maandag 30 april 2018

Kom naar de kerk!

Leef je geloof: Kom naar de kerk!, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: Kom naar de kerk!Gisteren was het zondag.
De dag bij uitstek waarop christenen samenkomen.
Overal in ons land werden weer kerkdiensten belegd.
Heb jij nog één of misschien 2 diensten bijgewoond?
Of ben jij van mening dat je de kerk niet nodig hebt om te geloven?
Kerken in Nederland kampen met teruglopend kerkbezoek.
Wat zijn jouw ervaringen daarmee in jouw gemeente?
Hoe ervaar jij het wanneer zoveel stoelen in de kerk leeg blijven?
Ben jij trouw in het bezoeken van de wekelijkse erediensten?

Door als christenen wekelijks samen te komen
kunnen we elkaar bemoedigen en stimuleren
om onze weg met God en met Jezus te blijven gaan.
De kerkdiensten zijn bedoeld om ons te voeden in ons geloof,
en om God gezamenlijk de lof en de eer toe te brengen die Hem toekomt. 
Geloven is door God niet bedoeld als een individuele activiteit.
God vergadert zich een kerk uit deze wereld.
Hij brengt christenen bij elkaar, zodat ze elkaar tot hand en voet kunnen zijn,
zodat ze samen als één grote christelijke familie kunnen functioneren.
De kerk is werkplaats van Gods Geest.
Door de bediening van het Woord wil de Geest levens transformeren.
In de kerk mogen we samen God loven en prijzen.

Als God de kerk ziet als het lichaam van Christus,
en als de kerk werkplaats is van de Heilige Geest,
is het dan terecht wanneer sommigen menen wel zonder de kerk te kunnen?
Doe je God, jezelf en elkaar niet tekort wanneer je wegblijft uit de eredienst?
Het lijkt soms een onomkeerbaar proces: het teruglopende kerkbezoek.
Iets waar we ons als christenen bij lijken neer te leggen.
Het is nu eenmaal niet anders, je doet er toch niets aan.
Toch hoop ik met deze blog je te prikkelen om weer even stil te staan
bij wat de kerk en kerkbezoek voor jou betekent.
Wanneer Christus Zijn leven gaf om Zich een kerk te kunnen vergaderen,
wie zijn wij dan om de kerk steeds meer links te laten liggen?

De Bijbel roept christenen op om niet weg te blijven uit de samenkomsten.
Maak er geen gewoonte van om thuis te blijven.
We hebben elkaar zo nodig, juist in de tijd waarin wij leven.
Kom naar de kerk, wees erbij wanneer de gemeente samenkomt.
Kan jouw gemeente aanstaande zondag (weer) op jou rekenen?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 26 april 2018

Wow, dit is bidden!

Leef je geloof: Wow, dit is bidden!, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: Wow, dit is bidden!Afgelopen dagen wisselde ik met iemand van gedachten
over bidden en hoe ik bidden ervaar.
Soms vind ik bidden best wel moeilijk.
Bidden is contact hebben met God, met Hem praten.
Maar dat contact ervaar ik niet altijd.
Communiceren met zichtbare mensen lijkt gemakkelijker dan
contact te ervaren met een voor mij onzichtbare God.
Mijn bidden stelt in mijn ogen niet zoveel voor.
Ik neem slechts mijn eigen woorden waar.
De rest onttrekt zich aan mijn blikveld.
Herken je dit in je eigen gebedsleven?

Ik werd getroffen door wat ik vandaag las in mijn stille tijd.
Het ging over het reukwerk dat iedere dag in de tabernakel moest branden.
Dat reukwerk vertegenwoordigt onze gebeden.
Wij kijken naar onze gebeden als iets kleins,
net zoals een schaaltje reukwerk weinig voorstelt.
Eén windvlaag en het is verdwenen.
Maar wanneer het reukwerk ontstoken wordt,
dan vult de geur ervan de gehele ruimte.
Zo is het ook met ons gebed.
Wanneer dat in de hemel ontstoken wordt,
dan vult de geur van ons gebed de hele hemel.
God zal het zeker waarnemen.
De woorden die jij uitspreekt in je gebed,
zijn voor God een lieflijke geur in de hemel.
Daarom hoort Hij graag naar je gebed.
Daarom wil Hij iedere dag gebeden zijn.
Omdat jouw gebed als reukwerk is voor Hem.

Wow, dacht ik, wat mooi!
Mijn gebed is als reukwerk voor God.
Hij hoort graag naar de woorden die ik uitspreek in mijn gebed.
Hij verlangt ernaar dat mijn gebed opstijgt tot Hem.
Mijn gebed mag bijdragen aan de lofprijzing van God in de hemel.
Dat laat me toch wel anders kijken naar mijn bidden.
Dan denk ik: wow, dat is dus bidden!
Mijn gebeden zijn aangenaam voor God.

Ik hoop dat het besef dat jouw gebed reukwerk is voor God
ook iets mag doen met jouw kijk op bidden.
Dat je je er ook over gaat verwonderen dat jouw gebed aangenaam is voor God.
En dat dat besef je mag stimuleren om elke dag tot God te bidden.
Zodat de geur van jouw gebed de hemel mag gaan vullen,
en God jouw gebed met genoegen zal waarnemen en zal horen.
Laat iedere dag je gebed als reukwerk branden voor de HEER.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 25 april 2018

Kom bij Mij!

Leef je geloof: Kom bij Mij!, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: Kom bij Mij!Hoor Gods stem: Kom bij Mij!
Hij nodigt je uit.
Je mag bij Hem komen.
Je bent welkom bij Hem.

Jezus is de weg naar de Vader.
Alleen via Hem kun je bij God komen.
Door Jezus aan te nemen kun je komen in Zijn nabijheid.
God nodigt je royaal uit om met Hem samen te zijn.
Door Jezus verlossingswerk staat er niets in de weg
om naar God toe te gaan, de weg is open.
Hoor Gods stem: Kom bij Mij!

Toch zetten niet alle mensen die stap om naar God te gaan.
Sommigen weigeren om in Jezus te geloven.
En wat lopen ze daarmee veel mis:
Gods liefde, Zijn genade, Zijn geborgenheid,
Zijn vertroosting, Zijn leiding, Zijn vergeving,
Zijn nabijheid, Zijn zegen en noem maar op.
Hoor Gods stem: Kom bij Mij!

God nodigt je uit: Kom bij Mij.
Ik wil je opnemen in Mijn familie.
Je mag Mijn zoon of dochter zijn.
Bij Mij zul je het goed hebben.
We zullen genieten van elkaar.
Je bent welkom bij Mij.

Wat doe jij met die uitnodiging?
Heb je er al gehoor aan gegeven?
Of is het er nog niet van gekomen?
Of weiger je op de uitnodiging in te gaan?
Hoor Gods stem: Kom bij Mij!

Laat toch niets of niemand je weerhouden
om naar God toe te gaan.
Neem Jezus aan als de weg tot de Vader.
Kies ervoor om in Hem te geloven.
Ga naar God, ga naar je Vader.
Het is de beste keuze die je in je leven ooit kunt maken.
Hoor Gods stem: Kom bij Mij!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 24 april 2018

Hemelse heerlijkheid in het vooruitzicht

Leef je geloof: Hemelse heerlijkheid in het vooruitzicht, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: Hemelse heerlijkheid in het vooruitzicht


Jezus heeft de macht alle dingen nieuw te maken.
Gods kinderen mogen gaan delen in de hemelse heerlijkheid.
Hoewel we dat nu nog niet zien,
mogen we zeker weten dat het zal gaan gebeuren.
Want Hij is de Opgestane.
Hij stond op in hemelse heerlijkheid.
In hemelse gedaante verscheen Hij
na Zijn opstanding aan de mensen.
Daarna voer Hij op naar de hemel om alles klaar te maken
voor de grote dag van Zijn wederkomst.

Hij ging als eersteling de hemel binnen.
Velen zullen Hem daarheen volgen.
Dat heeft Hij ons beloofd.
Ik ga heen om plaats te maken, zei Hij.
Eens zullen wij zijn zoals Hij.
Hij zal ons de gestalte van een hemels mens geven.
Hij zal ons omkleden met hemelse heerlijkheid.
Aan ons aardse, stoffelijke bestaan komt een einde.
Hij zal alles nieuw maken.
Ons wacht hemelse heerlijkheid.
Daar mag je vol verlangen naar uitkijken.

Kom Here Jezus kom, kom spoedig.
Kom en maak alle dingen nieuw.
Wij zien uit naar Uw wederkomst.
Wij verlangen naar de hemelse heerlijkheid.
Wij verlangen ernaar om voor altijd bij U te zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 23 april 2018

Wees heilig, want Ik ben heilig

Leef je geloof: Wees heilig, want Ik ben heilig, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: Wees heilig, want Ik ben heilig


Heilig leven.
Dat is wat God van je vraagt.
"Wees heilig, want Ik ben heilig."
Je kunt het lezen in 1 Petrus 1:16.

Kijk daarbij niet naar jezelf.
Naar jouw inspanningen en prestaties.
Want dan valt heilig leven altijd tegen.
Kijk naar Jezus, kijk naar God.
Hij kocht je met Zijn kostbaar bloed.
Jezus stierf voor jou en stond weer op uit de dood.
Nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan.

Zie en proef Zijn liefde en genade voor jou.
Zoek Zijn nabijheid en aanwezigheid.
Hoe meer je dat doet,
hoe meer je zult gaan lijken op Jezus,
hoe meer je ernaar gaat verlangen
om te zijn zoals Hem.

Leid een leven dat in alle opzichten heilig is,
zoals Hij die u geroepen heeft heilig is.
Ga voor een heilig leven, span je ervoor in.
Er staat immers geschreven:
"Wees heilig, want Ik ben heilig."

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 19 april 2018

Jij bent Gods lichtdrager

Leef je geloof: Jij bent Gods lichtdrager, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: Jij bent Gods lichtdrager

Een lamp geeft licht.
Of iets nauwkeuriger:
in die lamp gebeurt iets
waardoor er licht uitstraalt.
Niet de lamp zelf geeft licht,
maar dat proces in die lamp zorgt voor het licht.
De lamp is de lichtdrager.

Wij zijn in Gods wereld als een lamp.
Wij mogen licht uitstralen in de wereld.
Toch zijn wij niet zelf het licht,
maar het is Gods licht in ons
waardoor wij licht mogen uitstralen.
Als je gevuld bent met Gods Geest
en als die Geest in je brandt,
dan schijnt het ware licht door jou heen.

Jij mag drager zijn van Gods licht,
zoals een lamp drager is van het licht.
Door jou heen mag Gods licht
binnenkomen in het leven van mensen.
Wees één met God, zodat je als een lamp
de wereld kunt verlichten.
Laat je licht maar schijnen bij alles wat je doet.
Wees iedere dag Gods lichtdrager.
Zodat de mensen zullen zien en zeggen: God is goed.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 18 april 2018

Waarom al die moeiten?

Leef je geloof: Waarom al die moeiten?, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: Waarom al die moeiten?


God leidt je soms langs een moeilijke weg om je sterk te maken.
Ja, dat kan even slikken zijn, wij gaan moeiten het liefst uit de weg.
Maar God laat je soms door moeiten gaan,
omdat Hij daarmee iets wil uitwerken in je leven.

Vergelijk het maar eens met een operatie.
Een chirurg snijdt in een menselijk lichaam,
de patiënt voelt zich vanwege de operatie niet fijn.
Er is herstel en beterschap nodig.
Toch dient de operatie een hoger doel.
Uiteindelijk wordt de patiënt er beter van.

Zo voert God soms een geestelijk operatie uit.
Niet om je zomaar te pijnigen.
Maar omdat Hij een hoger doel voor ogen heeft.
Een doel wat jou uiteindelijk ten goede zal komen.
Hij maakt jou langs die weg tot een beter mens.

Wanneer je oog hebt voor het hogere doel van een operatie,
ben je bereid om de operatie en de bijkomende pijn te ondergaan.
Wanneer je oog krijgt voor het hogere doel van Gods geestelijke operaties,
zul je ook leren bereid te zijn met God door die moeilijke situaties heen te gaan.

God leidt je soms langs een moeilijke weg om je sterker te maken.
Dat is even slikken, je wilt dat liever niet.
Zie echter het hogere doel dat God ermee heeft.
En geef Hem de ruimte om er voor jou
iets goeds uit tevoorschijn te laten komen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 17 april 2018

Je bent geliefd

Leef je geloof: Je bent geliefd, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: Je bent geliefd


Gods liefde wil je verwarmen.
Hij geeft om je.
Hij houdt van je.
Hij wil dat je in Zijn nabijheid bent.

Kom naar de Vader.
Voel Zijn liefdevolle armen om je heen.
Koester de liefde die Hij voor je heeft.
Voel en weet dat je geliefd bent door Hem.
Jij bent Zijn geliefde kind.

Wie kan je ooit scheiden van Zijn liefde?
Niets en niemand is daartoe in staat.
Je bent kostbaar in Gods ogen.
Hij zorgt voor jou iedere dag.
Hij omringt jou met Zijn zegen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 16 april 2018

Houd moed!

Leef je geloof: Houd moed!, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: Houd moed!


Houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.
Je hoeft niet bang te zijn.
Vertrouw maar op Mij.
Ik ben bij je, Ik leid je door de stormen heen.

Al is alles donker om je heen.
Vrees niet, heb geloof.
Kom maar bij Mij schuilen.
Mijn oog is op je.
Ik heb alles in de hand.
Bij Mij ben je veilig.

Houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.
Je hoeft niet bang te zijn.
Vertrouw maar op Mij.
Ik ben bij je, Ik leid je door de stormen heen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 12 april 2018

Laat je leven een toonbrood zijn voor God

Leef je geloof: Laat je leven een toonbrood zijn voor God, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: Laat je leven een toonbrood zijn voor God


In de tabernakel stond een tafel.
Daarop moest het toonbrood komen te liggen.
Het moest er altijd liggen.
Eenmaal in de week werd het ververst.
Het was heilig brood.

Het volk ontving van God manna uit de hemel.
Wat ze hiervan bakten, de toonbroden,
moest op de tafel komen te liggen.
Hiermee lieten ze zien dat ze voor hun leven
afhankelijk waren van wat God hen gaf
en lieten ze zien wat ze ermee gedaan hadden.
En dat was een lust voor Gods oog.

Christus is het levende brood uit de hemel voor ons.
In Hem schenkt God ons vele weldaden.
God vergeeft ons onze zonden.
In Christus zijn we rechtvaardig voor God.
Je ontvangt het eeuwige leven.
Gods Geest woont in je en werkt aan je.
Christus is ons geestelijk levensonderhoud.

Wat heb je met al die weldaden gedaan?
Is het in je leven merkbaar dat Christus,
het brood uit de hemel in je leven gekomen is?
Ben je gegroeid als christen?
Of ben je nog steeds een baby in het geloof?
Is je leven er mooier en toonbaarder voor God van geworden?

Want dat is de bedoeling.
Door Christus in ons mag je leven toonbaarder voor God worden.
Zodat het een lust voor Gods oog is om naar te kijken.
Christus moet worden groot gemaakt in je leven.
Christus moet gestalte krijgen in jou.
Het levende brood moet iets uitwerken in jouw leven.

Het volk bakte van het manna de toonbroden.
Dat legden ze voor Gods aangezicht.
Wat bak jij van het hemelse manna, van Christus in jouw leven?
Ook dat mag je leggen voor Gods aangezicht.
Voed je dagelijks met het hemelse brood, Christus.
Laat dat zijn uitwerking krijgen in je leven.
Dan zal je leven als een toonbrood zijn voor Gods aangezicht.
Iets waarvan God zal genieten als Hij het ziet.

Geschreven naar aanleiding van:
Exodus 25:23-30, Leviticus 25:5-9

Preek: De tafel der toonbroden uit bundel Achter het Witte Gordijn

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 11 april 2018

Geen ontmoeting zonder verzoening


Leef je geloof: Geen ontmoeting zonder verzoening, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: Geen ontmoeting zonder verzoeningVerlang jij ernaar om God te ontmoeten in je leven?
Wil jij graag dat Hij tot je spreekt?
Dan is het belangrijk dat je je met God laat verzoenen.
Want zonder verzoening kan er geen ontmoeting zijn.
Ken de plaats vanwaar Hij je wil ontmoeten.
Ken de plaats vanwaar Hij tot je spreekt.

In de tabernakel nam de ark een belangrijke plaats in.
Op de ark lag de verzoeningsplaat.
In de ark lag de verbondstekst die God had gegeven.
Daar bij de ark wilde God Mozes ontmoeten.
Vanaf die plek sprak God met hem.
Dat lees je in Exodus 25:22en Numeri 7:89.

Verzoening is noodzakelijk voor onze ontmoeting met God.
De ark met de verzoeningsplaat erop
wees reeds vooruit naar het verzoeningswerk door Jezus.
Jezus bewerkte onze verzoening aan het kruis.
Daar werden onze zonden verzoend.

De weg naar God loopt altijd via het kruis.
Christus is voor ons de weg naar de Vader.
Er zijn vele wegen naar Rome,
maar slechts één weg naar de Vader.
En die gaat via het kruis waar Jezus voor ons stierf.

Erken het kruis.
Erken het lijden en sterven van Jezus.
Geloof dat Hij dit voor jou deed.
Alleen op die basis kan God je ontmoeten.
Alleen op die basis zal Hij met je spreken.
Geen ontmoeting zonder verzoening.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 10 april 2018

De weg tot God is vrij

Leef je geloof: De weg tot God is vrij, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: De weg tot God is vrij


God, de Heilige.
De mensheid, gevallen in zonde.
Dat gaat niet samen.
De zonde was een serieus probleem,
het was een barrière tussen God en mens.

God wilde de weg weer vrij maken.
Daartoe zond Hij Zijn geliefde Zoon.
God rekende af met het zondeprobleem,
door Zijn Zoon te laten sterven aan het kruis.
Jezus hing daar in onze plaats.
Droeg de straf die wij verdiend hadden.

Nadat Jezus al het werk voleindigd had,
riep Hij het uit: het is volbracht!
Op dat moment scheurde in de tempel
het voorhangsel van boven tot onderen in tweeën,
en de aarde beefde en de rotsen spleten.
De barrière tussen God en mensen werd weggenomen.
De weg tot God was weer vrij.
Wij mogen bij God komen en Hij kan weer bij ons zijn.

De weg tot God is vrij, het voorhangsel is gescheurd.
God is met ons, dankzij het verzoeningswerk van Jezus Christus.
Het kan weer zijn zoals God het had bedoeld.
God en mensen kunnen weer samen optrekken.

Je mag wandelen met God.
Je mag in Zijn nabijheid zijn.
Hij is blij wanneer je Hem zoekt.
Wanneer je je leven met Hem deelt.
God neemt je als zijn geliefde kind aan.
Hij houdt van je en zorgt voor je.
Koester je in Zijn liefde.
En geef je hart aan Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 9 april 2018

Avondmaal vieren

Leef je geloof: Avondmaal vieren, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: Avondmaal vieren


Gisteren vierden we als gemeente weer het heilig Avondmaal.
God nodigde ons als Zijn kinderen aan tafel.
Brood en wijn stonden klaar
als tekenen van wat Jezus
voor ons heeft gedaan.

Het heilig Avondmaal is een maaltijd vol betekenis.
Een maaltijd die je wil verzekeren van je verlossing.
Het brood verbindt ons met het lichaam van Jezus Christus.
Hij gaf Zijn lichaam tot volkomen verzoening van al onze zonden.
De wijn verbindt ons met het bloed van Jezus Christus.
Zijn kostbaar bloed is vergoten tot volkomen verzoening van al onze zonden.
Je bent gered, je bent door Christus met God verzoend.
Daar wil het heilig Avondmaal je bij laten stilstaan.
Gedenk en gelooft en geniet van wat je in Christus ontvangt.

Aan God komt alle dank toe.
Hij gaf Zijn Zoon voor onze redding.
Loof de HERE mijn ziel,
en al wat in mij is, zijn heilige naam;
loof de HERE, mijn ziel,
en vergeet niet één van zijn weldaden.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 5 april 2018

God komt bij ons wonen

Leef je geloof: God komt bij ons wonen, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: God komt bij ons wonen
Straks komt God opnieuw onder de mensen wonen.
Zijn woonplaats zal bij ons zijn.
We zullen altijd heel dicht bij God zijn.
Als we zo dicht bij Hem leven,
zullen alle pijn en verdriet verdwenen zijn.
We zullen weer helemaal met Hem verbonden zijn.
Weer leven onder één dak met God.
Vol verlangen mag je uitkijken naar die werkelijkheid.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 4 april 2018

De tabernakel: Gods prentenboek

Leef je geloof: De tabernakel, Gods prentenboek, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: De tabernakel, Gods prentenboek


De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken,
zodat ik te midden van hen kan wonen.
Ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel 
en van alle voorwerpen die bij deze tent horen,
houd je daar nauwkeurig aan.
(Exodus 25: 8,9)

God gaf het volk Israël de opdracht
om een heiligdom voor Hem te maken.
Zodat Hij te midden van het volk kon wonen.
God gaf hen een gedetailleerd ontwerp
van hoe de tabernakel en de bijbehorende voorwerpen
er uit zou moeten gaan zien.
En dat was niet voor niets.

De tabernakel moest het verhaal van Gods verlossing
door Jezus Christus gaan uitbeelden.
God wil bij de mensen wonen.
Maar dat kan niet zomaar.
De zonde van de mensen belemmert dat.
De tabernakel beeldt uit hoe God
bij de mensen kan gaan wonen.
Het laat de weg zien
hoe mensen weer tot God kunnen komen.

Daarom was het belangrijk
dat de tabernakel precies zo gebouwd zou worden
als God aan hen had laten zien.
Zodat het voor ons duidelijk kan zijn
op welke manier God ons wil verlossen
en op welke basis Hij met ons omgang kan hebben.

Door je te verdiepen in het ontwerp van de tabernakel
kun je heel veel leren over Gods verlossingswerk.
De tabernakel vertelt je het verhaal van Jezus Christus.
Hij is degene die het voor ons mogelijk gemaakt heeft
dat God en mensen weer met elkaar kunnen optrekken.
Alles in de tabernakel spreekt van Hem.

Christus opent voor ons de toegang tot de hemel.
Na Zijn dood en opstanding is Hij daar heen gegaan
om voor ons een plaats gereed te maken.
Wanneer dat klaar is komt Hij terug
en zal Hij ons tot  zich nemen.
Dan mogen we zijn waar Hij is.

Gods woonplaats zal dan onder de mensen zijn,
Hij zal voor eeuwig bij ons wonen.
Wat heerlijk zal dat zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 3 april 2018

Met Christus opstaan

Leef je geloof: Met Christus opstaan, Hillie Snoeijer
Leef je geloof: Met Christus opstaanPasen: het feest van de opstanding van Christus.
De dood kon Hem niet vasthouden.
Hij is verrezen, Hij leeft!
Dat mochten we weer vieren.

Jij mag nu leven met Hem.
Sta met Hem op in een nieuw leven.
Blijf niet vastzitten in het oude.
Christus opstanding maakt dat mogelijk.

Leg af wat zondig is en onrein.
Trek Christus aan, laat je met Hem omkleden.
Laat het feest van Pasen doorwerken in jouw leven.
Sta op en leef!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!