donderdag 29 oktober 2015

Eer God

Leef je geloof. Hillie Snoeijer, christeijk psycholoog BafloIn deze wereld is het verkeerd gegaan.
Mensen zijn het geschapene gaan vereren
in plaats van de Schepper van alle dingen.

Ondanks dat God Zich geopenbaard heeft als Schepper,
weigeren veel mensen Hem te vereren.
Ze danken Hem niet voor alles,
maar ze gaan op in de dingen die Hij schiep.

Maar dat is nooit Gods bedoeling geweest.
Hij schiep alles in hemel en op aarde.
Zodat de mensen Hem zouden vereren
voor al die prachtige dingen
die ze van Hem in bruikleen ontvingen.

Hoe is dat bij jou?
Ga jij vooral voor de dingen die God je geeft?
Vereer jij het geschapene boven de Schepper?
Of hou je van de Schepper zelf?
Vereer je Hem om wie Hij is en
voor wie Hij voor jou wil zijn?

Eer en dank God alle dagen van je leven.
Hij is je aanbidding en lof meer dan waard.
Want Hij is God, de Schepper van hemel en aarde!


Besteltip: De Bijbel-Glossy €15,00
LenteMedia brengt het Nieuwe Testament 

nu als glossy, als kleurrijk magazine
met een prachtige, frisse vormgeving 

en met mooie illustraties.
Mooi als kado of voor jezelf. 

Bestel het via onderstaande button.


Koop bij bol.com

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 28 oktober 2015

Richt je oog op Jezus

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, chrstelijk psycholoog BafloJe wordt wat je aanbidt.
Als je waardeloze idolen vereert,
zal je leven waardeloos worden.
Wanneer je God vereert,
zul je uiteindelijk worden zoals Hij.

Richt je oog daarom op Jezus.
Aanbidt Hem, vereer Hem.
Dan ga je steeds meer op Hem lijken.
Want je wordt wat je aanbidt.

Boekentip: Jezus uitstralen van Jos Douma


Koop bij bol.com

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 27 oktober 2015

Verkondig Jezus

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloSchaam je niet om over Jezus te spreken.
Want door Jezus is er verlossing voor jou.

Jezus wil je leven veranderen en vernieuwen.
Je leeft niet langer onder veroordeling.
Je bent vrij, de weg naar God is weer open.
Niets kan je nu nog scheiden van Gods liefde.

Hou het evangelie niet voor jezelf.
Maar vertel de wereld over Jezus.
Hij wil ook hun Redder zijn.

Boekentip:
Wil jij leren hoe je Jezus kunt verkondigen?
Dan is dit een boek voor jou.
Bestel "Volg Mij" via onderstaande link.bol.com Partner
Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 26 oktober 2015

God houdt van jou!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Weet je ...
God houdt van jou!
Onbegrijpelijk, maar toch is het waar.
Hij houdt onvoorwaardelijk van jou!

Jij kunt niets doen
om Gods liefde te verdienen.
Jij hoeft ook niets te doen
om Gods liefde te ontvangen.

Je ontvangt Gods liefde als een geschenk.
Jezus maakt je rechtvaardig voor God.
Door zijn leven, dood en opstanding
kun jij leven in een goede relatie met God.

Weet je...
God houdt van je!
Onbegrijpelijk, maar toch is het waar.
Hij houdt onvoorwaardelijk van jou!

Aanbevolen boek:
Mijn geliefde kind
164 bemoedigende woorden uit het hart van de Vader


bol.com Partner

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 22 oktober 2015

Zegenende woorden spreken

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Woorden hebben kracht.
Je kunt er anderen leven mee geven,
maar hen er ook door beschadigen.

Je moet leren
controle te krijgen over je tong.
Je bent verantwoordelijk
voor de woorden die je spreekt.
Laat niet elk woord
zomaar uit je mond naar buiten komen.
Denk na voor je wat zegt.

Besluit vandaag
dat de woorden van jouw mond
de ander tot zegen zullen zijn.
Spreek positieve en bemoedigende woorden.
Laat jouw woorden tot zegen zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 21 oktober 2015

Breng je zorgen bij God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Wanneer je te maken krijgt
met problemen die je overweldigen,
ga dan met je zorgen naar God.

Raak niet in paniek,
geef niet op,
ga ermee naar God.

God heeft de macht
als Heer van hemel en aarde
om je problemen op te lossen.

Leg je zorgen in Gods handen.
En geef Hem de eer
voor wat Hij voor je doet.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 20 oktober 2015

Alle onrecht zal verdwijnen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Op deze wereld gebeurt veel onrecht.
Ver weg, maar ook dichtbij.
Misschien wel in je eigen leven.

De dichter van Psalm 82 vertrouwt erop
dat God uiteindelijk alle dingen recht zal zetten.
Hij heeft de wereld in Zijn handen,
Hij zal recht doen,
want Hij is een rechtvaardig God.

Doe wat je kunt om recht te doen.
Kom op voor de armen
en de zwakken in de samenleving.
Dat is wat God van je vraagt.

Er zal een tijd komen
wanneer dingen recht gezet zullen worden.
Alle onrecht zal eens verdwijnen.
Sta op God, spreek recht over de aarde.
Laat het recht zegevieren.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 19 oktober 2015

God vertrouwen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Geloof gaat om vertrouwen op God, je Heer.
Hoe je omstandigheden ook zijn.
Je kunt een wereld vol lijden voor ogen zien,
maar blijf op God vertrouwen.
Jouw levenslot ligt in Zijn hand.
Zie naar Hem op en weet:
Hij is je steeds nabij.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 15 oktober 2015

God is bij je in je pijn

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Waarom gebeurt er zoveel onrecht en onderdrukking?
Waarom zoveel ziektes en onrust in de wereld?
Waarom is er zoveel kwaad?
Waarom lijd ik pijn?
Dit zijn belangrijke vragen,
maar er zijn geen gemakkelijke antwoorden.

Maar God is in staat om je te ontmoeten
te midden van je lijden en je strijd.
Er is geen put zo diep
of God kan nog dieper gaan
om bij je te zijn.

God geeft kracht en troost te midden van je pijn.
Hij laat je niet alleen in je pijn.
Hij is bij je en gaat met je mee.
Hij leidt je er doorheen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 14 oktober 2015

Vrede in je hart

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Laat in je hart de vrede van Christus heersen.
Laat daarom geen zonde je leven binnendringen.
Gebeurt dat wel, bekeer je dan snel
en vraag God om hulp.
Luister naar Zijn stem en volg Hem.
Geniet van Gods aanwezigheid in je leven.
Hij geeft je vrede in je hart.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 13 oktober 2015

Ik wil het beste voor jou

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Luister Mijn geliefde kind,
Ik wil het beste voor je
en waarschuw je daarom voor de consequenties
van het niet luisteren naar Mij.

Het resultaat van niet luisteren naar Mij
is dat je te maken krijgt
met de gevolgen van je eigen gedrag.
Dat wil Ik je graag besparen.

Wanneer je naar Mij luistert,
dan handel Ik ten gunste van jou.
Dan laat Ik je genieten
van het leven in al zijn volheid.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 12 oktober 2015

Voed je met Gods Woord

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo Groningen


Honger in je maag stil je door te eten.
Voedsel verzadigt en neemt je hongergevoelens weg.

Er bestaat ook geestelijke honger.
Geestelijke honger stil je door naar God te luisteren.
Gods Woord verzadigt en neemt je geestelijke hongergevoelens weg.

Mensen leven niet van brood alleen.
Je hebt ook Gods woorden nodig.
Je zult zegen ontvangen wanneer je naar Hem luistert.
Dan word je gevoed met de fijnste spijzen.

Heb jij honger naar God?
Lees dan je Bijbel.
Voed je elke dag met Gods Woord.
Dan zul je het leven vinden in al zijn volheid.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 8 oktober 2015

Geef God je volle aandacht

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Luisteren naar God is een van de sleutels
tot een vertrouwelijke omgang met Hem.
Willen we met Hem verbonden zijn en blijven,
dan zullen we ons moeten openen voor wat Hij tot ons zegt.

Luisteren naar Hem betekent
dat we met aandacht horen
naar de stem van Jezus
en daarnaar handelen.

Geef God elke dag weer je volle aandacht.
Dan zul je Hem steeds beter verstaan.
En raak je steeds intiemer met Hem verbonden.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 7 oktober 2015

Hoogmoed komt voor de val

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Wees niet trots en arrogant.
Want dan duurt het niet lang of je zult struikelen.
Trots en hoogmoed komen voor de val.
Hoe groter je ego, hoe groter je val zal zijn.

Wandel in nederigheid en vriendelijkheid.
Meen niet dat je het beter weet dan anderen.
Stel je nederig en dienstbaar op.
Weet je afhankelijk van God.
Dat is wat God behaagt.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 6 oktober 2015

God gebruikt het slechte voor iets goeds

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Soms zien wij niet wat er aan goeds kan komen
uit alle oneerlijkheid en onrecht om ons heen.
Snappen wij niet waarom we moeilijkheden meemaken.
Toch gebruikt God vaak moeilijke omstandigheden
om er iets goeds van te maken.

Kijk maar eens naar het leven van Paulus.
Hij maakte moeilijke dingen mee.
Zo kreeg hij te maken met gevangenschap.
Maar God gebruikte het om Paulus in Rome te krijgen.
Daar kon Paulus van Hem getuigen.
Zo gebruikte God de moeiten van Paulus
om er iets goeds mee te bewerken.

Zo is God.
Hij maakt gebruik van het slechte
om er iets goeds uit te laten voortkomen.
Juist door Paulus gevangenschap zijn er nu, 2000 jaar later,
veel mensen in staat om Paulus verhaal te lezen.
Veel brieven van Paulus die in de Bijbel staan,
zijn geschreven toen hij gevangen zat.
En veel mensen worden ook vandaag
bemoedigd door wat Paulus toen meemaakte.
God gebruikte zijn gevangenschap
om er iets goeds uit te laten voortkomen.

God kan ook jouw moeilijkheden gebruiken
om er iets goeds uit te laten voortkomen.
Besef dat in tijden van frustratie en tegenslag
God jou kan gaan gebruiken voor iets goeds.
Laat dat je in die tijden bemoedigen en kracht geven.
Want God is bij machte ook van jouw situatie iets goeds te maken.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 5 oktober 2015

Wees sterk met God!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo, Spiegelruimte


Wanneer je te maken hebt met strijd en moeiten,
wees dan vastberaden en geef niet op.
Hou vol en ga door tot het einde.
Want met God ben je sterker dan je denkt!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 1 oktober 2015

Wees een God-pleaser

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo, Spiegelruimte


Wees geïnteresseerd in wat goed is,
en niet in wat mensen van je denken.

Maak je druk over wat recht is,
en niet om je populariteit.

Stop ermee mensen te behagen,
doe juist de dingen waarmee je God een plezier doet.

Wees geen people-pleaser,
wees een God-pleaser.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!