donderdag 27 april 2017

Gebed voor de koning

Gebed voor de koning, Hillie Snoeijer, Leef je geloof

Vandaag is het de 50e verjaardag van onze koning.
En daarom viert Nederland Koningsdag.
Lang leve de koning!

Gebed voor de koning en zijn gezin:
God, help koning Willem Alexander.
Help hem om een goede vorst te zijn,
net zo rechtvaardig als u.
Help hem bij de uitoefening van zijn taak,
maak hem een goede leider van het Nederlandse volk.
Laat er overal vrede zijn,
in alle steden en dorpen, in heel ons land.

God, help de koning.
Wil er zijn voor hem en zijn gezin.
Laat de koning en de zijnen heel lang leven.
Zorg dat hij goed is voor de mensen,
zoals regen goed is voor droog land.

Moge de koning van Nederland,
de Heer dienen en eerbied hebben voor God.
Laat hem juichen voor U en U de eer brengen.
Laat hem de Koning der koningen, Uw Zoon Jezus, eren.
Want gelukkig zal hij zijn wanneer hij zijn hulp zoekt bij de Heer.
Moge God de koning helpen, elke dag opnieuw.
Amen.
(gebed naar aanleiding van Psalm 72 en Psalm 2)

Spiegelmoment:
Wat is jouw gebed voor onze koning en zijn gezin?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 26 april 2017

De mens: man en vrouw

De mens: man en vrouw, Leef je geloof, Hillie Snoeijer

God schiep daarop de mens als Zijn evenbeeld.
Als man en vrouw schiep Hij hen. (Genesis 1:27)

God vormde het lichaam van de mens uit stof van de aarde.
Hij blies Zijn levensadem in de mens
en zo werd de mens een levend wezen.

Maar God zei dat het niet goed is voor de mens om alleen te zijn.
Daarom vatte Hij het plan op om iemand voor de mens te maken
met wie hij zijn leven kon delen en die hem kon helpen.

De dieren en vogels waren niet geschikt als helper voor de mens.
Toen liet God een diepe slaap over de mens komen.
God nam een rib uit zijn lichaam.
En uit die rib maakte God een vrouw.

God bracht de vrouw bij de mens Adam.
En Adam was helemaal verrukt en blij over deze vrouw.
Hij jubelt het uit: "Dit is precies wat ik nodig heb.
Zij is echt een deel van mijn lichaam."
En hij noemde haar mannin, omdat ze is genomen uit de man.

Dit verklaart waarom wereldwijd
mannen en vrouwen zich tot elkaar aangetrokken voelen.
Mensen verlangen ernaar hun leven met iemand te delen.
De Bijbel zegt: Daarom verlaat een man zijn vader en zijn moeder,
voegt zich bij zijn vrouw en wordt werkelijk één met haar.
Op deze manier mogen ze het leven delen en elkaar helpen.
Man en vrouw, samen één, samen mens.

Spiegelmoment:
Ken jij de vreugde van het samen één zijn met je man of vrouw?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 25 april 2017

Hoe God alles maakte

Hoe God alles maakte, Leef je geloof, Hillie Snoeijer
In het begin heeft God de hemel en de aarde gemaakt. (Genesis 1:1; Het Boek)

De Bijbel vertelt ons over het ontstaan van hemel en aarde.
God staat aan het begin van alles.
Hij sprak en het gebeurde.
Alles ontstond door Zijn scheppend woord.
Genesis 1 en 2 vertelt hoe God alles maakte.

Op de eerste dag schiep Hij het licht.
Daarmee maakte Hij scheiding tussen licht en donker.
Het licht noemde Hij dag, het donker de nacht. 
Op de tweede dag liet God de watermassa uit elkaar gaan,
waardoor de wolkenhemel en de zeeën werden gevormd.

Op de derde dag liet God de wateren onder de hemel samenstromen.
Daardoor kwam er droog land tevoorschijn.
Het droge land noemde God aarde.
De samengestroomde wateren noemde Hij zeeën.
En God zag dat het goed was. 
Daarna liet God bomen en planten groeien op de aarde.
De zaden hiervan zullen steeds weer nieuwe planten en bomen voortbrengen.
Ook nu zag God dat het goed was.

Op de vierde dag schiep God zon, maan en sterren.
Deze lichten aan de hemel verschijnen om de aarde te verlichten.
Ze regelen de seizoenen en bepalen onze dagen en jaren.
En God zag dat het goed was.

Op de vijfde dag vormde God de vissen, de zeedieren en de vogels.
De zeeën wemelden van vis en ander leven
en de lucht was vol met allerlei soorten vogels.
God keek er met plezier naar en zegende ze.

Op de zesde dag maakte God allerlei dieren.
Kruipende dieren, wilde dieren, vee, elk naar hun eigen soort.
God zag dat ook dat goed was.
Toen zei God: Laat ons mensen maken die op Ons lijken.
En God schiep de mens naar Zijn evenbeeld.
God zegende de mens en gaf hen de opdracht
om de aarde te onderwerpen en
te heersen over heel de dierenwereld.
Hij gaf hen de zaaddragende planten en vruchtbomen tot voedsel.
Het gras en de planten gaf Hij de dieren tot voedsel.
En God overzag alles wat Hij had gemaakt en het was heel goed.

Op de zevende dag rustte God van al Zijn scheppend werk.
Hij maakte die dag tot een bijzondere, heilige dag
omdat Hij op die dag Zijn scheppingswerk besloot.
Zo werden hemel en aarde en al wat leeft door God gemaakt.

Spiegelmoment:
Wat geloof jij over het ontstaan van deze wereld?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 24 april 2017

Hou vast aan je geloof

Hou vast aan je geloof, Leef je geloof, Hillie Snoeijer

Laat het geloof in Christus niet los (1 Tim 1:19)


Wat een rijkdom wanneer je in Jezus gelooft.
Geweldig wanneer je bij Hem mag horen.
Door Jezus ontvang je vergeving.
Hij wil je eeuwig leven geven.
Je bent rijk in Christus.

Laat het geloof in Jezus niet los.
Blijf het goede doen, houd een zuiver geweten.
Want door slechte dingen te doen,
zijn sommigen het geloof in Jezus Christus kwijt geraakt.
Maar jij: laat het geloof in Jezus niet los.
Blijf geloven dat Jezus is gekomen om zondaars te redden.

Spiegelmoment:
Vind jij het wel eens moeilijk om te blijven geloven?
Bid tot God en vraag Hem dat Hij je geloof blijft geven.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 20 april 2017

God ontfermt Zich

God ontfermt Zich, Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloWat is de Here goed voor mij geweest! (1 Tim 1: 14)

Wat is God goed voor mij geweest.
Hij heeft Zich over mij ontfermd.
Hij heeft mij het geloof in Jezus Christus gegeven.
Hij heeft mij gevuld met de liefde van God.
Wat ben ik Hem daar dankbaar voor.

Spiegelmoment:
Wat heb jij gemerkt van Gods ontferming over jou?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 19 april 2017

Jezus, onze hoop

Jezus, onze hoop, Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Christus Jezus, op Wie onze hoop gevestigd is (1 Tim 1:1)

Mijn hoop is gevestigd op Jezus Christus.
Van Hem komt mijn verwachting.
Het leven is niet zinloos.
Het leven heeft zin dankzij Jezus.

De mensheid was reddeloos verloren.
Iedereen had de dood verdiend.
Maar God is niet uit op onze dood.
Hij wil dat wij leven, eeuwig leven met Hem.

Daarom zond Hij Jezus naar deze aarde.
Om ons te verlossen en ons te redden.
Hij stierf en stond weer op uit de dood.
En daardoor is er hoop voor jou en mij.

Jij redt het niet op deze wereld,
zonder hulp is er geen toekomst voor jou.
Maar weet dat Jezus stierf voor jou.
Hij gaf Zijn leven zodat jij kunt leven .

Laat je met God verzoenen.
Dat doe je door te geloven in Jezus.
Vestig je hoop op Jezus Christus.
Want dankzij Hem is jouw toekomst zeker.

Spiegelmoment
Er is hoop! Deel jij die overtuiging?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 18 april 2017

Sta op, leef het nieuwe leven!

 Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Na Pasen breekt een nieuw tijdperk aan.
Er is door Jezus nieuw leven mogelijk geworden.
Jij mag sterven en opstaan met Hem.
Gods nieuwe leven is dan in jou aanwezig.
Het oude leven heeft het niet langer voor het zeggen.

Sta op, leef dat nieuwe leven.
Keer je af van de zonde.
Laat je leiden door Gods Geest.
Laat het nieuwe leven gestalte krijgen in jou.
God is vanaf nu jouw Bron van Leven.

Je leven mag opbloeien.
God maakte alles nieuw.
Je hebt een geweldig perspectief.
Sta op, leef het nieuwe leven dat in je is.
Tot eer en glorie van God.

Spiegelmoment:
Hoe werkt Pasen door in jouw leven?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 17 april 2017

Pasen

 Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Vandaag is het Pasen.
Het feest van de opstanding van Jezus.
Ja, Jezus is waarlijk opgestaan!
Halleluja!

Vandaag is het Pasen.
De dood is door Jezus overwonnen.
Hij keerde terug uit het dodenrijk.
De macht van de dood is door Hem verbroken.
Halleluja!

Vandaag is het Pasen.
Jezus opstanding geeft mij hoop.
De dood zal niet het laatste woord in mijn leven hebben.
Door Jezus mag ik eeuwig leven.
Halleluja!

Spiegelmoment:
Op welke manier vier jij Pasen?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
BOEKENTIP met het oog op de feestdagen:
Vier het samen (Nieske Selles-ten Brinke, € 22,50)

Vier het samen bevat handreikingen om van elke christelijke feest- en hoogtijdag een echt feest te maken. Het boek is interessant voor meerdere jaren en geeft de mogelijkheid om zelf de elementen/werkvormen te kiezen die passen bij het gezin. Een waardevol en praktisch handboek waar je jaren mee uit de voeten kunt! Gericht op gezinnen met kinderen van 3-11 jaar. Vier het samen biedt voor advent en kerst, oud en nieuw, bid-/dankdag, lijdenstijd en Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, doopdag en verjaardag:
* een korte inleiding
* bijbelleesroosters voor de periode voorafgaand aan de feestdag
* vrije voorleesverhalen met prachtige illustraties
* (creatieve) verwerkingsvormen
* vragen voor verschillende leeftijdsniveaus om door te praten


Koop bij bol.com

vrijdag 14 april 2017

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag,  Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Vandaag is het Goede Vrijdag.
De dag waarop we stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus.
Hij nam het lijden op Zich en gaf Zijn leven.
Hij stierf aan het kruis voor jou en voor mij.

Door Zijn lijden en sterven worden wij met God verzoend.
Jezus onderging de straf die wij hadden verdiend.
God vergeeft op grond van Zijn offer ons onze zonde.
Het is volbracht, de schuld is weggedaan.

Zijn lijden en sterven maakt mij klein en nederig.
Wat een leed deed ik Hem aan.
Wat een genade wil God mij schenken,
terwijl ik dat totaal niet heb verdiend.

Voor Jezus was het de moeilijkste dag in Zijn leven.
Maar Hij ging die weg, Hij dronk de beker met al onze zonden leeg.
Op die manier kan het voor mij Goede Vrijdag zijn.
Dank U Jezus voor wat U voor mij deed.

Spiegelmoment:
Sta een moment stil en dank Christus voor wat Hij voor jou heeft gedaan.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
BOEKENTIP met het oog op de feestdagen:
Vier het samen (Nieske Selles-ten Brinke, € 22,50)

Vier het samen bevat handreikingen om van elke christelijke feest- en hoogtijdag een echt feest te maken. Het boek is interessant voor meerdere jaren en geeft de mogelijkheid om zelf de elementen/werkvormen te kiezen die passen bij het gezin. Een waardevol en praktisch handboek waar je jaren mee uit de voeten kunt! Gericht op gezinnen met kinderen van 3-11 jaar. Vier het samen biedt voor advent en kerst, oud en nieuw, bid-/dankdag, lijdenstijd en Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, doopdag en verjaardag:
* een korte inleiding
* bijbelleesroosters voor de periode voorafgaand aan de feestdag
* vrije voorleesverhalen met prachtige illustraties
* (creatieve) verwerkingsvormen
* vragen voor verschillende leeftijdsniveaus om door te praten


Koop bij bol.com

donderdag 13 april 2017

Hou bij wat God in je leven doet


Je hebt een geweldige God.
Hij zorgt voor je.
Hij is altijd bij je.
Hij helpt je in je moeiten.
Hij is trouw en doet wat Hij zegt.
Hij wil er voor je zijn.

Wanneer je ervaart dat God goed is in je leven,
schrijf dat voor jezelf dan op.
Hou bij wat God in jouw leven doet.
Noteer waar Hij je bij heeft geholpen.
Leg het vast wanneer je Zijn aanwezigheid opmerkt.

Op momenten wanneer jij het moeilijk hebt en God ver weg lijkt,
lees dan terug wat Hij voor jou heeft gedaan.
Het kan je door je moeite heen helpen.
Je stimuleren om het weer te verwachten van Hem.
Hou je oog gericht op God.
Hij is groter dan jouw problemen.

Spiegelmoment:
Welke momenten van Gods hulp en trouw wil jij vastleggen?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
BOEKENTIP met het oog op de feestdagen:
Vier het samen (Nieske Selles-ten Brinke, € 22,50)

Vier het samen bevat handreikingen om van elke christelijke feest- en hoogtijdag een echt feest te maken. Het boek is interessant voor meerdere jaren en geeft de mogelijkheid om zelf de elementen/werkvormen te kiezen die passen bij het gezin. Een waardevol en praktisch handboek waar je jaren mee uit de voeten kunt! Gericht op gezinnen met kinderen van 3-11 jaar. Vier het samen biedt voor advent en kerst, oud en nieuw, bid-/dankdag, lijdenstijd en Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, doopdag en verjaardag:
* een korte inleiding
* bijbelleesroosters voor de periode voorafgaand aan de feestdag
* vrije voorleesverhalen met prachtige illustraties
* (creatieve) verwerkingsvormen
* vragen voor verschillende leeftijdsniveaus om door te praten


Koop bij bol.com

woensdag 12 april 2017

Heb geduldGeduld is iets waar je niet zonder kunt.
Het leven kent diverse momenten waarop je zult moeten wachten.
Soms kort, maar soms ook heel lang.
Leer daarom geduldig te zijn.

God beloofde Abraham een kind.
Maar wat moest hij lang wachten voor die belofte werd vervuld.
Het duurde Abraham en Sara veel te lang.
Ze hadden niet het geduld om nog langer te wachten.
En dus grepen ze zelf maar in.
Hagar baarde voor hen een kind.
Maar het was niet het kind wat God voor hen in petto had.
God vroeg van hen geduld.
En uiteindelijk kregen ze het kind wat God hen had beloofd.

Ook jij zult in je leven wel eens moeten wachten.
Dan komt het aan op geduld.
Leer geduldig te zijn en te wachten op Gods timing.
Je leven is in Zijn hand.
Hij heeft een plan met je leven.
Wanneer jij geduldig op Hem wacht,
zal Hij je geven wat Hij voor jou in petto heeft.
God maakt Zijn beloften waar.
Net zoals Hij deed bij Abraham.

Spiegelmoment:
Heeft God jouw geduld wel eens op de proef gesteld?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
BOEKENTIP met het oog op de feestdagen:
Vier het samen (Nieske Selles-ten Brinke, € 22,50)

Vier het samen bevat handreikingen om van elke christelijke feest- en hoogtijdag een echt feest te maken. Het boek is interessant voor meerdere jaren en geeft de mogelijkheid om zelf de elementen/werkvormen te kiezen die passen bij het gezin. Een waardevol en praktisch handboek waar je jaren mee uit de voeten kunt! Gericht op gezinnen met kinderen van 3-11 jaar. Vier het samen biedt voor advent en kerst, oud en nieuw, bid-/dankdag, lijdenstijd en Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, doopdag en verjaardag:
* een korte inleiding
* bijbelleesroosters voor de periode voorafgaand aan de feestdag
* vrije voorleesverhalen met prachtige illustraties
* (creatieve) verwerkingsvormen
* vragen voor verschillende leeftijdsniveaus om door te praten


Koop bij bol.com

dinsdag 11 april 2017

Weg met schuldgevoelens

Weg met schuldgevoelens Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloSchuldgevoelens.
Klaagt jouw geweten je aan?
Schuldgevoelens vreten aan je.
Je wilt je er graag van ontdoen.
Je er vrij van voelen.

Maar hoe kom je af van schuldgevoelens?
Door beter je best te doen?
In de hoop dat je goede daden je schuld compenseren?
Door te grijpen naar drank, seks of wat dan ook?
In de hoop dat je je schuld dan niet meer voelt?

Dat alles zal niet werken.
Al die pogingen nemen je schuld niet weg.
Ze kunnen hooguit verdoven en afleiden.
Maar je schuld wordt er niet door uitgewist.

Om je schuld werkelijk uit te wissen
heb je Jezus als je Verlosser nodig.
Hij heeft jouw zonde op Zich genomen.
Hij droeg jouw schuld en betaalde er de prijs voor.
Hij stierf aan het kruis en gaf Zijn leven voor jou.

Jij kunt vrij zijn van schuld en schuldgevoelens.
Hoe? Erken dat je een Verlosser nodig hebt.
Ga naar Jezus en belijd wat je verkeerd hebt gedaan.
Vraag Hem om vergeving.

Hij wil je graag vergeven en je zonde wegdoen.
Hij maakt je waarlijk vrij en reinigt je geweten.
Hij betaalde de prijs ervoor op Golgotha.
Hij neemt je schuldgevoelens weg,
zodat jij weer in vrijheid en vrede kunt leven.

Spiegelmoment:
Hoe ga jij om met schuldgevoelens?
Heb jij ervaren dat Jezus jou heeft bevrijd van schuld?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
BOEKENTIP met het oog op de feestdagen:
Vier het samen (Nieske Selles-ten Brinke, € 22,50)

Vier het samen bevat handreikingen om van elke christelijke feest- en hoogtijdag een echt feest te maken. Het boek is interessant voor meerdere jaren en geeft de mogelijkheid om zelf de elementen/werkvormen te kiezen die passen bij het gezin. Een waardevol en praktisch handboek waar je jaren mee uit de voeten kunt! Gericht op gezinnen met kinderen van 3-11 jaar. Vier het samen biedt voor advent en kerst, oud en nieuw, bid-/dankdag, lijdenstijd en Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, doopdag en verjaardag:
* een korte inleiding
* bijbelleesroosters voor de periode voorafgaand aan de feestdag
* vrije voorleesverhalen met prachtige illustraties
* (creatieve) verwerkingsvormen
* vragen voor verschillende leeftijdsniveaus om door te praten


Koop bij bol.com

maandag 10 april 2017

Rechtvaardig voor GodDe mensheid heeft haar relatie met God verspeeld.
Er is niemand die goed doet staat er in de Bijbel.
Iedereen is afgeweken en heeft God de rug toegekeerd.
En daardoor is er afstand ontstaan tussen God en mens.

Hoe kan die kloof tussen God en mens overbrugd worden?
Moet je gewoon maar goed je best doen,
zodat je daarmee Gods goedkeuring kunt verdienen?
Kunnen jouw prestaties de kloof tussen God en jou dichten?
Nee, zelf-rechtvaardiging gaat niet werken.
Zelfs je beste werken zijn voor God niet goed genoeg.
De weg van jezelf rechtvaardigen is dus zinloos om te gaan.

Er is slechts één weg tot rechtvaardiging.
"Ik ben de weg",  zegt Christus.
Alleen door Hem kun je weer in relatie komen met God.
Jezus rekende af met onze schuld en zonden.
Hij betaalde de prijs ervoor met Zijn eigen leven.
Bij Zijn sterven riep Hij het uit: "Het is volbracht!"

Nu kun jij door Jezus weer een relatie met God hebben.
Ieder die gelooft in Jezus wordt door God rechtvaardig verklaard.
Door Christus ben jij rechtvaardig.
Dat is het enigste wat telt!
Verlang jij naar een goede relatie met God?
Geloof dan in Jezus en in wat Hij voor jou heeft gedaan.
Dan ziet God je in Christus als rechtvaardig.
Dan is het weer in orde tussen God en jou.

Spiegelmoment:
In je relatie met God gaat het niet om wat jij doet,
maar om wat Jezus voor jou heeft gedaan!
Denk daar voor jezelf vandaag eens over na.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
BOEKENTIP met het oog op de feestdagen:
Vier het samen (Nieske Selles-ten Brinke, € 22,50)

Vier het samen bevat handreikingen om van elke christelijke feest- en hoogtijdag een echt feest te maken. Het boek is interessant voor meerdere jaren en geeft de mogelijkheid om zelf de elementen/werkvormen te kiezen die passen bij het gezin. Een waardevol en praktisch handboek waar je jaren mee uit de voeten kunt! Gericht op gezinnen met kinderen van 3-11 jaar. Vier het samen biedt voor advent en kerst, oud en nieuw, bid-/dankdag, lijdenstijd en Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, doopdag en verjaardag:
* een korte inleiding
* bijbelleesroosters voor de periode voorafgaand aan de feestdag
* vrije voorleesverhalen met prachtige illustraties
* (creatieve) verwerkingsvormen
* vragen voor verschillende leeftijdsniveaus om door te praten


Koop bij bol.com

donderdag 6 april 2017

Jij en je ouders

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloJij bent een kind van je ouders.
God heeft jou aan hun zorg toevertrouwd.
Ze hebben heel wat jaren die taak op zich genomen.
Ze gaven je eten en drinken.
Ze voorzagen je van kleding en onderdak.
Ze gaven je de mogelijkheid om onderwijs te ontvangen.
Ze leerden je wijze lessen voor het leven.
Ze schonken jou hun liefde, tijd en aandacht.
Ze leerden je op eigen benen te staan.

De verzorging en opvoeding door je ouders
was ongetwijfeld niet perfect en optimaal.
Ze deden hun taak met vallen en opstaan.
Het ging gepaard met zonden en gebreken.
Maar dat doet niets af aan het feit
dat je heel wat aan hen te danken hebt.
Denk alleen maar aan het leven dat zij aan jou doorgaven.
Zonder hen was jij er niet geweest.

Het kan verleidelijk zijn om nu als volwassene vooral te kijken
naar wat er niet goed ging in je jeugd.
Je hebt wellicht het nodige aan te merken op je ouders.
Je had hun liefde misschien wel duidelijker willen ervaren.
Maar zie de inspanningen die zij voor je deden niet over het hoofd.
Hun liefde voor jou reikte verder dan jij wellicht beseft.
Kijk verder dan hun fouten en gebreken.
Zie de liefde in hun hart voor jou.

Eer je vader en moeder zegt de Bijbel.
Heb hen lief, zoek het goede voor hen.
Laat hen weten dat je hen waardeert.
Dat je dankbaar bent voor de zorg die ze je gaven.
Laat zien en merken dat je van hen houdt.
Geniet van de relatie met je ouders.
Doe het zolang het nog kan.

Spiegelmoment:
Wat betekenen jouw ouders voor jou?
Hoe laat (liet) jij hen merken dat je van ze houdt?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 5 april 2017

Jezus stierf voor mij

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloWe leven in de lijdenstijd.
Goede Vrijdag komt steeds dichter bij.
We denken aan het lijden en sterven van Jezus.
Aan alles wat Hij moest doorstaan.

Hij werd bespot door de mensen.
Zonder reden werd Hij gegeseld.
De mensen riepen om Zijn dood.
Kruisig Hem, kruisig Hem!
Hij werd zelfs door God verlaten.

Jezus had dit alles niet verdiend.
Ze rekenden Hem tot de misdadigers.
Maar Hij had nooit zonde gedaan.
Pilatus stelde vast dat Hij onschuldig was.

En toch stierf Hij aan het kruis.
Niet als iets dat Hem overkwam.
Maar Hij koos ervoor om deze weg te gaan.
Niet vanwege Zijn zonden, maar vanwege onze zonden.
Aan het kruis droeg Hij wat wij verdiend hadden.
Hij hing daar vanwege jou en mij.
Hij stierf in onze plaats.

Zijn lijden was jouw lijden.
Niet Hij, maar jij hoorde daar te hangen.
Jij had die straf verdiend.
Maar Hij nam de straf op Zich.
Uit liefde voor jou.
Zie Jezus daar lijden voor jou.

Jezus leed voor jou.
Zodat jij vrijspraak kon ontvangen.
Jezus leed voor jou.
Zodat er voor jou vergeving is.
Jezus leed voor jou.
Zodat jij weer kunt leven met God.
Jezus leed voor jou.
Dank Hem dat Hij dit voor jou heeft gedaan.

Spiegelmoment:
Wat betekent het voor jou dat Hij stierf in jouw plaats?


Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 4 april 2017

Hunkeren naar geluk

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloGelukkig zijn.
Wie wil dat niet?
Wie kent niet dat verlangen?
Mensen hunkeren naar geluk.

Waarin zoek jij je geluk?
In een goede baan?
In veel geld?
In gezondheid?
In amusement?
In seks?

Werkelijk geluk
is echter alleen te vinden in God.
Hij vergeeft je zonden.
Hij heelt je wonden.
Hij geeft je kracht voor vandaag.
Hij vernieuwt je leven.
Hij maakt je vrij.
Hij geeft je innerlijke vrede.

Leer te zien dat jouw geluk
niet ligt in vergankelijke dingen.
Leer te zien dat jouw geluk
afhankelijk is van jouw relatie met God.

Geef je leven aan God.
Vertrouw jezelf toe aan Hem.
Hij doet je vol vreugde leven.
Met Hem mag je gelukkig zijn.

Spiegelmoment:
Wat maakt jou gelukkig?


Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 3 april 2017

Vrucht dragen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
God wil vruchten in jouw leven zien. 
Daarvoor moet je leven in verbondenheid met Jezus.
Via Hem ontvang je al wat nodig is om vrucht te dragen voor God.

Blijf in Jezus, dan blijft Hij in jou.
Laat Zijn leven jouw leven doortrekken.
Laat Zijn leven in jouw leven overvloeien.
Dan zullen er vruchten komen.

Breng vruchten voort.
Laat zien dat je zijn discipel bent.
Jouw vruchten mogen anderen tot zegen zijn.
Maak met jouw vruchten Gods naam groot.

Spiegelmoment:
Leef jij in verbondenheid met Jezus?
Wordt dat zichtbaar in de vruchten die je draagt?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!