donderdag 29 september 2016

Drie waarheden over God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Drie geweldige waarheden over God:
God is boven je,
Hij is naast je,
Hij is onder je.

God is Koning die boven mij staat.
Hij heeft alle recht om mij te zeggen
waarheen ik moet gaan en wat ik moet doen.
Hij is de Heer der heeren,
Koning der koningen.

God is naast mij als mijn Verlosser,
om mij te helpen in tijden van moeite,
om mij te redden wanneer ik in gevaar ben,
om met mij te zijn wanneer ik verzocht word.
Hij redt mij uit de macht van zonde en dood.

God is onder mij,
om mij, dag aan dag,
te dragen en te ondersteunen
Wanneer ik dreig te verzinken
onder de last van het leven,
dan is Hij daar met zijn eeuwige armen,
als mijn vaste steun en toeverlaat.

(ontleend aan: Jesaja, een ontdekkingsreis van David Pawson)

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 26 september 2016

Er komt een einde aan alle onrecht

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
God haat het onrecht.
Hij vraagt ons op te komen voor recht.
Zie om naar hen die het moeilijk hebben.
Kom op voor hen die onrechtvaardig behandeld worden.

Wees eerlijk in je doen en laten.
Benadeel niemand voor je eigen gewin.
Wees goed voor de mensen om je heen.
Doe wat je kunt om hun nood te lenigen.

Wanneer je dat doet, ben je een volgeling van Jezus.
Hij had aandacht voor de mensen aan de rand van de samenleving.
Hij was er voor hen die zijn hulp nodig hadden.
Hij had onze belangen op het oog, offerde Zichzelf daarvoor op.
Hij was bereid de minste te zijn, om ons aller dienaar te zijn.

Doe wat jij kunt in het bestrijden van onrecht.
Sta mensen bij die lijden onder het kwaad.
Doe dat alles in de wetenschap en het besef,
dat God Zelf op een dag alles recht zal zetten.

Eens zal alle onrecht van deze aarde verdwijnen.
Zal recht en gerechtigheid heersen.
Daar verlangen we naar, zien we naar uit.
Bestrijd het onrecht zolang dat nog nodig is,
wetende dat het eens voorgoed voorbij zal zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 22 september 2016

God is nabij

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Maak elke dag tijd om samen met God te zijn.
Zoek Zijn nabijheid, leer Hem steeds beter kennen.
Lees Zijn Woord, denk erover na.
Praat met Hem in je gebed
over alles wat je bezig houdt.

Stel je vertrouwen op Hem,
weet dat Hij elke dag voor je zorgt.
Geef je over aan Zijn leiding.
Volg Hem waar je weg ook gaat.

Met Zijn Geest is Hij bij je, zelfs in je.
Je bent nooit alleen.
Hij gaat altijd met je mee.
Hij geeft je kracht wanneer jij zwak bent.
Hij troost je wanneer jij verdriet hebt.
Hij omringt je met Zijn liefde.
Iedere dag.


Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 21 september 2016

Laat je met God verzoenen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Toen God Zijn Zoon naar deze wereld zond,
had Hij ook jou op het oog.
Hij zag je nood, Hij zag jouw probleem,
Hij wilde niet dat jij daaraan ten onder zou gaan.

Hij is de God die zal voorzien.
Hij wil je geven wat je nodig hebt.
Hij gaf Zijn Zoon, zodat door Hem
verlossing en verzoening mogelijk is.

Hij roept je: laat je met God verzoenen. Hoe?
Door te geloven in Zijn Zoon Jezus Christus.
Te geloven dat Hij stierf voor jouw zonden.
Laat je redden door Hem.
Schuil achter het bloed van Christus.
Dan ben je veilig voor de eeuwigheid.
Dan mag je voor altijd in Gods nabijheid zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 19 september 2016

Wees een brief van Christus

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloDe enige Bijbel die sommige mensen zullen lezen is jouw leven.
Niet iedereen kan of wil boeken lezen,
maar iedereen die jou ontmoet,
kan en zal jouw leven lezen.

Vertel met je leven over Jezus.
Laat in je woorden en daden zien
dat je een persoonlijke relatie met Jezus hebt.
Daarmee ben je voor anderen een levende Bijbel.
Iemand die hen de weg wijst naar God.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 15 september 2016

Is Gods redding ook voor mij?

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloIs Gods redding ook voor mij?
Ja, want niemand staat buiten Gods verlossing.
Hoe diep je ook gevallen bent,
de weg naar God staat voor ieder open.
Wanneer je je bekeert en je richt op God
dan zal Hij je vergeven en je in genade aannemen.

De Bijbel kent genoeg voorbeelden van slechte mensen
die uiteindelijk toch de weg naar God hebben gevonden.
Manasse was bijvoorbeeld een zeer slechte koning.
Maar hij bekeerde zich.
En God vergaf Hem.

Of neem nu eens Paulus.
Wat heeft hij de christenen veel leed bezorgd.
Wat stond hij eerst vijandig tegenover Jezus.
Maar hij bekeerde zich.
En God gaf hem een belangrijke taak
in de verspreiding van het evangelie.
Wat heeft hij uiteindelijk veel voor Gods koninkrijk betekent.

Hoe slecht je misschien ook bent,
wat je ook aan verkeerde dingen hebt gedaan,
ook voor jou is de weg naar God open.
Kom tot inkeer, hecht geloof aan Gods evangelie.
Bekeer je en Hij zal je aannemen tot Zijn kind.
Je al je schuld vergeven en je een plaats geven in Zijn koninkrijk.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 14 september 2016

Gezalfd als koning, priester en profeet

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Door het geloof heb je deel aan Christus zalving.
Je hebt deel aan Zijn zalving als koning, priester en profeet.

Koning
Je hebt een koninklijke zalving
voor de strijd tegen zonde, verleiding en het kwaad.
De Geest helpt je in de strijd tegen satan.
De Geest zal je helpen en je kracht geven om te overwinnen.
Na dit leven mag je voor altijd met Hem over alle schepselen regeren.

Priester
Je hebt een priesterlijke zalving
om te bidden tot Hem en Zijn naam in gebed groot te maken.
Offer jezelf als een levend dankoffer aan Hem.
In je gebed vervul je je priesterlijke taak
door andere mensen voor God te brengen.
Bid voor je naaste, bid voor de overheid, bid voor heel deze wereld.
Breng hun nood voor God.

Profeet
Je hebt een profetische zalving
om het goede nieuws over Jezus te vertellen.
Iedereen moet weten wie Jezus is,
dat Hij gekomen is om te redden en te verlossen
en Gods kinderen weer terug te brengen bij God.
Maak dat nieuws bekend aan alle mensen.


Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 13 september 2016

God houdt oneindig veel van jou

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Bij de geboorte van een zoon of dochter
stroomt het hart van de vader en moeder
over van liefde voor hun pasgeboren kind.
Dat is een instinct in ieder van ons.
We voelen diepe liefde voor onze kinderen,
een liefde die niet gebaseerd is op hun prestaties of succes,
maar eenvoudigweg op wie ze zijn.

Dat is ook hoe God van ons houdt.
Zoals ouders liefde voelen voor hun kinderen,
zo voelt God liefde voor wie bij Hem horen.
Ken jij deze liefde van God?
Heb je ervaren dat Zijn liefde door de Geest in jou is uitgestort?
God houdt ontzettend veel van je en Zijn liefde voor jou eindigt nooit.


Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 12 september 2016

Laat je inschakelen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


"Mozes, Ik roep jou,
Ik heb een taak voor jou.
Ik wil dat jij Mijn volk uit Egypte leidt."

"Maar Heer, dat kan ik niet.
Wie ben ik om dat te doen?"

"Mozes, Ik roep jou,
Ik heb een taak voor jou.
Jij zult mijn volk uit Egypte leiden,
Ikzelf zal jou daarbij helpen."

Mozes ging naar de Farao,
God toonde Zijn kracht,
en de Farao liet het volk gaan.
Mozes leidde hen met Gods hulp uit Egypte.
Zo bevrijdde God Zijn volk uit de slavernij.

"Mijn kind, Ik roep ook jou.
Ook voor jou heb Ik een taak.
Ook jou wil Ik inschakelen in Mijn grote plan."

"Maar Heer, dat kan ik niet.
Wie ben ik om dat te doen?"

"Mijn kind, Ik roep jou.
Ik heb een taak voor jou.
Ook jij hoeft het niet in eigen kracht te doen.
Ikzelf zal je bijstaan en je helpen.
Ga nu maar en doe de taak waarvoor Ik je roep.
Laat je inschakelen in Mijn grote plan.
Vertrouw maar op Mij, Ik geef je wat je nodig hebt.
Samen met Mij ben je bekwaam voor je taak. "

Laat jij je inschakelen?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 8 september 2016

Ik roep je, volg Mij!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Abraham, Ik roep jou.
Ga op reis en volg Mij.
Ik breng je naar het beloofde land.
En Abraham ging op reis,
op reis met God naar het beloofde land.

Mijn kind, Ik roep ook jou.
Ga met Mij op reis en volg Mij.
Ook voor jou wacht het beloofde land.

Net als bij Abraham,
zal de reis niet altijd gemakkelijk zijn.
Maar Ik ga met je mee,
Ik zorg ervoor dat je je bestemming bereikt.
Ik leid je door moeilijk terrein.
Ik ben bij je, zodat je vol kunt houden.

En dan op een dag, dan is daar jouw beloofde land.
Dan kom je thuis bij Mij.
Mag je voor altijd wonen in Mijn huis.
In het beloofde land, het hemels Jeruzalem.

Mijn kind, Ik roep jou.
Ga met Mij op reis en volg Mij.
Durf jij die stap te zetten?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 7 september 2016

God is mijn Helper

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


In je leven gebeuren soms dingen die te zwaar voor je zijn.
Ze herinneren je er aan dat je het niet alleen kunt.
Dat je hulp nodig hebt.

Er is een Helper.
God wil je terzijde staan.
Ga in je nood naar Hem.
Vraag Hem om hulp.

God wil én kan én zal je helpen.
Voor Hem is niets onmogelijk.
Waar jij het overzicht kwijt raakt,
overziet Hij nog steeds wat er gaande is.
Waar jij geen weg meer ziet,
baant Hij voor jou de weg.
Wanneer de angst jou naar de keel vliegt,
zegt Hij "wees niet bang, want ik ben bij je".

Probeer dit leve niet in eigen kracht te leven.
Zoek je hulp en steun bij God.
Vertrouw iedere dag op Hem,
laat God je kracht en sterkte zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 6 september 2016

God overlaadt je met Zijn liefde

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Mensen verlangen naar verbondenheid.
Naar het gevoel dat ze er niet alleen voor staan.
Dat ze gezien, gehoord en begrepen worden.
Dat er iemand om hen geeft,
Mensen verlangen naar liefde en geborgenheid.

God is liefde.
Hij wil Zijn liefde geven aan jou.
Hij wil Zichzelf  met jou verbinden.
Hij wil wonen in jouw hart.
Hij wil je geborgenheid geven.
Hij ziet je, Hij hoort je, Hij begrijpt je, beter dan wie ook.
Met God ben je nooit alleen.
Hij is nabij en geeft je raad.

Zoek de vervulling van je diepste verlangens bij God.
Hij kan je geven waar je ten diepste naar verlangt.
Hij wil je overladen met Zijn liefde.
Geniet van zijn nabijheid.
Ervaar de vrede van het zijn bij God.
Met Hem sta je nergens alleen voor.
Hij is er voor je, elke dag en elk moment.
Wat een God is Hij!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

maandag 5 september 2016

Gebed

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloHeer,
wijs mij Uw weg,
leer mij Uw wil,
leid mij in Uw waarheid,
vul mij met Uw liefde,
geef mij Uw kracht,
maak mij rein en zuiver voor U,
vervul mij met Uw Geest,
laat mij leven tot Uw eer en glorie.
Amen.


Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com


bol.com Partner
----------------------------------------------------------------------

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!