6 januari 2016

Prijs God!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Lezen: Efeziërs 1: 3-14

Het is vanaf het begin Gods bedoeling geweest
dat wij Zijn eigendom zouden zijn,
dat Hij ons als Zijn kinderen zou aannemen.

Daarom zond God Zijn eigen Zoon naar deze wereld.
Gods Zoon gaf Zijn leven en Zijn bloed
om ons van zonden te verlossen.
Alles wat wij hebben misdaan,
is ons daardoor vergeven.
Wat een ongelofelijke genade!

Door het werk van Christus,
zijn wij één geworden met Hem.
En door onze eenheid met Christus,
zijn wij Gods eigendom geworden.

Nu wij één zijn met Christus,
geeft God ons alle geestelijke zegen,
die er in de hemel is.
Gods Geest, die in ons woont,
is onze borg voor wat God ons allemaal zal geven.
Nu al mogen we Gods zegen ervaren,
maar wanneer Christus terugkomt,
zullen we ten volle genieten van al Gods zegeningen.

Wat een goede en genadige God hebben wij.
Waarom doet Hij dit allemaal?
De Bijbel zegt: opdat wij Hem zouden prijzen,
Hem zullen eren voor Zijn grootheid.
Aan God komt alle dank en eer toe.
Laten we Hem prijzen en Zijn naam groot maken.
Prijs God, nu en tot in eeuwigheid.

BOEKENTIP WEEK 1
Opnieuw 2 christelijke romans voor jou geselecteerd.
De moeite van het lezen zeker waard.

1. In het fort van de kolonel (Laura Frantz, € 22,50)
De ongehuwde Roxanna, een voorname inwoner van Virginia, gaat op zoek naar haar vader. Wanneer ze aankomt in het fort in Kentucky waar hij gelegerd is, blijkt hij tot haar grote verdriet te zijn gesneuveld. Roxanna bezit geen cent meer en is genoodzaakt te gaan werken als secretaris van kolonel McLinn. Het is al snel overduidelijk dat de kolonel gevoelens voor haar heeft. Roxanna ontdekt dat hij grote geheimen heeft. Wat weet hij van de dood van haar vader? Kan ze ooit van hem gaan houden?
Koop bij bol.com


2. Aan zijn voeten (Tessa Afshar, € 19,99)
 'Aan zijn voeten' van Tessa Afshar vertelt over de geschiedenis van Ruth en Boaz: het liefdesverhaal dat de toekomst van het volk Israël bepaalde.
Straatarm en rouwend om haar man komt Ruth aan in Israël. Haar enige hoop is dat ze genoeg voedsel kan verzamelen om haar schoonmoeder Naomi en zichzelf te behoeden voor de hongerdood. Maar God heeft een groter plan met haar leven. Tussen alle mensen die haar behandelen als uitschot is er één man die haar nood ziet en hulp biedt. Deze Boaz kan zijn ogen niet van Ruth afhouden. Hij houdt zichzelf voor dat hij alleen maar zo vriendelijk is vanwege zijn familieband met Naomi, maar diep vanbinnen weet hij wel beter.
Koop bij bol.com

Bestel je dit of andere boeken en producten via een link of button op deze site
dan ondersteun je daarmee het werk van Leef je geloof.
Je helpt mij daarmee om geloofsopbouwende blogs aan jou en vele anderen te kunnen aanbieden.
Omdat ik partner ben van Bol.Com ontvang ik namelijk een deel van de verkoopopbrengst.
Hartelijk dank daarvoor!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.