donderdag 18 december 2014

Sta sterk door zelfbeheersing

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, psycholoog, Spreuken 25

Iemand zonder zelfbeheersing
is als een stad waarvan de muur is geslecht.
Spreuken 25:28


Stadsmuren waren indertijd ontzettend belangrijk voor een stad.
Zonder muren was een stad kwetsbaar.
Kwetsbaar voor de aanvallen van vijanden.
En daarom waren de stadsbewoners blij met de muren.
Die muren boden bescherming en zorgden voor veiligheid.

Wat de muren voor een stad waren,
dat is zelfbeheersing voor jou.
Zonder zelfbeheersing ben jij ook kwetsbaar.
Kwetsbaar voor de aanvallen van vijanden.
Zelfbeheersing is als een muur
om je te beschermen en je veiligheid te bewaken.

Zonder zelfbeheersing raak je zomaar in de problemen.
Wanneer je jezelf niet in de hand hebt,
stel je je bloot aan allerlei gevaren en problemen.
Ga niet mee met elke impulsieve gedachte die in je opkomt,
beheers jezelf en doe alleen wat goed is.
Wees baas over je gedachten, je verlangens en je wensen.
Luister naar de stem van je geweten,
laat je leiden door Gods normen en waarden.
Dan ben je als een stad met muren.
Muren die beschermen en veiligheid bieden.

Hoe staat het met jouw zelfbeheersing?
Zitten er zwakke plekken in jouw muur?
Ga je muur dan stevig maken, leer zelfbeheersing.
Geef de vijand geen kans om je onderuit te halen,
Bid God om kracht,
vraag Hem je te helpen om jezelf te beheersen.
Hou jezelf in toom,
het zal je behoeden voor zonde en dwaasheid,
en je leiden op de weg van wijsheid en rechtvaardigheid.
Sta sterk door zelfbeheersing.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 17 december 2014

Wat als je pijn is aangedaan?

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 24Zeg niet: 'Wat hij mij heeft aangedaan, doe ik hem aan.
Ik betaal hem met gelijke munt.'
Spreuken 24:29


Wat als je pijn is aangedaan?
Als een ander je kwetst of onrechtvaardig behandelt?
Wat doe je dan?
Spreuken geeft je het wijze advies
om niet met gelijke munt te betalen.
Zeg niet: 'Wat hij mij heeft aangedaan, doe ik hem aan.'

Niet een gemakkelijk advies.
Want is dat niet het eerste wat vaak bij ons opkomt?
Wraak nemen, het de ander betaald zetten?
Maar dat is niet de weg die de bijbel je wijst.
Het is niet: behandel anderen zoals ze jou behandelen.
Dat is de richting die de duivel graag wil dat je inslaat.
Maar God wijst een andere, een betere weg.
Gods gouden regel is:
behandel anderen, zoals je zelf behandeld wenst te worden.

Wanneer anderen je pijn doen,
kun je boos worden en uit zijn op wraak.
Je wilt het de ander betaald zetten.
Maar zo handelen verergert de situatie alleen maar.
Het voedt je haatgevoelens en doet de bitterheid in je groeien.
Je komt in je denken en je gevoel vast te zitten aan de ander.
Het maakt je van binnenuit kapot.
Je betaalt een ongelofelijke hoge prijs voor je haat.

Wees wijs en ga niet de weg van het zinnen op wraak.
Behandel de ander zoals je zelf behandeld wenst te worden.
Overwin het kwade door het goede.
Wees vriendelijk en vergevingsgezind.
Blijf niet vastzitten aan het onrecht dat is gebeurd.
Laat het los, leg het in Gods handen.
'Aan Mij is de wraak', zegt God.
Hij zal je recht doen.
Daar kun je op vertrouwen.

Leef jij met haat en bitterheid in je hart?
Ben je erop uit om iemand met gelijke munt terug te betalen?
Luister dan naar Spreuken, leer om Gods wijze weg te gaan.
God heeft jou zoveel vergeven,
dus waarom zou jij anderen dan niet vergeven?
Vergeef toch, doe het nu.
Met Gods kracht.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 16 december 2014

Er is hoop en toekomst!Wees niet jaloers op zondaars,
heb altijd ontzag voor de HEER.
Dan heb je een toekomst,
je hoop gaat niet verloren.
Spreuken 23:17,18


Iedereen die ontzag voor God heeft,
zal door Hem daarvoor beloond worden.
Je hoeft niet jaloers te zijn
op de schijnbare voorspoed van zondaren,
want daar zal een einde aan komen,
hen wacht het oordeel van God.
Hun einde is zeker.

De rechtvaardige zal het niet voor altijd tegen zitten.
Er komt een eind aan hun aanvechtingen.
Hun tegenspoed valt in het niet
bij de glorie die in hen in de hemel gegeven zal worden.
De rechtvaardige is bestemd voor eeuwige glorie.
Er is niets dat hen kan scheiden
van de glorierijke zegen en beloning van hun hemelse Vader.
Hij mag weten dat hem het eeuwige leven wacht
en dat God zich over hem verheugt.

Wanneer jij ontzag hebt voor God,
dan ligt er een erfenis voor je klaar in de hemel.
Een erfenis die nooit zal vergaan.
Wees daarom verheugd en verblijd je.
Er wacht je een prachtige toekomst.
Je hoop zal nooit verloren gaan.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 15 december 2014

Train je kinderen

Leef je geloof, Hillie SnoeijerLeer een kind van jongs af de juiste weg,
en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.
Spreuken 22:6


Kinderen hebben training nodig.
Zonder training zal een kind niet leren eerbied voor God te hebben.
Hij of zij zal niet leren wijs en oprecht te leven.
Ze zullen leven in dwaasheid en zonde.

Train je kinderen.
Je kinderen hebben meer nodig dan eten en drinken,
liefde, warmte en aandacht.
Leer hen God lief te hebben.
Vul hun denken met Gods wijsheid en Zijn richtlijnen.
Zodat ze beslissingen leren nemen
die in overeenstemming zijn met Gods wil.
Leer hen in de goede richting te gaan,
te wandelen met God, gericht op Jezus.
Wees in je handel en wandel een voorbeeld voor je kinderen.
Leef hen voor wat wijs en rechtvaardig leven is.

Je kinderen trainen.
Het is een hele klus die moeite en inspanning van je vraagt,
Maar wanneer je je kind van jongs af de juiste weg leert
dan zal het daar zijn leven lang de vruchten van plukken.
En die vruchten zijn al je inspanningen meer dan waard.
Dus wees als ouder actief in de training van je kind.
Leer het al vroeg de juiste paden.
Het zal je kind goed doen en jouw hart verheugen!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 11 december 2014

God is Koning der koningen

Leef he geloof, Hillie Snoeijer


De gedachten van de koning
zijn als waterstromen in de macht van de HEER,
Hij leidt ze waarheen Hij maar wil.
(Spreuken 21:1)


Wie heeft het in deze wereld voor het zeggen?
Wie denkt bij die vraag dan niet direct
aan de machtigen van deze aarde?
Aan koningen, presidenten, dictators, etc.

En toch ...
Het zijn niet de machtigen van deze aarde
die het te zeggen hebben wat er in de wereld gebeurt.
De Bijbel leert ons dat God boven hen allen staat.
Hij is de Koning der koningen.
Hij heeft het absolute gezag.
Hij bepaalt wat er in deze wereld gebeurt.

Koningen kunnen heel wat plannen uitdenken,
maar God is in staat hun gedachten te leiden.
Net zo gemakkelijk als Hij de waterstromen kan besturen,
kan Hij de gedachten van koningen leiden.
Hij stuurt het hart van een koning,
zodat ze doen wat overeenkomt met Zijn plannen.
Zo verhardde Hij destijds het hart van de Farao.
Juist tegen de achtergrond van Farao's hardnekkigheid
schitterde Gods macht en glorie des te meer.
De trotse Nebukadnezar vernederde Hij,
opdat hij Hem zou erkennen als Koning der koningen.
Niet koningen hebben het voor het zeggen,
maar de absolute macht behoort toe aan onze God.
Hij is de Koning der koningen.

Wees blij dat God de macht heeft,
niet alleen over het hart en de gedachten van koningen.
Maar dat Hij ook macht heeft over jouw hart en jouw gedachten.
Want wanneer dat niet zo zou zijn,
dan zou Hij jouw harde hart niet zacht kunnen maken.
Dan zou Hij Zijn herstellend en genezend werk in jou niet kunnen doen.
Dan zou jij dus ten dode opgeschreven zijn.
Dan zou er voor jou geen toekomst zijn.
Maar dankzij Zijn macht is Hij, volgens Zijn plan, bezig in jou.
Geef God de eer voor wat Hij deed en doet in jou.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 10 december 2014

Je geweten, een geschenk van God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


De Heer heeft je een geweten gegeven om je te leiden.
Je geweten is een lamp die je laat zien wat er in het diepst van je hart is.
(Spreuken 20:27 Basic Bijbel)


Mensen zijn anders dan dieren.
Dieren laten zich leiden door hun instinct.
Bij mensen is dat anders.
Zij hebben een geweten dat hen helpt
bij het maken van goede keuzes en beslissingen.

Ons geweten wordt een lamp of kaars van God genoemd.
Het is God die mensen een geweten geeft.
Je geweten functioneert als Zijn licht binnen in je.
Het onderzoekt en beoordeelt
je gedachten, je woorden en je daden.
Je geweten geeft je een gevoel van goed en kwaad.
Het zal de juiste dingen goedkeuren,
verkeerde dingen veroordelen.
En daarmee kun je je eigen daden en gedrag beoordelen.

Je geweten is als een vriend die dagelijks met je optrekt,
en je wil helpen om goede dingen te doen
en het verkeerde na te laten.
Je bent een wijs mens
wanneer je leert luisteren naar je geweten.
Maak gebruik van je geweten.
Leer je geweten de waarheid en wijsheid van God.
Je geweten zal je dan nog beter van dienst kunnen zijn.

God gaf je je geweten om je te helpen.
Maar de zondige wereld zal steeds weer proberen
de stem van je geweten tot zwijgen te brengen.
Elke keer wanneer jij de stem van je geweten negeert,
zal je geweten afzwakken en ongevoeliger worden.
Het zal je kwetsbaar maken voor verleidingen.
Structureel je geweten negeren zal er toe leiden
dat je het moet doen zonder leiding van je geweten.
De kaars van God in jou raakt dan uitgedoofd.

Wat doe jij met jouw geweten?
Laat je het licht van God in jou geleidelijk uitdoven?
Of ben je bereid je door je geweten te laten leiden?
Maak toch gebruik van je geweten,
opdat je een goed leven voor God kunt leven
om Hem daarmee te behagen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 9 december 2014

Wees vriendelijk

Leef je geloof, Hillie Snoeijer

Vriendelijke mensen zijn aantrekkelijke mensen.
Spreuken 19:22 (Het Boek)


Wees aardig voor andere mensen,
wees niet zuinig met het schenken van je vriendelijkheid.

Geef royaal complimenten.
Groet de mensen om je heen.
Wees bereid een ander te helpen.
Schenk de ander een oprechte glimlach.
Groet de mensen die op je pad komen.
Steek je handen uit de mouwen.

Wees vriendelijk in heel je doen en laten.
Het zal niet alleen anderen goed doen.
Maar ook jijzelf plukt er de vruchten van.
Want vriendelijkheid beloont zichzelf.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 8 december 2014

Waarin ligt jouw veiligheid?

Leef je geloof, Hillie Snoeijer

De HERE is een sterke toren; Zijn naam is kracht.
De rechtvaardige zal bij Hem zijn toevlucht zoeken en veilig zijn.
Een rijke voelt zich sterk door zijn bezit;
hij maakt zichzelf wijs dat zijn geld hem beschermt zoals een hoge muur.
Spreuken 18: 10,11 (Het Boek)


Waarin ligt jouw veiligheid?
In de naam van de HERE?
Of in je rijkdom en geld?

Mensen zijn voortdurend op zoek naar veiligheid.
Het is een van onze basisbehoeften.
Maar vraag is wel waar je je veiligheid zoekt.

Geld creëert heel gemakkelijk een gevoel van veiligheid.
Mensen met geld gaan vertrouwen op hun geld.
Alsof hen niets kan overkomen vanwege hun rijkdom.
Maar rijkdom biedt slechts schijnzekerheid.
Rijkdom is vluchtig.
Vandaag kun je rijk zijn, morgen kan al je rijkdom verdampt zijn,
Wil je daar je vertrouwen op stellen?

Vertrouwen op God bied je veel meer veiligheid.
God is als een toren.
Bij Hem ben je veilig.
Ga naar Hem toe wanneer je in nood bent.
Je mag bij Hem schuilen.
Hij is gisteren, vandaag en morgen dezelfde.
En daarom ben je bij Hem veilig.
Hij is een sterke toren; Zijn naam is kracht.
Zonder Hem red je het niet!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof.

donderdag 4 december 2014

Laten we voor iedereen het goede doen

Leef jegeloof, Hillie Snoeijer

Laten we dus, in de tijd die ons nog rest,
voor ieder het goede doen,
vooral voor onze geloofsgenoten.
Galaten 6:10


Liefdevolle God,

geef mij de genade dat ik andere mensen net zo benader,
als ik ook zelf ontmoet wil worden.

Geef mij een goed beoordelingsvermogen,
dat mij voor vooroordelen behoedt.

Geef mij de wil tot zelfdiscipline en oprechtheid,
zodat ik niemand door mijn gedrag kwets.

Bron:Bid elke dag, Marie Hüsing

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 3 december 2014

Advent: God stuurt een Redder

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Zij zal een zoon krijgen, die u Jezus moet noemen.
Dat betekent "God redt".
Want Hij zal Zijn volk redden van de zonden.
(Mattheus 1:21, Het Boek)


Als we zoveel behoefte aan informatie hadden,
dan zou God wel een Leraar gestuurd hebben.

Als we zoveel behoefte aan technologie hadden,
dan zou God wel een Professor gestuurd hebben.

Als we zoveel behoefte aan geld hadden,
dan zou God wel een Econoom gestuurd hebben.

Maar omdat we zoveel behoefte aan vergeving hadden,
daarom heeft God een Redder gestuurd.

Bron: niet meer bekend

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 2 december 2014

Gebed

Leef je geloof, Hillie Snoeijer
Leg Uw hand op mij.
Genadevol.
Liefdevol.
Vergevend.
Genezend.
Bevrijdend.

Dank U dat U van me houdt.
Onvoorwaardelijk.
En altijd.

Ik bid U
dat ik zal gaan ontdekken
hoe geliefd ik ben
hoe mooi
en hoe waardevol.

Dank U dat U heeft beloofd
als regen neer te dalen op het dorre land
en er een geweldige toekomst voor mij
- en voor al Uw kinderen - open ligt.
Amen.

Bron: Lenteregen; Marianne Grandia

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 1 december 2014

God dienen met vreugde

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


God wil door ons geëerd worden.
En wel op Zijn manier.
Niet op een manier die ons goeddunkt.

Daarom gaf Hij het volk Israël
vlak voor de intocht in het beloofde land instructies mee.
Hij gaf aan dat Hij slechts op één plaats gediend wilde worden.
Wanneer het volk het beloofde land binnen zou gaan,
mochten ze niet het voorbeeld van de volken rondom volgen.
Ze moesten alle offerplaatsen verwijderen,
alles vernietigen wat hen in verleiding zou brengen
om God te dienen op een plek naar eigen goedkeuring.

God wilde slechts op één plaats gediend worden.
In de tempel in Jeruzalem,
Daar moest het volk heen gaan
om hun offers en hun tienden te brengen.
Daar moesten ze de feesten van de Heer vieren.
God wilde dat het volk naar de tempel kwam,
daar voor Hem verscheen om voor Hem feest te vieren.

Nu hoeven wij niet meer naar Jeruzalem om Hem te eren.
Christus offer maakte alles anders.
Door Christus offer hebben wij nu vrije toegang tot God.
Er is niet meer één plek waar God aanbeden wil worden.
Waar het om gaat is dat we de Vader aanbidden in Geest en in waarheid.

Maar God vraagt van ons nog steeds dat we alleen Hem dienen.
En dat betekent dat we ons niet moeten laten afleiden van het dienen van God.
God vraagt van ons alles uit ons leven weg te doen
wat afleidt van het dienen van Hem.
Om radicale opruiming te houden.
Welke dingen leiden jou af van God?
Hoe zou je die dingen radicaal weg kunnen doen uit je leven?
Laat niets je dienst aan God in de weg staan.
Dien Hem met vreugde.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 27 november 2014

Oprechte vrienden zijn waardevol

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 17


Een vriend is je altijd toegedaan.
(Spreuken 17:17)


Je hebt twee soorten vrienden.
Mooi-weer-vrienden en oprechte vrienden.

Mooi-weer-vrienden.
Dat zijn vrienden die bij je in de buurt zijn
als het hen goed uitkomt,
maar die weer verdwijnen
wanneer er voor henzelf
geen voordeel uit de relatie meer te halen is.

Oprechte vrienden.
Dat zijn vrienden die je trouw blijven.
Je trouw blijven wat er ook gebeurt.
Zij zijn er om je te helpen in tegenspoed.
Om je te helpen in je persoonlijke worstelingen.
Zij zijn pas een echte vriend.
Zij zijn je altijd toegedaan.
Zulke vrienden zijn waardevol.

Wat voor vriend ben jij?
Hoe trouw ben jij in je vriendschappen?
Ben je de ander altijd toegedaan,
ook in tijden van tegenspoed?
Wees geen mooi-weer-vriend,
maar wees voor de ander een oprechte vriend.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 26 november 2014

Laat trots je niet in de weg staan

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 16

De HEER verafschuwt hooghartige mensen,
ze worden hoe dan ook gestraft.
Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende,
hoogmoed komt voor de val.
(Spreuken 16:5,18)


Gedraag jij je wel eens trots en hooghartig?
Je kunt trots zijn, omdat je meent dat je heel wat bent.
Je hebt succes in je baan,
je hebt je zaakjes goed voor elkaar.
En daar ben je trots op.
Je hebt het toch maar gemaakt in deze wereld.

Maar wees voorzichtig.
Meen niet dat je voor God meer bent vanwege je prestaties.
God heeft een hekel aan trotse mensen.
Hij wil niet dat we neerzien op anderen,
die het minder ver geschopt hebben in het leven.
Voor God zijn we allemaal gelijk.
Niemand is minder, niemand is meer.

Trots kan een mens danig in de weg zitten.
Door trots menen we het beter te weten dan anderen.
En daardoor staan we lang niet altijd open voor wat een ander zegt.
Trotse mensen menen zelf wel te weten hoe het zit.
Daar hebben ze anderen niet voor nodig.
Wees dan maar gewaarschuwd.
Want hoogmoed komt voor de val.
Trots en hoogmoed brengen je
vroeg of laat in de problemen.

Wees liever bescheiden en nederig.
Al je prestaties en alles wat je kunt en hebt,
je hebt het als geschenk van God ontvangen.
Je gaven en talenten heb je niet ontvangen,
om daarmee jezelf te verhogen en ermee op te scheppen.
Je hebt ze ontvangen om anderen daarmee goed te doen.
Om ze met liefde te gebruiken
tot welzijn en opbouw van je naaste.

Zet je trots aan de kant,
zodat je kunt worden
zoals God je bedoeld heeft.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 25 november 2014

De duivel weerstaan

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Geloof jij in het bestaan van satan?
Veel mensen hebben de duivel verwezen naar het land der fabels.
Maar wat je ook van hem denkt,
de duivel is een realiteit waaraan we ons niet kunnen onttrekken.

Satan is erop uit om van je te stelen, je te vernietigen.
Hij wil Gods werk in deze wereld teniet doen.
Hoewel we hemzelf niet zien,
is het resultaat van zijn werk zichtbaar.
Dood en verderf laat hij achter op zijn weg.
In chaos en ellende laat hij de mensen achter.

De Bijbel zegt niet voor niets dat we de duivel moeten weerstaan.
Dat doe je door je te onderwerpen aan God.
Als je doet wat God wil, kun je de duivel weerstaan.
God wil je een leven van ellende en pijn besparen.
Doe daarom wat Hij van je vraagt.
Wanneer God je wijst op dingen,
ga er dan mee aan de slag.
Werk eraan, zodat de duivel bij jou geen voet aan de grond krijgt.
Weersta de duivel, laat hem niet je vreugde roven.
Want de vreugde van de Heer is je kracht.

Hillie Snoeier
Leef je geloof

maandag 24 november 2014

Iedereen mag bij God komen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer
In het Oude Testament was Israël het volk van God.
Maar na Christus opstanding is het anders geworden.
God heeft aan de wereld bekend gemaakt,
dat voor iedereen de weg vrij is naar Hem.
Niet alleen voor de Joden,
ook de heidenen zijn welkom bij Hem.

Christus heeft de weg tot God vrijgemaakt.
Hij deed de zonde weg die de vrije doorgang naar God in de weg stond.
Het voorhangsel in de tempel scheurde.
Iedereen heeft nu toegang tot God.

Kom nu maar bij God.
Hij wil graag een relatie met jou aangaan.
Jezus stierf voor je zonden,
Hij reinigde jou zodat je zuiver voor God mag staan.
Zoek Hem, ga naar Hem toe.
Je mag bij Hem thuiskomen.
Thuis in Vaders armen!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 20 november 2014

Vraag raad!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 15

Zonder goede raad gaan plannen teniet,
maar veel adviseurs doen plannen slagen.
(Spreuken 15:22)


Het leven kan complex en ingewikkeld zijn.
Soms kom je voor lastige en moeilijke keuzes te staan.
Of heb je grote plannen,
zonder goed te kunnen overzien
wat de consequenties ervan zijn.
Wees dan niet eigenwijs.
Meen niet dat jij het allemaal wel weet.
Want dat is eenvoudig niet waar.
Jouw blik is beperkt.
Jij overziet maar een klein stukje van het geheel.
Vraag daarom anderen om raad en advies.
Laat je blik verruimen door hun perspectief.
Het spreekwoord zegt niet voor niets:
twee weten meer dan één.

Vraag raad aan mensen die jou kennen.
Die eerlijk durven zijn in hun advies.
Zoek raadgevers met ervaring en deskundigheid.
Sta open voor hun ideeën en meningen.
Overweeg wat ze je adviseren.
Het vergroot de kans dat je plannen slagen.
Want zonder goede raad gaan veel plannen teniet,
maar veel adviseurs doen plannen slagen.


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 19 november 2014

Zorg goed voor je huishouding en gezin

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 14

Iedere verstandige vrouw zorgt goed voor haar huishouden en gezin,
terwijl dwaze vrouwen dat met eigen handen afbreken
(Spreuken 14:1 Het Boek)


Ons huis is de plaats waar we ons thuis willen voelen.
Ons huis is de plek van waaruit we de wereld intrekken.
We gaan 's morgens naar ons werk of naar school
om aan het eind van de dag weer terug te keren naar huis.
Wat is het dan een genot wanneer het thuis goed toeven is.
Dat het huishouden op orde is,
dat er goed voor de kinderen gezorgd wordt.
Wanneer het thuis oké is
dan kunnen alle huisgenoten tot rust en ontspanning komen.
Het samen met elkaar goed en gezellig hebben.

Hoewel vrouwen natuurlijk niet alleen verantwoordelijk zijn
voor het reilen en zeilen thuis,
is het in de praktijk toch vaak de vrouw
die de meeste tijd steekt in huishouden en gezin.

Spreuken 14 raadt vrouwen aan goed te zorgen voor hun huishouden en gezin.
Want wanneer thuis alles op orde is en alles goed loopt,
dan schep je daarmee een ideale uitvalsbasis voor je geliefden.
Schenk je geliefden en jezelf door je inspanningen een echt thuis.

Zorg goed voor je huishouding en je gezin.
Zorg dat het netjes en schoon is in huis,
ruim de rommel op en leer je gezinsleden hun troep op te ruimen.
Hou je voorraad op orde,
regel de inkoop van wat er nodig is voor huis en gezin.
Laat de wasmanden niet uitpuilen,
zorg dat je gezin er mooi en verzorgd bijloopt.
Waak over het welzijn van je gezin,
verwen je gezin met lekkere en gezonde voeding
en weer zaken uit je huis die ten koste gaan van hun gezondheid.
Leer je kinderen met God te leven,
wees daarbij in je eigen gedrag een voorbeeld voor hen.
Voed je kinderen op, leer hen de rechte paden te gaan.

Een vrouw die zo bezig is voor haar huishouding en gezin,
is een wijze en verstandige vrouw zegt de Bijbel.
Haar werk voor haar huishouding en gezin is van onschatbare waarde,
ze draagt bij aan de opbouw en groei van haar geliefden.
Met haar inspanningen creëert ze een veilige thuisbasis,
een plek waar haar geliefden liefde, warmte en geborgenheid ervaren.
Een vrouw die goed zorgt voor haar huishouden en gezin is goud waard.
Zeker weten!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 18 november 2014

Wie zijn je vrienden?

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 13


Vrienden hebben invloed op je.
Op je denken, op je handelen,
op de dingen die je zegt,
de kleding die je draagt.
Vrienden beïnvloeden je wellicht meer dan je denkt.
Juist daarom is het ook belangrijk om na te gaan wie je vrienden zijn.
Welke invloed hebben jouw vrienden op jouw leven?

We gaan steeds meer lijken op de mensen met wie we omgaan.
Spreuken 13: 20 zegt: "Wie met wijzen omgaat, wordt zelf wijs,
wie met dwazen verkeert is er ellendig aan toe."

Zoek daarom je vrienden zorgvuldig uit.
Breng je tijd door met mensen op wie je wilt gaan lijken.
Laat niet iedereen zomaar toe tot je vriendenkring.
Zoek vrienden die je kunnen stimuleren in je groei.
Ga om met mensen die je dichter bij God brengen.
Laat je niet in met hen die je laten afdwalen van je Verlosser.
Kies met zorg je vrienden.

Naar aanleiding van Spreuken 13


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 17 november 2014

De kracht van woorden

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 12


Woorden hebben kracht.
Ten goede of ten kwade.

Scherpe woorden zijn als dolkstoten,
ze doen pijn en verwonden je.
Maar wijze woorden brengen genezing.
Ze zijn als balsem op een wond.

Met onzorgvuldig gekozen woorden kun je iemand de put inpraten,
hartelijke woorden zullen de ander echter altijd opbeuren.
Wie goede dingen zegt, voedt zichzelf met zijn eigen woorden.
Hij profiteert zelf van wat hij zegt.

Wat zijn jouw ervaringen met woorden?
Ben jij in je leven wel eens gewond geraakt
door de woorden die men tegen je zei?
Of weet je uit ervaring hoe genezend een opbouwend woord kan zijn?
Denk daar eens over na.
Welke kracht is er uitgegaan van de woorden die tegen jou gesproken zijn?

En dan de andere kant: hoe gebruik jij je woorden?
Heb jij met je woorden een ander wel eens pijn gedaan?
Heb jij de gewoonte om met je woorden anderen op te beuren?
Denk erover na hoe jij je woorden wilt inzetten.
Ten goede of ten kwade?
Besef elke dag opnieuw: woorden hebben kracht!
Gebruik je woorden daarom op een goede manier.

Naar aanleiding van Spreuken 12

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 13 november 2014

Leven zoals God het wil

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 11


Je kunt op verschillende manieren in het leven staan.
Je kunt je eigen leven willen leven
of je kunt willen leven zoals God het wil.

Leven zoals God het wil.
Hoe aantrekkelijk lijkt jou dat?
Heb je het gevoel dat je dan van alles niet mag?
Want dat is het beeld wat ons gemakkelijk opgedrongen wordt.
Toch is dat niet het kenmerkende van het doen van Gods wil.
Wanneer je leeft zoals God het wil,
dan zul je pas echt leven.
Het is een kwestie van zaaien en oogsten.
Wanneer jij het goede doet, in overeenstemming met Gods wil,
dan zal God goed voor jou zijn.
Maar doe je het kwade, dan zal het kwaad je treffen.
Je oogst wat je zaait.

Vertrouw niet op je geld en op je rijkdom.
Het zal je niets baten wanneer God komt straffen.
Maar als je je houdt aan Gods richtlijnen,
leeft zoals Hij wil, dan redt dat je van de dood.

Leven volgens Gods wil is goed voor je.
Streef er naar om Hem in alles gehoorzaam te zijn.
Zoek dagelijks naar Gods wil in je leven.
Luister naar Hem en leef ernaar.
Dan zul jij leven!

Naar aanleiding van Spreuken 11: 4,6,19,27
4 Rijkdom helpt je niets als God je gaat straffen.
Maar als je leeft zoals Hij het wil, redt dat je van de dood.
6 Als je leeft zoals God het wil, word je gered.
Maar mensen die hun eigen verlangens najagen, komen daardoor ten val.
19 Als je probeert te leven zoals God het wil, zul je leven.
Maar als je altijd slechte dingen doet, wordt dat uiteindelijk je dood.
27 Als je probeert om altijd het goede te doen, zal God goed voor je zijn.
Maar als je altijd kwaad wil doen, zal het kwaad je treffen.

http://www.basicbijbel.nl/boek/spreuken/11

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 12 november 2014

God beloont vrijgevigheid

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 11:24-26


Mijn kind, ik wil je zegenen.
Ik heb het goede met je voor.
Zoals jij je kinderen het goede wilt geven,
zo verlang Ik ernaar om jou het goede te geven.
Geniet van wat Ik je geef.
Dat doet Mij plezier.

Hou alles wat Ik je geef niet voor jezelf.
Deel uit van wat je van Mij ontvangt.
Pot het niet op, maar geef het door.
Laat Mijn goede gaven door jou heen stromen,
wees geen reservoir waarin alles zich ophoopt.

Je hoeft niet bang te zijn dat je tekort zult komen,
wanneer je vrijgevig in het leven staat.
Als jij geeft, zal Ik jou geven.
Ik zoek mensen die geven aan anderen.
Juist aan hen wil Ik geven.
Leer dat het zailger is te geven dan te ontvangen.
Geluk zit niet in dingen,
maar in het liefhebben van Mij en de mensen om je heen.
Denk niet alleen aan jezelf.
Zie ook wat de ander nodig heeft en voorzie in zijn/haar nood.

Doe wat je kunt en Ik zal je zegenen.
Daag Mij maar uit zoals Ik in de Bijbel al zei.
En je zult zien dat je rijkelijk beloond wordt voor je geefgedrag.
Ik wil door jou heen anderen zegenen.
Ik zegen jou, zodat jij weer tot zegen kunt zijn.
Laat Mij door jou heen werken.
Wees vrijgevig en gul.
Je zult er geen spijt van krijgen.

Naar aanleiding van Spreuken 11:24-26:
24 Mensen die gul zijn, krijgen steeds meer.
Maar mensen die alles voor zichzelf willen houden, komen altijd tekort.
25 Als je goed bent voor anderen, zal het ook met jou goed gaan.
Als je anderen helpt, zul je zelf ook geholpen worden.
26 Als je je oogst voor jezelf houdt, vervloeken de mensen je.
Maar als je je oogst verkoopt, zijn de mensen blij met je.
http://www.basicbijbel.nl/boek/spreuken/11

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 11 november 2014

Wat zeg je?

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 10


Het maakt nogal wat uit wie wat zegt.
Wanneer een rechtvaardige spreekt,
dan zijn zijn woorden een bron van leven.
Maar spreekt een slecht mens, dan zul je dat merken.
Zijn woorden veroorzaken onheil en ellende.

Een wijs mens denkt eerst na voor hij wat zegt,
doe je dat niet dan sticht je snel kwaad.
Iemand die het nooit ontbreekt aan woorden, gaat gemakkelijk te ver.
Een veelprater begaat zomaar een misstap.
Maar iemand die zijn woorden weegt, is wijs en verstandig.

De woorden van een rechtvaardige zijn velen tot voedsel,
zijn woorden bevatten wijze lessen.
Zo niet de woorden van een dwaas.
Zijn gedachten zijn weinig waard.
Zijn woorden bevatten vele leugens.
Niet de moeite waard om naar te luisteren.

Neem de spreuken van Salomo ter harte.
Laten de woorden die je spreekt zuiver en waar zijn.
Laat je woorden vol leven zijn,
zodat anderen erdoor gevoed mogen worden.
Wees geen veelprater, maar overweeg zorgvuldig je woorden.
Geef in je woorden blijk van wijsheid en inzicht,
bouw anderen op met wat je zegt.
Dan geef je blijk van wijsheid en rechtvaardigheid.

Naar aanleiding van Spreuken 10

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 10 november 2014

Wees niet lui!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 10


Spreuken is er duidelijk over: wees niet lui!
Want luie handen maken arm,
ijverige handen brengen rijkdom.
Een verstandig persoon haalt de oogst in de oogsttijd binnen.
Iemand die dan slaapt is dom bezig.
Laat nooit een luiaard een klus voor je uitvoeren.
Hij zal je net zo irriteren als rook in de ogen.

Weiger lui te zijn.
Er is een tijd om productief te zijn
en een tijd om rust te nemen en te slapen.
Verknoei en verspil je tijd niet.
Wees actief en productief
op de tijden waarop je dat dient te zijn.
Span je in om te groeien,
en het goede te doen voor anderen.
Tijd is een gave van God.
Ga daar niet achteloos mee om,
laat de tijd niet tussen je vingers door glippen.
Maak verstandig gebruik van je tijd.
Hang niet een hele avond onderuitgezakt op de bank,
maar wees er voor je gezin.

Is er dan geen tijd om te rusten?
Natuurlijk wel.
Maar wanneer je geacht wordt te werken, doe dat dan.
Loop er de kantjes niet af.
Span je in om je werk goed te doen.
Het behoedt je voor armoede.
Je zult beloond worden voor je werk.

Naar aanleiding van Spreuken 10


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 6 november 2014

De wijsheid spreekt

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 8


De wijsheid roept luid vanaf de heuveltoppen,
ze staat bij het kruispunt van wegen.
Bij de ingang van de stad waar iedereen binnenkomt, roept ze luid:
"Mensen, ik richt me tot jullie allen.
Leer toch na te denken, wordt toch eens verstandig.
Ik heb een waardevolle boodschap voor je,
wat ik jullie zeg is waar, mijn woorden zijn oprecht.
Er komt geen bedrog en leugen over mijn lippen.
Je kunt mij vertrouwen.
Voor iemand met inzicht zijn mijn woorden duidelijk,
wie hecht aan wijsheid zal ze begrijpen.
Mijn woorden zijn meer waard dan zilver.
Wat ik zeg is kostbaarder dan goud.
Want wijsheid is meer waard dan edelstenen,
al wat je hart begeert is niets in vergelijking met wijsheid.

Ik ben Wijsheid.
Verstandigheid is altijd aan mijn zijde.
Door altijd goed na te denken, heb ik inzicht.
Wanneer je eerbiedig ontzag hebt voor de Heer,
dan zul je het kwade haten.
Ik heb een afkeer van trots en arrogantie,
van misdaad en bedrog.
Goede raad en gezonde kennis kun je bij mij vinden,
ik ben het verstand en bezit alle kracht.
Met mij kunnen koningen heersen, leiders bepalen wat recht is.
Het is dankzij mij dat vorsten heersen en leiders rechtvaardig regeren.
Ik heb lief wie mij liefhebben,
wie mij zoeken zullen me vinden.
Ik kan je rijkdom en aanzien geven, voorspoed en succes.
Wat je van mij ontvangt,
is waardevoller dan het fijnste goud,
beter dan het zuiverste zilver.
Ik doe altijd wat goed en rechtvaardig is,
en geef grote rijkdom aan iedereen die van mij houdt.

Al vanaf het begin was ik bij God.
Ik was er al voor Hij met de schepping van de aarde begon.
Bij het allereerste begin gaf God mij het leven.
Toen er nog geen oceanen waren,
geen bronnen met een overvloed aan water,
toen was ik al geboren.
Voor de bergen gevormd werden
en de heuvels een plek kregen,
vond mijn geboorte al plaats.
Het gebeurde lang voor God de aarde en de velden maakte,
er was nog geen zandkorrel te bekennen.
Ik was erbij toen God de hemel schiep,
de horizon achter de oceaan plaatste,
de wolken in de lucht zette,
en de waterbronnen opende om de oceaan te vullen.
Ik was erbij toen hij de zee zijn grenzen stelde,
zij hem moesten gehoorzamen.
Ik was erbij toen hij de fundamenten voor de aarde legde.
Ik was aan Gods zijde, als een kind.
Ik gaf Hem iedere dag vreugde
en ik was gelukkig aan zijn zijde.
Ik was blij met de wereld en blij met de mensen.

Luister daarom naar mij mensen.
Want gezegend zijn zij die mijn raad opvolgen.
Luister aandachtig naar mijn aanwijzingen,
negeer ze niet en je zult wijs zijn.
Gezegend is de mens die naar mij luistert,
die voortdurend in mijn buurt is,
en wacht bij de ingang van mijn huis.
Zij zullen het geluk vinden.
Wie mij vinden, vinden het leven
en God zal blij met hen zijn.
Maar wanneer je tegen mij zondigt,
zul je jezelf schade en pijn toebrengen.
Wanneer je mij haat, bemin je de dood."

Spreuken 8 vrij vertaald


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 5 november 2014

Waarschuwing tegen vreemd gaan

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 6:20-35
Luister naar het onderwijs van je ouders.
Draag hun woorden met je mee in je hart.
Laat het je leiden wanneer je onderweg bent,
je beschermen wanneer je slaapt,
en je adviseren wanneer je wakker bent.
Hun instructies zijn zijn als een lamp, ze geven helder licht,
hun terechtwijzingen onderwijzen je hoe te leven.

Ze houden je weg bij de vrouw die de jouwe niet is,
ze beschermen je tegen haar verleidelijke woorden.
Laat je niet verleiden door haar schoonheid,
val niet voor haar lokkende ogen.

De omgang met een hoer kost je slechts wat geld,
maar vreemd gaan met de vrouw van een ander zal je alles kosten.
Je kunt geen vuur in je zak steken, zonder dat je kleren vlam vatten.
Je kunt niet op gloeiende kolen lopen zonder je voeten te branden.
Zo zal het ook gaan met de man die vreemd gaat.
Hij zal daar ongetwijfeld de gevolgen van ondervinden.
Hij zal de prijs daarvoor moeten betalen.

Een dief wordt niet geminacht wanneer hij steelt om zijn maag te vullen.
Hoewel hij zevenvoudig terug zal moeten betalen wanneer hij wordt betrapt.
Maar wanneer je naar bed gaat met de vrouw van een ander,
dan zul je door je eigen dwaasheid je ondergang tegemoet gaan.
Schade en schande zullen je deel zijn,
men zal nooit vergeten wat je deed.
Haar echtgenoot zal door jaloersheid woedend op je zijn.
Hij zal je meedogenloos behandelen en wraak op je nemen.
Hij zal je er niet mee laten wegkomen.
Iedere betaling, hoeveel ook, wijst hij af.

Spreuken 6: 20-35 vrij vertaald


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 4 november 2014

Wijze lessen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 6:1-19


Mijn zoon, wanneer je iemand hebt beloofd,
borg te staan voor zijn schulden
en hijzelf die schuld niet kan betalen,
dan ben je een gevangene van je eigen beloften.
De schuldeiser zal je aan je woorden houden, je bent in zijn macht.
Doe dan dit, mijn zoon:
Ga en smeek de ander je te ontslaan van je verplichtingen.
Gun jezelf geen rust voor je het geregeld hebt.
Breng jezelf in veiligheid,
zoals een dier of vogel probeert te ontsnappen
uit de val of het net van een jager.

Luie mensen zouden een les moeten leren van de mieren.
Kijk naar hun ijverige manier van doen en wordt wijs.
Mieren hebben geen leider, geen heer, geen meester,
maar in de zomer gedurende de oogsttijd
verzamelen zij hun voedsel, leggen ze voorraden aan.
Hoe lang blijf je op je bed liggen nietsdoen?
Wanneer zul je eindelijk eens opstaan?
Nog even slapen, nog even sluimeren, zegt hij.
Nog even uitrusten.
Maar terwijl hij slaapt, zal armoede hem overvallen.
Gebrek overrompelt hem als een dief.

Kwaadaardige en zondige mensen verspreiden leugens.
Ze misleiden de mensen.
Let maar op hoe hij zijn ogen dicht knijpt,
met zijn voeten schuifelt en naar anderen wijst.
Ze bedenken voortdurend slechte en gemene dingen,
ze zaaien verdeeldheid en onenigheid.
Maar ze zullen vanwege deze dingen getroffen worden,
zij zullen snel aan hun einde komen,
en achterblijven zonder hoop op herstel.

Er zijn zes, minstens zeven dingen
waar God een grote afkeer van heeft.
Hij heeft een afkeer van hen die hoogmoedig zijn,
die leugens vertellen, anderen vermoorden,
van hen die slechte plannen beramen
en snel zijn in het bedrijven van het kwade.
Hij heeft een afkeer van hen die in de rechtszaal leugens vertellen,
en van hen die broeders tegen elkaar opzetten.

Spreuken 6:1-19 in eigen woorden

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 3 november 2014

Laat je niet verleiden

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken 5
Mijn zoon, luister aandachtig naar mijn wijsheid en inzicht.
Het behoedt je voor het doen van domme dingen,
kennis zal je helpen de juiste woorden te spreken
tegen een vrouw die je probeert te verleiden.

Laat je niet verleiden door een vrouw die de jouwe niet is.
Haar woorden klinken mooi en verleidelijk, maar trap er niet in.
Schijn bedriegt, haar woorden zijn als gif,
scherper als een tweesnijdend zwaard.
Haar weg is een doodlopende weg,
ze sleept je mee naar de ondergang.
Ze draait je een rad voor ogen,
zonder dat je het merkt, leidt ze je af van de weg naar het leven.

Maar luister naar mij, houd je aan mijn onderwijs.
Blijf bij zo'n vrouw vandaan, ga haar huis niet binnen.
Wanneer je dat wel doet,
speel je met je eer en aanzien.
Je verliest het respect van anderen
en levert je uit aan mensen die geen medelijden kennen.
Zet je leven toch niet op het spel.
Jaag je zuurverdiende geld er niet door bij vreemde vrouwen.
Laat hen niet leven van waar jij hard voor hebt gewerkt.
Wanneer er uiteindelijk niets meer van je over is,
zul je wanhopig roepen:
"Waarom heb ik niet geluisterd naar wijze lessen?
Waarom heb ik wijze raad in de wind geslagen?
Waarschuwingen naast me neergelegd?
Ik sloot mijn ogen voor hun woorden.
Nu ga ik voor het oog van ieder die het ziet ten gronde."

Vrij met je eigen vrouw, geniet toch van haar.
Ga niet met een vrouw, die de jouwe niet is, naar bed.
Deel je seksualiteit niet met een vreemde.
Wees gelukkig en gezegend met de vrouw die je trouwde.
Geniet van haar, wees blij en tevreden met wat zij je geeft.
Zij is mooi en aantrekkelijk om naar te kijken.
Laat haar lichaam je blij en gelukkig maken.
Geniet met volle teugen van de liefde die zij je geeft.

Waarom zou je het zoeken bij een vreemde,
naar bed gaan met een vrouw die de jouwe niet is?
Want God ziet alle dingen die je doet,
voor Hem is niets verborgen, Hij slaat je gade.
Hij beoordeelt ieder naar Zijn maatstaven.
Wie kwaad doet, zal verstrikt raken in zijn eigen zonden.
Als een mens niet wil luisteren naar onderwijs
en waarschuwingen naast zich neerlegt,
dan zal hij verdwalen in zijn eigen dwaasheid,
hij gaat zijn eigen ondergang tegemoet, hem wacht de dood.

Spreuken 5 in eigen woorden

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 30 oktober 2014

Blijf op de weg van wijsheid!

Spreuken 4:10-27, Leef je geloof, Hillie SnoeijerLuister naar mij, mijn kind.
Neem het serieus wat ik je vertel,
dan zul je een lang leven hebben.
Ik heb je onderwezen in de wijsheid,
ik heb je de rechte paden gewezen.
Er zal je niets in de weg staan,
je zult niet struikelen
wanneer je loopt op de weg van wijsheid.
Onthoud wat ik je geleerd heb.
Hou je eraan, vergeet het niet,
want het is je leven.

Ga niet het pad van slechte mensen,
volg het voorbeeld van zondige mensen niet na.
Blijf bij het kwaad vandaan.
Keer je om en vervolg je weg.
Zij kunnen niet slapen of rusten
voordat ze slechte dingen hebben gedaan
en onschuldigen kwaad berokkenen.
Ze voeden zich met goddeloosheid en geweld.
Het pad van de rechtvaardigen is als de opkomende zon.
Ze wordt steeds helderder tot het volle daglicht doorbreekt.
De levensstijl van de goddelozen is echter zo donker als de nacht,
Ze vallen, maar zien niet waarover ze struikelen.

Mijn kind, luister aandachtig naar alles wat ik zeg.
Vergeet geen enkel woord ervan, maar denk erover na.
Wanneer je dit onderwijs kent en toepast,
dan geeft het je leven en gezondheid.
Waak over je hart en je gedachten,
want je leven wordt erdoor gevormd.

Zeg nooit iets wat niet waar is.
Blijf uit de buurt van wie liegen en misleidende woorden spreken.
Houd je ogen gericht op de weg vóór je,
wijk niet af naar links of rechts.
Weet waar je je voet neerzet,
zodat je op stevige grond zult staan.
Maak niet de vergissing
ook maar een voet te zetten op de weg van het kwaad.

Spreuken 4: 10-27

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 29 oktober 2014

Wijsheid gaat alles te boven

Spreuken 4:1-9, Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Luister naar het onderwijs van je vader.
Heb er aandacht voor zodat je het zult begrijpen.
Wat ik onderwijs is goed,
dus werp het niet van je af maar blijf eraan denken.

Wat ik onderwijs heb ik weer van mijn ouders geleerd.
Mijn vader zei tegen me:
"Denk aan wat ik zeg, vergeet het niet,
wanneer je doet wat ik zeg,
dan zul je leven.
Leer wijsheid en verkrijg inzicht,
herinner je mijn onderwijs en handel ernaar.
Wanneer je niet voorbij gaat aan de wijsheid
dan zal ze je behoeden en beschermen."

Het draait allemaal om wijsheid.
Wijsheid en inzicht gaat alles te boven.
Zorg daarom bovenal dat je wijs wordt.
Waardeer en omarm wijsheid
dan zal wijsheid je aanzien en eer geven.
Wijsheid zal zijn als een glorievolle kroon op je hoofd,
als een krans om je schouders.

Spreuken 4:1-9


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 28 oktober 2014

De waarde van wijsheid

Spreuken 3:13-35, Leef je geloof, Hillie SnoeijerGelukkig is iedereen
die beschikt over wijsheid en verstandig leeft.
Want wijsheid is meer waard dan zilver,
het levert je meer op dan goud.
Wijsheid is meer waard dan juwelen,
niets is te vergelijken met wijsheid.

Wijsheid houdt in haar rechter hand een lang leven,
in haar linker hand zijn welvaart en aanzien.
Wijsheid maakt het leven aangenaam,
het leidt je veilig door het leven.
Wijsheid is als een boom vol leven,
een bron van geluk voor wie zich eraan vasthouden.

Met wijsheid maakte God de hemel en de aarde.
Zijn wijsheid liet rivieren stromen en
de wolken regen geven op de aarde.
Hou vast aan wijsheid en inzicht.
Gebruik je gezonde verstand.
Laat wijsheid niet van je wijken,
houd wijsheid altijd in je gedachten.

Wijsheid geeft je een lang en mooi leven.
Je zult veilig kunnen gaan en nooit struikelen.
Je kunt zonder zorgen gaan slapen en uitrusten.
Wees niet bang voor plotselinge angst,
of voor de stormen die de slechten treffen.
Want je kunt vertrouwen op God.
Je kunt er zeker van zijn dat Hij je zal beschermen.

Doe wat je kunt om een ander goed te doen.
Laat je medemens niet morgen terugkomen,
wanneer je hem vandaag kunt helpen.
Breng de ander geen schade toe,
terwijl hij zijn vertrouwen in je heeft gesteld.
Ga de strijd niet aan met iemand die je niets heeft misdaan.
Wees niet jaloers op slechte mensen,
volg hun voorbeeld niet na.

God houdt niet van oneerlijke mensen,
maar oprechte mensen zijn Zijn vrienden.
Gods vloek rust op het huis van de kwaden,
maar Hij zegent het huis van de rechtvaardigen.
God spot met hen die met Hem spotten,
maar Hij is vriendelijk voor hen die nederig zijn.
Wanneer je wijs bent, zul je eer ontvangen.
Maar dwazen vallen in schaamte en schande .

Spreuken 3: 13-35

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 27 oktober 2014

Stel je vertrouwen op God

Spreuken 3: 1-12, Leef je geloof, Hillie SnoeijerMijn zoon, mijn dochter,
vergeet Gods onderwijs en Zijn richtlijnen niet.
Gehoorzaam Hem door te doen wat Hij van je wil.
Gods onderwijs en richtlijnen dragen bij aan een lang leven.
Ze dragen bij aan jouw geluk en vrede.

Draag liefde en trouw als een sieraad,
schrijf ze in je hart en in je denken.
Wanneer je dat doet,
zullen God en mensen je genegen zijn
en je waarderen om je liefde en trouw.

Vertrouw met heel je hart op de HEER,
ga niet af op je eigen beoordeling.
Laat je door God leiden,
dan zal Hij je de rechte paden wijzen.
Meen niet wijzer te zijn dan je bent,
maar heb ontzag voor de HEER en doe geen kwaad.
Wanneer je dat doet.
zal het zijn als een goed medicijn.
Het geneest je wonden en verlicht je pijn.
Het maakt je gezond en sterk.

Eer God met je rijkdom, met je bezittingen,
geef Hem het eerste deel van je inkomsten.
Dan zul je meer ontvangen dan je ooit nodig hebt.

Keer je niet van God af en raak niet verbitterd,
wanneer God je corrigeert.
Want God corrigeert ieder van wie Hij houdt,
net zoals een ouder dat doet
bij een kind van wie hij zielsveel houdt.

Spreuken 3: 1-12

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 23 oktober 2014

Zoek naar Gods wijsheid, dat maakt gelukkig

Spreuken 2, Leef je geloof, Hillie SnoeijerMijn zoon, mijn dochter, zegt God.
Luister naar Mijn onderwijs
en vergeet nooit te doen wat Ik je zeg.
Wees er altijd op uit om dingen te begrijpen.
Streef ernaar inzicht te verkrijgen.
Zoek naar Mijn wijsheid.
Wees daar fanatiek mee bezig
als was je op zoek naar zilver
of naar een verborgen schat.

Wanneer je dat doet, dan zul je weten
wat het betekent om eerbied voor de Heer te hebben.
Je zult Mij steeds beter leren kennen.
Het is God die wijsheid geeft,
van Hem komen kennis en inzicht.
Hij biedt hulp en bescherming
aan hen die oprecht zijn en zuiver leven.
Hij beschermt degenen die Hem zijn toegewijd.

Wanneer je luistert naar God,
dan zul je weten wat goed, eerlijk en rechtvaardig is.
Je zult weten wat je moet doen.
Je zult wijs zijn en je plukt de vruchten van je kennis.

Je inzicht en begrip zullen je beschermen
en voorkomen dat je verkeerde dingen doet.
Wijsheid houdt je weg bij mensen
die problemen veroorzaken door wat ze zeggen.
Wijsheid houdt je weg bij mensen die het verkeerde pad opgaan
eigen wegen volgen en plezier beleven aan het doen van zonde.
Je zult door wijsheid in staat zijn weerstand te bieden
aan een vrouw die de jouwe niet is.
Blijf weg bij een vrouw die haar man heeft verlaten.
Die daardoor zowel haar man als God ontrouw is.
Haar weg voert naar de dood.
Ga niet met haar mee,
laat je niet meenemen op die doodlopende weg.

Blijf de goede weg bewandelen, de weg die naar het leven leidt.
Volg het voorbeeld van goede en oprechte mensen.
Want de aarde is voor mensen die zuiver leven,
zij mogen er wonen, God zal hen nooit verlaten.
Maar zij die leven zonder God, die zal God uitroeien.
Zij worden weggevaagd.

Spreuken 2


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 22 oktober 2014

Ga niet voorbij aan Gods wijsheid

Spreuken 1:22-33, Leef je geloof, Hillie Snoeijer
God biedt de mensen Zijn wijsheid aan.
Hij laat overal van Zich horen.
Maar vele mensen gaan aan Zijn roep voorbij.
Ze denken God niet nodig te hebben.

Maar Wijsheid roept de mensen toe:
hoe lang denken jullie hier mee door te gaan?
Hoe lang blijf je dwaas en onvolwassen?
Hoe lang blijven jullie Mij negeren?
Luister toch naar Mij!
Dan zal Ik je laten zien wat Ik denk en wat Ik wil.
Laat je door Mijn wijsheid verfrissen.

Maar men wil niet luisteren.
Men weigert Mijn helpende hand te zien en aan te nemen.
Luisteren naar Mijn goede raad is er niet bij.
Alles wat Ik zeg wijzen jullie af.

Maar je zult oogsten wat je zaait.
Je eigenwijsheid zal je duur komen te staan.
Ze brengt je ongeluk en ellende.
En dan spot Ik met jullie.
Jullie zullen dan vanuit jullie ellende tot Mij roepen,
maar Ik zal niet antwoorden, Mij niet laten vinden.
Jullie wilden immers niet naar Mij luisteren?
Jullie sloegen immers Mijn woorden in de wind?
Daarom ondervinden jullie de gevolgen van jullie eigen daden.
Jullie hebben je ellende over jezelf afgeroepen.
Jullie hebben je ondergang aan jezelf te danken.

Maar wie luistert naar Mij, die zal veilig zijn.
Hij hoeft niet bang te zijn dat hem hetzelfde zal overkomen.

Spreuken 1: 20-33

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 21 oktober 2014

Doe niet mee met slechte mensen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, doodlopend


Slechte mensen zullen je soms proberen over te halen
om met hen mee te doen om kwaad te bedrijven.
Ze stellen hun verkeerde plannen heel aanlokkelijk voor.
Kom doe met ons mee, zeggen ze.
We zijn van plan om dit of dat te gaan doen,
het zal ons veel opleveren.
We zullen rijk worden,
en met al dat geld kunnen doen wat we willen.
Kom, doe met ons mee!

Maar luister niet naar hen.
Ga niet met hen mee.
Hun weg is een doodlopende weg.
Ze zijn erop uit om kwaad te doen,
en deinzen er niet voor terug om daarbij iemand te doden.
Maar ze graven hun eigen graf.
Hun pad voert naar de dood.
Dat is het lot van allen die uit zijn op roof.

Wees wijs, laat je niet inpalmen.
laat je niet verleiden door geld en rijkdom.
Geef er niet aan toe.
Luister niet naar hen.
Laat je niet meevoeren op de weg naar de dood.

Spreuken 1: 8-19


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 20 oktober 2014

Wees wijs, luister naar spreuken

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, Spreuken


Salomo was een wijs man.
Hij was de zoon van David en koning van Israël.
Hij ontving van God wijsheid.
Veel van die wijsheid legde Salomo vast in diverse spreuken.
We hebben het Bijbelboek Spreuken aan hem te danken.
In dit boek geeft Salomo zijn wijsheid aan ons door.

Salomo schreef vele spreuken.
Zijn spreuken zijn een leidraad in het leven.
Ze bieden je wijsheid en verdiepen je inzicht.
Je kunt ontzettend veel leren van Salomo's spreuken.
Wie wil kan zich door zijn spreuken laten vormen.
Zijn spreuken vergroten je kennis.

Als je wijs bent, luister je naar die spreuken,
zodat je nog wijzer zult worden.
Oefen je verstand,
zodat je de spreuken gaat doorgronden en begrijpen.
Sta open om ervan te leren.
Alleen een dwaas veracht wijsheid
en weigert zich te laten onderwijzen.
Maar een wijs mens heeft ontzag voor de HEER.
Hij verlangt steeds weer opnieuw naar onderricht,
staat open voor de lessen die God hem wil leren.
Omdat hij weet dat dat hem wijzer zal maken,
het hem zal helpen om het leven te leven
op een goede en wijze manier.

De komende periode wil ik met je stilstaan bij de spreuken van Salomo.
Wees wijs, luister naar deze spreuken.
Opdat je nog wijzer zult worden
en steeds beter gaat begrijpen hoe het leven in elkaar steekt.
Doe je winst met spreuken,
je zult er wel bij varen.

Spreuken 1: 1-7

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 9 oktober 2014

Missionair zijn: hoe doe je dat?

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Als kerk hebben we de taak om missionair te zijn.
Maar hoe doe je dat?
Hoe bereik je de mensen om je heen?
Dat zijn belangrijke vragen om over na te denken.
We willen immers niet een obstakel voor mensen zijn,
maar juist een magneet die hen naar Jezus trekt.
Hoe brengen wij mensen bij Jezus?

Mensen bij Jezus brengen
begint met je verdiepen in hen en hun leefwereld.
Wie is die ander?
Hoe leeft hij, waar liggen zijn moeiten en behoeften?
Waar is hij ten diepste naar op zoek?
Ken de denk- en leefwereld van de ander.

Toon respect voor de ander.
Ook al is de ander nog zo anders dan jij bent,
ook al heeft hij misschien nog zulke vreemde ideeën,
veroordeel de ander daar niet om.
Toon respect.
Dan kun je een brug bouwen naar de ander.

Wanneer niet-christenen onze kerken bezoeken
dan kan dat voor hen soms een vervreemdende ervaring zijn.
Ze krijgen te maken met taal die ze niet kennen en begrijpen,
met allerlei gebruiken die ze niet snappen en hen niet aanspreken.
Geen wonder dat ze zich dan al snel een vreemde voelen
en moeite kunnen hebben om te aarden in de kerk.
Maar het zou jammer zijn wanneer onze vormen en gebruiken
de reden zijn waarom iemand uiteindelijk uit ons blikveld verdwijnt.
Laten we niet te strak vasthouden aan kerkelijke vormen.
De inhoud van het evangelie is onopgeefbaar,
maar vormen mogen we best aanpassen
als we daarmee mensen beter kunnen bereiken.
De kerk is er tenslotte niet alleen voor christenen,
de kerk is er voor iedereen.

Mensen die tot geloof gekomen zijn geven vaak aan dat
wat bij hen de doorslag gaf om te gaan geloven
het veranderde leven van christenen is geweest.
Je kunt wel met mooie woorden komen,
maar mensen willen zien dat het geloof ook werkt.
Mensen zijn pas gemotiveerd om christen te worden
wanneer ze bij iemand zien dat geloof in Jezus
hen ook werkelijk nieuwe hoop heeft gegeven
en het positieve impact heeft op hun dagelijks leven.
Leer en leven van een christen moeten dus één zijn.
Laat je leven zelf dus een getuigenis zijn.
Niets is krachtiger dan dat.

Toon in je daden dat je christen bent.
Help mensen waar je kunt.
Geef hongerigen eten.
Verzorg de zieken.
Ondersteun de zwakken.
Help de armen.
Geef daklozen een thuis.
Laat in je doen en laten het beeld van Jezus zien.
En doe dit alles uit liefde voor God en mensen.
Dat kan harten zacht maken
en mensen ertoe aanzetten om Jezus te zoeken.
Win zo door je levensstijl mensen voor Christus.
Dan ben je geen obstakel,
maar een krachtige magneet.

Niets is mooier om mee te maken
dan dat een ongelovige komt tot geloof.
Dat mensen mee door jouw getuigenis
Christus leren kennen als ook hun Redder en Verlosser
en ernaar gaan verlangen om deze Jezus te gaan volgen.
Aan God daarvoor alle eer!

Bron: Dit is mijn passie, Aad Kamsteeg, hoofdstuk 6

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 8 oktober 2014

Als kerk er zijn voor niet-christenen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Als christenen kunnen we veel voor christenen betekenen.
Maar christenen kunnen ook veel voor niet-christenen betekenen.
We hebben als kerk niet-christenen veel te bieden.
Het is de taak van iedere kerk om missionair te zijn.
Om niet op zichzelf te blijven staan,
maar om zich ook te richten op mensen buiten de kerk.

Christenen mogen Jezus Christus verkondigen aan zondige mensen,
opdat zij door de kracht van de Heilige Geest
ook hun vertrouwen gaan stellen op God.
De kerk heeft van Christus zelf de opdracht ontvangen
om het evangelie te brengen aan mensen die Jezus nog niet kennen.
"Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,
door hen te dopen in de naam
van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
en hun te leren dat ze zich moeten houden
aan alles wat ik jullie opgedragen heb."
(Matt 28:19,20)

Zet jij je in voor evangelisatie?
Ben jij missionair bezig?
Wanneer je dat doet, kijk dan ook eens naar je motivatie.
Waarom doe je het?
Evangeliseer je uit plichtsbesef?
Omdat christenen nu eenmaal behoren te evangeliseren.
Of doe je het uit schuldgevoel?
Omdat je denkt dat God anders boos op je zal worden.
Wanneer dit je drijfveren zijn, zal dat niet echt werken.

Laat je motiveren door je liefde voor andere mensen.
Wanneer je van mensen houdt,
dan zul je het verschrikkelijk vinden dat
zij mogelijkerwijs voor altijd van God gescheiden zullen zijn.
Wanneer jezelf hebt ervaren
wat je door genade in Christus hebt ontvangen
dan wil je dat toch met anderen delen?
Wanneer je leven ten goede is veranderd
door geloof en vernieuwing van je leven
dan gun je dat toch aan alle mensen?
Je hebt echt iets te bieden aan de mensen om je heen.
Vertel hen over Jezus en wat Hij in jouw leven heeft gedaan.
Zodat ook zij God mogen leren kennen
en mogen gaan ervaren dat God
ook het het verschil kan uitmaken in hun leven.

Zoek de mensen op, vertel hen over Jezus.
Omdat je met hen begaan bent
en net als Jezus van hen houdt.

Bron: Dit is mijn passie, Aad Kamsteeg, hoofdstuk 6

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 7 oktober 2014

Help elkaar geestelijk te groeien

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Om geestelijk gezond te blijven hebben we elkaar nodig.
De Bijbel roept ons regelmatig op om om te zien naar elkaar.
Jezus liefhebben betekent ook je broeders en zuster liefhebben.
Verbondenheid tussen gelovigen kan preventief en genezend werken.
Wanneer christenen de onderlinge verbondenheid verwaarlozen,
dan laten ze veel energie ongebruikt
om het goede van de Heilige Geest vrij te maken.

Van de eerste christenen lezen we in de Bijbel
dat zij gemeenschap met elkaar hadden en alles met elkaar deelden.
Ze vierden samen het avondmaal, waren geestelijk eensgezind,
ze zagen naar elkaar om en stonden elkaar bij in nood.
Ieder kreeg wat hij of zij nodig had.
Men opende het hart voor elkaar, er was een grote mate van vertrouwelijkheid.
Men durfde zich kwetsbaar op te stellen,
omdat ze zich in Christus aanvaard wisten en geliefd door God.
Men had in die dagen veel aan elkaar.

Herkennen wij dat beeld van samen christen zijn vandaag?
Ik denk dat we als christenen veel meer
voor elkaar kunnen betekenen dan nu het geval is.
Door onderlinge verbondenheid kunnen we elkaar stimuleren in ons geloof.
Laat elkaar merken dat Christus van je houdt.
Help elkaar in de zoektocht naar Gods plan met je leven.
Welke gaven en talenten zie jij in het leven van de ander?
Stimuleer de ander om hiermee aan de slag te gaan,
zijn of haar talenten in te zetten en verder te ontwikkelen.
Help elkaar ook om te zien wat er verkeerd is in elkaars leven.
Niet om elkaar daarmee te veroordelen,
maar om de ander de gelegenheid te geven
de zonden in zijn of haar leven aan te pakken.
Belijdt elkaar je zonden, ga samen de strijd aan tegen het kwaad.
Laat niemand alleen worstelen in zijn strijd tegen de zonde,
maar maak er een gezamenlijke worsteling van.
Wees uit op het welzijn van de ander.
Stimuleer de geestelijke groei van je broeder en zuster.

Wanneer je zo betrokken bent op elkaar,
dan zal dat de geestelijke gezondheid van allen ten goede komen.
Neem elkaar mee op de weg met Christus.
Zie naar elkaar om, heb oog voor elkaar.
Het is essentieel voor je geestelijke gezondheid.

Bron: Dit is mijn passie, Aad Kamsteeg, hoofdstuk 5

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 6 oktober 2014

Hoe heeft God de kerk bedoeld?

Leef je geloof, Hillie Snoeijer
Christenen kunnen veel aan elkaar hebben.
En zo heeft God het ook bedoeld.
Wanneer wij Christus leren kennen,
God erkennen en leren liefhebben als onze Vader,
dan neemt Hij ons op in Zijn familie.
Hij geeft niet alleen Zichzelf,
maar Hij wil dat wij ons ook verbinden met Zijn andere kinderen.
Hij geeft gelovigen aan elkaar,
wil dat ze met elkaar leven in een diepe verbondenheid.

Zoals de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
voortdurend op elkaar betrokken zijn
en leven in een diepe verbondenheid met elkaar,
zo schiep God ook de mens als een relationeel wezen.
De mens is niet bedoeld om op een eiland te leven,
maar om te leven in verbondenheid met anderen.
In onze individualistische samenleving zijn wij vaak
ver verwijderd van deze bedoeling van God.

Ook de kerk wordt beïnvloed door het westerse individualisme.
Mensen maken zich los van allerlei verbanden,
die ze als knellend ervaren.
En dat gaat de kerkdeuren niet voorbij.
Hoe vaak hoor je mensen niet zeggen:
"Ik geloof wel in God, maar heb de kerk niet nodig om te geloven."
Toch is dat niet wat God voor ogen staat.
Zeker, God heeft met ieder van ons een persoonlijke relatie,
maar Hij wil ons ook aan elkaar verbinden,
zodat we elkaar tot hand en voet kunnen zijn in het geloof.
Geloven in je eentje is moeilijker dan je denkt.
Je hebt anderen nodig om Christus steeds beter te leren kennen.
Paulus zegt niet voor niets dat we samen met alle heiligen
Hem nog beter zullen leren kennen.
Alleen samen met elkaar zullen we in staat zijn
om te bevatten hoe breed, hoe lang,
hoe diep en hoe hoog de liefde van Christus is.
Onze eigen kijk op Christus is te beperkt
om Hem volledig te leren kennen.
Daar heb je elkaar voor nodig.

De kerk mag de plek zijn waar het veilig en vertrouwd is
om je volledig te laten kennen.
Een plek waar je je niet hoeft te verschuilen achter maskers.
Waar we voor elkaar niet de schone schijn op hoeven te houden.
Maar waar we eerlijk kunnen zijn over onze worstelingen.
Waar we eerlijk kunnen zijn over onze zonden en zwakheden.
Zodat we elkaar daarmee kunnen helpen en ondersteunen.
Wanneer de kerk zo functioneert dan laat je samen zien als kerk
hoe God de verbondenheid tussen mensen heeft bedoeld,
Het is daarom belangrijk dat we als kerk hier ook mee bezig zijn.
Niet alleen aandacht hebben voor de prediking, de dominee, de belijdenis et cetera.
Maar juist ook aandacht hebben voor
het stimuleren van de onderlinge verbondenheid.
Dat kan door het kerk-zijn organisatorisch zo vorm te geven,
dat er optimale kansen geboden worden
voor de ondersteuning van de onderlinge betrokkenheid.
De kerk hoort niet alleen te bestaan uit zondagse erediensten,
maar ook uit onderlinge verbondenheid
om elkaar daarmee te helpen om Jezus te volgen.

Wat zijn jouw ervaringen met de kerk?
Ervaar jij de kerk als een plek
waar jij kunt genieten van diepe verbinding met elkaar?
Laten we met elkaar, gedreven door Gods liefde voor ons,
ons inzetten om ook elkaar innig lief te hebben
en onszelf te geven aan elkaar.
Dat is Gods bedoeling met de kerk.
Laat het ook jouw doel zijn.

Bron: Dit is mijn passie, Aad Kamsteeg, hoofdstuk 5


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 2 oktober 2014

Heiliging: gaan voor Gods zaak!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Waar gaat het bij heiliging om?
Wij denken daarbij vaak aan een proces
waarbij we steeds een beter mens worden.
Steeds meer op Jezus gaan lijken.
Dat is wel waar,
maar daarmee is niet alles gezegd.
Zo komen we in het OT allerlei voorwerpen tegen die heilig waren.
Denk bijvoorbeeld aan de voorwerpen in de tempel.
Ook van Jezus wordt gezegd dat Hij zich heiligt.
Maar Hij was vanaf het begin al zonder zonde.
Is het dan niet vreemd dat Hij zich heiligt?
Bij heiliging moet je echter niet uitsluitend denken
aan het steeds heiliger worden.
Heiliging heeft in de eerste plaats de betekenis
van 'apart gezet zijn voor één enkele zaak'.
Heiliging betekent dat alles op één doel gericht is.
Je hele doen en laten staat in dienst van dat doel.
En dat doel is leven voor God.

Vergelijk het maar met een atleet
die bij de Olympische Spelen een gouden medaille wil winnen.
Zijn hele leven is gericht op het behalen van dat doel.
Dat doel bepaalt zijn dagschema, zijn tijdstip van slapen gaan,
zijn vrijetijdsbesteding, zijn menu.
Dat doel, het winnen van een gouden medaille, stempelt zijn hele leven.
Zo is het ook bij heiliging.
Heiliging wil zeggen dat iemand helemaal toegewijd is
om met heel zijn leven voor God te leven.
Dat doel, leven voor God, stempelt zijn hele doen en laten.
Op die manier heiligde ook Jezus Zichzelf.
Hij ging helemaal voor Gods zaak.
Zijn hele leven stond in het teken van het doen van Gods wil.

Helemaal gaan voor Gods zaak betekent
dat we onze eigen wil ondergeschikt maken aan Gods wil.
We leven voor Hem en gaan voor Zijn zaak.
Zoals ook Jezus dat deed.
In de praktijk is dat voor ons niet altijd gemakkelijk.
Want het betekent dat we God volledig zullen moeten vertrouwen.
Dat we Hem vertrouwen ook al begrijpen we niet altijd wat Hij doet.
Zodra we God niet volledig vertrouwen,
zullen we Hem alleen maar volgen en gehoorzaam zijn
zolang we het met Hem eens zijn.
Dan zijn we niet bereid ons volledig over te geven aan God.
Durf jij de zeggenschap over je leven helemaal over te geven aan God?

Wanneer jij bereid bent je eigen wil ondergeschikt te maken aan Gods wil,
dan staat niets meer in de weg om je door Gods Geest te laten leiden.
Gods Geest woont in je en Hij wil je leiden.
Maar dat doet Hij alleen wanneer jij Hem daar de ruimte voor geeft.
Wanneer wij ons willen laten leiden door de Geest,
dan zal de Heilige Geest ons van binnenuit veranderen.
Hij zal ons zo veranderen dat we steeds meer op Jezus gaan lijken.
Lijken op Jezus is iets wat wij niet zelf tot stand brengen,
maar wat de Heilige Geest in ons uitwerkt.
Hij geeft ons de kracht om steeds meer te leven vanuit liefde.
Hij geeft ons de kracht om een eind te maken aan zondige praktijken.
Zonder de kracht van de Heilige Geest
kunnen we geen heilig leven leiden.
Alleen door Hem gaan we lijken op Jezus.

Bron: Dit is mijn passie, Aad Kamsteeg, hoofdstuk4

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 1 oktober 2014

Met heiliging de wereld in

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


God roept ons op tot heiliging.
Wees heilig, want Ik ben heilig.
Hij wil dat we steeds meer op Jezus gaan lijken.

Bij heiliging denken wij vaak aan regeltjes.
Heiliging verbinden wij gemakkelijk met saaie kerkmensen
die niets mogen en van alles moeten.
Heiliging roept daardoor bij ons niet direct een positief beeld op.

Toch klopt dat beeld niet.
Jezus was het voorbeeld van heiliging.
En was Hij saai? Zeker niet!
Hij had een enorme aantrekkingskracht op mensen.
Mensen werden aangetrokken door Jezus,
omdat Hij liefhad en nederig was,
omdat Hij beschikte over grote  wijsheid en inzicht.
Mensen werden aangetrokken
door Zijn geduld, zijn gevoeligheid en zijn vreugde.
Er ging invloed uit van zijn manier van leven.

En dat is wat God ook beoogt met onze heiliging.
Door onze manier van leven
mogen ook wij mensen trekken tot Jezus.
Wanneer wij in ons doen en laten steeds meer op Jezus gaan lijken
dan zullen mensen daardoor aangetrokken worden.
Heiliging heeft niets te maken met saaiheid.
Heiliging zorgt juist voor dynamiek in ons leven,
het maakt ons leven aantrekkelijk voor de mensen om ons heen.

Toen we tot geloof kwamen,
hebben we in Christus een nieuwe identiteit gekregen.
We zijn nu kinderen van God geworden.
We zijn een nieuwe schepping.
De zonde is niet langer koning in ons leven.
De oude mens is gestorven, de nieuwe mens is opgestaan.
We mogen gaan leven vanuit onze nieuwe identiteit.
Laat je oude manier van leven los.
Leer het nieuwe leven te leiden wat je ontvangen hebt.
De Bijbel noemt dat het afleggen van de oude mens
en het aantrekken van de nieuwe mens.
Ga leven in overeenstemming met je identiteit.
Dat maakt je aantrekkelijk voor de mensen om je heen.

Wijd je leven toe aan je heiliging, jaag naar heiliging..
Dat is wat God van je wil.
Een levend geloof zal tot uitdrukking komen in heiliging.
Wanneer je geraakt bent door het evangelie,
dan zal dat zijn uitwerking krijgen in je leven.
Je gaat verlangen naar heiliging.
God gaat je van binnenuit veranderen,
zodat er vruchten van geloof zichtbaar worden in je leven.
En de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede,
geduld, vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Door heiliging gaan we lijken op Jezus.
En dat zullen de mensen om ons heen zien.
Laat jouw heiliging aanstekelijk werken voor de mensen om je heen,
zodat ook zij geleid mogen worden tot Jezus
om bij Hem hun redding te vinden en nieuw leven te ontvangen.
God stuurt ons met heiliging de wereld in.

Bron: Dit is mijn passie, Aad Kamsteeg, hoofdstuk 4

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 30 september 2014

Leven uit genade

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


God schenkt ons genade.
Wij hebben niets verdiend en toch schenkt Hij ons het leven.
Maar het valt voor ons niet altijd mee om te leven uit genade.
Heel gemakkelijk denken wij dat we toch iets moeten presteren
om daarmee Gods liefde te verdienen.
Maar dan hebben we het wel mis.
Gods liefde kunnen wij niet verdienen.
Gods liefde is niet gebaseerd op onze daden.
Gods liefde vloeit voort uit wie Hij zelf is.
God houdt van jou, omdat Hij liefde is.

Denk jij dat God meer van jou houdt wanneer jij goede dingen doet?
Of dat Gods liefde voor jou afneemt wanneer jij tegen zijn geboden ingaat?
Weet dan dat jij niks kunt doen om Gods acceptatie te verdienen of te verliezen.
Gods liefde hangt niet van jou en jouw gedrag af.
Al lang voor jij geboren werd, kende Hij jou.
Hij wist wie je zou zijn, Hij kende je slechte momenten.
En toch wil Hij je Vader zijn.
Hij houdt van je, want Hij is liefde.

Leven uit genade zal je leven veranderen.
Je beseft dat je hoe dan ook een kind van God bent.
Je weet je aanvaard door God.
Leven uit genade doet je beseffen dat je niet beter bent dan een ander.
Je kijkt niet neer op anderen, hoe zondig ze ook zijn.
Je gunt de ander dat hij of zij ook Gods genade mag leren kennen.
Leven uit genade laat je verder kijken dan je uiterlijke gedrag.
Het gaat maar niet om een voorbeeldige buitenkant.
Maar het gaat om wat er leeft in je hart.
Leven uit genade doet je reageren op Gods liefde.
Gods liefde roept jouw wederliefde op.
Uit liefde voor God ga je goede werken doen.
En die geven je een innerlijke vreugde.
Leven uit genade doet je beseffen dat je geen recht hebt op een prettig leven.
Tegenspoed en lijden betekent niet dat je niet genoeg je best hebt gedaan.
Ook in tegenspoed blijf je vertrouwen dat God goed is.
Wanneer je leeft uit genade
dan weet je dat je niet bang hoeft te zijn voor God.
Je weet dat Zijn liefde voor jou niet van jou afhangt.
En daarom hoeft God geen bedreiging voor jou te zijn.
Hij houdt immers van jou.

Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk dat ik volbracht,
niet het offer, dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik om mijn zonden ween,
kunnen redden, Gij alleen.


Bron: Dit is mijn passie, Aad Kamsteeg, hoofdstuk 3


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!