daardoor vergeven.
Wat een ongelofelijke genade!

Door het werk van Christus,
zijn wij één geworden met Hem.
En door onze eenheid met Christus,
zijn wij Gods eigendom geworden.

Nu wij één zijn met Christus,
geeft God ons alle geestelijke zegen,
die er in de hemel is.
Gods Geest, die in ons woont,
is onze borg voor wat God ons allemaal zal geven.
Nu al mogen we Gods zegen ervaren,
maar wanneer Christus terugkomt,
zullen we ten volle genieten van al Gods zegeningen.

Wat een goede en genadige God hebben wij.
Waarom doet Hij dit allemaal?
De Bijbel zegt: opdat wij Hem zouden prijzen,
Hem zullen eren voor Zijn grootheid.
Aan God komt alle dank en eer toe.
Laten we Hem prijzen en Zijn naam groot maken.
Prijs God, nu en tot in eeuwigheid.

BOEKENTIP WEEK 1
Opnieuw 2 christelijke romans voor jou geselecteerd.
De moeite van het lezen zeker waard.

1. In het fort van de kolonel (Laura Frantz, € 22,50)
De ongehuwde Roxanna, een voorname inwoner van Virginia, gaat op zoek naar haar vader. Wanneer ze aankomt in het fort in Kentucky waar hij gelegerd is, blijkt hij tot haar grote verdriet te zijn gesneuveld. Roxanna bezit geen cent meer en is genoodzaakt te gaan werken als secretaris van kolonel McLinn. Het is al snel overduidelijk dat de kolonel gevoelens voor haar heeft. Roxanna ontdekt dat hij grote geheimen heeft. Wat weet hij van de dood van haar vader? Kan ze ooit van hem gaan houden?
Koop bij bol.com


2. Aan zijn voeten (Tessa Afshar, € 19,99)
 'Aan zijn voeten' van Tessa Afshar vertelt over de geschiedenis van Ruth en Boaz: het liefdesverhaal dat de toekomst van het volk Israël bepaalde.
Straatarm en rouwend om haar man komt Ruth aan in Israël. Haar enige hoop is dat ze genoeg voedsel kan verzamelen om haar schoonmoeder Naomi en zichzelf te behoeden voor de hongerdood. Maar God heeft een groter plan met haar leven. Tussen alle mensen die haar behandelen als uitschot is er één man die haar nood ziet en hulp biedt. Deze Boaz kan zijn ogen niet van Ruth afhouden. Hij houdt zichzelf voor dat hij alleen maar zo vriendelijk is vanwege zijn familieband met Naomi, maar diep vanbinnen weet hij wel beter.
Koop bij bol.com

Bestel je dit of andere boeken en producten via een link of button op deze site
dan ondersteun je daarmee het werk van Leef je geloof.
Je helpt mij daarmee om geloofsopbouwende blogs aan jou en vele anderen te kunnen aanbieden.
Omdat ik partner ben van Bol.Com ontvang ik namelijk een deel van de verkoopopbrengst.
Hartelijk dank daarvoor!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!