20 januari 2016

God laat je Christus zien en kennen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Lezen: Efeziërs 1: 15-17Christus kennen is geen vanzelfsprekendheid.
Veel mensen zien niet wie Christus is.
Zelfs mensen in de tijd dat Jezus rondliep op aarde zagen niet wie Hij was.
Jezus vroeg het op een bepaald moment aan zijn discipelen (Mattheüs 16:15,16).
“En jullie, wie zeggen jullie dat ik ben?”
En dan zegt Petrus: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God.”
“Gelukkig ben jij”, zegt Jezus, “want dit heb je niet van jezelf.
Dit heeft God je duidelijk gemaakt. “


God moet ons de ogen openen om Christus te leren kennen.
Daarom vraagt Paulus ook aan God of Hij wijsheid wil geven aan de mensen.
Met het doel dat ze helder en duidelijk zullen zien wie Christus is.
En Hem door en door zullen kennen.
 


Ken jij Christus? Ken jij Christus door en door?
Dat heb je dan net als Petrus niet van jezelf.
Dat is Gods werk in jou.
Hij heeft je dat laten zien.
En bid maar net als Paulus, dat God je wijsheid geeft,
zodat je Christus steeds beter zult leren kennen.
Dat je steeds meer gaat beseffen wie Hij is voor jou. 


Om Hem te leren kennen, heeft God ons Zijn Woord gegeven.
De Bijbel laat je zien wie Jezus Christus is.
Verdiep je in Gods Woord, lees er regelmatig uit en overdenk wat je leest.
God zal dat gebruiken om je te laten zien wie Christus is.
Zodat je Hem steeds beter leert kennen.
 


Gebed:
God, wilt U mij wijsheid geven,
opdat ik helder en duidelijk zal zien
wie Christus is en Hem door-en-door zal kennen.

-------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com

Dat betekent dat voor ieder boek/produkt 
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, 
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken daarom via mij.
Hartelijk dank daarvoor!


Koop bij bol.com

bol.com Partner
------------------------------------------------------
Hillie Snoeijer
Leef je geloof


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.