woensdag 31 oktober 2018

God zal je leiden

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, God zal je leiden


De HEERE zal je leiden. 
Onophoudelijk, voortdurend, aldoor. 
Er komt geen einde aan.
Hij voorziet in wat je nodig hebt en Hij zal je kracht geven.
Dan zul je zijn als een tuin die voldoende water heeft, 
als een bron die altijd water geeft.

Deze belofte van God is voor jou
wanneer je Hem dient zoals Hij verlangt.
Dien Hem door rechtvaardigheid te betonen.
Doe geen kwaad maar wees goed voor de mensen.
Dan zal God je Zijn goedheid betonen.
Hij zal je geven wat je nodig hebt.
Hij zal je helpen en sterk maken.
Zodat het jou goed zal gaan.
En je anderen tot zegen kunt zijn.

Heer ik verlang ernaar dicht bij U te zijn. 
Ik verlang ernaar U te kennen en U te dienen. 
Heer, daarom wil ik het goede zoeken 
en doen voor de mensen om me heen 
en hen niet onrechtvaardig behandelen. 
Dank U dat U mij belooft 
dat U mij uw goedheid wilt betonen 
wanneer ik U zo dien. 
Heer wil mij voortdurend leiden. 
Wil mij geven wat ik nodig heb en mij kracht geven. 
Heer wil mij overvloedig zegenen, 
opdat ik anderen tot zegen kan zijn. 

Hillie Snoeijer
Leef je geloofKoop bij bol.com

dinsdag 30 oktober 2018

Wat je doet is niet voor niets

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Wat je doet is niet voor niets, 1 Korinthiërs 15:58


Heer,
soms is het zo moeilijk om vol te houden.
Om actief te blijven voor U.
Wanneer ons werk bijvoorbeeld op weerstand stuit
of we er bijna geen energie voor hebben.
Maar dank U wel dat U mij aanmoedigt
om vol te houden en door te gaan in het werk voor U.
U bemoedigt mij met Uw woorden
dat mijn werk voor U niet tevergeefs zal zijn,
dat het nooit voor niets is, maar dat U het wilt belonen.
Dank U wel dat U mij daarmee bemoedigt.
Maak mij standvastig,onwankelbaar en overvloedig
in het werk van de Heer,
wetende dat het niet tevergeefs zal zijn.
Amen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
Koop bij bol.com

maandag 29 oktober 2018

Ik ben met jou

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Ik ben met jou, Mattheüs 28:20


Ik ben met jullie alle dagen, tot aan het einde.
Je wordt met nadruk gewezen op die prachtige belofte.
De verschillende vertalingen kondigen het als volgt aan:
En zie, ... (Herziene Statenvertaling);
En houd dit voor ogen: ...(Nieuwe Bijbel vertaling);
En vergeet dit niet: ... (Het Boek).
God wil dat we het niet vergeten en
het altijd in gedachten houden
dat Hij altijd met ons is.

Ook al voel je het misschien niet altijd,
lijken de omstandigheden soms iets anders te zeggen:
Weet dat God bij je is, altijd!
Daar mag je je aan vast houden.
Niets kan je scheiden van de liefde van God.
Hij gaat altijd met je mee, hoe je weg ook gaat.
Hij is er op de bergtoppen.
Hij is er in de diepe dalen.
Hij laat je nooit alleen.

Dank U Heer dat U mij ervan verzekert dat U altijd met mij bent.
Op heel mijn levenspad gaat U met mij mee.
U bent er wanneer alles mee zit.
Maar U bent er ook wanneer het mij tegenzit.
Niets kan mij scheiden van Uw liefde.
Dat geeft mij houvast.
U bent bij mij.
Samen met U kan ik het leven aan.
U bent de IK BEN in mijn leven.
Dank U voor Uw aanwezigheid en nabijheid.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
Koop bij bol.com

donderdag 25 oktober 2018

Nader tot God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Nader tot God, Jakobus 4:8


Jakobus 4:8 spoort je aan het volgende te doen:
1) Nader tot God;
2) Reinig je handen
3) Zuiver je hart. 
En Gods belofte komt naar je toe:
Als jij tot God nadert, zal God tot jou naderen.

Sta bij die dingen eens even stil.
God wil dat je Hem oprecht en met een onverdeeld hart zoekt. 
Wanneer je het verlangen hebt om dicht bij God te zijn, 
zul je de zonden uit je leven moeten doen 
en je geheel moeten toewijden aan Hem. 

Wees niet halfslachtig.
Het is óf vriendschap met God
óf vriendschap met de wereld.
Je kunt niet twee heren dienen zegt de Bijbel.
Je kunt niet van twee walletjes eten.
Zoek de vriendschap met God.  
God heeft recht op je hart, op je liefde.
Denk niet dat je God te vriend kunt houden 
én tegelijk de wereld te vriend kunt houden. 
Wie bevriend wil zijn met de wereld, 
maakt zich tot een vijand van God.

Onderwerp je in alle nederigheid aan Hem. 
Maak je klein voor Hem.  
Doe de zonde uit je leven weg. 
En wees niet langer halfslachtig. 
Laat je hart volledig naar Hem uitgaan. 
Nader tot God met een toegewijd hart. 

Wanneer jij zo God nadert, dan zal God tot jou naderen. 
Dat doet me denken aan de verloren zoon uit Lucas. 
Toen de zoon naar huis kwam, stond de Vader al op de uitkijk. 
Zodra de Vader hem zag komen, rende Hij hem tegemoet. 
Zo doet God als wij met een oprecht hart tot Hem komen. 
Nader tot God dan zal Hij tot jou naderen.  
Jij moet naar Hem willen gaan, maar als je dat doet, 
zul je merken dat Hij jou ook tegemoet komt. 
Hij blijft niet wachten tot je bij Hem bent,
nee, Hij komt naar je toe.
Nader tot God dan zal Hij tot jou naderen.
Wat geweldig!

Hillie Snoeijer
Leef je geloofKoop bij bol.com

woensdag 24 oktober 2018

God beschermt de rechtvaardigen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, God beschermt de rechtvaardigen, Psalm 1:6


In Psalm 1 is sprake van twee groepen mensen:
Er zijn mensen die worden aangeduid als rechtvaardigen.
Voor anderen wordt de term wettelozen, zondaars, spotters gebruikt.
Het loopt met deze twee groepen verschillend af.

Wanneer je de psalm leest dan wordt van de rechtvaardigen gezegd
dat het gaat om mensen die vreugde vinden in de wet van de Heer
en zich verdiepen in zijn wet, dag en nacht.
Voor de wet van de HEER kun je ook lezen de Bijbel.
Daarin vind je het onderwijs ten leven van God.
Gelukkig de mens die daarin zijn vreugde vindt.
God beschermt hem op zijn levensweg.

Mensen die de tijd nemen om zich te verdiepen in Gods Woord,
en Zijn Woord bewaren in hun hart en daarnaar leven,
in zulke mensen kan Gods leven gaan stromen.
Zo iemand is als een boom geplant aan stromend water.
Doordat Gods Woord in hem is, krijgt hij voeding.
Het zal ervoor zorgen dat hij vrucht gaat dragen
en dat alles wat hij doet tot bloei komt.

De wettelozen storen zich niet aan God noch gebod.
Zij gaan hun eigen weg.
Ze doen wat goed is in eigen ogen.
Zij gaan de weg van het kwaad.
Met hen zal het anders aflopen.
Psalm 1 zegt dat zij zijn als kaf dat verwaait in de wind.
Wie zonder God leeft houdt niet stand.
Zijn weg zal blijken een doodlopende weg te zijn.
Zij kunnen niet rekenen op Gods bescherming.

Kies voor een leven met God.
Kies ervoor om je dagelijks te verdiepen in de Bijbel.
Psalm 1 zegt: Gelukkig de mens die dat doet.
Want dan kan God Zijn levengevend werk in hem doen.
Zijn leven zal tot bloei komen en vrucht dragen.
God staat beschermend om hem heen.

Onderschat nooit het belang van Bijbelstudie.
Lees je Bijbel, verdiep je er dagelijks in.
Het is je geestelijk voedsel.
Door dat iedere dag tot je te nemen,
werkt God het goede uit in je leven.
Zijn leven stroomt dan heilbrengend door je heen.
Je leeft dan onder Gods bescherming.

Heer, geef dat ik dagelijks U zoek.
Dat ik mij niet door alle drukte
laat afhouden van het lezen van Uw Woord.
Doe Uw werk in mij.
Breng mijn leven tot groei en bloei.
Bescherm mij op mijn levenspad.
Dank U wel dat U zo voor mij zorgt.

Hillie Snoeijer
Leef je geloofKoop bij bol.com

dinsdag 23 oktober 2018

Wees sterk en moedig

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Wees sterk en moedig, Jozua 1:9Na het overlijden van Mozes
wordt Jozua de nieuwe leider van het volk Israël.
Hij krijgt de immens grote taak
om het volk het beloofde land binnen te leiden.
Maar bij zijn aantreden spreekt God
Jozua heel bemoedigend toe.
Hij zal met Jozua zijn.
Niemand zal Jozua tegen kunnen houden,
omdat God met hem is en hem helpt.

Omdat Jozua de leider zal zijn
roept God hem op om sterk en moedig te zijn.
Wanneer hij dat doet en gehoorzaam luistert naar God
dan zal alles wat hij onderneemt gelukken.

God kent het menselijk hart
en weet hoe snel angst en twijfel in ons opkomen.
Daarom spoort hij Jozua nogmaals aan:
Wees sterk en moedig!
Ban angst en twijfel uit uw hart.
Onthoud dat de Here, uw God, u overal zal helpen.
Wanneer angst zijn intrede doet: ban het uit je hart!
Houd jezelf juist dan voor ogen
dat de Here, je God je overal zal helpen.
Dat zal je helpen om sterk en moedig te zijn!

God heeft ook ons beloofd
om altijd met ons te zijn en ons te helpen.
Wanneer angst en twijfel toeslaan in je leven,
geef daar niet aan toe, maar ban het uit je hart.
Breng je in herinnering dat God je zal helpen.
Dan kun je weer sterk en moedig je weg vervolgen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof 
Koop bij bol.com

maandag 22 oktober 2018

Wees niet bang

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Wees niet bangWees niet bang WANT Ik ben met je.
Kijk niet angstig om je heen, WANT Ik ben je God
Ik sterk je, ook help Ik je,
ook ondersteun Ik je met Mijn rechterhand,
die gerechtigheid werkt. (Jesaja 41:10).

Dit is niet slechts een oproep om niet bang te zijn.
Maar je hebt ook alle reden om niet bang te hoeven zijn:
God is met je, Hij sterkt je en Hij helpt je
en Hij ondersteunt je met Zijn rechterhand!

Met God aan mijn zijde, 
wie of wat zou ik dan nog vrezen?
Met Hem ben ik meer dan overwinnaar!
Met Hem ben ik in staat te doen wat Hij van me vraagt.
Ik hoef me niet te laten beangstigen door mijn situatie.
Ik mag zien op mijn God en van Hem hulp verwachten.
Hij brengt al mijn heil tot stand.
Hij zal mij beschermen en behoeden 

en mij ondersteunen in mijn situatie.
Hij is mijn vesting en mijn schuilplaats. 

Een hulp in tijden van benauwdheid.

Kijk niet teveel naar angstwekkende omstandigheden, 
maar richt je oog steeds weer op God.
Hij staat je terzijde wat er ook gebeurt.
Je mag rekenen op Zijn hulp en steun en kracht.
Daarom hoef je niet bang te zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloofKoop bij bol.com

donderdag 18 oktober 2018

Mijn God is zo groot

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Mijn God is zo grootMijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat Hij niet kan doen.
Niets is voor Hem onmogelijk.
God is niet te vergelijken met mensen.
Hij is overal goed in.
Hij is tot geweldige dingen in staat.
Kijk maar naar alles om je heen.
Heel deze wereld is door Hem uit niets geschapen.
Al die verscheidenheid en veelzijdigheid.
Niets gaat Zijn vermogen te boven.
Niets is voor Hem onmogelijk.

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat Hij niet kan doen.
Hij schiep alle dingen.
Hij is ook in staat om alles weer te herscheppen.
De mensen maakten het werk van Zijn handen kapot.
Zij stonden op tegen God en keerden zich van Hem af.
Mensen lukt het vaak niet verstoorde verhoudingen te herstellen.
En al helemaal niet om de verhouding met God weer goed te maken.
Maar voor God is niets onmogelijk.
Hij kan het en Hij wilde het ook doen.
Hij ging heel ver om verzoening met Hem mogelijk te maken.
Daarvoor gaf Hij Zijn eigen Zoon.
In Christus is er verzoening met God.

Geweldig, wat een God.
Niets is voor Hem onmogelijk.
Die God is mijn God en Vader.
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat Hij niet kan doen.
Bij zo'n God weet ik mij veilig en geborgen.
Ik vertrouw mezelf geheel toe aan Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 17 oktober 2018

In Christus beschermd

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, In Christus beschermdGod wil je beschermen en behoeden.
Bij Christus ben je veilig.
Hij is je vesting en schuilplaats.
Betekent dat dat er nooit iets ergs kan gebeuren?
Nee dat betekent het niet.
Denk maar eens aan Noach.
In zijn dagen kreeg hij te maken met de zondvloed.
De hele aarde werd bedekt door water, water en nog eens water.
Een regelrechte ramp...
Maar God bood Noach en zijn gezin een veilige schuilplaats.
Hij beschermde hen door hen een plek te geven in de ark.
Te midden van al dat water waren zij veilig en overkwam hen niets.
Zij waren de enige overlevenden van de zondvloed.
God spaarde hun leven, Hij was hun schuilplaats.

Als Gods kind mag je je ook veilig en beschermd weten.
Onze ark is Christus, ons door God gegeven.
Hij wil jouw schuilplaats en vesting zijn.
Wanneer eenmaal Gods oordeel over deze wereld gaat,
zal God ieder sparen die in Christus is.
Hij is onze ark, in Hem zijn we beschermd.
Als heel de wereld eens ten onder zal gaan,
dan zal God ons daaruit redden.
Omdat we schuilen achter het bloed van Christus.
In Hem zijn we beschermd tegen het onheil
dat de wereld eens zal treffen.

Zoek je heil bij Christus.
Maak gebruik van het aanbod dat God je doet.
Wees niet als de mensen in Noachs dagen.
Zij bespotten Noach toen hij bouwde aan de ark.
Maar ten tijde van de zondvloed, was het voor hen te laat.
Iedereen buiten de ark ging ten onder.
Spot niet met Christus.
Laat je door God plaatsen in Hem.
Zodat je veilig en beschermd bent
op het moment dat het erop aan komt.
Stap in de ark, blijf in Christus.
Dan zal Hij je beschermen en jouw schuilplaats zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 16 oktober 2018

Overgave aan God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Overgave aan GodMensen hebben een eigen wil.
Bij de een is die sterker dan bij een ander.
Onze wil komt niet altijd overeen met Gods wil.
Soms staan die twee haaks tegenover elkaar.
Wiens wil heeft het dan voor het zeggen?
Waar laat jij je dan door leiden?
Jouw wil? Of Gods wil?

We kunnen leren van het voorbeeld dat Jezus ons naliet.
Toen Hij de beker met onze zonden kreeg aangereikt, zei Hij:
Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan,
maar niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.
Jezus maakte zijn wil ondergeschikt aan die van Zijn Vader.
Hij dronk de beker, Hij onderging Gods toorn over onze zonden.
Hij is het voorbeeld van overgave aan God.

Overgave aan God.
Dat betekent dat je Gods wil in alles voorop laat gaan.
Wanneer jouw wil botst met Gods wil,
dan kies je er voor om Zijn wil te doen.
Je zegt: niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde.

Overgave aan God.
Dat is niet altijd gemakkelijk.
Onze eigen wil kan sterk van zich laten horen.
Onze eigen wil buigt liever niet voor God.
Onze eigen wil zit het liefste zelf op de troon.

Overgave aan God.
Het is niet altijd gemakkelijk,
maar het geeft wel de beste resultaten.
Kijk opnieuw naar Jezus.
Hij ging de weg van God.
Hij dronk de beker van onze zonden.
Hij nam het lijden op zich.
En dat betekende redding voor velen.
Daarna verhoogde God Hem.
Hij gaf Hem een plaats aan Zijn rechterhand.

Kies jij in navolging van Jezus ook voor overgave aan God?
Mag Hij het te zeggen hebben in jouw leven?
Ook als dat dwars tegen jouw eigen wil ingaat?
Weet dat wanneer je leeft in overgave aan God
Hij ook jou zal belonen en zal verhogen
omdat je bereid was te doen wat Hij van je vroeg.
Zeg net als Jezus: niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 15 oktober 2018

Luister naar God

Leef je geloof: Luister naar GodGod, je hemelse Vader heeft het beste met je voor.
Hij wijst je in Zijn Woord de weg
om jou het leven te kunnen leven
dat Hem voor ogen staat.

God is als een Vader voor jou.
Hij deelt Zijn wijsheid met jou.
Jij mag zoveel van Hem leren.
Hij wil je Zijn normen en waarden bijbrengen.
Opdat het je wel ga en je geniet van een leven met Hem.

Ben jij bereid om naar God te luisteren?
Vertrouw jij erop dat Hij het beste met je voor heeft?
Doe jij wat God tegen je zegt?
Gehoorzaam jij Hem, omdat je weet dat dat goed voor je is?
Mag God jouw leven positief vorm geven?

Heer, laat mij Uw onderricht bewaren in mijn hart.
Laat Uw Woord mij leiden op heel mijn levensweg.
Laat het een licht op mijn pad zijn.
Leer mij om naar U te luisteren
en U iedere dag te volgen
door gehoorzaam te doen
wat U mij opdraagt in Uw Woord.
Dan leef ik onder Uw zegen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 11 oktober 2018

Luister naar Gods wijze lessenWijsheid en leven gaan samen op.
Dwaasheid en dood ook.
Dat vertelt het Bijbelboek Spreuken je keer op keer.
Dwaasheid is dat je eigenzinnig je eigen wegen gaat.
In plaats van te luisteren naar Gods wijze lessen.

Gods Woord staat vol met duidelijke aanwijzingen.
De Heilige Geest die in ons woont wil ons bovendien leiden.
God wil ons door zijn Woord en Geest leren wat wijs en dwaas is.
Wanneer jij ingaat tegen Gods geopenbaarde wil,
zal de Heilige Geest je dat zeker laten weten.
Hij wil voorkomen dat je verdwaalt in je eigen dwaasheid.
Hij wil niet dat zonden je relatie met God in de weg gaan staan.

Er ontstaat een probleem wanneer jij ervoor kiest
Gods stem te negeren en te volharden in je eigen dwaze gedrag.
Dan raak je meer en meer verstrikt in de koorden van de zonde.
Je verdwaalt in je eigen dwaasheid en loopt op een doodlopende weg.
Luister toch naar Gods stem die tot je komt in zijn Woord.
Sla acht op de innerlijke stem van de Geest die je wil waarschuwen.

Leer op basis van Gods wijze lessen
te onderscheiden tussen goed en kwaad.
Wees gehoorzaam aan het onderricht dat God je geeft.
Want zijn lessen brengen vreugde en leven.
Ze houden je weg van een heilloze weg.
Steun niet op eigen inzicht, maar ga de weg van God.
Luister naar de wijze lessen die God je geeft.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 10 oktober 2018

Vertrouwelijke omgang met God

Leef je geloof: Vertrouwelijke omgang met God


Wauw, dat is heel bijzonder:
God wil vertrouwelijk omgaan met mensen!
Hij, de Schepper van heel het universum,
wil contact met ons, zijn schepselen.
Spreuken 3:32 zegt het zo:
Wie rechtschapen is, geeft Hij zijn vertrouwen.
Of neem Psalm 25 vers 14:
De HEER is een vriend van wie Hem vrezen,
Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.

Sta daar eens even bij stil:
God die je in vertrouwen wil nemen.
Zichzelf bekend wil maken aan jou.
God die mensen wil laten zien wat er leeft in zijn hart.
Zou je dat niet graag willen?
Geen oppervlakkig contact met God,
maar vertrouwelijke omgang met Hem?

Wees dan een rechtschapen mens.
Ken de vreze des Heren.
Heb liefde, eerbied en respect voor Hem.
Leer God kennen door je in zijn Woord te verdiepen.
Breng tijd met Hem door en
zoek zijn nabijheid in gebed.
Ga op zoek naar het doel dat God met je heeft.
Volg de weg die God je wijst.
Dien Hem door anderen lief te hebben.
Leef zoals Hij graag wil.

Wie zo doet, geeft Hij zijn vertrouwen.
Hij wil als een vriend voor hem zijn.
Geweldig wanneer je dat mag ervaren in je leven.
Dat God vertrouwelijk met je om wil gaan.
Blijf je daar elke dag over verwonderen.
En koester die vriendschap die God met je wil.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 9 oktober 2018

Zoek naar Gods wijsheid

Leef je geloof: Zoek naar Gods wijsheid


God is de bron van alle wijsheid.
Hij is het die ons wijsheid schenkt.
Toch strooit God niet zomaar wijsheid in het rond.
Wij moeten ons er wel voor inspannen
en moeite doen om het te verkrijgen.

Het vraagt van ons dat we openstaan voor Gods wijsheid.
Dat we willen luisteren naar wat Hij zegt.
En dat we de richtlijnen onthouden die Hij ons geeft.
We mogen God vragen ons inzicht te geven
in onze zoektocht naar Zijn wijsheid.

Wijsheid zoeken is als een zoektocht naar goud.
Speur ernaar als naar een verborgen schat.
Wanneer je zo met God en Zijn Woord omgaat,
zul je merken wat eerbiedig ontzag voor Hem betekent.
Dat zul je God werkelijk leren kennen.
Dan zul je de wijsheid van God ontvangen.

Gods wijsheid geeft je houvast.
Het beschermt je tegen het kwade.
Gods wijsheid laat je zien wat recht en goed is.
Het helpt je om de goede levensweg te gaan.
Span je in en doe moeite om Gods wijsheid te ontvangen.
Leef ernaar, pas Gods wijsheid in je leven toe.
Dan zul je ervaren dat het leven met God goed is.

Geschreven n.a.v. Spreuken 2

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 4 oktober 2018

God schenkt genade

Leef je geloof: God schenkt genade


God is een God vol van genade.
Hij geeft je niet wat je hebt verdiend.
Sterker nog: Hij geeft je wat je niet hebt verdiend.
Gods genade is er ook voor jou.

Door onze zonde staan wij schuldig tegenover God.
Het loon van de zonde is de dood.
Dat is wat wij door onze zonde over onszelf afroepen.
Wij verdienen de dood.
Toch is dat niet wat God wil.
Hij is niet uit op onze dood.
Hij zond Zijn Zoon om ons daarvoor te behoeden.
Wij krijgen niet wat we hebben verdiend.
Dat is pure genade van een genadig God.

Door onze zonde hebben wij het recht
op een leven met God verspeeld.
Toch wil God ons dat door Jezus schenken.
Doordat Jezus onze zonden op Zich nam,
mogen wij weer in Gods tegenwoordigheid zijn.
Hij wil ons leven weer goed en mooi maken.
Dat hebben wij niet verdiend.
Toch wil God ons dat geven.
Ook dat is pure genade van Hem.

God is een God vol genade.
Hij redt ons van de dood die wij verdienden.
Hij geeft ons het leven dat wij niet verdienden.
Wat een God, wat een genade!
Deze God komt toe de lof tot in eeuwigheid!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 3 oktober 2018

Op zoek naar geluk (7, slot)

Leef je geloof: Op zoek naar geluk 7


We komen aan het einde van deze serie
over Op zoek naar geluk.
Gaandeweg mochten we zien
dat we onze vreugde mogen vinden in God.
Wij zijn bestemd voor een relatie met Hem.
Daarin ligt ons geluk, dat is wat God voor ons wil.

Ik wil afsluiten met een aantal woorden uit Opwekking 639:
Ik heb U lief met heel mijn hart Heer.
Laat mij zeggen dat ik van U hou.
Heer laat mij zijn in de schaduw van Uw schoonheid.
Laat mij zien Uw grote trouw.

Ik heb U lief met heel mijn hart Heer.
Alles in mij roept uit naar U
en ik verlang ernaar U dieper te kennen.
Ik vond vergeving dicht bij U.

Uw genade is zo oneindig groot.
U noemt mij een kind van God.
Ik heb U lief met heel mijn hart Heer
o mijn Redder, mijn God en Vriend.

Hiermee sluit ik deze serie posts over Op zoek naar geluk af.
Wat heb jij geleerd over het zoeken naar geluk?
Deel het hieronder, zodat ook anderen ervan kunnen leren.
Zoek je geluk niet in aardse vergankelijke dingen,
maar zoek je geluk en vreugde in God!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 2 oktober 2018

Op zoek naar geluk (6)

Leef je geloof: Op zoek naar geluk 6


Vreugde in God ontstaat niet pas wanneer Hij ons gezondheid,
mooie spullen, goede resultaten op het werk en lieve vrienden geeft.
We houden van Hem om wie Hij is, om Zijn karakter,
om Zijn redding van zoveel mensen - waaronder ikzelf.

En wat als je dat niet zo beleeft?
Dan zul je je geluk en voldoening ergens anders zoeken,
want ieder mens kent die hunkering naar liefde en geluk.
Onze zonde is niet dat we vaak hartstochtelijk op zoek zijn naar geluk.
Onze zonde is dat wij tevreden zijn met veel minder dan waarvoor God ons schiep
en niet de diepe vreugde zoeken die Hij geeft aan ieder die Hem wil leren kennen.

Zou jij willen leren om je vreugde en geluk te vinden in Hem?
Om te gaan voor het beste en niet langer je tevreden te stellen met het mindere?
Ga dan op ontdekkingstocht en ga op zoek naar God.
Leer Hem kennen zoals Hij werkelijk is.
Wanneer jij God op die manier leert kennen
dan zul je je vreugde gaan vinden in Hem.
Hij is een geweldige God.
Hij is het die jou en mij voor eeuwig gelukkig wil maken.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 1 oktober 2018

Op zoek naar geluk (5)

Leef je geloof: Op zoek naar geluk


Je kunt blij zijn met God
zelfs wanneer je omstandigheden je tegen zitten.
De Bijbel laat ons dat op verschillende plaatsen zien.

Denk maar eens aan David.
Je merkt bij David duidelijk een verlangen naar God
en dat hij blij is dat God in zijn leven is
ook al zijn zijn omstandigheden verre van ideaal.

Of denk aan Habakuk.
Van hem lees je hetzelfde.
Hij leeft in de moeilijke tijd van de ballingschap.
Toch spreekt hij heel positief over God.
Je kunt het lezen in Habakuk 3:17-19 (Basisbijbel):

"Zelfs als de vijgenbomen niet zullen bloeien,
en er geen één druif in de wijngaarden te vinden zal zijn,
en we geen enkele olijf van de olijfbomen zullen kunnen oogsten,
en er niets meer op de akkers zal groeien,
en alle schapen uit de stallen zullen worden geroofd,
en alle koeien verdwenen zullen zijn,
zelfs dan zal ik tóch nog juichen over de Heer,
blij jubelen over de God die voor mij zorgt.
Want de Heer is mijn kracht.
Dankzij Hem zal ik rondspringen als een hert.
Hij zal ervoor zorgen dat ik stevig blijf staan.
"

Het was niet alleen in de tijd van de Bijbel
dat mensen blij konden zijn met God ook al was hun situatie moeilijk.
Ook vandaag zijn er vele christenen die dat ervaren.
Die hun vreugde vinden in God, zelfs in barre omstandigheden.

Ervaar jij net als David en Habakuk vreugde in God
ook als de dingen in je leven niet gaan zoals je graag zou zien?
Ik vind het leuk wanneer je hieronder daarover iets met ons wilt delen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!