donderdag 30 augustus 2018

Laat je met God verzoenenDoor de zonde is de mens vervreemd geraakt van God.
Er ontstond een diepe kloof tussen God en mens.
Een kloof die wij als mensen onmogelijk konden overbruggen.
Maar God zond in Zijn genade en goedheid ons Zijn Zoon.
Hij kwam om de verbinding tussen God en mensen weer mogelijk te maken.
Hij offerde daarvoor Zijn leven.
Hij stierf voor onze zonden aan het kruis.

De gevolgen van Zijn verzoenend lijden zijn geweldig groot.
Gods eer is hersteld, Hij heeft volkomen genoegdoening gekregen.
De straf op de zonden is betaald, de schuld is weggedaan.
Daarom kan God alle mensen die zich tot Hem bekeren
in genade weer aannemen en aan Zijn hart drukken.
De toegang tot de Vader is weer vrij, de kloof is overbrugd.

Wij moeten echter wel gebruik maken van die brug.
Wie die weg niet wil gaan, schiet er niets mee op.
Wanneer het goede nieuws verkondigd wordt
en God Zijn genade aanbiedt aan de mensen,
maar het wordt niet aangenomen,
dan staat zo iemand nog steeds met lege handen.
Christus dringt er daarom bij alle mensen op aan:
Laat je toch met God verzoenen!
Wacht er niet mee, stel het niet uit, maar doe het nu!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 29 augustus 2018

Jezus, ons dagelijks BroodIn de woestijn liet God elke dag
vers manna uit de hemel regenen.
Het manna was bedoeld voor een dag.
Ze hoefden het niet te bewaren voor later,
sterker nog, dat mochten ze niet doen.
Sommigen deden het wel.
Maar ze hadden er niets aan.
Het overgebleven manna bedierf.

Het manna, het brood uit de hemel, verwijst naar de Here Jezus.
Hij is het ware Brood uit de hemel dat leven geeft.
Door in Hem te geloven ontvangen we eeuwig leven
en worden we Gods kinderen.
Hij gaf  Zijn leven voor ons.
Wanneer wij dagelijks van dit Brood eten,
zullen we nooit meer honger hebben.

Zoals een pasgeboren baby
om de zoveel uur gevoed moet worden,
zoals we allemaal enkele keren per dag eten,
hebben we het ook nodig
om steeds weer aan onze Verlosser te denken.
We kunnen niet 'teren' op wat we gisteren
van Hem hoorden of over Hem lazen.
Elke dag opnieuw moeten we ons met Hem voeden.
Eet iedere dag van dit hemels Brood.

Het hemels Brood is niet alleen iets voor de zondag.
Alsof je daar dan weer de hele week op kunt teren.
Net als destijds met het manna,
moet je Jezus dagelijks tot je nemen.
Neem, eet en gedenk elke dag
dat Hij je Heer en Verlosser is.
Dan zul je opgroeien in Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 28 augustus 2018

Wandel in Gods lichtGod is licht.
In Hem is geen spoor van duisternis.
Wanneer je zegt met God verbonden te zijn
maar ondertussen je weg in het duister gaat
dan lieg je en leef je niet volgens de waarheid.

Ga je weg in het licht, zoals God zelf in het licht is.
Zondig niet, houd je aan zijn geboden.
Daaruit blijkt dat je Hem kent en met Hem verbonden bent.
Laat Gods liefde ten volle werkelijkheid in je worden.
Heb je broeders en zusters lief.
Dan wandel je in het licht.

Streef ernaar niet te zondigen.
Mocht je echter toch zondigen,
dan heb je een pleitbezorger bij de Vader.
Jezus Christus, de rechtvaardige.
Hij zal ons onze zonden vergeven.
Hij reinigt ons van alle kwaad.
Hij is het die verzoening brengt.

Treed in de voetsporen van Jezus.
Ga je weg niet in het duister.
Maar wandel in het licht.
Wie de ander liefheeft,
blijft in het licht en komt niet ten val.
Wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 27 augustus 2018

Er is uitkomst!Wanneer je vastloopt in je leven,
je niet weet hoe het verder moet,
wat kun je dan uitzien naar uitkomst.
Wie redt mij hier ooit weer uit?

Dit verlangen naar uitkomst zag je ook bij Paulus.
Hij heeft het gevoel vast te zitten.
Wat hij wil vermijden, het kwade, doet hij juist.
En wat hij wil doen, het goede, doet hij juist niet.
Zijn daden strijden met zijn wil.
De zonde heerst in hem.

En dan roept hij het uit: Wie zal mij, ongelukkig mens,
redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood?
God zij gedankt, door Jezus Christus, onze Heer.
Er is uitkomst, richt je op Hem!

Wanneer jij deze worsteling van Paulus herkent in je eigen leven,
sla je ogen dan op naar Jezus Christus voor redding.
Hij gaf zijn leven voor jou aan het kruis,
om jou te bevrijden uit de macht van de zonde.
Door Hem hoef je niet langer te zondigen.
Hij geeft je kracht om verleidingen te kunnen weerstaan.
Keer je tot Hem, want bij Hem is er uitkomst uit je nood.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 23 augustus 2018

God staat je bijGod is onze Redder in nood.
Wanneer je het moeilijk hebt,
mag je tot Hem gaan.
Hij zegt: "Roep Mij aan in de dag van benauwdheid;
Ik zal u eruit helpen en U zult Mij eren." (Ps 50:15)

Bid in je nood tot God, vraag of Hij je wil helpen.
Hij heeft de belofte gegeven dat Hij wil en zal helpen.
Als wij moeilijke dingen beleven,
staat Hij naast ons om ons te ondersteunen.

God neemt de problemen lang niet altijd direct weg,
maar Hij helpt ons en steunt ons.
Hij biedt ons de gelegenheid bij Hem te schuilen.
Bij Hem ontvangen we weer nieuwe moed en kracht.
Totdat we voor eeuwig bij Hem onze rust vinden.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 22 augustus 2018

Een geweldige erfenisWanneer je door Christus opnieuw geboren bent,
ligt er in de hemel een geweldige erfenis voor je klaar.
Aan het eind van de tijd mogen we die erfenis ontvangen.
Dat is wat de Bijbel ons toezegt in 1 Petrus 1:3-5.

Van die erfenis worden in de Bijbel drie dingen gezegd:
Onze erfenis is een onvergankelijke,
onbevlekte en onverwelkbare erfenis,
die in de hemel bewaard wordt voor ons.

Die erfenis is onvergankelijk.
De dood is niet in staat die erfenis aan te tasten.
Onze erfenis in de hemel zal nooit vergaan.

Die erfenis is onbevlekt.
In de hemel is geen zonde.
Onze erfenis bevindt zich in een reine en heilige atmosfeer.
Voor ons, die leven in een wereld
die door zonde is getekend,
is het nauwelijks voor te stellen wat dat betekent.

En die erfenis is onverwelkbaar.
Op aarde hebben we te maken
met ouder worden en achteruitgang.
In de hemel is daar geen sprake van.
Wat God ons daar schenkt,
blijft tot in eeuwigheid fris en nieuw.

Verheug je over die geweldige erfenis in de hemel
die je aan het einde van de tijd
uit de hand van God mag ontvangen.
Hoe moeilijk je het nu misschien ook hebt,
dit is waar je naar mag uitzien
en waar je vol goede moed op mag hopen.
Hou vol er wacht je in de hemel een geweldige erfenis.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 21 augustus 2018

Bij Jezus moet je zijnMensen die zonder Jezus Christus leven,
leven op een doodlopende weg.
Wie de Zaligmaker afwijst,
kan niet zalig worden.
Wie van de Redder niets wil weten,
zal ook niet worden gered.

Roep tot God om hulp.
Hij zal je helpen.
Hij is de weg naar het Leven.
Hij kwam om mensen zalig te maken.
Hij wil je Redder zijn.

Zoek het leven bij Hem.
Zoek je zaligheid bij Hem.
Zoek je redding bij Hem.
Zoek Hem en Hij zal zich laten vinden.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 20 augustus 2018

Maak plaats voor JezusEr was voor hen geen plaats in de herberg.
Denk het je eens in.
Jozef en de hoogzwangere Maria.
Haar baby kon elk moment geboren worden.
Maar niemand die zijn plaats afstond aan haar.
Ze baarde haar eerstgeboren Zoon,
wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe,
omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
Wat erg, er was geen plaats voor de Zoon van God,
toen Hij als baby naar deze aarde kwam.

Ons levenshuis kan lijken op die herberg.
Alle kamers in ons leven zijn bezet.
Er is geen ruimte voor God in ons leven.
Angst en zorg hebben hun intrek genomen.
Een andere kamer is gevuld met verdriet en teleurstelling.
Hebzucht en geld bewonen een royale kamer.
Hoogmoed en roem nemen hun ruimte in.
Of het huis puilt uit van hobby's, sport en vakanties.
Of je stort je op je werk en andere verplichtingen.
Maar heb je ook plaats voor de Here Jezus?

Jezus wil graag bij je binnenkomen.
Hij staat aan de deur van je levenshuis en klopt.
Doe jij open voor Hem?
Is er plaats voor Hem in jouw hart?
Besef hoe waardevol en heerlijk het is
wanneer Jezus woont in jouw hart.
Kostbaar is het wanneer je vol bent van Hem.

Maak plaats voor Jezus in jouw herberg.
Laat Hem niet buiten staan.
Zie Hij klopt aan de deur van jouw hart.
Open je voor Hem, geef Hem alle ruimte.
Zodat Hij kan wonen in je hart.
Dan ben je een gezegend mens.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 16 augustus 2018

Gevoel versus geloofWat goed voelt is goed en moet je gewoon doen.
Ga af op je gevoel en doe niet al te moeilijk.
Doe vooral wat je leuk vindt.
Dat is een leefwijze die trendy is.
Maar is een dergelijke leefwijze terecht?
Is dat wat de Bijbel ons voorhoudt?

De Bijbel spreekt over kiezen voor de smalle weg ten leven.
Het is een weg die lang niet iedereen gaat.
Het is niet perse een gemakkelijke weg.
Die weg volgen vraagt van je
dat je bereid bent om jezelf te geven
en te gaan voor wat God in Zijn Woord van je vraagt.
En dat zal soms dwars tegen je gevoel ingaan.

Wat is jouw kompas in het leven?
Waar stel jij je in je doen en laten op af?
Wandel jij op basis van je gevoel?
Of wandel jij op basis van je geloof?
Wat bepaalt jouw richting en koers?
Is het ijkpunt van jouw GPS-apparaat
dat wat goed voelt of dat wat God goed vindt?
Die twee staan soms haaks op elkaar.

Leven op basis van je gevoel kan heel aantrekkelijk lijken.
Maar het brengt je veelal niet waar God je wil hebben.
Wandelen in geloof met God zal niet altijd gemakkelijk zijn,
maar de Bijbel zegt wel dat dat de weg ten leven is.

Leven op basis van je gevoel.
Leven op basis van je geloof.
Waar ben jij op afgestemd?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 15 augustus 2018

Genade is gaaf!


Genade is gaaf!


Het is niet omdat jij zo bijzonder bent,
dat God je wil zegenen.
Nee, Hij zegent je uit genade.

Het is niet vanwege jouw prestaties,
dat God het goede met je voor heeft.
Nee, Hij heeft het goede met je voor vanwege zijn genade.

Het is niet omdat jij God lief hebt,
dat Hij van jou houdt.
Nee, Hij houdt van jou vanwege zijn genade.

Het is niet omdat jij zo je best doet,
dat God je je zonden vergeeft.
Nee, Hij vergeeft je enkel en alleen uit genade.

Het is niet jouw verdienste
dat je erfgenaam bent van het eeuwige leven.
Nee, God schenkt je eeuwig leven uit genade.

Gelukkig hangt het niet af van jou en jouw inspanningen.
Want dan loop je alles mis.
Gelukkig hangt alles enkel en alleen af van Zijn genade.
Want daardoor ontvang je alles.

Genade is gaaf!
Genade is het mooiste geschenk
dat je als mens van God kunt ontvangen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 14 augustus 2018

Jezus is de wegAlleen door Jezus heb je toegang tot God.
Hij gaf Zichzelf voor jou aan het kruis.
Hij droeg jouw schuld,
door Hem zijn je zonden weggedaan.

Er zijn vele wegen naar Rome,
maar er is slechts één weg naar God.
Jezus is de weg, de waarheid en het leven.
Alleen door Hem kun je tot de Vader gaan.

Neem de weg langs het kruis.
Zie hoe Jezus daar hing voor jou.
Leg je zondelast aan Zijn voeten.
Laat je door Hem schoonwassen van je zonden.

Ga door Hem herboren verder.
Ga naar je Vader en leef als Zijn kind.
En dat alles dankzij Jezus.
Want Hij is de enige weg naar de Vader.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 13 augustus 2018

Houden van moeilijke mensenWe kennen allemaal wel een paar lastige mensen in ons leven.
Mensen die ons irriteren met hun gedrag.
Mensen waarvoor we allergisch lijken te zijn.
Mensen die ons steeds weer op de tenen trappen.
Het valt niet mee om op een goede manier met hen om te gaan.

Heb je er wel eens aan gedacht dat die mensen daar
misschien door God zelf strategisch geplaatst zijn?
Omdat Hij het jou toevertrouwt om aardig voor hen te zijn?
God wil dat je groeit in de vruchten van de Geest
en daarom staat Hij toe dat een lomperik jouw pad kruist.
Zodat de vrucht van de Geest in jouw leven kan groeien.

God geeft Zijn kinderen meer dan eens de gelegenheid
om sterker te worden in het liefhebben van de ongeliefden,
vriendelijk te zijn tegen de onvriendelijken,
beleefd te zijn tegen hen die onbeleefd zijn,
goed te doen tegen hen die kwaad in de zin hebben.
Hij wil je leren om je vijanden lief te hebben en te zegenen.

Jij mag Gods licht en glorie laten zien
in het duister van de zielen van anderen.
Je zult hier uit jezelf niet toe in staat zijn.
Je kunt dit alleen als je in je hart besloten hebt
dat je heel graag op Jezus wilt lijken.
Dat je liever leeft zoals Hij leefde
dan dat je gaat voor je eigen wil en neigingen.
Dat zal je helpen om te houden van de liefdeloze.
Laat God je voorbeeld zijn en doe Hem na.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 9 augustus 2018

Je bent nooit alleenEenzaamheid is een probleem in onze samenleving.
Veel mensen voelen zich alleen,
het voelt alsof er niemand om hen geeft.
Misschien voel jij je ook wel eens eenzaam.
Wanneer dat zo is, herinner jezelf er dan aan
dat je niet werkelijk alleen bent.
Want Jezus beloofde altijd bij ons te zijn.
Hij zei: "Ik ben altijd met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld."
Je gaat nooit alleen door het leven.
Je wordt elke dag omgeven door
Gods liefde en Zijn trouwe zorg.
Hij is bij je iedere dag.

Satan wil je graag laten geloven dat je alleen bent.
Maar geloof zijn leugens niet.
Geloof wat God zegt in Zijn Woord.
Wanneer jij je eenzaam voelt,
zoek dan Gods nabijheid.
Deel je hart met Hem.
Praat met Jezus zoals je tegen een vriend zou doen.
Dan zul je merken dat je niet alleen bent.
Dan ga je ervaren dat Jezus bij je is.
Hij laat je niet alleen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 8 augustus 2018

Van kwaad tot ergerDe ene zonde leidt gemakkelijk tot de andere zonde.
Wanneer je een leugentje om bestwil vertelt,
moet je vaak nog een tweede en derde leugen gebruiken
om alles "kloppend" te houden.
Zo verspreidt de zonde zich als een olievlek.

Zondigen raakt niet alleen jezelf.
Vaak beïnvloedt het ook de mensen om je heen.
Hoe vaak zie je bijvoorbeeld niet
dat als ouders slordig zijn in hun kerkbezoek
hun kinderen er later nog minder komen.
Het gaat van kwaad tot erger.

Zo ging het ook met het gezin van Elimelech en Naomi.
Toen er hongersnood was besloot Elimelech
uit te wijken naar het land Moab voor brood.
En dat terwijl Moab in feite vijandig gebied was.
De Moabieten waren afstammelingen van Lot.
Ze waren vijanden van het volk Israël.
God waarschuwde in Deuteronomium 23
het volk duidelijk tegen de Moabieten,
omdat ze hen slecht behandeld hadden
toen Israël destijds uit Egypte vertrok.

Elimelech nam een verkeerde beslissing
door uit te wijken naar Moab.
Een keuze die niet zonder consequenties bleef.
Zijn zonen namen zich vrouwen uit Moab.
Terwijl het tegen Gods wil was
om zich met deze volken te verbinden.
Elimelech's zonde raakte zo ook zijn kinderen.
De ene zonde leidde tot de andere zonde.

Besef dat ook in jouw leven
jouw zonden zullen doorwerken
in het leven van de mensen om je heen.
Laat niet door jouw verkeerde daden
je geliefden op een dwaalspoor raken.
Kies voor een leven in gehoorzaamheid aan God.
Niet alleen ter wille van jezelf,
maar doe dat ook ter wille van je kinderen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 7 augustus 2018

Vestig je hoop op ChristusJezus Christus is jouw enige hoop op bevrijding en herstel.
Hij is de Enige oplossing voor jouw zondeprobleem.
Jezus is maar niet een weg naar het eeuwige leven.
Hij is de weg, zegt de Bijbel.
Hij is je enige hoop op eeuwig durend geluk.

Wanneer jij worstelt met zonde en pijn in je leven,
vestig dan je hoop op Christus.
Zijn bloed reinigt je van zonden.
Zijn liefde geneest je pijnlijke wonden.
Bij Hem moet je zijn.
Laat Hij het vaste anker voor je ziel zijn.

Nu ga jij wellicht nog door lijden en pijn.
Maar in het donker schijnt reeds Gods licht.
Hij zal alle dingen weer goed maken.
Dankzij Jezus gloort er een geweldige toekomst.
Vestig dan je hoop op Christus.
Die hoop zal nooit beschaamd worden.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 6 augustus 2018

Nog even wachtenAls het nog lang duurt, dan wachten we nog even.
Voor je staat een rij voor de kassa.
Je bent voorlopig nog niet aan de beurt.
Nog even geduld.
Heb jij dat in zo'n geval?
Of word je er toch wel wat kriegel van?

Wachten in de rij voor de kassa is nog te overzien.
Maar wat dacht je van wachten tot Jezus terugkomt?
Daar wachten we al lange tijd op.
Al zo lang dat sommigen het hebben opgegeven.
Ze geloven er niet meer in.
Anderen drijven er zelfs de spot mee.
Ze gedragen zich op zo'n manier
alsof er geen God is en Hij nooit terug zal komen.

Maar Jezus zegt: Hou vol, blijf uitzien naar Mijn komst.
Ik kom terug, zoals Ik heb beloofd.
Zodra alles in gereedheid is gebracht,
dan kom Ik terug om jullie tot Mij te nemen.
Heb nog even geduld, zie Ik kom spoedig.

Heb jij het geduld om nog even te wachten?
Of word je er ook wel eens kriegel van?
Heb nog even geduld, zegt Hij.
Ik zit niet stil, Ik kom met haast.
Zal Ik bij mijn komst nog geloof op aarde vinden?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

vrijdag 3 augustus 2018

Eet Gods WoordHet nieuwe leven dat God je heeft gegeven heeft voeding nodig.
Het moet gevoed worden om tot bloei te komen.
Jouw leven moet vol worden met Zijn leven.
Alleen door jouw verbinding met Hem
zullen er vruchten gaan groeien in je leven.

Het nieuwe leven in jou heeft de voeding van Bijbellezen nodig.
Door Bijbellezen krijg jij de broodnodige voedingsstoffen binnen.
De Bijbel is Gods Woord en staat vol met Zijn gedachten.
Door die tot je te nemen raak je vol van God zelf.
Hij voedt met Zijn Woord het nieuwe leven in jou.
Gods denken kleurt steeds meer jouw denken en doen.
Het raakt op onnavolgbare manier met elkaar verweven.

Zie Bijbellezen niet als een soort verplichting.
Doe het niet omdat het moet,
maar omdat je beseft het nodig te hebben.
Verdiep je dagelijks in Gods Woord
om daardoor steeds meer op Jezus te gaan lijken.
Gods Woord is het voedsel dat ervoor zorgt
dat je geest elke dag gezond is.

Eten van Gods Woord
doet Gods leven door jou heen stromen.
Het verbindt je met Christus.
Zijn leven wordt steeds meer jouw leven.
Je leven zal tot bloei komen.
Er zullen vruchten komen.
Voed je daarom dagelijks met Gods Woord.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 2 augustus 2018

Gods kracht ontvangenIn je kracht gaan staan.
Een uitdrukking die tegenwoordig wel eens gebruikt wordt.
Het klinkt mooi, het veronderstelt dat je krachtig bent.
En wie wil er niet krachtig zijn?
Ga in je kracht staan.

Maar vergis je niet.
Uit jezelf ben je niet zo krachtig
als je misschien denkt of hoopt.
God zegt in Zijn Woord:
Zonder Mij kun je niets doen.
Je hebt Gods kracht in je leven nodig
om het leven te kunnen leven
dat Hij voor jou op het oog heeft.

Eigen kracht schiet hopeloos tekort.
Met in je kracht gaan staan kom je er niet.
Maar je mag kracht van God ontvangen.
Bid God om je te vullen met Zijn kracht.
Bid God om je te vullen met Zijn Geest.
En ontvang de kracht van de Heilige Geest.
Ga niet staan in eigen kracht,
maar ga staan in de kracht van de Geest.
Om het leven te leven dat God voor je wil.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 1 augustus 2018

Vergeet God nietWe vergeten allemaal wel eens iets.
Je hebt iemand iets toegezegd,
maar later ben je het glad vergeten.
Of je hebt je autosleutels ergens neergelegd,
maar later vraag je je af waar ze hebt gelaten.
Iets vergeten, het overkomt ons allemaal wel eens.

De Bijbel zegt echter in Deuteronomium 8:11:
Wees op je hoede dat je de HEERE, je God, niet vergeet.
Mozes bindt het het volk op het hart: "Vergeet God niet!"
Ook nu hoor je die boodschap: "Vergeet God niet!"

Die oproep is zo belangrijk.
Want onze aandacht geven wij vaak aan de zichtbare dingen.
We vergeten zo gemakkelijk dat God, de onzichtbare, er ook is.
God is onzichtbaar voor ons menselijk oog,
maar Hij is wel van levensbelang voor je leven.

Vergeet niet om het met God in orde te maken.
Neem Jezus als je Heer en Heiland aan.
Leef met en voor Hem.
Dan ben je voor de eeuwigheid gered.
Daarom nogmaals de oproep aan jou: "Vergeet God niet!"

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!