donderdag 21 augustus 2014

Hou het eenvoudig

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Het leven kan zo eenvoudig zijn!
Maar vaak maken wij het complex.
Doordat we indruk op anderen willen maken.
Doordat we ons verantwoordelijk voelen voor dingen
waar we in feite helemaal niet verantwoordelijk voor zijn.
Doordat we dingen niet uit handen kunnen geven.
Doordat we niet snel tevreden zijn.
Doordat we dingen niet loslaten die we wel zouden moeten loslaten.
Doordat we moeite hebben om keuzes te maken
en geen knopen weten door te hakken.
Door al die dingen kunnen we onszelf behoorlijk in de weg zitten.
In plaats van eenvoudig te genieten sloven we ons zo uit
waardoor we niet meer aan genieten toekomen.
Hou het toch eenvoudig.
En geniet.

Iets daarvan zie je ook bij het verhaal van Martha en Maria in de Bijbel.
Wanneer Jezus bij hen op bezoek komt,
stopt Maria met al haar bezigheden om te luisteren naar Jezus.
Ze geniet eenvoudig van Zijn aanwezigheid.
Martha echter niet, die heeft het daarvoor veel te druk.
Ze slooft zich als gastvrouw uit om het haar gasten naar de zin te maken,
maar komt zelf niet toe aan het genieten van Jezus aanwezigheid.
Gaat het ons soms niet net zo?
Hoe vaak proberen wij het onze gasten naar de in te maken,
zonder zelf echt tijd te nemen om te genieten van hun aanwezigheid?
Voor de gasten komen hebben we het druk om ons huis schoon te maken,
alles moet er ten slotte pico bello uitzien.
Tegen de tijd dat de gasten komen, zijn we moe van ons geren en gedraaf.
En gedurende de aanwezigheid van het bezoek zijn we druk in de weer
om de gasten voortdurend te voorzien van een natje en een droogje.
Het mag hen immers aan niets ontbreken.
Maak het je toch niet zo druk!
Neem de tijd om ook zelf van hun aanwezigheid te genieten.
Een beetje minder Martha, een beetje meer Maria.

Een andere manier waarop we onszelf het leven moeilijk kunnen maken
is door onze neiging om ons zorgen te maken.
In ons denken houden we ons voortdurend bezig met bepaalde zaken.
"Hoe moet dit? Hoe komt dat? Wat als ...?"
Wat maken we het onszelf moeilijk met onze bezorgdheid.
En dat terwijl we het eenvoudig mogen overgeven aan God.
Leg het in Zijn handen, werp je zorgen neer bij Hem.
Vertrouw Hem je leven en je omstandigheden toe.
Hij zorgt als een Vader voor je en heeft het beste met je voor.
Maak het jezelf niet moeilijker dan het al is.

Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen
waarmee je het jezelf onnodig moeilijk kunt maken.
Neem je voor dat niet langer te doen.
Maak je leven niet ingewikkelder dan nodig is.
Hou het eenvoudig.
En geniet.

Bron: Het geheim van echt gelukkig zijn, Joyce Meyer, hoofdstuk 16

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 20 augustus 2014

Leef gezond!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo Groningen


Om van ons leven te kunnen genieten
hebben we het nodig om goed voor ons lichaam te zorgen.
Wanneer ons lichaam niet in optimale conditie is,
zullen we ons snel moe, prikkelbaar en gestrest voelen.
Het ontbreekt ons aan energie,
stress krijgt ons in de greep.
Genieten is er dan niet meer bij.
Leven wordt overleven.

Neem verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid.
Veel van onze lichamelijke problemen kunnen voorkomen worden
door een goede nachtrust, gezonder eten
en tijdig te zorgen voor rust en ontspanning.
Wanneer jij niet lekker in je vel zit,
neem dan de beslissing om een aantal dingen in je leven te veranderen.
Maak prioriteit van je gezondheid,
zodat je kunt genieten van het goede leven dat God je wil geven.

We hebben ons lichaam als een geschenk van God gekregen,
Je hebt er maar één van en daar zul je het je hele leven mee moeten doen.
Zorg er dus goed voor,
Je lichaam is de plek waar Gods Geest wil wonen.
De Bijbel zegt dat je lichaam de tempel van de Heilige Geest is.
Zorg daarom goed voor je 'tempel'.

Hoe kun je zorgen voor je lichaam?
1. Door dagelijks voldoende water te drinken.
Je lichaam bestaat voor een groot deel uit water
en heeft daarom voldoende vocht nodig om goed te kunnen functioneren.
Zorg dat je daarom regelmatig je lichaam voorziet van water.

2. Zorg ervoor dat je gezond eet.

Je lichaam heeft brandstof nodig om te werken.
En die brandstof haalt het lichaam uit je voedsel.
Daarom is het voor je gezondheid belangrijk
om de goede voedingsstoffen binnen te krijgen.
Niet te weinig, maar ook weer niet teveel.

3. Neem voldoende beweging.
Beweging zorgt ervoor dat je lichaam in conditie blijft.
Het maakt je sterker en vergroot je uithoudingsvermogen.
Bedenk een activiteit die je regelmatig kunt doen
om voldoende lichaamsbeweging te krijgen.
Het zal je lichamelijk fit houden.

4. Zorg voor voldoende rust en ontspanning.
We zijn niet gemaakt om voortdurend actief en bezig te zijn.
Ons lichaam heeft op regelmatige basis rust en ontspanning nodig.
Zorg daarom voor voldoende slaap.
Gun je lichaam een goede nachtrust.
Geef je lichaam rust om zich weer te kunnen herstellen,
om de stress los te laten en weer nieuwe energie op te doen.
Slaapgebrek zal je vroeg of laat opbreken.
Je hebt je slaap echt nodig.
Zorg dat je ook overdag ruimte maakt voor ontspanning.
Je hoeft niet voortdurend te werken,
je hebt ook tijd nodig voor ontspanning.
Tijd om leuke dingen te doen.
Gun jezelf die tijd en jakker niet voortdurend voort.

Door zo aandacht te hebben voor je lichamelijke gezondheid,
zul je beter in staat zijn om van het leven te genieten.
Leef daarom gezond, het komt je welzijn ten goede.

Bron: Het geheim van echt gelukkig zijn, Joyce Meyer, hoofdstuk 15

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 19 augustus 2014

Leven naar Gods standaard is goed voor je welzijn

Heilig leven, heiligheid, heiliging, Leef je geloof, Hillie Snoeijer, SpiegelRuimte, christelijk Psycholoog BafloWereldwijd raken samenlevingen in verval.
Gezinnen vallen uiteen door echtscheiding,
jongeren gaan zich te buiten aan seks, drank en drugs,
criminaliteit,terreur en geweld nemen toe,
zelfmoord, abortus en euthanasie zijn aan de orde van de dag.
De wereld wil niet leven met God en ondervindt daarvan de gevolgen.
Mensen weigeren te leven naar Gods standaarden
en lopen daardoor Zijn zegen mis.

Een van de belangrijkste sleutels voor een gezegend leven
is je toewijden aan je relatie met God
en bereid te zijn te leven volgens Zijn hoge standaard.
Christen zijn is niet alleen iets voor de zondag,
christen zijn is een levensstijl, een manier van leven.
Een manier van leven die bepaald wordt door Gods richtlijnen.
Leven naar Gods standaard zal je vrede, vreugde, stabiliteit en zegen brengen.
Het helpt je om op de goede weg te blijven,
en het zal je veel verdriet en ellende besparen.

God roept ons op om te kiezen.
Kiezen we ervoor om Hem te dienen of dienen we de wereld?
We zijn vrij om te kiezen,
maar onze keuze zal niet zonder consequenties zijn.
Zet je eigen geluk niet op het spel
door je levenswandel met God te laten beïnvloeden door de wereld.
Ga slechte invloeden en verderfelijke praktijken uit de weg.
Laat je leven daardoor niet verzieken.
Besteed tijd en energie aan mensen en activiteiten
die je stimuleren en helpen in je leven met God.
Wijd je toe aan de dienst aan God.
Leef een heilig leven.
Dat zal je helpen om van het leven te genieten.
Wanneer je met je hele hart God en Zijn wil zoekt,
dan zul je Hem vinden en een leven ontdekken dat de moeite waard is.

Bron: Het geheim van echt gelukkig zijn, Joyce Meyer, hoofdstuk 14

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 18 augustus 2014

Wijsheid leidt je naar een gelukkig leven

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, SpiegelRuimte, Psycholoog BafloWanneer je een goed leven wilt hebben, kun je niet zonder wijsheid.
God heeft het goede voor met je leven.
Maar dan moet je geen domme dingen doen.
Want dan loop je de zegeningen mis die God je wilde geven.
Handel wijs en verstandig, maak beslissingen waar je profijt van zult hebben.
Doe niet alles waar je maar zin in hebt.
Maar doe wat goed en wijs is.
Laat je niet leiden door je emoties en verlangens,
maar laat je leiden door Gods wijsheid.

God is de bron van alle wijsheid.
Het boek Spreuken zegt dat het de HEER is die wijsheid schenkt.
Gods wijsheid staat tot onze beschikking via de Bijbel.
De Bijbel is Gods Woord en is vol wijsheid.
Door de Bijbel te bestuderen zullen we groeien in wijsheid.
Gods Woord wil je de weg door het leven wijzen.
Kennis van Gods Woord helpt je om goede beslissingen te nemen.
Leer Gods levensprincipes kennen en handel ernaar.
Pas Gods wijsheid toe op jouw leven en op jouw omstandigheden.
Je zult er wel bij varen.

Wijsheid komt je niet zomaar aanwaaien.
Je zult er bewust naar op zoek moeten gaan.
Zet je er met hart en ziel voor in om wijsheid te vinden.
Luister naar de roep van wijsheid.
Luister naar de stem van de Geest
die diep van binnen tot je spreekt.
Hij is het die je te binnen brengt wat je zou moeten doen.
Hij wil je leiden op al je wegen.
Wijsheid begint met ontzag voor de Heer.
Heb respect voor Hem, eer Hem en wees bereid tot gehoorzaamheid.
Zoek bij alle beslissingen die je moet nemen
Gods wijsheid en laat je daardoor leiden.
Anders zal je leven een puinhoop worden.

Bron: Het geheim van echt gelukkig zijn, Joyce Meyer, hoofdstuk 13

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 14 augustus 2014

Heb het niet alleen maar druk, maar draag vrucht

Leef je Geloof, Hillie Snoeijer, Geloofscoach, Psycholoog, SpiegelRuimte

Druk, druk, druk.
Wie heeft het vandaag de dag niet druk.
Onze agenda's zijn gevuld met allerlei afspraken en taken.
We jagen onszelf op en raken gefrustreerd en gestrest.
We hebben het druk, druk, druk.

Wat kunnen we het druk hebben,
maar levert het ook iets op?
Draagt wat we doen ook vrucht?
Want dat zijn twee verschillende dingen.
God heeft ons nooit opgedragen om druk te zijn,
wel om vrucht te dragen.
Direct in het begin van de Bijbel geeft Hij de mens
de opdracht mee om vruchtbaar te zijn.
Ook in Johannes 15:16 stuurt Jezus ons op weg
om vrucht te dragen, blijvende vrucht.
We kunnen zo druk zijn met van alles en nog wat
dat we er niet aan toe komen om vrucht te dragen.
Streef ernaar om vrucht te dragen
in plaats van het alleen maar druk te hebben.

Wanneer je voor jezelf toe moet geven
dat je het eigenlijk te druk hebt om nog voldoende vrucht te dragen
wat kun je dan doen?
Je zult moeten leren om goed met je tijd en energie om te gaan.
En dat betekent in de eerste plaats
leren wanneer je ja en wanneer je nee moet zeggen.
Wanneer je geen nee zegt wanneer het nodig is,
dan wordt je tijd en energie opgeslokt door dingen
die je belemmeren om werkelijk vrucht te dragen.
Leer nee te zeggen als mensen aan je trekken
zodat je bezig kunt zijn met de dingen die er voor jou toe doen.

God heeft jou gemaakt.
Hij heeft plannen en doelen voor jouw leven.
Daarmee bezig zijn zal je voldoening geven.
Investeer tijd in Gods plannen en doelen voor jouw leven.
Neem met minder geen genoegen.
Wanneer je met minder genoegen neemt, zul je blijven verlangen naar meer.
Besteed het grootste deel van je tijd aan de dingen
die voor jou het belangrijkste zijn.
Laat je niet verleiden om veel tijd te besteden aan allerlei bijzaken.
Want dan loop je het risico nooit toe te komen
aan het werken aan jouw belangrijkste doelen.

Jij bent verantwoordelijk voor hoe jij je tijd invult.
Neem verantwoordelijkheid voor je eigen leven.
Wanneer je meer vrucht wilt dragen,
breng dan veranderingen aan in je leven.
Neem het besluit om het niet alleen maar druk te hebben,
maar om ook vrucht te dragen.
Voer de veranderingen door die daarvoor nodig zijn.
Laat je niet afleiden van je bestemming door allerlei bijzaken.
Richt je op wat voor jou belangrijk is.
Focus je op Gods doel en bestemming voor jou.
Doe de dingen waarvoor God je geschapen en geroepen heeft.
Dan zul je vruchtbaar zijn en voldoening ervaren.
Dan zul je genieten van alles wat je doet.
Je zult gelukkig zijn.

Bron: Het geheim van echt gelukkig zijn, Joyce Meyer, hoofdstuk 12

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 13 augustus 2014

Hoed je voor hebzucht

Hillie Snoeijer, leef je geloof, spiegelruimte, geloofscoach, psycholoog, baflo, groningen

Geld, geld, geld.
Alles lijkt te draaien om geld.
Hoe meer hoe beter is het levensmotto van velen.
Maar is dat zo?
Maakt geld ons werkelijk gelukkig?
Dat kun je je serieus afvragen.
Het streven naar een goed gevulde bankrekening
houdt mensen gouden bergen voor,
maar wanneer het doel is bereikt,
laat het velen achter met een leegte in hun hart.
Het geeft niet zoveel voldoening als gedacht.
En dus streven we weer naar meer,
in de hoop dat we dan gelukkig zullen zijn.

Onze maatschappij legt veel nadruk op het materiële.
We streven naar het hebben van allerlei bezittingen.
Een groot luxe huis, een mooie snelle auto, goede merkkleding,
dure elektronica en allerlei fantastische hebbedingetjes.
We willen het allemaal.
Want we menen dat daar ons geluk van afhangt.
En dus willen we meer verdienen, meer kopen en meer bezitten.
We worden gedreven door het najagen van geld en bezittingen.

Natuurlijk is er niks mis met het hebben van mooie spullen.
Maar wanneer geld en goed de belangrijkste drijfveer
in ons leven worden, dan gaat er wel iets mis.
We zijn niet geroepen om van dingen te houden
en in dienst van onze bezittingen te leven,
maar we zijn geroepen om God en mensen lief te hebben.
Gods Koninkrijk gaat boven alle materiële zaken.

Hoeveel heb jij nodig om tevreden te kunnen zijn?
De Bijbel zegt wees tevreden als je voedsel en kleren hebt.
Als in je basisbehoeften is voorzien dan is dat voldoende.
Voldoende om gelukkig te zijn.
Wees dankbaar dat God je geeft wat je nodig hebt.
Besef dat je met niets in deze wereld gekomen bent
en ook niets zult kunnen meenemen bij je sterven.
Het geld en de spullen die je hier hebt,
heb je gekregen om ervan te genieten
en er anderen mee te zegenen.
Geld is nooit bedoeld om je daardoor beter dan een ander te voelen
of te menen dat bezit van geld je meer rechten geeft.

Houd je verre van een mentaliteit die gekenmerkt wordt
door hebzucht en drang naar rijkdom.
Laat het geld geen grip op je krijgen.
Je mag best geld bezitten, maar laat het geld jou niet bezitten.
Je hebt geld nodig om te leven, maar leef nooit voor het geld.
Laat liefde voor geld je leven niet bepalen en beheersen.
Het zal je ongetwijfeld in de problemen brengen.
De Bijbel zegt niet voor niets dat hebzucht de wortel van alle kwaad is.

Ga niet mee in de manier van denken en doen van deze wereld.
Hou meer van God dan van je bezittingen.
Leef dicht bij en met God en ga verstandig om met je geld.
Leef niet boven je stand en zegen anderen met wat je bezit.
Zit niet vast aan je geld, maar doe er iets goeds mee.
Je ontvangt niet van God om er uitsluitend zelf door gezegend te worden,
maar ook om anderen ermee te zegenen.
Deel je zegeningen met een ander.
Laat je niet verleiden tot meer en meer en meer.
Wees waakzaam, hoed je voor hebzucht.
Dan kun je genieten van wat je hebt
zonder voortdurend te blijven verlangen naar meer.
Ontdek en ervaar dit geheim van echt geluk.

Bron: Het geheim van echt gelukkig zijn, Joyce Meyer, hoofdstuk 11

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 12 augustus 2014

Rouwen is de weg naar weer genieten

Hillie Snoeijer, Leef je geloof, SpiegelRuimte, Geloofscoach, Psycholoog Baflo Groningen

In dit leven lijden we verliezen.
Je partner sterft, je kind sterft,
je raakt zelf ongeneeslijk ziek,
brand verwoest je huis,
je raakt je baan kwijt.
Allerlei omstandigheden die verlies met zich meebrengen.
En verlies doet pijn en geeft verdriet.

Na een verlies hebben we een periode van rouw nodig.
Rouw is een medicijn dat ons helpt om om te gaan met ons verlies
en om na de rouwperiode weer verder te gaan met ons leven.
Rouw maakt het mogelijk om na enige tijd de draad weer op te pakken
en na verloop van tijd weer van het leven te gaan genieten.
Rouw geneest en heelt de wond die geslagen werd door het verlies.

Rouwen betekent dat je de pijn over het verlies toelaat in je leven.
Rouwen betekent ruimte geven aan de pijn en het verdriet.
Rouwen is moeilijk en pijnlijk, maar o zo noodzakelijk.
Ontken je verlies niet, stop het niet weg.
Wegstoppen zal je niet verder helpen.
Huil maar om wat je verloren hebt.
Je hebt niet voor niets tranen gekregen.
Huilen is geen teken van zwakheid,
maar het maakt onderdeel uit van je genezingsproces.
Laat je emoties van verdriet maar naar buiten komen.
Het mag, God koestert je tranen.

Rouw is een proces met een begin en een eind.
Het is goed om te rouwen,
maar blijf er niet in hangen.
Laat rouw je leven niet blijvend beheersen,
want dan zal het je kapot maken.
Verwerk de pijn van je verlies,
maar ga daarna ook weer verder.
Het geeft problemen als een rouwproces niet afgerond wordt.
Er komt een tijd waarop God tegen je zal zeggen:
'Nu is het tijd om het achter je te laten'.
Je zult diep in je hart weten
dat je het verleden los moet laten
en je weer moet gaan richten op de toekomst.
Als het zover is, ben jij de enige die dat besluit kan nemen.
Vertrouw erp dat de Heilige Geest je zal leiden
en je zal troosten terwijl je verder gaat.

Vraag de Heilige Geest je te troosten.
Hij is de bron van alle troost.
Hij kan je helpen in je pijn en verdriet.
Hij wil je in je rouwproces leiden naar heelheid.
Je herstellen, je genezen.
Hij zal je kracht geven om verder te gaan.
Hij zal je zover brengen dat je weer vreugde gaat ervaren in je leven.

Rouw.
Het is geen gemakkelijke periode in iemands leven.
Maar wel een noodzakelijk proces,
om aan de andere kant van rouw weer vreugde te ontmoeten.
Om na verlies weer van het leven te kunnen genieten.
Laat na verlies daarom rouw zijn genezende werking in jouw leven doen.

Bron: Het geheim van echt gelukkig zijn, Joyce Meyer, hoofdstuk 10


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 11 augustus 2014

Het maken van juiste keuzes draagt bij aan je geluk

Hillie Snoeijer, SpiegelRuimte, Leef je geloof, christelijk psycholoog


In ons leven moeten we heel wat keuzes maken.
Kleine keuzes, grote keuzes.
Wat trek je vandaag aan, welke opleiding kies ik,
met wie ga ik trouwen, waar ga ik wonen?
Elke dag staan we voor heel wat keuzes.
En de keuzes die we dan maken
bepalen de kwaliteit van ons leven.
Onze keuzes bepalen de richting van ons leven.
Willen we van het leven genieten
en een mooie toekomst tegemoet gaan,
dan komt het erop aan om de juiste keuzes te maken.
Want de beslissingen die wij nemen,
bepalen voor een groot deel hoe ons leven zal verlopen.

God vertelt ons wat onze opties zijn.
Hij laat ons de keuzes zien: zegen of vloek, leven of dood.
En tegelijk vertelt Hij wat je het beste kunt kiezen.
Kies dan het leven (Deut 30:19).
Maar de keuze is aan jou.
Jij moet kiezen.
Geef je de voorkeur aan leven en zegen?
Of kies je voor dingen die leiden tot dood en vloek?
Maak je een goede keuze of een slechte keuze?
Jouw keuze zal van invloed zijn op jouw leven.

Soms kiezen we verkeerd.
Kiezen we niet voor het leven.
Nemen we beslissingen die ons in de problemen brengen.
Kiezen we verkeerd met als gevolg ellende in plaats van vreugde.
Wat kun je dan een spijt hebben van je verkeerde keuzes.
Maar weet, het is nooit te laat om goede keuzes te maken.
Blijf niet treuren om je verkeerde beslissingen.
Begin er mee om goede beslissingen te nemen.
Door keer op keer goede beslissingen te nemen,
zullen er zaken in je leven ten goede keren.
Je kunt de gevolgen van je slechte keuzes niet teniet doen,
maar door in het vervolg goede keuzes te maken,
kun je het verloop van je leven wel bijbuigen.

Wanneer we gebukt gaan onder de gevolgen van slechte keuzes,
hebben we nogal eens de neiging om anderen hiervan de schuld te geven.
Als ..., dan zou ik niet ...
Het ligt aan iedereen, behalve aan onszelf.
Het kan best zijn dat er een aanleiding was voor jouw slechte beslissingen,
maar gebruik dat niet als excuus om je keuzes goed te praten.
Stop ermee anderen de schuld van je keuzes te geven,
neem verantwoordelijkheid voor je eigen beslissingen.
Begin ermee om goede keuzes te maken.
Hoeveel slechte keuzes je ook hebt gemaakt,
wanneer je daarin verandering brengt
door goede keuzes te maken en dat te blijven doen
dan zullen er positieve resultaten in je leven tevoorschijn komen.
Jij bent verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt.
Vraag God om je te laten zien wat je moet doen
om een goed en gezegend leven te leiden.

Zoals in de natuur het principe van zaaien en oogsten geldt,
zo geldt dat ook voor ons mensenleven.
Een boer die graan zaait, zal geen aardappels, maar graan oogsten.
Hij oogst wat hij zaait.
Hetzelfde geldt voor onze gedachten, woorden, daden en keuzes.
Wat je zaait zul je eens oogsten.
Wanneer je gedachten bepaald worden door boosheid,
zal die boosheid vroeg of laat ook naar buiten komen.
Als je vriendelijk bent naar de mensen,
zullen ze meestal ook vriendelijk zijn naar jou.
Wanneer je keuzes maakt die overeenkomen met Gods Woord
dan mag je verwachten dat je Zijn zegen zult oogsten.
Wanneer we ervoor kiezen
onze gedachten en ons handelen
te laten leiden door onze eigen natuur,
dan zullen we diep ongelukkig worden.
Want wat onze eigen natuur wil brengt de dood.
Maar als we ons richten op de Geest van God,
ons door Hem laten leiden en Hem volgen,
dan zullen we vrede en blijdschap kennen.
Want wat de Geest wil brengt leven en vrede.

Je leven zal nooit zonder problemen zijn.
Maar leer om het goede te kiezen.
Dat zal je helpen een gelukkig leven te leiden.
Kies vandaag voor het leven!
Dan zul je een gelukkig leven oogsten.

Bron: Het geheim van echt gelukkig zijn, Joyce Meyer, hoofdstuk 9

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 7 augustus 2014

Geheim van echt geluk: rust vinden bij God

Hillie Snoeijer, Leef je geloof, SpiegelRuimte, Geloofscoach, christelijk psycholoogAls je gezond wilt blijven dan heb je regelmatig rust nodig.
We hebben voldoende slaap nodig,
moeten af en toe pauzeren en onszelf tijd gunnen om uit te rusten.
Dat weten we allemaal.
Niet alleen ons lichaam heeft rust nodig, ook onze geest.
Anders raken we gestrest, van slag, bezorgd en uitgeput.

Waar kun je rust vinden voor je geest?
Die rust kun je vinden bij God.
Hij nodigt je uit om Zijn rust binnen te gaan.
Geef je leven aan Hem over,
leg al je zorgen en problemen in Zijn handen,
verwacht het van Hem.
Dan zul je de vrede van God in je leven ervaren.
Rust vinden in Hem.

Wanneer wij problemen hebben,
dan zijn wij daar vaak heel druk mee.
Veel van onze mentale energie gaat daar naartoe.
Onze gedachten draaien overuren
om het probleem van alle kanten te bekijken
en te zoeken naar hoe wij het probleem kunnen elimineren.
We raken uit ons gewone doen
en de hele situatie maakt ons rusteloos en geprikkeld.

Wat we in dergelijke situaties moeten doen,
is gebruik maken van ons geloof.
Geloof is de deur om rust te vinden bij God.
Door het geloof mag je weten
dat de dingen die in je leven gebeuren
op de een of andere manier voor je ten goede meewerken.
Uit dit geloof moeten we gaan leven.
Door onszelf aan Hem toe te vertrouwen.
Ook al gebeuren er dingen in je leven
waar je niet blij mee bent, waar je veel moeite mee hebt,
kies ervoor om te geloven dat God over je waakt,
dat Hij het beste met je voor heeft
en dat Hij alles doet meewerken ten goede.
Daarmee ben je niet in een keer van alle problemen af,
maar het geeft wel rust.
Hij is erbij en Hij staat aan jouw kant.

Rust vinden bij God
betekent leren om op God te wachten.
Leg het probleem in Zijn handen.
Geef je aan Hem over.
Wees niet zelf voortdurend bezig met je probleem.
Wees stil en wacht op God tot Hij je antwoord geeft.
Stop met je zorgen te maken en vertrouw op God.
Vertrouw Hem je situatie toe.
Vraag Hem om kracht om vol te houden.
Vind rust bij God.

Rust vinden bij God is een groeiproces.
Het zal gaan met vallen en opstaan.
Herinner jezelf er voortdurend aan
om jezelf toe te vertrouwen aan God.
Om het van Hem te verwachten.
Laat je zorgen los,
wees niet voortdurend met je problemen bezig,
wacht op God totdat Hij je duidelijk maakt wat te doen.
Rust in Hem en vind bij Hem je vrede.
Dan zul je echt gelukkig zijn.

Bron: Het geheim van echt gelukkig zijn, Joyce Meyer, hoofdstuk 8

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 6 augustus 2014

Het geheim van geluk: vertrouw op God in je moeiten

Hillie Snoeijer, Leef je geloof, christelijk psycholoog, geloofscoach, SpiegelRuimte


In dit leven blijft tegenspoed ons niet bespaard.
Allemaal maken we van tijd tot tijd moeilijke omstandigheden mee.
Hoe ga jij daar mee om?
Probeer je dan zelf de controle in handen te houden?
Of stel je je vertrouwen op God?
Verwacht je het van Hem dat Hij je erdoor zal helpen?

God verlost ons niet altijd uit moeilijke situaties,
maar Hij is wel altijd bij ons wanneer we er doorheen gaan.
Wij begrijpen heel vaak niet waar God mee bezig is in ons leven.
Waarom gebeurt er dit in mijn leven?
Maar ook al begrijpen we Hem niet, God is te vertrouwen.
Je kunt je vragen hebben waarom iets je overkomt.
Maar heel vaak zul je hier geen antwoord op krijgen.
We moeten leren leven met onbeantwoorde vragen.
Ga niet tot in het oneindige door met het zoeken van een verklaring.
Kies ervoor om God te vertrouwen, ook al begrijp je Hem niet.
God weet wat Hij doet, Hij overziet ons leven.
En Hij zal op Zijn tijd voor ons de weg banen.
Leer om in je moeiten op Hem te vertrouwen.
Hij is groter en wijzer dan wij, Hij is God.
Schenk Hem je vertrouwen.
Dat is de enige manier om vrede in je hart te ervaren
ook al zijn je omstandigheden moeilijk.

God zelf brengt soms beproevingen op onze weg.
Net zoals Hij deed bij het volk Israël in de woestijn
brengt Hij ook ons soms in moeilijke omstandigheden
om te zien wat er leeft in ons hart.
God wil het goede voor ons doen.
Hij wil ons zegenen.
Maar Hij kijkt ook of wij het karakter hebben
om met die zegen om te kunnen gaan.
Daarom beproeft Hij ons geloof.
Wanneer wij de beproeving doorstaan
dan wacht ons aan de andere kant het beloofde land.
Het volk Israël kwam ook pas
na een lange moeizame reis aan in het beloofde land.
Voor het zover was, voedde God hen op in de woestijn.
Zo doet God dat ook in ons leven.

Richt je erop om beproevingen in je leven goed te doorstaan,
in plaats van te focussen op hoe moeilijk ze voor je zijn.
Je bent in staat beproevingen te doorstaan,
want God is bij je en Hij zal je erdoor heen helpen.
Daar mag je op vertrouwen.
Dat vertrouwen maakt het mogelijk om Gods rust te ervaren.
Die rust stelt je in staat om ondanks alles toch te genieten van het leven.
Leer daarom dit geheim van geluk toe te passen in je leven:
leer God te vertrouwen in moeilijke omstandigheden.

Bron: Het geheim van echt gelukkig zijn, Joyce Meyer, hoofdstuk7

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 5 augustus 2014

Het geheim van geluk: treed het leven tegemoet met geloof

Hillie Snoeijer, Leef je geloof, christelijk psycholoog, baflo, groningen, spiegelruimte
Om dit leven met vreugde te kunnen leven, heb je geloof in God nodig.
Je hebt het nodig om alles in je leven met geloof tegemoet te treden.
Je hebt niet alleen geloof nodig om redding te ontvangen,
maar ook geloof om om te gaan met het leven van alledag.
Je hebt geloof nodig voor je huwelijk,
voor de opvoeding van de kinderen, voor je financiën,
voor je baan, voor je omgang met andere mensen.
Het vraagt geloof om je fouten uit het verleden achter je te laten
en de toekomst sterk en vol vertrouwen tegemoet te gaan.
Kortom bij alles wat je doet heb je geloof nodig.
Door op God te vertrouwen ontvang je
kracht en vreugde voor vandaag
en hoop en blijdschap voor de toekomst.

Geloven in God betekent dat
je met heel je wezen steunt op Hem
en overtuigd bent van Zijn kracht, wijsheid en goedheid.

Zijn kracht
Onze menselijke kracht is beperkt, maar God kan alles.
Hij is in staat omstandigheden en personen te leiden.
Hij kan wegen banen daar waar wij geen weg meer zien.
Heb geloof dat bij God alles mogelijk is.

Zijn wijsheid
Stel je vertrouwen op Gods wijsheid.
Als wij niet meer weten hoe we verder moeten, God weet het wel.
Hij weet wat het beste voor ons is en heeft het beste met ons voor.
Hij is wijs en overziet heel ons leven.
Hij laat alle dingen in ons voordeel meewerken.

Zijn goedheid
Vertrouw op Gods goedheid.
God is goed en Hij houdt van je.
Hij heeft je geluk voor ogen.

Vertrouw op God, geloof in Hem.
Hij heeft de kracht om alles voor je te doen,
Hij heeft de wijsheid om te weten wat je nodig hebt.
Hij heeft de goedheid om in jouw leven te doen wat jou het meeste zegent.
Hij kan het doen, omdat Hij de kracht ervoor heeft.
Hij weet hoe Hij het moet doen, omdat Hij wijs is.
Hij wil het doen, omdat Hij goed is.
Leef door dit geloof, doe alles in vertrouwen op Hem.
Stel je vertrouwen in de kracht van God,
die van je houdt en het beste met je voor heeft.

Wanneer je zo het leven met geloof tegemoet treedt,
zul je altijd hoopvol zijn, verder kunnen kijken dan het hier en nu.
Mensen die leven door geloof genieten van elke dag
en verheugen zich op de toekomst die voor hen ligt.

Sta jij zo in het leven?
Treedt jij je leven tegemoet met geloof?
Kies ervoor, want het is een van de geheimen van gelukkig leven.

Bron: Het geheim van echt gelukkig zijn, Joyce Meyer, hoofdstuk 6

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 4 augustus 2014

Het geheim van echt geluk: je identiteit in Christus kennen

Hillie Snoeijer, psycholoog, SpiegelRuimte, Leef je Geloof

Als je van het leven wilt genieten
is het belangrijk dat je weet wie je bent in Christus.
Je identiteit in Christus kennen,
geeft ruimte en ontspanning in je leven.
Weten dat je een kind van God bent,
dat je Zijn zoon of dochter bent,
dat maakt je leven anders, rijker en mooier.

Wanneer je Christus aanneemt als je Verlosser,
ontvang je een nieuwe identiteit.
Je bent een nieuwe schepping.
Je wordt opgenomen in Gods familie.
God is je Vader, jij bent Zijn kind.
God ziet je niet langer als zondaar,
Hij ziet je zoals Hij Jezus ziet.
Je bent nu 'in Christus'.
Het gaat er niet om hoe jij jezelf ziet,
bepalend is hoe God jou ziet.
En Hij ziet Christus in jou.
Jouw waarde wordt niet bepaald door wat je over jezelf denkt,
of door de mening van anderen over jou,
jouw waarde wordt bepaald doordat God van je houdt
en dat zijn Zoon stierf voor jouw zonden.
Dat maakt je waardevol.

Voor ons kan het heel lastig zijn
om onszelf te zien zoals God ons ziet.
We voelen ons gemakkelijk onzeker over onszelf en onze fouten,
we zijn bang om niet aan de verwachtingen van mensen te voldoen.
We laten snel anderen bepalen wat we waard zijn.
Wij richten ons op wat andere mensen over ons zeggen.
Maar jouw mening of die van andere mensen over jezelf
zijn niet bepalend voor wie je werkelijk mag zijn.
Bepalend is hoe God naar je kijkt.
Hij ziet jou nooit los van Christus.
Ziet Hij jou dan ziet Hij Christus.
En dat maakt je leven waardevol.

Ontdekken wie je bent in Christus geeft bevrijding.
Je hoeft niet eerst te presteren om iemand te zijn.
Je mag zijn wie je bent, je mag jezelf zijn.
Je hoeft niet te voldoen aan de verwactingen van anderen.
Je hoeft niet ontmoedigd te raken door wat je niet kunt.
Je mag leren om het beste te zijn van wat je kunt zijn
en gebruik maken van de mogelijkheden die je hebt.
Weten wie je bent in Christus
geeft je ruimte om te genieten van het leven.

Geloof jij wat God over jou zegt?
Komen jouw gedachten over jezelf overeen met Zijn gedachten?
Je kunt vertrouwen op de waarheid van Gods Woord.
Wanneer Hij zegt dat jij waardevol bent, dan ben je waardevol.
Wat een ander of je eigen innerlijke stem er ook van zegt.
Stem in met Gods Woord, vernieuw je denken.
Ken je identiteit in Christus en vertrouw op Gods liefde voor jou.
Dan kun je genieten van het leven
en met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.
Jij bent in Christus.
En dat is het enige wat telt!

Bron: Het geheim van echt gelukkig zijn, Joyce Meyer, hoofdstuk 5

Hillie Snoeijer
Leef je Geloof

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!