6 juli 2015

God verandert mensen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


In Handelingen lezen we over een zekere Saulus.
Hij was een gevaar voor de volgelingen van Jezus.
Hij nam vele gelovigen gevangen.

Maar dan grijpt God zelf in.
Saulus ziet een fel licht uit de hemel stralen.
Hij hoort een stem zeggen:
"Saulus, Saulus, waarom vervolg je Mij?"

God heeft andere plannen met Saulus.
Hij heeft Saulus uitgekozen om voor Hem te werken.
Saulus moet gaan vertellen over Jezus aan alle volken.

En Saulus komt tot geloof.
Hij laat zich dopen en
gaat meteen in de synagoge vertellen
dat Jezus de Zoon van God is.
De mensen zijn verbaasd.
Dat is toch de man die gelovigen vervolgde?

Ja, God kan mensen veranderen van wie je het nooit had verwacht.
Hij maakte van Saulus de ons bekende Paulus.
Van een vervolger van de kerk
werd hij één van de grootste boodschappers van het geloof.

Wonderlijk zoals God mensen verandert.
Toen, maar ook in onze tijd.
God verandert nog steeds mensen.
Wat een machtig God hebben wij.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn wanneer je iets deelt van wat dit blogbericht bij je oproept.
Heb je een vraag naar aanleiding van een post? Stel hem gerust.