donderdag 31 januari 2019

Videoblog: Omdat Hij leeft!Omdat Hij leeft,
ben ik niet bang voor orgen.
Omdat Hij leeft,
is mijn angst weg.
Want ik weet,
Hij heeft de toekomst.
Omdat Hij leeft,
is het leven het leven waard.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 30 januari 2019

Ga in geloof en vertrouwen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Ga in geloof en vertrouwen


God sprak tot Abram:
Trek weg uit je land,
laat alles achter je en
ga naar het land dat Ik je zal wijzen.

Geen geringe opgave voor Abram.
Zonder te weten van hoe en wat en waar,
alles wat je bekend en vertrouwd is achterlaten,
om te gaan met God naar het onbekende land.

Abram ging, hij liet alles achter zich.
Hij geloofde God en vertrouwde op Hem.
Hij ging in het vertrouwen dat God voor hem zou zorgen.
Hij geloofde dat God hem zou beschermen en zou leiden.
Hij ging ervan uit dat God hem op de plek van bestemming zou brengen.

Durf jij God ook zo te vertrouwen voor jouw toekomst?
Jezus zei dat wij ons niet bezorgd hoeven maken
over ons eten, drinken en onze kleding.
Hij zegt dat we ons
niet zorgen hoeven te maken
over de dag van morgen.

Vertrouw jezelf en je toekomst toe aan Hem.
Ga, zoals Abram ging.
Ga in geloof en vertrouwen op Hem.
Hij zal voor je zorgen.
Hij zal je leiden en je beschermen.
Hij zal je brengen op de plek van jouw bestemming.
Ga in geloof en vertrouwen je weg met God.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 29 januari 2019

Met Jezus in de storm

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Met Jezus in de storm
Vertrouwen op God als alles goed gaat.
Dat lukt je wellicht wel zonder heel veel moeite.
Maar wat als plotseling de storm opsteekt,
je te maken krijgt met ziekte, tegenslag en moeiten?
Wat doet dat met je geloof en vertrouwen op God?

Je weet wie Jezus is.
Je gelooft in Hem als je Redder en Verlosser.
Maar herken je Hem ook in de storm van je leven?
Geloof ook op die momenten dat Jezus dicht bij je is.
Je kunt op Hem vertrouwen, ook als het ├ęcht moeilijk is.

Zie Jezus in de storm die over je leven gaat.
Dat geeft je kracht en moed, geloof en hoop.
Met Hem kun je dwars door alle levensstormen heen gaan.
Wankel niet. Blijf geloven dat Jezus in de storm dicht bij je is!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 28 januari 2019

Gratis en voor niets

Leef je geloof, Hillie Snoeijer,gratis en voor niets


Geen geld, geen .....
In deze wereld heb je geld nodig,
om aan spullen te komen die je graag wilt.
Zonder geld kun je veel dingen wel vergeten.
Dat is dan gewoonweg niet voor je weggelegd.

God zegt echter: Gij die geen geld hebt, komt, koop en eet.
Gods heil en Koninkrijk zijn met geen geld te koop.
Hij wil het je geven, puur uit genade.
Voor jou is er de hemel en eeuwig heil,
zonder dat er van jouw kant wat tegenover staat.
Je ontvangt het alles in ruil voor ... niets.

God biedt je een prachtige toekomst.
En dat helemaal voor niets.
Jij kunt daar niet voor betalen,
Jezus betaalde voor jou de prijs aan het kruis.
Zou je dat aanbod aan jou voorbij laten gaan?
Gij die geen geld hebt, komt, koop en eet,
maak gebruik van wat God je door Jezus
voor niets wil geven.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 24 januari 2019

Videoblog: Niets is hier blijvendEn de wereld gaat voorbij en haar begeren, 
maar wie de wil van God doet,
blijft tot in eeuwigheid 

(1 Johannes 2:17)

Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend.
Alles, hoe mooi ook, zal een keer vergaan.
Maar wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus,
dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 23 januari 2019

God vertrouwen in je moeiten

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, God vertrouwen in je moeiten


In zijn moeilijkste uur vertrouwde Jezus op zijn Vader.
Hij zweette bloed omdat Hij door grote angst bevangen was.
Hij vroeg of de beker van lijden niet aan Hem voorbij kon gaan.
Toch kon Hij zeggen: Vader niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde.
En Hij dronk de beker leeg, de beker van lijden vanwege onze zonden.
Hij kon het omdat Hij de goedheid van Zijn Vader kende.
Iedere dag leefde Hij in Gods nabijheid.
Hij wist wat Hij aan God had en dat Hij te vertrouwen was.

Ook jij kunt voor moeilijke dingen staan.
Dingen die je vertrouwen op God op de proef stellen.
Focus dan niet slechts op jouw beker van lijden.
Maar denk terug aan de liefde die God jou iedere dag toont.
Richt je op al de zegeningen die God dagelijks aan je schenkt.
Dat neemt je moeite niet direct weg,
maar plaatst het wel in een ander perspectief.
Het zal je helpen God te blijven vertrouwen
in de momenten dat jij het moeilijk hebt.
Omdat je weet dat God goed is en het beste met je voor heeft.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 17 januari 2019

Psalm 23: De Herder met zijn stok


Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Psalm 23, De Herder met zijn stok


De Heer is mijn Herder.
Woorden uit Psalm 23.
Voor velen een bekende en geliefde psalm.
Een psalm die ons moed en troost geeft. 
Jezus is de goede Herder, wij zijn zijn schapen.
Wij zijn van Hem afhankelijk.
Hij heeft ons lief en zet zich volledig voor ons in.
Bij Hem ontbreekt het ons aan niets.

Een schaap is een weerloos dier.
Als het wordt aangevallen, kan het eigenlijk niets doen.
Het kan zichzelf niet verdedigen.
Het is een gemakkelijke prooi voor wilde dieren.
Gelukkig is daar de Herder met zijn stok.
Daarmee verdedigt Hij de schapen tegen wilde dieren.
Hij doet daarmee voor de schapen wat ze zelf niet kunnen.
Zo voorkomt Hij dat de schapen verslonden worden.

De duivel is erop uit om ons te verslinden.
Uit onszelf kunnen we hem niet weerstaan.
We zijn weerloos als een schaap.
Maar de satan zal moeten wijken voor Gods Woord.
Wanneer Gods Woord gebruikt wordt,
dan heeft de duivel geen schijn van kans.
Dat bleek wel toen Jezus verzocht werd in de woestijn.

Wanneer wij dicht bij de Herder blijven,
wanneer wij Gods Woord zijn werk laten doen,
dan krijgt de duivel geen vat op ons.
Gods Woord fungeert als de stok van de Herder.
Het verdedigt en beschermt ons tegen het kwaad.
Wat vertroostend en bemoedigend is het om dat te weten.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 16 januari 2019

God strijdt voor jouEr is een strijd gaande tussen goed en kwaad.
Een strijd tussen God en Satan.
Wij zitten daar middenin.
Satan zal steeds weer proberen ons onderuit te halen.
Hij wil ons bij God vandaan trekken.

Je kunt er soms moedeloos van worden.
Hoe houd je het hoofd boven water?
Wat kun jij beginnen tegenover het kwaad?
Je begrijpt er soms helemaal niets van.

Er zijn problemen die alleen God kan oplossen.
En Hij heeft beloofd dat te zullen doen.
Door Christus' dood aan het kruis is satan reeds verslagen.
Christus is de grote Overwinnaar. 
God zal op een dag definitief met hem afrekenen.

Wanneer je nu lijdt onder de strijd tussen goed en kwaad,
leg het in Zijn handen en vertrouw je toe aan Hem.
Hij zal je behoeden en beschermen.
Je bewaren in de felste strijd.
Met Christus ben jij meer dan een overwinnaar.
Hij strijdt voor je en brengt je straks veilig Thuis.

Je kunt deze blog ook bekijken als videoblog:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/videos/541193279696914/


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 15 januari 2019

God laat je niet los

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: God laat je niet los!God kent je situatie.
God begrijpt je.
Hij kent je beter dan jij jezelf kent.
Hij laat je nooit vallen.
Hij laat je niet los.
Hij wil je bemoedigen.
Hij wil Zich door jou laten vinden.
Ga in je moeite op zoek naar deze God.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 14 januari 2019

Elkaar bemoedigen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Elkaar bemoedigen


Sommige momenten leef je vol vertrouwen op God.
Je kunt aan wat je tegenkomt op je weg,
omdat je er vast op vertrouwt
dat God bij je is en je zal helpen.
Je durft God te vertrouwen voor het onmogelijke.

Maar ons vertrouwen op God is niet iedere dag hetzelfde.
Soms kost het ons moeite om daaraan vast te houden.
Twijfelen we of God wel bij ons is.
Valt het ons zwaar om Hem te vertrouwen.

Dan hebben we bemoediging nodig.
Iemand die het Godsvertrouwen in ons versterkt.
Iemand die ons net dat steuntje in de rug geeft
om weer te leven vanuit vertrouwen op God.

Bemoedig elkaar waar dat nodig is.
Herinner elkaar eraan wie God is.
Zo kunnen we elkaar helpen
in ons leven van alledag met God.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 10 januari 2019

Weg met zonde!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Weg met zonde!


Verlang jij naar een goede relatie met God?
Ruim dan de zonden in je leven op.
Zonden staan tussen jou en God in.
Ze verstoren je relatie met Hem.
Ze zijn een obstakel op je weg met God.

Breek met je zonden, doe de zonden weg.
Belijd je zonden aan God en vraag vergeving.
Laat je zonden niet langer
een wig slaan tussen jou en God.
Keer je ervan af, stop ermee.
Het zal je relatie met God ten goede komen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 9 januari 2019

God vergeeft

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: God vergeeft
Belijden we onze zonden,
dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is,
ons onze zonden vergeven
en ons reinigen van alle kwaad. 
(1 Johannes 1:9) 

We maken allemaal fouten.
We zondigen allemaal.
We lopen allemaal het gevaar van God af te dwalen.
Laten we die realiteit niet ontkennen.

Wees bereid je zonden te erkennen.
Belijd aan God wat je verkeerd hebt gedaan.
Wanneer je dat doet,
zal God je je zonden vergeven.
Hij zal je reinigen van alle kwaad.

Je mag zeker weten dat God je zal vergeven.
Want Jezus heeft reeds voor jouw zonden betaald.
Hij stierf ervoor aan het kruis op Golgotha.
Daarom doet God je zonden ze weg als jij je ze belijdt.
Het zal niet langer tussen jou en God instaan.

Aanvaard Gods vergeving.
Blijf niet hangen in schuldgevoelens.
Als God jou vergeeft, mag je ook jezelf vergeven.
Wees blij dat de zonde opgeruimd is
en je vergeving hebt ontvangen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 8 januari 2019

Leven door de Geest
Jezus beloofde ons 
dat we de kracht van de Geest
zouden ontvangen.
De Heilige Geest wil je helpen
om het leven te leven 
wat God voor jou heeft bedoeld.
Geef Hem de leiding over heel je leven.
Ervaar Zijn kracht iedere dag.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 7 januari 2019

God is met je!
Hoe je weg dit nieuwe jaar ook zal gaan:
Hij gaat met je mee!
Dag aan dag zal Hij je dragen,
en jou met Zijn liefde en wijsheid terzijde staan.
Je mag je weg gaan in vertrouwen op Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!