vrijdag 31 juli 2015

God leren kennen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Het is een groot voorrecht
om in dit leven God,
je hemelse Vader te leren kennen.

Hij is het waard
dat je op zoek gaat naar Hem,
dat je Hem leert liefhebben en
met en voor Hem gaat leven.

Wanneer je ontdekt
wie Hij is en hoeveel Hij van jou houdt,
dan heb je een kostbare schat ontdekt.

Span je in om Hem te leren kennen.
Lees en bestudeer de Bijbel.
Zoek in gebed het contact met God.
Praat er met andere mensen over.

God leren kennen zal je leven totaal veranderen.
Want het is heerlijk om te weten
en ook steeds meer te gaan ervaren
dat je een geliefd kind bent van God.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 30 juli 2015

Er is hoop!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Wij falen, wij zondigen.
Er is niemand die niet schuldig staat tegenover God.
Allen zijn afgeweken van Hem zegt de Bijbel.

Maar gelukkig: er is hoop!
Het is mogelijk om een veranderd hart te ontvangen.
Het is mogelijk dat ons hart terugkeert tot God.

Er is hoop!
Dankzij Gods genade.
God is vol van genade en vergeving.
Hij houdt van ons en houdt Zich aan Zijn Woord.

Er is hoop!
In Zijn liefde zond God Zijn eigen Zoon.
De straf die wij verdiend hadden, kwam op Hem.
Jezus stierf in onze plaats.

Er is hoop!
Hoe beter je God leert kennen
- zijn hart, zijn karakter en zijn liefde voor jou -
hoe gemakkelijker het wordt
om Hem te gehoorzamen met heel je hart.

Er is hoop!
Blijf niet hangen in je zonde,
zoek Gods genade en bekeer je,
Ga terug naar God en wees Hem toegewijd.

Er is hoop!
Door Jezus is er voor jou weer toekomst.
Neem Gods genade aan en leef voortaan voor en met Hem

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 29 juli 2015

Vrede en vreugde in je hart

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo, Spiegelruimte


Neem geen genoegen met minder dan het beste.
Laat je hart volledig toegewijd zijn aan God.
God wil dat je leeft voor en met Hem.
Zodat Hij je hart kan vullen met vreugde en vrede.
Dat is het beste wat je mee kunt maken.

God geeft vreugde die los staat van je omstandigheden.
Je kunt door vele moeilijkheden gaan
en toch de vreugde en vrede van God in je hart ervaren.
Fantastisch wanneer je die vreugde en vrede in je leven mag opmerken.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 28 juli 2015

Tijd doorbrengen met God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo, Spiegelruimte

Waarom zou je geen tijd doorbrengen met God?
We besteden uren aan sociale media en tv.
De duivel doet zijn best ons af te houden van onze tijd met God.
Hij wil ons graag laten deelnemen aan allerlei activiteiten
zodat onze tijd met God er gemakkelijk bij inschiet.

Besef hoe bijzonder het is om te mogen en kunnen zijn in Gods aanwezigheid.
Het is een speciaal voorrecht voor ieder die Jezus wil volgen.
Een voorrecht dat Jezus voor ons heeft verdiend met zijn kostbare bloed.
Maak gebruik van wat Jezus voor jou mogelijk heeft gemaakt.
Je hebt vrije toegang tot God, je hemelse Vader.

Maak het tot een prioriteit in je leven om tijd door te brengen met God.
Zoek zijn aanwezigheid door Bijbellezen en gebed.
Wanneer je als kind van God leeft onder het Woord van God
dan zul je ontdekken dat de Geest van God
je Gods aanwezigheid steeds meer zal doen ervaren.
En dat het goed toeven is in Gods aanwezigheid.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 27 juli 2015

Omgaan met tegenstand

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog en relatiecounselor Baflo


God is met je.
Maar dat betekent niet dat je geen tegenstand zult tegenkomen.
Vaak zal dat wel zo zijn.
Want waar God aan het werk is,
zal de vijand proberen dat in de weg te staan.

Blijf echter het goede doen,
blijf de blijde boodschap verkondigen
ook al ontmoet je tegenstand.

De Heilige Geest zal je moed en kracht geven.
Laat je niet verslaan door tegenstand.
God is met je en Hij heeft de wereld overwonnen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 23 juli 2015

Open mijn ogen!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog en relatiecounselor Baflo


God, open mijn ogen
om de onuitputtelijke schatten te zien in Uw Woord.
Help me de Bijbel te lezen,
op te merken, te leren en de waarheid eruit op te diepen.

Bovenal, help me om Jezus te zien,
gekruisigd en opgestaan uit de dood,
degene om wie het allemaal gaat in de Bijbel.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 22 juli 2015

Zoek Gods aanwezigheid

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog en relatiecounselor Baflo


Tijd doorbrengen in Gods aanwezigheid
is de meest belangrijkste activiteit van je leven.
Je hebt Gods aanwezigheid in je leven
meer nodig dan wat dan ook.

Hoe zoek jij Gods aanwezigheid?
Het kan bijvoorbeeld door bijbellezen,
door tot Hem te gaan in gebed,
door Hem te ontmoeten in kerkdiensten.

Richt je gedachten op God.
Denk na over wat Hij heeft gezegd in Zijn Woord.
Deel met Hem wat er in je omgaat
en stem je handelen af op Zijn wil.

Door zo dicht bij God te leven,
tijd door te brengen met Hem,
zul je de vrede van God steeds meer ervaren
en kun je de wereld ingaan met God aan je zijde.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 21 juli 2015

Zeker weten!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Hoe kun je er zeker van zijn dat je vergeving ontvangen hebt?
Hoe kun je weten dat de dood voor jou niet het einde is?
Hoe kun je ervan verzekerd zijn dat je eeuwig leven hebt?

Je kunt van al die dingen zeker zijn
vanwege de historische feiten
van het leven, de dood en opstanding van Jezus.

De opstanding betekent dat het kruis effectief was
en dat vergeving van zonden mogelijk is.
Iedereen die gelooft is gerechtvaardigd.
Er is afgerekend met je verleden,
je kunt leven in een hechte relatie met God.

Jezus dood en opstanding betekent
dat op een dag iedereen die gelooft in Hem
en in Hem gestorven is weer zal opstaan.
God doet de gelovige opstaan tot een eeuwig leven.

Je zonden zijn vergeven.
Je bent gerechtvaardigd.
Je hoeft niet langer te vrezen voor de dood.
Dat mag je zeker weten.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 20 juli 2015

Gods Woord is kostbaar

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo, GroningenDe Bijbel zit boordevol met kostbare schatten.
Lees je Bijbel en ga ernaar op zoek.

Zelfs al heb je de Bijbel diverse malen gelezen,
steeds blijf je nieuwe dingen zien en ontdekken.

De schatten van de Bijbel zijn onuitputtelijk.
Gods Woord is o zo kostbaar.

Laat al die schatten niet ongebruikt liggen.
Zoek ernaar en maak ze je eigen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 16 juli 2015

Ga met God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo Groningen


Het is zo belangrijk
om Gods leiding en hulp
te zoeken in je leven.

Met God aan je zijde
kun je zoveel meer bereiken
dan op je eigen kracht.

Luister naar God,
laat je door Hem leiden,
doe wat Hij van je wil, ga met Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 15 juli 2015

Bemoedigen doet goed


Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo Groningen
Bemoediging is als verbale zonneschijn.
Het kost niets en werkt hartverwarmend.
Het geeft mensen hoop en bevestigt hen in hun geloof.

We hebben mensen om ons heen nodig die ons bemoedigen.
Maar laten we ook zelf anderen bemoedigen.
Want bemoedigen doet goed.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 14 juli 2015

Dankzij de Geest

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, chrsitelijk psycholoog Baflo Groningen
God vraagt van jou gehoorzaamheid.
Maar uit jezelf ben je daartoe niet in staat.
Alleen Jezus kon dat.
Omdat Hij zonder zonde was.

Maar God geeft het niet op.
Hij wil je helpen om Hem gehoorzaam te zijn.
Daarvoor geeft Hij je Zijn Geest.

De Geest geeft je de kracht om Gods Woord toe te passen.
Door Hem kun je sterk zijn en wandelen in Gods wegen.
Dankzij de Geest kun jij doen wat God van je vraagt.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 13 juli 2015

Vrede met God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo Groningen


Er is goed nieuws:
je kunt vrede met God hebben door Jezus Christus.

Jezus dood aan het kruis verzoende jou met God.
Hij maakte het goed tussen God en mensen.
Jij mag nu vrede met God ontvangen als een geschenk.

Het enige wat je hoeft te doen is geloven.
Geloof in Jezus en je zult de vrede van God ontvangen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 9 juli 2015

Niets is belangrijker dan je relatie met God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo Groningen

Er is altijd de verleiding
om andere dingen
belangrijker te maken
dan je relatie met God.

Het dienen van afgoden
was de belangrijkste verleiding en zwakheid
van Gods mensen in het Oude Testament.

Maar herinner je wie God is
en besef hoe dwaas het is
om je te verzetten tegen God
door andere goden achterna te lopen.

God is de enige ware God.
Hij brengt redding en verlossing.
Hoed je voor de verleiding
om iets of iemand anders
de eerste plaats in je leven te geven.

Geef je relatie met God de hoogste prioriteit.
Laat Hem de nummer één in je leven zijn.
Want niets in het leven is belangrijker
dan je relatie met God.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 8 juli 2015

God is zoveel groter dan jij

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo, Groningen

God is veel groter dan wij beseffen.
Daarom begrijpen wij vaak niet wat Hij bezig is te doen.
Is Zijn doen en laten voor ons een groot raadsel.

Wat doe jij wanneer jij God niet begrijpt?
Roep je Hem ter verantwoording?
Accepteer je het niet en ga je daarom je eigen weg?
Of ga je naar Hem toe met je vragen?

Stort je hart bij God uit wanneer je Hem niet begrijpt.
Je mag Hem je moeilijke vragen stellen.
Je bent niet de enige die vragen heeft.
Ook in de Bijbel komen we die vragen aan God tegen.

Soms zal God je antwoord geven op je vragen.
Zul je dingen gaan begrijpen die je eerst niet begreep.
Maar er zullen dingen blijven die we pas gaan begrijpen
wanneer we de Heer zullen ontmoeten.

Maar laat jouw niet begrijpen geen belemmering zijn
om je aan God toe te vertrouwen.
Ook al begrijp je niet alles wat Hij doet,
Hij wil graag dat je jezelf aan Hem toevertrouwt.

Hij is zoveel groter dan jij beseft.
Hij weet wat Hij doet, ook al zie jij dat niet.
Leg je leven gerust in Zijn handen.
Hij is zoveel groter dan jij.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 7 juli 2015

God geeft je een nieuwe start

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Wanneer God je redt,
wil Hij niet dat je blijft zoals je bent.
Hij geeft je een nieuwe start.
Hij herschrijft de tekst van je leven.

Hij wil dat je heilig leeft
en bij de zonde wegblijft.
Hij wil dat je trouw bent, eerlijk en nederig.

God wil je helpen en je kracht geven.
Je zult van Hem kracht ontvangen
om grote dingen te doen
ook al ben je van jezelf beperkt en zwak.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 6 juli 2015

God verandert mensen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


In Handelingen lezen we over een zekere Saulus.
Hij was een gevaar voor de volgelingen van Jezus.
Hij nam vele gelovigen gevangen.

Maar dan grijpt God zelf in.
Saulus ziet een fel licht uit de hemel stralen.
Hij hoort een stem zeggen:
"Saulus, Saulus, waarom vervolg je Mij?"

God heeft andere plannen met Saulus.
Hij heeft Saulus uitgekozen om voor Hem te werken.
Saulus moet gaan vertellen over Jezus aan alle volken.

En Saulus komt tot geloof.
Hij laat zich dopen en
gaat meteen in de synagoge vertellen
dat Jezus de Zoon van God is.
De mensen zijn verbaasd.
Dat is toch de man die gelovigen vervolgde?

Ja, God kan mensen veranderen van wie je het nooit had verwacht.
Hij maakte van Saulus de ons bekende Paulus.
Van een vervolger van de kerk
werd hij één van de grootste boodschappers van het geloof.

Wonderlijk zoals God mensen verandert.
Toen, maar ook in onze tijd.
God verandert nog steeds mensen.
Wat een machtig God hebben wij.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 2 juli 2015

Bekijk het vanuit Gods perspectief

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloWanneer je om je heen kijkt
lijkt het soms of ongelovigen beter uit zijn dan christenen.
Je kunt je, net als Asaf in Psalm 73,
verbazen over de voorspoed van de goddelozen.

Maar bekijk het dan vanuit Gods perspectief.
Dan begrijp je hoe het met hen afloopt.
Hoewel ze er nu succesvol uitzien
en het hen voor de wind gaat,
bevinden ze zich op een doodlopende weg.
Je hoeft niet jaloers op hen te zijn.
Het loopt niet goed met hen af.

Besef hoe gezegend je bent dat je je niet op dezelfde weg bevindt.
Want er is niets te vergelijken met het wandelen in relatie met God.
Je mag Gods aanwezigheid in je leven kennen,
Zijn leiding en Zijn kracht ontvangen.
Hij is bij je en zal je eens opnemen in Zijn heerlijkheid.
Je bent zoveel beter uit dan de goddeloze.
Zowel in dit leven als in de toekomst die komen gaat.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 1 juli 2015

Doe de zonde weg

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloZeg nee tegen alles wat ingaat tegen God.
Snij haat, bitterheid, lust en elke andere verkeerde houding weg uit je leven.
Leg je oude, zondige levenswandel af.

Laat je vullen met de Heilige Geest,
zodat je overstroomt van liefde, moed en vergeving.
Laat je door Gods Geest veranderen.

Trek het oude kleed van zonde uit
en laat je bekleden met Gods gerechtigheid.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!