dinsdag 31 mei 2016

Ervaar het leven in al zijn volheid

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Heb God lief met heel je hart.
Vertrouw volledig op Hem.
Luister naar Gods stem.
Doe wat Hij van je vraagt.
Prijs en loof Gods grote naam en daden.
Verheug je en wees blij in Hem.
Dien God met heel je hart.

Wanneer je zo leeft,
dan ervaar je het leven in al zijn volheid.
Het is een leven van liefde, vertrouwen,
dankbaarheid, vreugde en betekenisvol bezig zijn.
Een leven, mogelijk gemaakt door Jezus.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

maandag 30 mei 2016

Volg Hem

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Volg Hem met heel je hart.
Wat het je ook kosten mag.
Natuurlijk gaat dat met ups en downs.
En maak je wel eens fouten.

Maar wees vastbesloten om je Heer te volgen.
Wees met heel je hart Hem toegewijd.
Ga voor 100 procent toewijding.
Dat betekent dat je met heel je hart zoekt naar Zijn wil.
En doet wat Hij je opdraagt om te doen.
Doe weg wat verkeerd is, ga het goede doen.

God zoekt naar mensen die Hem volledig zijn toegewijd.
Zeg: "Jezus ik wil U volgen, heel mijn leven.
Ik wil U volgen dag aan dag.
In mijn wandel, in mijn handel,
in  mijn slapen en ontwaken.
ik wil U volgen dag aan dag!"

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

donderdag 26 mei 2016

Bouw op God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Vertrouw je toe aan God.
Er is niemand zoals Hij.
Hij helpt en Hij redt ons.
Bouw op Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

woensdag 25 mei 2016

Vrede in Gods nabijheid

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Mensen verlangen naar vrede.
Naar vrede in hun hart.
God kan je verlangen naar vrede vervullen.
In Zijn nabijheid wordt de leegte in jou gevuld.

Vrede ontvang je door God met heel je hart te zoeken.
Zoek Zijn nabijheid, leef je leven met Hem.
Hij wil je rust en vrede geven.
Bij Hem is het goed toeven.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

dinsdag 24 mei 2016

Geen consument, maar producent

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

In de kerk ben je geen consument,
maar is het de bedoeling dat ook jij
bijdraagt aan de opbouw van de gemeente.
Geen consument, maar producent.

Zo gemakkelijk kijk je vooral naar wat de kerk jou kan geven.
Maar veel belangrijker is wat jij voor de kerk kunt betekenen.
Je komt niet alleen naar de kerk om te ontvangen,
maar zeker ook om anderen te helpen.

Wanneer jij en ik met zo'n houding naar de kerk komen,
dan is er alle ruimte en gelegenheid om elkaar op te bouwen.
Dan heb je iets wezenlijks toe te voegen aan de gemeente.
En dat maakt een wereld van verschil.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

maandag 23 mei 2016

Liefde en recht

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


We hebben het veel over Gods liefde.
Maar Gods rechtvaardigheid is net zo belangrijk.
Ook al vinden wij het lastig om ze samen op te laten gaan.

Liefde zonder je druk te maken om recht, is geen ware liefde.
Liefde schreeuwt om rechtvaardigheid.
Liefde maakt een eind aan alle onrecht.
En dat is precies wat God deed, toen Jezus stierf aan het kruis.

Dank God voor het kruis,
waar liefde en recht elkaar volmaakt ontmoeten.
Liefde en recht komen samen in Jezus Christus.

Het kruis laat Gods liefde stromen naar ons.
Het kruis laat zien dat God ook rechtvaardig is.
Zonder het kruis zouden we afgesneden zijn van God liefde.
Maar nu is er voldaan aan Gods rechtvaardigheid.
En kan Hij ons Zijn liefde tonen tot in eeuwigheid.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

donderdag 19 mei 2016

Vrede ervaren

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Vrede ervaren in je hart is een grote zegening.
Vrede is veel meer dan de afwezigheid van oorlog en geweld.
Vrede is niet de afwezigheid van bepaalde omstandigheden,
maar vrede is de aanwezigheid van God en Zijn macht.

Je kunt vrede hebben te midden van moeilijke omstandigheden.
Wanneer je Gods aanwezigheid zoekt in je leven,
je omringt met Zijn nabijheid en liefde,
dan zal Hij je vrede in je hart geven.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
-----------------------------------------------------------------------------------

 NIEUW:
COMMUNITY 2WORDEN1
Samen groeien in je relatie

met Gratis Poster Liefdestalen


Sluit je nu aan bij de mensen
die willen gaan voor een hecht en liefdevol huwelijk!
Als abonnee van deze groep ontvang je regelmatig tips en informatie om je gefocust te houden op je relatie.
Om samen te groeien in liefde en verbondenheid.
2WORDEN1 gaat voor Growing Love.

Ontvang bij inschrijving 
gratis de poster over de vijf liefdestalen.
Een handig hulpmiddel om elkaars taal
te verstaan en te spreken.
Meld je hier aan en ontvang de gratis poster!
----------------------------------------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

woensdag 18 mei 2016

Sta je voor een moeilijke beslissing?

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Wanneer je voor een moeilijke beslissing staat,
vraag dan advies en raad van wijze mensen.
En vergeet bovenal niet God te raadplegen.

Advies van deskundigen op het gebied
waarop jij een beslissing moet nemen,
zijn een waardevolle input om je keuze te laten rijpen.
Anderen kunnen je de kwestie, waar het om gaat,
van een andere kant laten bekijken.
Waardoor je dingen ziet, die je anders
wellicht over het hoofd zou zien.

Leg je zaak voor aan God.
Vraag Hem om je inzicht en wijsheid te geven.
Zoek in de Bijbel naar antwoorden op jouw vragen.
Zodat je met vrede in je hart
uiteindelijk een goede beslissing kunt nemen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

dinsdag 17 mei 2016

Neem Gods liefde aan

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Gods liefde voor jou
is als een vuur
die nergens voor stopt.
Die liefde eindigt nooit meer,
is sterker dan de dood.

Neem zijn liefde aan.
Die liefde kun je niet kopen of verdienen.
Je ontvangt het als een geschenk.
Neem zijn liefde aan.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

donderdag 12 mei 2016

Geef liefde prioriteit

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
God is liefde.
En Hij vraagt ook van jou liefde.
Niet alleen liefde voor Hem,
maar ook liefde voor je medemens.

God liefhebben kan niet
zonder ook anderen lief te hebben.
De Bijbel zegt dat we onszelf misleiden
als we denken dat we God kunnen liefhebben
en andere mensen kunnen haten.
Uit onze liefde voor de mensen
zal blijken of we God werkelijk liefhebben.

Geef liefde de hoogste prioriteit in je leven.
Heb God lief en je naaste als jezelf.
Dan vervul je de wet van Gods liefde.
Hou van de mensen om je heen,
zoals God ook jou heeft lief gehad.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

woensdag 11 mei 2016

God is liefde

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
God is goed.
Zijn liefde duurt voor altijd.
Van generatie op generatie blijft Hij trouw.

Zijn liefde is de bron van onze liefde.
Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad.
Hij houdt van je.
Geniet van Zijn liefde.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

dinsdag 10 mei 2016

Doe iets aan eenzaamheid

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Er is veel eenzaamheid in onze samenleving.
Veel mensen weten niet waar ze heen moeten met hun moeiten en pijn.
Ze vluchten in alcohol, drugs, en andere verslavingen.
Mensen zijn niet bedoeld om alleen in eenzaamheid te leven.
God schiep ons voor gemeenschap.

Voor wie kun jij van betekenis zijn?
Wiens eenzaamheid kun jij verlichten?
Kijk om je heen.
Zie de nood van je medemensen.
En wees bereid er voor hen te zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

maandag 9 mei 2016

We hebben elkaar nodig

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloMensen verschillen van elkaar.
Waar de één een briljant denker is,
is een ander juist heel handig met zijn handen.
En die twee hebben elkaar nodig.
Daarom brengt God ons als zijn kinderen samen.
Samen vormen we zijn kerk.

De kerk wordt wel vergeleken met het lichaam van Christus.
Allerlei verschillende lichaamsdelen,
die samen dat ene lichaam vormen
en allen nodig zijn om goed te functioneren.
Een oog heeft behoefte aan een hand,
een vinger kan niet zonder hersens voor aansturing.
Vele lichaamsdelen, grote verscheidenheid.
Maar samen een goed functionerend geheel.

Ja, een ander denkt en doet niet zoals jij.
Maar daar is niets mis mee.
Dat draagt juist bij aan het geheel.
We hebben elkaar nodig.
Bekritiseer de ander daarom niet,
maar waardeer elkaar voor de plaats
die ieder inneemt in het lichaam.
Vorm samen een gemeenschap,
functioneer als het lichaam van Christus.
Dan gebeuren er mooie dingen in deze wereld.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!